Vormselproject Petrus-en-Paulusparochie: een verslag

Vormsel_01_20170403_202205

Op zaterdag 17 juni ontvingen negen kinderen uit onze Petrus-en-Paulusparochie het sacrament van het Vormsel uit handen van mgr. Van den Hende. Het was de afsluiting van een project van enkele maanden, geleid door Sylvia Maenhout en Marielle de Vries. Hieronder brengen zij verslag uit over dit project.


Na de voorjaarsvakantie zijn we met negen kinderen samengekomen om ons voor te bereiden op het vormsel: Maaike, Marilou, Jindy, Jolieke, Naut, Niels, Eveliene, Cherylla en Adriaan.

We zijn begonnen met het kijken naar de schepping. God heeft de wereld klaargemaakt voordat Hij ons mensen schiep. Alles was aanwezig wat wij tot op de dag van vandaag nodig hebben.

Vormsel_02_20170410_195351_001     Vormsel_03_20170410_201045

De volgende stap was Jezus. Wie is Hij en waarom kwam Hij op aarde? De bijbel helpt ons op weg en dus moesten we ook dat dikke boek gaan ontdekken. We ontdekten niet alleen wie Jezus is maar kwamen ook meer te weten wie God de Vader is. De grootste ontdekking is dat Hij van ons houdt, van alle mensen! Dat het deze liefde is waarom Hij zijn Zoon naar de aarde laat gaan en dat Jezus voor ons aan het kruis sterft en verrijst. Hoe bijzonder is het dat dit sterven en verrijzen deel uitmaakt van de de viering van de eucharistie!

Vormsel_04_20170403_202054

We hebben gesproken over de Heilige Geest, wat Hij ons schenkt en dat we zijn gaven keer op keer mogen vragen. En dan als laatst de grote uitdaging: hoe gaan we dit uitdragen? Gelukkig hoeven ze dit niet alleen te doen; nu ook met de kracht van de Heilige Geest, met onze kerkgemeenschap en met de tienergroep Joges die al twee jaar samen met de tieners uit Leiden elke maand samenkomen.

Graag uw gebed voor deze schitterende jongeren die afgelopen zaterdag 17 juni zijn gevormd.

Sylvia Maenhout en Marielle de Vries

Lezingen, intenties, mededelingen en nieuw (week 26)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 25 juni 2017, de twaalfde zondag door het jaar (A): Jer. 20,10-13. – Rom. 5,12-15. – Mat. 10,26-33


kaarsGebedsintenties 25 juni

Voor de overledenen: Nel en Jan Zandbergen. – Paula Sevat-Dries. –

Sacha Lim. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, moeder en Martin Hendriks. – Marion van der Krogt-Koelewijn. – Josephine van Galen. –Overleden familie Van Rijn.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 25 juni

Woensdag 28 juni is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 2 juli is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering, waarin L. Koot voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.

Zondag 2 juli is er ’s-middags een doopviering voor Rohan Almu.


tulpen-voor-de-pausStaatsbezoek aan het Vaticaan

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdagochtend als onderdeel van het staatsbezoek aan Italië ook Vaticaanstad bezocht. Ze schonken de paus een vaas met witte en gele tulpen, een verwijzing naar de kleuren van de Vaticaanse vlag. Ook kreeg Franciscus tulpenbollen cadeau. De koning ontving op zijn beurt uit handen van de generaal-overste van de Jezuïetenorde de bevelhebbersstaf in bruikleen, die wordt toegeschreven aan de ‘Vader des Vaderlands’, prins Willem van Oranje (1533-1584). Lees meer

 


logo_kerkbalans-200x222Bijzonder resultaat parochies actie Kerkbalans 2015 

In 2015 ontvingen parochies met de actie Kerkbalans landelijk ruim € 49 miljoen aan giften. Dat is een daling vergeleken met het jaar ervoor van 2,4%. De opbrengst van de actie Kerkbalans van parochies in het bisdom Rotterdam laat evenwel een stijging zien van 6,6%. Lees meer

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 25)

symbool-vader-en-kind1

 

