Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 7)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 18 februari 2018, de eerste zondag van de Veertigdagentijd (B): Gen. 9,8-15. – 1 Petr. 3, 18-22. – Mc. 1,12-15

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties  18  februari

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Petronella Kocken-van Wensveen. – Joop Vorst. – Christina de Goede-Juffermans. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Charles Borremans. – Quirinus Bruines. – Cornelia Johanna Prins-Kooloos.

Voor overleden parochianen:– Patricia Bruines. – Riet en Piet van Zijp. – Riet en Jaap van Diemen. – Nel en Jan Zandbergen. – Jan Straathof. – Paula Sevat-Dries. – Corrie Bousie. – Aad en Erwin Duijndam. – Josephine van Galen.  – overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 18 februari

Woensdag 21 februari is er om 10:00 uur een woord en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 22 februari is er een oecumenische vesperviering in de Goede Herderkerk. Aanvang: 19:15 uur. Het thema is onvoorwaardelijke liefde en is gebaseerd op het thema van de stille tijd van kerk in actie. Er wordt stilgestaan bij ouders en verzorgers van alle kinderen in de hele wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen en hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht.

Zondag 25 februari is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin bisschop Van den Hende zal voorgaan. Met medewerking van het jongeren/middenkoor. Er is opvang voor de allerkleinsten aanwezig.


Oriëntatiedag

Van 14:00 tot 17:00 uur is er op Vronesteyn een voorlichtingsmiddag over de diaken- en priesteropleiding. Lees meer

 


Gebedskaart

Vanwege het Jaar van Gebed wordt vanaf Aswoensdag een gebedskaart verspreid in het bisdom Rotterdam. Het gebed is zo opgesteld dat het heel goed samen gebeden kan worden. Lees meer

 


Overleden: Ruud Lubbers

Op 14 februari is oud-premier Ruud Lubbers overleden in zijn woonplaats Rotterdam, in de leeftijd van 78 jaar. De christen-democraat Lubbers leidde in de jaren 1982-1994 drie kabinetten. Belangstellenden kunnen op maandag 19 februari afscheid nemen van Ruud Lubbers in de rooms-katholieke Laurentius- en Elisabethkathedraal in Rotterdam (13:00-19:00 uur). Een dag later vindt in dezelfde kerk aan de Mathenesserlaan de uitvaartdienst voor de oud-premier plaats. Lees meer (via www.kro.nl)


Hongeren naar God

Het christelijk vasten is geen doel op zich maar een hulpmiddel om dichter bij God te komen, aldus Nikolaas Sintobin. Lees meer (via www.kerknet.be)

Zalig Kerstfeest! (week 52)

Kerst 2017_20171223_112042_HDRDe boodschap teruglezen

Schriftlezingen van 24 december 2017, de vierde zondag van de advent (B): Deut. 18,15-20. – 1 Kor. 7,32-35. – Marc. 1,21-28

Schriftlezingen van 24 december: Kerstavond: Jes. 9,1-3.5-6. – Titus 2,11-14. – Luc. 2,1-14

Schriftlezingen van 25 december Kerstmis: Jes. 52,7-10. – Hebr. 1,1-6. – Joh. 1,1-18 of 1-5.9

 


kaarsGebedsintenties 24-25 december

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en speciaal om kracht voor een ernstig zieke.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Hendrikus Smit. – Mevrouw Kocken-van Wensveen. – Jan van der Meer.

