Nieuwsbrief 4, 2019

Er is weer een nieuwsbrief –nummer 4– van 2019 verschenen!

U kunt de nieuwsbrief hier lezen, maar deze ook altijd van achter uit de kerk meenemen, bijvoorbeeld voor een zieke buurman of parochianen die geen internet hebben. Wij wensen u veel leesplezier!

Klik op de blauwe link hieronder om de nieuwsbrief te openen:

Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder 2019 – nummer 4

In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor:

 • Roepingenzondag 2019, ‘Welke belofte draag jij mee in je hart?’
 • Bedevaart naar Banneux
 • Terugblik op Palmzondag
 • Brand in de Notre Dame
 • Pinksteractie: Geloven in de ander, een wereldwijde missie
 • In memoriam: Frans van der Lugt
 • Parochieberichten
 • Vieringen in De Goede Herder van 28 april tot en met 2 juni 2019

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 31 mei 2019.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 24 mei 2019 via het e-mail adres: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com 

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

Nieuwsbrief 3, 2019

Er is weer een nieuwsbrief -nummer 3- van 2019 verschenen!

U kunt de nieuwsbrief hier lezen, maar deze ook altijd van achter uit de kerk meenemen, bijvoorbeeld voor een zieke buurman of parochianen die geen internet hebben. Wij wensen u veel leesplezier!

Klik op de blauwe link hieronder om de nieuwsbrief te openen:

Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder 2019 – nummer 3

In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor:

 • Wie gaat er mee naar The Passion in Dordrecht?
 • Palmpasenstokken versieren
 • Herdenking van de Jodenvervolging in Leiden
 • Sam’s Kledingactie
 • Amnesty International
 • In Memoriam mevrouw Mary Ruijgers
 • Secretariaat versterkt
 • Parochieberichten
 • Vieringen in De Goede Herder

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 26 april 2019.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 19 april 2019 via het e-mail adres: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com 

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

Nieuwsbrief 2, 2019

Er is weer een nieuwsbrief -nummer 2- van 2019 verschenen!

Naast interessante info over onder andere de Vastenactie 2019, een uitleg over de Hongerdoek en de data voor Oecumenische vespers vindt u vanaf deze nieuwsbrief voortaan ook een column van pastoor Broeders. Hierin deelt hij steeds zijn gedachten met ons over de kerk, het leven en bijzondere actualiteiten.

U kunt de nieuwsbrief hier lezen, maar deze ook altijd van achter uit de kerk meenemen, bijvoorbeeld voor een zieke buurman of parochianen die geen internet hebben. Wij wensen u veel leesplezier!

Klik op de blauwe link hieronder om de nieuwsbrief te openen:

Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder 2019 nummer 2

In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor:

 • Vastenactie 2019: Thema ‘ Schoon water verandert alles’
 • Kijken naar de hongerdoek uit Haiti
 • Sam’s Kledinginzamelingsactie
 • Oecumenische vespers in de Veertigdagentijd
 • Activiteiten van het Titus Brandsma Instituut
 • Paasbrodenactie 2019
 • Bedevaarten Banneux
 • In Memoriam mevrouw (en meneer) Eerden
 • ‘Pareltjes’ – Column van Pastoor Broeders
 • Parochieberichten
 • Vieringen in De Goede Herder

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 22 maart 2018.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 15 maart via het e-mail adres: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com 

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

Nieuwsbrief 1, 2019

De eerste nieuwsbrief -nummer 1- van 2019 is verschenen! U kunt deze hier lezen, maar ook altijd van achter uit de kerk meenemen, bijvoorbeeld voor een zieke buurvrouw of parochianen die geen internet hebben. Wij wensen u veel leesplezier!

Klik op de blauwe link hieronder om de nieuwsbrief te openen:

Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder nummer 1, 2019

In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor:

 • Oriëntatiedag Vronesteyn
 • Borrel ValentijnVerloren op 14-februari
 • De Hongerdoek
 • Stichting Baby Hope
 • Vieringen De Goede Herder
 • Parochieberichten
 • Vieringen in De Goede Herder

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 22 februari 2018.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 15 februari via het e-mail adres: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com 

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

Nieuwsbrief nummer 12, 2018

De laatste nieuwsbrief -nummer 12- van 2018 is verschenen! U kunt deze hier lezen, maar ook altijd van achter uit de kerk meenemen, bijvoorbeeld voor een zieke buurvrouw of parochianen die geen internet hebben. Wij wensen u veel leesplezier!

Graag wijzen we een ieder nog op “Nu daagt het in het oosten, lezingen en liederen op weg naar Kerstmis” op zondagmiddag 16 december in de Goede Herderkerk. U wordt uitgenodigd om een oud verhaal te beluisteren en te bezingen, een verhaal dat elk jaar weer als nieuw in de oren klinkt – over een licht dat de duisternis doorbreekt, hoop op toekomst, over een koninklijk kind geboren in een stal.
De toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte voor Serious Request en in het atrium gelegenheid om na te praten bij een drankje. Aanvang: 15:30 uur. Zaal open: 15:00 uur.

Klik op de link hieronder om de nieuwsbrief te openen:

Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder 2018 12

 

In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor:

 • Brood en Rozen, diaconie het hele jaar door
 • Uitnodiging Kindje wiegen
 • Op weg naar het Kerstfeest
 • Verkoop Menswording
 • Nu daagt het in het oosten, lezingen en liederen op weg naar Kerstmis
 • Uit de Beheercommissie
 • Parochieberichten
 • Vieringen De Goede Herder

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 18 januari 2018.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 711 januari via het e-mail adres: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com 

Wij wensen een ieder een goed en vredig kerstfeest en een gezegend 2019!

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

Nieuwsbrief nummer 11, 2018

Nieuwsbrief nummer 11 van 2018 is verschenen! U kunt deze hier lezen, maar ook altijd van achter uit de kerk meenemen, bijvoorbeeld voor een zieke buurvrouw of parochianen die geen internet hebben. Wij wensen u veel leesplezier!

Vergeet u niet de Parochiedag op 18 november in uw agenda te zetten? In de nieuwsbrief leest u er alles over!

Klik op de link hieronder om de nieuwsbrief te openen:

Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder 2018 nummer 11

In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor:

 • Adventsactie 2018: ‘Helpen om te zorgen’
 • Oecumenische vespervieringen in de Adventstijd
 • Werelddag van de Armen
 • Arum Herdenkingsconcert 11 november 2018: ‘Herinneringen delen’
 • Nieuws uit de Beheercommissie
 • Parochiedag 2018 op 18 november
 • Willibrordzondag – zondag van de oecumene
 • Inzameling levensmiddelen Voedselbank
 • Ruiming enkele graven begraafplaats Hoge Rijndijk
 • Vieringen De Goede Herder

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 14 december 2018.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 7 december via het e-mail adres: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com 

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

Nieuwsbrief 2018, nummer 10

Nieuwsbrief nummer 10 van 2018 is verschenen! U kunt deze hier lezen, maar ook altijd van achter uit de kerk meenemen, bijvoorbeeld voor een zieke buurvrouw of parochianen die geen internet hebben. Wij wensen u veel leesplezier!

Klik op de link hieronder om de nieuwsbrief te openen:

Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder 2018 nummer 10

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

 • PAX
 • Wereldmissiemaand 2018: ETHIOPIE
 • Diaconaal Weekend 2018
 • Internationale dag voor de uitroeiing van armoede
 • RKJ Tienergroep
 • Oktober rozenkransmaand
 • Parochieberichten
 • Vieringen in De Goede Herder

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 9 november 2018.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 2 november via het bekende e-mail adres: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com 

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

Nieuwsbrief 2018, nummer 9

Nieuwsbrief nummer 9 van 2018 is verschenen! U kunt deze hier lezen, maar ook altijd van achter uit de kerk meenemen, bijvoorbeeld voor een zieke buurvrouw of parochianen die geen internet hebben. Wij wensen u veel leesplezier!

Klik op de link hieronder om de nieuwsbrief te openen:

Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder 2018, nummer 9

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

 • Vredesweek/Vredeswake
 • Uitnodiging gemeenschappelijke zalving voor zieken en ouderen
 • Bedankje van de MIVA!
 • Publieksdag Brielle, 80 jaar oorlog
 • Vrijwilliger gevraagd met auto
 • Kloosterweekenden met de Franciscaanse Beweging
 • Reünie Banneux bedevaarten
 • Koffie-inlopen voor alleenstaanden bij Brasserie Park
 • Franciscus viering op donderdag 4 oktober
 • Parochieberichten
 • Komenden vieringen in De Goede Herder

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 12 oktober 2018.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 5 oktober via het bekende e-mail adres: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com 

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

Zomer nieuwsbrief 2018 (nummer 7/8)

De zomer nieuwsbrief (nummer 7/8) van 2018 is verschenen! U kunt deze hier lezen, maar ook altijd van achter uit de kerk meenemen, bijvoorbeeld voor een zieke buurvrouw of parochianen die geen internet hebben. Wij wensen u veel leesplezier!

Klik op de link hieronder om de nieuwsbrief te openen:

Zomer Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder 2018 (nummer 7/8)

In deze zomer nieuwsbrief aandacht voor:

 • MIVA – Missie-verkeersmiddelen-actie
 • Tienerkoor in de prijzen
 • Nieuw kazuifel voor ‘De Goede Herder’
 • Vormselviering in de Petruskerk
 • Priesterwijding Daan Huntjens
 • Parochieberichten
 • Komenden vieringen in De Goede Herder

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 14 september 2018.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 7 september via het bekende e-mail adres: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com 

De redactie wenst u een hele fijne en zonnige zomer!

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

Nieuwsbrief 2018, nummer 6

Nieuwsbrief nummer 6 van 2018 is verschenen! U kunt deze hier lezen, maar ook altijd van achter uit de kerk meenemen, bijvoorbeeld voor een zieke buurvrouw of parochianen die geen internet hebben. Wij wensen u veel leesplezier!

Klik op de link hieronder om de nieuwsbrief te openen:

Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder 2018, nummer 6

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

 • Fiets de zomer in met groenekerkenactie!
 • Oecumenische buitenviering op Swetterhage
 • De Dag van de Vluchteling
 • Uitnodiging respijtmarkt
 • Vredeswake 2018
 • Colbertje zoek
 • Tienerkoor in de prijzen!
 • Parochieberichten
 • Komenden vieringen in De Goede Herder

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 6 juli 2018.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 29 juni via het bekende e-mail adres: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com 

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder