Zalig Kerstfeest!

Mede namens pastoor Walter Broeders wensen wij u een Zalig Kerstfeest!

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die ervoor zorgden dat de kerstvieringen gehouden konden worden. Zij werden door vele kerkgangers bezocht en gewaardeerd.

Pastoraatgroep en beheercommissie parochiekern De Goede Herder


De boodschap teruglezen

Maandag 24 december 2018 (Nachtmis): Jes. 9,1-3.5-6. – Tit. 2,11-14. – Luc. 2,1-14

Dinsdag 25 december 2018 (Hoogfeest van Kerstmis): Jes. 52,7-10. – Heb. 1,1-6. – Joh. 1,1-18 of 1-5.9-14

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 24-25 december

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Simon Honselaar. – Trudy van der Kamp. – Cees van der Meer. – Finette den Tex-Lips.

Voor overleden parochianen: (24 december, 19:00 uur) Martin en Gré Menken–van der Poel. – Jan en Tiny van Cassel-van der Hoeven. – Elly en Theo Vlasveld. – Gita en Frans Cortenbach. – Ingrid van Nierop-Visser. – Willem Maarten en Lidwien Kocken. – (21:00 uur) Corrie Zwetsloot-van der Meer. – Piet Hartwijk. – Charles Borremans. – Paul Snijders. – Annie van Tilburg-van Vonderen. – Patricia Bruines. – Wim Pieterse. – Overleden broers Aad, Coen en Ben Boers. – Ton Choufoer. – Nel en Jan Zandbergen. – Aad en Erwin Duijndam. – Niesje van Diemen-Threels. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Kees van Hoof. – Alie Rotteveel. – Nel Bruines-Overmeer. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Vincent Smeets. – Joop Vervoorn. – Jan Zandbergen. –  (23:30 uur) Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Jan Roeleven. – Helga Versteegen. – Gerard Knigge. – Anna, Jan en Marianne Versteegen. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Inge en Wim van Leeuwen. – Koos, Toos, Corrie en Jan Mooijman. – Piet en Miep van Hooven. – (25 december) Jan Mooren. – Jan de Vette. – Vader, moeder, Wim en Ina van der Velde. – Truus de Boer-van Wieringen. – Ton van der Voort. – Tootje Gründemann. – Ton van der Voort. – Paula Sevat-Dries. – Sacha Lim. – Pieter Frijns. – Dick van der Hulst. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Siem Heemskerk. – Aad en Erwin Duijndam. – Alie Rotteveel. – Ton van Kempen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 24-25 december

Zondag 25 december is er om 14:00 uur ‘Kindje wiegen’ voor de allerkleinsten met Stephanie Jägel. Er wordt een kerstverhaal voorgelezen en er worden liedjes gezongen om er een gezellig samenzijn voor de kinderen van te maken.

Zondag 30 december (Feest van de H. Familie) is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastor Versteegen voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) is er om 09:30 uur een eucharistieviering met volkszang en muzikale ondersteuning. Voorganger is pastoor Broeders.


Onze schaapskooi in beeld (22)

Voor wie zou willen weten wat er in onze bloeiende parochiekern De Goede Herder zoal gebeurt, heeft de beheercommissie een kleurig boekje laten drukken. Het is getiteld Onze schaapskooi in beeld en het biedt een interessante terugblik op het afgelopen jaar. De boekjes werden aangeboden tijdens de kerstvieringen in onze kerk, zolang de voorraad strekt. Maar een digitale versie (PDF) is ook beschikbaar.

 

 

 


Kerstwens van bisschop Van den Hende

Een Zalig Kerstfeest en Gezegend Nieuwjaar wenst ook mgr. Van den Hende: “De Kerk als netwerk van liefde heeft haar oorsprong in Gods Zoon die uit liefde is mens geworden. Ook in 2019 willen wij in zijn Naam geloof, hoop en liefde verspreiden.” Lees meer (via www. bisdomrotterdam.nl)

 

 


200 jaar Stille Nacht

‘Stille nacht’ is vermoedelijk het allerbekendste kerstlied. Het ontstond precies tweehonderd jaar geleden in Oostenrijk, toen de parochiepriester Joseph Mohr uit Oberndorf bij Salzburg de verzen schreef die door componist Franz Gruber op inmiddels onsterfelijke muziek gezet werd. De Duitse tekst werd overgezet in meer dan 140  talen en overal ter wereld klinkt in de kerstnacht dit lied. In 2011 werd het door de UNESCO opgenomen op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Afgebeeld is een van de autografen van Gruber (Salzburg Museum), Lees ook de bijdrage van zr. Caritas van Houdt (via www.kerknet.be)


De kat en de duif

Jeugdauteur Sylvia Vanden Heede (°1961)) en illustrator Nilu Kuhpour (°1961) creëerden een betoverend kerstverhaal. Lees meer (via www.kerknet.be)