Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 43)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Negenentwintigste zondag door het jaar (A): Jes. 45,1.4-6. – 1 Tess. 1,1-5b. –  Mat. 22,15-21


kaarsGebedsintenties 22 oktober 2017

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en speciaal om kracht voor een ernstig zieke.

Voor de overledenen: Truus de Boer-van Wieringen. – Ester van Delft-Detic. – Paula Sevat-Dries. – Paul Snijders. – Marion van der Krogt. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Gijs Duivenvoorden. – Siem Heemskerk. – Riet en Piet van Zijp. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn;

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jan Kooijman. – Maria Verhoef-van Duijnhoven.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 22 oktober

Woensdag 25 oktober is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 26 oktober is er in het atrium een filmavond over Oud-Zoeterwoude. Aanvang: 19:00 uur.

Zondag 29 oktober is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.

Maandag 30 oktober spreekt mgr. Van den Hende de Hervormingsdaglezing uit in de Andreaskerk van de Lutherse Gemeente Rotterdam, Aanvang: 19.30 uur.


bedevaart-Rome_Ramon-MangoldRomebedevaart

Op woensdag 18 oktober waren de 250 pelgrims uit het bisdom Rotterdam aanwezig op het plein voor de Sint-Pieterskerk voor de audiëntie bij de paus. Hierna bezochten zij de Friezenkerk, de stad of de Vaticaanse museu. De middag werd afgesloten met een eucharistie in de basiliek van Sint Paulus Buiten de Muren, waar het graf van de apostel Paulus wordt vereerd. Lees meer

Foto Ramon Mangold: Bisschop van den Hende tijdens de eucharistieviering in de Sint Jan van Lateranen op zondag 15 oktober. Lees meer


wereldmissiedag-2017Wereldmissiedag

Vandaag is het Wereldmissiedag. Op deze zondag wordt in de Rooms-Katholieke parochies gecollecteerd voor MISSIO, het katholieke solidariteitsfonds van de wereldkerk. Dit jaar ondersteunt MISSIO vrouwen en kinderen in Burkina Faso.

Paus Franciscus heeft een speciale boodschap geschreven voor Wereldmissiedag, Lees meer (via rkkerk.nl)

 

 

 

 

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 42)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Achtentwintigste zondag door het jaar (A): Jes. 25,6-10a. – Fil. 4,12-14.19-20. – Mat. 22,1-14 of 1-10


kaarsGebedsintenties 15 oktober 2017

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. In het bijzonder voor dirigente  mevrouw Maria Huibers. Zij is door een ongelukkige val uitgeschakeld en zal dinsdag geopereerd worden.

Voor de overledenen: Corrie Bousie. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Truus de Boer-van Wieringen. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Ada van der Meel-Slats. – Ina van der Velde. – Josephine van Galen. – Overleden  familie van Rijn.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jan Kooijman. – Maria Verhoef-van Duijnhoven.

Uit dankbaarheid bij een vijftigjarig huwelijk.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 15 oktober 2017

Woensdag 18 oktober is er om 10:00 uur woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 22 oktober is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Tijdens de viering is er kindernevendienst. De opbrengst van de collecte tijdens de viering is bestemd voor het pastorale werk van de parochies in Burkina Fasso. Na de viering geeft de heer Jan van Seggelen in het atrium een presentatie over Burkina Fasso. Een kans om meer van dit land te weten te komen.


kerstmarktKerstmarkt in Leiderdorp (Dorpskerk)

De voorbereidingen voor de komende kerstmarkt in en rond de Dorpskerk van 8-10 december zijn al in volle gang. In verband hiermee worden goederen ingezameld: kerstversiering,  kerstverlichting, feestelijke kleding zoals sjaals, tasjes en sieraden (wel graag in goede staat).

Heeft u nog kerstspullen over? Dan kunt u ze op maandag 6 november, 13 november, 20 november en 27 november tussen 19:00-2o:00 uur inleveren in het ‘Trefpunt’ aan de Eikenlaan (Dorpskerk).


Rotterdam.relKoppeling kerken met gemeentelijke basisadministratie blijft

Kerken die aangesloten zijn bij SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) mogen volgens het nieuwe regeerakkoord blijven rekenen op gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie. Dat betekent dat wijzigingen door overlijden of verhuizen van kerkleden door een slim systeem worden doorgegeven aan de lokale kerken. Lees meer

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 41)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 8 oktober, de zevenentwintigste zondag door het jaar (A): Jes. 5,1-7. – Fil. 4,6-9. – Mat. 21,33-43


kaarsGebedsintenties 8 oktober

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor de overledenen: Corrie Bousie. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Truus de Boer-van Wieringen. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Ada van der Meel-Slats. – Ina van der Velde. – Josephine van Galen. – Overleden  familie van Rijn.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jan Kooijman. – Maria Verhoef-van Duijnhoven.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 8 oktober

Vandaag is het wereldmissiedag voor kinderen.

Woensdag 11 oktober is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pastoor Broeders.

Zondag 15 oktober is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pater J. van den Eijnden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


Rotterdam.relNoveen voor de bedevaart naar Rome

Tijdens de startviering op 4 oktober voor de bisdombedevaart naar Rome ontvingen pelgrims en thuisblijvers een noveen. De noveen kan worden gebeden de dagen voorafgaand aan de bedevaart, en ook tijdens de bedevaart.

Een noveen is een beproefde manier van gebed, waarbij gedurende negen dagen wordt gebeden. Mgr. Van den Hende: “Bedevaartgangers en thuisblijvers vormen als netwerk van liefde een biddende gemeenschap”. Lees meer


zonneliedZuster Chiara en het Zonnelied

De abdis van de zusters clarissen in Megen vertelt over hun spiritualiteit. Bij de praktische vertaling daarvan spelen Franciscus en het Zonnelied een belangrijke rol. “Dat is een lofzang op de schepselen. Franciscus eerbiedigde de schepping en de mensen heel sterk. Het is bijzonder dat hij alle elementen broeder of zuster noemt.” Bekijk de video (via katholiekleven.nl)

 


bisschop-Wiert_wz5Frans Wiertz stopt als bisschop van Roermond

Bisschop Frans Wiertz van Roermond kondigt in een brief aan alle gelovigen in zijn bisdom aan dat hij met ingang van 2 december aanstaande zijn taken als bisschop van Roermond neerlegt. In de rooms-katholieke kerk worden bisschoppen geacht om bij het bereiken van hun 75e levensjaar hun ontslag aan te bieden aan de paus. Bisschop Wiertz hoopt op 2 december deze leeftijd te bereiken. Lees meer (via rkk.nl)

 

 

 

Lezingen, intenties, mededelingen en nieuw (week 26)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 25 juni 2017, de twaalfde zondag door het jaar (A): Jer. 20,10-13. – Rom. 5,12-15. – Mat. 10,26-33


kaarsGebedsintenties 25 juni

Voor de overledenen: Nel en Jan Zandbergen. – Paula Sevat-Dries. –

Sacha Lim. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, moeder en Martin Hendriks. – Marion van der Krogt-Koelewijn. – Josephine van Galen. –Overleden familie Van Rijn.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 25 juni

Woensdag 28 juni is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 2 juli is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering, waarin L. Koot voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.

Zondag 2 juli is er ’s-middags een doopviering voor Rohan Almu.


tulpen-voor-de-pausStaatsbezoek aan het Vaticaan

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdagochtend als onderdeel van het staatsbezoek aan Italië ook Vaticaanstad bezocht. Ze schonken de paus een vaas met witte en gele tulpen, een verwijzing naar de kleuren van de Vaticaanse vlag. Ook kreeg Franciscus tulpenbollen cadeau. De koning ontving op zijn beurt uit handen van de generaal-overste van de Jezuïetenorde de bevelhebbersstaf in bruikleen, die wordt toegeschreven aan de ‘Vader des Vaderlands’, prins Willem van Oranje (1533-1584). Lees meer

 


logo_kerkbalans-200x222Bijzonder resultaat parochies actie Kerkbalans 2015 

In 2015 ontvingen parochies met de actie Kerkbalans landelijk ruim € 49 miljoen aan giften. Dat is een daling vergeleken met het jaar ervoor van 2,4%. De opbrengst van de actie Kerkbalans van parochies in het bisdom Rotterdam laat evenwel een stijging zien van 6,6%. Lees meer

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 25)

symbool-vader-en-kind1

 

Sacramentsdag

Vormseldag

Vaderdag

 


bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

De schriftlezingen van zondag 18 juni, Feest van het H. Sacrament: Deut. 8,2-3.14b-16a. – 1 Kor. 10,16-17. – Joh. 6,51-58


kaarsGebedsintenties 18 juni

Voor de overledenen: (zaterdag 17 juni) Opa Piet en Oma Hetty van der Helm-Dils. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen. – Jan Roeleven. – Ivo Harteveld. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn – (zondag 18 juni) Patricia Bruines. – Manuel Valiñas Priëto. – José Gregorio Bernardus. – Fam. Vlasveld. –– Corrie Zwetsloot-Van der Meer. – Piet Hartwijk. – Nel en Jan Zandbergen. – Jan Straathof. – Jan van de Meer. – Riet en Jaap van Diemen. – Ester van Delft-Detic. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.

Uit dankbaarheid.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Mededelingen 18 juni

hgeest-vormselVan harte feliciteren wij alle vormelingen van de Petrus-en-Paulusparochie (en hun ouders) die zaterdag uit handen van mgr. Van den Hende het Sacrament van het Vormsel ontvingen. Welkom in onze parochiegemeenschap!

Woensdag 21 juni is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 25 juni is er een eucharistieviering, waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor. Aanvang: 09:30 uur

Brieven met informatie over diverse catecheseactiviteiten in de komende weken liggen achter in de kerk op tafel.


kerknet-beVaderdag – Wat voor een vader is onze God?

Mogen we in God echt een vader zien? En wat voor een dan? Volgens de Bijbel één met (baar)moederlijke trekjes. Lees meer


Willem-Alexander-MaximaStaatsbezoek aan Vaticaan

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima brengen donderdag 22 juni op uitnodiging van paus Franciscus een staatsbezoek aan het Vaticaan. Het staatsbezoek van het koninklijk paar onderstreept de bilaterale en multilaterale banden tussen Nederland en het Vaticaan. Lees meer (via rkkerk.nl)

 


make-friendsOproep tot interreligieuze vriendschap: Make Friends

De meest prominente leiders van de wereldreligies, onder wie paus Franciscus, hebben woensdag gezamenlijk een oproep tot eenheid gedaan. Zij vragen hun medegelovigen vrienden te maken onder mensen met een ander geloof. Bekijk de videoboodschap (via www.kro.nl)


rome-koepel-sint-pieterBedevaart naar Rome

Het bisdom organiseert in de herfstvakantie een bedevaart naar Rome. Aanmelden voor de bedevaart kan tot 15 juli. Lees meer (via bisdomrotterdam.nl)

 

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen & nieuws (week 24)

 

abdij-van-egmond

Open Kloosterdagen (foto Adelbertabdij, Egmond)


bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 11 juli 2017, Feest van de H. Drie-eenheid: Ex. 34,4b-6.8-9. – 2 Kor. 13,11-13. – Joh. 3,16-18


kaarsGebedsintenties 11 juli

Voor de overledenen: Nel Bruines-Overmeer. – Jan de Vette. – Siem Heemskerk. –  Riet en Piet van Zijp. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Ada van der Meel-Slats. – Ina van der Velde. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overleden parochianen die onlangs uitgeleide zijn gedaan: Toos Wagenaar. – Marion van der Krogt-Koelewijn.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 11 juli

Maandag 12 juni is er van 19:30-21:00 uur generale repetitie en biechtgelegenheid voor de vormelingen.

Woensdag 14 juni is er om 10:uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zaterdag 17 juni zal bisschop H. van den Hende tijdens de eucharistieviering het  sacrament van het Vormsel toedienen aan de jongeren uit de H.H. Petrus en Paulusparochie. Met medewerking van het jongerenkoor. Aanvang: 19:00 uur.

Zondag 18 juni is het Sacramentsdag. Er is om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en Herenkoor. Tevens is er kindernevendienst.

Brieven met informatie over diverse catecheseactiviteiten in de komende weken liggen achter in de kerk op tafel.


Open Kloosterdagen

Bijna veertig kloosters zetten deze zaterdag en zondag tijdens de Open Kloosterdagen hun deuren open voor belangstellenden. De bewoners willen hiermee de spirituele traditie van de deelnemende kloostergemeenschappen onder de aandacht brengen van het grote publiek. Lees meer (via KRO Nieuws)


DiakenFrankemoelle_950pix_1Katholiek onderwijs: dit zijn onze waarden

Beluister diaken Titus Frankemölle, werkzaam in het onderwijs: “We zijn allemaal gevormd naar het beeld van God. Dat betekent dat wij met zijn allen, iedereen, niemand uitgesloten, welkom zijn. Welkom op school. Welkom om een gemeenschap te vormen. Welkom om voor elkaar ook te zorgen” (video via katholiekleven.nl)

 


borgman618x415-618x330Vrede in de plaats van onze angst – Pinksterpreek

In het Pinksterweekend preekte Erik Borgman in de kerk van het Dominicanenklooster in Zwolle. Over hoe Gods Geest ons leven binnenkomt: “De God die Jezus belichaamde komt in de Geest in een nieuwe gestalte aanwezig, een gestalte die het leven van binnenuit doorzichtig maakt en die wat zich voordoet als pijn en onverslaanbare tegenstand onthult als barensweeën van de ware wereld.” Lees meer (via www.debezieling.nl)


elistokEli Stok tot priester gewijd

Op zaterdag 10 juni heeft Mgr. Van den Hende door handoplegging en gebed Eli Stok (27) tot priester gewijd voor het bisdom Rotterdam. De wijding vond plaats in de kathedraal van Rotterdam tijdens een plechtige eucharistieviering. Hoe is het om priester te worden in deze tijd? Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl)

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 19)

dhg_20161119_143851_hdr_bewerktDe boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 7 mei 2017, de  vierde zondag van Pasen (A): Hand. 2,14a.36-41. – 1 Petr. 2,20b-25. – Joh. 10,1-10.

Beluister diaken Titus Frankemölle, werkzaam in het onderwijs, over de evangelielezing: ‘Deze docent is herder’ (via katholiekleven.nl)

Op deze zondag viert onze parochiekern haar naamfeest. Ook het nieuw ingerichte kerkgebouw aan de Rijndijk werd in december 2016 toegewijd aan de Goede Herder. Het wil tot uitdrukking brengen dat de schapen aan weerszijden van de Rijn voortaan samen optrekken, als één kudde.


kaarsGebedsintenties 7 mei

Voor de overledenen: Patricia Bruines. – Marja Kooyman. – Jan Mooren. – Siem Heemskerk. – Jan de Vette. – Nel Bruines-Overmeer. – Marianne Hockx-Binnendijk. – Corrie Bousie. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overleden parochianen die onlangs uitgeleide zijn gedaan: Marion van der  Krogt. – Toos Wagenaar. – Frans Cortenbach. – Ben Krabbendam.

Uit dankbaarheid ter gelegenheid van een vijftigjarig huwelijk.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 7 mei

Op maandag 8 mei wordt ’s avonds de vijfde voorbereidingsbijeenkomst van de vormelingen gehouden. Aanvang: 19:00 uur

Op woensdag 10 mei is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel, waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Aansluitend vindt het rozenkransgebed plaats. Voor vervoer vanuit en naar Leiderdorp wordt gezorgd.

Op zondag 9:30 uur is er een woord- en gebedsviering, waarin Jeaneke van der Hulst voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is Jeaneke van der Hulst.

Vandaag is het roepingenzondag. Na de viering zal er een deurcollecte worden gehouden, die ten goede komt aan Vronesteyn, de priester- en diakenopleiding van het Bisdom Rotterdam. Bisschop Hans van den Hende en onze pastoor Walter Broeders (tevens rector van Vronesteyn) bevelen deze collecte bijzonder bij u aan.

We zijn nog op zoek naar één chauffeur uit Leiden/Zoeterwoude, die één maal per vier weken parochianen naar de kerk wil rijden. Meld u aan bij het secretariaat of bij Ellen Harteveld!

Blijft u denken aan de Voedselbank? De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig.

Het blad Rondom de Kerk wordt niet meer thuisbezorgd. Exemplaren van de laatste aflevering liggen op de tafel achter in de kerk, om mee te nemen (of klik hier voor de pdf-versie). Ook de papieren versie van de laatste Nieuwsbrief treft u achter in de kerk aan.


roepingenzondag-2017Bidden om roepingen

Jezus zelf roept ons op om te bidden voor roepingen: ‘De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst om arbeiders te sturen om te oogsten’ (Matteüs 9:38). Bidden om roepingen kunnen we echter niet beperken tot één zondag. Daarom heeft het bisdom Rotterdam een digitaal gebedenboekje uitgegeven. Het bevat voor elke maand schriftteksten, overwegingen van paus Franciscus en gebeden. Lees meer

 

 


logo_rvk_graybg-e1377194063928Publicaties van de Raad van Kerken: E-flits en Op weg naar geluk 

Onlangs verscheen de jongste nieuwsbrief van de Raad van Kerken: E-flits (mei 2017).

Als deel 54 in een reeks bezinningspublicaties verscheen tevens: Op weg naar geluk. Godsdiensten presenteren zich. Uit de inleiding van Jan Peter Schouten: ‘Een weg die oplicht, een weg door het leven. Een weg waarop geluk bereikbaar wordt, en vertrouwen en vrede geen onhaalbare idealen meer zijn. Een weg om te gaan… Daarover gaat het in religies. En al die verschillende godsdiensten herkennen dat ook van elkaar. Zij weten natuurlijk ook wel waarin ze van elkaar verschillen. En ze zitten vaak ook vast aan hun eigen woorden en rituelen. Die zijn hun immers dierbaar. Maar het is niet moeilijk om over de grens heen te kijken. Het is vanzelfsprekend om in de ander te herkennen wat je zelf gevonden hebt: zo’n weg van geluk. Dat verbindt dus ook met elkaar.” Lees meer

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 18)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 30 april 2017, de derde zondag van Pasen (A): Hand. 2,14.22-32. – 1 Petr. 1,17-21. – Luc. 24,13-35


kaarsGebedsintenties 30 april

Voor de overledenen: Lies en Adriaan Vreeburg. – Ivo Harteveld. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overleden parochianen die onlangs uitgeleide zijn gedaan: Toos Wagenaar. – Frans Cortenbach. – Ben Krabbendam.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 30 april

Woensdag 3 mei is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Aansluitend vindt het rozenkransgebed plaats. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Zondag 7 mei is er om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pastor B. Versteegen voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Extra aandacht wordt gevraagd voor de jaarlijkse kledinginzameling van Sam’s Kledingactie op zaterdag 6 mei ’s morgens van 9:00 tot 11:30 uur
– Inzamellocaties Leiderdorp: Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan en Kastanjelaanschool;
– Inzamelocatie Zoeterwoude: De Goede Herderkerk, Hoge Rijndijk.
De kledinginzameling is dit maal ten behoeve van Mensen in Nood voor de wederopbouw van dorpen in Nepal na de zware aardbevingen vorig jaar. Lees meer

Er heeft zich een chauffeur uit Leiderdorp gemeld! We zijn nu nog op zoek naar een chauffeur uit Zoeterwoude en liefst ook één uit Leiden, die één maal per vier weken parochianen naar de kerk willen rijden. Meld u aan bij het secretariaat of bij Ellen Harteveld!

Blijft u denken aan de Voedselbank? De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig.

Het blad Rondom de Kerk wordt niet meer thuisbezorgd. Exemplaren van de laatste aflevering liggen op de tafel achter in de kerk, om mee te nemen (of klik hier voor de pdf-versie). Ook de papieren versie van de laatste Nieuwsbrief treft u achter in de kerk aan.


rie-berk-gedecoreerdParochianen gedecoreerd

Op woensdag 26 april werd bekend dat parochiaan Rie Berk werd geëerd met een lintje. Zij heeft zich ruim veertig jaar onafgebroken ingezet voor de kerkmuziek. Daarnaast was Rie vele jaren actief als vrijwilliger bij de bejaardensociëteit Zoeterwoude-Rijndijk (sinds 1994) en bij de Zonnebloem (van 1998 tot 2012). Als waardering voor haar inzet en doorzettingsvermogen werd zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

In Leiden viel Wilbert van Erp een vergelijkbare eer ten deel. Vanwege velerlei verdiensten, onder meer zijn inzet als vice-voorzitter van het kerkbestuur van de Lam Gods (1995-2012) en van het parochiebestuur van de H.H. Petrus en Paulus (2012-heden), werd ook hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Beiden feliciteren wij hartelijk met hun onderscheiding!

Pastoraatgroep en beheercommissie De Goede Herder 


Rotterdam.rel

150 jaar heiligverklaring Martelaren van Gorcum

Op zaterdag 29 april herdacht bisschop Van den Hende met een eucharistieviering in de bedevaartskerk te Brielle de heiligverklaring van de Martelaren van Gorcum honderdvijftig jaar eerder, in 1867. De vier priesters en vijftien kloosterlingen, meest franciscanen afkomstig uit Gorcum, werden op 9 juli 1572 door watergeuzen opgehangen in een oude turfschuur nabij Den Briel. Ze werden vervolgd vanwege hun rooms-katholieke geloofsovertuiging. Lees meer


roepingenzondag_rome_sintpieter__ramonmangoldRoepingenzondag

Zondag 7 mei wordt in de rooms-katholieke kerk wereldwijd gebeden voor roepingen. Paus Franciscus moedigt alle gelovigen aan te blijven bidden voor nieuwe roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven. “Het volk van God moet geleid worden door herders die hun leven durven geven aan de dienst van het Evangelie. Ik vraag daarom aan parochiegemeenschappen, verenigingen en de vele gebedsgroepen die er in de Kerk zijn: in weerwil van de bekoring van de ontmoediging, blijf bidden dat de Heer arbeiders voor de oogst stuurt en ons priesters geeft die verliefd zijn op het Evangelie en in staat zijn hun broeders nabij te zijn en zo een levend teken van Gods barmhartige liefde zijn.” Lees meer

Er zal tevens een deurcollecte worden gehouden, die ten goede komt aan Vronesteyn, de priester- en diakenopleiding van het bisdom Rotterdam. Bisschop Hans van den Hende en onze pastoor Walter Broeders (tevens rector van Vronesteyn) bevelen deze collecte bijzonder bij u aan.

Wat is roeping? – Wie roept? – Wie worden geroepen? – Wat is mijn roeping? Lees meer


Nieuwsbrieven van het bisdom Rotterdam 

Vanuit het bisdom Rotterdam zijn onlangs enkele nieuwsbrieven verschenen:

Bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_dienenAflevering 2017,  nummer 3 (mei) van de Nieuwsbrief Dienen, waarin onder meer: Projectentocht. – Diaconieprijs ‘Brood en Rozen’. – 40-dagencampagne ‘Netwerk van Liefde’. – Toekenningen Diocesane Caritas Instelling. – Hongerdoekencollectie Pastorale Dienstverlening uitgebreid (o.m. dankzij onze parochiekern). –  Missionaire werkdagen. – Agenda.

 

bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_lerenAflevering 2017, nummer 2 (april) van de Nieuwsbrief Leren, waarin onder meer:
Eerste H. Communieproject: Een cadeautje. – Kliederkerk. – Het verhaal van Fatima. – Video over het Sacrament van het Huwelijk. – Tour of Faith. – Voor vormselgroepen: Vuurdoop fotocollagewedstrijd. – Agenda.

 

bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_pastoraatAflevering 2017, nummer 1 (januari) van de Nieuwsbrief Pastoraat, waarin onder meer:
Cursussen Pastorale School. – Vertaling van Amoris Laetitia beschikbaar. – Ontmoetingsbijeenkomst pastoraatgroepen (20 mei). – Aanbod kadercursus Kerkopbouw.

 

bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_vierenAflevering 2017, nummer 1 (februari) van de Nieuwsbrief Vieren, waarin onder meer:
Diocesane scratch dag. – Kostercursus. – Nieuwe uitgaven (o.m. nieuwe toonzettingen Onze Vader). – Diocesane Instelling voor Liturgische Muziek Sint-Gregorius (DISG). – Agenda.

 

 

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 15)

palmzondag_20170409_095228_hdr     palmzondag_20170409_095607_hdr

Palmzondag in de Goede Herderkerk


bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 9 april 2017. Palmzondag: Mat. 21,1-11. – Jes. 50,4-7. – Filip. 2,6-11. – Mat. 26,14 – 27,66


kaarsGebedsintenties 9 april

Truus de Boer-van Wieringen. – Ada van der Meel-Slats. – Ina van der Velde. – Theo Hin. –Bruno van Dijk. – Bert Rijsbergen. – Caroline Berghuis. – Ester van Delft-Detic. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.

Voor de overledenen uit onze parochiegemeenschap die onlangs uitgeleide zijn gedaan: Frans Cortenbach. – Ben Krabbendam.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 9 april

Vanmiddag om 13:00 uur wordt Sanne Lepelaar gedoopt.

Maandag 10 april vindt in het atrium de vierde voorbereidingsbijeenkomst van de vormelingen plaats. Aanvang: 19:00 uur.

Dinsdag 11 april vindt in de Christus Dienaarkerk te Zoeterwoude-Dorp de tweede avond voor de ouders van de Eerste Communicanten plaats. Aanvang: 20:00 uur.

Woensdag 12 april is er om 10:00 uur een eucharistieviering, waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Donderdag 13 april (Witte Donderdag) is er ’s avonds een eucharistieviering, waarin pater Moons voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor. Aanvang: 19:00 uur.

Vrijdag 14 april (Goede Vrijdag) is er ’s middags Kruisweg. Met medewerking van het kinderkoor. Aanvang: 15:00 uur. Er is geen avondviering.

Zaterdag 15 april wordt ’s avonds de Paaswake gehouden. In de eucharistieviering zal pastoor W. Broeders voorgaan. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 21:30 uur.

Zondag 16 april is het Hoogfeest van Pasen. In de eucharistieviering zal pastoor W. Broeders voorgaan. Met medewerking van het jongerenkoor. Aanvang: 9:30 uur.

Blijft u denken aan de Voedselbank? De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig.

Het blad Rondom de Kerk wordt niet meer thuisbezorgd. Ze liggen nu achter in de kerk om mee te nemen. Ook de papieren versie van de Nieuwsbrief ligt op de tafel.

In de Goede Week zal het gebouw van de Menswording aan het Heelblaadjespad in Leiderdorp gebruikt worden door de Eritrees Orthodoxe gemeenschap van Leiden. Dit jaar valt hun orthodoxe Paasfeest op dezelfde dag als in de katholieke kerk. Daardoor is hun gebruikelijk plek van samenkomst in de Josephkerk aan de Herensingel niet beschikbaar. Het parochiebestuur van de HH. Petrus en Paulus heeft besloten onze medechristenen in acute nood te helpen. Dit besluit betekent een eenmalige uitzondering op het strikte beleid de Menswording niet meer te gebruiken voor eigen activiteiten of voor verhuur. Het bestuur rekent op uw begrip in deze.


lamborghiniChauffeurs gevraagd

De coördinator van het kerkvervoer is dringend op zoek naar chauffeurs, één uit Zoeterwoude en één uit Leiderdorp, die één maal per vier weken parochianen naar de kerk willen rijden. Meld u aan bij het secretariaat!

 


lex-van-deelen_2010mei23vormsel1Bisschop benoemt nieuwe bisschoppelijk vicaris voor vicariaat Den Haag

Pastoor Lex van Deelen gaat vanaf Pinksteren in deeltijd de functie van bisschoppelijk vicaris vervullen. De parochie HH. Petrus en Paulus behoort tot het vicariaat Den Haag. De benoeming geldt voor een periode van drie jaar. Pastoor Van Deelen is momenteel werkzaam in de parochies in Rijswijk, Voorburg en Leidschendam. Lees meer 

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 13)

 

bisschop_20170326_103355_hdr_verkleind

Mgr. H. van den Hende, bisschop van Rotterdam, tijdens de eucharistieviering van zondag Laetare.


bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 26 maart 2017, de vierde zondag van de Veertigdagentijd, Laetare (A): 1 Sam. 16,1b.6-7.10-13a. – Ef. 5,8-14. – Joh. 9,1-41 of 1.6-9.13-17.34-38


kaarsGebedsintenties 26 maart

Voor de overledenen: Ton Choufoer. – Patricia Bruines. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Jan de Vette. – Jan van der Meer. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Nel Bruines-Overmeer. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Riet en Jaap van Diemen. – Sacha Lim. – Gerard Gründemann. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Ester van Delft-Detic. – Paula Sevat-Dries. – Adriana Veeren-Ahrens. – Frans Cortenbach.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 26 maart

Dinsdag 28 maart is er in de Goede Herderkerk een catechesebijeenkomst met als thema: ‘Bron van leven’. De bijeenkomst wordt geleid door pastoor W. Broeders en pastoraal werker M. Falke. Aanvang: 20:00 uur.

Woensdag 29 maart is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Woendag 29 maart is er ’s avonds in de Petruskerk (Lorentzkade 16 A, Leiden) een catechesebijeenkomst met als thema: ‘De kracht van kwetsbaarheid’. De bijeenkomst wordt geleid door Bas van Pampus. Aanvang: 20:00 uur.

Donderdag 30 maart is er een oecumenische vesperdienst in de Dorpskerk aan de Hoofdstraat te Leiderdorp. Aanvang: 19:15 uur. Vooraf is er om 18:00 uur een vastenmaaltijd. Voor meer informatie zie hieronder het bericht van 26 februari jongstleden.

Zondag 2 april is er om 9:30 uur een woord- en gebedsdienst, waarin Thea Dingjan en Aafke Verheijen voorgaan. Met medewerking van het Dames- en Herenkoor.

De samenwerkende Nederlandse hulporganisaties hebben Giro 555 geopend om geld in te zamelen ter bestrijding van de hongersnood in Jemen, Noordoost-Nigeria, Somalië en Zuid-Sudan. Zeker 20 miljoen mensen lijden daar en in omliggende landen aan ernstige ondervoeding en leven op de rand van hongerdood. De oorzaak van de dreigende hongersnood is een combinatie van klimaatverandering, droogte, armoede en geweld. De deurcollecte is bestemd voor Giro 555. Voor meer informatie zie  hieronder het bericht van 24 maart jongstleden.

Het blad Rondom de Kerk wordt niet meer thuisbezorgd. De exemplaren liggen nu achter in de kerk om mee te nemen. Ook de papieren versie van de Nieuwsbrief ligt op de tafel.


header-pagina-giro555-nl-actiestatus-1500x387-v2Extra deurcollecte t.b.v. Giro 555

Na afloop van de dienst werd een extra deurcollecte gehouden ter bestrijding van de hongersnood in Noordoost-Nigeria, Zuid-Sudan, Somalië en Jemen. Deze collecte heeft EUR 514,70 opgeleverd. Dit mooie bedrag zal worden overgemaakt naar Giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties. Hartelijk dank voor uw gulle giften!


Rotterdam.relZomerkampen

Het bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks zomerkampen. Ze staan open voor iedereen tussen de 8 en 17 jaar uit de parochies van het bisdom Rotterdam. Dit jaar vinden ze plaats van zondag 16 t/m zaterdag 22 juli, dat is de tweede week van de zomervakantie.

Er zijn drie zomerkampen, die ingedeeld zijn op leeftijd: kinderkamp (8-12 jaar), tienerkamp (13-14 jaar), jongerenkamp (15-17 jaar). Lees meer

zomerkampen-2017-kleur-2


Zeventien zusters en een auto

2017-03-15-zuster-chiara_950_2De Veertigdagentijd is bij uitstek een tijd om je te bezinnen op je leefstijl en verandering in te oefenen. De clarissen van het klooster Sint Josephsberg in Megen staan bekend om hun milieubewuste leefstijl. De abdis, zuster Chiara, vertelt hoe de zusters dat doen. Bekijk de video (via katholiekleven.nl).