Nieuwsbrief 2018, nummer 2

Er is weer een verse nieuwsbrief gereed. Een korte dit keer, maar daarom niet minder lezenswaardig!

Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder 2018 – nummer 2

Een papieren versie van deze nieuwsbrief treft u altijd aan op de tafel bij de garderobe in de kerk.

Lees in deze nieuwsbrief meer over:

Nieuwsbrief-icoon_klein

 • Stichting Babyspullen
 • Waar wij vasten, worden anderen gevoed (MOV/Diaconie)
 • Actie Kerkbalans
 • Parochieberichten
 • Vieringen in De Goede Herder van 18 februari t/m 18 maart 2018

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 16 maart 2018
Wilt u iets in de nieuwsbrief kwijt? Lever dan uw artikel uiterlijk vrijdag 9 maart 2018 in via nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 7)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 18 februari 2018, de eerste zondag van de Veertigdagentijd (B): Gen. 9,8-15. – 1 Petr. 3, 18-22. – Mc. 1,12-15


Gebedsintenties  18  februari

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Petronella Kocken-van Wensveen. – Joop Vorst. – Christina de Goede-Juffermans. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Charles Borremans. – Quirinus Bruines. – Cornelia Johanna Prins-Kooloos.

Voor overleden parochianen:– Patricia Bruines. – Riet en Piet van Zijp. – Riet en Jaap van Diemen. – Nel en Jan Zandbergen. – Jan Straathof. – Paula Sevat-Dries. – Corrie Bousie. – Aad en Erwin Duijndam. – Josephine van Galen.  – overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 18 februari

Woensdag 21 februari is er om 10:00 uur een woord en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 22 februari is er een oecumenische vesperviering in de Goede Herderkerk. Aanvang: 19:15 uur. Het thema is onvoorwaardelijke liefde en is gebaseerd op het thema van de stille tijd van kerk in actie. Er wordt stilgestaan bij ouders en verzorgers van alle kinderen in de hele wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen en hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht.

Zondag 25 februari is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin bisschop Van den Hende zal voorgaan. Met medewerking van het jongeren/middenkoor. Er is opvang voor de allerkleinsten aanwezig.


Oriëntatiedag

Van 14:00 tot 17:00 uur is er op Vronesteyn een voorlichtingsmiddag over de diaken- en priesteropleiding. Lees meer

 


Gebedskaart

Vanwege het Jaar van Gebed wordt vanaf Aswoensdag een gebedskaart verspreid in het bisdom Rotterdam. Het gebed is zo opgesteld dat het heel goed samen gebeden kan worden. Lees meer

 


Overleden: Ruud Lubbers

Op 14 februari is oud-premier Ruud Lubbers overleden in zijn woonplaats Rotterdam, in de leeftijd van 78 jaar. De christen-democraat Lubbers leidde in de jaren 1982-1994 drie kabinetten. Belangstellenden kunnen op maandag 19 februari afscheid nemen van Ruud Lubbers in de rooms-katholieke Laurentius- en Elisabethkathedraal in Rotterdam (13:00-19:00 uur). Een dag later vindt in dezelfde kerk aan de Mathenesserlaan de uitvaartdienst voor de oud-premier plaats. Lees meer (via www.kro.nl)


Hongeren naar God

Het christelijk vasten is geen doel op zich maar een hulpmiddel om dichter bij God te komen, aldus Nikolaas Sintobin. Lees meer (via www.kerknet.be)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 6)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 11 februari 2018, de zesde zondag door het jaar (B): Lev. 13,1-2.45-46. – 1 Kor. 10,31-11,1. – Mc. 1,40-45


Misintenties 11 februari

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Petronella Kocken-van Wensveen. – Joop Vorst. – Christina de Goede-Juffermans. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Charles Borremans. – Quirinus Bruines, die dinsdag jongsleden vanuit onze kerk is begraven.

