Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 46)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 12 november, de tweeëndertigste zondag door het jaar (A): Wijsh. 6,12-16. – 1 Tess. 4,13-18 of 13-14. – Mat. 25,1-13


kaarsGebedsintenties 12 november

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en speciaal om kracht voor een ernstig zieke.

Voor de overledenen: Patricia Bruines. – Ton van Kempen. – Truus de Boer-van Wieringen. – Ada van der Meel-Slats. – Ina van der Velde. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor Tiny van Wetten-van Diemen, onlangs overleden.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 12 november

Ter gelegenheid van zijn 40-jarig bestaan geeft het Leiderdorps Kamerkoor onder leiding van Arnaud van Gelder vanmiddag een jubileumconcert in de Goede Herderkerk.  Aanvang: 15:00 uur. Zie de weblog voor meer informatie.

Woensdag 15 november is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

De geplande avond met gespreksthema ‘Wat is nu precies evangelisatie?’ van 15 november in de Josephkerk gaat in verband met de ziekte van Bas van Pampus niet door.

Donderdag 16 november is er een gespreksavond over: ‘Hoe leg je een geloofswaarheid in 3 minuten uit?’ Lokatie: Pastorie H. Lodewijk. Tijd: 20:00 – 21:30 uur.

Zondag 19 november is het parochiedag. De eucharistieviering (aanvang 9:30 uur) waarin pastoor Broeders voorgaat, wordt feestelijk ondersteund door alle koren: dames- en herenkoor, het jongerenkoor en het kinderkoor. Ook is er tijdens de viering kindernevendienst. De familiekamer, de Anna Martina kamer, wordt door pastoor Broeders feestelijk ingezegend.  Na de viering is er onder het nuttigen van koffie met iets lekkers uitgebreid tijd om een praatje te maken met pastoor Broeders. Ook zijn de diverse werkgroepen aanwezig. Als u vragen heeft over de werkgroepen stel ze gerust aan de medewerkers. Voor het lekkers bij de koffie hebben we uw hulp nodig. Uw baksels zijn van harte welkom; graag even melden bij Riet Heemskerk of het secretariaat.

Aflevering november/december van Rondom de Kerk ligt weer klaar. Neemt u een exemplaar mee bij het verlaten van de kerk? Het blad wordt niet meer thuis bezorgd.


symbool-kruisOverleden: Tiny van Wetten

Op 1 november is overleden mevrouw Catharina Adriana van Wetten-van Diemen, in de leeftijd van 94 jaar, laatst woonachtig in Zorgcentrum Roomburgh. Tiny van Wetten was onder meer jaren actief in De Soos en MBvO Zoeterwoude. De afscheidsdienst vond plaats op dinsdag 7 november in de aula van crematorium Duin- en Bollenstreek.


Rotterdam.relNieuwsbrief Rotterdam

In de tweewekelijkse nieuwsbrief van het bisdom Rotterdam staat het meest recente nieuws van de bisdomwebsite. Inhoud: Diakenwijdingen: Interview met Daan Huntjens en Peter Winnubst. – Voortgang van de Nieuwe Automatisering Parochies. – Geestelijk verzorgers in gesprek over kwetsbaarheid. – Professionele foto’s voor parochies bij actie Kerkbalans. – Uit de agenda van Mgr. Van den Hende oktober 2017. – Willibrordzondag en voortgaande oecumenische dialoog. – Jongeren en bisschop spreken over zorg voor de schepping en over de heiligen. – Mgr. Van den Hende bezoekt psychiatrische instelling. – Laurentiusconferentie over de zorg voor migranten. – Tevens een video van een interview met Mgr. van den Hende aan de vooravond van Allerzielen (via katholiekleven.nl).


2017-11-08-Abt-Gerard-Mathijsen_1_950pixWijsheid van een stokoude monnik

Op 11 november viert de Kerk de feestdag van Sint Maarten. “Sint Martinus is de oudste monnik in het Westen die we kennen,” vertelt abt Gerard Mathijsen osb in deze video (via katholiekleven.nl).

“Martinus was eerst soldaat in het Romeinse leger, werd monnik en later bisschop van Tours. Hij is oud geworden, 81 jaar.” De abt van de St. Adelbertabdij te Egmond, die zelf ook op leeftijd is, vertelt dat de mensen geschokt reageren als Martinus vertelt dat hij zijn dood voelt aankomen. Martinus heeft daarop een prachtig antwoord, vertelt abt Mathijsen, dat betekenisvol is ook voor onze tijd, waarin oude mensen zich soms niet meer nuttig of gewaardeerd voelen.


lectio-divinaLectio divina: lezen om te leven

Lectio divina, letterlijk ‘goddelijke lezing’, is een bijzondere en intensieve manier van lezen van vooral de Bijbel; een ervaren ook, dat je daarbij ten deel kan vallen, dat God je in dat lezen aanspreekt. Lees meer (via katholiek.nl)