Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 43)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Negenentwintigste zondag door het jaar (A): Jes. 45,1.4-6. – 1 Tess. 1,1-5b. –  Mat. 22,15-21


kaarsGebedsintenties 22 oktober 2017

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en speciaal om kracht voor een ernstig zieke.

Voor de overledenen: Truus de Boer-van Wieringen. – Ester van Delft-Detic. – Paula Sevat-Dries. – Paul Snijders. – Marion van der Krogt. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Gijs Duivenvoorden. – Siem Heemskerk. – Riet en Piet van Zijp. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn;

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jan Kooijman. – Maria Verhoef-van Duijnhoven.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 22 oktober

Woensdag 25 oktober is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 26 oktober is er in het atrium een filmavond over Oud-Zoeterwoude. Aanvang: 19:00 uur.

Zondag 29 oktober is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.

Maandag 30 oktober spreekt mgr. Van den Hende de Hervormingsdaglezing uit in de Andreaskerk van de Lutherse Gemeente Rotterdam, Aanvang: 19.30 uur.


bedevaart-Rome_Ramon-MangoldRomebedevaart

Op woensdag 18 oktober waren de 250 pelgrims uit het bisdom Rotterdam aanwezig op het plein voor de Sint-Pieterskerk voor de audiëntie bij de paus. Hierna bezochten zij de Friezenkerk, de stad of de Vaticaanse museu. De middag werd afgesloten met een eucharistie in de basiliek van Sint Paulus Buiten de Muren, waar het graf van de apostel Paulus wordt vereerd. Lees meer

Foto Ramon Mangold: Bisschop van den Hende tijdens de eucharistieviering in de Sint Jan van Lateranen op zondag 15 oktober. Lees meer


wereldmissiedag-2017Wereldmissiedag

Vandaag is het Wereldmissiedag. Op deze zondag wordt in de Rooms-Katholieke parochies gecollecteerd voor MISSIO, het katholieke solidariteitsfonds van de wereldkerk. Dit jaar ondersteunt MISSIO vrouwen en kinderen in Burkina Faso.

Paus Franciscus heeft een speciale boodschap geschreven voor Wereldmissiedag, Lees meer (via rkkerk.nl)

 

 

 

 

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 42)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Achtentwintigste zondag door het jaar (A): Jes. 25,6-10a. – Fil. 4,12-14.19-20. – Mat. 22,1-14 of 1-10


kaarsGebedsintenties 15 oktober 2017

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. In het bijzonder voor dirigente  mevrouw Maria Huibers. Zij is door een ongelukkige val uitgeschakeld en zal dinsdag geopereerd worden.

Voor de overledenen: Corrie Bousie. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Truus de Boer-van Wieringen. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Ada van der Meel-Slats. – Ina van der Velde. – Josephine van Galen. – Overleden  familie van Rijn.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jan Kooijman. – Maria Verhoef-van Duijnhoven.

Uit dankbaarheid bij een vijftigjarig huwelijk.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 15 oktober 2017

Woensdag 18 oktober is er om 10:00 uur woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 22 oktober is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Tijdens de viering is er kindernevendienst. De opbrengst van de collecte tijdens de viering is bestemd voor het pastorale werk van de parochies in Burkina Fasso. Na de viering geeft de heer Jan van Seggelen in het atrium een presentatie over Burkina Fasso. Een kans om meer van dit land te weten te komen.


kerstmarktKerstmarkt in Leiderdorp (Dorpskerk)

De voorbereidingen voor de komende kerstmarkt in en rond de Dorpskerk van 8-10 december zijn al in volle gang. In verband hiermee worden goederen ingezameld: kerstversiering,  kerstverlichting, feestelijke kleding zoals sjaals, tasjes en sieraden (wel graag in goede staat).

Heeft u nog kerstspullen over? Dan kunt u ze op maandag 6 november, 13 november, 20 november en 27 november tussen 19:00-2o:00 uur inleveren in het ‘Trefpunt’ aan de Eikenlaan (Dorpskerk).


Rotterdam.relKoppeling kerken met gemeentelijke basisadministratie blijft

Kerken die aangesloten zijn bij SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) mogen volgens het nieuwe regeerakkoord blijven rekenen op gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie. Dat betekent dat wijzigingen door overlijden of verhuizen van kerkleden door een slim systeem worden doorgegeven aan de lokale kerken. Lees meer

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 41)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 8 oktober, de zevenentwintigste zondag door het jaar (A): Jes. 5,1-7. – Fil. 4,6-9. – Mat. 21,33-43


kaarsGebedsintenties 8 oktober

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor de overledenen: Corrie Bousie. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Truus de Boer-van Wieringen. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Ada van der Meel-Slats. – Ina van der Velde. – Josephine van Galen. – Overleden  familie van Rijn.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jan Kooijman. – Maria Verhoef-van Duijnhoven.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 8 oktober

Vandaag is het wereldmissiedag voor kinderen.

Woensdag 11 oktober is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pastoor Broeders.

Zondag 15 oktober is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pater J. van den Eijnden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


Rotterdam.relNoveen voor de bedevaart naar Rome

Tijdens de startviering op 4 oktober voor de bisdombedevaart naar Rome ontvingen pelgrims en thuisblijvers een noveen. De noveen kan worden gebeden de dagen voorafgaand aan de bedevaart, en ook tijdens de bedevaart.

Een noveen is een beproefde manier van gebed, waarbij gedurende negen dagen wordt gebeden. Mgr. Van den Hende: “Bedevaartgangers en thuisblijvers vormen als netwerk van liefde een biddende gemeenschap”. Lees meer


zonneliedZuster Chiara en het Zonnelied

De abdis van de zusters clarissen in Megen vertelt over hun spiritualiteit. Bij de praktische vertaling daarvan spelen Franciscus en het Zonnelied een belangrijke rol. “Dat is een lofzang op de schepselen. Franciscus eerbiedigde de schepping en de mensen heel sterk. Het is bijzonder dat hij alle elementen broeder of zuster noemt.” Bekijk de video (via katholiekleven.nl)

 


bisschop-Wiert_wz5Frans Wiertz stopt als bisschop van Roermond

Bisschop Frans Wiertz van Roermond kondigt in een brief aan alle gelovigen in zijn bisdom aan dat hij met ingang van 2 december aanstaande zijn taken als bisschop van Roermond neerlegt. In de rooms-katholieke kerk worden bisschoppen geacht om bij het bereiken van hun 75e levensjaar hun ontslag aan te bieden aan de paus. Bisschop Wiertz hoopt op 2 december deze leeftijd te bereiken. Lees meer (via rkk.nl)

 

 

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 40)


bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 1 oktober 2017, de zesentwintigste zondag door het jaar (A): Ez. 18,25-28. – Fil. 2,1-11 of 1-5. – Mat. 21,28-32


kaarsGebedsintenties 1 oktober

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor de overledenen: Ton Choufoer. – Corrie Zwetsloot-van der Meer. – Piet Hartwijk. – Marja Kooijman. – Jan Mooren. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Frans Cortenbach. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen. – Ivo Harteveld. – Jan Roeleven. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. –  Josephine van Galen. – Overleden  familie Van Rijn.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jan Kooijman. – Mevrouw Verhoef-van Duijnhoven, die zaterdag j.l. vanuit onze kerk is uitgedragen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 1 oktober

Woensdag 4 oktober is er om 10:00 uur (niet: 9:30 uur) een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. ’s Avonds is er in de Maria-Middelareskerk een eucharistieviering waarin Franciscus centraal staat. Aanvang: 19:30 uur.

Zondag 8 oktober is er een woord- en gebedsviering waarin Thea Dingjan voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor.


eerstecommunieEerste Communie

We zijn al begonnen met de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie 2017/2018.

Kinderen uit groep 4 kunnen zich voor dit project nog aanmelden. Willen hun ouders in dat geval een bericht sturen naar: ehcdegoedeherder@hotmail.com.

Met vriendelijke groet, namens de werkgroep EHC De Goede Herder,

Caroline de Winter


 

Franciscus4 oktober: hoogfeest van Sint Franciscus

Aankomende woensdag viert de katholieke kerk de gedachtenis van Sint Franciscus (1181/2-1226), een van haar grootste heiligen. Franciscus is de grote inspirator van de huidige paus Jorge Bergoglio, die zijn naam aannam en daarmee een radicaal programma omarmde. Lees meer (via www.kro.nl)

 

De oudst bekende afbeelding van Franciscus van Assisi, een fresco in het klooster van San Benedetto in Subiaco.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 39)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 24 september, de vijfentwintigste zondag door het jaar (A): Jes. 55,6-9. – Fil. 1,20c-24.27a. – Mat. 20,1-16a


kaarsGebedsintenties 24 september

Voor de overledenen: Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Gijs Duivenvoorden. – Riet en Piet van Zijp. – Corrie Zwetsloot-van der Meer. – Piet Hartwijk. – Gré van der Meer-Duin. – Sacha Lim. – Paul Snijders. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Marion van der Krogt. – Siem Heemskerk. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jan Kooijman.

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 24 september

De deurcollecte voor de vredesweek van zondag 17 september heeft € 212,20 opgebracht. Hartelijk dank hiervoor!

Woensdag 27 september is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 1 oktober is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.

 


Luther_website-PithosTentoonstelling over Luther

Dit jaar is het vijfhonderd jaar geleden dat Maarten Luther 95 stellingen publiceerde waarin hij protesteerde tegen de wantoestanden in de katholieke kerk. Het bleek het begin van de Reformatie. Museum Catharijneconvent in Utrecht opende afgelopen vrijdag een tentoonstelling over deze kerkhervormer, waarin niet alleen zijn persoonlijkheid en opvattingen belicht worden maar ook wordt getoond hoe hij de nieuwe communicatiemiddelen van zijn tijd (de drukpers) op intelligente wijze gebruikte om zijn ideeën te verspreiden. (Zie ook de bespreking via www.kro.nl)

Lucas Cranach de Oudere, Martin Luther, 1532 (Kopenhagen, Statens Museum for Kunst, detail)

Leo Koot gestopt als gebedsleider

Leo-Koot_IMG_20170917_100458009

 

In de laatste Nieuwsbrief werd het vertrek van Leo Koot als gebedsleider al aangekondigd met de belofte van een interview later.

De laatste woord- en gebedsviering waarin Leo voorging – die van vanochtend, de vierentwintigste zondag door het jaar – stond in het teken van de Vredesweek, met dit jaar als thema: de kracht van verbeelding. Over dromen van vrede: jezelf voorstellen of vrede mogelijk is; je zelf ‘verbeelden’ wat er allemaal aan te doen is, ondanks alle problemen in de wereld.

Leo-Koot_IMG_20170917_111127716En Leo maakte ons daarbij attent op het feit dat vrede onlosmakelijk is verbonden met vergeven, ondanks alles, zoals God dat deed met Ninive.

Na de viering werd Leo nog bedankt door mevr. Falke namens het pastoraal team van de HHPP-parochie, met overhandiging van een bon en  bloemen en onder verwijzing naar Leo’s vrouw als stuwende deelgenoot in zijn activiteiten.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 38)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 17 september, de vierentwintigste zondag door het jaar (A): Sir. 27,30 – 28,7. – Rom. 14,7-9. – Mat. 18,21-35


kaarsGebedsintenties 17 september

Voor de overledenen: Patricia Bruines. – Nel Bruines-Overmeer. – Jan de Vette. – Jan van der Meer. – Siem Heemskerk. – Riet en Jaap van Diemen. – Ester van Delft-Detic. – Paula Sevat-Dries. – Josephine van Galen. – Overleden  familie Van Rijn.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Helmi Vis-van Bilderbeek. – Jan Remmerswaal. – Gijs Duivenvoorde. – Jan Kooijman, die afgelopen maandag vanuit deze kerk is uitgedragen

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 17 september

Woensdag 20 september is er om 10:00  uur een woord- en gebedsdienst in de Mariakapel.

Donderdagmiddag 21 september organiseren de diaconieën van De Bakkerij in samenwerking met diverse partnerorganisaties in het kader van de Vredesweek van PAX Nederland weer een Vredeswake op het Stadhuisplein in Leiden. De wake duurt van 16:30 tot 17:30 uur en staat dit jaar in het teken van “De kracht van Verbeelding”. Naast momenten van stilte en bezinning is er ook ruimte voor muziek, dans en andere vormen van expressie. Lees meer

Zondag 24 september is er om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Tijdens de viering is er kindernevendienst voor kinderen van de basisschoolleeftijd.

 

Lezingen, intenties, medededelingen & nieuws (week 37)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 10 september 2017, de drie-en-twintigste zondag door het jaar (A): Ez. 3,7-9. – Rom. 13,8-10. – Mat. 18,15-20


kaarsGebedsintenties 10 september

Voor de overledenen: Truus de Boer-van Wieringen. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Ada van der Meel-Slats. – Ina van der Velde. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor Jan Kooijman, die morgen vanuit de deze kerk zal worden uitgedragen.

Voor de parochianen die onlangs zijn uitgedragen: Helmi Vis-van Bilderbeek. – Jan Remmerswaal. – Gijs Duivenvoorde.

Wij bidden voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Wij bidden voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 10 september

De deurcollecte van de MIVA op zondag 27 augustus heeft EUR 403,80 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gulle giften!

Woensdag 13 september is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is Pastoor Broeders.

Zondag 17 september is er  om 9:30 uur een woord- en gebedsdienst, waarin Leo Koot en Aafke Verheijen voorgaan.

Donderdag 14 september wordt de Interparochiële  Ziekendag parochie HH. Petrus en Paulus gehouden. Het is bestemd voor ouderen, zieken, voor wie aan huis gebonden zijn en belangstellenden en wordt gehouden in de Christus Dienaarkerk, Zoeterwoude-Dorp. Van 10:30 tot 16:00 uur.

Zondag 17 september is er een deurcollecte aan het begin van de vredesweek. Iedereen die in vrede gelooft kan iets voor vrede doen. Met die gedachte organiseert PAX ieder jaar de Vredesweek.

In het weekend van 16/17 september zal de eerste tieneractiviteit in het nieuwe seizoen weer plaatsvinden. De jongens gaan kamperen in de tuin van de Lodewijkkerk en de meisjes worden uitgenodigd om te logeren in een meidenstudentenhuis, ook in Leiden. Verdere informatie is te vinden op het web-log ‘Uit de schaapskooi’.

Donderdagmiddag 21 september organiseren de diaconieën van De Bakkerij in samenwerking met diverse partnerorganisaties in het kader van de Vredesweek van PAX Nederland weer een Vredeswake op het Stadhuisplein in Leiden. De wake duurt van 16:30 tot 17:30 uur en staat dit jaar in het teken van “De kracht van Verbeelding”. Naast momenten van stilte en bezinning is er ook ruimte voor muziek, dans en andere vormen van expressie. Lees meer

Binnenkort start er in de Goede Herderkerk een projecttienerkoor voor jongeren tussen de 12 en 20 jaar! We beginnen met een koor dat op projectbasis enkele vieringen per jaar zal zingen. Voor deze vieringen zullen we gezamenlijk een aantal repetities plannen, zodat iedereen die wil, mee kan zingen! Dus ben je tussen de 12 en 20 jaar en hou je van zingen? Meld je aan bij Veronique van der Hulst (e-mail: veroniqe_de_vries@hotmail.com)


symbool-kruisOverleden: Jan Kooijman

Begin deze week is Jan Kooijman overleden, in de leeftijd van 77 jaar. De uitvaartdienst vindt plaats maandag 11 september in de Goede Herderkerk. Aanvang: 11:00 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aan de Hoogmadese weg te Leiderdorp.


Noodhulp voor Sint-Maarten

De Nederlandse katholieke hulporganisatie Cordaid heeft een gironummer opengesteld om geld in te zamelen voor noodhulp aan Sint-Maarten en omliggende eilanden. Het gironummer is 667. Lees meer

 

 

 


bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_lerenNieuwsbrief Leren bisdom Rotterdam

Onlangs verscheen een nieuwe aflevering van de diocesane nieuwsbrief Leren (aflevering 2017-04 september). Lees hierin onder andere over: Start Alpha-cursussen. – Retraite pastorale beroepskrachten. – opGROEIsymposium: de uitdaging van de seksuele opvoeding. – Parallelprogramma voor ouders communicanten. – Start PreMarriage Course. – Nieuw materiaal. – Cursus Jongerenpastoraat. – Theologisch jongerenfestival in Utrecht (24.9). – Inspiratiedag over tiener- en jongerenwerk in Utrecht (18.11). – Agenda.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 36)

bijbel-deur_147174854848

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 3 september, de twee-en-twintigste zondag door het jaar (A): Jer. 20,7-9. – Rom. 12,1-2. – Mat. 16,21-27


kaarsGebedsintenties 3 september

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor de overledenen: Jan Mooren. – Frans Cortenbach. – Corrie Bousie. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Jan Roeleven. – Ivo Harteveld. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen. – Josephine van Galen. – Overleden Familie van Rijn.

Voor de overleden parochianen die onlangs uitgeleide zijn gedaan: Helmi Vis-van Bilderbeek. – Jan Remmerswaal. – Gijs Duivenvoorden.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 3 september

Dinsdag 5 september: huwelijksinzegening van Mayke Rotteveel en Sander Kalshoven met medewerking van het jongerenkoor. Voorganger is pastoor Broeders. Aanvang: 14:00 uur.

Woensdag 6 september is er om 10:00 uur een woord- en gebedsdienst in de Mariakapel.

Zaterdag 9 september is onze Goede Herderkerk van 11:00 tot 16:00 uur geopend in het kader van de Open Monumentendag. Onze kerk maakt deel uit van de monumentenroute door Leiderdorp en is tevens startpunt voor de monumentenroute die door Zoeterwoude loopt.

Zondag 10 september is er een eucharistieviering waarin pater Van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor. Tevens is er kindercrèche onder leiding van Stephanie Jägel.


logo-HHPPDonderdag 14 september vindt de Interparochiële  Ziekendag parochie HH. Petrus en Paulus plaats.  De dag – die is bestemd voor ouderen, zieken, voor wie aan huis gebonden zijn en voor belangstellenden – wordt gehouden in de Christus Dienaarkerk, Zoeterwoude-Dorp en duurt van 10.30 tot 16.00 uur. Opgeven bij het parochiesecretariaat HH Petrus en Paulus. Voor meer informatie zie de Flyer Interparochiële Ziekendag (pdf)

In het weekend van 16/17 september zal de eerste tieneractiviteit in het nieuwe seizoen weer plaatsvinden. De jongens gaan kamperen in de tuin van de Lodewijkkerk en de meisjes worden uitgenodigd om te logeren in een meidenstudentenhuis, ook in Leiden. Voor meer informatie zie de blogpost van 13 augustus hieronder.


projectkoorProjecttienerkoor

Binnenkort start er in de Goede Herderkerk een projecttienerkoor voor jongeren tussen de 12 en 20 jaar! We beginnen met een koor dat op projectbasis enkele vieringen per jaar zal zingen. Voor deze vieringen zullen we gezamenlijk een aantal repetities plannen, zodat iedereen die wil, mee kan zingen! Dus ben je tussen de 12 en 20 jaar en hou je van zingen? Meld je aan bij Veronique van der Hulst (email: veronique_de_vries@hotmail.com).

 


Augustinus_108324212302128 augustus: hoogfeest van H. Augustinus

Op 28 augustus vierde de kerk de gedachtenis van een kerkvader die ruim zestien eeuwen geleden leefde: Augustinus (354-430), bisschop van Hippo in Noord-Afrika. Zijn gedachtengoed en spiritualiteit zijn nog steeds actueel, aldus Denis Hendrickx, abt van de Norbertijnenabdij Berne (waar de kloosterlingen leven volgens de regel van Augustinus). Lees meer (via katholiek.nl)

Zie ook het lemma in het Katholiek ABC (via www.kro.nl)

Oudste afbeelding van Augustinus, als leraar (fresco uit het oorspronkelijke Lateraans paleis te Rome, eind zesde eeuw).

 


Bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_dienenNieuwsbrief bisdom Rotterdam

Onlangs verscheen een nieuwe aflevering van de diocesane nieuwsbrief Dienen (nr. 6, augustus 2017). Lees hierin meer over: Lokale ‘Walks of Peace’. – Vakantieproject Gouda. – Jobhulpmaatje Zoetermeer. – Beweging Sint Christoffel Duurzaamheid. – Eerste lustrum fietsmaatjes Teylingen. – Eigen doelen Vastenactie. – Augustinusproject. – Ontmoetingsdag Missio. – Startdag Vastenactie. – Aantal kinderen in bijstand gegroeid. – Agenda.