Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 31)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 30 juli 2017, de zeventiende zondag door het jaar (A): 1 Kon. 3,5.7-12. – Rom. 8,28-30. – Mat. 13,44-52 of 44-46


kaarsGebedsintenties 30 juli

Voor de overledenen: Gijs Duivenvoorden. – Jan Remmerswaal. – Ton Choufoer. – Vader, moeder en Martin Hendriks. – Nel Bruines-Noordermeer. – Riet en Piet van Zijp. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 30 juli

Vanmiddag om 13:00 uur wordt mevrouw Chenel Delmeer gedoopt door pastoor W. Broeders. Volgende week zondag zal zij haar eerste heilige communie ontvangen.

Woensdag 2 augustus is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel.

Zondag 6 augustus is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.


symbool-kruisDe afgelopen week zijn twee parochianen overleden die zich op velerlei wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Menswordingkerk in Leiderdorp.

Op dinsdag 25 juli overleed Gijs Duivenvoorden, in de leeftijd van 80 jaar. Met zijn kennis en netwerk als directeur van de Algemene Woningbouwvereniging Leiderdorp verstrekte hij waardevolle adviezen bij de totstandkoming van het kerkgebouw aan het Heelblaadjespad, later ook bij verbouwingen. De afscheidsbijeenkomst vindt plaats op maandag 31 juli om 11:30 uur in de Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2 in Leiderdorp. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in Brasserie Park, Van Diepeningenlaan 2 in Leiderdorp.

Op donderdag 27 juli overleed Jan Remmerswaal, in de leeftijd van 88 jaar. Voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger, onder meer als secretaris van het parochiebestuur, ontving hij in 2010 de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Vanmiddag, zondag 30 juli, is er van 15:00-16:30 uur gelegenheid om afscheid te nemen. Plaats: uitvaartcentrum Monuta Soek, Hoogmadeseweg 66, Leiderdorp.


logo-HHPPRondom de Kerk

Onlangs is een nieuwe aflevering van Rondom de Kerk verschenen, het nieuwsblad van onze parochie HH. Petrus en Paulus (jaargang 12, nr. 7: juli/augustus 2017).


Rotterdam.relJaarverslag bisdom Rotterdam

Op maandag 17 juli publiceerde het bisdom Rotterdam het jaarverslag 2016. Het bevat onder meer:

 • een jaaroverzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in het bisdom (per maand gepresenteerd);
 • de jaarrekening 2016;
 • de kerngegevens van het bisdom per 2015 (aantal parochianen, toegediende sacramenten van doopsel, communie en huwelijk, aantal uitvaarten, kerkgangers, vrijwilligers en parochies; en dit alles vergeleken met 2005 en 2010);
 • een prognose van het aantal parochianen per parochie en daaraan gekoppeld het aantal pastorale beroepskrachten, per 2020 (het geschatte aantal parochianen van de parochie HH. Petrus en Paulus, 21.504, zou goed zijn voor 2 priesters, 1 diaken en 1 pastoraal werker);
 • activiteitenagenda van bisschop Van den Hende (per maand gepresenteerd).

Op de website van het bisdom is het jaarverslag beschikbaar als PDF. Lees meer


Anselm GrünAnselm Grün: Bijbel is therapie voor elke tijd

Miljoenen exemplaren van zijn boeken zijn er verkocht. Anselm Grün, monnik van de benedictijner abdij Münsterschwarzach bij Würzburg, blijft er rustig en gewoon onder. Zaterdag werden weer twee nieuwe uitgaven van zijn hand gepresenteerd bij de Abdij van Berne. Lees meer (via katholiek.nl)


Zoek de verschillen

vakantie_IMG_0786          20170729_130606_HDR

Achterzijde Goede Herderkerk: zomer 2016 en zomer 2017

Translatie Mariabeeld Menswording

Translatio_Maria_Menswording_20170729_130955_HDR

De inrichting van de Goede Herderkerk nadert langzaam haar voltooiing. Onlangs vonden enkele aanpassingen aan het celebratiealtaar en sacramentsaltaar plaats en kreeg de godslamp haar definitieve plek rechts in de kooromgang.

Verleden week was er voor kerkgangers de aangename verrassing om het Mariabeeld uit de voormalige Menswordingkerk opgesteld te zien in de corridor van de Goede Herderkerk. Met de overbrenging van dit beeld – dat in de kleine kapel van het kerkgebouw aan het Heelblaadjespad een geliefde devotieplek vormde – ging een diep gekoesterde wens van veel Leiderdorpse parochianen in vervulling.

De altaartafel waarop het Mariabeeld is geplaatst, moet nog worden afgewerkt. Er komt een bevestiging voor het beeld in het tafelblad en nieuwe wieltjes aan de tafelpoten, want bij gebruik van de gehele kerkruimte moet de tafel-met-beeld makkelijk en veilig verplaatst kunnen worden. Niettemin zijn we blij dat het beeld ongeschonden en droogvoets de Rijn is overgekomen, en nu een mooie plek in onze kerk heeft gekregen!

Beheercommissie De Goede Herder

20161113_105713_HDR     >     20170729_131102_HDR

Lezingen, intententies en mededelingen (week 30)

 

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingens van zondag 23 juli 2017, de zestiende zondag door het jaar (A): Wijsh. 12,13.16-19. – Rom. 8,26-27. – Mat. 13,24-43 of 24-30


kaarsGebedsintenties 23 juli

Patricia Bruines. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Truus de Boer-van Wieringen. – Sacha Lim. – Marion van der Krogt. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 23 juli

Woensdag 26 juli is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 30 juli is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor J. Smith voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 29)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 16 juli 2017, de vijftiende zondag door het jaar (A): Jes. 55,10-11. – Rom. 8,18-23. – Mat. 13,1-23 of 1-9


kaarsGebedsintenties 16 juli

Voor de overledenen: Maarten van der Ploeg. – Riet en Jaap van Diemen. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Ester van Delft- Detic. – Paula Sevat-Dries. – Siem Heemskerk. – Lies en AdriaanVreeburg. – Josephine van Galen. – Overleden  familie Van Rijn.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 16 juli

Vanmiddag om 13.00 uur worden Elisabeth en Emily van der Lee gedoopt door pastoor Broeders.

Woensdag 19 juli is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdagavond 20 juli geeft Pater Frans van der Poel in het atrium een lezing over zijn werk en leven in Brazilië. U bent allen van harte welkom. Aanvang: 20:00 uur.

Zondag 23 juli is er om 9:30 een eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


telefoonSecretariaat weer telefonisch bereikbaar

Enkele dagen geleden heeft KPN de telefoon van het secretariaat overgezet van de pastorie naar de nieuwe lokatie. U kunt op maandag-, woensdag- en vrijdagochtenden weer bellen!

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 28)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 9 juli 2017, de veertiende zondag door het jaar (A): Zach. 9,9-10. – Rom. 8,9.11-13. – Mat. 11,25-30.


kaarsGebedsintenties 9 juli

Nel Bruines-Noordermeer. – Jan de Vette. – Siem Heemskerk. – Jan van der Meer. – Truus de Boer-van Wieringen. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Overleden  familie Van Rijn.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 9 juli

Woensdag 12 juli is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel.

Zondag 16 juli is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pater Frans van der Poel O.F.M. en Leo Koot voorgaan. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Het zomernummer van de Nieuwsbrief is uit (7-8: juli-augustus). Zie de blogpost hieronder.


Gouden priesterfeest Frans van der Poel

Op zondag 16 juli zal Frans van der Poel in onze kerk gedenken dat hij vijftig jaar geleden tot priester is gewijd. Pater Frans van der Poel O.F.M. is een oude bekende voor Zoeterwoudenaren:

Pater F. van der Poel“Ik ben geboren in Zoeterwoude aan de Hoge Rijndijk, niet ver van de Meerburgkerk, op 3 augustus van het jaar 1940. Ik leerde zwemmen in de Rijn en ging naar de Sint-Bernardusschool. Ook werd ik misdienaar in de tijd van pastoor Hermans en koster Henk van der Hoeven. In die tijd baden we nog alles in het Latijn. Mijn vader zat op het kerkkoor en leerde mij fluit spelen. Wij waren acht broers en zusjes – Frans, Joke Tineke, Mieke, Ton, Jos, Gerrit en Piet-Hein (overleden vier jaar oud). Nog pas 13 jaar oud ging ik studeren op het seminarie Hageveld, in Heemstede waar onze heeroom Gé van der Poel leraar was. Ook hadden ook nog een heeroom Frans die missionaris was in Afrika. Die twee ooms waren zeer geliefd in de familie. In 1960 trad ik in bij de Franciscanen, waar ik filosofie en theologie studeerde en priester werd gewijd in 1967. In datzelfde jaar mocht ik als missionaris naar Brazilie. Na het Concilie (1963-1965) veranderde er veel in de kerk en dat moest ook wel. Ik heb bijvoorbeeld nooit een Latijnse mis gedaan. De kerk is het volk gods. Daarom deden de Latijns-Amerikaanse  bisschoppen in 1968 hun bijbelse optie voor de armen.  We zitten nu in 2017, dus dat is nu precies vijftig jaar geleden. In die halve eeuw is er heel wat gebeurd. Veel heb ik kunnen leren van de cultuur en van het geloof van het Braziliaanse volk. Daarvoor, God zij dank! Vandaag en alle dagen. Onze Vader in de hemel, ere zij Uw naam! Komt u het mee vieren…”.


bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_lerenNieuwsbrief Leren nr. 3 (juli 2017)

Onlangs verscheen vanuit het bisdom Rotterdam een nieuwsbrief Leren (2017/3). Lees hierin meer over: Vieringen voor jong en oud (Brielle). – Kerkennacht. – Kerk Vol Talenten (Gouda). – Symposium: ‘Mijn kind ik gun je het beste’. – Compendium voor de nieuwe evangelisatie. – M25 goes Dordrecht. – Broeder van Taizé in Nederland. – Nacht zonder dak. – Wereldjongerendagen.


nieuwe bijbelVakantielectuur: meditatief lezen?

De zomervakantie is een uitgelezen moment om te ontspannen en een goed boek ter hand te nemen.  Hoe je die vrije tijd spiritueel vruchtbaar maakt, lees je op kerknet.be

Alvast twee suggesties:

 • Nieuwe uitgave van het Nieuwe Testament en de Psalmen in de Willibrordvertaling. Lees meer
 • Benoît Standaert, De apostel Paulus: meesterlijk in denken, bidden en liefhebben (2017). Lees meer

 

 

 

 

Secretariaat verhuisd naar Hoge Rijndijk 18

secretariaat01_20170704_195800_HDR

In de loop van deze week is het secretariaat van parochiekern De Goede Herder verhuisd van de pastorie naar een kamer in de laagbouw tussen kerk en pastorie. Daarmee is ook het adres van het secretariaat gewijzigd: Hoge Rijndijk 18 (voorheen 16). U kunt het secretariaat bereiken op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur via de nieuwe deur die is aangebracht achter het Heilig Hartbeeld (zie afbeeldingen). Helaas is KPN vandaag niet in staat gebleken om de telefoonaansluiting over te zetten van de pastorie naar de nieuwe secretariaatsruimte (voorheen de keuken naast de sacristie). Het secretariaat is dus telefonisch nog niet bereikbaar (wel via email). We vragen nog even uw geduld.

Veel dank aan alle vrijwilligers die verantwoordelijk waren voor het inrichten van de nieuwe ruimte en het verhuizen van het interieur!

Beheercommissie De Goede Herder


secretariaat02_20170704_195856_HDR    secretariaat03_20170705_200300_HDR    secretariaat04_20170705_200400_HDR

 

Nieuwsbrief 2017, nummer 7-8

Nieuwsbrief-icoon_kleinEr is weer een goed gevulde nieuwsbrief verschenen.

Lees in Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder 2017, nummer 7-8 meer over:

 • Voedselinzameling geslaagd
 • Missie-verkeersmiddelen-actie (MIVA)
 • Rozenkrans en Rozenkransboekje
 • Nieuw gospelkoor zoekt zangers
 • Van harte gefeliciteerd, vormelingen!
 • Bijzonder resultaat van parochies actie Kerkbalans 2015
 • Bisdombedevaart naar Rome
 • Vieringen in de Goede Herder

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 15 september. Gelieve kopij aan te leveren uiterlijk vrijdag 8 september bij de redactie via email: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Wij wensen u veel leesplezier!

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

 

Verhuizing van het secretariaat

werkinuitvoeringHet secretariaat wordt deze week verhuisd van de pastorie naar kerk, en wel naar de ruimte die aan de sacristie grenst. Dit betekent dat het secretariaat de komende dagen telefonisch niet bereikbaar is. Gelieve derhalve de komende dagen bij vragen uitsluitend gebruik te maken van de email:

degoedeherder@yahoo.com

Naar verwachting zal de verhuizing in de loop van vrijdag 7 juli kunnen worden afgerond. Ook hiervan zal via de weblog melding gemaakt worden.

Beheercommissie De Goede Herder

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 27)

bijbel-deur_147174854848

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 2 juli 2017, de dertiende zondag door het jaar (A): 2 Kon. 4,8-11.14-16a. – Rom. 6,3-4.8-11. – Mat. 10,37-42.


kaarsGebedsintenties 2 juli

Voor de overledenen: Ton Choufoer. – Marja Kooyman. – Jan Mooren. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Corrie Bousie. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Frans Cortenbach. – Ivo Hartevelt. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 2 juli 

Vanmiddag om 13:00 uur wordt Rohan Almu gedoopt door pastoor Broeders.

Woensdag 5 juli is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 9 juli is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


Rotterdam.relNieuwe priesterraad in bisdom Rotterdam

Onlangs werden verkiezingen gehouden ten behoeve van de samenstelling van de priesterraad voor de nieuwe periode van vijf jaar. De nieuwe priesterraad, waartoe ook pastoor Walter Broeders behoort, helpt bisschop van den Hende in het bestuur van het bisdom. Lees meer


Greco,_El_-_Sts_Peter_and_PaulHoogfeest van Petrus en Paulus

Op donderdag 29 juni herdacht de katholieke kerk de patroonheiligen van onze parochie, in het bijzonder hun marteldood, die volgens de overlevering plaatsvond in Rome tijdens de christenvervolging onder keizer Nero. El Greco vervaardigde rond 1592 van deze twee steunpilaren van de jonge kerk een dubbelportret (thans in de Hermitage, Sint-Petersburg). Petrus, de eerste der apostelen, staat links op het schilderij, met in zijn hand een sleutel. Rechts steunt Paulus, de apostel van de heidenen, met zijn hand op een boek. (Links naar katholiek ABC, www.kro.nl)

Vormselproject Petrus-en-Paulusparochie: een verslag

Vormsel_01_20170403_202205

Op zaterdag 17 juni ontvingen negen kinderen uit onze Petrus-en-Paulusparochie het sacrament van het Vormsel uit handen van mgr. Van den Hende. Het was de afsluiting van een project van enkele maanden, geleid door Sylvia Maenhout en Marielle de Vries. Hieronder brengen zij verslag uit over dit project.


Na de voorjaarsvakantie zijn we met negen kinderen samengekomen om ons voor te bereiden op het vormsel: Maaike, Marilou, Jindy, Jolieke, Naut, Niels, Eveliene, Cherylla en Adriaan.

We zijn begonnen met het kijken naar de schepping. God heeft de wereld klaargemaakt voordat Hij ons mensen schiep. Alles was aanwezig wat wij tot op de dag van vandaag nodig hebben.

Vormsel_02_20170410_195351_001     Vormsel_03_20170410_201045

De volgende stap was Jezus. Wie is Hij en waarom kwam Hij op aarde? De bijbel helpt ons op weg en dus moesten we ook dat dikke boek gaan ontdekken. We ontdekten niet alleen wie Jezus is maar kwamen ook meer te weten wie God de Vader is. De grootste ontdekking is dat Hij van ons houdt, van alle mensen! Dat het deze liefde is waarom Hij zijn Zoon naar de aarde laat gaan en dat Jezus voor ons aan het kruis sterft en verrijst. Hoe bijzonder is het dat dit sterven en verrijzen deel uitmaakt van de de viering van de eucharistie!

Vormsel_04_20170403_202054

We hebben gesproken over de Heilige Geest, wat Hij ons schenkt en dat we zijn gaven keer op keer mogen vragen. En dan als laatst de grote uitdaging: hoe gaan we dit uitdragen? Gelukkig hoeven ze dit niet alleen te doen; nu ook met de kracht van de Heilige Geest, met onze kerkgemeenschap en met de tienergroep Joges die al twee jaar samen met de tieners uit Leiden elke maand samenkomen.

Graag uw gebed voor deze schitterende jongeren die afgelopen zaterdag 17 juni zijn gevormd.

Sylvia Maenhout en Marielle de Vries