Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 9)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 3 maart 2019, achtste zondag door het jaar (C): Sir. 27,4-7. – 1 Kor. 15,54-58. – Luc. 6,39-45

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 3 maart

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Rita Pieterse-Zwetsloot. – Ans Verhagen-Vos. – Nelly Eerden-de Rooij. – Lina Labordus-Kuilenburg.

Voor overleden parochianen: Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Jan Straathof. – Jan de Vette. – Ria van Kroft-van Vliet. – Frans Cortenbach. – Gita Cortenbach – Penders. – Overleden ouders, Wim en Ina van der Velden. – Hubertus van Mil. – Antoon Ammerlaan. – Ton van der Voort.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 3 maart

Woensdag 6 maart is het Aswoensdag, begin van de Veertigdagentijd.
– Om 10:00 uur er een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Let op: In verband met de verkiezingen is er over 2 weken op 20 maart geen viering en geen Herdershof.
– Om 19:00 uur is er een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat en askruisjes zal uitdelen. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Donderdag 7 maart is er om 10:30 uur een uitvaartdienst voor mevrouw Margaretha Adriana van de Kletersteeg, die op donderdag 28 februari is overleden in de leeftijd van 86 jaar. Mevrouw van de Kletersteeg was jaren geleden als organiste verbonden aan het Meerburgkoor. Voorganger in de woord- en gebedsviering is diaken Clavel. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats achter de kerk.
– Donderdagavond is er om 19:15 uur de eerste van een serie oecumenische vesperdiensten. Lokatie: Dorpskerk in Leiderdorp. Deze diensten in de Veertigdagentijd worden afwisselend gehouden in de protestantse kerk aan de Dorpstraat in Leiderdorp en in de Goede Herderkerk. Dit  jaar is het thema ontleend aan de rondzendbrief van Paus Franciscus: De zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Mens waar ben je? Voorgangers zijn Haro Hielkema en Leo Koot.

Zondag 10 maart (eerste zondag van de Veertigdagentijd) is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het kinderkoor. Voorganger is pastoor Broeders. Er is kinderopvang aanwezig.

Zaterdag 16 maart wordt Sams kledingactie gehouden. Inzameling van kleding tussen 9:00 en 11:30 uur bij de Goede Herderkerk. Heeft u kleding die u niet meer draagt dan kunt die hier inleveren. De verkoop van deze kleding levert geld op dat direct besteed wordt om de nood in rampgebieden te verlichten. Met de opbrengst van de kleding zal Cordaid Mensen in Nood de mensen helpen op Sulawesi, die op 28 september 2018 door een aardbeving en een tsunami met aardverschuivingen getroffen zijn.


Paus Franciscus en zijn boodschap voor de Veertigdagentijd

Op de maandagavonden 18 maart en 8 april wordt in de Petruskerk (Lammenschansweg, Leiden) twee avonden gegeven over paus Franciscus. Deze avonden worden gehouden door pastoor Broeders en Bas van Pampus. U bent van harte welkom. Aanvang 20:00 uur.

Op deze avonden zal ongetwijfeld de boodschap ter sprake komen die de paus ons ter bezinning meegeeft op weg naar Pasen 2019. De boodschap verbindt de Veertigdagentijd met aandacht voor de schepping en is gedateerd op 4 oktober 2018, het feest van de heilige Franciscus van Assisi. Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl)


Catharinakerk blijft kathedraal van Utrecht

De Sint-Catharinakerk aan de Lange Nieuwstraat in Utrecht blijft behouden als kathedraal van de aartsbisschop van Utrecht. Kardinaal Willem Eijk heeft na protesten van parochianen tegen verkoop van het middeleeuwse kerkgebouw besloten dat zijn bisschopszetel in de Catharijnekerk blijft staan. Het middeleeuwse kerkgebouw maakt deel uit van het kloostercomplex waarin tegenwoordig het Museum Catharijneconvent is gevestigd. Lees meer (via www.kro-ncrv.nl)

Bekijk het interieur van de Catharijnekerk via kerkfotografie.nl

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 4)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 27 januari 2019, 3e zondag door het jaar (C): Neh. 8,2-4a.5-6.8-10. – 1 Kor. 12,12-30 of 12-14.27. – Luc. 1,1-4; 4,14-21

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 27 januari

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ans Verhagen-Vos, die vrijdag j.l. uit onze kerk is uitgedragen. – Simon Honselaar.

Voor overleden parochianen: Charles Borremans. – Sacha Lim. – Paul Snijders. – Vader, moeder en Martin Hendriks. – Pieter Frijns. – Annie van Tilburg-van Vonderen. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Nel Bruines-Overmeer. – Siem Heemskerk. – Vincent Smeets. – Anky Overdijk.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 27 januari

Woensdag  30 januari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Opgelet! Het taxibusje voor de woensdagochtend viering rijdt voortaan van en terug naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete) in Leiderdorp. Vertrek uiterlijk 09:30 uur.

Zondag 3 februari is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering met medewerking van het kinderkoor. Voorganger is Thea Epskamp.


Actie Kerkbalans

De Actie Kerkbalans is weer gestart. Deze week ontvangt u de enveloppen in de brievenbus. Wilt u deze invullen en terugbrengen naar het op de voorkant vermelde adres? Mocht dat niet lukken dan worden de brieven volgende week bij u opgehaald. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. Uw bijdrage is hard nodig, want er gebeurt veel in onze parochiekern!


Onze man in Panama

Een foto met een kort begeleidend bericht (via whats-app) van pastoor Walter Broeders uit Panama, die met jongeren uit ons bisdom de Wereldjongerendagen bezoekt:

“Groet uit Panama, met veel internationale ontmoetingen. In Soná een mooi voorprogramma gehad. Genoten van de gastvrijheid. Hier in Panama City opnieuw in een gastgezin. Maar nu aanzienlijk armer. Mensen, wat zijn wij rijk! En wat een toekomstmogelijkheden dragen wij met ons! Hier wordt geprobeerd te overleven. En laten mensen met hun weinige geld hun kinderen toch studeren.

Een Nederlandse priester gesproken. Hij werkt in een vluchtelingenkamp met 170.000 vluchtelingen in Oeganda. Dit weekend vigilie en pausviering. Wat is de paus sterk in zijn toespraken! Tot later!”

Lees meer over de Wereld Jongeren Dagen:Deze eerste week was één groot feest(via www.bisdomrotterdam.nl); Paus Franciscus herinnert aan het lijden van vele jonge mensen op aarde (via www.kro-ncrv.nl/katholiek). 

Zalig Kerstfeest!

Mede namens pastoor Walter Broeders wensen wij u een Zalig Kerstfeest!

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die ervoor zorgden dat de kerstvieringen gehouden konden worden. Zij werden door vele kerkgangers bezocht en gewaardeerd.

Pastoraatgroep en beheercommissie parochiekern De Goede Herder


De boodschap teruglezen

Maandag 24 december 2018 (Nachtmis): Jes. 9,1-3.5-6. – Tit. 2,11-14. – Luc. 2,1-14

Dinsdag 25 december 2018 (Hoogfeest van Kerstmis): Jes. 52,7-10. – Heb. 1,1-6. – Joh. 1,1-18 of 1-5.9-14

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 24-25 december

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Simon Honselaar. – Trudy van der Kamp. – Cees van der Meer. – Finette den Tex-Lips.

Voor overleden parochianen: (24 december, 19:00 uur) Martin en Gré Menken–van der Poel. – Jan en Tiny van Cassel-van der Hoeven. – Elly en Theo Vlasveld. – Gita en Frans Cortenbach. – Ingrid van Nierop-Visser. – Willem Maarten en Lidwien Kocken. – (21:00 uur) Corrie Zwetsloot-van der Meer. – Piet Hartwijk. – Charles Borremans. – Paul Snijders. – Annie van Tilburg-van Vonderen. – Patricia Bruines. – Wim Pieterse. – Overleden broers Aad, Coen en Ben Boers. – Ton Choufoer. – Nel en Jan Zandbergen. – Aad en Erwin Duijndam. – Niesje van Diemen-Threels. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Kees van Hoof. – Alie Rotteveel. – Nel Bruines-Overmeer. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Vincent Smeets. – Joop Vervoorn. – Jan Zandbergen. –  (23:30 uur) Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Jan Roeleven. – Helga Versteegen. – Gerard Knigge. – Anna, Jan en Marianne Versteegen. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Inge en Wim van Leeuwen. – Koos, Toos, Corrie en Jan Mooijman. – Piet en Miep van Hooven. – (25 december) Jan Mooren. – Jan de Vette. – Vader, moeder, Wim en Ina van der Velde. – Truus de Boer-van Wieringen. – Ton van der Voort. – Tootje Gründemann. – Ton van der Voort. – Paula Sevat-Dries. – Sacha Lim. – Pieter Frijns. – Dick van der Hulst. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Siem Heemskerk. – Aad en Erwin Duijndam. – Alie Rotteveel. – Ton van Kempen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 24-25 december

Zondag 25 december is er om 14:00 uur ‘Kindje wiegen’ voor de allerkleinsten met Stephanie Jägel. Er wordt een kerstverhaal voorgelezen en er worden liedjes gezongen om er een gezellig samenzijn voor de kinderen van te maken.

Zondag 30 december (Feest van de H. Familie) is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastor Versteegen voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) is er om 09:30 uur een eucharistieviering met volkszang en muzikale ondersteuning. Voorganger is pastoor Broeders.


Onze schaapskooi in beeld (22)

Voor wie zou willen weten wat er in onze bloeiende parochiekern De Goede Herder zoal gebeurt, heeft de beheercommissie een kleurig boekje laten drukken. Het is getiteld Onze schaapskooi in beeld en het biedt een interessante terugblik op het afgelopen jaar. De boekjes werden aangeboden tijdens de kerstvieringen in onze kerk, zolang de voorraad strekt. Maar een digitale versie (PDF) is ook beschikbaar.

 

 

 


Kerstwens van bisschop Van den Hende

Een Zalig Kerstfeest en Gezegend Nieuwjaar wenst ook mgr. Van den Hende: “De Kerk als netwerk van liefde heeft haar oorsprong in Gods Zoon die uit liefde is mens geworden. Ook in 2019 willen wij in zijn Naam geloof, hoop en liefde verspreiden.” Lees meer (via www. bisdomrotterdam.nl)

 

 


200 jaar Stille Nacht

‘Stille nacht’ is vermoedelijk het allerbekendste kerstlied. Het ontstond precies tweehonderd jaar geleden in Oostenrijk, toen de parochiepriester Joseph Mohr uit Oberndorf bij Salzburg de verzen schreef die door componist Franz Gruber op inmiddels onsterfelijke muziek gezet werd. De Duitse tekst werd overgezet in meer dan 140  talen en overal ter wereld klinkt in de kerstnacht dit lied. In 2011 werd het door de UNESCO opgenomen op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Afgebeeld is een van de autografen van Gruber (Salzburg Museum), Lees ook de bijdrage van zr. Caritas van Houdt (via www.kerknet.be)


De kat en de duif

Jeugdauteur Sylvia Vanden Heede (°1961)) en illustrator Nilu Kuhpour (°1961) creëerden een betoverend kerstverhaal. Lees meer (via www.kerknet.be)

 

Lezingen, intenties, mededelingen & intenties (week 46)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 18 november 2018, de drieëndertigste zondag door het jaar (B):   Dan. 12,1-3. – Hebr. 10,11-14.18. – Mc.13,24-32

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 18 november

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ria Kagenaar. – Cees van der Meer, die a.s. maandag vanuit onze kerk wordt uitgedragen (zie hieronder).

Voor overleden parochianen: Patricia Bruines. – Nel en Jan Zandbergen. – Jan Straathof. – Paula Sevat-Dries. – Quirinus Bruines. – Charles Borremans. – Tootje Gründemann. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Nel Bruines-Overmeer. – Siem Heemskerk. – Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Jan Roeleven. – Helga Versteegen. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 18 november

Zondag 18 november is het na afloop van de viering parochiedag. Er zijn activiteit voor kinderen, er zijn optredens van koren en een korte presentatie van de Voedselbank over hun mooie werk. Ook wordt u geïnformeerd over het BHV-plan van de kerk en over de AED, die sinds kort aanwezig is. Voor de inwendige mens wordt natuurlijk gezorgd, met een hapje en drankje u aangeboden door de beheercommissie en pastoraatgroep. We sluiten af met een grote loterij waarvan de opbrengst bestemd is voor de Voedselbank. Er zijn veel mooie prijzen beschikbaar gesteld door ondernemers ut Zoeterwoude, Leiderdorp en Leiden. Pastoor Broeders zal de trekking verrichten.

Zondagavond 18 november (vanavond) is er een avondwake voor Cees van der Meer, die op 13 november is overleden. Aanvang: 19:00 uur.

Maandag 19 november is er om 10:30 uur een uitvaartdienst voor Cees van der Meer. Pastoor W. Broeders gaat voor in de eucharistieviering. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Woensdag  21 november is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 25 november (Hoogfeest van Christus Koning) is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering, waarin Thea Epskamp voorgaat. Met met medewerking van het kinderkoor. De Rijntamboers verzorgen, zoals elk jaar met hun verjaardag, de muzikale omlijsting.


Diakenwijding in Rotterdam

Op zaterdag 10 november wijdde Mgr. Van den Hende door handoplegging en gebed Steef Lokken en Henk van Zoelen tot diaken in een plechtige eucharistieviering in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal. Beide wijdelingen zijn getrouwd.

In zijn preek gaf de bisschop aan dat het huwelijk hun eerste ja-woord was, en dat de diakens nu met de steun en vanuit de bezieling van hun gezin de roeping tot het diaconaat in geloof en vertrouwen oppakken. Beiden worden aangesteld tot permanent diaken voor het bisdom Rotterdam. Lees meer – Foto: Peter van Mulken


Vader, dochter, Heilige Geest

Onlangs verscheen het boek Vader, dochter, Heilige Geest. Geloofsgesprekken tussen een theoloog en zijn dochter. Frank Bosman en zijn dochter Lisanne gaan met elkaar in gesprek over tal van onderwerpen, in het boek ondergebracht in tien hoofdstukken met titels als: ‘Waarom God de Bijbel niet heeft geschreven’, ‘Waarom God een moeder heeft’. Vader: “Ze dwingt mij tot de kern te komen.” Dochter: ‘Ik leer dieper nadenken en begrijp door mijn geloof ook beter andere religies en gelovigen.” Lees meer:
– Interview met Frank en Lisanne Bosman (via www.tilburguniversity.edu)
– Bespreking door Michiel Brons (via www.katholiek.nl)

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 43)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 28 oktober 2018, de dertigste zondag door het jaar (B): Jer. 31,7-9. – Hebr. 5,1-6. – Mc.10,46-52

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 28 oktober

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor onlangs overleden parochianen: Ria Kagenaar.

Voor overleden parochianen: Opa Herman Krowinkel. – Sacha Lim. – Paul Snijders. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Henny Smits. – Annie van Tilburg-Van Vonderen.. – Anky Overdijk-Snoek. – Pieter Frijns.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 28 oktober

Woensdag 31 oktober is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Vrijdag 2 november is het Allerzielen. Pastoor Walter Broeders gaat voor in de viering waarin we onze dierbare overledenen herdenken. Met medewerking van het Jongeren/Middenkoor. Aanvang: 19:30 uur. Aansluitend is er op de begraafplaats achter de kerk ‘Allerzielen in het Licht’ (zie hieronder)

Zondag 4 november is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering met medewerking van het Dames- en Herenkoor. Voorganger is Thea Epskamp. Het is dan Willibrordzondag, de dag voor de Oecumene. Er zal een deurcollecte worden gehouden. De heilige Willibrord is de patroon van de christenen in Nederland: katholieken en protestanten.


Allerzielen in ’t Licht 2018

Allerzielen is de dag waarop in de Rooms-Katholieke kerk alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht. Het feest wordt al sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd, de dag na Allerheiligen. Allerzielen is een dag van gebed voor allen die uit dit leven zijn heengegaan.

Bij het afscheid van onze dierbaren steken we altijd kaarsen aan, met het licht van onze Paaskaars, het symbool van de verrezen Christus. Niet de dood, niet het verdriet heeft uiteindelijk het laatste woord, maar het Licht!

Ook al is uw geliefde ergens anders begraven of gecremeerd, we kunnen met elkaar op 2 november het Licht delen, zien, voelen en beleven.

U bent van harte welkom bij een korte viering van woord en gebed in de kerk om 19.30 uur. Het JongerenMiddenkoor zal deze viering muzikaal omlijsten. De namen van de parochianen die dit jaar zijn overleden worden met eerbied genoemd. Maar natuurlijk herdenken we al onze dierbare overledenen. Aansluitend gaan wij met pastoor Broeders naar het kerkhof voor gebed, het zegenen van de graven, de wensboom, gedichten en samenzang.

Namens de werkgroep Allerzielen in ‘t Licht, Gerard van der Hulst


Tour of Faith 2018

De eerste Tour of Faith van het nieuwe seizoen vond plaats op zondag 14 oktober op het bisdombureau in Rotterdam. Elke tweede zondag van de maand vieren jongeren uit verschillende delen van het bisdom en de bisschop de eucharistie, gevolgd door een korte catechese en onderling gesprek. Tijdens de voorbede werd gebeden voor de bisschoppensynode, voor jongeren die slachtoffer werden van seksueel misbruik, voor jongerengroepen en voor de zusters in Sulawesi die noodhulp verlenen na de natuurramp die Indonesië trof. Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl)

 


1000 stemmen zingen: Huub Oosterhuis 85 jaar

In het Muziekgebouw in Eindhoven zongen op zondag 21 oktober duizend stemmen liederen van Huub Oosterhuis. Het evenement was georganiseerd ter ere van de dichter en theoloog, die 1 november 85 jaar wordt. Een van die duizend stemmen was bisschop Gerard De Korte. Tevens werd de bundel Stilte zingen gepresenteerd, waarin vrijwel het complete liederenoeuvre van Huub Oosterhuis is opgenomen. In het liedboek, dat 636 bladzijden beslaat, zijn bijna alle teksten verzameld die Oosterhuis in de afgelopen zestig jaar heeft geschreven. Lees meer

