Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 11)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 18 maart 2018, de vijfde zondag van de veertigdagentijd (B): Jer. 31,31-34. – Hebr. 5,7-9. – Joh. 12,20-33

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 18 maart

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ali Rotteveel-Veerman, die a.s. maandag zal worden begraven. – Jacky Ponsioen-Rasué. – Ton van der Voort. – Hubertus van Mil. – Quirinus Bruines. – Charles Borremans. – Cornelia Prins-Kooloos.

Voor overleden parochianen: Aad en Erwin Duijndam. – Nel en Jan Zandbergen. – Jan Straathof. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Gijs Duivenvoorden. – Siem Heemskerk. – Paula Sevat-Dries. – Corrie Bousie. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Josephine van Galen. – Familie van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 18 maart

Vanavond om 19:00 uur is de avondwake voor Ali Rotteveel-Veerman. Voorganger is Jeaneke van der Hulst.

Maandag 19 maart wordt om 10:30 uur de uitvaartdienst gehouden voor Ali Rotteveel-Veerman, met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is pastoor Broeders.

Woensdag 21 maart is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Woensdagmiddag 21 maart kunnen kinderen in het atrium van de Goede Herderkerk hun palmpaasstokken versieren in het atrium (zie ook de blogpost van 4 maart j.l. De palmpaasstokken worden zondag 25 maart in de viering in processie door de kerk gedragen.

Donderdag 22 maart is er om 19:15 uur een oecumenische boeteviering in de Goede Herderkerk. Voorgangers: Thea Dingjan en predikante Hester Smits. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Zondag 25 maart (Palmzondag) is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Thea Dingjan voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor.
Om 12:00 uur begint de Wereldjongerendagviering in de H. Petruskerk te Leiden. Lees meer
Om 15:00 uur zingt hier in de Goede Herder het Russisch Byzantijns kamerkoor Soglasije koorwerken uit de Mattheus Passion en Russische gezangen uit de Goede week. Informatie hier over vindt u op de leestafel.


Beelden uit onze schaapskooi (5)

     

     

Zaterdagmiddag 17 maart was de Christus Dienaarkerk volgestroomd met bezoekers voor het korenfestival (foto 1). Het werd georganiseerd door het Iduna-koor in samenwerking met zangvereniging Cantate Domino, die in 2018 honderd jaar bestaat. In totaal gaven negen Zoeterwoudse zanggezelschappen acte de présence, met een afwisselend programma dat klonk als een klok. Parochiekern Sint Jan’s Onthoofding werd naast Iduna ook nog vertegenwoordigd door parochiekoor Sint Cecilia en door Faith United. Het dames- en herenkoor van de Goede Herder liet met uitvoeringen van ‘Levend water geef ik jou’, ‘Onze Vader verborgen’, ‘Hide not Thou Thy Face’ en ‘Verblijdt u in Zijn naam’ een prima indruk achter (foto 2).

Halverwege het programma werden de aanwezigen getrakteerd op koffie, thee en CD’s: geen muziekdragers maar originele baksels met bovenop de initialen van de Christus Dienaarkerk (foto 3). Iduna en Cantate Domino zongen aan het eind gezamenlijk ‘An Irish Blessing’ (foto 4), waarna alle koren het slotlied ‘Zing met mij’ inzetten en er waarlijk community singing ontstond. Dank aan de leden van Iduna en Cantate Domino voor de uitstekende organisatie van een zangmiddag die door velen werd gewaardeerd!


Vijf jaar paus Franciscus

Op 13 maart was het vijf jaar geleden dat kardinaal Bergoglio verkozen werd tot paus. Hij koos als eerste paus voor de naam Franciscus. Voor zijn jubileum blikt www.katholiekleven.nl in een video (10:24 min.) terug op wat hij in deze vijf jaar aan de Kerk heeft gegeven. Lees meer

Zie ook het nieuwsbericht via www.kro.katholiek en een overzicht van de populairste tweets van paus Francis (via www.kerknet.be)