Nieuwsbrief 2016, nr. 12


Nieuwsbrief-icoon_kleinWij hebben weer een goed gevulde nieuwsbrief voor u. Lees in nummer 12 (december 2016) meer over:

 • Kerkbalans 2016
 • Kerstreis Swetterhage
 • Kindje wiegen
 • Vormelingen op bezoek bij de Zusters van Moeder Teresa
 • ‘De eenzaamheid verbreken’
 • Oproep vrijwilligers Begraafplaats Hoge Rijndijk
 • Oproep vrijwilliger vervoer vanuit Leiderdorp
 • Laatste eucharistieviering in de Menswording met het dameskoor
 • Nieuw Onze Vader
 • Opbrengst deurcollecte
 • Parochieberichten
 • Vieringen De Goede Herder
 • Woensdagochtendvieringen

Wij wensen u veel leesplezier!

Heeft u berichten voor de volgende nieuwsbrief? Graag aanleveren vóór vrijdag 6 januari 2017 bij de redactie via email: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

Afscheidsdienst woensdagochtendgroep Menswording

woensdaggroep_img_0402

Op woensdag 7 december hebben we waardig afscheid genomen met de trouwe parochianen van de woensdagochtendvieringen. De voorgangers, Aafke Verheijen, Heleen Brouwer, Jan van Tricht, Piet Schoorl en Machteld Duijn gingen samen voor. De dienst werd muzikaal opgeluisterd door het dameskoor. Voor hen was het dan ook echt het laatste optreden.

Met bijna 45 aanwezigen werd stilgestaan bij de mooie tijd die we hebben beleefd in de Menswording. Aan het eind van de dienst ontvingen Aafke, Jan en Piet een bloemetje als dank voor de vele jaren waarin zij met hart en ziel zijn voorgegaan op de woensdagochtend.

Na de dienst was het traditioneel tijd voor koffie, maar dit keer met een workshop Muziek en Zang onder leiding van Marian Jaspers Fayer van de Stichting MOL. Zij nam ons mee in prachtige liederen uit de bundel Gezangen voor Liturgie en liedjes uit de oude doos, afgewisseld met mooie (kerst)liederen, solo gezongen door haar dochter Elena. Er werd uit volle borst meegezongen, geklapt, gestampt en gespeeld op muziekinstrumenten.

Tot slot nog een mooi toepasselijk gedicht door Machteld (zie hieronder) en we konden ons laven aan heerlijke broodjes.

Met weemoed kijken we terug op de fijne vieringen op de woensdagochtend, maar we willen ook vooruitkijken! We gaan de woensdagochtenden voortzetten in de Mariakapel van de prachtige Goede Herderkerk aan de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude! Elke woensdagochtend om 10:00 uur, met eens per maand een eucharistieviering door pastoor Walter Broeders. Taxibussen staan klaar bij de Menswording om kerkgangers om 9:30 uur mee te nemen naar de Rijndijk en om 11:30 uur weer terug te brengen.

De eerste feestelijke (eucharistie)viering vindt plaats op woensdag 28 december om 10:00 uur. Op 14 en 21 december zijn er in beide kerken géén vieringen.

Namens de woensdagochtendwerkgroep Menswording
Machteld Duijn


Geen dag voor grote woorden

Het is vandaag geen dag voor grote woorden
Het is vandaag een dag van verlegenheid, van verdriet.
Wat kunnen we zeggen,
wat moeten we zeggen,
wat mogen we zeggen?

Het is vandaag geen dag voor veel woorden,
Maar het is vooral een dag voor stilte.
Het is vandaag een dag om te herinneren
Hoe het hier is, was.
Hoe het hier gaat en ging
Hoe wij hier zijn tot het laatste moment.

Het is een dag om te zeggen hoe blij wij hier zijn.
Hoeveel mensen van dit gebouw houden.
Hoeveel mensen die hier zijn, dit gaan missen.

Het is vandaag een dag om te danken.
Wat dit gebouw voor ons heeft gedaan en heeft betekend.
Maar er wacht een nieuwe kerk,
Waar wij ook horen, zullen samenkomen.
Met jou, De Menswording, als herinnering gaan we verder….

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 49)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 4 december 2016, Tweede zondag van de Advent (A): Jes. 11,1-10. – Rom. 15,4-9. – Mat. 3,1-12.

Beluister diaken Gert-Jan van der Wal over de schriftlezing (via katholiekleven.nl)


kaarsGebedsintenties 4 december

Voor Marja Kooijman. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Jan Mooren. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Elly van Stekelenburg-Saris (27 september). – Dré Nierop (25 oktober). – Nel Bruines-Overmeer (19 november).

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 4 december

 • Woensdag 7 december is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering in de pastorie van de Meerburg, en om 10:00 uur de laatste woord- en gebedsviering in de Menswording (met medewerking van het dameskoor).
 • Donderdagavond 8 december is er in deze Adventstijd een oecumenische vesperviering in de Dorpskerk van Leiderdorp. Aanvang: 19:15 uur. Het avondgebed in de Menswording vervalt.
 • Zondag 11 december, de derde zondag van de Advent, vindt om 9:30 de laatste viering in de Menswording plaats. Voorganger is pastoor Broeders. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Na afloop een samenzijn onder het genot van koffie of thee en een eigen baksel. Tevens wordt bij deze gelegenheid de publicatie Op weg naar één Goede Herderkerk gratis ter beschikking gesteld aan parochianen. In dit kleurige boekje wordt teruggeblikt op de gebruiksgeschiedenis van het gebouw van de Menswording en vooruitgekeken naar het gebruik van de nieuw ingerichte Goede Herderkerk aan de Hoge Rijndijk.
 • Zaterdag 17 december vindt de inzegening plaats van de Goede Herderkerk, door mgr. J.H.J. van den Hende, bisschop van Rotterdam. Aanvang: 19.00 uur.
 • Zondag 18 december is er een feestelijke openingsviering van de Goede Herder kerk aan de Hoge Rijndijk. Aanvang: 10:00 uur (NIET 9:30 uur).

schaapskooi_banner-imageHonderdste blogpost!

Dit is de honderdste ‘post’ op de weblog Uit de schaapskooi sinds het begin in januari 2016. En vandaag meldde zich de honderdtwintigste parochiaan als volger. Welkom!

Schaapskooiblogger

Dameskoor, bedankt!

dameskoor_20161204_104043_hdr

Vanochtend heeft het dameskoor van de Menswording afscheid genomen. Dit gebeurde tijdens de viering van de tweede zondag in de Advent, waarin pastoor Broeders voorging. Meer dan veertig jaar, van 1974 tot heden, heeft het dameskoor de doordeweekse liturgievieringen met zang begeleid: huwelijksluitingen, uitvaarten en bijzondere vieringen, bij jubilea en tijdens bijeenkomsten voor ouderen, in ziekenhuizen en Leythenrode. In de jaren 1986-1992 zong het dames ook maandelijks tijdens de zaterdagavonddienst.

dameskoor_20161204_093753_hdrEr werd gevarieerd gezongen: gregoriaans, Nederlands, Latijn, een- of meerstemmig. Aanvankelijk was er sterke verwevenheid met het dames- en herenkoor. Later kwamen meer en meer dames zingen die niet waren aangesloten bij het dames- en herenkoor. De eerste dirigent en organist waren Kees Buurman en Carel Schellekens, de laatste (sinds 1997) Eelko Brouwer. Als bestuursleden zijn in deze periode opgetreden: Toos Wagenaar (ook jarenlang dirigent), Henny Collet, Wil van Zijl, Tinie Bongers, Joke Bakker en Trudy Bokelmann.

Pastoor Broeders dankte in zijn toespraak alle dames voor hun inzet en betrokkenheid. Naast de repetitie op maandag was het altijd maar afwachten wanneer een uitvaart zich aandiende. De laatste jaren was er dan wel meer ‘rouw’ dan ‘trouw’ met zang te begeleiden, maar deze dames hebben zelf al die jaren een bewonderenswaardige trouw aan de dag gelegd. Het koor werd geëerd met bloemen en een daverend applaus. Dank u wel, leden van het dameskoor!

Beheercommissie en pastoraatgroep
parochiekern De Goede Herder

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 48)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 27 november 2016, Eerste zondag van de Advent (A): Jes. 2,1-5. – Rom. 13,11-14. – Mat. 24, 37-44.

Beluister pastoor Peter Stiekema uit Leeuwarden over het visioen van Jesaja (via katholiekleven.nl)


kaarsGebedsintenties 27 november

Voor Sacha Lim. – Paul Snijders. – Gerard Gründemann. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Riet van Diemen-Tijssen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn. – Ivo Hartevelt. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Anna en Jan Versteegen. – Gerard Knigge.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Elly van Stekelenburg-Saris (27 september). – Dré Nierop (25 oktober). – Nel Bruines-Overmeer (19 november).

