Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 28)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 15 juli, de vijftiende zondag door het jaar (B): Amos 7,12-15. − Ef. 1,3-14 of 3-10. − Marc. 6,7-13

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 15 juli

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Dick van der Hulst, die dinsdag j.l. vanuit onze kerk is begraven. − Bep Vorst-Visser. − Helga Versteegen. − Ank Overdijk-Snoek. − Ed Groenen.

Voor overleden parochianen: Nel en Jan Zandbergen. – Jan Straathof. – Paula Sevat-Dries. – Jan van der Meer. – Jan de Vette. – Ton van der Voort. – Vincent Smeets. – Corrie Bousie. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 15 juli

Woensdag 18 juli is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 22 juli is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Thea Dingjan-Zonneveld voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Het dames- en herenkoor heeft afscheid genomen van haar dirigente Maria Huibers. Het koor is Maria erkentelijk voor haar inzet voor het koor, met name in de periode na de samenvoeging van de beide koren en rond de verhuizing naar het nieuwe kerkgebouw. Voorlopig neemt Ans Bulles het dirigeerstokje over.


Onze schaapskooi in beeld (16)

Zondag 8 juli overhandigde pastoor Broeders de Paaskaars uit 2017 aan Regina Krowinkel. Het is vanuit de pastoraatgroep en beheercommissie een blijk van waardering voor Regina, die al vele jaren een drijvende kracht is in de werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede van onze parochiekern.

 

 

 

 

 


Utrechtse Domtoren in de steigers

Vanaf 2019 zal de Utrechtse Domtoren voor een aantal jaren geheel in de steigers komen te staan. Er moet veel gebeuren aan het 112 meter hoge gebouw. De hoogste kerktoren van Nederland werd in 1975 voor het laatst gerestaureerd. Lees meer (via www.kro.nl)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 27)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 8 juli, de veertiende zondag door het jaar (B):  Ez. 2,2-5. − 2 Kor. 12,7-10. − Marc. 6,1-6

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via https://www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via http://www.virc.at)


Misintenties 8 juli

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Bep Vorst-Visser, die donderdag j.l. vanuit onze kerk is uitgedragen. – Dick van der Hulst. − Helga Versteegen; Wim Pieterse. − Jan van Heek. − Ank Overdijk-Snoek. − Ed Groenen.

Voor overleden parochianen: Jan Mooren. − Kees van Hoof. − Joop Vorst. − Truus de Boer- van Wieringen. − Petronella Kocken-van Wensveen. − Theo Hin. − Bruno van Dijk. − Caroline Berghuis. − Bert Rijsbergen. − Ivo Harteveld. − Ella van Eijk. − Hubertus Verhoef. − Maria Verhoef-van Duijnhoven. − Johanna Stegershoek-Verhoef. − Jan Roeleven. − Gerard Knigge. − Anna en Jan Versteegen. − Helmi Vis-van Bilderbeek. − Josephine van Galen. − Overleden familie Van Rijn. − Jan Hockx. – Lidwine Hockx-Klugt. – Trudie van Veen-Hockx – Marianne Binnendijk-Hockx.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 8 juli

Dinsdag 10 juli is de uitvaartdienst voor de heer Dick van der Hulst, met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is Pastoor Broeders. Aanvang: 11:00 uur.

Woensdag 11 juli is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M.

Zondag 15 juli. is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Broeder voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Er is kinderopvang aanwezig.


Onze schaapskooi in beeld (15)

Zaterdag 30 juni was een drukke dag voor onze vrijwilligers. ‘s Middags verzorgden ze een smaakvolle high tea (een van de kavels van de missieveiling in Zoeterwoude). ‘s Avonds waren ze weer present voor de catering rond het optreden van het koor Key2Singing. Dank voor alle inspanningen!

   


Overleden: Dick van der Hulst

Op donderdag 5 juli is overleden de heer Theodorus Gerardus van der Hulst, echtgenoot van Annie Zonneveld, in de leeftijd van 89 jaar. De uitvaartdienst voor Dick van der Hulst zal worden gehouden op dinsdag 11 juli, in de Goede Herderkerk; aanvang: 11:00 uur. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats van de H. Laurentiuskerk, Leidseweg 98 te Voorschoten. Daarna is er gelegenheid tot condoleren in het Bondsgebouw naast de Laurentiuskerk.


Overleden: kardinaal Tauran

Op donderdag 5 juli overleed de Franse kardinaal Jean-Louis Tauran, de man die vijf jaar geleden de nieuwe paus Franciscus aankondigde met “Habemus Papam”. Tauran vervulde diverse functies in de diplomatieke dienst van de Heilige Stoel, en was onder meer bibliothecaris van de Vaticaanse Bibliotheek. Als president van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog had hij grote verdiensten. Tauran werd 75 jaar. Lees meer (via www.kerknet.be)

Zomer nieuwsbrief 2018 (nummer 7/8)

De zomer nieuwsbrief (nummer 7/8) van 2018 is verschenen! U kunt deze hier lezen, maar ook altijd van achter uit de kerk meenemen, bijvoorbeeld voor een zieke buurvrouw of parochianen die geen internet hebben. Wij wensen u veel leesplezier!

Klik op de link hieronder om de nieuwsbrief te openen:

Zomer Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder 2018 (nummer 7/8)

In deze zomer nieuwsbrief aandacht voor:

 • MIVA – Missie-verkeersmiddelen-actie
 • Tienerkoor in de prijzen
 • Nieuw kazuifel voor ‘De Goede Herder’
 • Vormselviering in de Petruskerk
 • Priesterwijding Daan Huntjens
 • Parochieberichten
 • Komenden vieringen in De Goede Herder

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 14 september 2018.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 7 september via het bekende e-mail adres: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com 

De redactie wenst u een hele fijne en zonnige zomer!

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 26)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 1 juli, de dertiende zondag door het jaar (B): Wijsh. 1,13-15;2,23-24. − 2 Kor. 8,7.9.13.15. − Marc. 5,21-43 of 5,21-24.35b-43

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 1 juli

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Helga Versteegen, die donderdag j.l. vanuit onze kerk is begraven. – Wim Pieterse. – Jan van Heek. – Ank Overdijk-Snoek. – Antoon  Ammerlaan. – Cor Duivenvoorden. – Ed Groenen.

Voor overleden parochianen: Patricia Bruines. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Ton Choufoer. – Frans Cortenbach. – Gitta Cortenbach-Penders. – Marja en Jan  Kooijman. – Hubertus van Mil. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 1 juli

Woensdag 4 juli is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 5 juli wordt om 11:00 uur de uitvaartdienst gehouden voor mevrouw Engelbertha Vorst-Visser, die op 28 juni overleed in de leeftijd van 88 jaar. Voorgangers zijn pastoor Broeders en Thea Dingjan-Zonneveld. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Zondag 8 juli is er om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongeren-middenkoor. Voorganger is Pastoor Broeders. Er is kinderopvang aanwezig.


Rondom de Kerk

Verleden week verscheen aflevering 13-7 (juli-augustus 2018) van Rondom de kerk in de HH. Petrus en Paulusparochie. In het parochieblad ondermeer een verslag van de inwijding van de Sint Jan met Pinksteren, en een interview met de jonge organist van ons dames- en herenkoor, de Portugees Antonió Pedrosa.


Eindverslag presynode

Jongeren uit de hele wereld waren van 19 tot 24 maart op uitnodiging van het Vaticaan in Rome bij elkaar om mee te denken in voorbereiding op de Gewone Algemene Bisschoppensynode die in oktober over hetzelfde thema zal worden gehouden. Een week praten en schrijven en communiceren met jongeren via social media resulteerde in een Engelstalig eindverslag, dat op Palmzondag aan paus Franciscus werd gepresenteerd. Deze week kwam de Nederlandse vertaling beschikbaar.

De jongeren vragen in het document aandacht voor hun persoonlijke leefwereld, ervaringen en gedachten en roepen op tot een ‘creatieve Kerk’. Een overzicht van de inhoud (met enkele toelichtende citaten tussen ronde haken):

1. Vorming van de persoonlijkheid (“Jonge mensen zoeken naar inzicht in zichzelf en naar gemeenschappen die ondersteunend zijn, authentiek en toegankelijk: die hen versterken.”) . – 2. Relatie met andere mensen (“In een geglobaliseerde en interreligieuze wereld moet de Kerk reeds bestaande theologische richtlijnen niet alleen voorleven maar ook uitwerken voor een vreedzame, constructieve dialoog met andere geloven en tradities.”). – 3. Jongeren en de toekomst (“Op veel plaatsen is er een brede kloof tussen de verlangens van jongeren en hun vermogen om voor de lange termijn beslissingen te nemen.”). – 4. Relatie met technologie (“Technologie kan schadelijk zijn voor de menselijke waardigheid als zij niet gewetensvol en zorgvuldig wordt toegepast en als de menselijke waardigheid niet centraal staat bij haar gebruik.”). – 5. Zoeken naar de zin van het leven (“Heel veel mensen die vertrouwen in instituten hebben verloren, zijn losgeraakt van georganiseerde religie en zouden zichzelf niet ‘religieus’ noemen. Maar jonge mensen staan open voor het spirituele.”). – 6. Jongeren en Jezus (“Jongeren moeten de missie van Christus tegenkomen, niet wat zij misschien opvatten als een onmogelijke morele eis”). – 7. Geloof en de Kerk (“Jongeren uiten het verlangen naar een Kerk die een levend getuigenis is van wat zij leert en die echtheid laat zien op het pad naar heiligheid, inclusief het toegeven van fouten en het vragen om vergiffenis.”). – 8. Roeping en de zin van het leven (“De jeugd begrijpt wel de algemene betekenis van zingeving aan het leven en leven voor een doel, maar weet vaak niet hoe dat te verbinden met roeping als gave en roep van God.”). – 9. Onderscheiding van de roeping (“We erkennen in het bijzonder de unieke problemen die jonge vrouwen tegenkomen bij de onderscheiding van hun roeping en plaats in de Kerk.”). – 10. Jongeren en begeleiding (“Mentoren horen jongeren niet als passieve volgers te begeleiden, maar naast hen te lopen en hen actieve deelnemers aan de tocht te laten zijn.”). – 11. De manier van de kerk (“De jongeren van vandaag verlangen naar een authentieke Kerk. We willen graag zeggen, met name tegen de hiërarchie van de Kerk, dat zij een transparante, gastvrije, eerlijke, uitnodigende, communicatieve, toegankelijke en interactieve gemeenschap moet zijn.”). – 12. Jonge leiders (“De Kerk moet jongeren bij haar beslissingsprocessen betrekken en hen meer leidende rollen geven. Deze posities zijn nodig op parochieel, diocesaan, nationaal en internationaal niveau, zelfs in een commissie voor het Vaticaan.”). – 13. Voorkeurplaatsen (“We zouden graag zien dat de Kerk ons ontmoet op de verschillende plaatsen waar zij nu weinig of niet aanwezig is”, zoals op straat en op internet). – 14. Te versterken initiatieven (“Daarom verwelkomen wij initiatieven die ons inzicht in de sacramenten, gebed en de liturgie bieden, om op een juiste manier ons geloof in de seculiere wereld te kunnen delen en verdedigen.”). – 15. Instrumenten die gebruikt kunnen worden (genoemd: multimedia; tussenjaarervaringen; kunsten en schoonheid; aanbidding, meditatie en contemplatie; getuigenis; het synodale proces).

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 25)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 24 juni, Hoogfeest van de Geboorte H. Johannes de Doper: Jes. 49,1-6. – Hand. 13,22-26. – Luc. 1,57-66.80.

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 24 juni

Uit dankbaarheid bij een verjaardag.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Helga Versteegen. – Wim Pieterse. – Jan van Heek. – Ank Overdijk – Snoek. – Antoon  Ammerlaan. – Cor Duivenvoorden. – Vincent Smeets. – Ed Groenen.

Voor overleden parochianen: Patricia Bruines. – Kees en Jan van Hoof. – Overledenen van de familie Vlasveld  – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Gijs Duivenvoorden. – Siem Heemskerk. – Alie Rotteveel. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Quirinus Bruines. – Corrie Bousie. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 24 juni

Woensdag 27 juni is er een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 28 juni vindt om 11:00 uur de uitvaart van Helga Versteegen plaats. Voorganger in de eucharistieviering is pastoor W. Broeders. Met medewerking van het jongerenkoor. Helga overleed op 14 juni j.l. in Gerona, Spanje, in de leeftijd van 59 jaar.

Zaterdagavond 30 juni concerteert het projectkoor Key2Singing in de Goede Herderkerk. Aanvang: 20:00 uur. Voor kaartverkoop en details zie hieronder (blogpost 17 juni).

