Zalig Pasen!

Moge allen die verbonden zijn met onze gemeenschap het licht van de verrezen Heer persoonlijk ervaren en doorgeven aan anderen.

Namens de parochianen danken wij alle vrijwilligers die ervoor zorgden dat de bijzondere vieringen in de Veertigdagentijd en de Goede Week gehouden konden worden. Zij werden door vele kerkgangers bezocht en gewaardeerd.

Pastoraatgroep en beheercommissie De Goede Herder

 

 

 

 


De boodschap teruglezen

De schriftlezingen van zaterdag 31 maart 2018 (Paaswake): Gen. 1Ex.14Jes.55. – Rom. 6,3-11. – Mc. 16,1-8

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)

De schriftlezingen van zondag 1 april 2018 (Hoogfeest van Pasen): Paaszondag: Hand. 10,34a.37-43. – Kol. 3,1-4. – Joh. 20,1-9

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 31 maart – 1 april

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Bep van Rijn-Weerdenburg. – Tootje Gründemann-Plouvier, Ali Rotteveel-Veerman. – Jacky Ponsioen-Rasué. – Ton van der Voort. – Hubertus van Mil. – Quirinus Bruines. – Charles Borremans. – En Annie van Tilburg-van Vonderen, die donderdag 29 maart is overleden.

Voor overleden parochianen: (viering 31 maart): Paul Snijders. – Paula Sevat-Dries. – Nel en Jan Zandbergen. – Jan Straathof. – Ton van Kempen. – Jan Mooren. – Toos Leenaarts. – Marja en Jan Kooijman. – Frans Cortenbach. – Gitta Cortenbach-Penders. – Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen. – Helmi Vis-van Bilderbeek. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Patricia Bruines. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn. – (viering 1 april): Jan de Vette. – Jan van der Meer. – Jan Mooren. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Ton Choufoer. – Truus de Boer-van Wieringen. – Joop Vorst. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Corrie Bousie. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Sacha Lim. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Gijs Duijvenvoorden. – Nel Bruines-Overmeer. – Siem Heemskerk. – Aad en Erwin Duijndam. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 31 maart – 1 april

Woensdag 4 april is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. De taxibus die klaarstaat bij de Menswording in Leiderdorp is op de hoogte van het vroegere tijdstip, dit in verband met de achtste verjaardag van de Herdershof.
Om 14:00 uur is de uitvaartdienst voor mevrouw van Tilburg-van Vonderen. Voorganger is diaken Clavel. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Zondag 8 april is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastor R. Kurvers voorgaat. Met medewerking van het Jongeren/Middenkoor. Er is tevens kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd.
’s-Middags geeft het projectkoor polyfone muziek onder leiding van Donald Bentvelsen een klein concert in de Goede Herderkerk. De toegang is gratis. Aanvang: 14:30 uur. Lees meer.

Er is een nieuwe aflevering verschenen van Rondom de Kerk (13-5). Gedrukte exemplaren kunt u meenemen vanuit de kerk.


 Overleden: Bep van Rijn

Op 26 maart is overleden Bep van Rijn-Weerdenburg, echtgenote van Piet van Rijn, in de leeftijd van 85 jaar. Al op hoge leeftijd kwam ze met haar man in Leiderdorp wonen (bijna in Oud-Ade) en vond contacten binnen de ledengroep van de KBO. In de begintijd in Leiderdorp konden ze samen de Menswordingkerk nog bezoeken. De laatste drie jaren was dat voor hen niet meer mogelijk. De contacten met parochiekern Goede Herder verliepen via de mensen van de werkgroep Thuiscommunie. Het afscheid vond plaats op zaterdag 31 maart.


Overleden: Annie van Tilburg

Op 29 maart is overleden mevrouw Anna Jacoba Allegonda Tilburg-van Vonderen, in de leeftijd van 94 jaar.

De uitvaartdienst wordt gehouden op woensdag 4 april in de Goede Herderkerk, om 14:00 uur. Voorganger is diaken Clavel. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats achter de kerk.


