Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 43)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Negenentwintigste zondag door het jaar (A): Jes. 45,1.4-6. – 1 Tess. 1,1-5b. –  Mat. 22,15-21


kaarsGebedsintenties 22 oktober 2017

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en speciaal om kracht voor een ernstig zieke.

Voor de overledenen: Truus de Boer-van Wieringen. – Ester van Delft-Detic. – Paula Sevat-Dries. – Paul Snijders. – Marion van der Krogt. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Gijs Duivenvoorden. – Siem Heemskerk. – Riet en Piet van Zijp. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn;

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jan Kooijman. – Maria Verhoef-van Duijnhoven.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 22 oktober

Woensdag 25 oktober is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 26 oktober is er in het atrium een filmavond over Oud-Zoeterwoude. Aanvang: 19:00 uur.

Zondag 29 oktober is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.

Maandag 30 oktober spreekt mgr. Van den Hende de Hervormingsdaglezing uit in de Andreaskerk van de Lutherse Gemeente Rotterdam, Aanvang: 19.30 uur.


bedevaart-Rome_Ramon-MangoldRomebedevaart

Op woensdag 18 oktober waren de 250 pelgrims uit het bisdom Rotterdam aanwezig op het plein voor de Sint-Pieterskerk voor de audiëntie bij de paus. Hierna bezochten zij de Friezenkerk, de stad of de Vaticaanse museu. De middag werd afgesloten met een eucharistie in de basiliek van Sint Paulus Buiten de Muren, waar het graf van de apostel Paulus wordt vereerd. Lees meer

Foto Ramon Mangold: Bisschop van den Hende tijdens de eucharistieviering in de Sint Jan van Lateranen op zondag 15 oktober. Lees meer


wereldmissiedag-2017Wereldmissiedag

Vandaag is het Wereldmissiedag. Op deze zondag wordt in de Rooms-Katholieke parochies gecollecteerd voor MISSIO, het katholieke solidariteitsfonds van de wereldkerk. Dit jaar ondersteunt MISSIO vrouwen en kinderen in Burkina Faso.

Paus Franciscus heeft een speciale boodschap geschreven voor Wereldmissiedag, Lees meer (via rkkerk.nl)

 

 

 

 

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 42)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Achtentwintigste zondag door het jaar (A): Jes. 25,6-10a. – Fil. 4,12-14.19-20. – Mat. 22,1-14 of 1-10


kaarsGebedsintenties 15 oktober 2017

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. In het bijzonder voor dirigente  mevrouw Maria Huibers. Zij is door een ongelukkige val uitgeschakeld en zal dinsdag geopereerd worden.

Voor de overledenen: Corrie Bousie. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Truus de Boer-van Wieringen. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Ada van der Meel-Slats. – Ina van der Velde. – Josephine van Galen. – Overleden  familie van Rijn.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jan Kooijman. – Maria Verhoef-van Duijnhoven.

Uit dankbaarheid bij een vijftigjarig huwelijk.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 15 oktober 2017

Woensdag 18 oktober is er om 10:00 uur woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 22 oktober is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Tijdens de viering is er kindernevendienst. De opbrengst van de collecte tijdens de viering is bestemd voor het pastorale werk van de parochies in Burkina Fasso. Na de viering geeft de heer Jan van Seggelen in het atrium een presentatie over Burkina Fasso. Een kans om meer van dit land te weten te komen.


kerstmarktKerstmarkt in Leiderdorp (Dorpskerk)

De voorbereidingen voor de komende kerstmarkt in en rond de Dorpskerk van 8-10 december zijn al in volle gang. In verband hiermee worden goederen ingezameld: kerstversiering,  kerstverlichting, feestelijke kleding zoals sjaals, tasjes en sieraden (wel graag in goede staat).

Heeft u nog kerstspullen over? Dan kunt u ze op maandag 6 november, 13 november, 20 november en 27 november tussen 19:00-2o:00 uur inleveren in het ‘Trefpunt’ aan de Eikenlaan (Dorpskerk).


Rotterdam.relKoppeling kerken met gemeentelijke basisadministratie blijft

Kerken die aangesloten zijn bij SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) mogen volgens het nieuwe regeerakkoord blijven rekenen op gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie. Dat betekent dat wijzigingen door overlijden of verhuizen van kerkleden door een slim systeem worden doorgegeven aan de lokale kerken. Lees meer

Nieuwsbrief 2017, nummer 10

Er is weer een nieuw exemplaar van de nieuwsbrief verschenen!
Een papieren versie van deze nieuwsbrief treft u altijd aan op de tafel bij de garderobe in de kerk.

Graag vragen wij nu al uw aandacht voor de Parochiedag op 19 november. Schrijf deze alvast in uw agenda! Wij vertrouwen erop dat u als vanouds weer meehelpt om met de traditionele ‘Baksels’ deze dag een extra lekker tintje te geven.

