Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 20)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 19 mei 2019, vijfde zondag van Pasen (C): Hand. 14,21-27. – Apok. 21,1-5a. – Joh. 13,31-33a.34-35

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 19 mei

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Bep Bruines-van Rijn. – Co Boolman. – Ans Arts-Meeuwissen.

Voor overleden parochianen: Nel en Jan Zandbergen. – Aad en Erwin Duijndam. – Jan Straathof. – Paula Sevat – Dries. – Ria Kagenaar. – Simon Honselaar. – Ans Verhagen – Vos. – Jan Roeleven. – Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef – van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek – Verhoef. – Helga Versteegen.

Uit dankbaarheid ter gelegenheid van een 90e verjaardag van een parochiaan.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 19 mei

Woensdag 22 mei is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 26 mei doen de communicanten hun Eerste H. Communie. De eucharistieviering begint dit keer om 11:30 uur. Voorganger is pastoor W. Broeders. Met medewerking van het kinderkoor.

Binnenkort wordt in het Groene Hart weer de Pinksternoveen gehouden. Dit is het kerkelijk gebed om de werking van de Heilige Geest, dat wordt gebeden gedurende de negendaagse periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. De noveen begint op vrijdag 31 mei en eindigt op zaterdag 1 juni. Lees meer (programma)


Onze schaapskooi in beeld (6)

Het optreden dat het Russisch kamerkoor Oktoich afgelopen zondag in de Goede Herderkerk verzorgde, klonk als een klok. Met vaak achtstemmige liederen (a capella) deed het ensemble zijn naam eer aan. Omlijst door loepzuivere koorzang soleerden beurtelings stralende sopranen, heldere tenoren en diepe bassen. De aanwezigen hebben zeer genoten!


‘Ave verum’ ouder dan gedacht

Het middeleeuwse gezang Ave verum corpus is ouder dan over het algemeen werd aangenomen. Het zou stammen uit de veertiende eeuw. Maar een ontdekking van een tekst in de Martinus-Bibliotheek in Mainz wijst uit dat dit eucharistische rijmgebed al in de dertiende eeuw bekend. De tekst werd teruggevonden in een gebedenboek van een vrouw. Lees meer (via www.kro-ncrv.nl)


De bal is rond. Column van Leo Fijen

In de allerlaatste seconde van de blessuretijd leden de voetballers van Ajax onlangs een pijnlijke nederlaag tegen Tottenham Hotspur en misten zo op een haar na de finale van de Champions League. Leo Fijen schreef er een column over. “Als je weet wat verliezen is, vergeet je nooit meer dat je dankbaar moet zijn voor elke meevaller.” Lees meer (via www.kro-ncrv.nl)

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 19)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 12 mei 2019, vierde zondag van Pasen (C): Hand. 13,14.43-52. – Apok. 7,9.14b-17. – Joh. 10,27-30

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 12 mei

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Bep Bruines-van Rijn. – Co Boolman. – Ans Arts-Meeuwissen.

Voor overleden parochianen: Lidwien Kocken. – Patricia Bruines. – Kees van Hoof. – Truus de Boer-van Wieringen. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Bep en Joop Vorst. – Kees van der Meer. – Trudy van der Kamp. – Vincent Smeets.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 12 mei

Vanmiddag is er in de Goede Herderkerk een concert van het Russische kamerkoor Oktoich uit Amsterdam. Aanvang: 15:00 uur. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Lees meer

Woensdag 15 mei is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 19 mei is er om 09:30 uur woord- en gebedsviering met medewerking van het JongerenMiddenkoor. Voorganger is Thea Epskamp.


Website katholiekleven.nl vernieuwd

Op vrijdag 10 mei is de vernieuwde website van katholiekleven.nl online gegaan. Het videokanaal dat de Nederlandse bisschoppen in 2016 zijn gestart, groeide uit tot een plek waar je niet alleen video’s vindt, maar ook podcasts, fotoseries en artikelen. “Daarin vertellen we je geen verhalen ‘over’ de Kerk”, aldus de redactie. “Wij vertellen verhalen ván de Kerk. Met mensen in de hoofdrol. Want de Kerk, dat zijn we samen. Die Kerk laten we zien. Niet van een afstandje. Maar persoonlijk en betrokken. Omdat de Kerk onmisbaar is als je God zoekt.”