Beelden uit onze schaapskooi (7)

                     

Drie beelden uit de liturgie van de Goede Week in onze kerk: op Goede Vrijdag werd de kruisweg gebeden, meebeleefd en Jezus’ lijden en sterven herdacht. Als kruishulde staken de aanwezigen kaarsjes aan en legden bloemen neer (foto 1). Tijdens de Paaswake werd vanuit de duisternis de nieuwe Paaskaars ontstoken: teken van Christus die verrezen is (foto 2). De Paaskaars vanochtend na het Hoogfeest van Pasen, voorzien van bekende symbolen: alfa en omega (eerste en laatste letter van het Griekse alfabet) symboliseren de alomvattende Godheid, vijf wierookkorrels (vannacht door pastoor Broeders in het kruis op de kaars gestoken) verbeelden de vijf wonden van Jezus; onderaan Jezus die Petrus redt tijdens de storm op het meer: kunstwerk in was vervaardigd door Edelyn Verhoosel (foto 3).


Nieuws uit het bisdom

De webberichten over gebeurtenissen en activiteiten in het bisdom Rotterdom worden regelmatig samengevat in een nieuwsbrief. Lees meer

 

Concert polyfone muziek (8 april)

Op zondagmiddag 8 april kunt u de Goede Herderkerk bezoeken voor een klein concert van een bijzonder projectkoor. Aanvang: 14:30 uur.

Wederom komen zangers uit de Leidse regio een weekend samen voor een workshop polyfone muziek. Centraal staan gezangen die bewaard zijn gebleven in de Leidse koorboeken. Deze manuscripten — in het midden van de zestiende eeuw gebruikt door het Getijdencollege van de Pieterskerk — vormden in de periode 2010-2015 het uitgangspunt voor een reeks van zes concerten (en cd-opnames)  die het Egidius Kwartet en College in de Pieterskerk en elders in Nederland uitvoerden.

In het kielzog van deze professionele activiteiten ontstonden op initiatief van de Contactgroep Leidse koren de workshops Leidse koorboeken voor amateurzangers. Na individuele studie thuis aan de hand van bladmuziek en luisterbestanden oefenen sopranen, alten, tenoren en bassen gezamenlijk onder bezielende leiding van dirigent Donald Bentvelsen (bas van het Egidius Kwartet) op de lange zanglijnen en dynamiek van polyfone gezangen. Punt van aandacht is ook de Franse uitspraak van het Latijn, die vermoedelijk in de getijdencolleges in de Noordelijke Nederlanden in zwang was (veel beroepszangers waren afkomstig uit Noord-Frankrijk).

Op het programma staan dit jaar de volgende werken:

  • Josquin Desprez (ca. 1450-1521), Ave Maria
  • Nicolas Gombert (ca. 1495-1560), Missa ‘Beati omnes’ (Kyrië, Gloria, Agnus Dei) – Koorboek A
  • Thomas Crecquillon (ca. 1505-1557), O beata infantia – Koorboek D (zie foto)
  • Cornelis Schuyt (1557-1616), Bewaert, Heer, Holland en zalicht Leyden

Het concert zal ongeveer een half uur duren. Zaal open: 14:15 uur. Na afloop kunnen zangers en bezoekers elkaar treffen in het atrium van de kerk, onder het genot van koffie, thee of een drankje. De toegang is gratis; de consumpties zijn voor eigen rekening.

Tevens zal er gelegenheid zijn om het interieur van de Goede Herderkerk te bewonderen. In 2016 is dit kerkgebouw opnieuw ingericht, waarbij de oorspronkelijke muurdecoraties (in 1956 overschilderd met witkalk) grotendeels intact bleken en zoveel mogelijk zijn ingepast in het ontwerp. Voor een eerste indruk zie de foto’s op de website Kerkfotografie.nl

Koorboek D, Erfgoed Leiden en Omstreken, Toegang 0502, nr. 1441 (foto: ELO)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 12)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 25 maart 2018, Palmzondag (B): Mc. 11,1-10 of Joh.12,12-16 Jes. 50,4-7. – Filip. 2,6-11. – Mc. 14,1-15,47 of 15,1-39

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 25 maart

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ali Rotteveel-Veerman, die maandag j.l. vanuit onze kerk is uitgedragen. – Jacky Ponsioen-Rasué. – Ton van der Voort. – Hubertus van Mil. – Quirinus Bruines. – Charles Borremans. – En voor mevrouw Gründemann-Plouvier die woensdag 21 maart is overleden.

