Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 38)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 17 september, de vierentwintigste zondag door het jaar (A): Sir. 27,30 – 28,7. – Rom. 14,7-9. – Mat. 18,21-35


kaarsGebedsintenties 17 september

Voor de overledenen: Patricia Bruines. – Nel Bruines-Overmeer. – Jan de Vette. – Jan van der Meer. – Siem Heemskerk. – Riet en Jaap van Diemen. – Ester van Delft-Detic. – Paula Sevat-Dries. – Josephine van Galen. – Overleden  familie Van Rijn.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Helmi Vis-van Bilderbeek. – Jan Remmerswaal. – Gijs Duivenvoorde. – Jan Kooijman, die afgelopen maandag vanuit deze kerk is uitgedragen

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 17 september

Woensdag 20 september is er om 10:00  uur een woord- en gebedsdienst in de Mariakapel.

Donderdagmiddag 21 september organiseren de diaconieën van De Bakkerij in samenwerking met diverse partnerorganisaties in het kader van de Vredesweek van PAX Nederland weer een Vredeswake op het Stadhuisplein in Leiden. De wake duurt van 16:30 tot 17:30 uur en staat dit jaar in het teken van “De kracht van Verbeelding”. Naast momenten van stilte en bezinning is er ook ruimte voor muziek, dans en andere vormen van expressie. Lees meer

Zondag 24 september is er om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Tijdens de viering is er kindernevendienst voor kinderen van de basisschoolleeftijd.

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 36)

bijbel-deur_147174854848

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 3 september, de twee-en-twintigste zondag door het jaar (A): Jer. 20,7-9. – Rom. 12,1-2. – Mat. 16,21-27


kaarsGebedsintenties 3 september

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor de overledenen: Jan Mooren. – Frans Cortenbach. – Corrie Bousie. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Jan Roeleven. – Ivo Harteveld. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen. – Josephine van Galen. – Overleden Familie van Rijn.

Voor de overleden parochianen die onlangs uitgeleide zijn gedaan: Helmi Vis-van Bilderbeek. – Jan Remmerswaal. – Gijs Duivenvoorden.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 3 september

Dinsdag 5 september: huwelijksinzegening van Mayke Rotteveel en Sander Kalshoven met medewerking van het jongerenkoor. Voorganger is pastoor Broeders. Aanvang: 14:00 uur.

Woensdag 6 september is er om 10:00 uur een woord- en gebedsdienst in de Mariakapel.

Zaterdag 9 september is onze Goede Herderkerk van 11:00 tot 16:00 uur geopend in het kader van de Open Monumentendag. Onze kerk maakt deel uit van de monumentenroute door Leiderdorp en is tevens startpunt voor de monumentenroute die door Zoeterwoude loopt.

Zondag 10 september is er een eucharistieviering waarin pater Van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor. Tevens is er kindercrèche onder leiding van Stephanie Jägel.


logo-HHPPDonderdag 14 september vindt de Interparochiële  Ziekendag parochie HH. Petrus en Paulus plaats.  De dag – die is bestemd voor ouderen, zieken, voor wie aan huis gebonden zijn en voor belangstellenden – wordt gehouden in de Christus Dienaarkerk, Zoeterwoude-Dorp en duurt van 10.30 tot 16.00 uur. Opgeven bij het parochiesecretariaat HH Petrus en Paulus. Voor meer informatie zie de Flyer Interparochiële Ziekendag (pdf)

In het weekend van 16/17 september zal de eerste tieneractiviteit in het nieuwe seizoen weer plaatsvinden. De jongens gaan kamperen in de tuin van de Lodewijkkerk en de meisjes worden uitgenodigd om te logeren in een meidenstudentenhuis, ook in Leiden. Voor meer informatie zie de blogpost van 13 augustus hieronder.


projectkoorProjecttienerkoor

Binnenkort start er in de Goede Herderkerk een projecttienerkoor voor jongeren tussen de 12 en 20 jaar! We beginnen met een koor dat op projectbasis enkele vieringen per jaar zal zingen. Voor deze vieringen zullen we gezamenlijk een aantal repetities plannen, zodat iedereen die wil, mee kan zingen! Dus ben je tussen de 12 en 20 jaar en hou je van zingen? Meld je aan bij Veronique van der Hulst (email: veronique_de_vries@hotmail.com).

 


Augustinus_108324212302128 augustus: hoogfeest van H. Augustinus

Op 28 augustus vierde de kerk de gedachtenis van een kerkvader die ruim zestien eeuwen geleden leefde: Augustinus (354-430), bisschop van Hippo in Noord-Afrika. Zijn gedachtengoed en spiritualiteit zijn nog steeds actueel, aldus Denis Hendrickx, abt van de Norbertijnenabdij Berne (waar de kloosterlingen leven volgens de regel van Augustinus). Lees meer (via katholiek.nl)

Zie ook het lemma in het Katholiek ABC (via www.kro.nl)

Oudste afbeelding van Augustinus, als leraar (fresco uit het oorspronkelijke Lateraans paleis te Rome, eind zesde eeuw).

 


Bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_dienenNieuwsbrief bisdom Rotterdam

Onlangs verscheen een nieuwe aflevering van de diocesane nieuwsbrief Dienen (nr. 6, augustus 2017). Lees hierin meer over: Lokale ‘Walks of Peace’. – Vakantieproject Gouda. – Jobhulpmaatje Zoetermeer. – Beweging Sint Christoffel Duurzaamheid. – Eerste lustrum fietsmaatjes Teylingen. – Eigen doelen Vastenactie. – Augustinusproject. – Ontmoetingsdag Missio. – Startdag Vastenactie. – Aantal kinderen in bijstand gegroeid. – Agenda.

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 15)

palmzondag_20170409_095228_hdr     palmzondag_20170409_095607_hdr

Palmzondag in de Goede Herderkerk


bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 9 april 2017. Palmzondag: Mat. 21,1-11. – Jes. 50,4-7. – Filip. 2,6-11. – Mat. 26,14 – 27,66


kaarsGebedsintenties 9 april

Truus de Boer-van Wieringen. – Ada van der Meel-Slats. – Ina van der Velde. – Theo Hin. –Bruno van Dijk. – Bert Rijsbergen. – Caroline Berghuis. – Ester van Delft-Detic. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.

Voor de overledenen uit onze parochiegemeenschap die onlangs uitgeleide zijn gedaan: Frans Cortenbach. – Ben Krabbendam.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 9 april

Vanmiddag om 13:00 uur wordt Sanne Lepelaar gedoopt.

Maandag 10 april vindt in het atrium de vierde voorbereidingsbijeenkomst van de vormelingen plaats. Aanvang: 19:00 uur.

Dinsdag 11 april vindt in de Christus Dienaarkerk te Zoeterwoude-Dorp de tweede avond voor de ouders van de Eerste Communicanten plaats. Aanvang: 20:00 uur.

Woensdag 12 april is er om 10:00 uur een eucharistieviering, waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Donderdag 13 april (Witte Donderdag) is er ’s avonds een eucharistieviering, waarin pater Moons voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor. Aanvang: 19:00 uur.

Vrijdag 14 april (Goede Vrijdag) is er ’s middags Kruisweg. Met medewerking van het kinderkoor. Aanvang: 15:00 uur. Er is geen avondviering.

Zaterdag 15 april wordt ’s avonds de Paaswake gehouden. In de eucharistieviering zal pastoor W. Broeders voorgaan. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 21:30 uur.

Zondag 16 april is het Hoogfeest van Pasen. In de eucharistieviering zal pastoor W. Broeders voorgaan. Met medewerking van het jongerenkoor. Aanvang: 9:30 uur.

Blijft u denken aan de Voedselbank? De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig.