Een belangrijke plek kregen twee themarubrieken, die worden uitgewerkt in video’s, artikelen, fotoseries en podcasts. De rubriek ‘Actueel’ zal berichten over nieuws binnen de R.-K. Kerk en actuele thema’s. De rubriek ‘Geloven. Hoe zit dat?’ behandelt onderwerpen over het katholieke geloof voor mensen die daar meer over willen weten.


12 mei: Roepingenzondag

Vandaag is het in de Rooms-Katholieke Kerk Wereldgebedsdag voor roepingen. Op Roepingenzondag bidden we dat iedereen – en in het bijzonder de jongeren – zijn eigen levensweg mag vinden.

Lees de boodschap van paus Franciscus: De moed om risico te nemen voor de belofte van God (via www.rkkerk.nl)

Hoe vullen christenen hun roeping persoonlijk in? Lees elf authentieke getuigenissen: Roeping in veelvoud (via www.kerknet.be)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 18)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 5 mei 2019, derde zondag van Pasen (C): Hand. 5,27b-32.40b-41. – Apok. 5,11-14. – Joh. 21,1-19 of 21,1-14

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 5 mei

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Bep Bruines-van Rijn. – Jacobus Boolman. – Ans Arts-Meeuwissen. – Margree van de Kletersteeg.

Voor overleden parochianen: Alie Rotteveel-Veerman. – Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Jan de Vette. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Nel Bruines-Overmeer. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Dick van der Hulst. – Rita Pieterse-Zwetsloot. – Trees Nederbiel-van Rosheuvel.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 5 mei

Woensdag 8 mei is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger: pater L. van Ulden O.F.M.

Zondag 12 mei is er om 09:30 uur eucharistieviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is pastoor W. Broeders.


Onze schaapskooi in beeld (5)

Op Witte Donderdag bezochten we met het grootste deel van ons koor The Passion in Dordrecht. Samen met pastoor Broeders, leden van het JongerenMiddenkoor, ouders en medeparochianen van parochiekern de Goede Herder zijn we als groep van ruim 40 man naar Dordrecht gereden met de bus van het bisdom. Onderweg haalden we nog een aantal passagiers op in Alphen a/d Rijn. Onderweg werd al veel gezongen! Door de drukte in de spits kwamen we pas om 18.15 uur bij de kerk in Dordrecht aan waar we, samen met heel veel anderen om 18.00 uur met bisschop v.d. Hende Witte Donderdag zouden vieren. Omdat veel bussen van het bisdom vertraagd waren hadden ze  netjes gewacht zodat er voor ons in de supervolle kerk nog net plaats was en de viering wat later begon. In de viering was vooral de voetwasssing door de bisschop heel bijzonder om mee te maken. Pastoor Broeders en vicaris Visser gingen mee voor. Na de viering kregen we bij verlaten van de kerk een tasje met broodjes en drinken en liepen we samen naar The Passion. Het was superdruk in de binnenstad, en hoewel het geluid niet overal even goed was en de zang soms bijna niet te verstaan, hadden we een goede plek bij de Grote Kerk waar we de meeste zangers en acteurs van heel dichtbij zagen. Erg indrukwekkend! Hoewel je niet alles even goed kan zien of horen is het heel bijzonder om er op deze manier bij te zijn. Na afloop zijn we samen weer terug gereden met de bus naar de Goede Herderkerk waar we iets voor middennacht aankwamen.

Tienerkoor de Goede Herder.


Concert Russisch kamerkoor Oktoich

Zondag 12 mei geeft het Russisch kamerkoor Oktoich een bijzonder concert in de Goede Herderkerk. Aanvang: 15:00 uur. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Oktoich, uit te spreken als ‘okto-ieg’, geldt als een van de beste a capellakoren van ons land. De koornaam verwijst naar de acht tonen/toonreeksen waarin de melodieën zijn ondergebracht van de Russisch-orthodoxe kerkmuziek Het koor is in 1996 opgericht door Aliona Ovsiannikova. De koorleidster studeerde kerkmuziek aan de Theologische Academie in Leningrad (Sint-Petersburg). Samen met Oktoich is haar doel zoveel mogelijk mensen te laten delen in de schoonheid van de Russisch-orthodoxe kerkmuziek.

Het koor bestaat uit Nederlandse en Russische zangers en zangeressen. Al vele malen heeft Oktoich op binnen- en buitenlandse podia gestaan. In juni volgt een concertreeks  in St. Petersburg. Later dit jaar treedt het koor op in De Hermitage en het Tropenmuseum te Amsterdam.

Tevens kan de bezoeker genieten van het pianospel van Natalia Bokova, een Russische concertpianiste. Voor de pauze zingt sopraan Irina Plyassova een drietal door K. Molchanov op muziek gezette gedichten van S. Esenin. Na de pauze is er een optreden van Ronald Willemsen, de bariton die ook voor de organisatie van dit concert tekende. Hij zingt onder meer ‘Zjoeravli’ (Kraanvogels), een van de beroemdste Russische liederen, vanuit een gedicht over de Tweede Wereldoorlog op muziek gezet door Yan Frenkel. Hieronder volgt de tekst in de vertaling van Willem Wilmink:

Soms denk, soms denk ik wel dat de soldaten
die in de oorlogen gevallen zijn,
niet onder witte kruisen zijn begraven, 
maar dat ze kraanvogels geworden zijn.

Ze roepen ons uit lang voorbije tijden, 
hun hese stemmen roepen in hun vlucht.
‘t Is misschien daarom, dat wij zo dikwijls kijken,
diep in gedachten, naar de avondlucht.

Daar, in de laatste lichtglans van de schemer, 
gaat een vermoeide vogeltrek voorbij. 
Ik zie een lege plaats in hun geleed’ren,
misschien is dat de plek, bestemd voor mij.

Als ik met hen de hemel zal bevolken, 
voorbijtrek in het schemerend verschiet,
dan zie ik jullie uit de verre wolken,
dan roep ik jullie, die ik achterliet.

Beluister enkele voorproefjes van het koor op de website van Oktoich.


Mei: Mariamaand

De meimaand geldt als dé Mariamaand. Aan de oorsprong liggen vieringen van de vruchtbaarheid van mens en natuur maar ook de pest heeft ermee te maken. Lees meer (via www.kerknet.be)

Foto: Rembrandt, De Madonna in de wolken (detail). Ets, 1641 (Museum of New Zealand)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 17)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 28 april 2019, tweede zondag van Pasen (Beloken Pasen): Hand. 5,12-16. – Apok. 1, 9-11a.12-13.17-19. – Joh. 20,19-31

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)

Lees meer over: Beloken Pasen (via www.kro-ncrv.nl)


Misintenties 28 april

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Bep Bruines-van Rijn, die afgelopen donderdag uit onze parochiegemeenschap is uitgedragen. – Co Boolman. – Ans Arts-Meeuwissen. – Margreet van de Kletersteeg. – Liena Labordus-Kuilenberg. – Mary Ruijgers.

Voor overleden parochianen: Sacha Lim. – Paul Snijders. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Anky Overdijk. – Pieter Frijns.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 28 april

Woensdag 1 mei is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 5 mei (de tweede zondag van Pasen en Bevrijdingsdag) is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Thea Dingjan-Zonneveld voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


Onze schaapskooi in beeld (4)

    

In het gemeentehuis Leiderdorp ontving Hans Kruidenberg afgelopen vrijdag uit handen van burgemeester Laila Driesen een koninklijke onderscheiding: hij werd benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Ofschoon Hans onlangs naar Alphen aan den Rijn is verhuisd, was een Leiderdorps lintje volkomen verdiend, want als vrijwilliger was hij ruim vijftien jaar actief in de gemeente en in de parochiekern De Goede Herder. Als bestuurslid (en voorzitter) van de Oranjevereniging organiseerde hij sinds 2003 jaarlijks verschillende activiteiten voor de Leiderdorpse samenleving. Daarnaast voerde hij vanaf 2002 diverse taken uit in De Goede Herder, onder meer als lector, als chauffeur voor kerkgangers die slecht ter been zijn en als lid van de pastoraatgroep. Een afvaardiging uit onze parochiekern feliciteerde hem met zijn onderscheiding en overhandigde hem een boeket bloemen. Proficiat Hans!  (Foto’s Jolanda Ciere en Heleen Brouwer).