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 27 november

 • Maandag 28 november vergadering van de pastoraatgroep. Aanvang: 20:00 uur.
 • Woensdag 30 november is er om 9:30 uur een woord- en gebedsdviering in de pastorie van de Meerburg, en om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Menswording.
 • Donderdag 1 december is er avondgebed in de Menswording: Aanvang: 19:15 uur.
  ’s avonds is er vergadering van de werkgroep sluiting Menswordingkerk en ingebruikname Meerburgkerk. aanvang: 20:00 uur.
 • Zaterdag 3 november gaat de werkgroep van de thuiscommunie weer op pad.
 • Zondag 4 december, Tweede zondag van de Advent, is er om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het dameskoor.
  Er zal een kerkdeurcollecte worden gehouden in het kader van de Adventsactie. De opbrengst gaat naar het project ‘Straatkinderen terug naar huis in Rwanda’. Lees meer
 • U kunt tot en met 2 december nog kopij inleveren voor de Nieuwsbrief.
 • Zondag 11 december is de laatste viering in de Menswording. Denkt u aan de baksels voor de afscheidsviering van de Menswording op 11 december? Gelieve te overleggen met Riet Heemskerk (email: mjheemskerk@casema.nl).
 • Zaterdag 17 december wordt de Goede Herderkerk geconsacreerd door mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam.
 • Zondag 18 december is er een feestelijke openingsviering van de Goede Herderkerk.

Gebed des Heren vernieuwd

petitionMet ingang van de eerste zondag van de Advent 2016 – het begin van een nieuw kerkelijk jaar – bidden we een vernieuwd Onze Vader in de Nederlandstalige katholieke liturgie.

Dat gebeurt gelijktijdig in Nederland en Vlaanderen. De aanpassingen zijn in de tekst hieronder gecursiveerd:

 

 

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Lees meer over het vernieuwde Onze Vader:

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 47)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 20 november, Christus Koning (C): 2 Sam.5,1-3. – Kol. 1,12-20. – Luc. 23,35-43.

Beluister Norbert Schnell, rector van priester- en diaktenopleiding Bovendonk, over de evangelielezing (via katholiekleven.nl)


kaarsGebedsintenties 20 november

Voor Nel Zandbergen. – Jan Straathof. – Riet van Zijp. – Jan van der Meer. – Corrie Bousie. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Gé de Gunst (19 augustus). – Riet van Zijp-Juffermans (20 augustus). – Elly van Stekelenburg-Saris (27 september). – Dré Nierop (25 oktober).

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 20 november

 • Dinsdag 22 november vindt in de Menswording de Avondwake plaats voor mevrouw Bruines-Overmeer. Aanvang: 19:30 uur.
 • Woensdag 23 november is er om 9:30 uur een woord- en gebedsdienst in de pastorie van de Meerburg. Om 11:00 uur vindt in de Menswording de uitvaart plaats van mevrouw Bruines-Overmeer. Hierdoor VERVALT de woord- en gebedsdienst van 10:00 uur.
  Woensdagavond een gespreksavond over Ignatius van Loyola. U bent welkom in de Joseph-parochie, Herensingel. Aanvang 20:00 uur tot 21:30 uur.
 • Donderdag 24 november is er avondgebed in de Menswording. Aanvang: 19:15 uur.
  In de Petruskerk is er een gespreksavond over een thema uit het boek van Michel Remery, onder meer over andere godsdiensten, christelijke gemeenschappen en de paus. Plaats van samenkomst: Petruskerk, Lorentzkade van 20:00 tot 21:30 uur.
 • Zondag 27 november, de eerste zondag van de Advent, is er om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.
 • De werkgroep Kerkbalans vraagt of u uw toezegging over het afgelopen jaar heeft voldaan. Er zijn nog enkele bedragen die niet zijn overgemaakt.
 • De Nieuwsbrief ligt voor u klaar in de hal. Uiteraard is de brief ook digitaal beschikbaar. U vindt in de Nieuwsbrief ook het rooster van de vieringen in de maand december

Goede Herder redt schaap

dhg_20161119_143851_hdr_bewerkt Het beeld van de Goede Herder heeft onlangs zijn definitieve plek gekregen: links van de zij-ingang aan de Rijndijk. Het is afkomstig uit het voormalige gelijknamige klooster achter de Meerburgkerk, dat in de jaren 1970 is afgebroken. Vrijwilligers zijn doende om het beeld — dat jaren lang in weer en wind heeft gestaan — te reinigen. Ook in de huidige, half-groezelige staat is de zeggingskracht van dit beeld groot: het schaap dat op de schouders is genomen lijkt net uit een sloot te zijn gered, een actie waarbij de herdershoed te water moet zijn geraakt. Deze herder is niet te beroerd om zijn handen vuil te maken!

Ook binnen in het kerkgebouw vordert het werk. Dit weekend zijn andere vrijwilligers bezig om de apostelkruizen te voorzien van bladgoud. Ook leggen zij de laatste hand aan de versiering in het portaal van de zij-ingang. In de loop van volgende week wordt de keuken in de aanbouw geplaatst.

Veel dank aan alle vrijwilligers, met en zonder vuile handen!

Beheercommissie parochiekern De Goede Herder

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 46)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 13 november, de drieëndertigste zondag door het jaar (C): Mal. 3,19-20a. – 2 Tess. 3,7-12. – Luc. 21,5-19.

Beluister diaken Gert Jan van der Wal over de evangelielezing (via katholiekleven.nl)


kaarsGebedsintenties 13 november

Voor Truus de Boer-van Wieringen. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Gé de Gunst (19 augustus). – Riet van Zijp-Juffermans (20 augustus). – Elly van Stekelenburg-Saris (27 september). – Dré Nierop (25 oktober).

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 13 november

 • Maandag 14 november kunt u ’s avonds van 20:00-21:30 uur meedenken over diaconale spiritualiteit, belicht vanuit de parabel van de Barmhartige Samaritaan, het Onze Vader en de H. Franciscus. U bent welkom in de Antoniukerk, Boshuizerlaan. Marlene Falke zal de avond leiden.
 • Dinsdag 15 november is er ’s avonds van 20:00-21:30 uur onder leiding van pastoor Smith een bijeenkomst over het lezen van het evangelie als het Woord van God. Diverse stappen van het evangelie worden uitgelegd. Plaats: pastorie van de Lodewijkkerk, Steenschuur.
 • Woensdag 16 november is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering in de pastorie van de Meerburg en om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Menswording.
 • Woensdagavond is er van 20:00-21:30 uur een lezing en een gesprek over ‘Geloof in alle redelijkheid’. U bent welkom in de pastorie van de Petrusparochie, Lorentzkade.  Gespreksleider is Bas van Pampus.
 • Donderdag 17 november is er avondgebed in de Menswording. Aanvang: 19:15 uur.
 • Zondag 20 november wordt het feest van Christus Koning gevierd. Er is om 9:30 een woord- en gebedsviering, waarin Leo Koot voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.
 • U wordt geattendeerd op het volgende. In verband met de sluiting van de Menswording zijn er in de maand december speciale vieringen:
  – Op zondag 4 december is de laatste viering met het dameskoor van de Menswording.
  – Op woensdag 7 december is de laatste viering voor de woensdagochtendgroep van de Menswording.
  – Op zondag 11 december is de laatste eucharistieviering met het dames- en herenkoor.
  – Op zaterdagavond 17 december vindt de inzegening plaats door bisschop Van den Hende van de heringerichte Goede Herderkerk in Zoeterwoude-Rijndijk.
  – Op zondag 18 december de feestelijke openingsviering met alle koren van de parochiekern Goede Herder.

Voor meer informatie over de vieringen tot eind november zie de Agenda van deze weblog.


Kerkbalans-2016_logoToezeggingen over 2016 (actie Kerkbalans)

Inmiddels zijn we al weer bijna aan het einde van het jaar 2016. Uit onze administratie is gebleken dat nog niet alle toegezegde bijdragen van de actie Kerkbalans zijn voldaan.

Mocht u het vergeten zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk uw bijdrage alsnog over te maken onder vermelding van ‘Kerkbalans 2016’ op rekeningnummer: NL12 RABO 0335602185.

Werkgroep Kerkbalans

Nieuwsbrief 2016, nr. 11

Nieuwsbrief-icoon_kleinWij hebben weer een goed gevulde nieuwsbrief voor u. Lees in nummer 11 (november) meer over:

 • Oecumenische adventsvespers (Leiderdorp)
 • Adventsactie 2016
 • Paus vervangt alle leden Congregatie voor de Eredienst
 • Vincent Bijlo opent inspiratiemiddag van de Franciscaanse Beweging
 • Diaconaal weekend (12-13 november)
 • Parochieberichten
 • Vieringen en doordeweekse openstelling van Menswordingkerk en Meerburgpastorie
 • Veelkleurig Mariabeeld
 • Herinrichting: talenten gezocht!
 • Herinrichting: een nieuw liturgisch centrum

Wij wensen u veel leesplezier!

Heeft u berichten voor de volgende nieuwsbrief? Graag aanleveren vóór vrijdag 2 december 2016 bij de redactie via email: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder