Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 44)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 29 oktober 2017, de dertigste zondag door het jaar (A): Ex. 22,20-26. – 1 Tess. 1,5c-10. – Mat. 22,34-40.


kaarsGebedsintenties 29 oktober 2017

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en speciaal om kracht voor een ernstig zieke.

Voor de overledenen: Jan Hockx en Lidwien Hockx-van der Klugt. – Trudy van Veen-Hockx. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Sacha Lim. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Ivo Harteveld. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna-Jan en Marianne Versteegen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jan Kooijman. – Maria Verhoef-van Duijnhoven.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 29 oktober

Maandag 30 oktober spreekt mgr. Van den Hende de Hervormingsdaglezing uit in de Andreaskerk van de Lutherse Gemeente Rotterdam, Aanvang: 19.30 uur.

Woensdag 1 november (Allerheiligen), is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 2 november (Allerzielen) is er om 19:30 een woord- en gebedsviering. Zie het bericht hieronder.

Zondag 5 november is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering, waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Om 13:00 uur Heilig Doopsel van Evy Daina Holverda.

De nieuwe Rondom de Kerk van november/december ligt weer klaar. Neemt u een exemplaar mee bij het verlaten van de kerk? Het blad wordt niet meer thuis bezorgd.

Pastoraal werker Bas van Pampus is getroffen door overspannenheid, hetgeen om een time-out vraagt. Zijn werkzaamheden worden grotendeels overgenomen door de overige teamleden. We nemen Bas en zijn gezin op in onze gebeden en hopen hem weer spoedig in ons midden terug te zien.


DGH_overzicht_01_20170709_105937_HDRBeroepskrachten vicariaat Den Haag bezoeken Goede Herderkerk

Woensdag 25 oktober bezochten ongeveer 60 beroepskrachten van het vicariaat Den Haag onze Goede Herderkerk. In het atrium bogen bisschoppelijk vicaris Lex van Deelen, priesters, diakens en pastorale werkers zich in vier groepen over het thema ‘Kerkgebouw: blok aan het been of niet?’

Dat althans op het gebouw aan de Rijndijk de beeldspraak van blokken aan benen niet van toepassing is, bleek nadat beheercommissielid Freek Versteegen een presentatie over de herinrichting van de Goede Herderkerk had gegeven en geïnteresseerden had rondgeleid. Vele aanwezigen waren zichtbaar verrast en toonden zich onder de indruk van het nieuwe interieur en de multifunctionaliteit van de ruimte – en niet minder van de professionele lunch met soep, belegde broodjes en kroketten die Riet Heemskerk en de andere vrijwilligers van het keukenteam hadden klaargemaakt. Diverse pastoors uit het vicariaat willen graag nog eens langskomen met hun bestuur om de herinrichting qua concept en uitvoering nader te bekijken.


symbool-kruisAllerzielen

Donderdag 2 november is het Allerzielen. We herdenken onze dierbaren, in het bijzonder de parochianen die in het afgelopen jaar zijn overleden:

Dré Nierop (25.10.2016). – Nel Bruines-Overmeer (19.11.2016). – Marianne Binnendijk-Hockx (12.12.2016). – Siem Heemskerk (1.1.2017). – Ada van der Meel-Slats (2.1.2017). – Ina van der Velde (7.1.2017). – Jan de Vette (13.1.2017). – Ester van Delft-Detic (23.1.2017). – Paula Sevat-Dries (26.1.2017). – Frans Cortenbach (26.2.2017). – Marion van der Krogt (19.4.2017). – Gijs Duivenvoorden (25.7.2016). – Helmi Vis-van Bilderbeek (29.7.2017). – Jan Kooijman (4.9.2017). – Maria Verhoef-van Duijnhoven (25.9.2017).

Gebedsintenties: overleden Kees van Hoof. – Theo van der Meer. – Jan Hockx  en Lidwien Hockx- van der Klugt. – Trudy van Veen-Hockx. – Jan Straathof. – Aad Boers. – Wilhelmus Raaphorst en Johanna Raaphorst-Overdevest. – Wim, Inge en Jeanne van Leeuwen. – Koos, Corrie, Toos en Jan Mooijman. –  Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Familie Van Rijn.

Om 19:30 uur is er een woord- en gebedsviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Aansluitend (rond 20:15 uur) volgt ‘Allerzielen in het Licht’. We gaan met voorganger pastoor Broeders naar de begraafplaats achter de Goede Herderkerk voor gebed, het zegenen van de graven, de wensboom, gedichten en samenzang. Ook al is uw geliefde ergens anders begraven of gecremeerd, we kunnen met elkaar op de begraafplaats het Licht delen, zien, voelen en beleven.


kerststal_20161216_150129_hdr_bewerktKerstvieringen

Zoals het er nu naar uitziet, zullen op Kerstavond in de Goede Herderkerk maar liefst drie eucharistievieringen gehouden worden. Om 19:00 uur gaat pater J. Bouman O.P. voor, om 21:30 uur pater C. van den Eijnden S.C.J. en om 23:00 uur (of 23:30 uur) pastoor W. Broeders. Meer details volgen binnenkort.


logo-katholiek.nlAantal katholieken stijgt wereldwijd behalve in Europa

Volgens het Jaarboek van de Katholieke Kerk is het aantal gelovigen wereldwijd in het kalenderjaar 2015 gestegen naar bijna 1,3 miljard katholieken. Lees meer