Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 9)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 3 maart 2019, achtste zondag door het jaar (C): Sir. 27,4-7. – 1 Kor. 15,54-58. – Luc. 6,39-45

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 3 maart

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Rita Pieterse-Zwetsloot. – Ans Verhagen-Vos. – Nelly Eerden-de Rooij. – Lina Labordus-Kuilenburg.

Voor overleden parochianen: Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Jan Straathof. – Jan de Vette. – Ria van Kroft-van Vliet. – Frans Cortenbach. – Gita Cortenbach – Penders. – Overleden ouders, Wim en Ina van der Velden. – Hubertus van Mil. – Antoon Ammerlaan. – Ton van der Voort.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 3 maart

Woensdag 6 maart is het Aswoensdag, begin van de Veertigdagentijd.
– Om 10:00 uur er een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Let op: In verband met de verkiezingen is er over 2 weken op 20 maart geen viering en geen Herdershof.
– Om 19:00 uur is er een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat en askruisjes zal uitdelen. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Donderdag 7 maart is er om 10:30 uur een uitvaartdienst voor mevrouw Margaretha Adriana van de Kletersteeg, die op donderdag 28 februari is overleden in de leeftijd van 86 jaar. Mevrouw van de Kletersteeg was jaren geleden als organiste verbonden aan het Meerburgkoor. Voorganger in de woord- en gebedsviering is diaken Clavel. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats achter de kerk.
– Donderdagavond is er om 19:15 uur de eerste van een serie oecumenische vesperdiensten. Lokatie: Dorpskerk in Leiderdorp. Deze diensten in de Veertigdagentijd worden afwisselend gehouden in de protestantse kerk aan de Dorpstraat in Leiderdorp en in de Goede Herderkerk. Dit  jaar is het thema ontleend aan de rondzendbrief van Paus Franciscus: De zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Mens waar ben je? Voorgangers zijn Haro Hielkema en Leo Koot.

Zondag 10 maart (eerste zondag van de Veertigdagentijd) is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het kinderkoor. Voorganger is pastoor Broeders. Er is kinderopvang aanwezig.

Zaterdag 16 maart wordt Sams kledingactie gehouden. Inzameling van kleding tussen 9:00 en 11:30 uur bij de Goede Herderkerk. Heeft u kleding die u niet meer draagt dan kunt die hier inleveren. De verkoop van deze kleding levert geld op dat direct besteed wordt om de nood in rampgebieden te verlichten. Met de opbrengst van de kleding zal Cordaid Mensen in Nood de mensen helpen op Sulawesi, die op 28 september 2018 door een aardbeving en een tsunami met aardverschuivingen getroffen zijn.


Paus Franciscus en zijn boodschap voor de Veertigdagentijd

Op de maandagavonden 18 maart en 8 april wordt in de Petruskerk (Lammenschansweg, Leiden) twee avonden gegeven over paus Franciscus. Deze avonden worden gehouden door pastoor Broeders en Bas van Pampus. U bent van harte welkom. Aanvang 20:00 uur.

Op deze avonden zal ongetwijfeld de boodschap ter sprake komen die de paus ons ter bezinning meegeeft op weg naar Pasen 2019. De boodschap verbindt de Veertigdagentijd met aandacht voor de schepping en is gedateerd op 4 oktober 2018, het feest van de heilige Franciscus van Assisi. Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl)


Catharinakerk blijft kathedraal van Utrecht

De Sint-Catharinakerk aan de Lange Nieuwstraat in Utrecht blijft behouden als kathedraal van de aartsbisschop van Utrecht. Kardinaal Willem Eijk heeft na protesten van parochianen tegen verkoop van het middeleeuwse kerkgebouw besloten dat zijn bisschopszetel in de Catharijnekerk blijft staan. Het middeleeuwse kerkgebouw maakt deel uit van het kloostercomplex waarin tegenwoordig het Museum Catharijneconvent is gevestigd. Lees meer (via www.kro-ncrv.nl)

Bekijk het interieur van de Catharijnekerk via kerkfotografie.nl