Voor de overledenen: (19:00 uur) Kees van Hoof – Marja en Jan Kooijman – Theo en Lenie den Elsen – Kees en Annie Berg – Kleindochter Anne – Ingrid van Nierop-Visser – Wim en Inge van Leeuwen – Marien en Gré Menken-van der Poel – Jan en Tiny van Cassel-van der Hoeven – Elly en Theo Vlasveld – Willem, Maarten en Lidwien Kocken – Josephine van Galen – Overleden familie Van Rijn. —  (21:30 uur) Patricia Bruines. – Nel en Jan Zandbergen – Jan de Vette – Ton Choufoer – Gijs Duivenvoorden – Nel Bruines-Overmeer – Anneke de Vriend – Joop van Dijk – Jan van der Meer – Jan Straathof – Overleden familie Noordman – Overleden familie Oliehoek – Overleden familie De Wolf – Overleden familie Boers – Siem Heemskerk. – Theo Hin – Bruno van Dijk – Caroline Berghuis – Bert Rijsbergen – Josephine van Galen – Overleden familie Van Rijn. — (23:30 uur) Ivo Harteveld – Ella van Eijk – Maria Verhoef-van Duijnhoven – Hubertus Verhoef – Johanne Stegershoek-Verhoef – Jan Roeleven – Gerard Knigge – Anna, Jan en Marianne Versteegen – Koss, Corrie, Toos en Jan Mooijman – Inge en Wim van Leeuwen – Helmi Vis-van Bilderbeek – Ester van Delft-Detic – Miep en Piet van Hooven – Josephine van Galen – Overleden familie Van Rijn.  —  (9:30 uur) Kees van Hoof – Truus de Boer-van Wieringen – Jan de Vette – Ton van Kempen – Jan Mooren – Overleden familie Bruines-Overmeer – Sacha Lim – Paul Snijders – Gita en Frans Cortenbach – Vader, moeder en Martin Hendriks – Riet en Jaap van Diemen – Corrie Bousie – Paula Sevat-Dries – Riet en Piet van Zijp – Marion van der Krogt – Josephine van Galen – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


kerstbal_01Mededelingen 24-25 december

Maandag 25 december is het Eerste Kerstdag. ’s Middags is er Kindje wiegen voor de allerkleinsten. Er wordt een kerstverhaal voorgelezen en er worden liedjes gezongen om er een gezellig samenzijn voor de kinderen van te maken. Aanvang: 14:00 uur.

Woensdag 27 december is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 31 december is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.

Maandag 1 januari is er om 11:00 uur een eucharistieviering waarin pater  met medewerking van het Dames- en Herenkoor. Voorganger is Pater L. van Ulden O.F.M.

Inmiddels zijn er nieuwe afleveringen van het bisdomblad Tussenbeide en het parochieblad Rondom de Kerk (kerstnummer). U kunt ze meenemen vanuit de kerk.


Rotterdam.relEerste bijeenkomst in het Jaar van Gebed is oecumenisch

In Centrum Vronesteyn te Voorburg vond op vrijdag 15 december de bijeenkomst plaats ‘Bidden in de rooms-katholieke en protestantse traditie.’ Het was de eerste bijeenkomst in het Jaar van Gebed dat het bisdom Rotterdam houdt van de Advent 2017 tot de Advent 2018. Na de Kerst, begin 2018, zal hiervoor een jaarprogramma worden uitgebracht. Lees meer


Kerstmis revisited_326x235Kerstmis revisited

‘Met Kerstmis wordt ons een nieuwe kans geboden. Je bent vrij om er wel of niet op in te gaan. Het is de weg van de gebrokenheid, van het kwetsbare, de kracht van het zwakke. Dat is aantoonbaar in Jezus, in zijn gang door tijd en verder, over de grens van onze tijd heen, want hij leeft nog steeds,’ aldus pastoor Joost Jansen oPraem. Lees meer (via www.katholiek.nl)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 50)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 10 december 2017, de tweede zondag van de advent (B): Jes. 40,1-5.9-11. – 2 Petr. 3,8-14. – Marc. 1,1-8

 


kaarsjes2Gebedsintenties 10 december

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en speciaal om kracht voor een ernstig zieke.

Voor de overledenen: Patricia Bruines. – Truus de Boer-van Wieringen. – Ada van Der Meel-Slats. – Ina van der Velde. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor Hendrikus Smit, die vrijdag j.l. vanuit onze kerk is uitgedragen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart


Logo_DGHMededelingen 10 december

Zondagmiddag 10 december is het traditionele kerstconcert in de kathedraal van Rotterdam. Zie de blogpost van 19 november voor meer informatie.

Op woensdag 13 december is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pastoor Broeders.

Donderdag 14 december is er een oecumenische adventsvesperviering in de Dorpskerk in Leiderdorp. Voorganger is Haro Hielkema.

Zondag 17 december is er een woord- en gebedsviering, waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Tevens is er kindernevendienst

Zondag 17 december is er ook een Kerstsamenzang in de Petruskerk aan de Lammenschansweg. Aanvang 16:00 uur. De toegang is gratis. Wel is er een deurcollecte voor het reviseren van het orgel. Na afloop is er warme glühwein, chocolademelk en iets lekkers.


van-den-hendeVoorleesbrief bisschop Van den Hende

Mgr. Van den Hende nodigt alle parochianen in zijn bisdom uit om mee te doen aan een themajaar over bidden.

‘Een Jaar van Gebed is eigenlijk een project van kerkopbouw. Door te bidden plegen we onderhoud aan ons netwerk van liefde, want door het gebed bewaren wij actief de verbinding met de Heer en met elkaar,’ aldus de bisschop in zijn Voorleesbrief. Lees meer – Download de Voorleesbrief.


kerstposter - 2017 DEF

Kerstposter

Katholieke scholen in het primair en het voortgezet onderwijs en parochies ontvangen dit jaar een bijzondere kerstposter. De poster wordt verspreid vanwege de Week van het Katholiek Onderwijs, die plaatsvindt van 11 tot en met 15 december. De poster laat de aankondiging aan de herders door de engelen zien, in de kerstnacht. Het is een schilderij van de Limburgse kunstenaar Germain Creyghton (geb. 1934). Op de afbeelding zijn onder meer herders in een Limburgs heuvellandschap te zien, met op de achtergrond de mergelgrotten van Bemelen.

De poster is een initiatief van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) en de bisschoppelijk gedelegeerden voor het katholiek onderwijs van de gezamenlijke bisdommen. Ze willen scholen en parochies op die manier ondersteunen om catecheseprojecten rondom het kerstverhaal op te zetten. Op www.nksr.nl is een download van de poster te vinden en suggesties hoe de poster gebruikt kan worden in de klas en in de parochie. Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl) – Download de poster


bodar12Leven alsof God bestaat

Antoine Bodar gaf op vrijdag 8 december in Leiden de 46ste Huizingalezing, getiteld ‘Leven alsof God bestaat’. In spel ontstaat cultus en uit cultus komt cultuur voort. Dat leert Johan Huizinga in zijn beroemde boek Homo ludens (1938). Wat gebeurt er als een cultuur, een maatschappij dus, helemaal is los geraakt van de cultus? Op die vraag gaf Antoine Bodar antwoord.

Lees via www.kro.nl de volledige, onbewerkte tekst van de lezing zoals die door Bodar werd uitgesproken. Bij Elsevier verschijnt in boekvorm een uitgebreidere versie met voetnoten. (Foto: KRO/Werry Crone)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 49)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 3 december, de eerste zondag van de advent (B): Jes. 63, 16b-17,19b;64,3b-8. – 1 Kor. 1,3-9. – Marc. 13,33-37


kaarsGebedsintenties 3 december

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en speciaal om kracht voor een ernstig zieke.

Voor de overledenen: Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Marja en Jan Kooijman. – Corrie Bousie. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Frans Cortenbach. – Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Maria en Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek –Verhoef. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor Tiny van Wetten-van Diemen, onlangs overleden.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart


Logo_DGHMededelingen 3 december

Woensdag 6 december is er om 10:00 uur uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 7 december is er om 19:15 uur een oecumenische adventsvesperviering in de Goede Herderkerk. Voorganger is Piet Schoorl.

Zondag 10 december is er om 9:30 uur een eucharistieviering. Met medewerking van het kinderkoor. Voorganger is pater C. van den Eijnden S.C.J.


adventskrans1Advent: leven naar het licht toe

Advent spoort ons elk jaar opnieuw aan om ons te verwonderen over de toe-komst van Godswege. Het naderende Licht dat Jezus Christus in de wereld brengt, wordt symbolisch zichtbaar gemaakt met behulp van de adventskrans. Lees meer (via www.kerknet.be)

 


2017-11-29-Diaconie-Kalender-RotterdamBisdom Rotterdam geeft diaconale kalender uit

Het bisdom Rotterdam geeft een kleurrijke diaconale maandkalender uit voor 2018 en 2019. Op de kalender staan data die voor diaconie relevant zijn, zoals kerkelijke gebedsdagen, missionaire acties op het collecterooster en feestdagen van diaconale heiligen. Lees meer

Download de kalender

 


logo_kro-ncrv

De verwondering

Wat doet de stilte nog met ons? Hoe laad je je eigen accu weer op? Wat geeft je inspiratie en troost? Annemiek Schrijver ontvangt in haar programma gasten uit verschillende religieuze tradities met uiteenlopende maatschappelijke achtergronden. Zij neemt haar gasten mee de stilte van de zondag in om met hen, weg van de waan van de dag, toevlucht te zoeken bij inspirerende woorden en met hen te praten over hun inspiratie en alledaagse spiritualiteit.

