Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 41)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 8 oktober, de zevenentwintigste zondag door het jaar (A): Jes. 5,1-7. – Fil. 4,6-9. – Mat. 21,33-43


kaarsGebedsintenties 8 oktober

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor de overledenen: Corrie Bousie. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Truus de Boer-van Wieringen. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Ada van der Meel-Slats. – Ina van der Velde. – Josephine van Galen. – Overleden  familie van Rijn.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jan Kooijman. – Maria Verhoef-van Duijnhoven.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 8 oktober

Vandaag is het wereldmissiedag voor kinderen.

Woensdag 11 oktober is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pastoor Broeders.

Zondag 15 oktober is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pater C. van den Eijnden S.C.J. voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


Rotterdam.relNoveen voor de bedevaart naar Rome

Tijdens de startviering op 4 oktober voor de bisdombedevaart naar Rome ontvingen pelgrims en thuisblijvers een noveen. De noveen kan worden gebeden de dagen voorafgaand aan de bedevaart, en ook tijdens de bedevaart.

Een noveen is een beproefde manier van gebed, waarbij gedurende negen dagen wordt gebeden. Mgr. Van den Hende: “Bedevaartgangers en thuisblijvers vormen als netwerk van liefde een biddende gemeenschap”. Lees meer


zonneliedZuster Chiara en het Zonnelied

De abdis van de zusters clarissen in Megen vertelt over hun spiritualiteit. Bij de praktische vertaling daarvan spelen Franciscus en het Zonnelied een belangrijke rol. “Dat is een lofzang op de schepselen. Franciscus eerbiedigde de schepping en de mensen heel sterk. Het is bijzonder dat hij alle elementen broeder of zuster noemt.” Bekijk de video (via katholiekleven.nl)

 


bisschop-Wiert_wz5Frans Wiertz stopt als bisschop van Roermond

Bisschop Frans Wiertz van Roermond kondigt in een brief aan alle gelovigen in zijn bisdom aan dat hij met ingang van 2 december aanstaande zijn taken als bisschop van Roermond neerlegt. In de rooms-katholieke kerk worden bisschoppen geacht om bij het bereiken van hun 75e levensjaar hun ontslag aan te bieden aan de paus. Bisschop Wiertz hoopt op 2 december deze leeftijd te bereiken. Lees meer (via rkk.nl)