Lees in Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder 2017 – nummer 10 meer over:

Nieuwsbrief-icoon_klein

 • Aanmelden Eerste Heilige Communie
 • Wereldmissiemaand 2017
 • Rectificatie telefoon nieuwe beheerder begraafplaats
 • Allerzielen in het Licht
 • Parochiedag zondag 19 november!
 • Diaconaal Weekend “Kom 7 kijken”
 • Jerusalem Passion
 • Najaarsconcert Cantorij in de kathedraal
 • Parochieberichte
 • Vieringen De Goede Herder t/m 12 november

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 10 november
Wilt u iets in de nieuwsbrief kwijt? Lever dan uw artikel uiterlijk vrijdag 3 november in via nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 41)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 8 oktober, de zevenentwintigste zondag door het jaar (A): Jes. 5,1-7. – Fil. 4,6-9. – Mat. 21,33-43


kaarsGebedsintenties 8 oktober

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor de overledenen: Corrie Bousie. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Truus de Boer-van Wieringen. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Ada van der Meel-Slats. – Ina van der Velde. – Josephine van Galen. – Overleden  familie van Rijn.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jan Kooijman. – Maria Verhoef-van Duijnhoven.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 8 oktober

Vandaag is het wereldmissiedag voor kinderen.

Woensdag 11 oktober is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pastoor Broeders.

Zondag 15 oktober is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pater J. van den Eijnden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


Rotterdam.relNoveen voor de bedevaart naar Rome

Tijdens de startviering op 4 oktober voor de bisdombedevaart naar Rome ontvingen pelgrims en thuisblijvers een noveen. De noveen kan worden gebeden de dagen voorafgaand aan de bedevaart, en ook tijdens de bedevaart.

Een noveen is een beproefde manier van gebed, waarbij gedurende negen dagen wordt gebeden. Mgr. Van den Hende: “Bedevaartgangers en thuisblijvers vormen als netwerk van liefde een biddende gemeenschap”. Lees meer


zonneliedZuster Chiara en het Zonnelied

De abdis van de zusters clarissen in Megen vertelt over hun spiritualiteit. Bij de praktische vertaling daarvan spelen Franciscus en het Zonnelied een belangrijke rol. “Dat is een lofzang op de schepselen. Franciscus eerbiedigde de schepping en de mensen heel sterk. Het is bijzonder dat hij alle elementen broeder of zuster noemt.” Bekijk de video (via katholiekleven.nl)

 


bisschop-Wiert_wz5Frans Wiertz stopt als bisschop van Roermond

Bisschop Frans Wiertz van Roermond kondigt in een brief aan alle gelovigen in zijn bisdom aan dat hij met ingang van 2 december aanstaande zijn taken als bisschop van Roermond neerlegt. In de rooms-katholieke kerk worden bisschoppen geacht om bij het bereiken van hun 75e levensjaar hun ontslag aan te bieden aan de paus. Bisschop Wiertz hoopt op 2 december deze leeftijd te bereiken. Lees meer (via rkk.nl)

 

 

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 40)


bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 1 oktober 2017, de zesentwintigste zondag door het jaar (A): Ez. 18,25-28. – Fil. 2,1-11 of 1-5. – Mat. 21,28-32


kaarsGebedsintenties 1 oktober

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor de overledenen: Ton Choufoer. – Corrie Zwetsloot-van der Meer. – Piet Hartwijk. – Marja Kooijman. – Jan Mooren. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Frans Cortenbach. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen. – Ivo Harteveld. – Jan Roeleven. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. –  Josephine van Galen. – Overleden  familie Van Rijn.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jan Kooijman. – Mevrouw Verhoef-van Duijnhoven, die zaterdag j.l. vanuit onze kerk is uitgedragen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 1 oktober

Woensdag 4 oktober is er om 10:00 uur (niet: 9:30 uur) een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. ’s Avonds is er in de Maria-Middelareskerk een eucharistieviering waarin Franciscus centraal staat. Aanvang: 19:30 uur.

Zondag 8 oktober is er een woord- en gebedsviering waarin Thea Dingjan voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor.


eerstecommunieEerste Communie

We zijn al begonnen met de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie 2017/2018.

Kinderen uit groep 4 kunnen zich voor dit project nog aanmelden. Willen hun ouders in dat geval een bericht sturen naar: ehcdegoedeherder@hotmail.com.

Met vriendelijke groet, namens de werkgroep EHC De Goede Herder,

Caroline de Winter


 

Franciscus4 oktober: hoogfeest van Sint Franciscus

Aankomende woensdag viert de katholieke kerk de gedachtenis van Sint Franciscus (1181/2-1226), een van haar grootste heiligen. Franciscus is de grote inspirator van de huidige paus Jorge Bergoglio, die zijn naam aannam en daarmee een radicaal programma omarmde. Lees meer (via www.kro.nl)

 

De oudst bekende afbeelding van Franciscus van Assisi, een fresco in het klooster van San Benedetto in Subiaco.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 39)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 24 september, de vijfentwintigste zondag door het jaar (A): Jes. 55,6-9. – Fil. 1,20c-24.27a. – Mat. 20,1-16a


kaarsGebedsintenties 24 september

Voor de overledenen: Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Gijs Duivenvoorden. – Riet en Piet van Zijp. – Corrie Zwetsloot-van der Meer. – Piet Hartwijk. – Gré van der Meer-Duin. – Sacha Lim. – Paul Snijders. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Marion van der Krogt. – Siem Heemskerk. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jan Kooijman.

