Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 52)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 30 december 2018 (Feest van de Heilige Familie): 1 Sam. 1,20-22.24-28. – 1 Joh. 3,1-2.21-24. – Luc. 2,41-52

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 30 december

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Simon Honselaar. – Trudy van der Kamp. – Cees van der Meer. – Finette den Tex-Lips.

Voor overleden parochianen: Nel Bruines-Overmeer. – Ria Kagenaar. – Pieter Frijns. – Vincent Smeets. – Sacha Lim. – Paul Snijders. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Anky Overdijk.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 30 december

Dinsdag 1 januari, op Nieuwjaarsdag, is er om 09:30 uur een eucharistieviering met samenzang en muzikale ondersteuning. Voorganger is pastoor Broeders.

Woensdag  2 januari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 6 januari (Openbaring des heren) is er om 09:30 uur een eucharistieviering. Voorganger is pastoor W. Broeders. Met medewerking van het tiener- kinderkoor. Er is kinderopvang aanwezig.


Kerstwens van paus Franciscus: broederlijkheid

Voorafgaand aan de zegen urbi et orbi (aan stad en wereld) benadrukte paus Franciscus in zijn kersttoespraak dat de universele boodschap van Kerstmis ons leert dat God een goede Vader is en wij allen broeders.

“Daarom,” aldus paus Franciscus, “zijn mijn wensen voor een vrolijk Kerstmis, wensen van broederlijkheid:

  • Broederlijkheid tussen de mensen van elk volk en cultuur.
  • Broederlijkheid tussen mensen met verschillende ideeën, maar in staat elkaar te respecteren en naar de ander te luisteren.
  • Broederlijkheid tussen mensen van verschillende godsdiensten. Jezus is het gelaat van God komen openbaren aan iedereen die Hem zoekt.”

Lees de hele kerstboodschap van paus Franciscus (vertaald uit het Frans, via www.rkdocumenten.nl)


Oud en nieuw

Aan het einde van 2018 maken tv-journalisten in overzichten en cabaretiers in oudejaarsconferences de balans op. Wat vond men in twaalf maanden wereldnieuws opmerkelijk, schokkend en grappig? Hoe interessant en amusant dit ook kan zijn, belangrijker, aldus Kolet Janssen, is om zelf terug te kijken. “Wat heeft ons bezig gehouden? Waar zijn we dankbaar voor? Waar hebben we van wakker gelegen? Wat of wie heeft ons blij verrast? Waar was God dit jaar?” Lees meer (via www.kerknet.be)

Zalig Kerstfeest!

Mede namens pastoor Walter Broeders wensen wij u een Zalig Kerstfeest!

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die ervoor zorgden dat de kerstvieringen gehouden konden worden. Zij werden door vele kerkgangers bezocht en gewaardeerd.

Pastoraatgroep en beheercommissie parochiekern De Goede Herder


De boodschap teruglezen

Maandag 24 december 2018 (Nachtmis): Jes. 9,1-3.5-6. – Tit. 2,11-14. – Luc. 2,1-14

Dinsdag 25 december 2018 (Hoogfeest van Kerstmis): Jes. 52,7-10. – Heb. 1,1-6. – Joh. 1,1-18 of 1-5.9-14

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 24-25 december

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Simon Honselaar. – Trudy van der Kamp. – Cees van der Meer. – Finette den Tex-Lips.