Voor overleden parochianen: Sacha Lim. – Paul Snijders. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Hennie Smits. – Willem Maarten en Lidwien Kicken. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.


Mededelingen 25 maart

Vanmiddag om 15:00 uur zingt in de Goede Herderkerk het Russisch-Byzantijns kamerkoor Soglasije koorwerken uit de Mattheus Passion en Russische gezangen uit de Goede Week. Voor meer informatie zie de blogpost van 11 maart.

Woensdag 28 maart. is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.
Om 12:30 uur wordt de uitvaartdienst gehouden voor mevrouw Catharina Anna Jacqueline Marie Gründemann-Plouvier, die op 21 maart is overleden in de leeftijd van 97 jaar. Voorgangers in de eucharistieviering zijn pastoor Broeders en Thea Dingjan. Met medewerking van het dames- en herenkoor. De teraardebestelling vindt aansluitend plaats op de begraafplaats achter de kerk.

Donderdag 29 maart, Witte Donderdag is er om 19:30 uur een eucharistieviering in de Christus Dienaarkerk in Zoeterwoude Dorp. Voorganger is Pastoor Broeders. Geen viering in de Goede Herderkerk.

Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag, wordt om 15:00 uur de kruisweg gebeden. Met medewerking van het kinderkoor.
Om 19:00 uur is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk in Stompwijk. Voorganger is pastoor Broeders. Geen avondviering in de Goede Herderkerk.

Zaterdag 31 maart, Paaszaterdag, is er om 21:00 uur een Paaswake waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het Jongeren/Middenkoor.

Zondag 1 april vieren we Pasen. Om 09:30 uur is er een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

(Met links, ook hieronder, naar het Katholiek ABC, www.kro.nl)


Beelden uit onze schaapskooi (6)

           

Viering van Palmzondag vanochtend in de Goede Herderkerk. Thea Dingjan leidde de woord- en gebedsviering, met medewerking van het kinderkoor. Met een versierde palmpasenstok in de hand liepen de kinderen in processie door de kerk, begeleid door de klanken van het gezang ‘Toen Jezus naar zijn stede ging’ (foto 1-2). Er werden ook palmtakjes gezegend (foto 3) en uitgereikt aan de aanwezigen.


Kerkfotografie

Al sinds een aantal jaren is er kerkfotografie.nl. De website stelt zich ten doel om Nederlandse kerken met een oud en/of bijzonder interieur in beeld te brengen. Van meer dan 200 kerken, geordend op provincie en vervolgens op stad, kunt u prachtige foto’s bekijken. Ook onze Goede Herderkerk maakt inmiddels deel uit van deze website. Lees en kijk meer

(Foto: kerkfotografie.nl)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 11)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 18 maart 2018, de vijfde zondag van de veertigdagentijd (B): Jer. 31,31-34. – Hebr. 5,7-9. – Joh. 12,20-33

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 18 maart

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ali Rotteveel-Veerman, die a.s. maandag zal worden begraven. – Jacky Ponsioen-Rasué. – Ton van der Voort. – Hubertus van Mil. – Quirinus Bruines. – Charles Borremans. – Cornelia Prins-Kooloos.

Voor overleden parochianen: Aad en Erwin Duijndam. – Nel en Jan Zandbergen. – Jan Straathof. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Gijs Duivenvoorden. – Siem Heemskerk. – Paula Sevat-Dries. – Corrie Bousie. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Josephine van Galen. – Familie van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 18 maart

Vanavond om 19:00 uur is de avondwake voor Ali Rotteveel-Veerman. Voorganger is Jeaneke van der Hulst.

Maandag 19 maart wordt om 10:30 uur de uitvaartdienst gehouden voor Ali Rotteveel-Veerman, met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is pastoor Broeders.

Woensdag 21 maart is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Woensdagmiddag 21 maart kunnen kinderen in het atrium van de Goede Herderkerk hun palmpaasstokken versieren in het atrium (zie ook de blogpost van 4 maart j.l. De palmpaasstokken worden zondag 25 maart in de viering in processie door de kerk gedragen.

Donderdag 22 maart is er om 19:15 uur een oecumenische boeteviering in de Goede Herderkerk. Voorgangers: Thea Dingjan en predikante Hester Smits. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Zondag 25 maart (Palmzondag) is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Thea Dingjan voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor.
Om 12:00 uur begint de Wereldjongerendagviering in de H. Petruskerk te Leiden. Lees meer
Om 15:00 uur zingt hier in de Goede Herder het Russisch Byzantijns kamerkoor Soglasije koorwerken uit de Mattheus Passion en Russische gezangen uit de Goede week. Informatie hier over vindt u op de leestafel.


Beelden uit onze schaapskooi (5)

     

     

Zaterdagmiddag 17 maart was de Christus Dienaarkerk volgestroomd met bezoekers voor het korenfestival (foto 1). Het werd georganiseerd door het Iduna-koor in samenwerking met zangvereniging Cantate Domino, die in 2018 honderd jaar bestaat. In totaal gaven negen Zoeterwoudse zanggezelschappen acte de présence, met een afwisselend programma dat klonk als een klok. Parochiekern Sint Jan’s Onthoofding werd naast Iduna ook nog vertegenwoordigd door parochiekoor Sint Cecilia en door Faith United. Het dames- en herenkoor van de Goede Herder liet met uitvoeringen van ‘Levend water geef ik jou’, ‘Onze Vader verborgen’, ‘Hide not Thou Thy Face’ en ‘Verblijdt u in Zijn naam’ een prima indruk achter (foto 2).

Halverwege het programma werden de aanwezigen getrakteerd op koffie, thee en CD’s: geen muziekdragers maar originele baksels met bovenop de initialen van de Christus Dienaarkerk (foto 3). Iduna en Cantate Domino zongen aan het eind gezamenlijk ‘An Irish Blessing’ (foto 4), waarna alle koren het slotlied ‘Zing met mij’ inzetten en er waarlijk community singing ontstond. Dank aan de leden van Iduna en Cantate Domino voor de uitstekende organisatie van een zangmiddag die door velen werd gewaardeerd!


Vijf jaar paus Franciscus

Op 13 maart was het vijf jaar geleden dat kardinaal Bergoglio verkozen werd tot paus. Hij koos als eerste paus voor de naam Franciscus. Voor zijn jubileum blikt www.katholiekleven.nl in een video (10:24 min.) terug op wat hij in deze vijf jaar aan de Kerk heeft gegeven. Lees meer

Zie ook het nieuwsbericht via www.kro.katholiek en een overzicht van de populairste tweets van paus Francis (via www.kerknet.be)


 

 

Overleden: Ali Rotteveel

Op maandag 12 maart is overleden mevrouw Alida Afra Maria Rotteveel-Veerman, echtgenote van Theo Rotteveel, in de leeftijd van 80 jaar.

De avondwake voor Ali Rotteveel zal gehouden worden op zondag 18 maart in de Goede Herderkerk. Voorganger is Jeaneke van der Hulst. Aanvang: 19:00 uur.

De uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 19 maart in de Goede Herderkerk om 10:30 uur. In de eucharistieviering zal pastoor Broeders voorgaan. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden op de begraafplaats achter de kerk.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 10)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 11 maart 2018, de vierde zondag van de Veertigdagentijd (B): 2 Kron. 36,14-16.19-23. – Ef. 2,4-10. – Joh. 3,14-21

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 11 maart

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden:

Jacky Ponsioen-Rasué,  die gisteren vanuit onze kerk is begraven. – Ton van der Voort, die dinsdag a.s. zal worden begraven. – Hubertus van Mil, die zaterdag a.s. zal worden begraven. – Quirinus Bruines. – Charles Borremans. – Cornelia Prins-Kooloos.

Voor overleden parochianen: Patricia Bruines. – Ton Choufoer. – Jan de Vette. – Jan van der Meer. – Truus de Boer-van Wieringen. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Familie van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 11 maart

Dinsdag 13 maart  is er om 10:30 uur de uitvaartdienst voor Ton van der Voort.

Woensdag 14 maart is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M.

Donderdagavond 15 maart wordt de oecumenische vesperviering in de Veertigdagentijd gehouden in de Dorpskerk in Leiderdorp. Aanvang: 19:15 uur.

Vrijdag 16 maart is er om 11:00 uur de uitvaartdienst voor de heer Hubertus Johannes Maria van Mil, die op zaterdag 10 maart is overleden in de leeftijd van 89 jaar.

Zaterdag 17 maart wordt in Amsterdam de Stille Omgang gehouden. Informatie over deze nachtelijke processie vindt u op de website. Ook is er een aparte stille omgang voor jongeren. Lees meer

Zondag 18 maart is er om 09:30 uur een eucharistieviering, waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


‘Met Uw wegen vertrouwd’: een digitale 40-dagenretraite

Op 14 februari 2018, Aswoensdag, is de digitale 40-dagenretraite ‘Met Uw wegen vertrouwd’ van start gegaan. Deze vastenretraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. De dagelijkse nieuwsbrieven zijn geschreven door de jezuïet Hans van Leeuwen. Andere mogelijkheid: overweeg per week een geloofsimpuls in combinatie met verdiepende citaten en gebedstips.

Lees ook het interview met Hans van Leeuwen in www.igniswebmagazine.nl

 


Zoeterwouds korenfestival (17 maart)

Zaterdag 17 maart wordt in Zoeterwoude een korenmiddag gehouden, mede ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het koor Cantate Domino. Plaats van handeling is de Christus-Dienaarkerk (Van Swietenstraat 1). Dit kerkgebouw zal begin mei worden gesloten (waarna de heringerichte Sint-Jan Onthoofdingkerk met Pinksteren opnieuw wordt ingewijd). Maar liefst acht koren – waaronder ons eigen dames- en herenkoor! – zorgen met elkaar voor een aantrekkelijk programma, dat om 14:00 begint en om 17:00 uur eindigt. De toegang is gratis. Kaarten zijn af te halen bij de leden van het koor. Lees meer


Concert kamerkoor Soglasije (25 maart)

Het Zaandams kamerkoor Soglasije bestaat uit geschoolde amateurzangers, die onder leiding van dirigent Sergey Latychev een repertoire zingen van Russische liturgische gezangen, klassieke en volksliederen. Op zondagmiddag 25 maart geeft Soglasije een concert in de Goede Herderkerk. Aanvang 15:00 uur. Zaal open: 14:30 uur. De toegangsprijs bedraagt EUR 15,= (in de voorverkoop via www.soglasije.nl EUR 12,50). Lees meer

Rouwannonces

Overleden: Jacky Ponsioen

Op dinsdag 6 maart is overleden mevrouw Jacky Ponsioen-Rasué, echtgenote van Jos Ponsioen, in de leeftijd van 70 jaar. Jacky Ponsioen zal vanavond, vrijdag 9 maart, opgebaard zijn in het atrium van de kerk, waar gelegenheid tot condoleren is van 19:00-20:00 uur.

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 10 maart in de Goede Herderkerk. Voorgangers: Marianne Turk en Marieke Wortman Aanvang: 13:30 uur. Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden op de begraafplaats achter de kerk.