Eerste hulp bij katholieke begrippen

Op de website van de kro-ncrv staat sinds jaar en dag de katholieke encyclopedie. Maar voor wie de talrijke termen uit de rijke rooms-katholieke traditie wil leren kennen via een gedrukt boek is er nu Eerste hulp bij katholieke begrippen, samengesteld door Eric van den Berg, Frank Bosman en Peter van Zoest. Zij verklaren ruim achthonderd katholieke uitdrukkingen in begrijpelijk Nederlands. Onmisbaar voor wie wil weten waarom katholieken niet een kaarsje aansteken maar opsteken, en welke bijzondere wereld schuilgaat achter woorden als ‘absoute’, ‘katafalk’ en ‘transsubstantiatie’. Lees het interview met de auteurs (via www.katholiek.nl)


Bomaanslagen in Sri Lanka

Op Eerste Paasdag vond in Sri Lanka bij diverse kerken en hotels een verschrikkelijke serie zelfmoordaanslagen plaats. Het precieze aantal slachtoffers is nog niet duidelijk, mogelijk ruim 250, onder wie drie Nederlanders. De Nederlandse bisschoppenconferentie betuigde bij monde van haar voorzitter bisschop Hans van den Hende haar medeleven aan overlevenden, nabestaanden en het Sri Lankaanse volk en bidt voor en met hen voor alle slachtoffers. Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl)

Nieuwsbrief 4, 2019

Er is weer een nieuwsbrief –nummer 4– van 2019 verschenen!

U kunt de nieuwsbrief hier lezen, maar deze ook altijd van achter uit de kerk meenemen, bijvoorbeeld voor een zieke buurman of parochianen die geen internet hebben. Wij wensen u veel leesplezier!

Klik op de blauwe link hieronder om de nieuwsbrief te openen:

Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder 2019 – nummer 4

In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor:

  • Roepingenzondag 2019, ‘Welke belofte draag jij mee in je hart?’
  • Bedevaart naar Banneux
  • Terugblik op Palmzondag
  • Brand in de Notre Dame
  • Pinksteractie: Geloven in de ander, een wereldwijde missie
  • In memoriam: Frans van der Lugt
  • Parochieberichten
  • Vieringen in De Goede Herder van 28 april tot en met 2 juni 2019

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 31 mei 2019.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 24 mei 2019 via het e-mail adres: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com 

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

Zalig Pasen!


De boodschap teruglezen

De schriftlezingen van zaterdag 20 april 2019 (Paaswake): Gen. 1. – Ex.14. – Jes.55. – Rom. 6,3-11. – Mc. 16,1-8.

De schriftlezingen van zondag 21 april 2019 (Hoogfeest van Pasen): Hand. 10,34a.37-43. – Kol. 3,1-4. – Joh. 20,1-9

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)

Lees meer: De paaswake, een doortocht (via www.kerknet.be)


Misintenties 20-21 april

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Bep Bruines-van Rijn, die a.s. donderdag 25 april uit onze parochiegemeenschap wordt uitgedragen (aanvang dienst 10:30 uur). – Co Boolman. – Ans Arts – Meeuwissen. – Margreet van de Kletersteeg. – Liena Labordus-Kuilenberg. – Mary Ruijgers.

Voor overleden parochianen: (viering 20 april): Aad en Erwin Duijndam. – Peter Brouwer. – Patricia Bruines. – Alie Rotteveel. – Nel Bruines-Overmeer. – Vincent Smeets. – Siem Heemskerk. – Jan Mooren. – Ton van Kempen. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Nel en Jan Zandbergen. – Paul Snijders. – Charles Borremans. – (viering 21 april): Ton Choufoer. – Kees van Hoof. – Jan de Vette. – Truus de Boer-van Wieringen. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Jan Straathof. – Simon Honselaar. – Pieter Frijns. – Paula Sevat-Dries. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Ivo Hartevelt. – Jan Roeleven. – Helga Versteegen. – Sacha Lim. – Ria Kagenaar. – Ans Verhagen-Vos. – Rita Pieterse-Zwetsloot. – Vader, moeder en Martien Hendriks.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 20-21 april

Namens de parochianen danken pastoraatgroep en beheercommissie alle vrijwilligers die ervoor zorgden dat de bijzondere vieringen in de Veertigdagentijd en de Goede Week gehouden konden worden. Zij werden door velen bezocht en gewaardeerd.

