Overleden: Hendrikus Smit

symbool-kruisOp zondag 3 december is overleden de heer Hendrikus Jacobus Antonius Smit uit Leiden, in de leeftijd van 88 jaar.

De uitvaartdienst, waarin diaken G. Clavel voorgaat, zal worden gehouden op vrijdag 8 december in de Goede Herderkerk. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 11:00 uur. De crematie vindt plaats in Crematorium Rhijnhof, Leiden..

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 49)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 3 december, de eerste zondag van de advent (B): Jes. 63, 16b-17,19b;64,3b-8. – 1 Kor. 1,3-9. – Marc. 13,33-37


kaarsGebedsintenties 3 december

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en speciaal om kracht voor een ernstig zieke.

Voor de overledenen: Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Marja en Jan Kooijman. – Corrie Bousie. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Frans Cortenbach. – Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Maria en Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek –Verhoef. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor Tiny van Wetten-van Diemen, onlangs overleden.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart


Logo_DGHMededelingen 3 december

Woensdag 6 december is er om 10:00 uur uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 7 december is er om 19:15 uur een oecumenische adventsvesperviering in de Goede Herderkerk. Voorganger is Piet Schoorl.

Zondag 10 december is er om 9:30 uur een eucharistieviering. Met medewerking van het kinderkoor. Voorganger is pater C. van den Eijnden S.C.J.


adventskrans1Advent: leven naar het licht toe

Advent spoort ons elk jaar opnieuw aan om ons te verwonderen over de toe-komst van Godswege. Het naderende Licht dat Jezus Christus in de wereld brengt, wordt symbolisch zichtbaar gemaakt met behulp van de adventskrans. Lees meer (via www.kerknet.be)

 


2017-11-29-Diaconie-Kalender-RotterdamBisdom Rotterdam geeft diaconale kalender uit

Het bisdom Rotterdam geeft een kleurrijke diaconale maandkalender uit voor 2018 en 2019. Op de kalender staan data die voor diaconie relevant zijn, zoals kerkelijke gebedsdagen, missionaire acties op het collecterooster en feestdagen van diaconale heiligen. Lees meer

Download de kalender

 


logo_kro-ncrv

De verwondering

Wat doet de stilte nog met ons? Hoe laad je je eigen accu weer op? Wat geeft je inspiratie en troost? Annemiek Schrijver ontvangt in haar programma gasten uit verschillende religieuze tradities met uiteenlopende maatschappelijke achtergronden. Zij neemt haar gasten mee de stilte van de zondag in om met hen, weg van de waan van de dag, toevlucht te zoeken bij inspirerende woorden en met hen te praten over hun inspiratie en alledaagse spiritualiteit.

Deze week praat Annemiek Schrijver met Theoloog des Vaderlands Claartje Kruijff. Van huis uit speelden kerk en geloof geen rol in haar leven. Maar tijdens de voorbereidingen van haar huwelijk raakte ze in gesprek met een priester. Dat veranderde alles.

Op 26 november was Manu Keirse te gast, klinisch psycholoog en specialist in het omgaan met verlies en verdriet. Keirse gelooft niet langer in rouwverwerking; rouw verwerk je niet, je overleeft je verlies en je leeft ermee.

Bekijk de uitzendingen via internet (ca. 25 min.)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 48)

bijbel-deur_147174854848

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 26 november, Hoogfeest van Christus Koning: Ez. 34,11-12.15-17. – 1 Kor. 15,20-26.28. – Mat. 25,31-46


kaarsGebedsintenties 26 november

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en speciaal om kracht voor een ernstig zieke.

Voor de overledenen: Sacha Lim. – Paul Snijders. – Vader, moeder en Martin Hendriks. – Marion van der Krogt. – Riet en Jaap van Diemen. – Ester ven Delft-Detic. – Paula Sevat-Dries. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor Tiny van Wetten-van Diemen, onlangs overleden.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 26 november

Woensdag 29 november is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 30 november is er om 19:15 uur een oecumenische adventsvesperdienst in de Dorpskerk in Leiderdorp. Voorganger is Leo Koot.

Zondag 3 december is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.


Parochiedag geslaagd

Na de eucharistieviering van afgelopen zondag – waarin ook de familiekamer werd ingewijd, zie het bericht hieronder – bezochten veel parochianen het atrium voor een extra gezellige ‘nazit’: om een praatje te maken met elkaar en met pastoor Broeders, alsook om te genieten van koffie met een uitgelezen variëteit aan zelfgebakken cakes, koeken en taarten. Ter verhoging van de feestvreugde zongen Riet Heemskerk en Ans Bulles op een welbekende melodie over een herder die, afdwalend van de grote stille heide, ook in zijn sas bleek te zijn met de witgewolde kudde van de Rijndijk. Jonge kerkgangers konden zich laten schminken. Nadat er drankjes waren ingeschonken en schalen met bitterballen werden rondgedeeld, bereikte de feestelijke stemming een hoogtepunt. Veel dank aan het keukenteam en de andere vrijwilligers voor de verleende diensten!

Parochiedag_IMG-20171121-WA0014       Parochiedag_IMG-20171121-WA0016


rwanda_-_straatbeeld

Adventsactie

Dit jaar is de Adventsactie in de parochie H.H. Petrus en Paulus, dus ook in onze parochiekern, gewijd aan de straatkinderen in Rwanda. Met uw bijdragen kunnen straatkinderen in de hoofdstad Rigali op adem komen in een opvangcentrum, om van daaruit vaak te reïntegreren in hun eigen gezin, bij familie of pleeggezin. Lees meer


Leonardo_da_Vinci,_Salvator_Mundi,_c.1500Recordbedrag voor Christusportret

Het schilderij Salvator Mundi van Leonardo Da Vinci is op 15 november bij Christie’s in New York voor 450 miljoen dollar (382 miljoen euro) van eigenaar verwisseld. Het is daarmee het duurste schilderij ter wereld. Nooit eerder werd er zoveel voor een schilderij betaald. De identiteit van de koper blijft geheim. Lees meer (via www.kro.nl)

Muzikaal weekeinde in de Goede Herderkerk!

projectkoorOp zaterdag 25 en zondag 26 november komen liefhebbers van fraaie koorzang ruim aan hun trekken in de Goede Herderkerk. Twee koren uit de regio geven acte de présence met een aantrekkelijk programma.

 

 


Excelsior_deelZaterdagavond 25 november geeft de Christelijke Oratiorium Vereniging Excelsior uit Leiderdorp een concert, samen met Amici Chorus, een bevriend Engels koor uit Canterbury. Dirigenten zijn Hans van der Toorn en Grenville Hancox. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door het orkest Leiden Sinfonietta en organisten Wim Dijkstra en Lise Cribbin. Op het programma staan werken van Vivaldi (Gloria), Händel (Four Coronation Anthems), Fauré (Cantique de Jean Racine), Jenkins, Tindley, Chilcott. Aanvang van het concert: 20:00 uur.

Er zijn nog kaarten verkrijgbaar, bij de koorleden of via www.covexcelsiorleiderdorp.nl (EUR 18) of voor het concert aan de kerk (EUR 20).


vox-humanaZondagmiddag 26 november geeft Mannenkoor Vox Humana uit Leiden voor de vijfde keer een zogenaamd herdenkingsconcert. In de protestantse kerken wordt de laatste zondag van het kerkelijk jaar gevierd als Eeuwigheidszondag (ook wel Dodenzondag), de tegenhanger van Allerzielen (2 november) in de rooms-katholieke kerk. Afscheid moeten nemen van een dierbare roept emoties op: verdriet om het verlies, dankbaarheid voor de goede herinneringen en voor de woorden van troost. Muziek kan helpen bij het verwerken van deze gevoelens.

Het koor staat onder leiding van Susanna Veerman en wordt muzikaal begeleid door het Rijnlands Symfonie Orkest. Met medewerking van soliste Marie Anne Jacobs en gastsprekers Frank Sanders en Ad Alblas. Uitgevoerd worden onder meer:

Lacrimosa, You will never walk alone, Hallelujah (Vox Humana)
Mag ik dan bij jou, Erbarme dich, Ave Maria (Marie Anne Jacobs)
Lullaby for strings, Pavane van Fauré, March Funebre (RSO).

Het concert wordt aangeboden door Arum Uitvaartzorg en kan gratis worden bijgewoond. Reservering van de gratis toegangskaarten via email: herdenkingsconcert@arumuitvaartzorg. Graag naam, adres en aantal personen vermelden, waarna een bevestiging per mail wordt verzonden.

Aanvang: 16:00 uur. De kerk is open vanaf 15:15 uur.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 47)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 19 november: Ez. 34,11-12.15-17. – 1 Joh. 3,1-2. – Joh. 10,11-18 (in verband met de parochiedag van de Goede Herderkerk vervangen ze de reguliere lezingen van de drieëndertigste zondag door het A-jaar: Spr. 31,10-13.19-20.30-31. – 1 Tess. 5,1-6. – Mat. 25,14-30 of 14-15.19-20).

Anna-Martina-Kamer_IMG-20171119-WA0003     Anna-Martina-Kamer_20171119_105524_HDR

Tijdens de viering van vanochtend zegende pastoor Broeders de Anna Martina Kamer in. De inrichting van deze rouwkamer (en nog enkele andere voorzieningen in de heringerichte kerk, zoals de ringleiding, de geluids- en videofaciliteiten in het atrium en de toegankelijkheid voor minder validen) werd gefinancierd dankzij een subsidie van de Anna Martina Stichting. De kinderen mochten mee; de rest van de kerk kon de inzegening volgen via de grote beeldschermen.


kaarsGebedsintenties 19 november

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en speciaal om kracht voor een ernstig zieke.

Voor de overledenen: Nel Bruines-Overmeer. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Gijs Duivenvoorden. – Siem Heemskerk. – Jan van der Meer. – Ivo Harteveld. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna-Jan en Marianne Versteegen. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor Tiny van Wetten-van Diemen, onlangs overleden.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 19 november

Woensdag 22 november is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel
Om 20:00 uur is er een catecheseavond in de pastorie van de Josephkerk, Herensingel 3. Thema: ‘Grote heiligen uit de achttiende en negentiende eeuw’.

Vrijdag 24 november is er om 19:00 uur een filmavond over Theresa van Avila. Locatie:  Romanuszaal, Lange Mare, Leiden

Zondag 26 november is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering, waarin Thea Dingjan en Hans Kruidenberg voorgaan. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


logo_kerkbalans-200x222Kerkbalans

Inmiddels zijn wij bijna aan het einde van het jaar en nog niet alle toegezegde bijdragen van de Actie Kerkbalans zijn voldaan. Mocht u het vergeten zijn, hierbij het vriendelijke verzoek uw bijdrage alsnog over te maken. Alvast hartelijk bedankt.

Freek Versteegen, penningmeester


Kerstaffiche2017-2Kerstconcert in de kathedraal

Op zondagmiddag 10 december is het traditionele kerstconcert in de kathedraal van Rotterdam. De Kathedrale Laurentius en Elisabeth Cantorij zingt dit jaar met het acht leden sterke Schalkwijks koperensemble. Het koperensemble zal ook enkele solowerken ten gehore brengen. Aart de Kort bespeelt het orgel.

Elk jaar biedt dit concert een sfeervol en afwisselend muzikaal programma. De warmte en harmonie van de muziek en de teksten kunnen als een belofte worden meegedragen door de donkere dagen voor Kerst, in aanloop naar de Heilige Kerstnacht waarin Christus opnieuw geboren wordt. Eenheid in samenzijn is wat dit kerstconcert wil betekenen met de liederen van de koren én de samenzang van diverse bekende kerstliederen met alle aanwezigen. Samen verwonderen over het kleine en kwetsbare kind, ons allemaal zo bekend.

De verwondering komt ook tot uiting in enkele composities van de bekende Engelse componist John Rutter, bij wie de Cantorij vorig jaar nog inspiratie opdeed. Naast werken van Rutter worden composities gezongen van onder meer Mendelssohn, Reger, Couperin, Stainer en Tavener. Christmas Carols en enkele solo-optredens completeren het programma. Het geheel staat onder de vertrouwde leiding van dirigent Marc Schaap.

Aanvang: 15:30 uur. De toegang is gratis. Na afloop vindt er een deurcollecte plaats. Locatie: Kathedrale Kerk HH. Laurentius en Elisabeth, Mathenesserlaan 307, Rotterdam. (Op zondag vrij parkeren)


arvo-pärtArvo Pärt: 60 jaar engelenmuziek

In 1957 publiceerde Arvo Pärt (82), een van de populairste hedendaagse componisten, zijn eerste officiële composities. Het was het begin van een lange en soms heftige zoektocht, die zou eindigen in religieuze muziek waarin stilte en klank even belangrijk zijn. Beluister een chronologisch overzicht in 8 composities. Lees meer (via www.kerknet.be)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 46)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 12 november, de tweeëndertigste zondag door het jaar (A): Wijsh. 6,12-16. – 1 Tess. 4,13-18 of 13-14. – Mat. 25,1-13


kaarsGebedsintenties 12 november

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en speciaal om kracht voor een ernstig zieke.

Voor de overledenen: Patricia Bruines. – Ton van Kempen. – Truus de Boer-van Wieringen. – Ada van der Meel-Slats. – Ina van der Velde. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor Tiny van Wetten-van Diemen, onlangs overleden.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 12 november

Ter gelegenheid van zijn 40-jarig bestaan geeft het Leiderdorps Kamerkoor onder leiding van Arnaud van Gelder vanmiddag een jubileumconcert in de Goede Herderkerk.  Aanvang: 15:00 uur. Zie de weblog voor meer informatie.

Woensdag 15 november is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

De geplande avond met gespreksthema ‘Wat is nu precies evangelisatie?’ van 15 november in de Josephkerk gaat in verband met de ziekte van Bas van Pampus niet door.

Donderdag 16 november is er een gespreksavond over: ‘Hoe leg je een geloofswaarheid in 3 minuten uit?’ Lokatie: Pastorie H. Lodewijk. Tijd: 20:00 – 21:30 uur.

Zondag 19 november is het parochiedag. De eucharistieviering (aanvang 9:30 uur) waarin pastoor Broeders voorgaat, wordt feestelijk ondersteund door alle koren: dames- en herenkoor, het jongerenkoor en het kinderkoor. Ook is er tijdens de viering kindernevendienst. De familiekamer, de Anna Martina kamer, wordt door pastoor Broeders feestelijk ingezegend.  Na de viering is er onder het nuttigen van koffie met iets lekkers uitgebreid tijd om een praatje te maken met pastoor Broeders. Ook zijn de diverse werkgroepen aanwezig. Als u vragen heeft over de werkgroepen stel ze gerust aan de medewerkers. Voor het lekkers bij de koffie hebben we uw hulp nodig. Uw baksels zijn van harte welkom; graag even melden bij Riet Heemskerk of het secretariaat.

Aflevering november/december van Rondom de Kerk ligt weer klaar. Neemt u een exemplaar mee bij het verlaten van de kerk? Het blad wordt niet meer thuis bezorgd.


symbool-kruisOverleden: Tiny van Wetten

Op 1 november is overleden mevrouw Catharina Adriana van Wetten-van Diemen, in de leeftijd van 94 jaar, laatst woonachtig in Zorgcentrum Roomburgh. Tiny van Wetten was onder meer jaren actief in De Soos en MBvO Zoeterwoude. De afscheidsdienst vond plaats op dinsdag 7 november in de aula van crematorium Duin- en Bollenstreek.


