Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 8)

De boodschap teruglezen 

Schriftlezingen van zondag 24 februari 2019, zevende zondag door het jaar (C): 1 Sam. 26,2.7-9.12-13.22-23. – 1 Kor. 15,45-49. – Luc. 6,27-38

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 24 februari

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Rita Pieterse-Zwetsloot. – Ans Verhagen-Vos. – Nelly Eerden-de Rooij.

Voor overleden parochianen: Sacha Lim. – Paul Snijders. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Annie van Tilburg-van Vonderen. – Anky Overdijk. – Pieter Frijns. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Ivo Harteveld. – Jan Roeleven. – Helga Versteegen. – Gerard Knigge.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 24 februari

Woensdag  27 februari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Voor de kerkgangers uit Leiderdorp: het taxibusje rijdt van en naar het van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete). Vertrek uiterlijk 09:30 uur.

Zondag 3 maart is er om 09:30 uur en woord en gebedsviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is Thea Dingjan-Zonneveld.


Nieuws uit de Regio Oost en HHPP

Gisteren verscheen de maandelijkse Nieuwsbrief (2019-2) van onze eigen parochiekern. Vanaf heden willen we ook vaker aandacht besteden aan bericht van de andere parochiekernen uit onze Regio Oost. Afgelopen week verscheen de de maandelijkse Nieuwsbrief van de Sint Jan (maart 2019).

Verleden week verscheen ook een aflevering 14-4 (februari-maart 2019) van Rondom de Kerk, de nieuwsbrief van de HH. Petrus en Paulusparochie. Hierin onder meer een interview met Wilbert van Erp (65), vicevoorzitter van onze parochie vanaf 2012, die binnenkort afscheid neemt van van
zijn bestuurswerk.


Misbruiktop Vaticaan

Slechts enkele weken nadat paus Franciscus de Wereld Jongeren Dagen in Panama bezocht, opende hij donderdag 21 februari een vierdaagse bisschoppenconferentie in het Vaticaan over seksueel misbruik van minderjarigen in de katholieke kerk. Ook mgr. Van den Hende, voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie is aanwezig. Bekijk de video waarin bisschop Van den Hende aangeeft wat hij van de conferentie verwacht en over de ontmoetingen die hij met slachtoffers van seksueel misbruik heeft gehad (via www.katholiek.nl).

Meer informatie via www.kerknet.be: Thema op op de eerste dag: verantwoordelijkheid. –  Tweede dag gaat over aansprakelijkheid. – Dag drie zet in op transparantie.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 7)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 17 februari 2019, zesde zondag door het jaar (C):  Jer. 17,5-8. – 1 Kor. 15,12.16-20. – Luc. 6,17.20-26

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 17 februari

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Rita Pieterse-Zwetsloot. – Ans Verhagen-Vos. – Nelly Eerden-de Rooij.

Voor overleden parochianen: Patricia Bruines. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Paula Sevat – Dries. – Ria Kagenaar. – Aad en Erwin Duijndam. – Simon Honselaar. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Nel Bruines – Overmeer. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vincent Smeets. – Siem Heemskerk.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 17 februari

Woensdag 20 februari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Het taxibusje voor de woensdagochtend viering rijdt voortaan van en naar het van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete). Vertrek uiterlijk 09:30 uur.

Zondag 24 februari is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het jongeren/middenkoor. Voorganger is pastor R. Kurvers.


Nieuwe oude mis van Perosi

Tijdens de zondagsviering vanochtend klonk in de kerkruimte aan de Hoge Rijndijk voor het eerst sinds lange tijd weer muziek van Perosi. Het dames- en herenkoor zong diens tweestemmige Latijnse mis ‘Te Deum laudamus’, een jeugdwerk uit 1897.

Ruim een halve eeuw is de Italiaanse componist en priester Lorenzo Perosi (1872-1956) als kapelmeester verbonden geweest aan de Sixtijnse Kapel te Rome. In die jaren verspreidde de faam van zijn kerkmuziek (hij schijnt meer dan 3000 werken gecomponeerd te hebben) zich door heel Europa en Amerika. In de vorige eeuw zongen dan ook vele jongens- en mannenkoren de missen van Perosi. De afgelopen weken heeft ons eigen dames- en herenkoor vlijtig gerepeteerd om de mis ‘Te Deum laudamus’ onder de knie (of beter: in het hoofd en de keel) te krijgen. Voor de oren van menige kerkganger een hernieuwde kennismaking met oude, vertrouwde kerkklanken!


Valentijnsdag: De Vreugde van de Liefde

Valentijnsdag, hoewel genoemd naar de heilige Valentinus, is geen christelijk feest. Toch is 14 februari volgens paus Franciscus een goede gelegenheid om stil te staan bij de vreugde van de liefde. Voor verloofden, kersverse koppels en gehuwden die al langer met elkaar op weg zijn, heeft hij goede raad. Ontdek acht pauselijke relatietips, ontleend aan zijn brief Amoris Laetitita (De Vreugde van de Liefde). Lees meer (via www.kerknet.be)

Lees meer over Valentijnsdag via de katholieke encyclopedie (via www.kro-ncrv.nl)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 6)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 10 februari 2019, vijfde zondag door het jaar (C): Jes. 6,1-2a.3-8. – 1 Kor. 15,1-11 of 15,3-8.11. – Luc. 5,1-11

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 10 februari

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Rita Pieterse-Zwetsloot, die vrijdag j.l. vanuit onze kerk is uitgedragen. – Ans Verhagen-Vos. – Nelly Eerden-de Rooij. –  Simon Honselaar.

Voor overleden parochianen: Kees van Hoof. – Truus de Boer – van Wieringen. – Petronella Kocken – van Wensveen. – Bep en Joop Vorst. – Tootje Gründemann. – Kees van der Meer. – Trudy van der Kamp. – Jan de Vette. – Alie Rotteveel. – Ton van der  Voort. – Dick van der Hulst.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 10 februari

Woensdag 13 februari is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M. Het taxibusje voor de woensdagochtend viering rijdt voortaan van en naar het van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete). Vertrek uiterlijk 09:30 uur.

Zondag 17 februari is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is pastoor Broeders.


Paus bezoekt Arabisch schiereiland

Het bezoek dat paus Franciscus begin deze week aan de Verenigde Arabische Emiraten bracht, is van groot belang voor de dialoog tussen christenen en moslims. Tijdens een interreligieuze wereldconferentie in Abu Dhabi ondertekenden de paus en sjeik Ahmed al-Tayeb, groot-imam van de Al-Azhar-moskee (Caïro), het ‘Document over de Menselijke Broederschap voor Wereldvrede en Samenleven’. Hierin bevestigden de twee geestelijk leiders de gemeenschappelijke roeping van alle mannen en vrouwen om als broeders en zusters te leven, omdat ze zonen en dochters van God zijn. Paus Franciscus: “We veroordelen elke vorm van geweld, en we verbinden ons ertoe in de wereld waarachtige waarden en vrede te verspreiden.”

Op de laatste dag van zijn bezoek ging paus Franciscus voor in een eucharistieviering in het Zayed Sports Stadium van Abu Dhabi, bijgewoond door ruim 170.000 christenen, meest immigranten woonachtig in de Verenigde Arabische Emiraten. Lees meer (via www.rkkerk.nl)

Wat staat er in het Document over Broederschap? (via www.kerknet.be) – Paus kijkt met tevredenheid terug op historisch bezoek (via www.kro-ncrv/katholiek.nl) Foto’s Vatican News

Overleden: Rita Pieterse-Zwetsloot

Op zaterdag 2 februari 2019 is overleden mevrouw Maria Johanna Pieterse-Zwetsloot, in de leeftijd van 84 jaar. Mevrouw Pieterse is geboren in Zoeterwoude, verhuisde later naar Leiderdorp en woonde de laatste tijd in zorgcentrum SassemBourg in Sassenheim. Ze had grote belangstelling voor de lokale geschiedenis en publiceerde daar diverse boeken over: Prentenboek van Leiderdorp (1979), Op de stoep van de Hoge Rijndijk (1986) en Naar de overkant 1940-1945. Leiderdorp-Zoeterwoude HR Bevrijding (2002).

De uitvaartdienst voor Rita Pieterse-Zwetsloot, waarin pastor W. Broeders voorgaat, zal worden gehouden op vrijdag 8 februari in de Goede Herderkerk. Aanvang: 11:00 uur. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de Algemene Begraafplaats, Hoogmadeseweg in Leiderdorp.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 5)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 3 februari 2019, 4e zondag door het jaar (C):  Jer. 1,4-5.17-19. – 1 Kor. 12,31-13,13 of 13,4-1. – Luc. 4,21-30

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 3 februari

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ans Verhagen-Vos. – Nelly Eerden-de Rooij. –  Simon Honselaar.

Voor overleden parochianen: Ton van Kempen. – Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Frans Cortenbach. – Gita Cortenbach-Penders. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Hubertus van Mil. – Antoon Ammerlaan.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 3 februari

Woensdag  6 februari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Het taxibusje voor de woensdagochtend viering rijdt voortaan van en naar het van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete). Vertrek uiterlijk 09:30 uur.

Zondag 10 februari is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is pastoor Broeders. Er is dan ook kindernevendienst.


Onze schaapskooi in beeld (2)

     

Aan het begin van de woord- en gebedsviering van vanochtend – waarin Thea Epskamp voorging – stelden dertien kinderen zich voor die op 26 mei hun Eerste Communie zullen doen. De namen van de communicanten zijn: Bram, Myoni, Elisa, Hannah, Fabio, Milou, Danique, Jesse, Jana, Agata, Antoine, Louise en Afonso. Samen met de drie begeleiders Mariëlla Oerlemans, Caroline de Winter en René Souillé hadden ze op een groot bord een kleurige regenboog aangebracht en daaronder tekeningen met hun foto’s. Het bord zal de komende weken in de hal bij de garderobe hangen. Aan het einde van de viering – die muzikaal werd begeleid door het tiener- en kinderkoor – sprak een van de communicanten de volgende tekst uit:

“Wij vonden het fijn om ons aan u allen voor te stellen. Vandaag hebben we kunnen zien hoe het is om samen in de kerk te zijn en om samen te vieren. Wij zijn dankbaar voor alle mensen om ons heen, die ons helpen en voor ons zorgen. Nu gaan wij samen met vertrouwen verder, en ons voorbereiden op de Eerste Communie”.


Actie Kerkbalans

De actie kerkbalans is weer gestart. Afgelopen week heeft u de envelop in de brievenbus gekregen. Voor wie het nog niet gedaan heeft: wilt u deze invullen en terugbrengen naar het op de voorkant vermelde adres? Mocht dat niet lukken dan worden de brieven bij u opgehaald. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. Uw bijdrage is hard nodig, want er gebeurt veel in onze parochiekern! Lees meer in de folder (pdf)


     

Wereldjongerendagen in Panama

De Wereld Jongeren Dagen in Panama zijn zondag 27 januari met een heilige mis afgesloten in het Metropark nabij Panamastad. Samen met paus Franciscus en honderden bisschoppen en priesters vierden naar schatting zo’n 600.000 jongeren samen deze mis. Ook de Nederlandse deelnemers waren hierbij aanwezig. Aan het einde van de WJD werd bekendgemaakt dat de volgende editie (in 2022) zal plaatsvinden in de Portugese hoofdstad Lissabon.

Lees meer over de Wereld Jongeren Dagen: Rector Walter Broeders over de tweede WJD-week in Panama-Stad. – Paus Franciscus tegen WJD-jongeren: ‘Word een influcencer’ (via www.bisdomrotterdam.nl)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 4)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 27 januari 2019, 3e zondag door het jaar (C): Neh. 8,2-4a.5-6.8-10. – 1 Kor. 12,12-30 of 12-14.27. – Luc. 1,1-4; 4,14-21

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 27 januari

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ans Verhagen-Vos, die vrijdag j.l. uit onze kerk is uitgedragen. – Simon Honselaar.

