Zalig Pasen!

Moge allen die verbonden zijn met onze gemeenschap het licht van de verrezen Heer persoonlijk ervaren en doorgeven aan anderen.

Namens de parochianen danken wij alle vrijwilligers die ervoor zorgden dat de bijzondere vieringen in de Veertigdagentijd en de Goede Week gehouden konden worden. Zij werden door vele kerkgangers bezocht en gewaardeerd.

Pastoraatgroep en beheercommissie De Goede Herder

 

 

 

 


De boodschap teruglezen

De schriftlezingen van zaterdag 31 maart 2018 (Paaswake): Gen. 1Ex.14Jes.55. – Rom. 6,3-11. – Mc. 16,1-8

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)

De schriftlezingen van zondag 1 april 2018 (Hoogfeest van Pasen): Paaszondag: Hand. 10,34a.37-43. – Kol. 3,1-4. – Joh. 20,1-9

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 31 maart – 1 april

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Bep van Rijn-Weerdenburg. – Tootje Gründemann-Plouvier, Ali Rotteveel-Veerman. – Jacky Ponsioen-Rasué. – Ton van der Voort. – Hubertus van Mil. – Quirinus Bruines. – Charles Borremans. – En Annie van Tilburg-van Vonderen, die donderdag 29 maart is overleden.

Voor overleden parochianen: (viering 31 maart): Paul Snijders. – Paula Sevat-Dries. – Nel en Jan Zandbergen. – Jan Straathof. – Ton van Kempen. – Jan Mooren. – Toos Leenaarts. – Marja en Jan Kooijman. – Frans Cortenbach. – Gitta Cortenbach-Penders. – Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen. – Helmi Vis-van Bilderbeek. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Patricia Bruines. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn. – (viering 1 april): Jan de Vette. – Jan van der Meer. – Jan Mooren. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Ton Choufoer. – Truus de Boer-van Wieringen. – Joop Vorst. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Corrie Bousie. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Sacha Lim. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Gijs Duijvenvoorden. – Nel Bruines-Overmeer. – Siem Heemskerk. – Aad en Erwin Duijndam. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 31 maart – 1 april

Woensdag 4 april is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. De taxibus die klaarstaat bij de Menswording in Leiderdorp is op de hoogte van het vroegere tijdstip, dit in verband met de achtste verjaardag van de Herdershof.
Om 14:00 uur is de uitvaartdienst voor mevrouw van Tilburg-van Vonderen. Voorganger is diaken Clavel. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Zondag 8 april is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastor R. Kurvers voorgaat. Met medewerking van het Jongeren/Middenkoor. Er is tevens kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd.
’s-Middags geeft het projectkoor polyfone muziek onder leiding van Donald Bentvelsen een klein concert in de Goede Herderkerk. De toegang is gratis. Aanvang: 14:30 uur. Lees meer.

Er is een nieuwe aflevering verschenen van Rondom de Kerk (13-5). Gedrukte exemplaren kunt u meenemen vanuit de kerk.


 Overleden: Bep van Rijn

Op 26 maart is overleden Bep van Rijn-Weerdenburg, echtgenote van Piet van Rijn, in de leeftijd van 85 jaar. Al op hoge leeftijd kwam ze met haar man in Leiderdorp wonen (bijna in Oud-Ade) en vond contacten binnen de ledengroep van de KBO. In de begintijd in Leiderdorp konden ze samen de Menswordingkerk nog bezoeken. De laatste drie jaren was dat voor hen niet meer mogelijk. De contacten met parochiekern Goede Herder verliepen via de mensen van de werkgroep Thuiscommunie. Het afscheid vond plaats op zaterdag 31 maart.


Overleden: Annie van Tilburg

Op 29 maart is overleden mevrouw Anna Jacoba Allegonda Tilburg-van Vonderen, in de leeftijd van 94 jaar.

De uitvaartdienst wordt gehouden op woensdag 4 april in de Goede Herderkerk, om 14:00 uur. Voorganger is diaken Clavel. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats achter de kerk.


Beelden uit onze schaapskooi (7)

                     

Drie beelden uit de liturgie van de Goede Week in onze kerk: op Goede Vrijdag werd de kruisweg gebeden, meebeleefd en Jezus’ lijden en sterven herdacht. Als kruishulde staken de aanwezigen kaarsjes aan en legden bloemen neer (foto 1). Tijdens de Paaswake werd vanuit de duisternis de nieuwe Paaskaars ontstoken: teken van Christus die verrezen is (foto 2). De Paaskaars vanochtend na het Hoogfeest van Pasen, voorzien van bekende symbolen: alfa en omega (eerste en laatste letter van het Griekse alfabet) symboliseren de alomvattende Godheid, vijf wierookkorrels (vannacht door pastoor Broeders in het kruis op de kaars gestoken) verbeelden de vijf wonden van Jezus; onderaan Jezus die Petrus redt tijdens de storm op het meer: kunstwerk in was vervaardigd door Edelyn Verhoosel (foto 3).


Nieuws uit het bisdom

De webberichten over gebeurtenissen en activiteiten in het bisdom Rotterdom worden regelmatig samengevat in een nieuwsbrief. Lees meer

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 11)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 18 maart 2018, de vijfde zondag van de veertigdagentijd (B): Jer. 31,31-34. – Hebr. 5,7-9. – Joh. 12,20-33

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 18 maart

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ali Rotteveel-Veerman, die a.s. maandag zal worden begraven. – Jacky Ponsioen-Rasué. – Ton van der Voort. – Hubertus van Mil. – Quirinus Bruines. – Charles Borremans. – Cornelia Prins-Kooloos.

Voor overleden parochianen: Aad en Erwin Duijndam. – Nel en Jan Zandbergen. – Jan Straathof. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Gijs Duivenvoorden. – Siem Heemskerk. – Paula Sevat-Dries. – Corrie Bousie. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Josephine van Galen. – Familie van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 18 maart

Vanavond om 19:00 uur is de avondwake voor Ali Rotteveel-Veerman. Voorganger is Jeaneke van der Hulst.

Maandag 19 maart wordt om 10:30 uur de uitvaartdienst gehouden voor Ali Rotteveel-Veerman, met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is pastoor Broeders.

Woensdag 21 maart is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Woensdagmiddag 21 maart kunnen kinderen in het atrium van de Goede Herderkerk hun palmpaasstokken versieren in het atrium (zie ook de blogpost van 4 maart j.l. De palmpaasstokken worden zondag 25 maart in de viering in processie door de kerk gedragen.

Donderdag 22 maart is er om 19:15 uur een oecumenische boeteviering in de Goede Herderkerk. Voorgangers: Thea Dingjan en predikante Hester Smits. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Zondag 25 maart (Palmzondag) is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Thea Dingjan voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor.
Om 12:00 uur begint de Wereldjongerendagviering in de H. Petruskerk te Leiden. Lees meer
Om 15:00 uur zingt hier in de Goede Herder het Russisch Byzantijns kamerkoor Soglasije koorwerken uit de Mattheus Passion en Russische gezangen uit de Goede week. Informatie hier over vindt u op de leestafel.


Beelden uit onze schaapskooi (5)

     

     

Zaterdagmiddag 17 maart was de Christus Dienaarkerk volgestroomd met bezoekers voor het korenfestival (foto 1). Het werd georganiseerd door het Iduna-koor in samenwerking met zangvereniging Cantate Domino, die in 2018 honderd jaar bestaat. In totaal gaven negen Zoeterwoudse zanggezelschappen acte de présence, met een afwisselend programma dat klonk als een klok. Parochiekern Sint Jan’s Onthoofding werd naast Iduna ook nog vertegenwoordigd door parochiekoor Sint Cecilia en door Faith United. Het dames- en herenkoor van de Goede Herder liet met uitvoeringen van ‘Levend water geef ik jou’, ‘Onze Vader verborgen’, ‘Hide not Thou Thy Face’ en ‘Verblijdt u in Zijn naam’ een prima indruk achter (foto 2).

Halverwege het programma werden de aanwezigen getrakteerd op koffie, thee en CD’s: geen muziekdragers maar originele baksels met bovenop de initialen van de Christus Dienaarkerk (foto 3). Iduna en Cantate Domino zongen aan het eind gezamenlijk ‘An Irish Blessing’ (foto 4), waarna alle koren het slotlied ‘Zing met mij’ inzetten en er waarlijk community singing ontstond. Dank aan de leden van Iduna en Cantate Domino voor de uitstekende organisatie van een zangmiddag die door velen werd gewaardeerd!


Vijf jaar paus Franciscus

Op 13 maart was het vijf jaar geleden dat kardinaal Bergoglio verkozen werd tot paus. Hij koos als eerste paus voor de naam Franciscus. Voor zijn jubileum blikt www.katholiekleven.nl in een video (10:24 min.) terug op wat hij in deze vijf jaar aan de Kerk heeft gegeven. Lees meer

Zie ook het nieuwsbericht via www.kro.katholiek en een overzicht van de populairste tweets van paus Francis (via www.kerknet.be)


 

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 9)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 5 maart 2018, de derde zondag van de Veertigdagentijd (B): Ex. 20,1-17 of 20,1-3.7-8.12-17. – 1 Kor. 1,22-25. – Joh. 2, 13-25

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 4 maart

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Petronella Kocken-van Wensveen. – Joop Vorst. – Christina de Goede-Juffermans. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Charles Borremans. – Quirinus Bruines. – Cornelis Prins-Kooloos.

Voor overleden parochianen: oud-organist Wim van de Velden. – Ina van der Velden. – Ouders Van der Velden. – Marja en Jan Kooijman. – Jan Mooren. – Ton Choufoer. – Frans Cortenbach. – Gita Cortenbach-Penders. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Josephine van Galen. – Familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 4 maart

Woensdag 7 maart is er een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 8 maart is er in de Goede Herderkerk een oecumenische vesperviering in het kader van de Veertigdagentijd. Het thema is onvoorwaardelijke liefde Er wordt stilgestaan bij ouders en verzorgers van kinderen in de hele wereld. Door hun inzet krijgen de kinderen en de gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Aanvang: 19:15 uur

Zondag 11 maart  is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Na de viering van zondag 11 maart wordt er een deurcollecte gehouden voor de vastenactie.