Het blad Rondom de Kerk wordt niet meer thuisbezorgd. Ze liggen nu achter in de kerk om mee te nemen. Ook de papieren versie van de Nieuwsbrief ligt op de tafel.

In de Goede Week zal het gebouw van de Menswording aan het Heelblaadjespad in Leiderdorp gebruikt worden door de Eritrees Orthodoxe gemeenschap van Leiden. Dit jaar valt hun orthodoxe Paasfeest op dezelfde dag als in de katholieke kerk. Daardoor is hun gebruikelijk plek van samenkomst in de Josephkerk aan de Herensingel niet beschikbaar. Het parochiebestuur van de HH. Petrus en Paulus heeft besloten onze medechristenen in acute nood te helpen. Dit besluit betekent een eenmalige uitzondering op het strikte beleid de Menswording niet meer te gebruiken voor eigen activiteiten of voor verhuur. Het bestuur rekent op uw begrip in deze.


lamborghiniChauffeurs gevraagd

De coördinator van het kerkvervoer is dringend op zoek naar chauffeurs, één uit Zoeterwoude en één uit Leiderdorp, die één maal per vier weken parochianen naar de kerk willen rijden. Meld u aan bij het secretariaat!

 


lex-van-deelen_2010mei23vormsel1Bisschop benoemt nieuwe bisschoppelijk vicaris voor vicariaat Den Haag

Pastoor Lex van Deelen gaat vanaf Pinksteren in deeltijd de functie van bisschoppelijk vicaris vervullen. De parochie HH. Petrus en Paulus behoort tot het vicariaat Den Haag. De benoeming geldt voor een periode van drie jaar. Pastoor Van Deelen is momenteel werkzaam in de parochies in Rijswijk, Voorburg en Leidschendam. Lees meer 

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 13)

 

bisschop_20170326_103355_hdr_verkleind

Mgr. H. van den Hende, bisschop van Rotterdam, tijdens de eucharistieviering van zondag Laetare.


bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 26 maart 2017, de vierde zondag van de Veertigdagentijd, Laetare (A): 1 Sam. 16,1b.6-7.10-13a. – Ef. 5,8-14. – Joh. 9,1-41 of 1.6-9.13-17.34-38


kaarsGebedsintenties 26 maart

Voor de overledenen: Ton Choufoer. – Patricia Bruines. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Jan de Vette. – Jan van der Meer. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Nel Bruines-Overmeer. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Riet en Jaap van Diemen. – Sacha Lim. – Gerard Gründemann. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Ester van Delft-Detic. – Paula Sevat-Dries. – Adriana Veeren-Ahrens. – Frans Cortenbach.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 26 maart

Dinsdag 28 maart is er in de Goede Herderkerk een catechesebijeenkomst met als thema: ‘Bron van leven’. De bijeenkomst wordt geleid door pastoor W. Broeders en pastoraal werker M. Falke. Aanvang: 20:00 uur.

Woensdag 29 maart is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Woendag 29 maart is er ’s avonds in de Petruskerk (Lorentzkade 16 A, Leiden) een catechesebijeenkomst met als thema: ‘De kracht van kwetsbaarheid’. De bijeenkomst wordt geleid door Bas van Pampus. Aanvang: 20:00 uur.

Donderdag 30 maart is er een oecumenische vesperdienst in de Dorpskerk aan de Hoofdstraat te Leiderdorp. Aanvang: 19:15 uur. Vooraf is er om 18:00 uur een vastenmaaltijd. Voor meer informatie zie hieronder het bericht van 26 februari jongstleden.

Zondag 2 april is er om 9:30 uur een woord- en gebedsdienst, waarin Thea Dingjan en Aafke Verheijen voorgaan. Met medewerking van het Dames- en Herenkoor.

De samenwerkende Nederlandse hulporganisaties hebben Giro 555 geopend om geld in te zamelen ter bestrijding van de hongersnood in Jemen, Noordoost-Nigeria, Somalië en Zuid-Sudan. Zeker 20 miljoen mensen lijden daar en in omliggende landen aan ernstige ondervoeding en leven op de rand van hongerdood. De oorzaak van de dreigende hongersnood is een combinatie van klimaatverandering, droogte, armoede en geweld. De deurcollecte is bestemd voor Giro 555. Voor meer informatie zie  hieronder het bericht van 24 maart jongstleden.

Het blad Rondom de Kerk wordt niet meer thuisbezorgd. De exemplaren liggen nu achter in de kerk om mee te nemen. Ook de papieren versie van de Nieuwsbrief ligt op de tafel.


header-pagina-giro555-nl-actiestatus-1500x387-v2Extra deurcollecte t.b.v. Giro 555

Na afloop van de dienst werd een extra deurcollecte gehouden ter bestrijding van de hongersnood in Noordoost-Nigeria, Zuid-Sudan, Somalië en Jemen. Deze collecte heeft EUR 514,70 opgeleverd. Dit mooie bedrag zal worden overgemaakt naar Giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties. Hartelijk dank voor uw gulle giften!


Rotterdam.relZomerkampen

Het bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks zomerkampen. Ze staan open voor iedereen tussen de 8 en 17 jaar uit de parochies van het bisdom Rotterdam. Dit jaar vinden ze plaats van zondag 16 t/m zaterdag 22 juli, dat is de tweede week van de zomervakantie.

Er zijn drie zomerkampen, die ingedeeld zijn op leeftijd: kinderkamp (8-12 jaar), tienerkamp (13-14 jaar), jongerenkamp (15-17 jaar). Lees meer

zomerkampen-2017-kleur-2


Zeventien zusters en een auto

2017-03-15-zuster-chiara_950_2De Veertigdagentijd is bij uitstek een tijd om je te bezinnen op je leefstijl en verandering in te oefenen. De clarissen van het klooster Sint Josephsberg in Megen staan bekend om hun milieubewuste leefstijl. De abdis, zuster Chiara, vertelt hoe de zusters dat doen. Bekijk de video (via katholiekleven.nl).

 

Extra deurcollecte voor slachtoffers hongersnood

fatima_giro-555Aanstaande zondag 26 maart, na afloop van de viering waarin bisschop Van den Hende voorgaat, zal een extra deurcollecte worden gehouden. Deze is bestemd voor de slachtoffers van de hongersnood in Noordoost-Nigeria, Somalië, Zuid-Soedan en Jemen. Dat werd gisteravond besloten in de vergadering van beheercommissie en pastoraatgroep, waarbij ook pastoor Broeders aanwezig was.

De ramp die deze gebieden in Afrika en het zuiden van het Arabisch Schiereiland treft, is ongekend. “Een dodelijke combinatie van klimaatverandering, droogte, armoede en geweld brengt miljoenen mensenlevens in gevaar,” aldus hulpverlener Farah Karim van Oxfam Novib. “Vooral kinderen, zieken en de allerarmsten zijn in acuut levensgevaar.” De samenwerkende hulporganisaties voorzien de mensen in de rampgebieden van eten, bijvoeding voor kinderen en medicijnen. Maar ze helpen ook met contant geld, water, zeep en noodtoiletten. Lees meer

De beelden van deze verschrikking komen op allerlei manieren onze huiskamer binnen, via kranten, radio en televisie. En nu ook via deze weblog. Bij het zien van zoveel leed zijn velen geneigd om weg te kijken, om door te bladeren of een ander programma op te zetten. Anderen kijken niet weg maar raken langzamerhand immuun voor de zoveelste aardbeving, de zoveelste hongersnood of de zoveelste overstroming.

Toch is er eigenlijk geen andere optie dan ons te laten raken en barmhartig te zijn. Het is een opdracht waar christenen een leven lang mee bezig zijn. En zeker in de Veertigdagentijd, een periode waarin we ons extra bezinnen op wat ons beweegt en verbindt met onze naasten.

Vandaar deze oproep om zondag nog maar eens de portemonnee te trekken. De opbrengst van de deurcollecte zal gestort worden op Giro 555. Dit is het gironummer voor slachtofferhulp als hulporganisaties de handen ineenslaan bij uitzonderlijke rampen. Zoals deze.

Van harte aanbevolen!

Beheercommissie en pastoraatgroep

unicef-somalia-8-1-1024x684

Freedom Walk Leiden 2017

freedom-walk

Op zaterdag 18 maart 15:00 uur start voor de derde keer de Freedom Walk op het Stationsplein te Leiden. Doel van de wandeltocht is het Stadhuis in de Breestraat, waar burgemeester Lenferink de wandelaars zal verwelkomen in de Burgerzaal. Vervolgens wordt op eigen wijze aandacht geschonken aan het thema ‘Eenheid in verscheidenheid’.

Freedom Walk is een prachtige gelegenheid om met andere mensen, ieder met eigen achtergrond en levensbeschouwing, kennis te maken, met elkaar in gesprek te raken en te ontdekken wat ons bindt. In al onze verscheidenheid één zijn. Samen lopen, samen leven. Lees meer

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 10)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 5 maart, de eerste zondag van de Veertigdagentijd (A): Gen. 2,7-9; 3,1-7. – Rom. 5,12-19 of 12.17-19. – Mat. 4,1-11


kaarsGebedsintenties 5 maart

Voor de overledenen: Jan Mooren. – Siem Heemskerk. – Loek Straman. – Riet en Piet van Zijp. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Corrie Bousie. – Marja Kooijman. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Hennie van Beek-Van der Krogt. – Jan de Vette. – Ester van Delft-Detic. – Paula Sevat-Dries. – Adriana Veeren-Ahrens. – Frans Cortenbach.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 5 maart

Woensdag 8 maart is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Donderdag 9 maart is er een oecumenische vesperdienst in de Goede Herderkerk . Aanvang: 19:15 uur. Voor meer informatie zie hieronder het bericht van 26 februari jongstleden.

Zondag 12 maart is er een eucharistieviering waarin pastor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor. Aanvang: 09:30 uur.

Het blad Rondom de kerk wordt niet meer thuisbezorgd. Achter in de kerk liggen nieuwe exemplaren die u mee kunt nemen. Klik hier voor de digitale versie: RdK jaargang 12, aflevering 4 (februari/maart 2017)

Bij de kerkdeur zijn folders over de Vastenactieprojecten meegegeven. De kerkdeurcollecte voor deze projecten zal op zondag 19 maart gehouden worden.Op de website van het bisdom Rotterdam leest u ook over de activiteiten elders in het kader van de 40-dagen campagne.

Blijft u denken aan de Voedselbank? De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig.


Vastenactie 2017

vastenactie_2017_kleinBouw mee aan eilanden van hoop in San Salvador. Even minderen voor een ander.

In 2017 staat de hoofdstad van El Salvador centraal in de Vastenactiecampagne en dan speciaal de wijken Apopa en Mejicanos. Lees meer

 

Bijlezen onder de kerstboom

kerstbal_01

Bij alle drukte met onze eigen slot-, inwijdings-, openings- en kerstvieringen van de afgelopen tijd zouden wij bijna vergeten dat er ook bij de buren allerlei interessants heeft plaatsgevonden. Hieronder een selectie uit het nieuws, misschien lectuur voor een van de dagen tussen Kerst en jaarwisseling.


Rotterdam.relNieuwsbrieven van het bisdom Rotterdam

Sinds het weblogbericht van 2 oktober 2016 zijn er vanuit het bisdom Rotterdam weer enkele nieuwsbrieven verschenen:

Bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_dienenAfleveringen 2016, nr. 7 (oktober) en nr. 8 (december) van de Nieuwsbrief Dienen, waarin onder meer: Toekenningen door de DCI (= Diocesane Caritas Instelling Rotterdam). – Start vernieuwde cursus ‘Handwerk van de PCI’ (= Parochiële Charitas Instelling). – Diaconale zondagen. – Bordspel de Zeven Werken. – – Publicatie: Armoede in Nederland 2016 (pdf). – Collecteschema voor 2017 vastgesteld door de Nederlandse bisschoppenconferentie (pdf). – Publicatie: Herbergzaam Nederland. Over de inzet van katholieken ten behoeve van vluchtelingen en vreemden (pdf).
Tevens: Op 7 december was er een bijeenkomst over de samenwerking tussen DCI en lokale PCI’s in het bisdom Rotterdam. Lees meer

bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_lerenAflevering 2016, nr. 5 (december) van de Nieuwsbrief Leren, waarin onder meer: Welkom nieuwe misdienaars en acolieten. – Week van Gebed voor de eenheid 2017 (15-22 januari) staat in het teken van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. – Wereldjongerendagen 2016: verslagboek en magazine.

bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_pastoraatAflevering 2016, nr. 2 (november) van de Nieuwsbrief Pastoraat, waarin onder meer: Basismodule Pastoraat. – Dag voor misdienaars en acolieten. – (Pre) Marriage course in 2017 (tevens: webbericht bisdom).logo-HHPPNieuwe aflevering van Rondom de kerk

Onlangs verscheen aflevering 12-3 (december 2016 & januari 2017) van Rondom de kerk, het nieuwsblad van de HH Petrus en Paulusparochie.


Nieuwjaarsreceptie 2017

Op zaterdag 14 januari zijn alle vrijwilligers van de grote parochie welkom (met of zonder uitnodiging) op de nieuwjaarsbijeenkomst in de prachtig verbouwde Goede Herder kerk aan de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude. Het gezellig samenzijn duurt van 14:00 uur tot 16:30 uur.

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 40)


bijbel-deur_147174854848De Boodschap teruglezen

Schriflezingen van zondag 2 oktober 2016, de zevenentwintigste zondag door het jaar (C): Hab.1, 2-3; 2,2-4. – 2 Tim. 1,6-8.13-14. – Luc. 17,5-10.

Beluister rector Norbert Schnell van priester- en diakenopleiding Bovendonk over de eerste lezing: Waarom moet ik onrecht lijden? (via Katholiekleven.nl)


kaarsGebedsintenties 2 oktober

Voor Ivo Hartevelt. – Jan Roeleven. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Gerard Knigge. – Anna, Jan en Marianne Versteegen. – Marja Kooijman. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Margit Blom-Moormann (8 juli). – Riet van Diemen-Tijssen (24 juli). – Corrie Overbeek-van der Vlugt (2 augustus). – Koos van Polanen (7 augustus). – Frank Huibers (8 augustus). – Gé de Gunst (19 augustus). – Riet van Zijp-Juffermans (20 augustus). – Corrie van Dorp-Brouwer (15 september).

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 2 oktober

 • Dinsdag 4 oktober vind de uitvaart plaats Elly van Stekelenburg-Saris in de Menswording. Aanvang: 10:30 uur.
 • Woensdag 5 oktober is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering in de Meerburg en om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Menswording. Om 14:30 uur is er rozenkransgebed in de Meerburg.
 • Donderdag 6 oktober is er rozenkrans- en avondgebed in de Menswording. Aanvang: 19:15 uur.
 • Zaterdag 8 oktober krijgen onze parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen, de Communie aan huis.
 • Zondag 9 oktober is er om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor. In deze viering vindt tevens de huwelijkssluiting van het echtpaar Amanda Jongbloed en Loek Weijts plaats.
 • In de hal vindt u een folder over ‘Geloofsverkenning – Vorming – Verdieping’. Het is te veel  om op te noemen. Neemt u de folder mee naar huis om rustig na te lezen.
 • Veel dank voor uw bijdrage aan de Voedselbank. De mand is weer goed gevuld.
 • U wordt geattendeerd op een open workshop in de Scheppingskerk op 8 oktober a.s. Loopt u gerust binnen voor meer informatie tussen 10.00 uur en kwart voor vier. De PKN Leiderdorp gaat het Trefpunt bij de Dorpskerk maken tot een Centrum voor Bezinning en Inspiratie. Ds. Kurtzahn is de initiatiefnemer. Er liggen enkele programmaboekjes in de hal. Lees meer
 • Tot en met vrijdag 7 oktober kunt u kopij inleveren voor de Nieuwsbrief.