Voor overleden parochianen: Charles Borremans. – Sacha Lim. – Paul Snijders. – Vader, moeder en Martin Hendriks. – Pieter Frijns. – Annie van Tilburg-van Vonderen. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Nel Bruines-Overmeer. – Siem Heemskerk. – Vincent Smeets. – Anky Overdijk.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 27 januari

Woensdag  30 januari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Opgelet! Het taxibusje voor de woensdagochtend viering rijdt voortaan van en terug naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete) in Leiderdorp. Vertrek uiterlijk 09:30 uur.

Zondag 3 februari is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering met medewerking van het kinderkoor. Voorganger is Thea Epskamp.


Actie Kerkbalans

De Actie Kerkbalans is weer gestart. Deze week ontvangt u de enveloppen in de brievenbus. Wilt u deze invullen en terugbrengen naar het op de voorkant vermelde adres? Mocht dat niet lukken dan worden de brieven volgende week bij u opgehaald. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. Uw bijdrage is hard nodig, want er gebeurt veel in onze parochiekern!


Onze man in Panama

Een foto met een kort begeleidend bericht (via whats-app) van pastoor Walter Broeders uit Panama, die met jongeren uit ons bisdom de Wereldjongerendagen bezoekt:

“Groet uit Panama, met veel internationale ontmoetingen. In Soná een mooi voorprogramma gehad. Genoten van de gastvrijheid. Hier in Panama City opnieuw in een gastgezin. Maar nu aanzienlijk armer. Mensen, wat zijn wij rijk! En wat een toekomstmogelijkheden dragen wij met ons! Hier wordt geprobeerd te overleven. En laten mensen met hun weinige geld hun kinderen toch studeren.

Een Nederlandse priester gesproken. Hij werkt in een vluchtelingenkamp met 170.000 vluchtelingen in Oeganda. Dit weekend vigilie en pausviering. Wat is de paus sterk in zijn toespraken! Tot later!”

Lees meer over de Wereld Jongeren Dagen:Deze eerste week was één groot feest(via www.bisdomrotterdam.nl); Paus Franciscus herinnert aan het lijden van vele jonge mensen op aarde (via www.kro-ncrv.nl/katholiek). 

Overleden: Ans Verhagen

Op vrijdag 18 januari 2019 is mevrouw Ans Verhagen-Vos overleden aan de gevolgen van een noodlottige brand in haar appartement in Zorgcentrum Roomburg. Zij is 92 jaar geworden. Mevrouw Verhagen was een zeer betrokken parochiaan en trouw bezoekster van de vieringen in de Goede Herder en van de Herdershof op woensdagmorgen.

Vrijdag 25 januari is er om 13.30 uur een plechtige herdenkingsdienst in de Goede Herderkerk, geleid door Rector Hofstede van Zorgcentrum Roomburg. Daarna zal Ans Verhagen op het naastgelegen kerkhof worden begraven in het familiegraf bij haar overleden man Joop en overleden jongste zoon Clemens.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 3)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 20 januari 2019, 2e zondag door het jaar (C): Jes. 62, 1-5. – 1 Kor. 12,4-11. – Joh. 2,1-12

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 20 januari

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Simon Honselaar. – Trudy van der Kamp.

Voor overleden parochianen: Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Tootje Gründemann. – Paula Sevat-Dries. – Aad en Erwin Duijndam. – Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Maria en Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Helga Versteegen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 20 januari

Woensdag  23 januari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.
Opgelet! Het taxibusje voor de woensdagochtend viering rijdt voortaan van en terug naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete) in Leiderdorp. Vertrek uiterlijk 09:30 uur.

Zondag 27 januari is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is Thea Dingjan-Zonneveld. Er is kinderopvang aanwezig.


Wereldjongerendagen Panama

Maandag 14 januari vertrokken zo’n dertig jongeren uit het bisdom Rotterdam richting Panama om daar deel te nemen aan de Wereldjongerendagen die van 22 tot en met 27 januari plaatsvinden in en rond Panama Stad. Pastoor Walter Broeders is een van de begeleiders. De eerste week in Panama staat in het teken van de ontmoeting met de Kerk in Panama en de lokale cultuur. De jongeren zijn te gast in een parochie en slapen bij gastgezinnen. Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl)

Een van de jongeren die vanuit het bisdom Den Bosch deelnemen aan de Wereldjongerendagen is Erik Buster, student theologie. Hij doet verslag vanuit Sona, een dorpje in Panama. Lees meer (via www.katholiek.nl)


De Zonnebloem bestaat 70 jaar

Vrijwilligersorganisatie De Zonnebloem zet zich al 70 jaar in voor mensen met een lichamelijke beperking.

Op 17 januari 1949 werd De Zonnebloem officieel opgericht. Anno 2019 hebben de 38.000 vrijwilligers nog steeds hetzelfde doel: mensen aangesloten houden bij de maatschappij. Lees meer (via www.kro-ncrv.nl)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 2)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 13 januari 2019, Doop van de Heer (C): Jes. 40,1-5.9-11. – Tit. 2,11-14;3,4-7. – Luc. 3,15-16.21-22

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 13 januari

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Simon Honselaar. – Trudy van der Kamp. – Cees van der Meer.

Voor overleden parochianen: Jan de Vette. – Kees van Hoof. – Truus de Boer-van Wieringen. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Bep en Joop Vorst. – Patricia Bruines. – Ton van der Voort. – Dick van der Hulst. Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 13 januari 2019

Woensdag  16 januari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 20 januari is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het jongeren/middenkoor. Voorganger is pastor R. Kurvers. Er is kinderopvang aanwezig.


Onze schaapskooi in beeld (1)

     

Zaterdagmiddag bezochten ruim 120 vrijwilligers uit de parochie HH Petrus en Paulus het atrium van onze Goede Herderkerk, om de nieuwjaarsreceptie bij te wonen. Vele vrijwilligers uit de diverse parochiekernen kennen elkaar inmiddels dankzij samenwerking in projecten en werkgroepen. In hun toespraken keken pastoors Smith en Broeders met tevredenheid terug op het vele werk dat het afgelopen jaar in onze parochie is verzet. De regiovorming, van belang om de continuïteit in onze parochie op de langere termijn te waarborgen, begint langzamerhand gestalte te krijgen. De oude leden van het parochiebestuur werden hartelijk bedankt voor hun diensten, de nieuwe leden voorgesteld en veel succes toegewenst bij hun nieuwe taken. Pastoor Broeders zal maandag met jongeren uit het bisdom naar Panama vertrekken waar vanaf 22 januari de Wereldjongerendagen gehouden worden.


Kerkklokken luiden voor Kerkbalans

De actie Kerkbalans is de grootste kerkelijke inzamelingsactie van Nederland, waaraan landelijk vele tienduizenden mensen hun bijdrage leveren. Ook in onze eigen parochiekern wordt eind januari de actie gehouden. Wij vragen u dus ook dit jaar weer om mee te (blijven) doen en onze lokale geloofsgemeenschap te steunen. Uw steun is hard nodig, want er gebeurt veel!

Op zaterdag 19 januari, 13:00 uur wordt in de oud-katholieke kerk aan de Zoeterwoudse Singel te Leiden de actie Kerkbalans ingeluid voor de regio Leiden. Het inluidevenement wordt georganiseerd door de protestantse gemeente te Leiden, de rooms-katholieke parochie HH Petrus en Paulus en de oud-katholieke parochie van de HH Fredericus en Odulfus. Eenieder is welkom om het evenement bij te wonen (12:30-13:00 uur). De Leidse schrijver Jeroen Windmeijer zal enkele woorden spreken, de klok luiden en er is koffie, thee en chocolodemelk. Lees meer


Bisschoppelijke brief over Jaar van de Roepingen

Nu de Kerk in de liturgie met het feest van de Doop van de Heer de Kersttijd afsluit, richt mgr. Van den Hende zich met een brief tot de gelovigen van het bisdom Rotterdam. In de brief vraagt hij aandacht voor het Jaar van de Roepingen, dat hij onlangs heeft uitgeroepen. Lees meer