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 23)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 10 juni 2018, de 10e zondag door het jaar (B): Gen. 3,9-15. – 2 Kor. 4,13-5,1. – Marc 3,20-35

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties  10  juni

Uit dankbaarheid,  ter gelegenheid van het zestigjarig huwelijksjubileum van Harry van Teijlingen  en  Leneke van Teijlingen-Cornelisse.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Wim Pieterse. – Ank Overdijk – Snoek. – Jan van Heek. – Vincent Smeets. – Cor Duivenvoorden. – Antoon Ammerlaan.

Voor overleden parochianen: Truus de Boer-van Wieringen. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Joop Vorst. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert  Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 10 juni

Op woensdag 13 juni is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is Pater van Ulden.

Zondag 17 juni is er om 9:30 uur eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het JongerenMiddenkoor. Voorganger is pastoor Broeders. Er is kinderopvang aanwezig.


Onze schaapskooi in beeld (13)

Zondag 3 juni is het Tienerkoor van parochiekern De Goede Herder vierde geworden op het Nationaal jongerenkorenfestival in Rijsbergen. Bovendien hebben ze de Liturgieprijs gewonnen als koor dat qua repertoire en uitstraling het meest dienstbaar en passend is bij de liturgie. Emeritus-bisschop Ad van Luyn reikte de prijzen uit. Proficiat, Tienerkoor!


Priesterwijding Daan Huntjens

Op zaterdag 2 juni wijdde bisschop Van den Hende Daan Huntjens in de Rotterdamse kathedraal tot priester. Aan het begin van de dienst werd hij voorgedragen door Walter Broeders, rector van Vronesteijn, de instelling waar Daan Huntjens een deel van zijn opleiding tot diaken en priester heeft gevolgd. De priesterwijding vond plaats door handoplegging en gebed. Daan Huntjens gaat werken als lid van het pastoraal team van de parochiefederatie De Vlietstreek: Leidschendam, Voorburg en Rijswijk. Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl) – Foto’s: Peter van Mulken

     


 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 17)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 29 april 2018, de vijfde zondag van Pasen (B): Hand. 9,26-31. – 1 Joh. 3,18-24. – Joh. 15,1-8

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 29 april

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Annie van Tilburg-van Vonderen. – Tootje Gründemann. – Alie Rotteveel-Veerman. – Hubertus van Mil. – Ton van der Voort. – Jacky Ponsioen-Rasué. – Bep van Rijn-Weerdenburg. – Franciscus Zaat.

Voor overleden parochianen: Lies en Adriaan Vreeburg. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Gijs Duivenvoorden. – Siem Heemskerk. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Marion van der Krogt-Zandvliet. – Patricia Bruines. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 29 april

Woensdag  2 mei is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. – In de meimaand (Mariamaand) is er om 14:30 uur rozenkransgebed, eveneens in de Mariakapel.

Zondag 6 mei is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Thea Dingjan-Zonneveld voorgaat. Met medewerking van het jongeren/middenkoor.

Zaterdag 26 mei is er hier in de kerk open huis, verdere informatie hierover volgt later. Er vindt dan ook verkoop plaats van allerlei spullen, inclusief boeken. Heeft u thuis nog boeken die u niet meer nodig heeft maar niet wilt weggooien? Lever ze in bij het secretariaat!


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Christus Dienaarkerk sluit – Sint-Janskerk heropent

In mei 2018 sluit de Christus Dienaarkerk aan de Van Swietenstraat in Zoeterwoude-Dorp na bijna vijftig jaar haar deuren. De geloofsgemeenschap gaat samen verder met die van de Sint-Jan. Het kerkgebouw aan de Zuidbuurtseweg heeft sinds 2016 een grondige renovatie heeft ondergaan.

Op woensdag 9 mei is er een slotviering in de Christus Dienaarkerk (aanvang: 20:00 uur).

Op zondag 13 mei kunnen belangstellenden deelnemen aan een fietstocht “Over de kerkepaden”. Het parcours heeft een lengte van ca. 20 km. De start is vanaf 10:00 uur in de Christus Dienaarkerk en het eindpunt is de Sint Jan, waar de koffie en broodjes klaar staan. Aanmelden is niet nodig.

Op zondag 20 mei (Eerste Pinksterdag) is er een plechtige eucharistieviering in de gerenoveerde Sint-Janskerk (aanvang: 11:30 uur). Voorgangers zijn bischop Van den Hende en pastoor Broeders.