Overleden: Ton van der Voort

Op dinsdag 6 maart is eveneens overleden de heer Antonius Josephus Marie van der Voort, in de leeftijd van 86 jaar. In zijn werkzame leven was hij als leraar Frans jarenlang verbonden aan het Leidse Bonaventura College. Ton van der Voort was een trouw bezoeker van de Menswordingparochie in Leiderdorp. Ondanks een afnemende gezondheid heeft hij met zijn vrouw nog diverse malen vieringen in de Goede Herderkerk bezocht.

De uitvaartdienst voor Ton van der Voort wordt gehouden op dinsdag 13 maart om 10:30 uur in de Goede Herderkerk. Pastoor Broeders gaat voor in de eucharistieviering, met medewerking van het dames- en herenkoor. Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden op de begraafplaats achter de kerk, waarna er gelegenheid tot condoleren is in Brasserie Park, Van Diepeningenlaan 2 in Leiderdorp.

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 9)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 5 maart 2018, de derde zondag van de Veertigdagentijd (B): Ex. 20,1-17 of 20,1-3.7-8.12-17. – 1 Kor. 1,22-25. – Joh. 2, 13-25

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 4 maart

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Petronella Kocken-van Wensveen. – Joop Vorst. – Christina de Goede-Juffermans. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Charles Borremans. – Quirinus Bruines. – Cornelis Prins-Kooloos.

Voor overleden parochianen: oud-organist Wim van de Velden. – Ina van der Velden. – Ouders Van der Velden. – Marja en Jan Kooijman. – Jan Mooren. – Ton Choufoer. – Frans Cortenbach. – Gita Cortenbach-Penders. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Josephine van Galen. – Familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 4 maart

Woensdag 7 maart is er een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 8 maart is er in de Goede Herderkerk een oecumenische vesperviering in het kader van de Veertigdagentijd. Het thema is onvoorwaardelijke liefde Er wordt stilgestaan bij ouders en verzorgers van kinderen in de hele wereld. Door hun inzet krijgen de kinderen en de gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Aanvang: 19:15 uur

Zondag 11 maart  is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Na de viering van zondag 11 maart wordt er een deurcollecte gehouden voor de vastenactie.

Blijft u denken aan de Voedselbank? In het kader van de bisdombrede voedselinzamelingsactie gedurende deze Veertigdagentijd willen we ons graag aansluiten bij dit netwerk van liefde. De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig. In de corridor aan de achterzijde van de kerk staan de verzamelmanden altijd klaar.


Beelden uit onze schaapskooi (4)

       

Afgelopen zondag celebreerde bisschop mgr. Van den Hende de eucharistieviering in de Goede Herderkerk (foto 1). In zijn overweging ging de bisschop in op de vraag wie God voor ons wil zijn: een barmhartige en liefdevolle God. In de Veertigdagentijd wordt meer dan ooit, naast vasten en gebed, ook van ons gevraagd om naastenliefde te betrachten. Na de viering, met muzikale begeleiding door het JongerenMiddenkoor, vroeg Regina Krowinkel aandacht voor het Vastenactieproject in Mbala, Zambia. Een korte film werd getoond over het werk van de Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria (foto 2). – Met dank aan Gerard van der Hulst voor het verslag en de foto’s


Palmpasenstokken versieren

Op woensdagmiddag 21 maart (14:00-15:00 uur) willen wij in het atrium van de Goede Herderkerk palmpasenstokken gaan versieren, met alle kinderen die zich daarvoor opgeven. We vragen een kleine (vrijwillige) bijdrage. Opgeven kan bij Amanda Jongbloed (telefoon 06-14464035 of email: seringenberg@gmail.com) of Mariëtte Denissen (telefoon: 06-25571962). Als de kinderen zelf een houten kruis mee willen nemen dan zorgen wij voor lekkers, limonade en knutselmateriaal. – Amanda Jongbloed


Nieuws uit het bisdom

De webberichten over gebeurtenissen en activiteiten in het bisdom Rotterdom worden regelmatig samengevat in een nieuwsbrief. Lees meer