Voor overleden parochianen: Nel Bruines-Overmeer. – Jan van der Meer. –Jan de Vette. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Gijs Duivenvoorden. – Truus de Boer – van Wieringen. – Siem Heemskerk. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 11 februari

Woensdag 14 februari, Aswoensdag, is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pastoor Broeders. .
– ’s avonds is er om 19:15 uur een eucharistieviering, waarin het askruisje wordt uitgereikt. Voorganger is pastoor Broeders. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Donderdag 15 februari is er om 19:15 uur als onderdeel van de Veertigdagentijd een oecumenische vesperviering in de Dorpskerk te Leiderdorp.

Zondag 18 februari is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering, waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Blijft u denken aan de Voedselbank? In het kader van de bisdombrede voedselinzamelingsactie in de komende vastentijd willen we ons zeker aansluiten bij dit netwerk van liefde. De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig. Achter in de kerk staan de verzamelmanden altijd klaar.


Beelden uit onze schaapskooi (2)

               

Tijdens de zondagsviering werden drie vrijwilligers in het zonnetje gezet. Na vele jaren jaren actief te zijn geweest in de werkgroep kindernevendienst nam Desiree Blom vanochtend afscheid (foto 1 links). Zij ontving uit handen van Nettie Vroonhof een mooie bos bloemen als dank. Aan het einde van de viering werden twee leden van het dames- en herenkoor naar voren geroepen. Pastoor Broeders reikte namens de Gregoriusvereniging aan Lenie Boers (alt) en Theo Rotteveel (bas) een oorkonde en speld uit, als dank voor vijftig jaar inzet “voor muziek ten dienste van de liturgie” (foto 3). Ook zij ontvingen een bloemenhulde. Onze parochiekern is Desiree, Lenie en Theo zeer erkentelijk voor de tijd en aandacht aan onze gemeenschap besteed!

Ondertussen is de Jozefkapel – al ontdaan van het steigerwerk maar nog in afwachting van haar gouden belettering – weer in gebruik. Het doek om de beeldengroep is verwijderd en de kaarsen zijn ontstoken. (foto 2).


Ontmoeting Vlaamse en Nederlandse bisschoppen

Dinsdag 6 februari  vond in Den Bosch de jaarlijkse bijeenkomst plaats van de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen. Er werd gesproken over thema’s als de interreligieuze dialoog met de islam, de synode over jongeren en de discussie in Nederland over het onderwerp ‘Voltooid leven’. Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl)

(Foto: Ramon Mangold)


Van Carnaval naar Aswoensdag: twee keer de wereld op zijn kop

     

Dit weekend is, vooral beneden de grote rivieren, het carnaval weer losgebarsten. Aan de vooravond van de Veertigdagentijd gooien jong en oud de remmen nog eens los: bestaande maatschappelijke verhoudingen worden vrolijk bespot en op hun kop gezet: met verkleedpartijen en optochten, met zang en dans, en met overvloedig eten en drinken. Het is de storm voor de stilte, want komende woensdag begint een periode van bezinning en inkeer. Op Aswoensdag, voor katholieken een vastendag, herinneren we ons dat we van stof zijn gemaakt en tot stof zullen wederkeren. Vandaar het askruisje waarmee we tijdens de viering worden getekend. Lees meer (via www.kro.nl)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 5)

De boodschap teruglezen

Lezingen van zondag 4 februari 2018, de vijfde zondag door het jaar (B): Job 7,1-4.6-7. – 1 Kor. 9,16-19.22-23. – Marc. 1,29-39

 


Gebedsintenties 4 februari

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Petronella Kocken-van Wensveen. – Joop Vorst. – Jan van der Meer. – Hendrikus Smit. – Christina de Goede-Juffermans. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Charles Borremans, die dinsdag j.l. vanuit onze kerk is uitgedragen.

Voor overleden parochianen: Jan Mooren. – Ton Choufoer. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna, Jan en Marianne Versteegen. – Helmi Vis-van Bilderbeek. – Marja en Jan Kooijman. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 4 februari

Dinsdag 6 februari is er om 10:30 uur een uitvaartdienst voor de heer Quirinus Bruines. Marianne Turk gaat voor in de woord- en gebedsviering. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Woensdag 7 februari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 11 februari is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


Actie Kerkbalans 

Hoewel nog niet alle wijken en enveloppen binnen zijn, willen we de parochianen van onze parochiekern hartelijk danken  voor hun toezegging voor 2018. De komende dagen zullen we een en ander verwerken. De gemaakte of geschreven opmerkingen zullen aan de beheercommissie overhandigd worden; daar kunt u op rekenen. Mocht u de brief vergeten zijn of was u niet thuis: u kunt uw toezegging ook per mail zenden naar: adm.degoedeherder@yahoo.com

Via deze plaats willen we ook onze trouwe lopers en loopsters hartelijk danken. Soms ging men wel meerdere malen langs omdat er niemand thuis was en men wilde de envelop toch op halen. Van diverse wijken zijn dan ook alle enveloppen opgehaald!

Namens de werkgroep Kerkbalans, Carla van Jaarsveld


Beelden uit onze schaapskooi (1)

Afgelopen maandagavond zijn de opgehaalde enveloppen van de parochianen ingezameld. Foto 1 toont Anne Webb van de werkgroep in het secretariaat met enkele lopers en pastoor Broeders. Ondertussen heeft de schilderswerkgroep de decoratie van de altaarboog in de Jozefkapel voltooid (foto 2). Het ziet er prachtig uit. Binnenkort volgt de belettering aan de onderkant van de blauwe koepel.

     


Overleden: Quirinus Bruines

Op donderdag 1 februari is de heer Quirinus Cornelis Bruines overleden, in de leeftijd van 81 jaar. De heer Bruines verbleef de laatste tijd in woonzorgcentrum Rijndael te Koudekerk maar is afkomstig uit Zoeterwoude-Rijndijk, waar hij en zijn broers een tuincentrum hadden. De uitvaartdienst zal gehouden worden op dinsdag 10:30 uur in de Goede Herderkerk. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats achter de kerk.


Overleden: Nico ter Linden

Afgelopen weekeinde is Nico ter Linden overleden, in de leeftijd van 81 jaar. Bijna twintig jaar lang was hij predikant van de protestantse Westerkerk in Amsterdam. Hij was bekend bij velen, ook katholieken, via tv-optredens (onder meer in het programma ‘Op verhaal komen in de Wester’), zijn columns ‘Kostgangers’ in het dagblad Trouw, en vooral zijn zesdelige navertelling van de Bijbel Het verhaal gaat … Lees meer (via www.trouw.nl)


Oecumenische vesperdiensten in de Vastentijd

Evenals voorgaande jaren worden in de Veertigdagentijd voor Pasen oecumenische vesperdiensten georganiseerd in samenwerking met de Dorpskerk in Leiderdorp. Dit jaar is het thema: ‘Onvoorwaardelijke liefde’.

Wij staan stil bij moeders, vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht.

Want waar onvoorwaardelijk liefde wordt gegeven ontstaat nieuwe hoop en kracht. Jezus deelde zijn liefde voor ons onvoorwaardelijk, tot in de dood. Die liefde is aan ons gegeven… om door te geven. En dat is het wel het mooiste aan goddelijke gaven: Die vermenigvuldigen zich als je ze deelt.

Onvoorwaardelijke liefde vraagt om overgave, maar ook lef om het vol te houden.. Want lef hoort bij liefde! We hopen dat u in deze bezinnende vespers iets van die lef en liefde mag ervaren. U bent van harte welkom.

 • 15 februari  Dorpskerk
 • 22 februari  Goede Herderkerk
 • 1 maart       Dorpskerk
 • 8 maart       Goede Herderkerk
 • 15 maart     Dorpskerk (hieraan voorafgaand de vastenmaaltijd om 18.00 uur)
 • 22 maart     Goede Herderker (viering van boete en verzoening)

Aanvang steeds om 19:15 uur (tot 19:45 uur)

Namens de voorbereidingsgroep, Liesbeth van Meeteren.

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 4)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingena van zondag 28 januari 2018, de vierde zondag door het jaar (B): Deut. 18,15-20. – 1 Kor. 7,32-35. – Marc. 1,21-28.

