Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 17)

thomas_caravaggioDe boodschap teruglezen

De schriftlezingen van zondag 23 april 2017, de tweede zondag van Pasen (A): Hand. 2,42-47. – 1 Petr. 1,3-9. – Joh. 20,19-31

De tweede zondag van Pasen wordt in Nederland Beloken Pasen genoemd. Op deze zondag eindigt in de katholieke kerk het ‘paasoctaaf’, de achtdaagse feestperiode gerekend vanaf Pasen. Lees meer

De ongelovige Thomas (Joh. 20, 19-31), in 1602/3 geschilderd door Caravaggio (Sanssouci, Potsdam)


kaarsGebedsintenties 23 april

Voor de overledenen: Ton Choufoer. – Sacha Lim. – Paul Snijders. – Gerard Gründemann. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Nel Bruines-Overmeer. – Riet en Piet van Zijp. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Frans Cortenbach. – Ben Krabbendam.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 23 april

De opbrengst van de kerkdeurcollecte voor de Vastenactie voor ‘ Eilanden van Hoop’ in El Salvador en het ‘Ouders-Kinderen-Detentieprogramma’ van Exodus Nederland bedroeg € 136.90. Tijdens de vieringen van Witte Donderdag, de Paaswake en Paaszondag hebben de collectes in totaal € 1401,25 opgebracht. Hartelijk dank voor uw vrijgevigheid.

Woensdag 26 april is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Zondag 30 april is er om 9:30 een woord- en gebedsdienst met medewerking van en verzorgd door het jongerenkoor.

Op zaterdag 6 mei wordt ’s morgens van 9:00 tot 11:30 uur de jaarlijkse kledinginzameling van Sam’s Kledingactie gehouden ten behoeve van Mensen in Nood.
– Locaties Leiderdorp: Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan en Kastanjelaanschool;
– Locatie Zoeterwoude: De Goede Herderkerk, Hoge Rijndijk.

De coördinator ‘vervoer naar de kerk’ is nog steeds op zoek naar chauffeurs, één uit Zoeterwoude en één uit Leiderdorp, die één maal per vier weken parochianen naar de kerk willen rijden. Meld u aan bij het secretariaat of bij Ellen Harteveld!

Blijft u denken aan de Voedselbank? De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig.

Het blad Rondom de Kerk wordt niet meer thuisbezorgd. Exemplaren van de laatste aflevering liggen op de tafel achter in de kerk, om mee te nemen (of klik hier voor de pdf-versie). Ook de papieren versie van de laatste Nieuwsbrief treft u achter in de kerk aan.


symbool-kruisOverleden: Toos Wagenaar

Op donderdag 20 april is Toos Wagenaar overleden, in de leeftijd van 97 jaar. Toos was niet alleen vele jaren lid van het dames- en herenkoor van de Menswording, ook gaf zij als dirigente tot op zeer hoge leeftijd leiding aan het dameskoor van de Menswording. De laatste jaren verbleef ze in een verzorgingshuis in Sassenheim, reden waarom de uitvaart zal plaatsvinden op woensdag 26 april om 10.30 uur in de St. Pancratiuskerk te Sassenheim.


nieuwe-bavo-bloeit

De Nieuwe Bavo bloeit

Het bloemencorso van de Bollenstreek trok gisteren van Noordwijk naar Haarlem. Maar wist u dat ook de kathedrale kerk in Haarlem dit weekeinde fraai versierd is met meer dan 50.000 bloemen? De versieringen zijn aangebracht door meesterbinder Ingeborg Kemperman in samenwerking met 60 leerlingen van het Wellantcollege uit Rijnsburg. Nog te bezichtigen tot 17:00 uur vanmiddag. Lees meer

 


 

 

Zalig Pasen!

paaswake_20170415_214052_hdr

Paaswake in de Goede Herderkerk. Het licht van de nieuwe Paaskaars wordt doorgegeven.


bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

De schriftlezingen van zaterdag 15 april (Paaswake): Paaswake: Gen. 1. – Ex. 14. – Jes. 55. – Rom. 6,3-11. – Mat. 28,1-10

De schriftlezingen van zondag 16 april (Hoogfeest van Pasen): Hand. 10,34a.37-43. – Kol. 3,1-4. – Joh. 20,1-9


kaarsGebedsintenties 15-16 april

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Frans Cortenbach. – Ben Krabbendam.