Rotterdam.relNieuwsbrief Rotterdam

In de tweewekelijkse nieuwsbrief van het bisdom Rotterdam staat het meest recente nieuws van de bisdomwebsite. Inhoud: Diakenwijdingen: Interview met Daan Huntjens en Peter Winnubst. – Voortgang van de Nieuwe Automatisering Parochies. – Geestelijk verzorgers in gesprek over kwetsbaarheid. – Professionele foto’s voor parochies bij actie Kerkbalans. – Uit de agenda van Mgr. Van den Hende oktober 2017. – Willibrordzondag en voortgaande oecumenische dialoog. – Jongeren en bisschop spreken over zorg voor de schepping en over de heiligen. – Mgr. Van den Hende bezoekt psychiatrische instelling. – Laurentiusconferentie over de zorg voor migranten. – Tevens een video van een interview met Mgr. van den Hende aan de vooravond van Allerzielen (via katholiekleven.nl).


2017-11-08-Abt-Gerard-Mathijsen_1_950pixWijsheid van een stokoude monnik

Op 11 november viert de Kerk de feestdag van Sint Maarten. “Sint Martinus is de oudste monnik in het Westen die we kennen,” vertelt abt Gerard Mathijsen osb in deze video (via katholiekleven.nl).

“Martinus was eerst soldaat in het Romeinse leger, werd monnik en later bisschop van Tours. Hij is oud geworden, 81 jaar.” De abt van de St. Adelbertabdij te Egmond, die zelf ook op leeftijd is, vertelt dat de mensen geschokt reageren als Martinus vertelt dat hij zijn dood voelt aankomen. Martinus heeft daarop een prachtig antwoord, vertelt abt Mathijsen, dat betekenisvol is ook voor onze tijd, waarin oude mensen zich soms niet meer nuttig of gewaardeerd voelen.


lectio-divinaLectio divina: lezen om te leven

Lectio divina, letterlijk ‘goddelijke lezing’, is een bijzondere en intensieve manier van lezen van vooral de Bijbel; een ervaren ook, dat je daarbij ten deel kan vallen, dat God je in dat lezen aanspreekt. Lees meer (via katholiek.nl)

Jubileumconcert Leiderdorps Kamerkoor

Leiderdorps_kamerkoor

Ter gelegenheid van zijn 40-jarig bestaan geeft het Leiderdorps Kamerkoor onder leiding van Arnaud van Gelder een jubileumconcert, waaraan ook solisten Titia van Heyst (sopraan) en Sianan Vural (bariton), organist Wim de Voogd en het Nederlands Begeleidingsorkest hun medewerking verlenen. Er worden werken uitgevoerd van Anton Bruckner, John Rutter en Joost Kleppe.

20171112_poster_met_hart_en_ziel_768pxHet concert zal plaatsvinden aanstaande zondag 12 november in de Goede Herderkerk. Aanvang: 15:00 uur.  Entree: EUR 22,50 in de voorverkoop | EUR 25,- aan de kerk. Lees meer over het jubileumconcert en beluister enkele  geluidsopnamen van het koor.

 


Goede-HerderwijnenLaatste flessen Goede Herderwijn in de verkoop!

Er zijn nog witte en rode wijnen in de aanbieding met een bijzonder etiket. Centraal afgebeeld is een van de wijdingskruizen in Keimverf, die gaaf onder de laag witkalk tevoorschijn is gekomen. Het etiket bevat de volgende tekst: “De Goede Herder // De opbrengst van deze wijn komt ten goede aan het Restauratiefonds van de Meerburgkerk / Herinrichting en restauratie 2015-2016 / Van Meerburgkerk naar Goede Herderkerk.”