 


Misintenties 28 januari

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Petronella Kocken-van Wensveen. – Joop Vost. – Jan van der Meer. – Hendrikus Smit. – Christina de Goede-Juffermans. – Tinie Hermes-Zandvliet.

Paula Sevat-Dries. – Kees van Hoof. – Jan Straathof. – Sacha Lim. – Paul Snijders. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, Moeder en Martien Hendriks. – Hennie Smit. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 28 januari

Maandag 29 januari is er een voorbereidingsavond van het H. Vormsel.

Dinsdag 30 januari is er om 10:30 uur de uitvaartdienst van de heer C. Borremans. Voorganger is pastoor Broeders. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Woensdag 31 januari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 4 februari is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Thea Dingjan-Zonneveld voorgaat. Met medewerking van het jongeren-middenkoor.


Herinnering: Kerkbalans 2018

Wanneer u de envelop met uw toezeggingsstrookje nog niet bij de loper heeft teruggebracht zal deze maandagavond bij u langskomen.

U kunt uw toezegging ook per mail sturen naar de administratie. Mocht u geen envelop thuis hebben ontvangen dan kunt u deze ook aanvragen via dat mailadres: adm.degoedeherder@yahoo.com

Namens de werkgroep Actie Kerkbalans, Carla van Jaarsveld


Overleden: Charles Borremans

Op maandag 22 januari is overleden de heer Charles Alphonius Borremans in de leeftijd van 81 jaar. De heer Borremans was nog zeer actief, onder andere als vrijwilliger in de bibliotheek van Leiderdorp. De uitvaartdienst wordt gehouden op dinsdag 30 januari om 10:30 uur in de Goede Herderkerk. Pastoor Broeders gaat voor in de eucharistieviering, met medewerking van het dames- en herenkoor. Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Leiderdorp  (ca. 12:15 uur).


Ik wil… leren bidden

Verlangen naar gebed is een belangrijke eerste stap. Maar om te kunnen bidden, moet je het leren. Ontdek hoe je eraan begint. Lees meer (via www.kerknet.be)

Zie ook het lemma ‘Gebed‘ in het Katholiek ABC (via www.kro.nl)

Restauratieschildersgroep boekt voortgang

     

Als u in de Goede Herderkerk om u heen kijkt, ziet u dat de vrijwilligers van de restauratieschildersgroep langzaam maar zeker vorderingen maken. De lambrizeringsrand die rondom in de hele kerk in vier of vijf fasen wordt aangebracht nadert weer het beginpunt. Omdat onverwacht een steiger beschikbaar kwam, werd ook besloten om het erg in het oog springende Jozef-altaar te gaan aanpakken.

In eerste instantie is aan de hand van verschillende fotomontages nagegaan wat er precies zou moeten komen. Onderzocht werd bijvoorbeeld of het gordijn dat vroeger op de achterwand geschilderd was, weer geheel of gedeeltelijk hersteld zou kunnen worden. Na lang en moeilijk beraad werd besloten werd om dat niet te doen. Het zou in de overigens heel licht en warm gekleurde kerk een sombere donkere hoek worden.

De restanten zijn daarom uitvoerig gefotografeerd, zodat ze later eventueel alsnog kunnen worden gereconstrueerd, en vervolgens lichtgeel overgeschilderd. De hemel en de bogen zijn daarna geschilderd in de stijl en de kleurstelling van de rest van de kerk, en onze vrijwilligers zijn nu begonnen aan een tweetal lastige klussen.

Allereerst wordt de binnenkant van de altaarboog geheel opnieuw voorzien van het oorspronkelijke sjabloon; dat gaat eveneens in vier of vijf fasen. Het begin van de eerste fase ziet u op bijgaande foto’s. Als dat klaar is, wordt op een terrakleurige band boven het beeld van de stervende Jozef, de oorspronkelijke Latijnse litanietekst weer in gouden letters aangebracht.

Zou tenslotte blijken dat de witte beeldengroep onvoldoende afsteekt tegen de lichtgele achterwand, dan wordt overwogen om die beeldengroep op dezelfde manier als het Mariabeeld op het andere zijaltaar op kleur te brengen. En daarna gaan de vrijwilligers dan nog eens kijken wat er zoal meer te doen valt. Ze kijken met begerige ogen naar de hoek achter in het atrium!

Namens de schildersgroep, Freek Versteegen

Foto’s 1-2: Vrijwilliger Gerard Verdoes bezig met de sjabloondecoratie van de altaarboog in de Jozefkapel, januari 2018. – Foto 3: Restanten van de originele beschildering in de Jozefkapel na verwijdering van de 60 jaar oude laag witkalk, november 2016.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 3)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 21 januari 2018, de derde zondag door het jaar (B): Jona 3,1-5.10. – 1 Kor. 7,29-31. – Marc. 1,14-20


Misintenties 21 januari

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Petronella Kocken-van Wensveen. – Jan van der Meer. – Hendrikus Smit. – Christina de Goede-Juffermans. – Catharina Hermes-Zandvliet.

Voor overleden parochianen: Patricia Bruines. – Nel en Jan Zandbergen. – Corrie Bousie. – Ada van der Meel-Slats. – Ina van der Velde. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 21 januari

Woensdag 24 januari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 25 januari is er een ouderavond van de Eerste Communiewerkgroep.

Zondag 28 januari is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pater L. van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor.


Gisteren is de Actie Kerkbalans gestart met het luiden van de klokken. Op maandag 22 januari worden de brieven met de invulstrookjes rondgebracht.  De ingevulde strookjes worden op maandag 29 januari weer opgehaald of u kunt de brieven terugbrengen naar het daarin vermelde adres.

Doe allen mee. Uw bijdrage is hard nodig. Bij voorbaat heel hartelijke dank.

Namens de werkgroep Actie Kerkbalans, Carla van Jaarsveld


Antonius Abt: bid en werk!

De Koptische kluizenaar Antonius wordt vereerd als de vader van het monnikendom. Zijn levensregel ‘bid en werk’ (ora et labora) is met de benedictijnen over heel Europa verspreid geraakt. Hij stierf op hoge leeftijd omstreeks het jaar 356. De katholieke kerk viert zijn gedachtenis op 17 januari.

Beluister abt Gerard Matthijsen over een van zijn voorgangers (via www.katholiekleven.nl)

 

 

 


‘Recht door zee’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen die zondag 21 januari van start gaat. Het thema haakt aan bij het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, en is voorbereid door de kerken uit het Caribisch gebied. Lees meer (via www.rkkerk.nl)

Nieuwsbrief 2018, nummer 1

De redactie hoopt u ook dit jaar weer veel nieuws -en wetenswaardigheden over onze parochiekern te kunnen melden. Hierbij kunt u doorklikken naar het nieuwste exemplaar. Zoals altijd in PDF formaat, zodat u deze -zo u wilt- kunt uitprinten:

Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder 2018 – nummer 1

Een papieren versie van deze nieuwsbrief treft u altijd aan op de tafel bij de garderobe in de kerk.

Lees in deze nieuwsbrief meer over:

Nieuwsbrief-icoon_klein

 • Lustrum Titus Brandsma instituut
 • Vastenactiecampagne 2018: ‘Gaan waar niemand gaat’ (Werkgroep MOV)
 • Oriëntatiedag Vronesteyn, voor wie erover denkt priester of diaken te worden
 • Oecumenische vespervieringen in de vastentijd
 • Nadere toelichting op het artikel over de verkoop van de Menswording in Nieuwsbrief 2017-12 (beheercommissie)
 • MIVA
 • Parochieberichten
 • Vieringen in De Goede Herder van 21 januari t/m 18 februari 2018

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 16 februari 2018
Wilt u iets in de nieuwsbrief kwijt? Lever dan uw artikel uiterlijk vrijdag 9 februari 2018 in via nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

Lezingen, intenties, nieuws & mededelingen (week 2)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 14 januari 2018, de tweede zondag door het jaar (B): 1 Sam. 3,3b-10.19. – 1 Kor. 6,13c-15a;17-20. – Joh. 1,35-42


Misintenties 14 januari

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en speciaal om kracht voor een ernstig zieke vrouw en moeder.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Petronella Kocken-van Wensveen. – Jan van der Meer. – Hendrikus Smit. – Joop Vorst. – Christina de Goede-Juffermans, woensdag j.l. uitgedragen vanuit onze kerk. – Catharina Hermes-Zandvliet, zaterdag j.l. uitgedragen vanuit onze kerk.

Voor overleden parochianen Nel Bruines-Overmeer. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Gijs Duivenvoorden. – Jan de Vette. – Ton van Kempen. – André Vasen. – Siem Heemskerk. – Riet en Piet van Zijp. – Jaap en Riet van Diemen. – Truus de Boer-van Wieringen. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 14 januari

Maandag 15 januari is er een voorbereidingsavond van het H. Vormsel.

Woensdag 17 januari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 21 januari  is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het tienerkoor.


Proficiat!

Op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie ontving het echtpaar Freek en José Versteegen samen de Vrijwilligersprijs van Zoeterwoude (in de vorm van een fraaie sculptuur) . Freek zet zich als lid van de beheercommissie al jarenlang in voor De Goede Herderkerk; zijn vrouw José maakt zich een kwart eeuw verdienstelijk voor de lokale sport, onder meer als sportinstructeur bij MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen). Freek en José, van harte gefeliciteerd!

(Foto: Renske Versteegen)


Inluidmoment Actie Kerkbalans

Kerkbalans 2018 start op zaterdag 20 januari om 13:00 uur. Precies op dit tijdstip worden in meer dan 100 plaatsen door het hele land de kerkklokken geluid. In Leiden zal burgemeester  Lenferink de klok van de Hartebrugkerk luiden.

Wij nodigen iedereen die betrokken is bij Kerkbalans en iedereen die op een andere wijze betrokken is bij één van onze kerken van harte uit bij dit inluidmoment aanwezig te zijn. Na afloop wordt er koffie, thee en chocolademelk geschonken

Op zondag 21 januari worden de brieven met de invulstrookjes rondgebracht bij de parochianen van de Goede Herder.  De ingevulde strookjes worden op 28 januari weer opgehaald of u kunt de brieven terugbrengen naar het daarin vermelde adres.

Doe allen mee. Uw bijdrage is hard nodig. Bij voorbaat heel hartelijke dank.


Nieuwjaarsreceptie

De vrijwilligers van de H.H. Petrus en Paulusparochie konden elkaar gisteren in de St. Jan aan de Zuidbuurtseweg een zalig nieuwjaar wensen. Na de toespraken van de pastoors Smith en Broeders was er alle gelegenheid om rond te kijken en te zien hoezeer de herinrichting van dit kerkgebouw vordert. Binnen zien de nieuwe vloer met grijzen plavuizen (met daaronder vloerverwarming) en de verbouwde koorzolder er fraai uit. De glazen wand die de ruimte onder de koorzolder afscheidt van de kerkzaal en als ontmoetingsruimte gaat dienen, moet nog geplaatst worden. In een tweede fase zullen nog enkele ruimtes worden aangebouwd die dienst gaan doen als secretariaat, keuken en rouw/familiekamer. Met Pinksteren zal bisschop Van den Hende de heringerichte kerk inwijden.

     

Overleden: mevrouw Van der Krogt

Op maandag 8 januari is overleden mevrouw Catharina Maria Hermes-Zandvliet, in de leeftijd van 97 jaar.  Aan de Rijndijk beter bekend als mevrouw Van der Krogt woonde zij de laatste jaren in zorgcentrum Emmaus in Zoeterwoude.

De uitvaartdienst voor mevrouw Van der Krogt is op zaterdag 13 januari in de Goede Herderkerk. Pastoor Broeders gaat voor in de gezongen eucharistieviering, met medewerking van het dames- en herenkoor. Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden op de begraafplaats achter de kerk.