Sacramentsdag

Vormseldag

Vaderdag

 


bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

De schriftlezingen van zondag 18 juni, Feest van het H. Sacrament: Deut. 8,2-3.14b-16a. – 1 Kor. 10,16-17. – Joh. 6,51-58


kaarsGebedsintenties 18 juni

Voor de overledenen: (zaterdag 17 juni) Opa Piet en Oma Hetty van der Helm-Dils. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen. – Jan Roeleven. – Ivo Harteveld. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn – (zondag 18 juni) Patricia Bruines. – Manuel Valiñas Priëto. – José Gregorio Bernardus. – Fam. Vlasveld. –– Corrie Zwetsloot-Van der Meer. – Piet Hartwijk. – Nel en Jan Zandbergen. – Jan Straathof. – Jan van de Meer. – Riet en Jaap van Diemen. – Ester van Delft-Detic. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.

Uit dankbaarheid.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Mededelingen 18 juni

hgeest-vormselVan harte feliciteren wij alle vormelingen van de Petrus-en-Paulusparochie (en hun ouders) die zaterdag uit handen van mgr. Van den Hende het Sacrament van het Vormsel ontvingen. Welkom in onze parochiegemeenschap!

Woensdag 21 juni is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 25 juni is er een eucharistieviering, waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor. Aanvang: 09:30 uur

Brieven met informatie over diverse catecheseactiviteiten in de komende weken liggen achter in de kerk op tafel.


kerknet-beVaderdag – Wat voor een vader is onze God?

Mogen we in God echt een vader zien? En wat voor een dan? Volgens de Bijbel één met (baar)moederlijke trekjes. Lees meer


Willem-Alexander-MaximaStaatsbezoek aan Vaticaan

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima brengen donderdag 22 juni op uitnodiging van paus Franciscus een staatsbezoek aan het Vaticaan. Het staatsbezoek van het koninklijk paar onderstreept de bilaterale en multilaterale banden tussen Nederland en het Vaticaan. Lees meer (via rkkerk.nl)

 


make-friendsOproep tot interreligieuze vriendschap: Make Friends

De meest prominente leiders van de wereldreligies, onder wie paus Franciscus, hebben woensdag gezamenlijk een oproep tot eenheid gedaan. Zij vragen hun medegelovigen vrienden te maken onder mensen met een ander geloof. Bekijk de videoboodschap (via www.kro.nl)


rome-koepel-sint-pieterBedevaart naar Rome

Het bisdom organiseert in de herfstvakantie een bedevaart naar Rome. Aanmelden voor de bedevaart kan tot 15 juli. Lees meer (via bisdomrotterdam.nl)

 

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen & nieuws (week 24)

 

abdij-van-egmond

Open Kloosterdagen (foto Adelbertabdij, Egmond)


bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 11 juli 2017, Feest van de H. Drie-eenheid: Ex. 34,4b-6.8-9. – 2 Kor. 13,11-13. – Joh. 3,16-18


kaarsGebedsintenties 11 juli

Voor de overledenen: Nel Bruines-Overmeer. – Jan de Vette. – Siem Heemskerk. –  Riet en Piet van Zijp. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Ada van der Meel-Slats. – Ina van der Velde. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overleden parochianen die onlangs uitgeleide zijn gedaan: Toos Wagenaar. – Marion van der Krogt-Koelewijn.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 11 juli

Maandag 12 juni is er van 19:30-21:00 uur generale repetitie en biechtgelegenheid voor de vormelingen.

Woensdag 14 juni is er om 10:uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zaterdag 17 juni zal bisschop H. van den Hende tijdens de eucharistieviering het  sacrament van het Vormsel toedienen aan de jongeren uit de H.H. Petrus en Paulusparochie. Met medewerking van het jongerenkoor. Aanvang: 19:00 uur.

Zondag 18 juni is het Sacramentsdag. Er is om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en Herenkoor. Tevens is er kindernevendienst.

Brieven met informatie over diverse catecheseactiviteiten in de komende weken liggen achter in de kerk op tafel.


Open Kloosterdagen

Bijna veertig kloosters zetten deze zaterdag en zondag tijdens de Open Kloosterdagen hun deuren open voor belangstellenden. De bewoners willen hiermee de spirituele traditie van de deelnemende kloostergemeenschappen onder de aandacht brengen van het grote publiek. Lees meer (via KRO Nieuws)


DiakenFrankemoelle_950pix_1Katholiek onderwijs: dit zijn onze waarden

Beluister diaken Titus Frankemölle, werkzaam in het onderwijs: “We zijn allemaal gevormd naar het beeld van God. Dat betekent dat wij met zijn allen, iedereen, niemand uitgesloten, welkom zijn. Welkom op school. Welkom om een gemeenschap te vormen. Welkom om voor elkaar ook te zorgen” (video via katholiekleven.nl)

 


borgman618x415-618x330Vrede in de plaats van onze angst – Pinksterpreek

In het Pinksterweekend preekte Erik Borgman in de kerk van het Dominicanenklooster in Zwolle. Over hoe Gods Geest ons leven binnenkomt: “De God die Jezus belichaamde komt in de Geest in een nieuwe gestalte aanwezig, een gestalte die het leven van binnenuit doorzichtig maakt en die wat zich voordoet als pijn en onverslaanbare tegenstand onthult als barensweeën van de ware wereld.” Lees meer (via www.debezieling.nl)


elistokEli Stok tot priester gewijd

Op zaterdag 10 juni heeft Mgr. Van den Hende door handoplegging en gebed Eli Stok (27) tot priester gewijd voor het bisdom Rotterdam. De wijding vond plaats in de kathedraal van Rotterdam tijdens een plechtige eucharistieviering. Hoe is het om priester te worden in deze tijd? Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl)

 

Nieuwsbrief nummer 6

Er is weer een goed gevulde nieuwsbrief verschenen.

Lees in Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder nummer 6  meer over:

Nieuwsbrief-icoon_klein

  • Inzameling voor Voedselbank
  • ‘Een dienstbaar volkje’, een inkijkje in de wereld van de kosters
  • Viering Swetterhage
  • Een- en Driedaagse Bedevaart naar Kevelaer
  • Emeritus-pastoor Rob Kurvers 50 jaar priester
  • Tijden, voorgangers, koren en vieringen in De Goede Herder t/m 9 juliDe volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 7 juli. Gelieve kopij aan te leveren uiterlijk vrijdag 30 juni 2017 bij de redactie via email: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Wij wensen u weer veel leesplezier!

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

Pinksteren 2017

Pinksteren - mosaic-409427__340

Foto: Pinksterenmozaïek (copyright: Pixabay)


bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 4 juni 2017, Hoogfeest van Pinksteren: Hand. 2,1-11. – 1 Kor. 12,3b-7.12-13. – Joh. 20,19-23


kaarsGebedsintenties 4 juni

Voor de overledenen: Ton Choufoer. –  Jan Hockx en Lidwien Hockx-van der Klugt. – Trudy van Veen-Hockx. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Marja Kooijman. – Jan Mooren. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Corrie Bousie. – Frans Cortenbach. – Gerard Knigge. – Anna, Jan en Marianne Versteegen. – Jan Roeleven. – Ivo Harteveld. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eyk. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overleden parochianen die onlangs uitgeleide zijn gedaan: Cees Slingerland. – Toos Wagenaar. – Marion van der Krogt-Koelewijn.

Voor Pierre Reijs, dezer dagen overleden.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 4 juni

Woensdag 7 juni is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pastoor Broeders. Voor vervoer vanuit en naar Leiderdorp wordt gezorgd.

Zondag 11 juni is er een woord- en gebedsviering, waarin Leo Koot voortgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Er zijn diverse catechese-activiteiten in de HH. Petrus en Paulusparochie:

 • Vrijdagavond 9 juni: ‘Film en Spiritualiteit’. Dit keer de film ‘In the shoes of the Fisherman’ (1968). Aanvang: 20:00 uur. Plaats: Romanuszaal, Lange Mare 79 te Leiden. Voorafgaand hieraan is er een eenvoudige maaltijd, die om 18:00 uur begint. Graag aanmelden bij secretariaat Hartebrug (telefoon 071-5120401; e-mail: Hartebrugkerk@kpnmail.nl)
 • Dinsdagochtend 13 juni: ‘Franciscaans wandelen’. De Franciscaanse  lekenorde in Leiden organiseert samen met de HHPP in de persoon van Sjoerd Loozen een informatieve tocht van een uur met momenten van bezinning over spiritualiteit en vrede. Aanvang: 10:30 uur. Start vanaf de Romanuszaal, Lange Mare 79 te Leiden. Deelname is gratis. a afloop is er een gezamenlijke maaltijd
 • Woensdagavond 14 juni: ‘Elkaar verstaan’. Tweede en laatste avond over de Tafel van de Heer in oecumenisch verband. Door pastoraal werker Marlène Falke en dominee Ellis Ezinga (wijkgemeente Leiden Zuidwest). Plaats: ‘De Verdieping’, Stevensbloem 269 boven de Digros. Tijd: 19:30-21:00 uur.
 • Donderdagavond 15 juni: Bijbelavond door Marieke Maes. Aanvang 20:00  uur. Plaats: Antoniusparochie, Boshuizerlaan 11 te Leiden.