Voor de overledenen: (Viering 15 april) Patricia Bruines. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Nel Bruines-Noordermeer. – Jaap en Riet van Diemen. – Piet en Riet van Zijp. – Riet Bos-van der Made. – Jan van der Meer. – Marja Kooijman. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Gerard Gründemann. – Corrie Bousie. – Paul Snijders. – Sacha Lim. – Siem Heemskerk. – Piet en Miep van Hooven. – Nel en Jan Zandbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn. – (Viering 16 april) Ton van Kempen. – Jan Mooren. – Jan de Vette. – Truus de Boer-van Wieringen. – Paula Sevat-Dries. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Inge en Wim van Leeuwen. – Koos, Corrie, Jan en Toos Mooijman. – Ivo Harteveld. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna, Jan en Marianne Versteegen. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Jan Straathof. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 15-16 april

Woensdag 19 april is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Zondag 23 april is er om 9:30 een eucharistieviering, waarin pater L. van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

De coördinator van het kerkvervoer is dringend op zoek naar chauffeurs, één uit Zoeterwoude en één uit Leiderdorp, die één maal per vier weken parochianen naar de kerk willen rijden. Meld u aan bij het secretariaat!

Blijft u denken aan de Voedselbank? De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig.

Het blad Rondom de Kerk wordt niet meer thuisbezorgd. Ze liggen nu achter in de kerk om mee te nemen. Ook de papieren versie van de Nieuwsbrief ligt op de tafel.


verhoosel_glas-in-lood-raam-4Zalig Pasen!

Moge allen die verbonden zijn met onze gemeenschap het licht van de verrezen Heer persoonlijk ervaren en doorgeven aan anderen.

Graag spreken wij namens alle parochianen onze erkentelijkheid uit voor de inspanningen van vele vrijwilligers, die ervoor zorgden dat de bijzondere vieringen in de Veertigdagentijd en de Goede Week gehouden konden worden. Zij werden door vele kerkgangers bezocht en gewaardeerd.

Beheercommissie en pastoraatgroep De Goede Herder 

 

 


frans_van_der_lugtPater Frans gaf ons zijn leven

Syrische jongeren liepen van 7 tot en met 12 april Frans’ Hike. Met de wandeltocht, van Helvoirt naar Nijmegen, herdenken ze pater Frans van der Lugt S.J., die in het door oorlog verscheurde land wandeltochten organiseerde, waar christenen, moslims en niet-gelovigen elkaar ontmoetten. Pater Frans werd op 7 april 2014 in Syrië vermoord maar zijn leven weet nog steeds mensen te inspireren. Bekijk de video (via Katholiekleven.nl)


keukenhof_20160404_152538Mgr. van den Hende zegent bloemen voor de paus

Op dinsdag 11 april zegende Mgr. Van den Hende in de Keukenhof de bloemen die op transport gaan naar paus Franciscus.  Vrijdag en zaterdag werd het plein ingericht voor het hoogtepunt op zondag: het paasfeest. Bekijk de video (via Katholiekleven.nl)

Nieuwsbrief 2017, nr. 4

Bijna Pasen! Hoe zit het precies met alle vieringen rondom deze belangrijke katholieke feestdag.? We hebben het allemaal voor u op een rijtje gezet in deze nieuwsbrief. Daarnaast uiteraard veel andere artikelen. Wij wensen u veel leesplezier!

Lees in nieuwsbrief nummer 4 meer over:

Nieuwsbrief-icoon_klein

 • Neem iemand mee naar de kerk
 • SAM’s Kledingactie
 • Proefcursus Alpha
 • Eritrese christenen kerken tijdens Goede Week in Menswordinggebouw
 • Nieuws uit de Beheercommissie
 • Vastenactie ‘Eilanden van Hoop’
 • Franciscaanse reisgids
 • Banneux bedevaarten
 • Nieuwe bisschoppelijk vicaris in vicariaat Den Haag
 • Nieuwe bisschop in het bisdom Groningen-Leeuwarden
 • Muzikale Moederdag
 • Parochieberichten
 • Vieringen in de Goede Herder

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 12 mei. Graag uiterlijk vrijdag 5 mei 2017 kopij hiervoor aanleveren bij de redactie via email: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Wij wensen u een Zalig Pasen!

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

NB. Voor parochianen of andere geïnteresseerden zonder internet ligt deze nieuwsbrief altijd achter in de kerk klaar om mee te nemen.

Paasvieringen in de regio Oost

kruisweg_renske-versteegen_meerburgkerk18

Kruiswegstaties in de Goede Herderkerk. Foto: Renske Versteegen 


Sinds enige tijd vormen drie parochiekernen – te weten H. Laurentius (Stompwijk), De Goede Herder (Leiderdorp/Zoeterwoude-Rijndijk) en Christus Dienaar/Sint Jans’ Onthoofding (Zoeterwoude-Dorp) – samen de regio Oost van onze parochie H.H. Petrus en Paulus. Vanuit het pastoraal team is pastoor Broeders eerst aanspreekbaar voor de regio Oost. Nu we minder dan voorheen een beroep kunnen doen op emeriti, is in overleg met de pastoraatgroepen van deze regio gekeken naar de mogelijkheden om de paasvieringen zo goed mogelijk te verdelen.

De Nederlandse bisschoppen hebben aangeven dat de avondvieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag niet gezien moeten worden als geïsoleerde vieringen maar als integrale delen van het ene Paastriduüm, vieringen waarin een priester dient voor te gaan. Dat lukt niet meer in drie kerken tegelijk. Zo werd de eucharistieviering van Witte Donderdag in de Goede Herderkerk gecelebreerd door pater Moons en die in de Christus Dienaarkerk door pastoor Broeders. De Laurentiuskerk bleef gisteravond gesloten maar zal vanavond de enige regiokerk zijn waar de avondviering van Goede Vrijdag zal worden gehouden.


Overzicht van de resterende paasvieringen in de regio Oost

Goede Vrijdag (14 april):

 • 15:00 uur, Christus Dienaarkerk: Kruisweg
 • 15:00 uur, Goede Herderkerk: Kruisweg
 • 19:30 uur, Laurentiuskerk: Woorddienst met kruisverering en H. Communie.
  Voorganger: pastoor Broeders

Paaszaterdag (15 april)

 • 19:00 uur, Christus Dienaarkerk: Eucharistieviering.
  Voorganger: pastoor Van den Eijnden
 • 21:30 uur, Goede Herderkerk: Eucharistieviering
  Voorganger: pastoor Broeders

Eerste Paasdag (16 april)

 • 9:30 uur, Goede Herderkerk: Eucharistieviering
  Voorganger: pastoor Broeders
 • 11:00 uur, Laurentiuskerk: Eucharistieviering.
  Voorganger: pater Van Ulden O.F.M.

Witte Donderdag (Paastriduüm 2017)

wd_20170413_201652_hdr

Schriftlezingen: Ex. 12,1-8.11-14. – 1 Kor. 11,23-26. – Joh. 13,1-15

Op Witte Donderdag vieren we met Jezus en zijn leerlingen het laatste avondmaal mee. Dat begint in feestelijke sfeer – in de kerk wordt het Gloria gezongen, de altaarbellen en klokken klinken nog eenmaal – maar neemt een opmerkelijke wending wanneer Jezus als een slaaf zijn leerlingen de voeten wast en vervolgens met het breken van het brood zichzelf als een nieuw paaslam presenteert. Zo wordt de Pesachmaaltijd ter herinnering aan de uittocht van de Joden uit Egypte een herdenkingsmaal voor Jezus zelf.

“Hij laat ons zien dat Hij moet sterven maar dat Hij voor altijd voedsel zal zijn om ons het leven te geven. Het gaat om het offer van de liefde waarin Hij ons voorgaat, om God die leeft daar waar liefde en vriendschap is, om de Eucharistie waarin de Heer voor altijd bij ons is. De viering eindigt in stilte zonder zegen, wakend bij het sacrament van Christus’ lichaam.” (uit: J. te Velde osb, Thuis komen in de liturgie. Rotterdam 2016, p.  74).

 

Foto: Slot van de viering van Witte Donderdag in de Goede Herderkerk, 13 april 2017. Na de altaarontbloting op het priesterkoor is het Sacrament in processie door pater Moons, misdienaars en kerkgangers naar de Mariakapel gedragen en daar op het rustaltaar geplaatst.

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 15)

palmzondag_20170409_095228_hdr     palmzondag_20170409_095607_hdr

Palmzondag in de Goede Herderkerk


bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 9 april 2017. Palmzondag: Mat. 21,1-11. – Jes. 50,4-7. – Filip. 2,6-11. – Mat. 26,14 – 27,66


kaarsGebedsintenties 9 april

Truus de Boer-van Wieringen. – Ada van der Meel-Slats. – Ina van der Velde. – Theo Hin. –Bruno van Dijk. – Bert Rijsbergen. – Caroline Berghuis. – Ester van Delft-Detic. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.

Voor de overledenen uit onze parochiegemeenschap die onlangs uitgeleide zijn gedaan: Frans Cortenbach. – Ben Krabbendam.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 9 april

Vanmiddag om 13:00 uur wordt Sanne Lepelaar gedoopt.

Maandag 10 april vindt in het atrium de vierde voorbereidingsbijeenkomst van de vormelingen plaats. Aanvang: 19:00 uur.

Dinsdag 11 april vindt in de Christus Dienaarkerk te Zoeterwoude-Dorp de tweede avond voor de ouders van de Eerste Communicanten plaats. Aanvang: 20:00 uur.

Woensdag 12 april is er om 10:00 uur een eucharistieviering, waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Donderdag 13 april (Witte Donderdag) is er ’s avonds een eucharistieviering, waarin pater Moons voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor. Aanvang: 19:00 uur.

Vrijdag 14 april (Goede Vrijdag) is er ’s middags Kruisweg. Met medewerking van het kinderkoor. Aanvang: 15:00 uur. Er is geen avondviering.

Zaterdag 15 april wordt ’s avonds de Paaswake gehouden. In de eucharistieviering zal pastoor W. Broeders voorgaan. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 21:30 uur.

Zondag 16 april is het Hoogfeest van Pasen. In de eucharistieviering zal pastoor W. Broeders voorgaan. Met medewerking van het jongerenkoor. Aanvang: 9:30 uur.

Blijft u denken aan de Voedselbank? De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig.

Het blad Rondom de Kerk wordt niet meer thuisbezorgd. Ze liggen nu achter in de kerk om mee te nemen. Ook de papieren versie van de Nieuwsbrief ligt op de tafel.

In de Goede Week zal het gebouw van de Menswording aan het Heelblaadjespad in Leiderdorp gebruikt worden door de Eritrees Orthodoxe gemeenschap van Leiden. Dit jaar valt hun orthodoxe Paasfeest op dezelfde dag als in de katholieke kerk. Daardoor is hun gebruikelijk plek van samenkomst in de Josephkerk aan de Herensingel niet beschikbaar. Het parochiebestuur van de HH. Petrus en Paulus heeft besloten onze medechristenen in acute nood te helpen. Dit besluit betekent een eenmalige uitzondering op het strikte beleid de Menswording niet meer te gebruiken voor eigen activiteiten of voor verhuur. Het bestuur rekent op uw begrip in deze.


lamborghiniChauffeurs gevraagd

De coördinator van het kerkvervoer is dringend op zoek naar chauffeurs, één uit Zoeterwoude en één uit Leiderdorp, die één maal per vier weken parochianen naar de kerk willen rijden. Meld u aan bij het secretariaat!

 


lex-van-deelen_2010mei23vormsel1Bisschop benoemt nieuwe bisschoppelijk vicaris voor vicariaat Den Haag

Pastoor Lex van Deelen gaat vanaf Pinksteren in deeltijd de functie van bisschoppelijk vicaris vervullen. De parochie HH. Petrus en Paulus behoort tot het vicariaat Den Haag. De benoeming geldt voor een periode van drie jaar. Pastoor Van Deelen is momenteel werkzaam in de parochies in Rijswijk, Voorburg en Leidschendam. Lees meer 

Eritrese christenen kerken tijdens Goede Week in Menswordinggebouw

eritrese-christenen-antoniuskerk

Eritrese christenen uit Leiden tijdens hun kerstviering in de Antoniuskerk te Leiden


Tijdens de Goede Week zal het gebouw van de voormalige Menswording aan het Heelblaadjespad in Leiderdorp gebruikt worden door de Eritrees Orthodoxe gemeenschap van Leiden. Deze groep kerkt al geruime tijd op zaterdag in de Sint Josephkerk aan de Herensingel. Dit jaar valt ‘ons’ Paasfeest samen met het Paasfeest volgens de orthodoxe kalender van de Eritrese gemeenschap. Die kan daarom niet aan de Herensingel terecht om het Paasfeest met alle voorbereidingen daarop te vieren.

Een vergelijkbare situatie deed zich al eerder voor met Kerstmis, dat door de orthodoxe christenen op 6 januari gevierd wordt. Toen heeft de Eritrese gemeenschap in overleg met het parochiebestuur van HH Petrus en Paulus haar kerstviering kunnen houden in de Antoniuskerk aan het Vijf Meiplein.

Dat het Paasfeest van de orthodoxe kerk en de katholieke kerk dit jaar samenvallen, werd ons pas vorige week duidelijk. Het parochiebestuur heeft besloten onze medechristenen ook ditmaal te helpen. De omwonenden en ook de gemeente Leiderdorp zijn inmiddels ingelicht.

Dit besluit betekent een eenmalige uitzondering op het strikte beleid om het gebouw aan het Heelblaadjespad  niet meer te gebruiken voor eigen activiteiten of voor verhuur. Het bestuur rekent op uw begrip in deze.


Wilbert van Erp, namens het parochiebestuur van HH. Petrus en Paulus


ben-krabbendamIn memoriam: Ben Krabbendam

Op woensdag 21 maart jongstleden is Bernard Krabbendam overleden. Omdat zijn uitvaartdienst, waarin pastoor Broeders voorging, plaatsvond in de Hartebrugkerk te Leiden, is dit nieuws bij parochianen van de Goede Herder mogelijk niet of pas laat bekend geworden. Ben Krabbendam kerkte samen met zijn vrouw Gerda vele jaren in de Menswordingparochie te Leiderdorp. Hij deed er vrijwilligerswerk, onder meer als koster op zondag, later ook als reservekoster voor de diensten door de week. Ondanks zijn rustige uitstraling was Ben een fanatieke snelwandelaar, die tot op hoge leeftijd nog aan tal van wedstrijden deelnam. Ben Krabbendam is 82 jaar geworden.

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 14)

aafke_20170402_103423_hdr

Bloemenhulde voor Aafke Verheijen, na afloop van de woord- en gebedsviering van 2 april, waarin zij samen met Thea Dingjan voorging (zie de mededelingen)


bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 2 april, de vijfde zondag van de Veertigdagentijd (A): Ez. 37,12-14. – Rom. 8,8-11. – Joh. 11,1-45 of 3-7.17.20-27.33b-45


kaarsGebedsintenties 2 april

Voor de overledenen: Paul Snijders. – Marja Kooijman. – Jan Mooren. – Siem Heemskerk. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Riet en Piet van Zijp. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Corrie Bousie. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Adriana Veeren-Ahrens. – Frans Cortenbach.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 2 april

Op zondag 2 april ging Aafke Verheijen voor het laatst voor in een woord- en gebedsviering (samen met Thea Dingjan). Jarenlang was Aafke in de Menswording actief als vrijwilliger, vooral als lector en lid van de woord- en communiewerkgroep. Nu Aafke gaat verhuizen zeggen we haar dank voor haar inzet en betrokkenheid in onze parochiegemeenschap. Aafke werd toegesproken door Piet Schoorl en ontving bloemen als dank. Het ga je goed in je nieuwe woonplaats, Aafke!

Maandag 3 april is er in het atrium een voorbereidingsbijeenkomst van de vormelingen. Aanvang: 19:00 uur.

Dinsdag 4 april is er in het atrium een catechesebijeenkomst ‘Bron van leven’ door Pastoor Broeders en Marlène Falke. Aanvang: 20:00 uur.

Woensdag 5 april is er om 10:00 uur een woord- en gebedsdienst in de Mariakapel. Voor vervoer vanuit en naar Leiderdorp wordt gezorgd.
’s Middag zijn de kinderen om 14:00 uur welkom in het atrium om onder begeleiding  Palmpasenstokken te versieren.

Donderdag 6 april is er een oecumenische vesperdienst in de Goede Herderkerk: viering van boete en verzoening; met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 19:15 uur.

Zondag 9 april is het Palmzondag. Er is om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor.
’s Middags om 13:00 uur wordt Sanne Lepelaar gedoopt.

Blijft u denken aan de Voedselbank? De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig.

Het blad Rondom de Kerk wordt niet meer thuisbezorgd. Ze liggen nu achter in de kerk om mee te nemen. Ook de papieren versie van de Nieuwsbrief ligt op de tafel.


bisschop-van-den-hout_groningenMgr. Van den Hout nieuwe bisschop in het bisdom Groningen-Leeuwarden

Paus Franciscus heeft mgr. Ron van den Hout benoemd tot vijfde bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Mgr. Van den Hout is 52 jaar en nu nog vicaris-generaal van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Hij zal op zaterdag 3 juni tot bisschop worden gewijd in de St. Jozefkathedraal in Groningen en vervolgens de bisschopszetel in bezit nemen. Lees meer

 


img_0614-e1490697769212_katholiek-nlKatholieke jongeren geloven door te doen

Van alle gedoopte katholieke jongeren bezoekt nog maar 6% ieder weekend de kerk. Wie zijn die jongeren die het katholicisme in Nederland uit blijven dragen? Wat inspireert hen en wat kunnen we van hen leren? Vragen die Willem-Jan Hanegraaf stelt in zijn bijdrage op Katholiek.nlLees meer

Een voorbeeld van ‘doen’? Katholieke jongeren uit de bisdommen Rotterdam en Breda komen op 9 april bijeen in Waddinxveen tijdens de Wereldjongerendag, aldus een webbericht van het bisdom Rotterdam. Lees meer

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 13)

 

bisschop_20170326_103355_hdr_verkleind

Mgr. H. van den Hende, bisschop van Rotterdam, tijdens de eucharistieviering van zondag Laetare.


bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 26 maart 2017, de vierde zondag van de Veertigdagentijd, Laetare (A): 1 Sam. 16,1b.6-7.10-13a. – Ef. 5,8-14. – Joh. 9,1-41 of 1.6-9.13-17.34-38


kaarsGebedsintenties 26 maart

Voor de overledenen: Ton Choufoer. – Patricia Bruines. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Jan de Vette. – Jan van der Meer. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Nel Bruines-Overmeer. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Riet en Jaap van Diemen. – Sacha Lim. – Gerard Gründemann. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Ester van Delft-Detic. – Paula Sevat-Dries. – Adriana Veeren-Ahrens. – Frans Cortenbach.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 26 maart

Dinsdag 28 maart is er in de Goede Herderkerk een catechesebijeenkomst met als thema: ‘Bron van leven’. De bijeenkomst wordt geleid door pastoor W. Broeders en pastoraal werker M. Falke. Aanvang: 20:00 uur.

Woensdag 29 maart is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Woendag 29 maart is er ’s avonds in de Petruskerk (Lorentzkade 16 A, Leiden) een catechesebijeenkomst met als thema: ‘De kracht van kwetsbaarheid’. De bijeenkomst wordt geleid door Bas van Pampus. Aanvang: 20:00 uur.

Donderdag 30 maart is er een oecumenische vesperdienst in de Dorpskerk aan de Hoofdstraat te Leiderdorp. Aanvang: 19:15 uur. Vooraf is er om 18:00 uur een vastenmaaltijd. Voor meer informatie zie hieronder het bericht van 26 februari jongstleden.

Zondag 2 april is er om 9:30 uur een woord- en gebedsdienst, waarin Thea Dingjan en Aafke Verheijen voorgaan. Met medewerking van het Dames- en Herenkoor.

De samenwerkende Nederlandse hulporganisaties hebben Giro 555 geopend om geld in te zamelen ter bestrijding van de hongersnood in Jemen, Noordoost-Nigeria, Somalië en Zuid-Sudan. Zeker 20 miljoen mensen lijden daar en in omliggende landen aan ernstige ondervoeding en leven op de rand van hongerdood. De oorzaak van de dreigende hongersnood is een combinatie van klimaatverandering, droogte, armoede en geweld. De deurcollecte is bestemd voor Giro 555. Voor meer informatie zie  hieronder het bericht van 24 maart jongstleden.