Woensdag 24 april is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 28 april (Beloken Pasen) is er om 09:30 uur een eucharistieviering, waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Tijdens de viering is er kindernevendienst.


Rondom de kerk

De nieuwe aflevering van Rondom de Kerk in de HH. Petrus en Paulusparochie in Leiden en omgeving is weer digitaal beschikbaar. Lees meer (Aflevering 14/5: april-mei 2019).


Nieuwsbrief Dienen

Onlangs verscheen een nieuwe aflevering van de Nieuwsbrief Pastorale dienstverlening (april 2019). Lees meer


Notre Dame, de dag na de brand

Het zal weinigen zijn ontgaan dat afgelopen maandagavond de Notre Dame in Parijs, een van de oudste en indrukwekkendste middeleeuwse kathedralen in Europa, door brand zwaar beschadigd is geraakt. Het drama heeft de harten van velen (al dan niet gelovig) diep geraakt. Ook mgr. Van den Hende sprak als voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie zijn medeleven uit. Voor een korte terugblik zie de bijdrage: Heropbouw na de brand in de Notre Dame (via www.katholiekleven.nl)

Het interieur van het kerkgebouw, de dag na de brand. Foto Ludovic Marin/AFP

Overleden: Jezus van Nazareth

Na een kort maar hevig lijden is overleden Jezus van Nazareth, in de leeftijd van 33 jaar. De begrafenis heeft in stilte plaatsgevonden.

Vanmiddag wordt een herdenkingsdienst voor Jezus gehouden in de Goede Herderkerk, met medewerking van het kinderkoor. Aanvang: 15:00 uur.

Ook vanavond is er een herdenkingsdienst, waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Er is gelegenheid tot condoleren. Het dames- en herenkoor verleent medewerking. Aanvang: 19:30 uur.

 

Gij zijt voorbijgegaan,
een voetspoor in de zee.
Gij zijt te ver gegaan,
Gij zijt een mens te veel.
Gij zijt voorgoed, Gij zijt
verborgen in uw God.
Geen stilte spreekt U uit,
ondenkbaar is uw dood. 

‘Een lied tot Jezus Christus’, Huub Oosterhuis

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 15)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 14 april 2019, Palmzondag: Luc. 19,28-40. – Jes. 50,4-7. – Fil. 2,6-11. – Luc. 22,14-23,56

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 14 april

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Co Boolman. – Ans Arts-Meeuwissen. – Margreet van de Kletersteeg. – Liena Labordus-Kuilenberg. – Mary Ruijgers.

Voor overleden parochianen: Kees van Hoof. – Truus de Boer-van Wieringen. – Petronella  Kocken-van Wensveen. – Bep en Joop Vorst. – Kees van der Meer. – Trudy van der Kamp.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 14 april

De bisschoppelijke Vastenaktie 2019 heeft dit jaar als thema “Schoon water verandert alles”. Op de zondagen in de Veertigdagentijd staat achterin de kerk een collectebus bestemd voor deze vastenactie. Ook kunt u geld overmaken op het rekeningnummer van de Stichting Vastenactie. Lees meer

Woensdag 17 april is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 18 april (Witte Donderdag).
In verband met de uitstap naar de Passion in Dordrecht is er geen viering om 17:00 uur.  Wel is er een viering om 19:30 uur in de St. Jan in Zoeterwoude-Dorp.

Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag)

  • Om 15:00 uur is er de kruisweg. Met medewerking van het kinderkoor.
  • Om 19:30 uur is de avondviering, waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is Pastoor Broeders.

Zaterdag 20 april (Paaszaterdag) is er om 21:00 uur de Paaswake. Voorganger is pastoor W. Broeders. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Zondag 21 april (Eerste Paasdag) is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor J. Smith voorgaat. Met medewerking van het jongeren- middenkoor. Er is kinderopvang aanwezig.


