Pinksteren 2018

Als de dag van Pinksteren vervuld wordt zijn allen op die plek. Het geschiedt eensklaps: vanuit de hemel klink een ruisen zoals van een geweldig gedreven ademen en vult heel het huis waar zij zijn gezeten. Er laten zich aan hen zien: tongen – die zich verdelen – als van vuur; het zet zich neer op ieder van hen. Zij worden allen vervuld van heilige geestesadem, en beginnen te spreken met andere tongen zoals de geestesadem hun geeft uit te spreken. (Handelingen 2, 1-4 volgens de Naardense Bijbel).

Glas-in-loodraam in de Goede Herderkerk, ontworpen door Karel Trautwein (1957)


De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 20 mei 2018, hoogfeest van Pinksteren: Pinksteren: Hand. 2,1-11. – Gal. 5,16-25. – Joh. 15,26-27;16,12-15

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofr/agmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)

 


Misintenties 20 mei

Uit dankbaarheid, ter gelegenheid van het 45 jarig huwelijksfeest van Henny en Theo Rump.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Antoon Ammerlaan, die gisteren vanuit onze kerk is uitgedragen. – Cor Duivenvoorden. – Vincent Smeets. –  Annie van Tilburg-van Vonderen.

Voor overleden parochianen: Ton Choufoer. – Aad en Erwin Duijndam. – Overleden ouders Bulles. – Overleden ouders Bouwman. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Gijs Duivenvoorden. – Siem Heemskerk. – Carles Borremans. – Ton van der Voort. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Paula Sevat-Dries. – Quirinus Bruines. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Corrie Bousie. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Wij bidden voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 20 mei

Woensdag 23 mei is er om 10:00 uur een viering van woord- en gebed in de Mariakapel. – Om 14:30 uur is er in de meimaand, Mariamaand, rozenkransgebed, eveneens in de Mariakapel.

Zondag 27 mei (Drievuldigheidszondag) is er om 9:30 uur viering van woord en gebed, waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor. Er is kinderopvang aanwezig.


26 Mei Open Huis

Op zaterdag 26 mei, van 10:00-16:00 uur, zijn de Goede Herderkerk en pastorie aan de Hoge Rijndijk geopend voor alle belangstellenden. Voor het laatst is er gelegenheid om eens de monumentale pastorie te bekijken die per 1 juni wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

In het atrium van de kerk worden speciale Goede Herderwijnen en handgemaakte themakaarsen verkocht. — Er is een boekenmarkt. — De koren van de Goede Herderkerk laten van zich horen. — Er is een kleine tentoonstelling van religieuze voorwerpen die zelden of nooit uit de kluis tevoorschijn komen. — Tevens worden enkele antieke kasten, tafels bij opbod en andere stukken tegen elk aannemelijk bod verkocht. — Ons koffieteam staat klaar om u te voorzien van koffie, thee, fris of iets geestrijkers, en natuurlijk ook van bitterballen en broodjes kroket. De financiële opbrengst komt ten goede aan ons restauratiefonds.

Komt dat zien, horen en proeven!

Lees meer in onze kleurenbrochure (pdf)


25e Pinksternoveen in het Groene Hart

De Pinksternoveen langs verschillende kerken door het Groene Hart ontstond een kwart eeuw geleden op initiatief van emeritus deken Leo Peeters. Ook nu weer kwamen deelnemers deze negen dagen op weg naar Pinksteren van 11 tot en met 19 mei samen voor gebed, elke dag in een andere kerk. “Bidden is voor mij een wezenlijk onderdeel van het christelijk leven”, zegt Karin van Tol, die de eerste avond in Aarlanderveen als gebedsleider met twee andere gebedsleiders verzorgt. “Ik haal kracht en steun uit het gebed en het versterkt mijn band met God. Om nu zo met elkaar te bidden tijdens de Pinksternoveen geeft een saamhorigheid.” Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl)

Lees ook Een groet vanuit de Pinksternoveen


Meer over Pinksteren

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk.
Lees het artikel uit Katholiek ABC (www.kro.nl)

Bidden om de Heilige Geest is … bidden om geduld.
Lees het artikel op de website van www.kerknet.be

Foto: Detail van de preekstoel in de Konstantin-Basilika, Evangelische Kirchengemeinde, Trier.

 

 

Nieuwsbrief 2018, nummer 5

Er is weer een nieuwe Nieuwsbrief verschenen! U kunt deze hier lezen, maar ook altijd van achter uit de kerk meenemen, bijvoorbeeld voor een zieke buurman of parochianen die geen internet hebben. Wij wensen u veel leesplezier!

Klik op de link hieronder om de nieuwsbrief te openen:

Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder 2018, nummer 5

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

  • Pinksteractie: Geloven in de ander. Iedereen telt mee.
  • Bedankt! namens de MOV/Diaconie
  • Studieweek Mystiek 2018, In de leerschool van Titus Brandsma
  • Theo Rump geridderd
  • Gefeliciteerd communicanten!
  • Parochieberichten
  • Komenden vieringen in De Goede Herder

Daarnaast in deze nieuwsbrief ook aandacht voor een publicatie van Kardinaal Eijk. Deze baarde pas geleden opzien met zijn publicatie waarmee hij zich mengde in de heftige discussie in Duitsland over de voorgestelde richtlijnen van de Duitse Bisschoppenconferentie over intercommunie en de reactie daarop van het Vaticaan. Deze publicatie was de aanleiding voor Peter Vermaat, oud-medewerker van de kardinaal in het noordelijke bisdom, een open brief aan de kardinaal te schrijven. In de nieuwsbrief drukken we beide stukken af, zodat u uw eigen mening kan vormen.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 8 juni 2018.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 1 juni 2018 via het bekende e-mail adres: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com 

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

Overleden: Antoon Ammerlaan

Op dinsdag 15 mei is overleden de heer Antonius Maria Ammerlaan in de leeftijd van 84 jaar.

De uitvaartdienst, waarin Thea Dingjan-Zonneveld zal voorgaan, vindt plaats op zaterdag 19 mei, in de Goede Herderkerk. Aanvang van deze woord- en gebedsviering: 10:30 uur.

Hierna is aansluitend gelegenheid tot condoleren, in het atrium van de Goede Herderkerk. Vervolgens zal de overledene door de familie begeleid worden naar het crematorium.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 19)

De boodschap teruglezen

De schriftlezingen van 13 mei 2018, de zevende zondag van Pasen (B): Hand. 1,15-17.20a.20c-26. – 1 Joh. 4,11-16. – Joh. 17,11b-19.

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 13 mei

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Cor Duivenvoorden, die zaterdag j.l.vanuit onze kerk is uitgedragen. – Vincent Smeets, die maandag j.l. vanuit onze kerk is uitgedragen. –  Annie van Tilburg-van Vonderen. – Tootje Gründemann.

Voor overleden parochianen: Ton Choufoer. – Patricia Bruines. – Nel Bruines – Overmeer. – Jan van der Meer. – Jan de Vette. – Alie Rotteveel – Veerman. – Truus de Boer – van Wieringen. – Petronella Kocken – van Wensveen. – Joop Vorst. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.

Wij bidden voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 13 mei

Woensdag 16 mei is er om 10:00 uur een viering van woord- en gebed in de Mariakapel. – Om 14:30 uur is er in de meimaand, Mariamaand, rozenkransgebed, eveneens in de Mariakapel.

Zondag 20 mei, Hoogfeest van Pinksteren is er om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pastoor W. Broeders vooergaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Zaterdag 26 mei is er in de Goede Herderkerk open huis; verdere informatie hierover volgt later. Er vindt dan ook verkoop plaats van allerlei spullen, inclusief boeken. Heeft u thuis nog boeken die u niet meer nodig heeft maar niet wilt weggooien? Lever ze in bij het secretariaat!


Beelden uit onze schaapskooi (10)

Zaterdagmiddag vond in het atrium van de Goede Herderkerk een bijeenkomst plaats waarmee de afsluiting van de herinrichting werd gemarkeerd. Een groot aantal van de mensen die bij de verbouwing betrokken waren, niet alleen vanuit een beroepsmatige rol  maar ook als vrijwilliger, was aanwezig, Na een welkom door de voorzitter van de beheercommissie dankte Wilbert van Erp, vice-voorzitter van het parochiebestuur van de HH. Petrus en Paulus, alle aanwezigen voor hun grote inzet. Daarna volgde een gezellig samenzijn.

 

 


Moederdag

Vandaag is het feest voor alle moeders. Daarom verzamelde www.kerknet.be, de website van de katholieke kerk in Vlaanderen, zeven bijdragen over bijzondere vrouwen. Van de Amerikaanse Anna Jarvis (die in 1908 op de tweede zondag in mei voor de eerste keer moederdag organiseerde) tot het Loflied op de sterke vrouw. Lees meer

 

 

Overleden: Cor Duivenvoorden

Op 7 mei is overleden de heer Cornelis Petrus Duivenvoorden, in de leeftijd van 88 jaar. Cor Duivenvoorden is opgebaard in de familiekamer van de Goede Herderkerk, alwaar gelegenheid tot condoleren is op vrijdagavond 11 mei, van 19:00-20:00 uur.

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 12 mei, in de Goede Herderkerk, om 11:00 uur. Voorganger is Margreet Onderwater. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 18)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 6 mei, de zesde zondag van Pasen (B): Hand. 10,25-26.34-35.44-48. – 1 Joh. 4,7-10. – Joh. 15,9-17

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at/)


Gebedsintenties 6 mei

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Vincent Smeets, die morgen vanuit onze kerk zal worden uitgedragen. – Annie van Tilburg-van Vonderen. – Tootje Gründemann. – Alie Rotteveel-Veerman. – Hubertus van Mil. – Ton van der Voort. – Jacky Ponsioen-Rasué. – Bep van Rijn-Weerdenburg. – Franciscus Zaat.

Voor overleden parochianen: Ria van der Kroft-van Vliet. – Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Gitta Cortenbach-Penders. – Frans Cortenbach. – Marja en Jan  Kooijman. – Ivo Hartevelt. – Ella van Eijk. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna – Jan en Marianne Versteegen. – Helmi Vis-van Bilderbeek. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 6 mei

Maandag 7 mei is er om 11:00 uur de uitvaartdienst van de heer Vincent Smeets met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is pastoor J. Smith.

Woensdag 9 mei. is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M. — Om 14:30 uur.is er in de meimaand, Mariamaand, het rozenkransgebed, eveneens in de Mariakapel.

Donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag, is er om 09:30 uur eucharistieviering, waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het Dames- en Herenkoor.

Zondag 13 mei is er om 09:30 uur een eucharistieviering Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M. Met medewerking van het dames- en herenkoor

Zaterdag 26 mei is er in de Goede Herderkerk open huis; verdere informatie hierover volgt later. Er vindt dan ook verkoop plaats van allerlei spullen, inclusief boeken. Heeft u thuis nog boeken die u niet meer nodig heeft maar niet wilt weggooien? Lever ze in bij het secretariaat!

Sam’s Kledingactie van 21 april in Leiderdorp en Zoeterwoude-Rijndijk was succesvol. Op drie  adressen is in totaal 2.545 kg aan gebruikte kleding opgehaald: Goede Herderkerk 820 kg, Scheppingskerk 1.335 kg, Willem de Zwijgerschool 390 kg. Hartelijke dank hiervoor!


Theo Rump geridderd

Op 26 april, de dag voorafgaand aan Koningsdag, is Theo Rump uit Leiderdorp benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Uit handen van minister Ank Bijleveld ontving hij de koninklijke onderscheiding op de vliegbasis Soesterberg (waar de voormalige luitenant-kolonel 35 jaar heeft gewerkt) vanwege het vele vrijwilligerswerk dat hij heeft verricht: voor de veteranen van de Nederlandse krijgsmacht, maar ook ruim twintig jaar voor de katholieke kerk in de Leidse regio. Theo was onder meer actief in het bestuur van het dames- en herenkoor (Meerburg) en maakt thans deel uit van onze beheercommissie. Van harte proficiat, Theo, met deze welverdiende blijk van waardering!


Rond de Kerk, aflevering 13-6

Deze week verscheen aflevering 13-6 (mei-juni 2018) van ons parochieblad: Rondom de Kerk in de HH. Petrus en Paulusparochie in Leiden en omgeving.

 

Overleden: Vincent Smeets

Op zaterdag 28 april 2018 is overleden de heer Vincentius Mattheus Smeets, in de leeftijd van 79 jaar.

Vincent Smeets was jarenlang als tenor verbonden aan het dames- en herenkoor van de Menswording in Leiderdorp, later van de Goede Herder aan de Rijndijk in Zoeterwoude.

De uitvaartdienst, waarin pastoor J. Smith zal voorgaan, vindt plaats op maandag 7 mei, in de Goede Herderkerk. Aanvang van deze eucharistieviering: 11:00 uur. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Hierna volgt aansluitend de teraardebestelling op de Algemene Begraafplaats, gelegen aan de Hoogmadeseweg in Leiderdorp. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in Brasserie Park, Van Diepeningenlaan 2 in Leiderdorp.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 17)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 29 april 2018, de vijfde zondag van Pasen (B): Hand. 9,26-31. – 1 Joh. 3,18-24. – Joh. 15,1-8

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 29 april

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Annie van Tilburg-van Vonderen. – Tootje Gründemann. – Alie Rotteveel-Veerman. – Hubertus van Mil. – Ton van der Voort. – Jacky Ponsioen-Rasué. – Bep van Rijn-Weerdenburg. – Franciscus Zaat.

Voor overleden parochianen: Lies en Adriaan Vreeburg. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Gijs Duivenvoorden. – Siem Heemskerk. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Marion van der Krogt-Zandvliet. – Patricia Bruines. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 29 april

Woensdag  2 mei is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. – In de meimaand (Mariamaand) is er om 14:30 uur rozenkransgebed, eveneens in de Mariakapel.

Zondag 6 mei is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Thea Dingjan-Zonneveld voorgaat. Met medewerking van het jongeren/middenkoor.

Zaterdag 26 mei is er hier in de kerk open huis, verdere informatie hierover volgt later. Er vindt dan ook verkoop plaats van allerlei spullen, inclusief boeken. Heeft u thuis nog boeken die u niet meer nodig heeft maar niet wilt weggooien? Lever ze in bij het secretariaat!


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Christus Dienaarkerk sluit – Sint-Janskerk heropent

In mei 2018 sluit de Christus Dienaarkerk aan de Van Swietenstraat in Zoeterwoude-Dorp na bijna vijftig jaar haar deuren. De geloofsgemeenschap gaat samen verder met die van de Sint-Jan. Het kerkgebouw aan de Zuidbuurtseweg heeft sinds 2016 een grondige renovatie heeft ondergaan.

Op woensdag 9 mei is er een slotviering in de Christus Dienaarkerk (aanvang: 20:00 uur).

Op zondag 13 mei kunnen belangstellenden deelnemen aan een fietstocht “Over de kerkepaden”. Het parcours heeft een lengte van ca. 20 km. De start is vanaf 10:00 uur in de Christus Dienaarkerk en het eindpunt is de Sint Jan, waar de koffie en broodjes klaar staan. Aanmelden is niet nodig.

Op zondag 20 mei (Eerste Pinksterdag) is er een plechtige eucharistieviering in de gerenoveerde Sint-Janskerk (aanvang: 11:30 uur). Voorgangers zijn bischop Van den Hende en pastoor Broeders.

Op maandag 21 mei (Tweede Pinksterdag) is er een laagdrempelige viering voor jong en oud (aanvang 9:30 uur). Daarna kunnen kerkgangers, buurtbewoners en overige belangstellenden een kijkje nemen in de verbouwde kerk, de toren beklimmen en genieten van hapjes, drankjes en muziek in de tuin (10:30-15:00 uur).


Nieuws uit het bisdom

De webberichten over gebeurtenissen en activiteiten in het bisdom Rotterdom worden regelmatig samengevat in een nieuwsbrief. Lees meer

 


Katholieke steun voor Nationaal Holocaust Museum

De Nederlandse Bisschoppenconferentie steunt het initiatief om een permanent Nationaal Holocaust Museum te realiseren. De rooms-katholieke kerk in Nederland wil eraan bijdragen, “dat de herinnering aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder de Joodse, levend blijft,” aldus de Utrechtse hulpbisschop Woorts, die namens de bisschoppen zitting neemt in de Raad van Ambassadeurs. Lees meer (via www.rkkerk.nl)

 

 

 

Communicanten van De Goede Herder 2018

Vandaag hebben vijf kinderen de Eerste Heilige Communie gedaan in de Goede Herderkerk. In een drukbezochte en mooie dienst, geleid door pastoor W. Broeders, hebben zij dit mogen vieren, samen met hun ouders, grootouders, broertjes en zusjes.Vooraf gingen de communicanten samen met pastoor Broeders in de prachtige tuin voor de pastorie op de foto. Linde, Julia, Carmen, Thijs en  Wilbert van harte gefeliciteerd!

Namens de werkgroep Eerste Heilige Communie, René Soullié
(Foto: BuroJP)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 16)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van de vierde zondag van Pasen (B), Roepingenzondag: Vierde zondag van Pasen (B): Hand. 4,8-12. – 1 Joh 3,1-2. –  Joh. 10,11-18

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via http://www.virc.at/)


Misintenties 22 april

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Annie van Tilburg-van Vonderen. – Tootje Gründemann. – Alie Rotteveel-Veerman. – Hubertus van Mil. – Ton van der Voort. – Jacky Ponsioen-Rasué. – Charles Borremans. – Bep van Rijn-Weerdenburg. – Franciscus Zaat.

Voor overleden parochianen: Opa Herman Krowinkel. – Quirinus Bruines. – Aad en Erwin Duijndam. – Paul Snijders. – Sacha Lim. – Henny Smit. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 22 april

Woensdag 25 april is er om 10:00 uur een viering van woord en gebed in de Mariakapel.

Zondag 29 april is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Na de viering is er een deurcollecte in verband met Roepingenzondag.

Zaterdag 26 mei is er hier in de kerk open huis, verdere informatie hier over volgt later. Er vindt dan ook verkoop plaats van allerlei spullen, inclusief boeken. Heeft u thuis nog boeken die u niet meer nodig hebt maar niet wil weggooien? Lever ze in bij het secretariaat!


Roepingenzondag

Elk jaar wordt op de Vierde Zondag van Pasen de Wereldgebedsdag voor Roepingen gehouden. Op Roepingenzondag wordt gebeden om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Parochies en gemeenschappen in het bisdom Rotterdam sluiten zich hierbij aan. Bekijk ook de video waarin priesterstudent Sander Verschuur en Walter Broeders (niet alleen onze pastoor maar ook rector van opleidingscentrum Vronesteyn) vertellen over hun roeping. U kunt Vronesteyn steunen met uw gebed en met financiële steun. Lees meer


Lente in de hemel

Bloemen overleven soms hun baasje. Dat kan tegelijk een bron van verdriet en van troost zijn. Lees meer (via www.kerknet.be)