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 24 september

De deurcollecte voor de vredesweek van zondag 17 september heeft € 212,20 opgebracht. Hartelijk dank hiervoor!

Woensdag 27 september is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 1 oktober is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.

 


Luther_website-PithosTentoonstelling over Luther

Dit jaar is het vijfhonderd jaar geleden dat Maarten Luther 95 stellingen publiceerde waarin hij protesteerde tegen de wantoestanden in de katholieke kerk. Het bleek het begin van de Reformatie. Museum Catharijneconvent in Utrecht opende afgelopen vrijdag een tentoonstelling over deze kerkhervormer, waarin niet alleen zijn persoonlijkheid en opvattingen belicht worden maar ook wordt getoond hoe hij de nieuwe communicatiemiddelen van zijn tijd (de drukpers) op intelligente wijze gebruikte om zijn ideeën te verspreiden. (Zie ook de bespreking via www.kro.nl)

Lucas Cranach de Oudere, Martin Luther, 1532 (Kopenhagen, Statens Museum for Kunst, detail)

Leo Koot gestopt als gebedsleider

Leo-Koot_IMG_20170917_100458009

 

In de laatste Nieuwsbrief werd het vertrek van Leo Koot als gebedsleider al aangekondigd met de belofte van een interview later.

De laatste woord- en gebedsviering waarin Leo voorging – die van vanochtend, de vierentwintigste zondag door het jaar – stond in het teken van de Vredesweek, met dit jaar als thema: de kracht van verbeelding. Over dromen van vrede: jezelf voorstellen of vrede mogelijk is; je zelf ‘verbeelden’ wat er allemaal aan te doen is, ondanks alle problemen in de wereld.

Leo-Koot_IMG_20170917_111127716En Leo maakte ons daarbij attent op het feit dat vrede onlosmakelijk is verbonden met vergeven, ondanks alles, zoals God dat deed met Ninive.

Na de viering werd Leo nog bedankt door mevr. Falke namens het pastoraal team van de HHPP-parochie, met overhandiging van een bon en  bloemen en onder verwijzing naar Leo’s vrouw als stuwende deelgenoot in zijn activiteiten.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 38)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 17 september, de vierentwintigste zondag door het jaar (A): Sir. 27,30 – 28,7. – Rom. 14,7-9. – Mat. 18,21-35


kaarsGebedsintenties 17 september

Voor de overledenen: Patricia Bruines. – Nel Bruines-Overmeer. – Jan de Vette. – Jan van der Meer. – Siem Heemskerk. – Riet en Jaap van Diemen. – Ester van Delft-Detic. – Paula Sevat-Dries. – Josephine van Galen. – Overleden  familie Van Rijn.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Helmi Vis-van Bilderbeek. – Jan Remmerswaal. – Gijs Duivenvoorde. – Jan Kooijman, die afgelopen maandag vanuit deze kerk is uitgedragen

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 17 september

Woensdag 20 september is er om 10:00  uur een woord- en gebedsdienst in de Mariakapel.

Donderdagmiddag 21 september organiseren de diaconieën van De Bakkerij in samenwerking met diverse partnerorganisaties in het kader van de Vredesweek van PAX Nederland weer een Vredeswake op het Stadhuisplein in Leiden. De wake duurt van 16:30 tot 17:30 uur en staat dit jaar in het teken van “De kracht van Verbeelding”. Naast momenten van stilte en bezinning is er ook ruimte voor muziek, dans en andere vormen van expressie. Lees meer

Zondag 24 september is er om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Tijdens de viering is er kindernevendienst voor kinderen van de basisschoolleeftijd.

 

Nieuwsbrief 2017, nummer 9

Er is weer een nieuw exemplaar van de nieuwsbrief verschenen. Het is de eerste na de vakantie en er staan veel lezenswaardige artikelen in!

Wij vragen uw speciale aandacht voor de Woord- en gebedsdienst van aanstaande zondag, 17 september, waarin Leo Koot voor het laatst zal voorgaan als gebedsleider.

Lees in Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder 2017 – nummer 9 meer over:

Nieuwsbrief-icoon_klein

 • Vredesweek/Vredeswake
 • Afscheid Leo Koot
 • Nieuwe beheerder begraafplaats
 • Informatiemarkt ondersteuningsmogelijkheden bij dementie
 • De Dienst van de leiding
 • Sponsortocht Rabobank
 • Bedevaarten naar Banneux
 • Nalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart
 • Projecttienerkoor
 • In memoriam Helmi Vis-van Bilderbeek
 • Parochieberichten
 • Vieringen in De Goede Herder

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 13 oktober
Wilt u iets in de nieuwsbrief kwijt? Lever dan uw artikel uiterlijk vrijdag 6 oktober in via nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder