Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 38)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 23 september, de vijfentwintigste zondag door het jaar (B):   Wijsh. 2,12.17-20. − Jak. 3,16-4,3. − Marc. 9,30-37

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 23 september

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Pieter Frijns. − Peter Brouwer. − Dick van der Hulst.

Voor overleden parochianen: Gré van der Meer-Duijn (jaargetijde). – Patricia Bruines. – Piet Hartwijk. – Corrie Zwetsloot-van der Meer. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Nel Bruines-Overmeer. – Gijs Duivenvoorden. – Siem Heemskerk. – Lies en Adriaan Vreeburg.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 23 september

Woensdag 26 september is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 30 september is er om 9:30 uur een eucharistieviering. Voorganger is pastoor W. Broeders. Met medewerking van kinderkoor.

Op woensdag 10 oktober wordt om 10:00 uur wordt in de Goede Herderkerk een gemeenschappelijke ziekenzalving gevierd (zie ook de blogpost van 26 augustus j.l.).


Drie tips om katholiek te blijven in tijden van misbruikcrisis

In het evangelie van de 25ste zondag door het jaar laakt Jezus het contrast tussen de eerzucht van zijn leerlingen en de onschuld van een kind. In de voorbije weken heeft paus Franciscus heel wat gezegd en geschreven over het misbruikschandaal. Nikolaas Sintobin S.J. distilleert daaruit drie tips die ons mogelijk verder kunnen helpen, vertrekkend van het voorbeeld van kinderen. Lees meer (via www.kerknet.be)


Concert Byzantijnskoor Drenthe

Op zondag 30 september 2018 geeft het Byzantijnskoor Drenthe onder leiding van Julia Zaytseva een concert in de Goede Herderkerk. Het koor streeft ernaar de Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek en de Oost-Europese kozakken- en volksmuziek zo goed mogelijk ten gehore te brengen. Aanvang van het concert: 15:00 uur. Toegang (inclusief consumptie) kost EUR 15 aan de kerk, voor aanvang van het concert. In de voorverkoop geldt een gereduceerd tarief van EUR 10 (s.v.p. reserveren via het conctactformulier op de website).

 

 

(Saint Basil’s Cathedral in Moscow, Russia. Foto David Crawshaw) 

Nieuwsbrief 2018, nummer 9

Nieuwsbrief nummer 9 van 2018 is verschenen! U kunt deze hier lezen, maar ook altijd van achter uit de kerk meenemen, bijvoorbeeld voor een zieke buurvrouw of parochianen die geen internet hebben. Wij wensen u veel leesplezier!

Klik op de link hieronder om de nieuwsbrief te openen:

Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder 2018, nummer 9

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

 • Vredesweek/Vredeswake
 • Uitnodiging gemeenschappelijke zalving voor zieken en ouderen
 • Bedankje van de MIVA!
 • Publieksdag Brielle, 80 jaar oorlog
 • Vrijwilliger gevraagd met auto
 • Kloosterweekenden met de Franciscaanse Beweging
 • Reünie Banneux bedevaarten
 • Koffie-inlopen voor alleenstaanden bij Brasserie Park
 • Franciscus viering op donderdag 4 oktober
 • Parochieberichten
 • Komenden vieringen in De Goede Herder

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 12 oktober 2018.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 5 oktober via het bekende e-mail adres: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com 

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 37)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 16 september, de vierentwintigste zondag door het jaar (B):  Jes. 50,5-9a. − Jak. 2,14-18. −  Marc. 8,27-35

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 16 september

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Pieter Frijns. − Peter Brouwer. − Dick van der Hulst.

Voor overleden parochianen: Alie Rotteveel. – Vincent Smeets. – Ton van der Voort. – Jan de Vette. – Jan van der Meer. – Nel en Jan Zandbergen. – Jan Straathof. – Charles Borremans. – Tootje Gründemann. – Paula Sevat-Dries.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 16 september

Woensdag 19 september is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M.

Zondag 23 september is er om 9:30 uur een eucharistieviering. Voorganger is pastor R. Kurvers. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Op woensdag 10 oktober wordt om 10:00 uur wordt in de Goede Herderkerk een gemeenschappelijke ziekenzalving gevierd (zie ook de blogpost van 26 augustus j.l.).


Rondom de Kerk

In dit nieuwe ‘werkjaar’ verscheen onlangs de eerste aflevering (14-1) van Rondom de Kerk, het magazine van de parochie HH. Petrus en Paulus in Leiden en omgeving. Het september/oktober-nummer is ook digitaal te bekijken! Lees meer


Vredesweek 2018

De komende week is het vredesweek. Vrede, het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar dat is het helaas niet. Op vrijdag 21 september (van 16:00 tot 17:00 uur) is er een vredeswake op het Stadhuisplein in Leiden. Lees meer

Volgende week zondag 23 september is er een deurcollecte. Uw bijdrage is hard nodig om het werk voor de vrede te kunnen blijven doen.

 

 

 


Marot-psalmenproject in de Waalse Kerk

Op zondagmiddag 30 september klinken in de Waalse Kerk te Leiden opnieuw de psalmberijmingen van de Franse hofdichter Clément Marot (1496-1544), op muziek gezet door beroemde componisten als Clemens Non Papa, Claude Goudimel en Jan Pietersz. Sweelinck. Marots pseaumes zijn anderhalve eeuw gezongen in de Waalse Kerken in Nederland. Ze werden gesticht door en voor Franstalige protestanten, in de zestiende eeuw gevlucht uit de Zuidelijke Nederlanden, later (na 1685) ook uit Frankrijk. Er zijn nog twaalf Franstalige gemeentes in Nederland, waaronder een in Leiden.

Koormuziek, uitgevoerd door het Trigon Ensemble en een projectkoor van Leidse amateurzangers, wordt afgewisseld met luit- en orgelspel. Marotkenner Dick Würsten spreekt over het ontstaan van deze psalmvertaling, conservator oude drukken Anton van der Lem over de psalmboeken uit de Bibliothèque Wallonne, in bruikleen bij de Leidse UB en kortstondig tentoongesteld in de Waalse Kerk. Aanvang: 15:00 uur. Toegang gratis, met deurcollecte na afloop. Lees meer in het persbericht (pdf)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 36)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 9 september, de drieëntwintigste zondag door het jaar (B):   Jes. 35,4-7a. − Jak. 2,1-5. − Marc. 7,31-37

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 9 september

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Pieter Frijns,. − Peter Brouwer. − Dick van der Hulst.

Voor overleden parochianen: Opa Herman Krowinkel. – Aad en Erwin Duijndam. – Hans en José Claesen. – Kees van Hoof. – Truus de Boer – van Wieringen. – Bep en Joop Vorst. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Helga Versteegen. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen. – Jan Roeleven. – Ivo Hartevelt. – Ella van Eijk. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Helmi Vis-van Bilderbeek. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 9 september

Vanmiddag wordt om 13:00 uur Lucas Hendrik Hubertus Crans gedoopt.(geboren 20 april j.l.), zoon van Andreas Crans en Liduina van Eyk.

Woensdag 12 september is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M.

Zondag 16 september is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Op woensdag 10 oktober wordt om 10:00 uur wordt in de Goede Herderkerk een gemeenschappelijke ziekenzalving gevierd (zie ook de blogpost van 26 augustus j.l.).


Over schaamte bij misbruikschandaal

Het KRO-televisieprogramma Kruispunt is zondagavond 9 september gewijd aan de impact van het misbruikschandaal op de gelovigen van de katholieke kerk. Presentator Wilfried Kemp peilt de stemming onder prominente katholieken: wat moet de paus in deze crisis zonder weerga doen? Lees meer (via www.kro.nl)


Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 35)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 2 september, de tweeëntwintigste zondag door het jaar (B):  Deut. 4,1-2.6-8. − Jak. 1,17-18.21b-22.27. − Marc. 7,1-8.14-15.21-23

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 2 september

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Pieter Frijns,. − Peter Brouwer. − Dick van der Hulst. − Bep Vorst-Visser. − Helga Versteegen. – Piet Vroonhof.

Voor overleden parochianen: Ton Choufoer. − Jan Mooren. − Ria van der Kroft-van Vliet. − Frans Cortenbach. − Gita Cortenbach-Penders. − Marja en Jan Kooijman. − Hubertus van Mil. − Cor Duivenvoorden. − Antoon Ammerlaan.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 2 september

Woensdag 5 september is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 9 september is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongeren/middenkoor.

Eveneens op zondag 9 september wordt om 13:00 uur Lucas Hendrik Hubertus Crans gedoopt.(geboren 20 april j.l.), zoon van Andreas Crans en Liduina van Eyk.

Op zaterdag 8 september en zondag 9 september wordt in Leiden geld ingezameld voor het onderhoud van de Petruskerk, middels een markt met boeken, platen, CD’s en DVD’s. U kunt de markt bezoeken op het Steenschuur 17.

Op woensdag 10 oktober wordt om 10:00 uur wordt in de Goede Herderkerk een gemeenschappelijke ziekenzalving gevierd (zie ook de blogpost van 26 augustus j.l.).


Vrijwilliger gevraagd (autodienst)

Wij zoeken iemand die één keer per vier weken twee dames (met rollator) op wil halen in Leiderdorp om mee te rijden naar de viering van 9:30 uur in de Goede Herderkerk. Heeft u plaats in uw auto? (Het hoeft niet per se een gele sportwagen te zijn). Graag aanmelden bij Ellen Harteveld via telefoon 06-12284477 of email h.harteveld@ziggo.nl

Alvast bedankt. Ellen Harteveld


In de naam van … (het kruisteken)

Mark Van de Voorde begint het nieuwe werkjaar met een column over datgene waarmee we elk gebed beginnen: het kruisteken. Lees meer (via www.kerknet.be)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 34)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 26 augustus, de eenentwintigste zondag door het jaar (B):   Joz. 24,1-2a.15-17.18b. − Ef. 5,21-32. − Joh. 6,60-69

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 26 augustus

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Pieter Frijns,. − Peter Brouwer. − Dick van der Hulst. − Bep Vorst-Visser. − Helga Versteegen.

Voor overleden parochianen: Johan Harte. – Patricia Bruines. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Nel Bruines-Overmeer. – Gijs Duivenvoorden. – Siem Heemskerk. – Vincent Smeets. – Tinie Hermus – Zandvliet. – Quirinus Bruines. – Moeder, vader en Bert van der Hulst. – Ank Overdijk-Snoek. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Paul Snijders. – Sacha Lim. – Corrie Bousie. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Uit dankbaarheid bij een zestigjarig huwelijk.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 26 augustus

Woensdag 29 augustus is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 2 september is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering, waarin Thea Epskamp en Piet Jansen voorgaan. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


Bedevaart naar Heiloo (19 september)

Woensdag 19 september is er een bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo en (in de middag) een bezoek aan de abdij van Egmond. Als u hiervoor belangstelling heeft: graag opgeven vóór 7 september. Informatie over deze bedevaart vindt u in de online folder. U kunt zich ook online inschrijven. (Foto: www.kerkfotografie.nl)

 

 

 

 


Ziekenzalving (10 oktober)

Op woensdag 10 oktober (en niet op 12 september zoals eerder gemeld) willen wij voor parochianen uit Zoeterwoude-Rijndijk en Leiderdorp een gemeenschappelijke ziekenzalving vieren. De viering zal worden gehouden in de Goede Herderkerk en begint om 10.00 uur. Hiervoor nodigen wij u van harte uit.

Wanneer ziekenzalving? Als u merkt dat het leven niet zo gemakkelijk meer loopt. Als u ouder wordt of vanwege innerlijke of uiterlijke ongemakken, jong of oud. Gun uzelf dan nú al deze kans. Bijgesloten treft u een uitleg over de ziekenzalving.

Als u aarzelt: overleg met uw familie en als u vragen heeft, kunt u zich altijd wenden tot Stephanie Jägel (06-10460562) of tot mij.

Als u wilt deelnemen, wilt u dit dan doorgeven via het secretariaat (tel. 071-5411510  op maandag-, woensdag en vrijdagochtend). Dan weten wij op hoeveel mensen wij kunnen rekenen na afloop voor koffie of thee. Het is goed om niet alleen te komen. Laat u vergezellen door een of twee familieleden of vrienden. Ook zij zijn van harte welkom.

Wij hopen u te mogen ontmoeten op 20 oktober!

Met vriendelijke groet, pastoor Walter Broeders

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 33)

De boodschap teruglezen

 Schriftlezingen van zondag 19 augustus, de twintigste zondag door het jaar (B):  Spreuk. 9,1-6. − Ef. 5,15-20, − Joh. 6,51-58

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 19 augustus

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Pieter Frijns, die afgelopen dinsdag vanuit onze kerk is uitgedragen. − Peter Brouwer. − Dick van der Hulst. − Bep Vorst-Visser. − Helga Versteegen.

Voor overleden parochianen: Corrie Zwetsloot-van der Meer. – Piet Hartwijk. – Ton van Kempen. – Jan de Vette. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Paula Cevat-Dries. – Charles Borremans. – Tootje Gründemann. – Ton van der Voort. – Jan van der Meer. – Alie Rotteveel. – Annie van Tilburg-van Vonderen. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 19 augustus

Woensdag 22 augustus is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 26 augustus is er om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pater L. van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. – Bij het verlaten van de kerk zal een deurcollecte worden gehouden voor de MIVA. De opbrengst is bestemd voor het het project ‘Maak zorg bereikbaar in Zimbabwe’ (zie ook hieronder).


Boekenmarkt Petruskerk

Om geld in te zamelen voor het onderhoud van de Petruskerk wordt op zaterdag 8 september en zondag 9 september een markt gehouden met boeken, platen, CD’s en DVD’s. Deze markt kunt u bezoeken op het adres Steenschuur 17 in Leiden.


MIVA-collecte 2018

In het weekend van 25 en 26 augustus wordt de collecte voor de jaarlijkse Missieverkeersmiddelenactie (MIVA) in de Nederlandse kerken gehouden. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: Auto maakt zorg en hulpmiddelen bereikbaar. Voor de allerarmsten in Zimbabwe is medische zorg onbereikbaar. Vervoer is hier van levensbelang. Lees meer

 

 

 


Vinger van Constantijn de Grote in het Louvre

In een magazijn van het Louvre in Parijs is een 38 cm grote bronzen wijsvinger ontdekt. Deze hoort bij de linkerhand die bewaard wordt in de Capitolijnse Musea in Rome en ooit onderdeel was van een kolossaal standbeeld van de eerste Romeinse christenkeizer Constantijn de Grote, vervaardigd rond 330 na Christus. Lees meer (via www.kro.nl)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 32)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 12 augustus, de negentiende zondag door het jaar (B):  1 Kon. 19,4-8. − Ef. 4,30-5,2. − Joh. 6,41-51

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 12 augustus

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Pieter Frijns, die afgelopen dinsdag vanuit onze kerk is uitgedragen. − Peter Brouwer. − Dick van der Hulst. − Bep Vorst-Visser. − Helga Versteegen.

Voor overleden parochianen: Truus de Boer – van Wieringen. − Joop Vorst. − Nel Kocken-van Wensveen. − Kees van Hoof. − Ivo Harteveld. − Ella van Eijk. − Hubertus Verhoef. − Maria Verhoef-van Duijnhoven. − Johanna Stegershoek-Verhoef. − Jan Roeleven. − Gerard Knigge. − Anna en Jan Versteegen. − Helmi Vis-van Bilderbeek. − Theo Hin. − Bruno van Dijk. − Caroline Berghuis. − Bert Rijsbergen. − Josephine van Galen. − Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 12 augustus

Woensdag 15 augustus is het hoogfeest van Maria Ten Hemelopneming. Er is om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M.

Zondag 19 augustus is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


15 augustus: Maria Tenhemelopneming

Aanstaande woensdag viert de Rooms-katholieke Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, ook wel (minder correct) aangeduid als Maria Hemelvaart. Op dezelfde dag vieren de Orthodoxe Kerken de Ontslaping van de Moeder Gods. Lees meer (via www.kro.nl)

Voor een beknopte iconografie van dit Mariafeest zie de website van de zusters van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Bunderen. (Foto: Titiaan, Maria Ten Hemelopneming, 1516, Venetië, Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari).

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 31)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 5 augustus, de achttiende zondag door het jaar (B):  Ex. 16,2-4.12-15. − Ef. 4,17.20-24. − Joh. 6,24-35

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 5 augustus

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Peter Brouwer. − Dick van der Hulst. − Bep Vorst-Visser. − Helga Versteegen. – Pieter Frijns (zie hieronder).

Voor overleden parochianen: Jan Mooren. − Ton Choufoer. − Ton van der Voort. − Ria van der Kroft-van Vliet. − Marja en Jan Kooijman. − Aad en Erwin Duijndam. − Frans Cortenbach. − Gita Cortenbach. − Hubertus van Mil. − Cor Duivenvoorden. − Antoon Ammerlaan. − Josephine van Galen. − Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 5 augustus

Dinsdag 7 augustus vindt de uitvaartdienst plaats voor de heer Pieter Frijns. Voorganger is diaken Clavel. Aanvang: 12:00 uur.

Woensdag 8 augustus is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 12 augustus is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het jongeren/middenkoor.


Overleden: Pieter Frijns

Op donderdag 2 augustus is overleden de heer Petrus Frijns, in de leeftijd van 82 jaar.

De uitvaartdienst voor de heer Frijns vindt plaats op dinsdag 7 augustus in de Goede Herderkerk. Voorganger is diaken Clavel. Aanvang: 12:00 uur. Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot condoleren in het atrium. De crematie vindt plaats in besloten kring.


Oud-christelijke symboliek

Drie dieren (pelikaan, pauw en vis), twee Griekse letterparen (Alpha-Omega en Chi-Ro), een anker en een klaver-drie: ziedaar zeven vroegchristelijke symbolen die we nog steeds gebruiken. En begrijpen? Voor betekenis en achtergronden: lees meer (via www.kerknet.be)