Zalig Pasen!


De boodschap teruglezen

De schriftlezingen van zaterdag 20 april 2019 (Paaswake): Gen. 1. – Ex.14. – Jes.55. – Rom. 6,3-11. – Mc. 16,1-8.

De schriftlezingen van zondag 21 april 2019 (Hoogfeest van Pasen): Hand. 10,34a.37-43. – Kol. 3,1-4. – Joh. 20,1-9

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)

Lees meer: De paaswake, een doortocht (via www.kerknet.be)


Misintenties 20-21 april

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Bep Bruines-van Rijn, die a.s. donderdag 25 april uit onze parochiegemeenschap wordt uitgedragen (aanvang dienst 10:30 uur). – Co Boolman. – Ans Arts – Meeuwissen. – Margreet van de Kletersteeg. – Liena Labordus-Kuilenberg. – Mary Ruijgers.

Voor overleden parochianen: (viering 20 april): Aad en Erwin Duijndam. – Peter Brouwer. – Patricia Bruines. – Alie Rotteveel. – Nel Bruines-Overmeer. – Vincent Smeets. – Siem Heemskerk. – Jan Mooren. – Ton van Kempen. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Nel en Jan Zandbergen. – Paul Snijders. – Charles Borremans. – (viering 21 april): Ton Choufoer. – Kees van Hoof. – Jan de Vette. – Truus de Boer-van Wieringen. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Jan Straathof. – Simon Honselaar. – Pieter Frijns. – Paula Sevat-Dries. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Ivo Hartevelt. – Jan Roeleven. – Helga Versteegen. – Sacha Lim. – Ria Kagenaar. – Ans Verhagen-Vos. – Rita Pieterse-Zwetsloot. – Vader, moeder en Martien Hendriks.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 20-21 april

Namens de parochianen danken pastoraatgroep en beheercommissie alle vrijwilligers die ervoor zorgden dat de bijzondere vieringen in de Veertigdagentijd en de Goede Week gehouden konden worden. Zij werden door velen bezocht en gewaardeerd.

Woensdag 24 april is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 28 april (Beloken Pasen) is er om 09:30 uur een eucharistieviering, waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Tijdens de viering is er kindernevendienst.


Rondom de kerk

De nieuwe aflevering van Rondom de Kerk in de HH. Petrus en Paulusparochie in Leiden en omgeving is weer digitaal beschikbaar. Lees meer (Aflevering 14/5: april-mei 2019).


Nieuwsbrief Dienen

Onlangs verscheen een nieuwe aflevering van de Nieuwsbrief Pastorale dienstverlening (april 2019). Lees meer


Notre Dame, de dag na de brand

Het zal weinigen zijn ontgaan dat afgelopen maandagavond de Notre Dame in Parijs, een van de oudste en indrukwekkendste middeleeuwse kathedralen in Europa, door brand zwaar beschadigd is geraakt. Het drama heeft de harten van velen (al dan niet gelovig) diep geraakt. Ook mgr. Van den Hende sprak als voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie zijn medeleven uit. Voor een korte terugblik zie de bijdrage: Heropbouw na de brand in de Notre Dame (via www.katholiekleven.nl)

Overleden: Jezus van Nazareth

Na een kort maar hevig lijden is overleden Jezus van Nazareth, in de leeftijd van 33 jaar. De begrafenis heeft in stilte plaatsgevonden.

Vanmiddag wordt een herdenkingsdienst voor Jezus gehouden in de Goede Herderkerk, met medewerking van het kinderkoor. Aanvang: 15:00 uur.

Ook vanavond is er een herdenkingsdienst, waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Er is gelegenheid tot condoleren. Het dames- en herenkoor verleent medewerking. Aanvang: 19:30 uur.

 

Gij zijt voorbijgegaan,
een voetspoor in de zee.
Gij zijt te ver gegaan,
Gij zijt een mens te veel.
Gij zijt voorgoed, Gij zijt
verborgen in uw God.
Geen stilte spreekt U uit,
ondenkbaar is uw dood. 

‘Een lied tot Jezus Christus’, Huub Oosterhuis

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 15)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 14 april 2019, Palmzondag: Luc. 19,28-40. – Jes. 50,4-7. – Fil. 2,6-11. – Luc. 22,14-23,56

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 14 april

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Co Boolman. – Ans Arts-Meeuwissen. – Margreet van de Kletersteeg. – Liena Labordus-Kuilenberg. – Mary Ruijgers.

Voor overleden parochianen: Kees van Hoof. – Truus de Boer-van Wieringen. – Petronella  Kocken-van Wensveen. – Bep en Joop Vorst. – Kees van der Meer. – Trudy van der Kamp.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 14 april

De bisschoppelijke Vastenaktie 2019 heeft dit jaar als thema “Schoon water verandert alles”. Op de zondagen in de Veertigdagentijd staat achterin de kerk een collectebus bestemd voor deze vastenactie. Ook kunt u geld overmaken op het rekeningnummer van de Stichting Vastenactie. Lees meer

Woensdag 17 april is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 18 april (Witte Donderdag).
In verband met de uitstap naar de Passion in Dordrecht is er geen viering om 17:00 uur.  Wel is er een viering om 19:30 uur in de St. Jan in Zoeterwoude-Dorp.

Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag)

  • Om 15:00 uur is er de kruisweg. Met medewerking van het kinderkoor.
  • Om 19:30 uur is de avondviering, waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is Pastoor Broeders.

Zaterdag 20 april (Paaszaterdag) is er om 21:00 uur de Paaswake. Voorganger is pastoor W. Broeders. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Zondag 21 april (Eerste Paasdag) is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor J. Smith voorgaat. Met medewerking van het jongeren- middenkoor. Er is kinderopvang aanwezig.


Onze schaapskooi in beeld (4)

In de viering van Palmzondag wordt uit het Evangelie van Lucas voorgelezen hoe Jezus door de inwoners van Jeruzalem als een koning werd ingehaald: juichend en zwaaiend met palmtakken. Deze intocht werd vanochtend in de kerk nagespeeld in een processie van twintig kinderen die prachtige, zelfgemaakte palmpaasstokken met zich meevoerden. Enkele kinderen die binnenkort hun Eerste Communie gaan doen assisteerden in deze viering als misdienaar, daartoe vooraf deskundig geïnstrueerd door koster Chris Roessen.

   


De Goede Week: van Palmzondag tot Pasen

In de ‘Goede Week’ herdenkt en viert de kerk de laatste dagen van het leven van Jezus op aarde en zijn verrijzenis. Het is een tijd vol symboliek waarin we in (on)geloof, (wan)hoop en liefde beleven dat de dood niet het laatste woord heeft. Lees meer over de vieringen van Palmzondag tot Pasen (via www.kerknet.be)

Foto: Vincent van Gogh, Knotwilgen bij ondergaande zon (1888). Schilderij Kröller-Müller Museum, Otterlo.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 14)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 7 april 2019, de vijfde zondag van de veertigdagentijd (C): Jes. 43,16-21. – Fil. 3,8-14. – Joh. 8,1-11

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 7 april

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jacobus Boolman, die a.s. maandag vanuit onze parochiegemeenschap zal worden uitgedragen. – Ans Arts-Meeuwissen. – Margreet van de Kletersteeg. – Mary Ruijgers.

Voor overleden parochianen: Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Alie Rotteveel. – Jan de Vette. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Nel Bruines-Overmeer. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Dick van der Hulst. – Antoon Ammerlaan.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 7 april

De bisschoppelijke Vastenaktie 2019 heeft dit jaar als thema “Schoon water verandert alles”. Op de zondagen van de Veertigdagentijd staat achterin de kerk een collectebus bestemd voor deze vastenactie. Ook kunt u geld overmaken op het rekeningnummer van de Stichting Vastenactie. Lees meer

Woensdagochtend 10 april is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M.

Woensdagmiddag 10 april begeleiden Mariëtte Denissen en Amanda Jongbloed het palmpasenstokken versieren van de kinderen in het atrium (14:00-15:00 uur). Opgeven bij Amanda (mail: seringenberg@gmail.com). Er is een kleine vrijwillige bijdrage. Neem zelf kruis van hout of takken mee. De palmpaasstokken worden tijdens de zondagviering van 8 april in processie door de kerk gedragen.

Donderdag 11 april is er een viering van boete en verzoening. Voorgangers zijn pastoor W. Broeders en dominee Esther de Paauw. Aanvang: 19:15 uur. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Zondag 14 april (Palmzondag) is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor. – Tijdens de viering worden er palmtakjes uitgereikt.  Er zijn ook palmtakjes om mee te nemen voor uw buur of familielid die op deze dag niet in de kerk kan komen.


Overleden: Co Boolman

Op zondag 31 maart j.l. is overleden de heer Jacobus Boolman, in de leeftijd van 93 jaar.

De uitvaartdienst voor Co Boolman wordt gehouden op maandag 8 april in de Goede Herderkerk. Aanvang: 11:00 uur. Voorganger zijn pastoor J. Smith en diaken G. Clavel. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Er is geen gelegenheid tot condoleren. De crematie vindt plaats in besloten kring.


Monastieke fusie 1 aprilgrap

Het bericht dat de Nederlandse franciscanen en norbertijnen gaan fuseren, zoals afgelopen weekeinde werd gemeld, blijkt een 1 aprilgrap te zijn. Lees meer

Wie zich verder wil verdiepen in deze kloosterordes met diepe wortels in de Nederlandse samenleving leze artikelen over de norbertijnen en minderbroeders in de encyclopedie op www.kro-ncrv.nl/katholiek

 


In memoriam: Frans van der Lugt

Op 7 april is het precies 5 jaar geleden dat jezuïet Frans van der Lugt werd doodgeschoten in Homs, Syrië. Jezuïeten in Vlaanderen en Nederland die het sterke geloofsgetuigenis van hun confrater willen eren maakten een korte animatiefilm.

Hierin overweegt de fictieve stem van Frans van der Lugt zijn abrupte levenseinde. Aan de ene kant heeft hij hoop, aan de andere kant is daar zijn eigen dood. Maar: De liefde gaat door. Niemand hoeft bij de pakken neer te zitten. Bekijk de video (via www.kerknet.nl)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 13)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 31 maart 2019, vierde zondag van de veertigdagentijd (C): Joz. 5,9a.10-12. – 2 Kor. 5,17-21. – Luc. 15,1-3.11-32

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 31 maart

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ans Arts-Meeuwissen. – Margreet van de Kletersteeg. – Lina Labordus-Kuilenburg. – Rita Pieterse-Zwetsloot. – Mary Ruijgers.

Voor overleden parochianen: Sacha Lim. – Paul Snijders. – Vader – Moeder en Martin Hendriks. – Annie van Tilburg – van Vonderen. – Anky Overdijk. – Pieter Frijns. – Jan Roeleven. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef – van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek – Verhoef. – Ella van Eijk. – Ivo Harteveld. – Helga Versteegen. – Gerard Knigge.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 31 maart

De bisschoppelijke Vastenaktie 2019 heeft dit jaar als thema “Schoon water verandert alles”. In de Goede Herderkerk is vanochtend een deurcollecte gehouden voor de Vastenaktie, maar ook de zondagen erna staat achterin de kerk een collectebus bestemd voor deze vastenactie. Ook kunt u geld overmaken op het rekeningnummer van de Stichting Vastenactie. Lees meer

Woensdag 3 april is er om 10:00 uur een een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Daarna Herdershof.

Donderdag 4 april is er om 18:00 uur een sobere maaltijd in de Dorpskerk te Leiderdorp. Aansluitend wordt om 19:15 uur de vijfde van een serie oecumenische vesperdiensten gehouden. Deze diensten in de Veertigdagentijd worden afwisselend gehouden in de protestantse kerk aan de Dorpstraat in Leiderdorp en in de Goede Herderkerk. Dit  jaar is het thema ontleend aan de rondzendbrief van Paus Franciscus: De zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Mens waar ben je? Voorganger is Leo Koot..

Zondag 7 april is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is Thea Epskamp.


Onze schaapskooi in beeld (3)

     

In het atrium van de Goede Herderkerk vonden al veel en veelsoortige activiteiten plaats, maar het evenement van verleden week woensdag was een novum: een komen en gaan van Rijndijkers, van acht uur ‘s ochtends tot negen uur ‘s avonds. Op verzoek van de gemeente Zoeterwoude was de ruimte ingericht als stembureau, in verband met de verkiezingen voor de Eerste Kamer en de waterschappen. Nadat alle stemmen waren uitgebracht wachtte de stemcommissie nog een verantwoordelijke taak. Na het legen van de stembussen werden tot laat in de avond honderden stembiljetten gecontroleerd, gesorteerd en geteld. Het resultaat heeft u in de krant kunnen lezen.


The Passion

The Passion is een Nederlands muzikaal-bijbels evenement over het lijden en sterven van Jezus, dat sinds 2011 jaarlijks op Witte Donderdag wordt gehouden, telkens in een andere Nederlandse stad. Op 18 april gaat pastoor Broeders met tieners en jongeren naar The Passion in Dordrecht.

Als je wilt kun je mee! De bus vertrekt om 16:30 uur vanaf de Goede Herderkerk in Zoeterwoude Rijndijk. Van 18:00 uur zullen de Passiongangers de eucharistieviering bijwonen waarin bisschop Van den Hende voorgaat; daarna lopen ze de tocht waarin een groot lichtgevend kruis wordt meegedragen. Indien er plaats is kunnen ouders ook mee.
Opgeven bij pastoor Walter Broeders. Telefoon: 06 2714 0117. – Email: w.p.l.broeders@gmail.com

In de nieuwsbrief 2019/3 staat ten onrechte vermeld dat er op Witte Donderdag in de Goede Herderkerk een viering is om 17:00 uur. Deze viering gaat niet door. Zie voor de actuele stand van zaken de Agenda.


Vasten met vallen en opstaan

Simone Ooms, hoofdredacteur van de website katholiek.nl legt in een persoonlijke column uit hoe zelfs haperende onthoudings- en bezinningsvoornemens kunnen voorbereiden op Pasen. Lees meer

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 12)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 24 maart 2019, derde zondag van de veertigdagentijd (C): Ex. 3,1-8a.13-15. – 1 Kor. 10,1-6.10-12. – Luc. 13,1-9

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 24 maart

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ans Arts-Meeuwissen, die donderdag j.l. vanuit onze gemeenschap is uitgedragen. – Margreet van de Kletersteeg. – Lina Labordus-Kuilenburg. – Rita Pieterse-Zwetsloot. – Mary Ruijgers.

Voor overleden parochianen: Patricia Bruines. – Nel Bruines-Overmeer. – Vincent Smeets. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Dick van der Hulst. – Siem Heemskerk.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 24 maart

Woensdag 27 maart is er om 10:00 uur een een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Daarna Herdershof.

Donderdag 28 maart is er om 19:15 uur de vierde van een serie oecumenische vesperdiensten. Lokatie: Goede Herderkerk. Deze diensten in de Veertigdagentijd worden afwisselend gehouden in de protestantse kerk aan de Dorpstraat in Leiderdorp en in de Goede Herderkerk. Dit  jaar is het thema ontleend aan de rondzendbrief van Paus Franciscus: De zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Mens waar ben je? Voorgangers zijn Liesbeth van Meeteren en Haro Hielkema.

Zondag 31 maart is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het jongerenmiddenkoor. Voorganger is pastoor W. Broeders. Er is kinderopvang aanwezig.


Bisschop bezoekt vicariaat De Merenwijk

Maandag 18 maart was mgr. Hans van den Hende op bezoek bij het vicariaat De Merenwijk, de Leidse katholieke gemeenschap die intensief samenwerkt met de protestantse gemeenschap en gebruik maakt van hetzelfde kerkgebouw. De bisschop van Rotterdam hield zijn inleiding voor een  gezelschap van katholieken en protestanten en had ook een oecumenisch onderwerp: de roeping tot heiligheid in verbondenheid met elkaar. Lees meer over het bezoek (via www.bisdomrotterdam.nl)

 


Eigen KvK-nummer voor elke parochie

Parochies krijgen nog vóór de zomer in 2019 een eigen nummer bij de Kamer van Koophandel (KVK). De overheid communiceert namelijk steeds meer regelingen en voorzieningen digitaal. Met dit nummer kunnen parochiebesturen een E-herkenningsmiddel aanvragen op veiligheidsniveau 1. Dat betekent dat er daarmee bijvoorbeeld VOG’s, parkeervergunningen en bepaalde subsidies kunnen worden aangevraagd. Voor alle parochies, parochiële caritasinstellingen en andere kerkelijke rechtspersonen wordt dit in één keer geregeld vanuit het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) in samenwerking met de bisdommen. Lees meer (via www.kro-ncrv.nl)


Brief aan God

“Na een leven lang zoeken en zwerven ben ik weer bij U in de buurt gekomen”, schrijft cabaretier Paul Van Vliet in Brieven aan God en andere mensen. Lees meer (via www. kerknet.be)

Overleden: Ans Arts

Op zaterdag 16 maart j.l. is overleden mevrouw Johanna Maria Christina Theodora Arts-Meeuwissen in de leeftijd van 71 jaar.

De uitvaartdienst voor Ans Arts vindt plaats op donderdag 21 maart in de Goede Herderkerk om 13:30 uur. Voorganger is pastoor Walter Broeders.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot condoleren. Vervolgens vindt de teraardebestelling plaats in besloten kring.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 11)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 17 maart 2019, tweede zondag van de veertigdagentijd (C): Gen. 15,5-12.17-18. – Fil. 3,17-4,1 of 3,20-4,1. – Luc. 9,28b-36

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 17 maart

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Margreet van de Kletersteeg.– Lina Labordus-Kuilenburg. – Rita Pieterse-Zwetsloot. – Mary Ruijgers.

Voor overleden parochianen: Aad en Erwin Duijndam. –  Jan Straathof. –  Nel en Jan Zandbergen. –  Paula Sevat-Dries. –  Simon Honselaar. –  Ria Kagenaar. – Ans Verhagen-Vos.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 17 maart

Woensdag 20 maart. Let op: In verband met de verkiezingen is er op 20 maart geen woord- en gebedsviering in de Mariakapel en geen Herdershof.

Donderdag 21 maart is er om 19:15 uur de derde van een serie oecumenische vesperdiensten. Lokatie: Dorpskerk. Deze diensten in de Veertigdagentijd worden afwisselend gehouden in de protestantse kerk aan de Dorpstraat in Leiderdorp en in de Goede Herderkerk. Dit  jaar is het thema ontleend aan de rondzendbrief van Paus Franciscus: De zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Mens waar ben je? Voorgangers zijn Haro Hielkema en Leo Koot.

Zondag 24 maart is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M.


Zondagavond 17 maart om 19:00 uur wordt in de Maria Middelareskerk (Rijndijk 283, Leiden) een Taizé-viering gehouden. Het thema is LICHT. In deze Taizé-viering word je uitgenodigd om te zoeken naar verbondenheid met God door gebed, zingen, stilte en persoonlijke bezinning.

Maandagavond 18 maart wordt in de Petruskerk (Lammenschansweg, Leiden) de eerste van twee avonden gegeven over paus Franciscus. De tweede avond is op 8 april. De avonden worden gehouden door pastoor Broeders en Bas van Pampus. U bent van harte welkom. Aanvang 20:00 uur.


40-dagencampagne

Het bisdom Rotterdam brengt in de Veertigdagentijd (6 maart – 20 april 2019) de vele diaconale activiteiten voor het voetlicht die katholieke parochies, instellingen en scholen in deze periode organiseren. Traditioneel krijgt in deze weken de Vastenactie veel aandacht. Maar de 40-dagencampagne geeft ook aandacht aan de diaconale inzet voor mensen in nood dichtbij.

Naast samen vasten en aalmoezen geven, wordt ook samen gebeden, in wekelijkse oecumenische avondgebeden, vastenvespers of meditatieve bijeenkomsten. Dat gebeurt niet alleen in de Goede Herderkerk maar ook elders in het bisdom Rotterdam.

Met deze 40-dagencampagne wil het bisdom een bijdrage leveren aan het zichtbaar maken van de Kerk als netwerk van liefde. Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl)

 

 

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 10)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 10 maart 2019, Eerste zondag van de veertigdagentijd (C): Deut. 26,4-10. – Rom. 10,8-13. – Luc. 4,1-13

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 10 maart

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Margreet van de Kletersteeg.– Lina Labordus-Kuilenburg. – Rita Pieterse-Zwetsloot.

Voor overleden parochianen: Alie Rotteveel. – Kees van Hoof. – Truus de Boer-van Wieringen. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Tootje Gründemann. – Kees van der Meer. – Trudy van der Kamp. – Bep en Joop Vorst.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 10 maart

Woensdag  13 maart is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is Pater van Ulden. Let op: In verband met de verkiezingen is er op 20 maart geen viering en geen Herdershof.

Donderdag 14 maart is er om 19:15 uur de tweede van een serie oecumenische vesperdiensten. Lokatie: Goede Herderkerk. Deze diensten in de Veertigdagentijd worden afwisselend gehouden in de protestantse kerk aan de Dorpstraat in Leiderdorp en in de Goede Herderkerk. Dit  jaar is het thema ontleend aan de rondzendbrief van Paus Franciscus: De zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Mens waar ben je? Voorgangers zijn Haro Hielkema en Leo Koot.

Zaterdag 16 maart wordt Sams kledingactie gehouden. Inzameling van kleding tussen 9:00 en 11:30 uur bij de Goede Herderkerk. Heeft u kleding die u niet meer draagt dan kunt die hier inleveren. De verkoop van deze kleding levert geld op dat direct besteed wordt om de nood in rampgebieden te verlichten. Met de opbrengst van de kleding zal Cordaid Mensen in Nood de mensen helpen op Sulawesi, die op 28 september 2018 door een aardbeving en een tsunami met aardverschuivingen getroffen zijn.

Zondag 17 maart is er om 09:30 uur. een eucharistieviering met medewerking van het tienerkoor. Voorganger is pastoor Broeders. Er is kinderopvang aanwezig.


Overleden: Mary Ruijgers

Op donderdag 7 maart is mevrouw Marie Ruijgers-Tieleman overleden in de leeftijd van 94 jaar. Tot op hoge leeftijd zong zij als sopraan in het koor van de Menswording. Zij was het die ervoor zorgde dat het inmiddels dierbare Mariabeeld in de corridor van onze Goede Herderkerk indertijd beschikbaar kwam voor het kerkgebouw van de Menswording te Leiderdorp. Het beeld is in de zomer van 2017 verhuisd naar de Rijndijk.

De uitvaartdienst voor Mary Ruijgers wordt gehouden op woensdag 13 maart om 12:45 uur in de Boerhaave aula van crematorium Rhijnhof te Leiden. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in restaurant Het Haagsche Schouw, Haagse Schouwweg 14 in Leiden.


Taizé-viering – Spreken over paus Franciscus

Zondagavond 17 maart om 19:00 uur wordt vanuit de parochiekern Lam Gods en samen met onze protestantse broeders en zusters, in de Maria Middelareskerk (Rijndijk 283, Leiden) een Taizé-viering gehouden. Het thema is LICHT. In deze Taizé-viering word je uitgenodigd om te zoeken naar verbondenheid met God door gebed, zingen, stilte en persoonlijke bezinning. In Taizé, dorpje in Frankrijk, is een oecumenische kloostergemeenschap gevestigd. Vele jongeren uit vele landen trekken jaarlijks naar Taizé om met elkaar deze verbondenheid te zoeken. Iedereen is van harte welkom. Lees meer over Taizé (via www.kro-ncrv.nl)

Op de maandagavonden 18 maart en 8 april wordt in de Petruskerk (Lammenschansweg, Leiden) twee avonden gegeven over paus Franciscus. Deze avonden worden gehouden door pastoor Broeders en Bas van Pampus. U bent van harte welkom. Aanvang 20:00 uur.


Op de twee avonden in de Petruskerk zal ongetwijfeld de boodschap ter sprake komen die paus Franciscus ons ter bezinning meegeeft op weg naar Pasen 2019. De boodschap verbindt de Veertigdagentijd met aandacht voor de schepping. Lees meer (via www.rkkerk.nl)

De bisschoppelijke Vastenaktie 2019 heeft dit jaar als thema “Schoon water verandert alles”. In de Goede Herderkerk wordt zondag 31 maart een deurcollecte gehouden voor de Vastenaktie, maar u kunt ook geld overmaken op het rekeningnummer van de Stichting Vastenactie. Lees meer

Van bekoring naar bekering – De zondagen van de veertigdagentijd vormen liturgische stapstenen met een sterke boodschap: God opent telkens weer nieuwe toekomst. Voor een overzicht en samenvatting van de zondagslezingen: Lees meer (via www.kerknet.be)


Paasbrodenactie 2019

Net als voorgaande jaren kunnen er weer Paasbroden besteld worden met de daarvoor bestemde bonnen. De verkoop van de bonnen is op zondag 17 en 24 maart. De paasbroden kunnen afgehaald worden op zondag 14 april. De opbrengst is bestemd voor het hulpverlenende werk van de samenwerkende Diaconieën van het diaconale centrum van De Bakkerij in Leiden. Lees meer

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 9)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 3 maart 2019, achtste zondag door het jaar (C): Sir. 27,4-7. – 1 Kor. 15,54-58. – Luc. 6,39-45

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 3 maart

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Rita Pieterse-Zwetsloot. – Ans Verhagen-Vos. – Nelly Eerden-de Rooij. – Lina Labordus-Kuilenburg.

Voor overleden parochianen: Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Jan Straathof. – Jan de Vette. – Ria van Kroft-van Vliet. – Frans Cortenbach. – Gita Cortenbach – Penders. – Overleden ouders, Wim en Ina van der Velden. – Hubertus van Mil. – Antoon Ammerlaan. – Ton van der Voort.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 3 maart

Woensdag 6 maart is het Aswoensdag, begin van de Veertigdagentijd.
– Om 10:00 uur er een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Let op: In verband met de verkiezingen is er over 2 weken op 20 maart geen viering en geen Herdershof.
– Om 19:00 uur is er een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat en askruisjes zal uitdelen. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Donderdag 7 maart is er om 10:30 uur een uitvaartdienst voor mevrouw Margaretha Adriana van de Kletersteeg, die op donderdag 28 februari is overleden in de leeftijd van 86 jaar. Mevrouw van de Kletersteeg was jaren geleden als organiste verbonden aan het Meerburgkoor. Voorganger in de woord- en gebedsviering is diaken Clavel. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats achter de kerk.
– Donderdagavond is er om 19:15 uur de eerste van een serie oecumenische vesperdiensten. Lokatie: Dorpskerk in Leiderdorp. Deze diensten in de Veertigdagentijd worden afwisselend gehouden in de protestantse kerk aan de Dorpstraat in Leiderdorp en in de Goede Herderkerk. Dit  jaar is het thema ontleend aan de rondzendbrief van Paus Franciscus: De zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Mens waar ben je? Voorgangers zijn Haro Hielkema en Leo Koot.

Zondag 10 maart (eerste zondag van de Veertigdagentijd) is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het kinderkoor. Voorganger is pastoor Broeders. Er is kinderopvang aanwezig.

Zaterdag 16 maart wordt Sams kledingactie gehouden. Inzameling van kleding tussen 9:00 en 11:30 uur bij de Goede Herderkerk. Heeft u kleding die u niet meer draagt dan kunt die hier inleveren. De verkoop van deze kleding levert geld op dat direct besteed wordt om de nood in rampgebieden te verlichten. Met de opbrengst van de kleding zal Cordaid Mensen in Nood de mensen helpen op Sulawesi, die op 28 september 2018 door een aardbeving en een tsunami met aardverschuivingen getroffen zijn.


Paus Franciscus en zijn boodschap voor de Veertigdagentijd

Op de maandagavonden 18 maart en 8 april wordt in de Petruskerk (Lammenschansweg, Leiden) twee avonden gegeven over paus Franciscus. Deze avonden worden gehouden door pastoor Broeders en Bas van Pampus. U bent van harte welkom. Aanvang 20:00 uur.

Op deze avonden zal ongetwijfeld de boodschap ter sprake komen die de paus ons ter bezinning meegeeft op weg naar Pasen 2019. De boodschap verbindt de Veertigdagentijd met aandacht voor de schepping en is gedateerd op 4 oktober 2018, het feest van de heilige Franciscus van Assisi. Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl)


Catharinakerk blijft kathedraal van Utrecht

De Sint-Catharinakerk aan de Lange Nieuwstraat in Utrecht blijft behouden als kathedraal van de aartsbisschop van Utrecht. Kardinaal Willem Eijk heeft na protesten van parochianen tegen verkoop van het middeleeuwse kerkgebouw besloten dat zijn bisschopszetel in de Catharijnekerk blijft staan. Het middeleeuwse kerkgebouw maakt deel uit van het kloostercomplex waarin tegenwoordig het Museum Catharijneconvent is gevestigd. Lees meer (via www.kro-ncrv.nl)

Bekijk het interieur van de Catharijnekerk via kerkfotografie.nl