Lezingen, intenties, mededelingen en nieuw (week 26)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 25 juni 2017, de twaalfde zondag door het jaar (A): Jer. 20,10-13. – Rom. 5,12-15. – Mat. 10,26-33


kaarsGebedsintenties 25 juni

Voor de overledenen: Nel en Jan Zandbergen. – Paula Sevat-Dries. –

Sacha Lim. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, moeder en Martin Hendriks. – Marion van der Krogt-Koelewijn. – Josephine van Galen. –Overleden familie Van Rijn.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 25 juni

Woensdag 28 juni is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 2 juli is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering, waarin L. Koot voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.

Zondag 2 juli is er ’s-middags een doopviering voor Rohan Almu.


tulpen-voor-de-pausStaatsbezoek aan het Vaticaan

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdagochtend als onderdeel van het staatsbezoek aan Italië ook Vaticaanstad bezocht. Ze schonken de paus een vaas met witte en gele tulpen, een verwijzing naar de kleuren van de Vaticaanse vlag. Ook kreeg Franciscus tulpenbollen cadeau. De koning ontving op zijn beurt uit handen van de generaal-overste van de Jezuïetenorde de bevelhebbersstaf in bruikleen, die wordt toegeschreven aan de ‘Vader des Vaderlands’, prins Willem van Oranje (1533-1584). Lees meer

 


logo_kerkbalans-200x222Bijzonder resultaat parochies actie Kerkbalans 2015 

In 2015 ontvingen parochies met de actie Kerkbalans landelijk ruim € 49 miljoen aan giften. Dat is een daling vergeleken met het jaar ervoor van 2,4%. De opbrengst van de actie Kerkbalans van parochies in het bisdom Rotterdam laat evenwel een stijging zien van 6,6%. Lees meer