Op maandag 21 mei (Tweede Pinksterdag) is er een laagdrempelige viering voor jong en oud (aanvang 9:30 uur). Daarna kunnen kerkgangers, buurtbewoners en overige belangstellenden een kijkje nemen in de verbouwde kerk, de toren beklimmen en genieten van hapjes, drankjes en muziek in de tuin (10:30-15:00 uur).


Nieuws uit het bisdom

De webberichten over gebeurtenissen en activiteiten in het bisdom Rotterdom worden regelmatig samengevat in een nieuwsbrief. Lees meer

 


Katholieke steun voor Nationaal Holocaust Museum

De Nederlandse Bisschoppenconferentie steunt het initiatief om een permanent Nationaal Holocaust Museum te realiseren. De rooms-katholieke kerk in Nederland wil eraan bijdragen, “dat de herinnering aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder de Joodse, levend blijft,” aldus de Utrechtse hulpbisschop Woorts, die namens de bisschoppen zitting neemt in de Raad van Ambassadeurs. Lees meer (via www.rkkerk.nl)

 

 

 

Zalig Pasen!

Moge allen die verbonden zijn met onze gemeenschap het licht van de verrezen Heer persoonlijk ervaren en doorgeven aan anderen.

Namens de parochianen danken wij alle vrijwilligers die ervoor zorgden dat de bijzondere vieringen in de Veertigdagentijd en de Goede Week gehouden konden worden. Zij werden door vele kerkgangers bezocht en gewaardeerd.

Pastoraatgroep en beheercommissie De Goede Herder

 

 

 

 


De boodschap teruglezen

De schriftlezingen van zaterdag 31 maart 2018 (Paaswake): Gen. 1Ex.14Jes.55. – Rom. 6,3-11. – Mc. 16,1-8

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)

De schriftlezingen van zondag 1 april 2018 (Hoogfeest van Pasen): Paaszondag: Hand. 10,34a.37-43. – Kol. 3,1-4. – Joh. 20,1-9

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 31 maart – 1 april

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Bep van Rijn-Weerdenburg. – Tootje Gründemann-Plouvier, Ali Rotteveel-Veerman. – Jacky Ponsioen-Rasué. – Ton van der Voort. – Hubertus van Mil. – Quirinus Bruines. – Charles Borremans. – En Annie van Tilburg-van Vonderen, die donderdag 29 maart is overleden.

Voor overleden parochianen: (viering 31 maart): Paul Snijders. – Paula Sevat-Dries. – Nel en Jan Zandbergen. – Jan Straathof. – Ton van Kempen. – Jan Mooren. – Toos Leenaarts. – Marja en Jan Kooijman. – Frans Cortenbach. – Gitta Cortenbach-Penders. – Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen. – Helmi Vis-van Bilderbeek. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Patricia Bruines. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn. – (viering 1 april): Jan de Vette. – Jan van der Meer. – Jan Mooren. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Ton Choufoer. – Truus de Boer-van Wieringen. – Joop Vorst. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Corrie Bousie. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Sacha Lim. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Gijs Duijvenvoorden. – Nel Bruines-Overmeer. – Siem Heemskerk. – Aad en Erwin Duijndam. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 31 maart – 1 april

Woensdag 4 april is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. De taxibus die klaarstaat bij de Menswording in Leiderdorp is op de hoogte van het vroegere tijdstip, dit in verband met de achtste verjaardag van de Herdershof.
Om 14:00 uur is de uitvaartdienst voor mevrouw van Tilburg-van Vonderen. Voorganger is diaken Clavel. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Zondag 8 april is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastor R. Kurvers voorgaat. Met medewerking van het Jongeren/Middenkoor. Er is tevens kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd.
’s-Middags geeft het projectkoor polyfone muziek onder leiding van Donald Bentvelsen een klein concert in de Goede Herderkerk. De toegang is gratis. Aanvang: 14:30 uur. Lees meer.

Er is een nieuwe aflevering verschenen van Rondom de Kerk (13-5). Gedrukte exemplaren kunt u meenemen vanuit de kerk.


 Overleden: Bep van Rijn

Op 26 maart is overleden Bep van Rijn-Weerdenburg, echtgenote van Piet van Rijn, in de leeftijd van 85 jaar. Al op hoge leeftijd kwam ze met haar man in Leiderdorp wonen (bijna in Oud-Ade) en vond contacten binnen de ledengroep van de KBO. In de begintijd in Leiderdorp konden ze samen de Menswordingkerk nog bezoeken. De laatste drie jaren was dat voor hen niet meer mogelijk. De contacten met parochiekern Goede Herder verliepen via de mensen van de werkgroep Thuiscommunie. Het afscheid vond plaats op zaterdag 31 maart.


Overleden: Annie van Tilburg

Op 29 maart is overleden mevrouw Anna Jacoba Allegonda Tilburg-van Vonderen, in de leeftijd van 94 jaar.

De uitvaartdienst wordt gehouden op woensdag 4 april in de Goede Herderkerk, om 14:00 uur. Voorganger is diaken Clavel. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats achter de kerk.


Beelden uit onze schaapskooi (7)

                     

Drie beelden uit de liturgie van de Goede Week in onze kerk: op Goede Vrijdag werd de kruisweg gebeden, meebeleefd en Jezus’ lijden en sterven herdacht. Als kruishulde staken de aanwezigen kaarsjes aan en legden bloemen neer (foto 1). Tijdens de Paaswake werd vanuit de duisternis de nieuwe Paaskaars ontstoken: teken van Christus die verrezen is (foto 2). De Paaskaars vanochtend na het Hoogfeest van Pasen, voorzien van bekende symbolen: alfa en omega (eerste en laatste letter van het Griekse alfabet) symboliseren de alomvattende Godheid, vijf wierookkorrels (vannacht door pastoor Broeders in het kruis op de kaars gestoken) verbeelden de vijf wonden van Jezus; onderaan Jezus die Petrus redt tijdens de storm op het meer: kunstwerk in was vervaardigd door Edelyn Verhoosel (foto 3).


Nieuws uit het bisdom

De webberichten over gebeurtenissen en activiteiten in het bisdom Rotterdom worden regelmatig samengevat in een nieuwsbrief. Lees meer

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 11)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 18 maart 2018, de vijfde zondag van de veertigdagentijd (B): Jer. 31,31-34. – Hebr. 5,7-9. – Joh. 12,20-33

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 18 maart

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ali Rotteveel-Veerman, die a.s. maandag zal worden begraven. – Jacky Ponsioen-Rasué. – Ton van der Voort. – Hubertus van Mil. – Quirinus Bruines. – Charles Borremans. – Cornelia Prins-Kooloos.

Voor overleden parochianen: Aad en Erwin Duijndam. – Nel en Jan Zandbergen. – Jan Straathof. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Gijs Duivenvoorden. – Siem Heemskerk. – Paula Sevat-Dries. – Corrie Bousie. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Josephine van Galen. – Familie van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 18 maart

Vanavond om 19:00 uur is de avondwake voor Ali Rotteveel-Veerman. Voorganger is Jeaneke van der Hulst.

Maandag 19 maart wordt om 10:30 uur de uitvaartdienst gehouden voor Ali Rotteveel-Veerman, met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is pastoor Broeders.

Woensdag 21 maart is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Woensdagmiddag 21 maart kunnen kinderen in het atrium van de Goede Herderkerk hun palmpaasstokken versieren in het atrium (zie ook de blogpost van 4 maart j.l. De palmpaasstokken worden zondag 25 maart in de viering in processie door de kerk gedragen.

Donderdag 22 maart is er om 19:15 uur een oecumenische boeteviering in de Goede Herderkerk. Voorgangers: Thea Dingjan en predikante Hester Smits. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Zondag 25 maart (Palmzondag) is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Thea Dingjan voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor.
Om 12:00 uur begint de Wereldjongerendagviering in de H. Petruskerk te Leiden. Lees meer
Om 15:00 uur zingt hier in de Goede Herder het Russisch Byzantijns kamerkoor Soglasije koorwerken uit de Mattheus Passion en Russische gezangen uit de Goede week. Informatie hier over vindt u op de leestafel.


Beelden uit onze schaapskooi (5)

     

     

Zaterdagmiddag 17 maart was de Christus Dienaarkerk volgestroomd met bezoekers voor het korenfestival (foto 1). Het werd georganiseerd door het Iduna-koor in samenwerking met zangvereniging Cantate Domino, die in 2018 honderd jaar bestaat. In totaal gaven negen Zoeterwoudse zanggezelschappen acte de présence, met een afwisselend programma dat klonk als een klok. Parochiekern Sint Jan’s Onthoofding werd naast Iduna ook nog vertegenwoordigd door parochiekoor Sint Cecilia en door Faith United. Het dames- en herenkoor van de Goede Herder liet met uitvoeringen van ‘Levend water geef ik jou’, ‘Onze Vader verborgen’, ‘Hide not Thou Thy Face’ en ‘Verblijdt u in Zijn naam’ een prima indruk achter (foto 2).

Halverwege het programma werden de aanwezigen getrakteerd op koffie, thee en CD’s: geen muziekdragers maar originele baksels met bovenop de initialen van de Christus Dienaarkerk (foto 3). Iduna en Cantate Domino zongen aan het eind gezamenlijk ‘An Irish Blessing’ (foto 4), waarna alle koren het slotlied ‘Zing met mij’ inzetten en er waarlijk community singing ontstond. Dank aan de leden van Iduna en Cantate Domino voor de uitstekende organisatie van een zangmiddag die door velen werd gewaardeerd!


Vijf jaar paus Franciscus

Op 13 maart was het vijf jaar geleden dat kardinaal Bergoglio verkozen werd tot paus. Hij koos als eerste paus voor de naam Franciscus. Voor zijn jubileum blikt www.katholiekleven.nl in een video (10:24 min.) terug op wat hij in deze vijf jaar aan de Kerk heeft gegeven. Lees meer

Zie ook het nieuwsbericht via www.kro.katholiek en een overzicht van de populairste tweets van paus Francis (via www.kerknet.be)


 

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 9)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 5 maart 2018, de derde zondag van de Veertigdagentijd (B): Ex. 20,1-17 of 20,1-3.7-8.12-17. – 1 Kor. 1,22-25. – Joh. 2, 13-25

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 4 maart

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Petronella Kocken-van Wensveen. – Joop Vorst. – Christina de Goede-Juffermans. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Charles Borremans. – Quirinus Bruines. – Cornelis Prins-Kooloos.

Voor overleden parochianen: oud-organist Wim van de Velden. – Ina van der Velden. – Ouders Van der Velden. – Marja en Jan Kooijman. – Jan Mooren. – Ton Choufoer. – Frans Cortenbach. – Gita Cortenbach-Penders. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Josephine van Galen. – Familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 4 maart

Woensdag 7 maart is er een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 8 maart is er in de Goede Herderkerk een oecumenische vesperviering in het kader van de Veertigdagentijd. Het thema is onvoorwaardelijke liefde Er wordt stilgestaan bij ouders en verzorgers van kinderen in de hele wereld. Door hun inzet krijgen de kinderen en de gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Aanvang: 19:15 uur

Zondag 11 maart  is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Na de viering van zondag 11 maart wordt er een deurcollecte gehouden voor de vastenactie.

Blijft u denken aan de Voedselbank? In het kader van de bisdombrede voedselinzamelingsactie gedurende deze Veertigdagentijd willen we ons graag aansluiten bij dit netwerk van liefde. De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig. In de corridor aan de achterzijde van de kerk staan de verzamelmanden altijd klaar.


Beelden uit onze schaapskooi (4)

       

Afgelopen zondag celebreerde bisschop mgr. Van den Hende de eucharistieviering in de Goede Herderkerk (foto 1). In zijn overweging ging de bisschop in op de vraag wie God voor ons wil zijn: een barmhartige en liefdevolle God. In de Veertigdagentijd wordt meer dan ooit, naast vasten en gebed, ook van ons gevraagd om naastenliefde te betrachten. Na de viering, met muzikale begeleiding door het JongerenMiddenkoor, vroeg Regina Krowinkel aandacht voor het Vastenactieproject in Mbala, Zambia. Een korte film werd getoond over het werk van de Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria (foto 2). – Met dank aan Gerard van der Hulst voor het verslag en de foto’s


Palmpasenstokken versieren

Op woensdagmiddag 21 maart (14:00-15:00 uur) willen wij in het atrium van de Goede Herderkerk palmpasenstokken gaan versieren, met alle kinderen die zich daarvoor opgeven. We vragen een kleine (vrijwillige) bijdrage. Opgeven kan bij Amanda Jongbloed (telefoon 06-14464035 of email: seringenberg@gmail.com) of Mariëtte Denissen (telefoon: 06-25571962). Als de kinderen zelf een houten kruis mee willen nemen dan zorgen wij voor lekkers, limonade en knutselmateriaal. – Amanda Jongbloed


Nieuws uit het bisdom

De webberichten over gebeurtenissen en activiteiten in het bisdom Rotterdom worden regelmatig samengevat in een nieuwsbrief. Lees meer


Uitvaart Ruud Lubbers in kathedraal Rotterdam

Op dinsdag 20 november werd in de HH. Elizabeth en Laurentiuskathedraal te Rotterdam de uitvaartmis gehouden voor oud-premier Ruud Lubbers, in aanwezigheid van familie, vrienden en vele hoogwaardigheidsbekleders. De homilie werd gehouden door bisschop Van den Hende. Ruud Lubbers overleed op 14 november op 78-jarige leeftijd. Lees meer

Mgr. van den Hende bewierookt de kist tijdens de absoute (Foto Ramon Mangold)