Onze schaapskooi in beeld (4)

In de viering van Palmzondag wordt uit het Evangelie van Lucas voorgelezen hoe Jezus door de inwoners van Jeruzalem als een koning werd ingehaald: juichend en zwaaiend met palmtakken. Deze intocht werd vanochtend in de kerk nagespeeld in een processie van twintig kinderen die prachtige, zelfgemaakte palmpaasstokken met zich meevoerden. Enkele kinderen die binnenkort hun Eerste Communie gaan doen assisteerden in deze viering als misdienaar, daartoe vooraf deskundig geïnstrueerd door koster Chris Roessen.

   


De Goede Week: van Palmzondag tot Pasen

In de ‘Goede Week’ herdenkt en viert de kerk de laatste dagen van het leven van Jezus op aarde en zijn verrijzenis. Het is een tijd vol symboliek waarin we in (on)geloof, (wan)hoop en liefde beleven dat de dood niet het laatste woord heeft. Lees meer over de vieringen van Palmzondag tot Pasen (via www.kerknet.be)

Foto: Vincent van Gogh, Knotwilgen bij ondergaande zon (1888). Schilderij Kröller-Müller Museum, Otterlo.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 14)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 7 april 2019, de vijfde zondag van de veertigdagentijd (C): Jes. 43,16-21. – Fil. 3,8-14. – Joh. 8,1-11

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 7 april

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jacobus Boolman, die a.s. maandag vanuit onze parochiegemeenschap zal worden uitgedragen. – Ans Arts-Meeuwissen. – Margreet van de Kletersteeg. – Mary Ruijgers.

Voor overleden parochianen: Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Alie Rotteveel. – Jan de Vette. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Nel Bruines-Overmeer. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Dick van der Hulst. – Antoon Ammerlaan.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 7 april

De bisschoppelijke Vastenaktie 2019 heeft dit jaar als thema “Schoon water verandert alles”. Op de zondagen van de Veertigdagentijd staat achterin de kerk een collectebus bestemd voor deze vastenactie. Ook kunt u geld overmaken op het rekeningnummer van de Stichting Vastenactie. Lees meer

Woensdagochtend 10 april is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M.

Woensdagmiddag 10 april begeleiden Mariëtte Denissen en Amanda Jongbloed het palmpasenstokken versieren van de kinderen in het atrium (14:00-15:00 uur). Opgeven bij Amanda (mail: seringenberg@gmail.com). Er is een kleine vrijwillige bijdrage. Neem zelf kruis van hout of takken mee. De palmpaasstokken worden tijdens de zondagviering van 8 april in processie door de kerk gedragen.

Donderdag 11 april is er een viering van boete en verzoening. Voorgangers zijn pastoor W. Broeders en dominee Esther de Paauw. Aanvang: 19:15 uur. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Zondag 14 april (Palmzondag) is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor. – Tijdens de viering worden er palmtakjes uitgereikt.  Er zijn ook palmtakjes om mee te nemen voor uw buur of familielid die op deze dag niet in de kerk kan komen.


Overleden: Co Boolman

Op zondag 31 maart j.l. is overleden de heer Jacobus Boolman, in de leeftijd van 93 jaar.

De uitvaartdienst voor Co Boolman wordt gehouden op maandag 8 april in de Goede Herderkerk. Aanvang: 11:00 uur. Voorganger zijn pastoor J. Smith en diaken G. Clavel. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Er is geen gelegenheid tot condoleren. De crematie vindt plaats in besloten kring.


Monastieke fusie 1 aprilgrap

Het bericht dat de Nederlandse franciscanen en norbertijnen gaan fuseren, zoals afgelopen weekeinde werd gemeld, blijkt een 1 aprilgrap te zijn. Lees meer

Wie zich verder wil verdiepen in deze kloosterordes met diepe wortels in de Nederlandse samenleving leze artikelen over de norbertijnen en minderbroeders in de encyclopedie op www.kro-ncrv.nl/katholiek

 


In memoriam: Frans van der Lugt

Op 7 april is het precies 5 jaar geleden dat jezuïet Frans van der Lugt werd doodgeschoten in Homs, Syrië. Jezuïeten in Vlaanderen en Nederland die het sterke geloofsgetuigenis van hun confrater willen eren maakten een korte animatiefilm.