Blijft u denken aan de Voedselbank? In het kader van de bisdombrede voedselinzamelingsactie gedurende deze Veertigdagentijd willen we ons graag aansluiten bij dit netwerk van liefde. De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig. In de corridor aan de achterzijde van de kerk staan de verzamelmanden altijd klaar.


Beelden uit onze schaapskooi (4)

       

Afgelopen zondag celebreerde bisschop mgr. Van den Hende de eucharistieviering in de Goede Herderkerk (foto 1). In zijn overweging ging de bisschop in op de vraag wie God voor ons wil zijn: een barmhartige en liefdevolle God. In de Veertigdagentijd wordt meer dan ooit, naast vasten en gebed, ook van ons gevraagd om naastenliefde te betrachten. Na de viering, met muzikale begeleiding door het JongerenMiddenkoor, vroeg Regina Krowinkel aandacht voor het Vastenactieproject in Mbala, Zambia. Een korte film werd getoond over het werk van de Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria (foto 2). – Met dank aan Gerard van der Hulst voor het verslag en de foto’s


Palmpasenstokken versieren

Op woensdagmiddag 21 maart (14:00-15:00 uur) willen wij in het atrium van de Goede Herderkerk palmpasenstokken gaan versieren, met alle kinderen die zich daarvoor opgeven. We vragen een kleine (vrijwillige) bijdrage. Opgeven kan bij Amanda Jongbloed (telefoon 06-14464035 of email: seringenberg@gmail.com) of Mariëtte Denissen (telefoon: 06-25571962). Als de kinderen zelf een houten kruis mee willen nemen dan zorgen wij voor lekkers, limonade en knutselmateriaal. – Amanda Jongbloed


Nieuws uit het bisdom

De webberichten over gebeurtenissen en activiteiten in het bisdom Rotterdom worden regelmatig samengevat in een nieuwsbrief. Lees meer


Uitvaart Ruud Lubbers in kathedraal Rotterdam

Op dinsdag 20 november werd in de HH. Elizabeth en Laurentiuskathedraal te Rotterdam de uitvaartmis gehouden voor oud-premier Ruud Lubbers, in aanwezigheid van familie, vrienden en vele hoogwaardigheidsbekleders. De homilie werd gehouden door bisschop Van den Hende. Ruud Lubbers overleed op 14 november op 78-jarige leeftijd. Lees meer

Mgr. van den Hende bewierookt de kist tijdens de absoute (Foto Ramon Mangold)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 7)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 18 februari 2018, de eerste zondag van de Veertigdagentijd (B): Gen. 9,8-15. – 1 Petr. 3, 18-22. – Mc. 1,12-15

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties  18  februari

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Petronella Kocken-van Wensveen. – Joop Vorst. – Christina de Goede-Juffermans. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Charles Borremans. – Quirinus Bruines. – Cornelia Johanna Prins-Kooloos.

Voor overleden parochianen:– Patricia Bruines. – Riet en Piet van Zijp. – Riet en Jaap van Diemen. – Nel en Jan Zandbergen. – Jan Straathof. – Paula Sevat-Dries. – Corrie Bousie. – Aad en Erwin Duijndam. – Josephine van Galen.  – overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 18 februari

Woensdag 21 februari is er om 10:00 uur een woord en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 22 februari is er een oecumenische vesperviering in de Goede Herderkerk. Aanvang: 19:15 uur. Het thema is onvoorwaardelijke liefde en is gebaseerd op het thema van de stille tijd van kerk in actie. Er wordt stilgestaan bij ouders en verzorgers van alle kinderen in de hele wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen en hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht.

Zondag 25 februari is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin bisschop Van den Hende zal voorgaan. Met medewerking van het jongeren/middenkoor. Er is opvang voor de allerkleinsten aanwezig.


Oriëntatiedag

Van 14:00 tot 17:00 uur is er op Vronesteyn een voorlichtingsmiddag over de diaken- en priesteropleiding. Lees meer

 


Gebedskaart

Vanwege het Jaar van Gebed wordt vanaf Aswoensdag een gebedskaart verspreid in het bisdom Rotterdam. Het gebed is zo opgesteld dat het heel goed samen gebeden kan worden. Lees meer

 


Overleden: Ruud Lubbers

Op 14 februari is oud-premier Ruud Lubbers overleden in zijn woonplaats Rotterdam, in de leeftijd van 78 jaar. De christen-democraat Lubbers leidde in de jaren 1982-1994 drie kabinetten. Belangstellenden kunnen op maandag 19 februari afscheid nemen van Ruud Lubbers in de rooms-katholieke Laurentius- en Elisabethkathedraal in Rotterdam (13:00-19:00 uur). Een dag later vindt in dezelfde kerk aan de Mathenesserlaan de uitvaartdienst voor de oud-premier plaats. Lees meer (via www.kro.nl)


Hongeren naar God

Het christelijk vasten is geen doel op zich maar een hulpmiddel om dichter bij God te komen, aldus Nikolaas Sintobin. Lees meer (via www.kerknet.be)

Zalig Kerstfeest! (week 52)

Kerst 2017_20171223_112042_HDRDe boodschap teruglezen

Schriftlezingen van 24 december 2017, de vierde zondag van de advent (B): Deut. 18,15-20. – 1 Kor. 7,32-35. – Marc. 1,21-28

Schriftlezingen van 24 december: Kerstavond: Jes. 9,1-3.5-6. – Titus 2,11-14. – Luc. 2,1-14

Schriftlezingen van 25 december Kerstmis: Jes. 52,7-10. – Hebr. 1,1-6. – Joh. 1,1-18 of 1-5.9

 


kaarsGebedsintenties 24-25 december

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en speciaal om kracht voor een ernstig zieke.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Hendrikus Smit. – Mevrouw Kocken-van Wensveen. – Jan van der Meer.

Voor de overledenen: (19:00 uur) Kees van Hoof – Marja en Jan Kooijman – Theo en Lenie den Elsen – Kees en Annie Berg – Kleindochter Anne – Ingrid van Nierop-Visser – Wim en Inge van Leeuwen – Marien en Gré Menken-van der Poel – Jan en Tiny van Cassel-van der Hoeven – Elly en Theo Vlasveld – Willem, Maarten en Lidwien Kocken – Josephine van Galen – Overleden familie Van Rijn. —  (21:30 uur) Patricia Bruines. – Nel en Jan Zandbergen – Jan de Vette – Ton Choufoer – Gijs Duivenvoorden – Nel Bruines-Overmeer – Anneke de Vriend – Joop van Dijk – Jan van der Meer – Jan Straathof – Overleden familie Noordman – Overleden familie Oliehoek – Overleden familie De Wolf – Overleden familie Boers – Siem Heemskerk. – Theo Hin – Bruno van Dijk – Caroline Berghuis – Bert Rijsbergen – Josephine van Galen – Overleden familie Van Rijn. — (23:30 uur) Ivo Harteveld – Ella van Eijk – Maria Verhoef-van Duijnhoven – Hubertus Verhoef – Johanne Stegershoek-Verhoef – Jan Roeleven – Gerard Knigge – Anna, Jan en Marianne Versteegen – Koss, Corrie, Toos en Jan Mooijman – Inge en Wim van Leeuwen – Helmi Vis-van Bilderbeek – Ester van Delft-Detic – Miep en Piet van Hooven – Josephine van Galen – Overleden familie Van Rijn.  —  (9:30 uur) Kees van Hoof – Truus de Boer-van Wieringen – Jan de Vette – Ton van Kempen – Jan Mooren – Overleden familie Bruines-Overmeer – Sacha Lim – Paul Snijders – Gita en Frans Cortenbach – Vader, moeder en Martin Hendriks – Riet en Jaap van Diemen – Corrie Bousie – Paula Sevat-Dries – Riet en Piet van Zijp – Marion van der Krogt – Josephine van Galen – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


kerstbal_01Mededelingen 24-25 december

Maandag 25 december is het Eerste Kerstdag. ’s Middags is er Kindje wiegen voor de allerkleinsten. Er wordt een kerstverhaal voorgelezen en er worden liedjes gezongen om er een gezellig samenzijn voor de kinderen van te maken. Aanvang: 14:00 uur.

Woensdag 27 december is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 31 december is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.

Maandag 1 januari is er om 11:00 uur een eucharistieviering waarin pater  met medewerking van het Dames- en Herenkoor. Voorganger is Pater L. van Ulden O.F.M.

Inmiddels zijn er nieuwe afleveringen van het bisdomblad Tussenbeide en het parochieblad Rondom de Kerk (kerstnummer). U kunt ze meenemen vanuit de kerk.


Rotterdam.relEerste bijeenkomst in het Jaar van Gebed is oecumenisch

In Centrum Vronesteyn te Voorburg vond op vrijdag 15 december de bijeenkomst plaats ‘Bidden in de rooms-katholieke en protestantse traditie.’ Het was de eerste bijeenkomst in het Jaar van Gebed dat het bisdom Rotterdam houdt van de Advent 2017 tot de Advent 2018. Na de Kerst, begin 2018, zal hiervoor een jaarprogramma worden uitgebracht. Lees meer


Kerstmis revisited_326x235Kerstmis revisited

‘Met Kerstmis wordt ons een nieuwe kans geboden. Je bent vrij om er wel of niet op in te gaan. Het is de weg van de gebrokenheid, van het kwetsbare, de kracht van het zwakke. Dat is aantoonbaar in Jezus, in zijn gang door tijd en verder, over de grens van onze tijd heen, want hij leeft nog steeds,’ aldus pastoor Joost Jansen oPraem. Lees meer (via www.katholiek.nl)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 50)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 10 december 2017, de tweede zondag van de advent (B): Jes. 40,1-5.9-11. – 2 Petr. 3,8-14. – Marc. 1,1-8

 


kaarsjes2Gebedsintenties 10 december

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en speciaal om kracht voor een ernstig zieke.

Voor de overledenen: Patricia Bruines. – Truus de Boer-van Wieringen. – Ada van Der Meel-Slats. – Ina van der Velde. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor Hendrikus Smit, die vrijdag j.l. vanuit onze kerk is uitgedragen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart


Logo_DGHMededelingen 10 december

Zondagmiddag 10 december is het traditionele kerstconcert in de kathedraal van Rotterdam. Zie de blogpost van 19 november voor meer informatie.

Op woensdag 13 december is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pastoor Broeders.

Donderdag 14 december is er een oecumenische adventsvesperviering in de Dorpskerk in Leiderdorp. Voorganger is Haro Hielkema.

Zondag 17 december is er een woord- en gebedsviering, waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Tevens is er kindernevendienst

Zondag 17 december is er ook een Kerstsamenzang in de Petruskerk aan de Lammenschansweg. Aanvang 16:00 uur. De toegang is gratis. Wel is er een deurcollecte voor het reviseren van het orgel. Na afloop is er warme glühwein, chocolademelk en iets lekkers.


van-den-hendeVoorleesbrief bisschop Van den Hende

Mgr. Van den Hende nodigt alle parochianen in zijn bisdom uit om mee te doen aan een themajaar over bidden.

‘Een Jaar van Gebed is eigenlijk een project van kerkopbouw. Door te bidden plegen we onderhoud aan ons netwerk van liefde, want door het gebed bewaren wij actief de verbinding met de Heer en met elkaar,’ aldus de bisschop in zijn Voorleesbrief. Lees meer – Download de Voorleesbrief.


kerstposter - 2017 DEF

Kerstposter

Katholieke scholen in het primair en het voortgezet onderwijs en parochies ontvangen dit jaar een bijzondere kerstposter. De poster wordt verspreid vanwege de Week van het Katholiek Onderwijs, die plaatsvindt van 11 tot en met 15 december. De poster laat de aankondiging aan de herders door de engelen zien, in de kerstnacht. Het is een schilderij van de Limburgse kunstenaar Germain Creyghton (geb. 1934). Op de afbeelding zijn onder meer herders in een Limburgs heuvellandschap te zien, met op de achtergrond de mergelgrotten van Bemelen.

De poster is een initiatief van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) en de bisschoppelijk gedelegeerden voor het katholiek onderwijs van de gezamenlijke bisdommen. Ze willen scholen en parochies op die manier ondersteunen om catecheseprojecten rondom het kerstverhaal op te zetten. Op www.nksr.nl is een download van de poster te vinden en suggesties hoe de poster gebruikt kan worden in de klas en in de parochie. Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl) – Download de poster


bodar12Leven alsof God bestaat

Antoine Bodar gaf op vrijdag 8 december in Leiden de 46ste Huizingalezing, getiteld ‘Leven alsof God bestaat’. In spel ontstaat cultus en uit cultus komt cultuur voort. Dat leert Johan Huizinga in zijn beroemde boek Homo ludens (1938). Wat gebeurt er als een cultuur, een maatschappij dus, helemaal is los geraakt van de cultus? Op die vraag gaf Antoine Bodar antwoord.

Lees via www.kro.nl de volledige, onbewerkte tekst van de lezing zoals die door Bodar werd uitgesproken. Bij Elsevier verschijnt in boekvorm een uitgebreidere versie met voetnoten. (Foto: KRO/Werry Crone)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 49)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 3 december, de eerste zondag van de advent (B): Jes. 63, 16b-17,19b;64,3b-8. – 1 Kor. 1,3-9. – Marc. 13,33-37


kaarsGebedsintenties 3 december

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en speciaal om kracht voor een ernstig zieke.

Voor de overledenen: Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Marja en Jan Kooijman. – Corrie Bousie. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Frans Cortenbach. – Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Maria en Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek –Verhoef. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor Tiny van Wetten-van Diemen, onlangs overleden.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart


Logo_DGHMededelingen 3 december

Woensdag 6 december is er om 10:00 uur uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 7 december is er om 19:15 uur een oecumenische adventsvesperviering in de Goede Herderkerk. Voorganger is Piet Schoorl.

Zondag 10 december is er om 9:30 uur een eucharistieviering. Met medewerking van het kinderkoor. Voorganger is pater C. van den Eijnden S.C.J.


adventskrans1Advent: leven naar het licht toe

Advent spoort ons elk jaar opnieuw aan om ons te verwonderen over de toe-komst van Godswege. Het naderende Licht dat Jezus Christus in de wereld brengt, wordt symbolisch zichtbaar gemaakt met behulp van de adventskrans. Lees meer (via www.kerknet.be)

 


2017-11-29-Diaconie-Kalender-RotterdamBisdom Rotterdam geeft diaconale kalender uit

Het bisdom Rotterdam geeft een kleurrijke diaconale maandkalender uit voor 2018 en 2019. Op de kalender staan data die voor diaconie relevant zijn, zoals kerkelijke gebedsdagen, missionaire acties op het collecterooster en feestdagen van diaconale heiligen. Lees meer

Download de kalender

 


logo_kro-ncrv

De verwondering

Wat doet de stilte nog met ons? Hoe laad je je eigen accu weer op? Wat geeft je inspiratie en troost? Annemiek Schrijver ontvangt in haar programma gasten uit verschillende religieuze tradities met uiteenlopende maatschappelijke achtergronden. Zij neemt haar gasten mee de stilte van de zondag in om met hen, weg van de waan van de dag, toevlucht te zoeken bij inspirerende woorden en met hen te praten over hun inspiratie en alledaagse spiritualiteit.

Deze week praat Annemiek Schrijver met Theoloog des Vaderlands Claartje Kruijff. Van huis uit speelden kerk en geloof geen rol in haar leven. Maar tijdens de voorbereidingen van haar huwelijk raakte ze in gesprek met een priester. Dat veranderde alles.

Op 26 november was Manu Keirse te gast, klinisch psycholoog en specialist in het omgaan met verlies en verdriet. Keirse gelooft niet langer in rouwverwerking; rouw verwerk je niet, je overleeft je verlies en je leeft ermee.

Bekijk de uitzendingen via internet (ca. 25 min.)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 47)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 19 november: Ez. 34,11-12.15-17. – 1 Joh. 3,1-2. – Joh. 10,11-18 (in verband met de parochiedag van de Goede Herderkerk vervangen ze de reguliere lezingen van de drieëndertigste zondag door het A-jaar: Spr. 31,10-13.19-20.30-31. – 1 Tess. 5,1-6. – Mat. 25,14-30 of 14-15.19-20).

Anna-Martina-Kamer_IMG-20171119-WA0003     Anna-Martina-Kamer_20171119_105524_HDR

Tijdens de viering van vanochtend zegende pastoor Broeders de Anna Martina Kamer in. De inrichting van deze rouwkamer (en nog enkele andere voorzieningen in de heringerichte kerk, zoals de ringleiding, de geluids- en videofaciliteiten in het atrium en de toegankelijkheid voor minder validen) werd gefinancierd dankzij een subsidie van de Anna Martina Stichting. De kinderen mochten mee; de rest van de kerk kon de inzegening volgen via de grote beeldschermen.


kaarsGebedsintenties 19 november

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en speciaal om kracht voor een ernstig zieke.

Voor de overledenen: Nel Bruines-Overmeer. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Gijs Duivenvoorden. – Siem Heemskerk. – Jan van der Meer. – Ivo Harteveld. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna-Jan en Marianne Versteegen. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor Tiny van Wetten-van Diemen, onlangs overleden.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 19 november

Woensdag 22 november is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel
Om 20:00 uur is er een catecheseavond in de pastorie van de Josephkerk, Herensingel 3. Thema: ‘Grote heiligen uit de achttiende en negentiende eeuw’.

Vrijdag 24 november is er om 19:00 uur een filmavond over Theresa van Avila. Locatie:  Romanuszaal, Lange Mare, Leiden

Zondag 26 november is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering, waarin Thea Dingjan en Hans Kruidenberg voorgaan. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


logo_kerkbalans-200x222Kerkbalans

Inmiddels zijn wij bijna aan het einde van het jaar en nog niet alle toegezegde bijdragen van de Actie Kerkbalans zijn voldaan. Mocht u het vergeten zijn, hierbij het vriendelijke verzoek uw bijdrage alsnog over te maken. Alvast hartelijk bedankt.

Freek Versteegen, penningmeester


Kerstaffiche2017-2Kerstconcert in de kathedraal

Op zondagmiddag 10 december is het traditionele kerstconcert in de kathedraal van Rotterdam. De Kathedrale Laurentius en Elisabeth Cantorij zingt dit jaar met het acht leden sterke Schalkwijks koperensemble. Het koperensemble zal ook enkele solowerken ten gehore brengen. Aart de Kort bespeelt het orgel.

Elk jaar biedt dit concert een sfeervol en afwisselend muzikaal programma. De warmte en harmonie van de muziek en de teksten kunnen als een belofte worden meegedragen door de donkere dagen voor Kerst, in aanloop naar de Heilige Kerstnacht waarin Christus opnieuw geboren wordt. Eenheid in samenzijn is wat dit kerstconcert wil betekenen met de liederen van de koren én de samenzang van diverse bekende kerstliederen met alle aanwezigen. Samen verwonderen over het kleine en kwetsbare kind, ons allemaal zo bekend.

De verwondering komt ook tot uiting in enkele composities van de bekende Engelse componist John Rutter, bij wie de Cantorij vorig jaar nog inspiratie opdeed. Naast werken van Rutter worden composities gezongen van onder meer Mendelssohn, Reger, Couperin, Stainer en Tavener. Christmas Carols en enkele solo-optredens completeren het programma. Het geheel staat onder de vertrouwde leiding van dirigent Marc Schaap.

Aanvang: 15:30 uur. De toegang is gratis. Na afloop vindt er een deurcollecte plaats. Locatie: Kathedrale Kerk HH. Laurentius en Elisabeth, Mathenesserlaan 307, Rotterdam. (Op zondag vrij parkeren)


arvo-pärtArvo Pärt: 60 jaar engelenmuziek

In 1957 publiceerde Arvo Pärt (82), een van de populairste hedendaagse componisten, zijn eerste officiële composities. Het was het begin van een lange en soms heftige zoektocht, die zou eindigen in religieuze muziek waarin stilte en klank even belangrijk zijn. Beluister een chronologisch overzicht in 8 composities. Lees meer (via www.kerknet.be)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 46)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 12 november, de tweeëndertigste zondag door het jaar (A): Wijsh. 6,12-16. – 1 Tess. 4,13-18 of 13-14. – Mat. 25,1-13


kaarsGebedsintenties 12 november

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en speciaal om kracht voor een ernstig zieke.

Voor de overledenen: Patricia Bruines. – Ton van Kempen. – Truus de Boer-van Wieringen. – Ada van der Meel-Slats. – Ina van der Velde. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor Tiny van Wetten-van Diemen, onlangs overleden.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 12 november

Ter gelegenheid van zijn 40-jarig bestaan geeft het Leiderdorps Kamerkoor onder leiding van Arnaud van Gelder vanmiddag een jubileumconcert in de Goede Herderkerk.  Aanvang: 15:00 uur. Zie de weblog voor meer informatie.

Woensdag 15 november is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

De geplande avond met gespreksthema ‘Wat is nu precies evangelisatie?’ van 15 november in de Josephkerk gaat in verband met de ziekte van Bas van Pampus niet door.

Donderdag 16 november is er een gespreksavond over: ‘Hoe leg je een geloofswaarheid in 3 minuten uit?’ Lokatie: Pastorie H. Lodewijk. Tijd: 20:00 – 21:30 uur.

Zondag 19 november is het parochiedag. De eucharistieviering (aanvang 9:30 uur) waarin pastoor Broeders voorgaat, wordt feestelijk ondersteund door alle koren: dames- en herenkoor, het jongerenkoor en het kinderkoor. Ook is er tijdens de viering kindernevendienst. De familiekamer, de Anna Martina kamer, wordt door pastoor Broeders feestelijk ingezegend.  Na de viering is er onder het nuttigen van koffie met iets lekkers uitgebreid tijd om een praatje te maken met pastoor Broeders. Ook zijn de diverse werkgroepen aanwezig. Als u vragen heeft over de werkgroepen stel ze gerust aan de medewerkers. Voor het lekkers bij de koffie hebben we uw hulp nodig. Uw baksels zijn van harte welkom; graag even melden bij Riet Heemskerk of het secretariaat.

Aflevering november/december van Rondom de Kerk ligt weer klaar. Neemt u een exemplaar mee bij het verlaten van de kerk? Het blad wordt niet meer thuis bezorgd.


symbool-kruisOverleden: Tiny van Wetten

Op 1 november is overleden mevrouw Catharina Adriana van Wetten-van Diemen, in de leeftijd van 94 jaar, laatst woonachtig in Zorgcentrum Roomburgh. Tiny van Wetten was onder meer jaren actief in De Soos en MBvO Zoeterwoude. De afscheidsdienst vond plaats op dinsdag 7 november in de aula van crematorium Duin- en Bollenstreek.


Rotterdam.relNieuwsbrief Rotterdam

In de tweewekelijkse nieuwsbrief van het bisdom Rotterdam staat het meest recente nieuws van de bisdomwebsite. Inhoud: Diakenwijdingen: Interview met Daan Huntjens en Peter Winnubst. – Voortgang van de Nieuwe Automatisering Parochies. – Geestelijk verzorgers in gesprek over kwetsbaarheid. – Professionele foto’s voor parochies bij actie Kerkbalans. – Uit de agenda van Mgr. Van den Hende oktober 2017. – Willibrordzondag en voortgaande oecumenische dialoog. – Jongeren en bisschop spreken over zorg voor de schepping en over de heiligen. – Mgr. Van den Hende bezoekt psychiatrische instelling. – Laurentiusconferentie over de zorg voor migranten. – Tevens een video van een interview met Mgr. van den Hende aan de vooravond van Allerzielen (via katholiekleven.nl).


2017-11-08-Abt-Gerard-Mathijsen_1_950pixWijsheid van een stokoude monnik

Op 11 november viert de Kerk de feestdag van Sint Maarten. “Sint Martinus is de oudste monnik in het Westen die we kennen,” vertelt abt Gerard Mathijsen osb in deze video (via katholiekleven.nl).

“Martinus was eerst soldaat in het Romeinse leger, werd monnik en later bisschop van Tours. Hij is oud geworden, 81 jaar.” De abt van de St. Adelbertabdij te Egmond, die zelf ook op leeftijd is, vertelt dat de mensen geschokt reageren als Martinus vertelt dat hij zijn dood voelt aankomen. Martinus heeft daarop een prachtig antwoord, vertelt abt Mathijsen, dat betekenisvol is ook voor onze tijd, waarin oude mensen zich soms niet meer nuttig of gewaardeerd voelen.


lectio-divinaLectio divina: lezen om te leven

Lectio divina, letterlijk ‘goddelijke lezing’, is een bijzondere en intensieve manier van lezen van vooral de Bijbel; een ervaren ook, dat je daarbij ten deel kan vallen, dat God je in dat lezen aanspreekt. Lees meer (via katholiek.nl)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 44)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 29 oktober 2017, de dertigste zondag door het jaar (A): Ex. 22,20-26. – 1 Tess. 1,5c-10. – Mat. 22,34-40.


kaarsGebedsintenties 29 oktober 2017

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en speciaal om kracht voor een ernstig zieke.

Voor de overledenen: Jan Hockx en Lidwien Hockx-van der Klugt. – Trudy van Veen-Hockx. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Sacha Lim. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Ivo Harteveld. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna-Jan en Marianne Versteegen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jan Kooijman. – Maria Verhoef-van Duijnhoven.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 29 oktober

Maandag 30 oktober spreekt mgr. Van den Hende de Hervormingsdaglezing uit in de Andreaskerk van de Lutherse Gemeente Rotterdam, Aanvang: 19.30 uur.

Woensdag 1 november (Allerheiligen), is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 2 november (Allerzielen) is er om 19:30 een woord- en gebedsviering. Zie het bericht hieronder.

Zondag 5 november is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering, waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Om 13:00 uur Heilig Doopsel van Evy Daina Holverda.

De nieuwe Rondom de Kerk van november/december ligt weer klaar. Neemt u een exemplaar mee bij het verlaten van de kerk? Het blad wordt niet meer thuis bezorgd.

Pastoraal werker Bas van Pampus is getroffen door overspannenheid, hetgeen om een time-out vraagt. Zijn werkzaamheden worden grotendeels overgenomen door de overige teamleden. We nemen Bas en zijn gezin op in onze gebeden en hopen hem weer spoedig in ons midden terug te zien.


DGH_overzicht_01_20170709_105937_HDRBeroepskrachten vicariaat Den Haag bezoeken Goede Herderkerk

Woensdag 25 oktober bezochten ongeveer 60 beroepskrachten van het vicariaat Den Haag onze Goede Herderkerk. In het atrium bogen bisschoppelijk vicaris Lex van Deelen, priesters, diakens en pastorale werkers zich in vier groepen over het thema ‘Kerkgebouw: blok aan het been of niet?’

Dat althans op het gebouw aan de Rijndijk de beeldspraak van blokken aan benen niet van toepassing is, bleek nadat beheercommissielid Freek Versteegen een presentatie over de herinrichting van de Goede Herderkerk had gegeven en geïnteresseerden had rondgeleid. Vele aanwezigen waren zichtbaar verrast en toonden zich onder de indruk van het nieuwe interieur en de multifunctionaliteit van de ruimte – en niet minder van de professionele lunch met soep, belegde broodjes en kroketten die Riet Heemskerk en de andere vrijwilligers van het keukenteam hadden klaargemaakt. Diverse pastoors uit het vicariaat willen graag nog eens langskomen met hun bestuur om de herinrichting qua concept en uitvoering nader te bekijken.


symbool-kruisAllerzielen

Donderdag 2 november is het Allerzielen. We herdenken onze dierbaren, in het bijzonder de parochianen die in het afgelopen jaar zijn overleden:

Dré Nierop (25.10.2016). – Nel Bruines-Overmeer (19.11.2016). – Marianne Binnendijk-Hockx (12.12.2016). – Siem Heemskerk (1.1.2017). – Ada van der Meel-Slats (2.1.2017). – Ina van der Velde (7.1.2017). – Jan de Vette (13.1.2017). – Ester van Delft-Detic (23.1.2017). – Paula Sevat-Dries (26.1.2017). – Frans Cortenbach (26.2.2017). – Marion van der Krogt (19.4.2017). – Gijs Duivenvoorden (25.7.2016). – Helmi Vis-van Bilderbeek (29.7.2017). – Jan Kooijman (4.9.2017). – Maria Verhoef-van Duijnhoven (25.9.2017).

Gebedsintenties: overleden Kees van Hoof. – Theo van der Meer. – Jan Hockx  en Lidwien Hockx- van der Klugt. – Trudy van Veen-Hockx. – Jan Straathof. – Aad Boers. – Wilhelmus Raaphorst en Johanna Raaphorst-Overdevest. – Wim, Inge en Jeanne van Leeuwen. – Koos, Corrie, Toos en Jan Mooijman. –  Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Familie Van Rijn.

Om 19:30 uur is er een woord- en gebedsviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Aansluitend (rond 20:15 uur) volgt ‘Allerzielen in het Licht’. We gaan met voorganger pastoor Broeders naar de begraafplaats achter de Goede Herderkerk voor gebed, het zegenen van de graven, de wensboom, gedichten en samenzang. Ook al is uw geliefde ergens anders begraven of gecremeerd, we kunnen met elkaar op de begraafplaats het Licht delen, zien, voelen en beleven.


kerststal_20161216_150129_hdr_bewerktKerstvieringen

Zoals het er nu naar uitziet, zullen op Kerstavond in de Goede Herderkerk maar liefst drie eucharistievieringen gehouden worden. Om 19:00 uur gaat pater J. Bouman O.P. voor, om 21:30 uur pater C. van den Eijnden S.C.J. en om 23:00 uur (of 23:30 uur) pastoor W. Broeders. Meer details volgen binnenkort.


logo-katholiek.nlAantal katholieken stijgt wereldwijd behalve in Europa

Volgens het Jaarboek van de Katholieke Kerk is het aantal gelovigen wereldwijd in het kalenderjaar 2015 gestegen naar bijna 1,3 miljard katholieken. Lees meer