Tot en met zondag 19 november zijn deze flessen wijn nog te koop voor EUR 6 per stuk. Ook een leuk cadeau voor de naderende feestdagen! Wie geïnteresseerd is, kan zich melden bij het secretariaat of zondags na de vieringen bij Riet Heemskerk.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 45)

Allerzielen 2017

Allerzielen 2017 in de Goede Herderkerk: voor de overledenen van het afgelopen jaar is een licht ontstoken aan de Paaskaars en bloemenhulde gebracht. (Lees ook de overdenking van Joost Jansen, prior van de Abdij van Berne en pastoor van de Augustinusparochie, via katholiek.nl)

Allerzielen_IMG_6081     Allerzielen_IMG_6076     Allerzielen_IMG_6077

Na de woord- en gebedsviering op het kerkhof: Allerzielen in het Licht (foto’s Machteld Duijn)


bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 5 november 2017, de eenendertigste zondag door het jaar (A): 1 Mal. 1,14b – 2,2b.8-10. – 1 Tess. 2,7b-9.13. – Mat. 23,1-12


kaarsGebedsintenties 5 november

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en speciaal om kracht voor een ernstig zieke.

Voor de overledenen: Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Jan de Vette. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Nel Bruines- Overmeer. – Riet en Piet van Zijp. – Corrie Bousie. – Marja en Jan Kooijman. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Frans Cortenbach. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Wilhelmus Jacobus Maria Schalks, op 25 oktober overleden in de leeftijd van 94 jaar. De crematie heeft in stilte plaats gevonden.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 5 november

Vanmiddag om 13:00 uur wordt Daina Evy Holverda (roepnaam Evy) gedoopt, dochter van Rudolf Holverda en Daina Konter. Zij is op 17 november 2016 geboren.

Woensdag 8 november is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pastoor Broeders.

Zondag 12 november is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor. Na afloop zal er een diaconale kerkdeurcollecte worden gehouden. De pbrengst is bestemd voor De Bakkerij, waar de minsten worden gehoord en geholpen.

De nieuwe Rondom de Kerk van november/december ligt weer klaar. Neemt u een exemplaar mee bij het verlaten van de kerk? Het blad wordt niet meer thuis bezorgd.


RijntamboersKerkdienst opgeluisterd door De Rijntamboers

Tot verrassing van menige parochiaan werd de zondagviering van 29 oktober niet alleen muzikaal begeleid door het jongerenkoor; ook drumfanfare de Rijntamboers gaf acte de présence. Deze drumfanfare werd in oktober 1963 opgericht binnen de Meerburgparochie.

Ieder jaar in oktober viert men de ‘verjaardag’ met een optreden in onze kerk. In het verleden speelde men dan meestal met een aantal gezangen mee. Nu de groep behoorlijk gedecimeerd is, beperkte men de bijdrage aan de viering van j.l. zondag tot een stuk voor de dienst, tijdens de collecte en aan het slot. Na afloop van de viering werden nog enkele muziekstukken ten gehore gebracht. Pastoor Broeders feliciteerde de leden van De Rijntamboers met de verjaardag en sprak waardering uit voor het feit dat men jaarlijks in de kerk komt vieren.


logo-HHPPDiaconaal Weekend (11-12 november)

Komend weekend wordt in de parochie HH. Petrus en Paulus het Diaconaal Weekend gehouden. Op zaterdag, 11 november wordt dit weekend geopend met de onthulling van 7 eigentijdse kunstwerken, die in het afgelopen jaar door 7 groepen uit de Leidse samenleving zijn gemaakt. De opening van deze tentoonstelling vindt plaats op het Diaconaal Centrum De Bakkerij aan de Oude Rijn en begint om 13.00 uur. Iedereen is van harte welkom.


logo_kerkbalans-200x222Actie Kerkbalans

Inmiddels zijn wij bijna aan het einde van het jaar en nog niet alle toegezegde bijdragen van de Actie Kerkbalans zijn voldaan. Mocht u het vergeten, hierbij het vriendelijke verzoek uw bijdrage alsnog over te maken. Alvast hartelijk bedankt.

Freek Versteegen, penningmeester


appeltaartParochiedag: zondag 19 november

De eucharistieviering met voorganger pastoor Broeders, wordt feestelijk ondersteund door alle koren: het dames- en herenkoor, het jongerenkoor en het kinderkoor. Ook is er tijdens de viering kindernevendienst. De familiekamer, de Anna Martina kamer, wordt door pastoor Broeders feestelijk ingezegend.  Na de viering is er onder het nuttigen van koffie met iets lekkers uitgebreid tijd om een praatje te maken met pastoor Broeders. Ook zijn de diverse werkgroepen aanwezig. Als u vragen heeft over de werkgroepen stel ze gerust aan de medewerkers. Voor het lekkers bij de koffie hebben we uw hulp nodig. Uw baksels zijn van harte welkom (graag even melden aan Riet Heemskerk of het secretariaat). Heel de Goede Herder bakt?

 

 

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 44)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 29 oktober 2017, de dertigste zondag door het jaar (A): Ex. 22,20-26. – 1 Tess. 1,5c-10. – Mat. 22,34-40.


kaarsGebedsintenties 29 oktober 2017

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en speciaal om kracht voor een ernstig zieke.

Voor de overledenen: Jan Hockx en Lidwien Hockx-van der Klugt. – Trudy van Veen-Hockx. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Sacha Lim. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Ivo Harteveld. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna-Jan en Marianne Versteegen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jan Kooijman. – Maria Verhoef-van Duijnhoven.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 29 oktober

Maandag 30 oktober spreekt mgr. Van den Hende de Hervormingsdaglezing uit in de Andreaskerk van de Lutherse Gemeente Rotterdam, Aanvang: 19.30 uur.

Woensdag 1 november (Allerheiligen), is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 2 november (Allerzielen) is er om 19:30 een woord- en gebedsviering. Zie het bericht hieronder.

Zondag 5 november is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering, waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Om 13:00 uur Heilig Doopsel van Evy Daina Holverda.

De nieuwe Rondom de Kerk van november/december ligt weer klaar. Neemt u een exemplaar mee bij het verlaten van de kerk? Het blad wordt niet meer thuis bezorgd.

Pastoraal werker Bas van Pampus is getroffen door overspannenheid, hetgeen om een time-out vraagt. Zijn werkzaamheden worden grotendeels overgenomen door de overige teamleden. We nemen Bas en zijn gezin op in onze gebeden en hopen hem weer spoedig in ons midden terug te zien.


DGH_overzicht_01_20170709_105937_HDRBeroepskrachten vicariaat Den Haag bezoeken Goede Herderkerk

Woensdag 25 oktober bezochten ongeveer 60 beroepskrachten van het vicariaat Den Haag onze Goede Herderkerk. In het atrium bogen bisschoppelijk vicaris Lex van Deelen, priesters, diakens en pastorale werkers zich in vier groepen over het thema ‘Kerkgebouw: blok aan het been of niet?’

Dat althans op het gebouw aan de Rijndijk de beeldspraak van blokken aan benen niet van toepassing is, bleek nadat beheercommissielid Freek Versteegen een presentatie over de herinrichting van de Goede Herderkerk had gegeven en geïnteresseerden had rondgeleid. Vele aanwezigen waren zichtbaar verrast en toonden zich onder de indruk van het nieuwe interieur en de multifunctionaliteit van de ruimte – en niet minder van de professionele lunch met soep, belegde broodjes en kroketten die Riet Heemskerk en de andere vrijwilligers van het keukenteam hadden klaargemaakt. Diverse pastoors uit het vicariaat willen graag nog eens langskomen met hun bestuur om de herinrichting qua concept en uitvoering nader te bekijken.


symbool-kruisAllerzielen

Donderdag 2 november is het Allerzielen. We herdenken onze dierbaren, in het bijzonder de parochianen die in het afgelopen jaar zijn overleden:

Dré Nierop (25.10.2016). – Nel Bruines-Overmeer (19.11.2016). – Marianne Binnendijk-Hockx (12.12.2016). – Siem Heemskerk (1.1.2017). – Ada van der Meel-Slats (2.1.2017). – Ina van der Velde (7.1.2017). – Jan de Vette (13.1.2017). – Ester van Delft-Detic (23.1.2017). – Paula Sevat-Dries (26.1.2017). – Frans Cortenbach (26.2.2017). – Marion van der Krogt (19.4.2017). – Gijs Duivenvoorden (25.7.2016). – Helmi Vis-van Bilderbeek (29.7.2017). – Jan Kooijman (4.9.2017). – Maria Verhoef-van Duijnhoven (25.9.2017).

Gebedsintenties: overleden Kees van Hoof. – Theo van der Meer. – Jan Hockx  en Lidwien Hockx- van der Klugt. – Trudy van Veen-Hockx. – Jan Straathof. – Aad Boers. – Wilhelmus Raaphorst en Johanna Raaphorst-Overdevest. – Wim, Inge en Jeanne van Leeuwen. – Koos, Corrie, Toos en Jan Mooijman. –  Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Familie Van Rijn.

Om 19:30 uur is er een woord- en gebedsviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Aansluitend (rond 20:15 uur) volgt ‘Allerzielen in het Licht’. We gaan met voorganger pastoor Broeders naar de begraafplaats achter de Goede Herderkerk voor gebed, het zegenen van de graven, de wensboom, gedichten en samenzang. Ook al is uw geliefde ergens anders begraven of gecremeerd, we kunnen met elkaar op de begraafplaats het Licht delen, zien, voelen en beleven.


kerststal_20161216_150129_hdr_bewerktKerstvieringen

Zoals het er nu naar uitziet, zullen op Kerstavond in de Goede Herderkerk maar liefst drie eucharistievieringen gehouden worden. Om 19:00 uur gaat pater J. Bouman O.P. voor, om 21:30 uur pater C. van den Eijnden S.C.J. en om 23:00 uur (of 23:30 uur) pastoor W. Broeders. Meer details volgen binnenkort.


logo-katholiek.nlAantal katholieken stijgt wereldwijd behalve in Europa

Volgens het Jaarboek van de Katholieke Kerk is het aantal gelovigen wereldwijd in het kalenderjaar 2015 gestegen naar bijna 1,3 miljard katholieken. Lees meer

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 43)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Negenentwintigste zondag door het jaar (A): Jes. 45,1.4-6. – 1 Tess. 1,1-5b. –  Mat. 22,15-21


kaarsGebedsintenties 22 oktober 2017

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en speciaal om kracht voor een ernstig zieke.

Voor de overledenen: Truus de Boer-van Wieringen. – Ester van Delft-Detic. – Paula Sevat-Dries. – Paul Snijders. – Marion van der Krogt. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Gijs Duivenvoorden. – Siem Heemskerk. – Riet en Piet van Zijp. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn;

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jan Kooijman. – Maria Verhoef-van Duijnhoven.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 22 oktober

Woensdag 25 oktober is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 26 oktober is er in het atrium een filmavond over Oud-Zoeterwoude. Aanvang: 19:00 uur.

Zondag 29 oktober is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.

Maandag 30 oktober spreekt mgr. Van den Hende de Hervormingsdaglezing uit in de Andreaskerk van de Lutherse Gemeente Rotterdam, Aanvang: 19.30 uur.


bedevaart-Rome_Ramon-MangoldRomebedevaart

Op woensdag 18 oktober waren de 250 pelgrims uit het bisdom Rotterdam aanwezig op het plein voor de Sint-Pieterskerk voor de audiëntie bij de paus. Hierna bezochten zij de Friezenkerk, de stad of de Vaticaanse museu. De middag werd afgesloten met een eucharistie in de basiliek van Sint Paulus Buiten de Muren, waar het graf van de apostel Paulus wordt vereerd. Lees meer

Foto Ramon Mangold: Bisschop van den Hende tijdens de eucharistieviering in de Sint Jan van Lateranen op zondag 15 oktober. Lees meer


wereldmissiedag-2017Wereldmissiedag

Vandaag is het Wereldmissiedag. Op deze zondag wordt in de Rooms-Katholieke parochies gecollecteerd voor MISSIO, het katholieke solidariteitsfonds van de wereldkerk. Dit jaar ondersteunt MISSIO vrouwen en kinderen in Burkina Faso.

Paus Franciscus heeft een speciale boodschap geschreven voor Wereldmissiedag, Lees meer (via rkkerk.nl)