Hierin overweegt de fictieve stem van Frans van der Lugt zijn abrupte levenseinde. Aan de ene kant heeft hij hoop, aan de andere kant is daar zijn eigen dood. Maar: De liefde gaat door. Niemand hoeft bij de pakken neer te zitten. Bekijk de video (via www.kerknet.nl)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 13)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 31 maart 2019, vierde zondag van de veertigdagentijd (C): Joz. 5,9a.10-12. – 2 Kor. 5,17-21. – Luc. 15,1-3.11-32

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 31 maart

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ans Arts-Meeuwissen. – Margreet van de Kletersteeg. – Lina Labordus-Kuilenburg. – Rita Pieterse-Zwetsloot. – Mary Ruijgers.

Voor overleden parochianen: Sacha Lim. – Paul Snijders. – Vader – Moeder en Martin Hendriks. – Annie van Tilburg – van Vonderen. – Anky Overdijk. – Pieter Frijns. – Jan Roeleven. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef – van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek – Verhoef. – Ella van Eijk. – Ivo Harteveld. – Helga Versteegen. – Gerard Knigge.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 31 maart

De bisschoppelijke Vastenaktie 2019 heeft dit jaar als thema “Schoon water verandert alles”. In de Goede Herderkerk is vanochtend een deurcollecte gehouden voor de Vastenaktie, maar ook de zondagen erna staat achterin de kerk een collectebus bestemd voor deze vastenactie. Ook kunt u geld overmaken op het rekeningnummer van de Stichting Vastenactie. Lees meer

Woensdag 3 april is er om 10:00 uur een een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Daarna Herdershof.

Donderdag 4 april is er om 18:00 uur een sobere maaltijd in de Dorpskerk te Leiderdorp. Aansluitend wordt om 19:15 uur de vijfde van een serie oecumenische vesperdiensten gehouden. Deze diensten in de Veertigdagentijd worden afwisselend gehouden in de protestantse kerk aan de Dorpstraat in Leiderdorp en in de Goede Herderkerk. Dit  jaar is het thema ontleend aan de rondzendbrief van Paus Franciscus: De zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Mens waar ben je? Voorganger is Leo Koot..

Zondag 7 april is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is Thea Epskamp.


Onze schaapskooi in beeld (3)

     

In het atrium van de Goede Herderkerk vonden al veel en veelsoortige activiteiten plaats, maar het evenement van verleden week woensdag was een novum: een komen en gaan van Rijndijkers, van acht uur ‘s ochtends tot negen uur ‘s avonds. Op verzoek van de gemeente Zoeterwoude was de ruimte ingericht als stembureau, in verband met de verkiezingen voor de Eerste Kamer en de waterschappen. Nadat alle stemmen waren uitgebracht wachtte de stemcommissie nog een verantwoordelijke taak. Na het legen van de stembussen werden tot laat in de avond honderden stembiljetten gecontroleerd, gesorteerd en geteld. Het resultaat heeft u in de krant kunnen lezen.


The Passion

The Passion is een Nederlands muzikaal-bijbels evenement over het lijden en sterven van Jezus, dat sinds 2011 jaarlijks op Witte Donderdag wordt gehouden, telkens in een andere Nederlandse stad. Op 18 april gaat pastoor Broeders met tieners en jongeren naar The Passion in Dordrecht.

Als je wilt kun je mee! De bus vertrekt om 16:30 uur vanaf de Goede Herderkerk in Zoeterwoude Rijndijk. Van 18:00 uur zullen de Passiongangers de eucharistieviering bijwonen waarin bisschop Van den Hende voorgaat; daarna lopen ze de tocht waarin een groot lichtgevend kruis wordt meegedragen. Indien er plaats is kunnen ouders ook mee.
Opgeven bij pastoor Walter Broeders. Telefoon: 06 2714 0117. – Email: w.p.l.broeders@gmail.com

In de nieuwsbrief 2019/3 staat ten onrechte vermeld dat er op Witte Donderdag in de Goede Herderkerk een viering is om 17:00 uur. Deze viering gaat niet door. Zie voor de actuele stand van zaken de Agenda.


Vasten met vallen en opstaan

Simone Ooms, hoofdredacteur van de website katholiek.nl legt in een persoonlijke column uit hoe zelfs haperende onthoudings- en bezinningsvoornemens kunnen voorbereiden op Pasen. Lees meer