Voor overleden parochianen: (24 december, 19:00 uur) Martin en Gré Menken–van der Poel. – Jan en Tiny van Cassel-van der Hoeven. – Elly en Theo Vlasveld. – Gita en Frans Cortenbach. – Ingrid van Nierop-Visser. – Willem Maarten en Lidwien Kocken. – (21:00 uur) Corrie Zwetsloot-van der Meer. – Piet Hartwijk. – Charles Borremans. – Paul Snijders. – Annie van Tilburg-van Vonderen. – Patricia Bruines. – Wim Pieterse. – Overleden broers Aad, Coen en Ben Boers. – Ton Choufoer. – Nel en Jan Zandbergen. – Aad en Erwin Duijndam. – Niesje van Diemen-Threels. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Kees van Hoof. – Alie Rotteveel. – Nel Bruines-Overmeer. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Vincent Smeets. – Joop Vervoorn. – Jan Zandbergen. –  (23:30 uur) Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Jan Roeleven. – Helga Versteegen. – Gerard Knigge. – Anna, Jan en Marianne Versteegen. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Inge en Wim van Leeuwen. – Koos, Toos, Corrie en Jan Mooijman. – Piet en Miep van Hooven. – (25 december) Jan Mooren. – Jan de Vette. – Vader, moeder, Wim en Ina van der Velde. – Truus de Boer-van Wieringen. – Ton van der Voort. – Tootje Gründemann. – Ton van der Voort. – Paula Sevat-Dries. – Sacha Lim. – Pieter Frijns. – Dick van der Hulst. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Siem Heemskerk. – Aad en Erwin Duijndam. – Alie Rotteveel. – Ton van Kempen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 24-25 december

Zondag 25 december is er om 14:00 uur ‘Kindje wiegen’ voor de allerkleinsten met Stephanie Jägel. Er wordt een kerstverhaal voorgelezen en er worden liedjes gezongen om er een gezellig samenzijn voor de kinderen van te maken.

Zondag 30 december (Feest van de H. Familie) is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastor Versteegen voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) is er om 09:30 uur een eucharistieviering met volkszang en muzikale ondersteuning. Voorganger is pastoor Broeders.


Onze schaapskooi in beeld (22)

Voor wie zou willen weten wat er in onze bloeiende parochiekern De Goede Herder zoal gebeurt, heeft de beheercommissie een kleurig boekje laten drukken. Het is getiteld Onze schaapskooi in beeld en het biedt een interessante terugblik op het afgelopen jaar. De boekjes werden aangeboden tijdens de kerstvieringen in onze kerk, zolang de voorraad strekt. Maar een digitale versie (PDF) is ook beschikbaar.

 

 

 


Kerstwens van bisschop Van den Hende

Een Zalig Kerstfeest en Gezegend Nieuwjaar wenst ook mgr. Van den Hende: “De Kerk als netwerk van liefde heeft haar oorsprong in Gods Zoon die uit liefde is mens geworden. Ook in 2019 willen wij in zijn Naam geloof, hoop en liefde verspreiden.” Lees meer (via www. bisdomrotterdam.nl)

 

 


200 jaar Stille Nacht

‘Stille nacht’ is vermoedelijk het allerbekendste kerstlied. Het ontstond precies tweehonderd jaar geleden in Oostenrijk, toen de parochiepriester Joseph Mohr uit Oberndorf bij Salzburg de verzen schreef die door componist Franz Gruber op inmiddels onsterfelijke muziek gezet werd. De Duitse tekst werd overgezet in meer dan 140  talen en overal ter wereld klinkt in de kerstnacht dit lied. In 2011 werd het door de UNESCO opgenomen op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Afgebeeld is een van de autografen van Gruber (Salzburg Museum), Lees ook de bijdrage van zr. Caritas van Houdt (via www.kerknet.be)


De kat en de duif

Jeugdauteur Sylvia Vanden Heede (°1961)) en illustrator Nilu Kuhpour (°1961) creëerden een betoverend kerstverhaal. Lees meer (via www.kerknet.be)

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 51)

De boodschap teruglezen

Zondag 23 december 2018: Vierde zondag van de Advent (C):  Mich. 5,1-4a. – Heb. 10,5-10. – Luc. 1,39-45

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 23 december

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Simon Honselaar. – Trudy van der Kamp. – Cees van der Meer. – Finette den Tex-Lips.

Voor overleden parochianen: Sacha Lim. – Paul Snijders. – Pieter Frijns. – Anky Overdijk. – Ivo Hartevelt. – Ella van Eijk. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Jan Roeleven. – Helga Versteegen. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 23 december

Maandag 24 december is het Kerstavond.

  • Om 19:00 uur is er een woord- en gebedsviering waarin Thea Epskamp voorgaat. Met met medewerking van het kinderkoor en tienerkoor.
  • Om 21:00 uur. (niet om 21:30!!) is er een eucharistieviering waarin pater Moons O.F.M. voorgaat.
  • Om 23:30 uur is er een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongeren/middenkoor.

Dinsdag 25 december (Eerste Kerstdag) is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

  • Om 14:00 uur is er ‘Kindje wiegen’ voor de allerkleinsten met Stephanie Jägel. Er wordt een kerstverhaal voorgelezen en er worden liedjes gezongen om er een gezellig samenzijn voor de kinderen er van te maken.

Zondag 30 december (Feest van de H. Familie) is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastor Versteegen voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Dinsdag 1 januari, op Nieuwjaarsdag, is er om 09:30 uur een eucharistieviering met samenzang en muzikale ondersteuning. Voorganger is pastoor Broeders.


Onze schaapskooi in beeld (21)

De dienst van lezingen en liederen op weg naar Kerstmis die zondagmiddag 16 december plaatsvond, heeft zo’n 200 bezoekers getrokken. Het dames- en herenkoor, versterkt met 15 projectzangers, zong onder leiding van Ans Bulles Nederlandse en Engelse kerstliederen. De orgelbegeleiding was in handen van António Pedrosa, die ook soleerde in een prachtige vertolking van Bachs ‘Trio super: Nun komm, der Heiden Heiland’. De liederen werden afgewisseld met lezingen over het naderende heil uit Oude en Nieuwe Testament. De in- en uitleiding werden verzorgd door Thea Epskamp. De bezoekers, waaronder burgemeester Liesbeth Bloemen, pastoor Walter Broeders en oud-pastoor Jan Olsthoorn, waren onder de indruk van de dienst, die een uur en een kwartier duurde. Velen van hen namen na afloop ruim de tijd om in het atrium bij een drankje gezellig na te praten en de koorleden te feliciteren met hun vocale prestaties. Pastoor Olsthoorn greep de kans om met oud-parochianen bij te praten. De deurcollecte voor Serious Request bracht EUR 407,= op. Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst!

     

     


Geloofsgesprek met bisschop Van den Hende

Op deze vierde zondag van de advent ondervraagt Leo Fijen in het tv-programma ‘Geloofsgesprek’ mgr. Hans van den Hende. De bisschop van Rotterdam spreekt over de voorbereiding op Kerstmis, maar blikt ook terug op diocesane Jaar van Gebed. Het gesprek is opgenomen in de Eendrachtskapel in Rotterdam. De bisschop laat zien wat er bijzonder is aan de kerststal in deze kerk. Ook vertelt hij wat zijn wens is voor 2019. Bekijk de aflevering (via www.kro.nl)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 50)

De boodschap teruglezen

Zondag 16 december 2018: Derde zondag van de Advent (C):  Sef. 3,14-18a. – Fil. 4,4-7. – Luc. 3,10-18

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 16 december

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Cees van der Meer. – Finette den Tex-Lips. – Trudy van de Kamp, die afgelopen vrijdag is uitgedragen uit onze kerk. – Simon Honselaar, die aanstaande maandag wordt uitgedragen uit onze kerk.

Voor overleden parochianen: Lies en Adriaan Vreeburg. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Nel Bruines-Overmeer. – Vincent Smeets. – Siem Heemskerk. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Paula Sevat-Dries. – Charles Borremans. – Tootje Gründemann. – Quirinus Bruines.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 16 december

Maandag 17 december wordt de uitvaartdienst gehouden voor de heer Simon Johannes Cornelis Honselaar, die op 11 december overleed in de leeftijd van 92 jaar. Pastoor W. Broeders gaat voor in de eucharistieviering. Aanvang 11:00 uur. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats achter de kerk.

