Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 50)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 10 december 2017, de tweede zondag van de advent (B): Jes. 40,1-5.9-11. – 2 Petr. 3,8-14. – Marc. 1,1-8

 


kaarsjes2Gebedsintenties 10 december

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en speciaal om kracht voor een ernstig zieke.

Voor de overledenen: Patricia Bruines. – Truus de Boer-van Wieringen. – Ada van Der Meel-Slats. – Ina van der Velde. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor Hendrikus Smit, die vrijdag j.l. vanuit onze kerk is uitgedragen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart


Logo_DGHMededelingen 10 december

Zondagmiddag 10 december is het traditionele kerstconcert in de kathedraal van Rotterdam. Zie de blogpost van 19 november voor meer informatie.

Op woensdag 13 december is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pastoor Broeders.

Donderdag 14 december is er een oecumenische adventsvesperviering in de Dorpskerk in Leiderdorp. Voorganger is Haro Hielkema.

Zondag 17 december is er een woord- en gebedsviering, waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Tevens is er kindernevendienst

Zondag 17 december is er ook een Kerstsamenzang in de Petruskerk aan de Lammenschansweg. Aanvang 16:00 uur. De toegang is gratis. Wel is er een deurcollecte voor het reviseren van het orgel. Na afloop is er warme glühwein, chocolademelk en iets lekkers.


van-den-hendeVoorleesbrief bisschop Van den Hende

Mgr. Van den Hende nodigt alle parochianen in zijn bisdom uit om mee te doen aan een themajaar over bidden.

‘Een Jaar van Gebed is eigenlijk een project van kerkopbouw. Door te bidden plegen we onderhoud aan ons netwerk van liefde, want door het gebed bewaren wij actief de verbinding met de Heer en met elkaar,’ aldus de bisschop in zijn Voorleesbrief. Lees meer – Download de Voorleesbrief.


kerstposter - 2017 DEF

Kerstposter

Katholieke scholen in het primair en het voortgezet onderwijs en parochies ontvangen dit jaar een bijzondere kerstposter. De poster wordt verspreid vanwege de Week van het Katholiek Onderwijs, die plaatsvindt van 11 tot en met 15 december. De poster laat de aankondiging aan de herders door de engelen zien, in de kerstnacht. Het is een schilderij van de Limburgse kunstenaar Germain Creyghton (geb. 1934). Op de afbeelding zijn onder meer herders in een Limburgs heuvellandschap te zien, met op de achtergrond de mergelgrotten van Bemelen.

De poster is een initiatief van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) en de bisschoppelijk gedelegeerden voor het katholiek onderwijs van de gezamenlijke bisdommen. Ze willen scholen en parochies op die manier ondersteunen om catecheseprojecten rondom het kerstverhaal op te zetten. Op www.nksr.nl is een download van de poster te vinden en suggesties hoe de poster gebruikt kan worden in de klas en in de parochie. Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl) – Download de poster


bodar12Leven alsof God bestaat

Antoine Bodar gaf op vrijdag 8 december in Leiden de 46ste Huizingalezing, getiteld ‘Leven alsof God bestaat’. In spel ontstaat cultus en uit cultus komt cultuur voort. Dat leert Johan Huizinga in zijn beroemde boek Homo ludens (1938). Wat gebeurt er als een cultuur, een maatschappij dus, helemaal is los geraakt van de cultus? Op die vraag gaf Antoine Bodar antwoord.

Lees via www.kro.nl de volledige, onbewerkte tekst van de lezing zoals die door Bodar werd uitgesproken. Bij Elsevier verschijnt in boekvorm een uitgebreidere versie met voetnoten. (Foto: KRO/Werry Crone)