Banner_Pinksteractie-2017Pinksteractie

De deurcollecte die vandaag werd gehouden als afsluiting van de Week Nederlandse Missionaris is in zijn geheel bestemd voor de Pinksteractie. Dit jaar is er aandacht voor Ellen Schouten, missionair werker in Venezuela en father Nol Verhoeven, Mill Hill-missionaris in Kameroen. Omdat zij willen werken aan een wereld waarin ieder mens telt. Lees meer


Bisschop-van-den-houtRon van den Hout tot bisschop gewijd

Op zaterdag 3 juni is in de Sint-Jozefkathedraal in Groningen Ron van den Hout tot bisschop gewijd. De hoofdconsecrator was kardinaal Wim Eijk, aartsbisschop van Utrecht; de beide co-consecratoren waren Gerard de Korte en Rob Mutsaerts. In zijn toespraak benadrukte Van den Hout: ‘Geloof en kerk horen echt bij elkaar.’ Lees meer

 


kerknet-beGods geest op het spoor komen

Pinksteren is het feest van de zending van de Geest.

Hoe bereiden we ons daarop voor? Lees meer

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 22)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 28 mei 2017, de zevende zondag van Pasen (A): Hand. 1,12-14. – 1 Petr. 4,13-16. – Joh. 17,1-11a


kaarsGebedsintenties 28 mei

Voor de overledenen: Kees Borst en familie. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Riet en Jaap van Diemen. – Jan van der Meer. – Sacha Lim. – Paul Snijders. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, moeder en Martin Hendriks. – Josephine van Galen. – Overleden  familie Van Rijn.

Voor de overleden parochianen die onlangs uitgeleide zijn gedaan: Cees Slingerland. – Toos Wagenaar. – Marion van der Krogt-Koelewijn.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart


Logo_DGHMededelingen 28 mei

Dinsdag 30 mei is er om 20:00 uur de tweede ouderavond van de vormelingen in de pastoriezaal links naast de Petruskerk, Lammenschansweg, Leiden.

Woensdag 31 mei is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Vooraf vindt het rozenkransgebed plaats. Voor vervoer vanuit en naar Leiderdorp wordt gezorgd.

Woensdag 31 mei begint de eerste van twee catechese-avonden over het thema ‘Elkaar verstaan’, met een gezamenlijke maaltijd (van 18:00-19:30 uur), in ‘De Verdieping’, Stevensbloem 269 (boven Digros) in Leiden. De tweede avond vindt plaats op woensdag 14 juni van 19:30 tot 21:00 uur in de Antoniuskerk, Boshuizerlaan 11 in Leiden.

Zondag 4 juni is het Hoogfeest van Pinksteren. Er is om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.

Onlangs kwam aflevering 12-6 (mei-juni 2017) van Rondom de Kerk uit. Er liggen exemplaren achterin de kerk maar er is ook een digitale versie beschikbaar

Er zijn ook exemplaren beschikbaar van het bisdomblad Tussenbeide.


Rob-Kurvers_20170528_104123_HDREmeritus-pastoor Rob Kurvers 50 jaar priester

Vandaag ging Rob Kurvers voor, die verleden week in de Haagse St. Paschalis Baylonkerk zijn gouden priesterfeest vierde. Namens onze geloofsgemeenschap feliciteerde lector Machteld Duijn pastor Kurvers aan het einde van de dienst met dit jubileum en overhandigde hem een fles ‘Goede Herderwijn’.

Rob G.A. Kurvers werd in 1967 priester gewijd voor het bisdom Rotterdam. Hij studeerde liturgie en kerkelijk recht in Rome. Hij deed zijn pastorale ervaring op zowel in het onderwijs als in het basispastoraat, voornamelijk in de regio Den Haag. In de jaren 2003-2007 begeleidde hij de fusie van vier parochies in het stadsdeel Haagse Hout tot de H. Driekoningenparochie, in 2015 als parochiekern opgegaan in de Haagse clusterparochie Maria Sterre der Zee.

Rob Kurvers is sinds 2014 met emeritaat. Van zijn liefde voor de liturgie getuigen twee boeken waarin hij overwegingen voor de zon- en feestdagen voor het kerkelijk jaar bundelde:

 

Hemelvaartsdag 2017

Hemelvaart_20170525_095640_HDR_02          Hemelvaart_20170525_111355_HDR_02

Hemelvaartsdag in de Goede Herderkerk


De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van donderdag 25 mei 2017, Hemelvaart van de Heer: Hand. 1,1-11. – Ef. 1,17-23. – Mat. 28,16-20


Gebedsintenties 25 mei

Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen. – Marianne Versteegen. – Jan Roeleven. – Josephine van Galen. – Overleden  familie Van Rijn.

Voor de overleden parochianen die onlangs uitgeleide zijn gedaan: Cees Slingerland. – Toos Wagenaar. – Marion van der Krogt-Koelewijn.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart


kerknet-beHemelvaart in drie krachtlijnen

Valt Hemelvaart te vergelijken met de goede vriend die we begeleiden naar de luchthaven, en die we uitwuiven voordat hij afreist? Lees meer

Gefeliciteerd, communicanten!

communicanten_2017

Foto: Buro JP

Vandaag hebben negen kinderen de Eerste Heilige Communie gedaan in de Goede Herderkerk. In een drukbezochte en mooie dienst, geleid door pastoor W. Broeders, hebben zij dit mogen vieren, samen met hun ouders, grootouders, broertjes en zusjes. Na afloop gingen de communicanten samen met pastoor Broeders in de tuin op de foto. Anna, Emma, Floor, Ruben, Karan, Brin, Willem, Yves & Robert, van harte gefeliciteerd!
Namens de werkgroep Eerste Heilige Communie, René Souillé

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 21)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 21 mei, de zesde zondag van Pasen (A): Hand. 8,5-8.14-17. – 1 Petr. 3,15-18. – Joh. 14,15-21


kaarsGebedsintenties 21 mei

Voor de overledenen: Opa Willem Maarten en oma Lidwien. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Ester van Delft-Detic. – Paula Sevat-Dries. – Josephine van Galen. – Overleden  familie Van Rijn.

Voor de overleden parochianen die onlangs uitgeleide zijn gedaan: Cees Slingerland. – Toos Wagenaar. – Marion van der Krogt-Koelewijn.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart


Eerste-Communie

Van harte feliciteren wij de communicanten (en hun ouders) die vandaag deelnamen aan de Eerste H. Communie. Welkom in onze parochiegemeenschap!

Maandag 22 mei is er om 19:00 uur de zevende en laatste voorbereidingsbijeenkomst van de vormelingen.

Woensdag 24 mei is er om 10:00 uur woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Vooraf vindt het rozenkransgebed plaats. Voor vervoer vanuit en naar Leiderdorp wordt gezorgd.

Donderdag 25 mei is het Hemelvaartsdag. Er is om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.

Zondag 28 mei is er om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pastor R. Kurvers voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

We zijn nog op zoek naar één chauffeur uit Leiden/Zoeterwoude, die één maal per vier weken parochianen naar de kerk wil rijden. Meld u aan bij het secretariaat of bij Ellen Harteveld!

Blijft u denken aan de Voedselbank? De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig.

Het blad Rondom de Kerk wordt niet meer thuisbezorgd. Ze liggen nu achter in de kerk om mee te nemen. Ook de papieren versie van de Nieuwsbrief, alsmede de informatiekrant van het bisdom Tussenbeide ligt op de tafel.


bisschop-ernstEmeritus bisschop Ernst overleden

Vrijdagavond is Mgr. Ernst overleden. Huub Ernst was van 1967 tot 1992 bisschop van Breda. Op 8 april jl. vierde hij nog zijn honderdste verjaardag. Lees meer (via rkkerk.nl; foto: ANP)