Het blad Rondom de Kerk wordt niet meer thuisbezorgd. De exemplaren liggen nu achter in de kerk om mee te nemen. Ook de papieren versie van de Nieuwsbrief ligt op de tafel.


header-pagina-giro555-nl-actiestatus-1500x387-v2Extra deurcollecte t.b.v. Giro 555

Na afloop van de dienst werd een extra deurcollecte gehouden ter bestrijding van de hongersnood in Noordoost-Nigeria, Zuid-Sudan, Somalië en Jemen. Deze collecte heeft EUR 514,70 opgeleverd. Dit mooie bedrag zal worden overgemaakt naar Giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties. Hartelijk dank voor uw gulle giften!


Rotterdam.relZomerkampen

Het bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks zomerkampen. Ze staan open voor iedereen tussen de 8 en 17 jaar uit de parochies van het bisdom Rotterdam. Dit jaar vinden ze plaats van zondag 16 t/m zaterdag 22 juli, dat is de tweede week van de zomervakantie.

Er zijn drie zomerkampen, die ingedeeld zijn op leeftijd: kinderkamp (8-12 jaar), tienerkamp (13-14 jaar), jongerenkamp (15-17 jaar). Lees meer

zomerkampen-2017-kleur-2


Zeventien zusters en een auto

2017-03-15-zuster-chiara_950_2De Veertigdagentijd is bij uitstek een tijd om je te bezinnen op je leefstijl en verandering in te oefenen. De clarissen van het klooster Sint Josephsberg in Megen staan bekend om hun milieubewuste leefstijl. De abdis, zuster Chiara, vertelt hoe de zusters dat doen. Bekijk de video (via katholiekleven.nl).

 

Extra deurcollecte voor slachtoffers hongersnood

fatima_giro-555Aanstaande zondag 26 maart, na afloop van de viering waarin bisschop Van den Hende voorgaat, zal een extra deurcollecte worden gehouden. Deze is bestemd voor de slachtoffers van de hongersnood in Noordoost-Nigeria, Somalië, Zuid-Soedan en Jemen. Dat werd gisteravond besloten in de vergadering van beheercommissie en pastoraatgroep, waarbij ook pastoor Broeders aanwezig was.

De ramp die deze gebieden in Afrika en het zuiden van het Arabisch Schiereiland treft, is ongekend. “Een dodelijke combinatie van klimaatverandering, droogte, armoede en geweld brengt miljoenen mensenlevens in gevaar,” aldus hulpverlener Farah Karim van Oxfam Novib. “Vooral kinderen, zieken en de allerarmsten zijn in acuut levensgevaar.” De samenwerkende hulporganisaties voorzien de mensen in de rampgebieden van eten, bijvoeding voor kinderen en medicijnen. Maar ze helpen ook met contant geld, water, zeep en noodtoiletten. Lees meer

De beelden van deze verschrikking komen op allerlei manieren onze huiskamer binnen, via kranten, radio en televisie. En nu ook via deze weblog. Bij het zien van zoveel leed zijn velen geneigd om weg te kijken, om door te bladeren of een ander programma op te zetten. Anderen kijken niet weg maar raken langzamerhand immuun voor de zoveelste aardbeving, de zoveelste hongersnood of de zoveelste overstroming.

Toch is er eigenlijk geen andere optie dan ons te laten raken en barmhartig te zijn. Het is een opdracht waar christenen een leven lang mee bezig zijn. En zeker in de Veertigdagentijd, een periode waarin we ons extra bezinnen op wat ons beweegt en verbindt met onze naasten.

Vandaar deze oproep om zondag nog maar eens de portemonnee te trekken. De opbrengst van de deurcollecte zal gestort worden op Giro 555. Dit is het gironummer voor slachtofferhulp als hulporganisaties de handen ineenslaan bij uitzonderlijke rampen. Zoals deze.

Van harte aanbevolen!

Beheercommissie en pastoraatgroep

unicef-somalia-8-1-1024x684