Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 4)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 27 januari 2019, 3e zondag door het jaar (C): Neh. 8,2-4a.5-6.8-10. – 1 Kor. 12,12-30 of 12-14.27. – Luc. 1,1-4; 4,14-21

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 27 januari

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ans Verhagen-Vos, die vrijdag j.l. uit onze kerk is uitgedragen. – Simon Honselaar.

Voor overleden parochianen: Charles Borremans. – Sacha Lim. – Paul Snijders. – Vader, moeder en Martin Hendriks. – Pieter Frijns. – Annie van Tilburg-van Vonderen. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Nel Bruines-Overmeer. – Siem Heemskerk. – Vincent Smeets. – Anky Overdijk.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 27 januari

Woensdag  30 januari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Opgelet! Het taxibusje voor de woensdagochtend viering rijdt voortaan van en terug naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete) in Leiderdorp. Vertrek uiterlijk 09:30 uur.

Zondag 3 februari is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering met medewerking van het kinderkoor. Voorganger is Thea Epskamp.


Actie Kerkbalans

De Actie Kerkbalans is weer gestart. Deze week ontvangt u de enveloppen in de brievenbus. Wilt u deze invullen en terugbrengen naar het op de voorkant vermelde adres? Mocht dat niet lukken dan worden de brieven volgende week bij u opgehaald. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. Uw bijdrage is hard nodig, want er gebeurt veel in onze parochiekern!


Onze man in Panama

Een foto met een kort begeleidend bericht (via whats-app) van pastoor Walter Broeders uit Panama, die met jongeren uit ons bisdom de Wereldjongerendagen bezoekt:

“Groet uit Panama, met veel internationale ontmoetingen. In Soná een mooi voorprogramma gehad. Genoten van de gastvrijheid. Hier in Panama City opnieuw in een gastgezin. Maar nu aanzienlijk armer. Mensen, wat zijn wij rijk! En wat een toekomstmogelijkheden dragen wij met ons! Hier wordt geprobeerd te overleven. En laten mensen met hun weinige geld hun kinderen toch studeren.

Een Nederlandse priester gesproken. Hij werkt in een vluchtelingenkamp met 170.000 vluchtelingen in Oeganda. Dit weekend vigilie en pausviering. Wat is de paus sterk in zijn toespraken! Tot later!”

Lees meer over de Wereld Jongeren Dagen:Deze eerste week was één groot feest(via www.bisdomrotterdam.nl); Paus Franciscus herinnert aan het lijden van vele jonge mensen op aarde (via www.kro-ncrv.nl/katholiek).