Uitvaart Ruud Lubbers in kathedraal Rotterdam

Op dinsdag 20 november werd in de HH. Elizabeth en Laurentiuskathedraal te Rotterdam de uitvaartmis gehouden voor oud-premier Ruud Lubbers, in aanwezigheid van familie, vrienden en vele hoogwaardigheidsbekleders. De homilie werd gehouden door bisschop Van den Hende. Ruud Lubbers overleed op 14 november op 78-jarige leeftijd. Lees meer

Mgr. van den Hende bewierookt de kist tijdens de absoute (Foto Ramon Mangold)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 8)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 25 februari 2018, de tweede zondag van de Veertigdagentijd (B): Gen. 22,1-2.9a.10-13.15-18. – Rom. 8,31b-34. – Mc. 9,2-10

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 25 februari

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Petronella Kocken-van Wensveen. – Joop Vorst. – Christina de Goede-Juffermans. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Charles Borremans. – Quirinus Bruines.

Voor overleden parochianen: Cock Out-van der Meer. – Sacha Lim. – Paul Snijders. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. –Anna en Jan Versteegen. – Helmi Vis – van Bilderbeek. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 25 februari

Vanmiddag is er op Vronesteyn een voorlichtingsmiddag over de diaken- en priesteropleiding (14:00 tot 17:00 uur)

Woensdag 28 februari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 1 maart is er om 19:15 uur een oeucumenische vesperviering in de Dorpskerk in Leiderdorp. Het thema is onvoorwaardelijke liefde.

Zondag 4 maart is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastor R. Kurvers voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor. Er is opvang voor de allerkleinsten aanwezig.

Zondag 11 maart zal er ten behoeve van de Vastenactie een deurcollecte worden gehouden.


Beelden uit onze schaapskooi (3)

Op diverse manieren kan men in de kerk waarnemen dat de Veertigdagentijd is begonnen. De kazuifel van de priester is paars (liturgische kleur van boete en inkeer) en op het altaar ontbreken de bloemen. Het is bovendien te horen (of beter gezegd niet te horen): tijdens vieringen in deze periode klinkt geen ‘Gloria’, en in de gezongen acclamatie vóór het evangelie ontbreekt het ‘Alleluia’.

Ook de hongerdoek maakt deel uit van een oude traditie van liturgische versobering. Altaar en crucifix werden al in de middeleeuwen aan het zicht van de geloofsgemeenschap onttrokken door een groot doek: een vorm van visueel vasten. Aanvankelijk gebruikte men een eenvoudig witlinnen doek. Maar in de loop der tijd werden hierop afbeeldingen aangebracht, ontleend aan de christelijke iconografie, die juist uitnodigen tot bezinning en overdenking.

Dit geldt ook voor de hongerdoek die thans in de kerkzaal is opgehangen (foto). Het is ruim tien jaar geleden vervaardigd door een groep vrijwilligers naar een idee van pastoor Versteegen. Aan de linkerkant zien we onze kerk, omgeven door tal van bijbelse symbolen. Boven bliksemt het uit een onweerswolk. Een wolkbreuk kan een zondvloed veroorzaken; maar tegelijk ervaren we water als nieuw begin van leven. In het centrum van de hongerdoek bevindt zich de regenboog: teken van het oude verbond tussen God en de mens (Noach).

Het oude verbond gaat aan de rechterkant over in het nieuwe verbond, tot stand gebracht door het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus, Gods Zoon, dat we gedenken als de Veertigdagentijd uitloopt op Pasen. Dit wordt allereerst gesymboliseerd in het kruis en de palmtak. Dichtbij staan drie verwante afbeeldingen. Boven: de haan, die kraait op Goede Vrijdag als Petrus Jezus voor de derde keer verloochent. — Linksonder: Christus en zijn discipelen tijdens het Laatste Avondmaal (met Judas als slang). — Rechtsonder: de lijdenswerktuigen (doornenkroon, gesel en spijkers).

Boven de regenboog: het Chi-Rho-teken (gevormd uit de twee eerste letters van het Griekse woord ΧΡΙΣΤΟΣ ‘Christos’), dat in combinatie met het wasbekken en de waterkruik staat voor Jezus die zijn leerlingen als een slaaf de voeten wast. — Daarnaast is de parabel van de zaaier verbeeld, wiens uitgestrooid zaad (het woord van God) kan uitgroeien tot korenaren maar ook kan verstikken tussen de distels.

Onder de regenboog: Jezus als de ware wijnstok (en zijn volgelingen als de ranken). — Christus die de duivel overwint (kruis op slang). — Een opengeslagen bijbel met de sacramenten van het H. Doopsel en de H. Eucharistie.

Tot zover deze aanzet tot interpretatie. Aanzet, want één hongerdoek zegt meer dan duizend woorden.


Grootste Museum van Nederland

Volgens Museum Catharijneconvent vormen de Nederlandse kerken samen het grootste museum van Nederland. In een bijzonder project presenteren zich elf kerken en twee synagogen, nog alle religieus actief, aan een algemeen publiek. Al sinds de zomer van 2017 kan men deze godshuizen met hun indrukwekkende interieurs en prachtige kunstvoorwerpen bezoeken. Maar via een website kunt u ze ook op afstand bewonderen, dankzij prachtige video’s. Lees meer (via www.grootstemuseum.nl)

Foto: Grote Kerk, Breda

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 7)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 18 februari 2018, de eerste zondag van de Veertigdagentijd (B): Gen. 9,8-15. – 1 Petr. 3, 18-22. – Mc. 1,12-15

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties  18  februari

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Petronella Kocken-van Wensveen. – Joop Vorst. – Christina de Goede-Juffermans. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Charles Borremans. – Quirinus Bruines. – Cornelia Johanna Prins-Kooloos.

Voor overleden parochianen:– Patricia Bruines. – Riet en Piet van Zijp. – Riet en Jaap van Diemen. – Nel en Jan Zandbergen. – Jan Straathof. – Paula Sevat-Dries. – Corrie Bousie. – Aad en Erwin Duijndam. – Josephine van Galen.  – overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 18 februari

Woensdag 21 februari is er om 10:00 uur een woord en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 22 februari is er een oecumenische vesperviering in de Goede Herderkerk. Aanvang: 19:15 uur. Het thema is onvoorwaardelijke liefde en is gebaseerd op het thema van de stille tijd van kerk in actie. Er wordt stilgestaan bij ouders en verzorgers van alle kinderen in de hele wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen en hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht.

Zondag 25 februari is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin bisschop Van den Hende zal voorgaan. Met medewerking van het jongeren/middenkoor. Er is opvang voor de allerkleinsten aanwezig.


Oriëntatiedag

Van 14:00 tot 17:00 uur is er op Vronesteyn een voorlichtingsmiddag over de diaken- en priesteropleiding. Lees meer

 


Gebedskaart

Vanwege het Jaar van Gebed wordt vanaf Aswoensdag een gebedskaart verspreid in het bisdom Rotterdam. Het gebed is zo opgesteld dat het heel goed samen gebeden kan worden. Lees meer

 


Overleden: Ruud Lubbers

Op 14 februari is oud-premier Ruud Lubbers overleden in zijn woonplaats Rotterdam, in de leeftijd van 78 jaar. De christen-democraat Lubbers leidde in de jaren 1982-1994 drie kabinetten. Belangstellenden kunnen op maandag 19 februari afscheid nemen van Ruud Lubbers in de rooms-katholieke Laurentius- en Elisabethkathedraal in Rotterdam (13:00-19:00 uur). Een dag later vindt in dezelfde kerk aan de Mathenesserlaan de uitvaartdienst voor de oud-premier plaats. Lees meer (via www.kro.nl)


Hongeren naar God

Het christelijk vasten is geen doel op zich maar een hulpmiddel om dichter bij God te komen, aldus Nikolaas Sintobin. Lees meer (via www.kerknet.be)