Voor meer informatie over de vieringen tot eind november zie de Agenda van deze weblog.


Rotterdam.relNieuwsbrieven van het bisdom Rotterdam

Onlangs verschenen enkele nieuwsbrieven van van het bisdom Rotterdam.

Bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_dienenAflevering 2016, nr. 6 (september) van de Nieuwsbrief Dienen, waarin onder meer: Vredesweek (17-25 september). – Expositie ‘De zorgzame samenleving’ (Noordwijk). – Nieuw werk van barmhartigheid. – Joannes handjes. – Week tegen de eenzaamheid (22 september–1 oktober). – Café Internationaal (18 september). – Ontwikkelingen rond ANBI-status van parochies en parochiële caritasinstellingen. – Steunfonds Diocesane Caritas Instelling. – Diaconale Zondag (13 november). – Inloopcentrum Jessehof ook op zondag open (Delft). – Ontmoetingsdag Missio (1 oktober). – Gezicht geven aan barmhartigheid op Willibrordzondag (6 november).

bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_lerenAflevering 2016, nr. 4 (september) van de Nieuwsbrief Leren, waarin onder meer: Dag voor misdienaars en acolieten (17 september). – Musical ‘De barmhartige vader’ (Gouda, 23 oktober). – Vernieuwde website Centrum voor Parochiespiritualiteit. – Nieuw materiaal: Thuiskomen in de liturgie. – Nieuw materiaal: Vormselkracht. – Video over het sacrament van boete en verzoening (Bewust Katholiek). – Youcat Jongerenbijbel. – Vormingsweekenden voor jongeren: The Next Step.

Mededelingen (week 28)

Logo_DGHAfgelezen tijdens de viering van zondag 10 juli 2016 in de Menswording:

 • Woensdag 13 juli is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering in de pastorie van de Meerburg en om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Menswording.
 • Donderdagmiddag 14 juli wordt in de aula van uitvaartcentrum Soek de afscheidsviering gehouden voor Margit Blom – Moormann (die vrijdag 8 juli overleed in de leeftijd van 83 jaar). Aanvang: 13:30 uur. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de ernaast gelegen begraafplaats.
  ‘s Avonds is er avondgebed in de Menswording. Aanvang: 19:15 uur.
 • Zondag 17 juli is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering, waarin Thea Dingjan en Aafke Verheijen voorgaan. Met medewerking van het dames- en herenkoor.
 • De zomeraflevering van de nieuwsbrief is verschenen (aflevering 2016, nr. 7-8). Voor hen die de nieuwsbrief niet per email ontvangen ligt er een gedrukt exemplaar in de hal van de kerk.
 • Weblog ‘Uit de schaapskooi’ is deze week verhuisd naar een nieuw maar vertrouwd adres:
  www.parochiekerndegoedeherder.nl
  Het adres was al in gebruik voor de website die eind 2014 werd gestart. Maar omdat deze website niet meer werd bijgehouden en inmiddels verouderde informatie bevatte, is besloten om die (na overheveling van de bruikbare gegevens) op te heffen. De huidige volgers – vijftig in getal – wordt aangeraden hun emailadres opnieuw aan te melden bij de nieuwe weblog en zich af te melden voor de oude weblog. Zij krijgen dan via email melding van nieuwe berichten (1 à 2x per week). Een dringend advies voor iedere parochiaan met email: meldt u aan als volger en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws uit uw parochiekern.
 • De Goede Herderwijnen (rood en wit) en het boekje met Goede Herdermoppen van pastoor Olsthoorn zijn nog steeds verkrijgbaar. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Riet Heemskerk of tot de medewerkers in de koffiekamer.

Voor meer informatie over de vieringen tot eind september zie de Agenda van deze weblog.


De Boodschap teruglezen: Het enig noodzakelijke

Schriftlezingen van de vijftiende zondag door het jaar (C) – Deut. 30,10-14. – Kol. 1,15-20. – Luc. 10,25-37


Nieuwsbrief-icoon_kleinNieuwsbrief parochiekern De Goede Herder (2016, nr. 7-8)

Op vrijdag 8 juli publiceerde de redactie aflevering 2016, nr. 7-8 van de Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder. Lees hierin meer over de volgende onderwerpen:

 • Communicanten gefeliciteerd!
 • Vormelingen bouwen mee aan het rijk van God
 • Schaapskooiblog verhuisd
 • MIVA-campagne 2016 ‘Elk mens is het waard’
 • Bijzondere video-boodschap paus Franciscus
 • Promotie Tanja van Leeuwen
 • Parochieberichten
 • Vieringen De Goede Herder
 • Informatie rond de herinrichting

logo-HHPPRondom de Kerk 

Onlangs verscheen een nieuwe aflevering van Rondom de Kerk (jaargang 11, nr. 7: juli/augustus 2016). Het papieren nieuwsblad van de parochie HH Petrus en Paulus verschijnt zeven maal per jaar en kan bij u worden thuisbezorgd. Er is ook een digitale versie. Zie voor meer informatie de gelijknamige website.


Rotterdam.relThuis komen in de liturgie

Liturgie vieren vraagt vorming, vraagt kennis en vertrouwdheid met de symbolen. Bij het bisdom Rotterdam verschijnt daarom een nieuwe uitgave van Thuis komen in de liturgie. Liturgische catechese voor parochianen. Auteur is de benedictijner monnik Johan te Velde. Het boekje kost € 5,= en bevat 33 hoofdstukken. De eerste elf zijn besprekingen van onderdelen van de eucharistieviering, de volgende elf gaan in op de belangrijkste symbolen van de liturgie en het laatste elftal presenteert een keuze uit de vieringen van het kerkelijk jaar. De hoofdstukken van dit boekje zijn eerder verschenen tussen 2003 en 2006 in het bisdomblad van het bisdom Groningen-Leeuwarden en daarna in 2007 in boekvorm als uitgave van datzelfde bisdom. In deze nieuwe editie zijn de teksten hier en daar verbeterd en geactualiseerd. Lees meer


Nieuwsbrieven van het bisdom Rotterdam

Bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_dienenOnlangs verscheen aflevering 2016, nr. 5 (juli) van de Nieuwsbrief Dienen, waarin onder meer: Projectentocht in Leiden (11 juni) –  M25 Leiden groeit. – Nacht zonder dak in Hoogvliet (24 juni)  – Diocesane Caritas Instelling Bisdom Rotterdam: toekenningen en jaarverslag 2015 –  Kindervakantiekampen – Jubileum uitdeelpunt voedselbank (Rotterdam) – Schuldhulp – Open brief over werken van barmhartigheid – Wereldmissiemaand voor Fillipijnen.

bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_lerenOnlangs verscheen aflevering 2016, nr. 3 (juni) van de Nieuwsbrief Leren, waarin onder meer: Diocesane dag voor misdienaars en acolieten (17 september) – Kliederkerk – Diocesane werkgroep Huwelijk en gezin – Wereldjongerendagen – WJD@home: thuisblijversprogramma – Tiennerretraite bij de benedictinessen in Oosterhout (22-24 augustus)

bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_pastoraatOnlangs verscheen aflevering 2016, nr. 2 (juli) van de Nieuwsbrief Pastoraat, waarin onder meer: God in Nederland – Vrijwilliger in de kerk – Hou houd ik de Spirit erin?