Deze week praat Annemiek Schrijver met Theoloog des Vaderlands Claartje Kruijff. Van huis uit speelden kerk en geloof geen rol in haar leven. Maar tijdens de voorbereidingen van haar huwelijk raakte ze in gesprek met een priester. Dat veranderde alles.

Op 26 november was Manu Keirse te gast, klinisch psycholoog en specialist in het omgaan met verlies en verdriet. Keirse gelooft niet langer in rouwverwerking; rouw verwerk je niet, je overleeft je verlies en je leeft ermee.

Bekijk de uitzendingen via internet (ca. 25 min.)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 47)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 19 november: Ez. 34,11-12.15-17. – 1 Joh. 3,1-2. – Joh. 10,11-18 (in verband met de parochiedag van de Goede Herderkerk vervangen ze de reguliere lezingen van de drieëndertigste zondag door het A-jaar: Spr. 31,10-13.19-20.30-31. – 1 Tess. 5,1-6. – Mat. 25,14-30 of 14-15.19-20).

Anna-Martina-Kamer_IMG-20171119-WA0003     Anna-Martina-Kamer_20171119_105524_HDR

Tijdens de viering van vanochtend zegende pastoor Broeders de Anna Martina Kamer in. De inrichting van deze rouwkamer (en nog enkele andere voorzieningen in de heringerichte kerk, zoals de ringleiding, de geluids- en videofaciliteiten in het atrium en de toegankelijkheid voor minder validen) werd gefinancierd dankzij een subsidie van de Anna Martina Stichting. De kinderen mochten mee; de rest van de kerk kon de inzegening volgen via de grote beeldschermen.


kaarsGebedsintenties 19 november

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en speciaal om kracht voor een ernstig zieke.

Voor de overledenen: Nel Bruines-Overmeer. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Gijs Duivenvoorden. – Siem Heemskerk. – Jan van der Meer. – Ivo Harteveld. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna-Jan en Marianne Versteegen. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor Tiny van Wetten-van Diemen, onlangs overleden.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 19 november

Woensdag 22 november is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel
Om 20:00 uur is er een catecheseavond in de pastorie van de Josephkerk, Herensingel 3. Thema: ‘Grote heiligen uit de achttiende en negentiende eeuw’.

Vrijdag 24 november is er om 19:00 uur een filmavond over Theresa van Avila. Locatie:  Romanuszaal, Lange Mare, Leiden

Zondag 26 november is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering, waarin Thea Dingjan en Hans Kruidenberg voorgaan. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


logo_kerkbalans-200x222Kerkbalans

Inmiddels zijn wij bijna aan het einde van het jaar en nog niet alle toegezegde bijdragen van de Actie Kerkbalans zijn voldaan. Mocht u het vergeten zijn, hierbij het vriendelijke verzoek uw bijdrage alsnog over te maken. Alvast hartelijk bedankt.

Freek Versteegen, penningmeester


Kerstaffiche2017-2Kerstconcert in de kathedraal

Op zondagmiddag 10 december is het traditionele kerstconcert in de kathedraal van Rotterdam. De Kathedrale Laurentius en Elisabeth Cantorij zingt dit jaar met het acht leden sterke Schalkwijks koperensemble. Het koperensemble zal ook enkele solowerken ten gehore brengen. Aart de Kort bespeelt het orgel.

Elk jaar biedt dit concert een sfeervol en afwisselend muzikaal programma. De warmte en harmonie van de muziek en de teksten kunnen als een belofte worden meegedragen door de donkere dagen voor Kerst, in aanloop naar de Heilige Kerstnacht waarin Christus opnieuw geboren wordt. Eenheid in samenzijn is wat dit kerstconcert wil betekenen met de liederen van de koren én de samenzang van diverse bekende kerstliederen met alle aanwezigen. Samen verwonderen over het kleine en kwetsbare kind, ons allemaal zo bekend.

De verwondering komt ook tot uiting in enkele composities van de bekende Engelse componist John Rutter, bij wie de Cantorij vorig jaar nog inspiratie opdeed. Naast werken van Rutter worden composities gezongen van onder meer Mendelssohn, Reger, Couperin, Stainer en Tavener. Christmas Carols en enkele solo-optredens completeren het programma. Het geheel staat onder de vertrouwde leiding van dirigent Marc Schaap.

Aanvang: 15:30 uur. De toegang is gratis. Na afloop vindt er een deurcollecte plaats. Locatie: Kathedrale Kerk HH. Laurentius en Elisabeth, Mathenesserlaan 307, Rotterdam. (Op zondag vrij parkeren)


arvo-pärtArvo Pärt: 60 jaar engelenmuziek

In 1957 publiceerde Arvo Pärt (82), een van de populairste hedendaagse componisten, zijn eerste officiële composities. Het was het begin van een lange en soms heftige zoektocht, die zou eindigen in religieuze muziek waarin stilte en klank even belangrijk zijn. Beluister een chronologisch overzicht in 8 composities. Lees meer (via www.kerknet.be)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 46)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 12 november, de tweeëndertigste zondag door het jaar (A): Wijsh. 6,12-16. – 1 Tess. 4,13-18 of 13-14. – Mat. 25,1-13


kaarsGebedsintenties 12 november

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en speciaal om kracht voor een ernstig zieke.

Voor de overledenen: Patricia Bruines. – Ton van Kempen. – Truus de Boer-van Wieringen. – Ada van der Meel-Slats. – Ina van der Velde. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor Tiny van Wetten-van Diemen, onlangs overleden.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 12 november

Ter gelegenheid van zijn 40-jarig bestaan geeft het Leiderdorps Kamerkoor onder leiding van Arnaud van Gelder vanmiddag een jubileumconcert in de Goede Herderkerk.  Aanvang: 15:00 uur. Zie de weblog voor meer informatie.

Woensdag 15 november is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

De geplande avond met gespreksthema ‘Wat is nu precies evangelisatie?’ van 15 november in de Josephkerk gaat in verband met de ziekte van Bas van Pampus niet door.

Donderdag 16 november is er een gespreksavond over: ‘Hoe leg je een geloofswaarheid in 3 minuten uit?’ Lokatie: Pastorie H. Lodewijk. Tijd: 20:00 – 21:30 uur.

Zondag 19 november is het parochiedag. De eucharistieviering (aanvang 9:30 uur) waarin pastoor Broeders voorgaat, wordt feestelijk ondersteund door alle koren: dames- en herenkoor, het jongerenkoor en het kinderkoor. Ook is er tijdens de viering kindernevendienst. De familiekamer, de Anna Martina kamer, wordt door pastoor Broeders feestelijk ingezegend.  Na de viering is er onder het nuttigen van koffie met iets lekkers uitgebreid tijd om een praatje te maken met pastoor Broeders. Ook zijn de diverse werkgroepen aanwezig. Als u vragen heeft over de werkgroepen stel ze gerust aan de medewerkers. Voor het lekkers bij de koffie hebben we uw hulp nodig. Uw baksels zijn van harte welkom; graag even melden bij Riet Heemskerk of het secretariaat.

Aflevering november/december van Rondom de Kerk ligt weer klaar. Neemt u een exemplaar mee bij het verlaten van de kerk? Het blad wordt niet meer thuis bezorgd.


symbool-kruisOverleden: Tiny van Wetten

Op 1 november is overleden mevrouw Catharina Adriana van Wetten-van Diemen, in de leeftijd van 94 jaar, laatst woonachtig in Zorgcentrum Roomburgh. Tiny van Wetten was onder meer jaren actief in De Soos en MBvO Zoeterwoude. De afscheidsdienst vond plaats op dinsdag 7 november in de aula van crematorium Duin- en Bollenstreek.


Rotterdam.relNieuwsbrief Rotterdam

In de tweewekelijkse nieuwsbrief van het bisdom Rotterdam staat het meest recente nieuws van de bisdomwebsite. Inhoud: Diakenwijdingen: Interview met Daan Huntjens en Peter Winnubst. – Voortgang van de Nieuwe Automatisering Parochies. – Geestelijk verzorgers in gesprek over kwetsbaarheid. – Professionele foto’s voor parochies bij actie Kerkbalans. – Uit de agenda van Mgr. Van den Hende oktober 2017. – Willibrordzondag en voortgaande oecumenische dialoog. – Jongeren en bisschop spreken over zorg voor de schepping en over de heiligen. – Mgr. Van den Hende bezoekt psychiatrische instelling. – Laurentiusconferentie over de zorg voor migranten. – Tevens een video van een interview met Mgr. van den Hende aan de vooravond van Allerzielen (via katholiekleven.nl).


2017-11-08-Abt-Gerard-Mathijsen_1_950pixWijsheid van een stokoude monnik

Op 11 november viert de Kerk de feestdag van Sint Maarten. “Sint Martinus is de oudste monnik in het Westen die we kennen,” vertelt abt Gerard Mathijsen osb in deze video (via katholiekleven.nl).

“Martinus was eerst soldaat in het Romeinse leger, werd monnik en later bisschop van Tours. Hij is oud geworden, 81 jaar.” De abt van de St. Adelbertabdij te Egmond, die zelf ook op leeftijd is, vertelt dat de mensen geschokt reageren als Martinus vertelt dat hij zijn dood voelt aankomen. Martinus heeft daarop een prachtig antwoord, vertelt abt Mathijsen, dat betekenisvol is ook voor onze tijd, waarin oude mensen zich soms niet meer nuttig of gewaardeerd voelen.


lectio-divinaLectio divina: lezen om te leven

Lectio divina, letterlijk ‘goddelijke lezing’, is een bijzondere en intensieve manier van lezen van vooral de Bijbel; een ervaren ook, dat je daarbij ten deel kan vallen, dat God je in dat lezen aanspreekt. Lees meer (via katholiek.nl)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 44)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 29 oktober 2017, de dertigste zondag door het jaar (A): Ex. 22,20-26. – 1 Tess. 1,5c-10. – Mat. 22,34-40.


kaarsGebedsintenties 29 oktober 2017

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en speciaal om kracht voor een ernstig zieke.

Voor de overledenen: Jan Hockx en Lidwien Hockx-van der Klugt. – Trudy van Veen-Hockx. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Sacha Lim. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Ivo Harteveld. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna-Jan en Marianne Versteegen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jan Kooijman. – Maria Verhoef-van Duijnhoven.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 29 oktober

Maandag 30 oktober spreekt mgr. Van den Hende de Hervormingsdaglezing uit in de Andreaskerk van de Lutherse Gemeente Rotterdam, Aanvang: 19.30 uur.

Woensdag 1 november (Allerheiligen), is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 2 november (Allerzielen) is er om 19:30 een woord- en gebedsviering. Zie het bericht hieronder.

Zondag 5 november is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering, waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Om 13:00 uur Heilig Doopsel van Evy Daina Holverda.

De nieuwe Rondom de Kerk van november/december ligt weer klaar. Neemt u een exemplaar mee bij het verlaten van de kerk? Het blad wordt niet meer thuis bezorgd.

Pastoraal werker Bas van Pampus is getroffen door overspannenheid, hetgeen om een time-out vraagt. Zijn werkzaamheden worden grotendeels overgenomen door de overige teamleden. We nemen Bas en zijn gezin op in onze gebeden en hopen hem weer spoedig in ons midden terug te zien.


DGH_overzicht_01_20170709_105937_HDRBeroepskrachten vicariaat Den Haag bezoeken Goede Herderkerk

Woensdag 25 oktober bezochten ongeveer 60 beroepskrachten van het vicariaat Den Haag onze Goede Herderkerk. In het atrium bogen bisschoppelijk vicaris Lex van Deelen, priesters, diakens en pastorale werkers zich in vier groepen over het thema ‘Kerkgebouw: blok aan het been of niet?’

Dat althans op het gebouw aan de Rijndijk de beeldspraak van blokken aan benen niet van toepassing is, bleek nadat beheercommissielid Freek Versteegen een presentatie over de herinrichting van de Goede Herderkerk had gegeven en geïnteresseerden had rondgeleid. Vele aanwezigen waren zichtbaar verrast en toonden zich onder de indruk van het nieuwe interieur en de multifunctionaliteit van de ruimte – en niet minder van de professionele lunch met soep, belegde broodjes en kroketten die Riet Heemskerk en de andere vrijwilligers van het keukenteam hadden klaargemaakt. Diverse pastoors uit het vicariaat willen graag nog eens langskomen met hun bestuur om de herinrichting qua concept en uitvoering nader te bekijken.


symbool-kruisAllerzielen

Donderdag 2 november is het Allerzielen. We herdenken onze dierbaren, in het bijzonder de parochianen die in het afgelopen jaar zijn overleden:

Dré Nierop (25.10.2016). – Nel Bruines-Overmeer (19.11.2016). – Marianne Binnendijk-Hockx (12.12.2016). – Siem Heemskerk (1.1.2017). – Ada van der Meel-Slats (2.1.2017). – Ina van der Velde (7.1.2017). – Jan de Vette (13.1.2017). – Ester van Delft-Detic (23.1.2017). – Paula Sevat-Dries (26.1.2017). – Frans Cortenbach (26.2.2017). – Marion van der Krogt (19.4.2017). – Gijs Duivenvoorden (25.7.2016). – Helmi Vis-van Bilderbeek (29.7.2017). – Jan Kooijman (4.9.2017). – Maria Verhoef-van Duijnhoven (25.9.2017).

Gebedsintenties: overleden Kees van Hoof. – Theo van der Meer. – Jan Hockx  en Lidwien Hockx- van der Klugt. – Trudy van Veen-Hockx. – Jan Straathof. – Aad Boers. – Wilhelmus Raaphorst en Johanna Raaphorst-Overdevest. – Wim, Inge en Jeanne van Leeuwen. – Koos, Corrie, Toos en Jan Mooijman. –  Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Familie Van Rijn.

Om 19:30 uur is er een woord- en gebedsviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Aansluitend (rond 20:15 uur) volgt ‘Allerzielen in het Licht’. We gaan met voorganger pastoor Broeders naar de begraafplaats achter de Goede Herderkerk voor gebed, het zegenen van de graven, de wensboom, gedichten en samenzang. Ook al is uw geliefde ergens anders begraven of gecremeerd, we kunnen met elkaar op de begraafplaats het Licht delen, zien, voelen en beleven.


kerststal_20161216_150129_hdr_bewerktKerstvieringen

Zoals het er nu naar uitziet, zullen op Kerstavond in de Goede Herderkerk maar liefst drie eucharistievieringen gehouden worden. Om 19:00 uur gaat pater J. Bouman O.P. voor, om 21:30 uur pater C. van den Eijnden S.C.J. en om 23:00 uur (of 23:30 uur) pastoor W. Broeders. Meer details volgen binnenkort.


logo-katholiek.nlAantal katholieken stijgt wereldwijd behalve in Europa

Volgens het Jaarboek van de Katholieke Kerk is het aantal gelovigen wereldwijd in het kalenderjaar 2015 gestegen naar bijna 1,3 miljard katholieken. Lees meer

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 43)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Negenentwintigste zondag door het jaar (A): Jes. 45,1.4-6. – 1 Tess. 1,1-5b. –  Mat. 22,15-21


kaarsGebedsintenties 22 oktober 2017

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en speciaal om kracht voor een ernstig zieke.

Voor de overledenen: Truus de Boer-van Wieringen. – Ester van Delft-Detic. – Paula Sevat-Dries. – Paul Snijders. – Marion van der Krogt. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Gijs Duivenvoorden. – Siem Heemskerk. – Riet en Piet van Zijp. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn;

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jan Kooijman. – Maria Verhoef-van Duijnhoven.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 22 oktober

Woensdag 25 oktober is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 26 oktober is er in het atrium een filmavond over Oud-Zoeterwoude. Aanvang: 19:00 uur.

Zondag 29 oktober is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.

Maandag 30 oktober spreekt mgr. Van den Hende de Hervormingsdaglezing uit in de Andreaskerk van de Lutherse Gemeente Rotterdam, Aanvang: 19.30 uur.


bedevaart-Rome_Ramon-MangoldRomebedevaart

Op woensdag 18 oktober waren de 250 pelgrims uit het bisdom Rotterdam aanwezig op het plein voor de Sint-Pieterskerk voor de audiëntie bij de paus. Hierna bezochten zij de Friezenkerk, de stad of de Vaticaanse museu. De middag werd afgesloten met een eucharistie in de basiliek van Sint Paulus Buiten de Muren, waar het graf van de apostel Paulus wordt vereerd. Lees meer

Foto Ramon Mangold: Bisschop van den Hende tijdens de eucharistieviering in de Sint Jan van Lateranen op zondag 15 oktober. Lees meer


wereldmissiedag-2017Wereldmissiedag

Vandaag is het Wereldmissiedag. Op deze zondag wordt in de Rooms-Katholieke parochies gecollecteerd voor MISSIO, het katholieke solidariteitsfonds van de wereldkerk. Dit jaar ondersteunt MISSIO vrouwen en kinderen in Burkina Faso.