Woensdag 19 december is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.
’s Avonds is er een boeteviering, in voorbereiding op het Hoogfeest van Kerstmis. Aanvang: 19:00 uur.

Op donderdag 20 december is de vierde en laatste oecumenische adventsvesperdienst in de Dorpskerk in Leiderdorp. Aanvang: 19:15 uur.

Zondag 23 december (vierde zondag van de advent) is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het jongerenmiddenkoor. Voorganger is pastoor W. Broeders. Er is kinderopvang aanwezig.


Nu daagt het in het oosten

Vanmiddag (16 december) is er in de Goede Herderkerk een dienst met lezingen en liederen op weg naar Kerstmis, getiteld ‘Nu daagt het in het oosten’. Het dames- en herenkoor, versterkt met een vijftiental projectzangers uit de regio-Oost, is hiervoor al een aantal weken ijverig aan het repeteren. De dienst wordt in- en uitgeleid door Thea Epskamp; lectoren uit alle geledingen van onze geloofsgemeenschap verlenen medewerking. Aanvang: 15:30 uur (zaal open 15:00 uur). De toegang is gratis, niet alleen voor u zelf maar ook voor uw familie, vrienden en bekenden, die eveneens van harte welkom zijn. Na afloop is er een deurcollecte ten bate van Serious Request en gelegenheid om bij een drankje na te praten in het atrium. Voor meer informatie zie de weblog.


Symbolen van Kerstmis: boom, krans en stal

Rond Kerstmis zijn er enkele symbolen die we allemaal gebruiken en herkennen omdat ze altijd met Kerst naar voren komen. Maar velen kennen de geschiedenis van deze symbolen niet, terwijl we die heel goed kunnen gebruiken om de ware betekenis van Kerstmis te ervaren. Lees meer meer over de kerstboom, de adventskrans en de kerststal in de bijdrage van Juan Diego Escartin (via www.katholiek.nl)

 

Overleden: Simon Honselaar

Op dinsdag 11 december 2018 is overleden de heer Simon Johannes Cornelis Honselaar, in de leeftijd van 92 jaar.

De uitvaartdienst voor Simon Honselaar, waarin pastor W. Broeders voorgaat, zal worden gehouden op maandag 17 december in de Goede Herderkerk. Aanvang: 11:00 uur. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats achter de Kerk. Er is gelegenheid tot condoleren in het atrium van de Goede Herderkerk.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 49)

De boodschap teruglezen

Zondag 9 december 2018: Tweede zondag van de Advent (C): Bar. 5,1-9. – Fil. 1,3-6.8-11. – Luc. 3,1-6

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 9 december

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Cees van der Meer. – Finette den Tex-Lips. – Trudy van de Kamp, die a.s. vrijdag wordt uitgedragen uit onze kerk.

Voor overleden parochianen: Kees van Hoof. – Patricia Bruines. – Truus de Boer-van Wieringen. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Bep en Joop  Vorst. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 9 december

Woensdag 12 december is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is Pastoor Broeders

Op donderdag 13 december is er een oecumenische adventsvesperdienst in de Goede Herderkerk. Aanvang: 19:15 uur.

Vrijdag 14 december wordt de uitvaartdienst gehouden voor mevrouw Gertruida Cornelia Wilhelmina van de Kamp. Trudy van de Kamp overleed op 6 december j.l. in de leeftijd van 92 jaar. Diaken Clavel gaat voor in de woord- en gebedsviering. Aanvang 10:30 uur. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats H. Bonifatius te Rijswijk.

Zondag 16 december (derde zondag van de advent) is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is Thea Dingjan-Zonneveld. Tevens is er kindernevendienst.


Nu daagt het in het oosten

Zondagmiddag 16 december is er in de Goede Herderkerk een dienst met lezingen en liederen op weg naar Kerstmis, getiteld ‘Nu daagt het in het oosten’. Het dames- en herenkoor, versterkt met een vijftiental projectzangers uit de regio-Oost, is hiervoor al een aantal weken ijverig aan het repeteren. De dienst wordt in- en uitgeleid door Thea Epskamp; lectoren uit alle geledingen van onze geloofsgemeenschap verlenen medewerking. Aanvang: 15:30 uur (zaal open 15:00 uur). De toegang is gratis, niet alleen voor u zelf maar ook voor uw familie, vrienden en bekenden, die eveneens van harte welkom zijn. Na afloop is er een deurcollecte ten bate van Serious Request. Voor meer informatie zie de weblog.


Goedherderlijke kerstgroepen

Parochiekern De Goede Herder is maar liefst drie kerstgroepen rijk. Ze zijn binnenkort weer alle drie te bewonderen. De ‘Napolitaanse’ kerstgroep (zie foto) wordt uitgeleend aan de Hooglandse Kerk in Leiden. De ‘Duitse’ kerstgroep met houten beelden zal op het priesterkoor geplaatst worden. De ‘stoffen’ kerststal (in 2002 vervaardigd door parochianen onder leiding van Edelyn Verhoosel) wordt wederom opgehangen in de gedachteniskapel. Alvast om naar uit te kijken!


Bisschopswijding Harrie Smeets

Zaterdag 8 december is Harrie Smeets gewijd tot bisschop van Roermond. Hoofdcelebrant was monseigneur Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Als opvolger van emeritus bisschop Frans Wiertz is monseigneur Smeets de 24ste diocesane bisschop van Roermond. Lees meer (via www.kro.nl)

Zie ook het beeldverslag dat door het bisdom Roermond is gepubliceerd


Wachten in de Advent: Geloofsgesprek

Wachten zit niet meer in onze genen. We leven in het hier en nu en hebben geen geduld meer. Maar als je Christus wilt herkennen, is geduld onmisbaar. Wie het licht wil herkennen, moet weten wat het duister is. Dat vraagt tijd. Daarom nemen we die tijd in de Advent en kijken we uit naar God die afdaalt en mens wordt. Aldus Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch, in een geloofsgesprek met Leo Fijen dat vandaag gepubliceerd is. Bekijk de aflevering (via www.kro.nl)

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 48)

De boodschap teruglezen

Zondag 2 december 2018: Eerste zondag van de Advent (C): Jer. 33,14-16. – 1 Tess. 3,12-4,2. – Luc. 21,25-28,34-36

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 2 december

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ria Kagenaar. – Cees van der Meer. – Finette den Tex-Lips.

Voor overleden parochianen: Alie Rotteveel. – Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Jan de Vette. – Ton van der Voort. – Jan van der Meer. – Ria van der Kroft  – van Vliet. – Frans Cortenbach. – Gita Cortenbach – Penders. – Hubertus van Mil. – Cor Duivenvoorden. – Antoon Ammerlaan. – Dick van der Hulst.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 2 december

Op woensdag 5 december is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Op donderdag 6 december is er een oecumenische adventsvesper in de Goede Herderkerk. Aanvang: 19:15 uur.

Zondag 9 december 2018 is er om 09:30 uur een eucharistieviering, met medewerking van het tienerkoor. Voorganger is pastoor W. Broeders

Zondagmiddag 16 december is er in de Goede Herderkerk een dienst met lezingen en liederen op weg naar Kerstmis, getiteld ‘Nu daagt het in het oosten’. Het dames- en herenkoor, versterkt met een vijftiental projectzangers uit de regio-Oost, is hiervoor al een aantal weken ijverig aan het repeteren. De dienst wordt in- en uitgeleid door Thea Epskamp; lectoren uit alle geledingen van onze geloofsgemeenschap verlenen medewerking. Aanvang: 15:30 uur. Voor meer informatie zie elders in de weblog.


Advent

Advent is de tijd van voorbereiding op Kerstmis. Vier weken zien we uit naar een nieuw begin, naar God die mens wordt. De verwachting van het Licht der wereld verbeelden we in deze donkere maanden met de adventskrans, waarin we elk van de vier zondagen een nieuwe kaars ontsteken. Lees meer (via www.kro.nl)


Adventsactie 2018

Juist in deze verwachtingsvolle tijd wil de Adventsactie 2018 een vuist maken en de hoop op een nieuw begin doorgeven. Er wordt geld ingezameld voor vier bijzondere projecten in Afrika waarin moeder en kind centraal staan:

Volgende week zondag 9 december is er na de viering een deurcollecte waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan deze projecten. U kunt ook rechtstreeks doneren op IBAN NL89INGB06531000000 t.n.v. Adventsactie, Den Haag. Vermeld eventueel uw voorkeursproject bij uw overschrijving. Dank u wel namens de moeders en kinderen die dankzij uw bijdrage zicht krijgen op een hoopvolle toekomst.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 47)

De boodschap teruglezen

Zondag 25 november 2018: Hoogfeest van Christus Koning (B): Dan. 7,13-14. – Apok. 1,5-8. – Joh. 18,33b-37

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 25 november

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ria Kagenaar. – Cees van der Meer, die maandag j.l. vanuit onze kerk is uitgedragen. – Finette den Tex-Lips, die op 15 november j.l. te Rotterdam overleed, in de leeftijd van 97 jaar. Zij was jarenlang lid van ons dames- en herenkoor.

Voor overleden parochianen: Aad en Erwin Duijndam. – Sacha Lim. – Paul Snijders. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Henny Smits. – Annie van Tilburg-van Vonderen. – Anky Overdijk. – Pieter Frijns.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 25 november

Woensdag 28 november is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 2 december  (eerste zondag van de Advent) is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is pastoor Broeders.

Donderdag 29 november is de eerste van een serie adventsvespers in de Dorpskerk in Leiderdorp. Thema: ‘Op weg naar de Kerst met Ruth. Een verhaal vol hoop’.

Zondagmiddag 16 december: dienst met lezingen en liederen op weg naar Kerstmis, getiteld ‘Nu daagt het in het oosten’. Met medewerking van het dames- en herenkoor, versterkt met projectzangers. Voorganger is Thea Epskamp, geassisteerd door lectoren uit alle geledingen van onze geloofsgemeenschap. De toegang is gratis; na afloop is er een deurcollecte ten bate van Serious Request. Lees meer elders op de weblog.


Onze schaapskooi in beeld (20)

De Rijntamboers, in 1963 opgericht vanuit de Meerburgparochie, zorgden vanochtend voor een extra feestelijke omlijsting van de woord- en gebedsviering op het feest van Christus Koning. Het is dit jaar tevens de zondag volgend op de feestdag van Sint Cecilia (22 november), die sinds de Late Middeleeuwen wordt vereerd als de patrones van muzikanten, kerkmusici, zangkoren, organisten en orgelbouwers.

In deze gezinsviering ging Thea Epskamp voor  en werden de gezangen verzorgd door het kinderkoor. Het thema van de viering was ‘Hartenkoning’. Na de viering konden de kinderen een mooie kroon knutselen onder het genot van een glaasje limonade en pepernoten.

    

Wie heeft tijdens de parochiedag op zondag 18 november het BHV plan met bijlage, alsmede de handleiding van de AED meegenomen uit het atrium? Graag terugbezorgen bij Michel Coene (email: michelcoene@casema.nl).


Paus tot koren: wees dienstbaar

In Rome vond 23-25 november de Derde Internationale Korenontmoeting plaats. Hoogtepunt was de ontmoeting van 7000 zangers met paus Franciscus, die in zijn toespraak alle kerkkoren opriep om zich dienstbaar op te stellen tijdens liturgische vieringen, zodat de gelovigen actief mee kunnen zingen. Lees meer (via www.kro.nl) – Foto: Vatican Media

Nu daagt het in het Oosten

Nu daagt het in het oosten
Lezingen en liederen op weg naar Kerstmis

Kom zondagmiddag 16 december naar de Goede Herderkerk, om een oud verhaal te beluisteren en bezingen, een verhaal dat elk jaar weer als nieuw in de oren klinkt – over een licht dat de duisternis doorbreekt, hoop op toekomst, over een koninklijk kind geboren in een stal.

Het verloop van de dienst, waarin lezingen en liederen elkaar afwisselen, volgt een kerstavondtraditie uit de Anglicaanse Kerk: A Festival of Nine Lessons and Carols. Met medewerking van het Goede Herderkoor (voor deze gelegenheid uitgebreid met projectzangers) onder leiding van Ans Bulles; António Pedrosa bespeelt het orgel. Voorganger is Thea Epskamp, geassisteerd door lectoren uit alle geledingen van onze parochiegemeenschap.

Er zullen liederen klinken uit het Engelse en Nederlandse kerstrepertoire: Once in royal Davids city. – Nu daagt het in het oosten. – Als tussen licht en donker. – A babe is born I wys. – Een ster ging op uit Israël. – O kom, o kom, Immanuël. – Ding, dong, merrily on high. – God rest you merry gentlemen. – The first Nowell. – Coventry Carol. – We three kings. – Wij komen tezamen. – Hoor, de eng’len zingen d’eer.

De lezingen over het naderende heil zijn genomen uit de bijbelboeken Genesis, Jesaja (Oude Testament), Lucas, Matteüs en Johannes (Nieuwe Testament).

De toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte voor Serious Request en in het atrium gelegenheid om na te praten bij een drankje. Aanvang: 15:30 uur. Zaal open: 15:00 uur.

Zeg en mail het voort! Zie ook de flyer (pdf).

 

 

Parochiedag 2018

Onze schaapskooi in beeld (19)

Vanochtend, 18 november, was de kerkzaal bijna geheel gevuld, met maar liefst vier koren en veel parochianen. Op deze drieëndertigste zondag door het jaar was gekozen voor lezingen die beter overeenstemden met onze parochiedag. De eerste lezing was genomen uit Ezechiël 34 (Zoals een herder omziet naar zijn kudde, zo ziet God om naar zijn schapen), de evangelielezing uit Matteüs 25 (Wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan). Ze sloten naadloos aan bij de naam van onze parochiekern en het thema van de viering ‘Zalig de armen’. In zijn preek benadrukte pastoor Broeders dat het ons aller roeping is niet alleen als schapen te vertrouwen op de Goede Herder, maar ook zelf een herder te zijn voor onze naasten.

Het samenzijn na de viering bevatte elementen die goed aansloten op het thema. Er was een loterij (met prijzen beschikbaar gesteld door bedrijven uit Leiderdorp en Zoeterwoude) waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Leidse voedselbank. Diens voorzitter Karel van Schie zette in zijn presentatie helder uiteen hoe de Voedselbank functioneerde voor zo’n duizend mensen aan de onderkant van onze samenleving. Naast deze en andere informatie (over een selectie kerkschatten van textiel en edelmetaal tentoongesteld in de kerkzaal, over de AED en het ontruimingsplan voor het kerkgebouw) was er tot circa 14:00 uur ook heel veel gezelligheid.

De feestvreugde werd verhoogd dankzij overvloedig eten en drinken (koffie, thee, fris, koeken, cakes, taarten, drankjes, broodjes kroket) en muzikale bijdragen (van het tienerkoor en van twee geestelijk adviseurs: kapelaan Heemskerk en zuster Anna). Hieronder een foto-impressie van de parochiedag. Bij de trekking van de loterij waren niet alle kopers van loten meer aanwezig. De bezitters van de volgende lotnummers kunnen hun prijs afhalen bij het secretariaat (op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend, van 09:00-12:00 uur): 129, 136, 240, 242, 245, 427, 428, 432, 434, 527.

Veel dank aan de vrijwilligers die betrokken waren bij de voorbereiding en/of behulpzaam waren bij de catering en andere activiteiten!

Pastoraatgroep en beheercommissie parochiekern De Goede Herder