Zondag 1 juli is er om 09:30 uur Eucharistieviering met medewerking van het kinderkoor. Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M. Er is kinderopvang aanwezig.


Onze schaapskooi in beeld (14)

Inmiddels heeft het kerkelijke jaar zijn wekelijks ritme hernomen met de zogenaamde ‘zondagen door het jaar’. De liturgische kleuren paars (voor de vastentijd), wit (voor de paastijd en hoogfeesten van de H. Drieëenheid en van het H. Sacrament) en rood (voor Pinksteren) zijn inmiddels ingeruild voor groen. Op zondag 17 juni – met bijbellezingen die zich richten op de groeikracht van de natuur en van het Woord in ieder van ons – kreeg pastoor Walter Broeders een prachtig groen kazuifel aangeboden. Dit kazuifel is een geschenk van enkele parochianen, die bovendien Edelien Verhoosel bereid vonden om met borduur- en applicatiewerk de symbolen van onze geloofsgemeenschap aan te brengen: op de voorkant de Goede Herder, die zich ontfermt over een achtergebleven schaap, op de achterkant de kudde. Op de bijpassende stola is met zilverdraad ons kerkgebouw afgebeeld. Pastoor Broeders toont hieronder vol trots het nieuwe gewaad.

          


Zeven rebelse religieuze inzichten

Wat een zware last en schuld legt de mens op zijn schouders door te denken dat alles afhangt van zijn eigen inspanning. Is er een andere manier van denken mogelijk, met een religieuze houding tegenover de werkelijkheid? Lees meer (via www.kerknet.be)


 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 24)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 17 juni 2018, de elfde zondag door het jaar (B): Ez. 17,22-24. – 2 Kor. 5,6-10. – Marc. 4,26-34

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 17  juni

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Helga Versteegen. – Wim Pieterse. – Jan van Heek. – Ank Overdijk-Snoek. – Antoon  Ammerlaan. – Cor Duivenvoorden. – Vincent Smeets.

Voor overleden parochianen: Nel en Zandbergen. – Jan Straathof. – Paula Sevat-Dries. – Carles Borremans; Ton Choufoer. – Aad en Erwin Duijndam. – Piet Hartwijk. – Corrie Zwetsloot-van der Meer. – Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Jan Roeleven. – Inge en Wim van Leeuwen. – Gerard Knigge. – Anna en Jan  Versteegen. – Helmi Vis-van Bilderbeek. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 17 juni

Woensdag 20 juni is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 24 juni is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pater L. van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het dames en herenkoor. Er is dan kindernevendienst.

Afgelopen week overleed in Spanje, na een ongelukkige val, Helga Versteegen, lid van het jongeren/middenkoor en trouw parochiaan. Het is nog onduidelijk wanneer de uitvaartdienst gehouden zal worden. Nadere berichtgeving volgt.


Vormselviering in de Petruskerk

Zaterdag 9 juni hebben 17 kinderen en 11 volwassenen uit onze parochie het sacrament van het H. Vormsel ontvangen. In een goed gevulde Petruskerk werd het een blijde viering, waarin onze bisschop mgr. Van den Hende voorging. In zijn preek hield hij de aanwezigen het leven voor van de twee apostelen aan wie onze parochie is toegewijd: de H. Petrus en de H. Paulus. Als zij niet vervuld waren geweest van de Heilige Geest, dan zou Petrus nooit zo dapper zijn geweest en was Paulus van een vervolger nooit een missionaris geworden. De Heilige Geest werkt in onze kerk.

De kinderen hebben een half jaar een traject gevolgd met als hoogtepunt de Are-You-Ready-dag in het voorjaar. We hopen en bidden dat de kinderen en de volwassenen de weg gaan vinden om mee te helpen onze kerk op te bouwen.

Namens de vormselwerkgroep, Sylvia Maenhout

     


Kerk in beeld: Hartebrugkerk

In de nieuwsrubriek ‘Kerk in beeld’ van www.kro.nl/katholiek wordt wekelijks de architectuur en inrichting van een Nederlandse kerk belicht. Deze week is dat de Leidse Hartebrugkerk uit onze  parochie. Het gebouw stamt uit 1836 en is toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen. In de volksmond staat het ook wel bekend als ‘Koeliekerk’, vanwege het opschrift op de neo-classistische voorgevel: Hic domus Dei est et porta coeli’, ’Dit is het huis van God en de poort van de hemel’. Lees meer

De beelden zijn ontleend aan de website www.kerkfotografie.nl. De interieurs van tientallen kerken (protestant en katholiek) zijn er voor elke provincie alfabetisch geordend per stad. In de afdeling Zuid-Holland is Leiden met acht kerken en Zoeterwoude met twee kerken vertegenwoordigd.


Key2Singing concerteert in de Goede Herderkerk

Op zaterdagavond 30 juni geeft het Leidse projectkoor Key2Singing een concert in onze kerk, getiteld ‘Tudors, Tunes & Teares’. In het programma spelen liefdesverdriet, melancholie en goddelijke troost de hoofdrol.

Key2Singing, een gezelschap van gedreven zangers, brengt liederen ten gehore van de Engelse componisten Dowland, Byrd en Purcell, uit de tijd van Renaissance en Barok. De sfeer van de muziek varieert van subtiel en ingetogen via meeslepend weemoedig tot licht en uitbundig.

Artistiek leider Margot Kalse: ”In die tijd was melancholia, ‘zwaarmoedigheid’, een hype en zeer in de mode. Dit had onder andere te maken met de onbereikbare liefde, het aanbidden van een dame van stand. Zulke liefdes waren bij voorbaat gedoemd om niet vervuld te worden, en dat is natuurlijk mooi materiaal voor de kunst van het dichten en componeren. Bij het gewone volk ging het er overigens een stuk ongecompliceerder aan toe, bijvoorbeeld bij het kiezen van een meisje op 1 mei, wanneer de Meiboom werd geplant. Daar hoorden vrolijke liederen bij en die laten we ook horen.”

Het programma biedt veel variatie, met geestelijke en wereldlijke liederen en met solo’s, duetten, kwartetten en koorwerk. De zang wordt begeleid op historische instrumenten: luit, theorbe en viola da gamba-consort.

Leidse middelbare scholieren Beeldende Vorming illustreerden de composities met schilder- en tekenwerk. Hun werk wordt in de ​Goede Herder​kerk tentoongesteld en kan in de pauze en na afloop van het optreden worden bezichtigd.

Aanvang: 20:00 uur. Voor entree en kaartverkoop klik op de beveiligd​e  omgeving van https://www.ticketkantoor.nl/shop/ghk

Namens Key2Singing, Annette van Gastel

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 23)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 10 juni 2018, de 10e zondag door het jaar (B): Gen. 3,9-15. – 2 Kor. 4,13-5,1. – Marc 3,20-35

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties  10  juni

Uit dankbaarheid,  ter gelegenheid van het zestigjarig huwelijksjubileum van Harry van Teijlingen  en  Leneke van Teijlingen-Cornelisse.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Wim Pieterse. – Ank Overdijk – Snoek. – Jan van Heek. – Vincent Smeets. – Cor Duivenvoorden. – Antoon Ammerlaan.

Voor overleden parochianen: Truus de Boer-van Wieringen. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Joop Vorst. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert  Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 10 juni

Op woensdag 13 juni is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is Pater van Ulden.

Zondag 17 juni is er om 9:30 uur eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het JongerenMiddenkoor. Voorganger is pastoor Broeders. Er is kinderopvang aanwezig.


Onze schaapskooi in beeld (13)

Zondag 3 juni is het Tienerkoor van parochiekern De Goede Herder vierde geworden op het Nationaal jongerenkorenfestival in Rijsbergen. Bovendien hebben ze de Liturgieprijs gewonnen als koor dat qua repertoire en uitstraling het meest dienstbaar en passend is bij de liturgie. Emeritus-bisschop Ad van Luyn reikte de prijzen uit. Proficiat, Tienerkoor!


Priesterwijding Daan Huntjens

Op zaterdag 2 juni wijdde bisschop Van den Hende Daan Huntjens in de Rotterdamse kathedraal tot priester. Aan het begin van de dienst werd hij voorgedragen door Walter Broeders, rector van Vronesteijn, de instelling waar Daan Huntjens een deel van zijn opleiding tot diaken en priester heeft gevolgd. De priesterwijding vond plaats door handoplegging en gebed. Daan Huntjens gaat werken als lid van het pastoraal team van de parochiefederatie De Vlietstreek: Leidschendam, Voorburg en Rijswijk. Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl) – Foto’s: Peter van Mulken

     


 

Nieuwsbrief 2018, nummer 6

Nieuwsbrief nummer 6 van 2018 is verschenen! U kunt deze hier lezen, maar ook altijd van achter uit de kerk meenemen, bijvoorbeeld voor een zieke buurvrouw of parochianen die geen internet hebben. Wij wensen u veel leesplezier!

Klik op de link hieronder om de nieuwsbrief te openen:

Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder 2018, nummer 6

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

 • Fiets de zomer in met groenekerkenactie!
 • Oecumenische buitenviering op Swetterhage
 • De Dag van de Vluchteling
 • Uitnodiging respijtmarkt
 • Vredeswake 2018
 • Colbertje zoek
 • Tienerkoor in de prijzen!
 • Parochieberichten
 • Komenden vieringen in De Goede Herder

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 6 juli 2018.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 29 juni via het bekende e-mail adres: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com 

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 22)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 3 juni 2018, Sacramentsdag: Ex. 24,3-8. – Hebr. 9,11-15. – Marc. 14,12-16.22-26

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)

De tweede zondag na Pinksteren wordt ook Sacramentsdag genoemd, het hoogfeest van het Heilig Sacrament van Christus’ Lichaam en bloed. Lees meer (via www.kro.nl)


Misintenties 3 juni

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Wim Pieterse, die maandag vanuit onze kerk zal worden begraven. – Jan van Heek, die donderdag vanuit onze kerk is uitgedragen. – Ank Overdijk-Snoek, die vrijdag vanuit onze kerk is uitgedragen. – Antoon  Ammerlaan. – Cor Duivenvoorden. – Vincent Smeets.

Voor overleden parochianen: Ton Choufoer. – Kees en Jan van Hoof. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Jan Mooren. – Nel Bruines-Overmeer. – Jan van der Meer. – Alie Rotteveel-Veerman. – Jan de Vette. – Ton van der Voort. – Marja en Jan Kooijman. – Frans Cortenbach. – Gita Cortenbach-Penders. – Hubertus van Mil. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Wij bidden voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 3 juni

Maandag 4 juni vindt om 11:00 uur de uitvaartdienst voor de heer Wim Pieterse plaats. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Woensdag 6 juni is er om 10:00 uur een viering van woord- en gebed in de Mariakapel.

Zondag 10 juni is er om 9:30 uur een viering van woord en gebed, waarin Thea Dingjan-Zonneveld voorgaat. Met medewerking van het Tienerkoor. Er is kinderopvang aanwezig.


Onze schaapskooi in beeld (12)

Dit weekeinde vindt in de Sint-Bavokerk te Rijsbergen het nationaal kampioenschap voor jongerenkoren plaats. Ons nieuwe Tienerkoor is een van de deelnemende koren. Ieder deelnemend koor zingt een zogenaamd inzinglied en vervolgens drie liederen voor de competitie. Wedstrijdhema is ‘Respect voor elkaar’. Veronique de Vries leidt het koor; Thijs van der Hulst begeleidt op de piano. Het Tienerkoor is volgende week in onze kerk te beluisteren.


Utrechts parochiebestuur wil Sint-Catherinakathedraal afstoten

Het bestuur van de Salvatorparochie in de stad Utrecht heeft onlangs verklaard dat het op termijn de Sint-Catharinakathedraal wil voordragen aan de aartsbisschop om aan de eredienst te onttrekken. Mogelijk wordt de Sint-Augustinuskerk de nieuwe zetelkerk van de metropoliet van Utrecht.​ Lees meer (via www.kro.nl)

 


Paddington in Londense kathedraal

Het laatste avontuur van knuffelbeer Paddington speelt zich af in Saint Paul’s Cathedral te Londen. Tijdens een bezoek aan de anglicaanse kathedraal wordt hij verward met een koorzanger. Ongetwijfeld binnenkort beschikbaar in een Nederlandse vertaling. Lees meer (via www.kro.nl)

Overleden: Wim Pieterse

Op dinsdag 29 mei is overleden de heer Wilhelmus Hubertus Pieterse, in de leeftijd van 84 jaar.

De uitvaartdienst voor Wim Pieterse, vindt plaats op maandag 4 juni in de Goede Herderkerk. Aanvang: 11:00 uur. Voorganger is Leta Jansen; met medewerking van het dames- en herenkoor. Hierna volgt aansluitend de teraardebestelling op de begraafplaats achter de kerk.