Paus Franciscus heeft een speciale boodschap geschreven voor Wereldmissiedag, Lees meer (via rkkerk.nl)

 

 

 

 

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 42)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Achtentwintigste zondag door het jaar (A): Jes. 25,6-10a. – Fil. 4,12-14.19-20. – Mat. 22,1-14 of 1-10


kaarsGebedsintenties 15 oktober 2017

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. In het bijzonder voor dirigente  mevrouw Maria Huibers. Zij is door een ongelukkige val uitgeschakeld en zal dinsdag geopereerd worden.

Voor de overledenen: Corrie Bousie. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Truus de Boer-van Wieringen. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Ada van der Meel-Slats. – Ina van der Velde. – Josephine van Galen. – Overleden  familie van Rijn.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jan Kooijman. – Maria Verhoef-van Duijnhoven.

Uit dankbaarheid bij een vijftigjarig huwelijk.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 15 oktober 2017

Woensdag 18 oktober is er om 10:00 uur woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 22 oktober is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Tijdens de viering is er kindernevendienst. De opbrengst van de collecte tijdens de viering is bestemd voor het pastorale werk van de parochies in Burkina Fasso. Na de viering geeft de heer Jan van Seggelen in het atrium een presentatie over Burkina Fasso. Een kans om meer van dit land te weten te komen.


kerstmarktKerstmarkt in Leiderdorp (Dorpskerk)

De voorbereidingen voor de komende kerstmarkt in en rond de Dorpskerk van 8-10 december zijn al in volle gang. In verband hiermee worden goederen ingezameld: kerstversiering,  kerstverlichting, feestelijke kleding zoals sjaals, tasjes en sieraden (wel graag in goede staat).

Heeft u nog kerstspullen over? Dan kunt u ze op maandag 6 november, 13 november, 20 november en 27 november tussen 19:00-2o:00 uur inleveren in het ‘Trefpunt’ aan de Eikenlaan (Dorpskerk).


Rotterdam.relKoppeling kerken met gemeentelijke basisadministratie blijft

Kerken die aangesloten zijn bij SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) mogen volgens het nieuwe regeerakkoord blijven rekenen op gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie. Dat betekent dat wijzigingen door overlijden of verhuizen van kerkleden door een slim systeem worden doorgegeven aan de lokale kerken. Lees meer

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 41)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 8 oktober, de zevenentwintigste zondag door het jaar (A): Jes. 5,1-7. – Fil. 4,6-9. – Mat. 21,33-43


kaarsGebedsintenties 8 oktober

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor de overledenen: Corrie Bousie. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Truus de Boer-van Wieringen. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Ada van der Meel-Slats. – Ina van der Velde. – Josephine van Galen. – Overleden  familie van Rijn.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jan Kooijman. – Maria Verhoef-van Duijnhoven.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 8 oktober

Vandaag is het wereldmissiedag voor kinderen.

Woensdag 11 oktober is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pastoor Broeders.

Zondag 15 oktober is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pater C. van den Eijnden S.C.J. voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


Rotterdam.relNoveen voor de bedevaart naar Rome

Tijdens de startviering op 4 oktober voor de bisdombedevaart naar Rome ontvingen pelgrims en thuisblijvers een noveen. De noveen kan worden gebeden de dagen voorafgaand aan de bedevaart, en ook tijdens de bedevaart.

Een noveen is een beproefde manier van gebed, waarbij gedurende negen dagen wordt gebeden. Mgr. Van den Hende: “Bedevaartgangers en thuisblijvers vormen als netwerk van liefde een biddende gemeenschap”. Lees meer


zonneliedZuster Chiara en het Zonnelied

De abdis van de zusters clarissen in Megen vertelt over hun spiritualiteit. Bij de praktische vertaling daarvan spelen Franciscus en het Zonnelied een belangrijke rol. “Dat is een lofzang op de schepselen. Franciscus eerbiedigde de schepping en de mensen heel sterk. Het is bijzonder dat hij alle elementen broeder of zuster noemt.” Bekijk de video (via katholiekleven.nl)

 


bisschop-Wiert_wz5Frans Wiertz stopt als bisschop van Roermond

Bisschop Frans Wiertz van Roermond kondigt in een brief aan alle gelovigen in zijn bisdom aan dat hij met ingang van 2 december aanstaande zijn taken als bisschop van Roermond neerlegt. In de rooms-katholieke kerk worden bisschoppen geacht om bij het bereiken van hun 75e levensjaar hun ontslag aan te bieden aan de paus. Bisschop Wiertz hoopt op 2 december deze leeftijd te bereiken. Lees meer (via rkk.nl)