Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 45)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 11 november 2018, de tweeëndertigste zondag door het jaar (B):  B):  Deut. 6,2-6. – Hebr. 7,23-28. – Mc.12,28b-34

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 11 november

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Ria Kagenaar. – Truus de Boer-van Wieringen. – Kees van Hoof. – Petronella Kocken- van Wensveen. – Joop en Bep Vorst. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek – Verhoef. – Jan Roeleven. – Helga Versteegen. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 11 november

Woensdag  14 november is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pater Leo van Ulden O.F.M.

Zondag 18 november houden wij onze parochiedag met als thema: ‘Zalig zijn de armen’. Om 09:30 uur is er een eucharistieviering met medewerking van alle koren. Voorganger is pastoor Walter Broeders. Na de viering is er koffie en thee, uiteraard met de traditionele baksels! Wij roepen dan ook iedereen op om zo mogelijk aan de slag te gaan en voor lekkers te zorgen. Graag even melden bij Riet Heemskerk als u op 18 november een eigengebakken cake, taart of koek wil meebrengen. Zie ook hieronder (blogpost 4.11).


Onze schaapskooi in beeld (18)

Afgelopen donderdagavond volgden diverse vrijwilligers in het atrium een AED-cursus. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator, een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand. Sinds kort is zo’n toestel aanwezig in ons kerkgebouw. Alle handelingen die de hulpverlener moet verrichten tussen het ontstaan van bewusteloosheid en reanimatie, kwamen tijdens de instructie aan bod. Daarna werd er geoefend op modellen. Op de parochiedag ontvangt u nadere informatie hierover.


Diaconaal weekend

Dit weekend van 10 en 11 november staat in de Leidse kerken de diaconie weer even extra in het zonnetje. Dit jaar is het motto van dit diaconaal weekend: ‘Voor wie zal ik er vandaag eens zijn?’ Diaconie is immers de dienst aan je naaste. Wij zijn allemaal geroepen om dagelijks oog te hebben voor de mensen om ons heen. Net als Sint Maarten, wiens feestdag wij vandaag vieren. Lees meer

 

 


Studiedag over de psalm in de liturgie

Koorzangers, dirigenten, organisten en cantores kwamen op zaterdag 3 november in Rijswijk bijeen voor een studiedag over de psalm in de liturgie. De bisschop sprak in zijn inleiding over de bijzondere plaats van psalmen in de liturgie en hoe het voor koorzangers van compositie tot onderdeel van hun eigen gebedsleven kan worden. Ook werd er gezongen en maakten deelnemers kennis met composities van verschillende antwoordpsalmen. Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl)


11 november 1918-2018: einde WOI

Vandaag stipt om 11:00 uur luidden de kerkklokken overal in België op volle kracht, ter herdenking van de wapenstilstand die precies honderd jaar geleden een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog. In alle bisdommen van het land wordt het einde van WO I dan plechtig herdacht.

Nederlanders zijn meer met de Tachtigjare Oorlog bezig (die dit jaar viereneenhalve eeuw geleden begon) dan met de ‘Grote Oorlog’. Ons land wist in 1914 neutraal te blijven, maar België werd door de Duitsers onder de voet gelopen en bezet – op de Westhoek van Vlaanderen na, waar langs de lijn Nieuwpoort – Diksmuide – Ieper tot 1918 een bloedige loopgravenoorlog woedde, waarbij honderdduizenden soldaten om het leven kwamen.

De trappistenabdij van Westvleteren lag tijdens de Eerste Wereldoorlog net buiten het front (in onbezet België). Vele vluchtelingen en soldaten vonden er onderdak. Drie trappisten hielden tijdens de oorlogsjaren een dagboek bij. Aan de hand hiervan schetst Lieve Wouters hoe het er tijdens de Eerste Wereldoorlog aan toeging in de abdij. Lees meer (via www.kerknet.be)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 37)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 16 september, de vierentwintigste zondag door het jaar (B):  Jes. 50,5-9a. − Jak. 2,14-18. −  Marc. 8,27-35

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 16 september

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Pieter Frijns. − Peter Brouwer. − Dick van der Hulst.

Voor overleden parochianen: Alie Rotteveel. – Vincent Smeets. – Ton van der Voort. – Jan de Vette. – Jan van der Meer. – Nel en Jan Zandbergen. – Jan Straathof. – Charles Borremans. – Tootje Gründemann. – Paula Sevat-Dries.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 16 september

Woensdag 19 september is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M.

Zondag 23 september is er om 9:30 uur een eucharistieviering. Voorganger is pastor R. Kurvers. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Op woensdag 10 oktober wordt om 10:00 uur wordt in de Goede Herderkerk een gemeenschappelijke ziekenzalving gevierd (zie ook de blogpost van 26 augustus j.l.).


Rondom de Kerk

In dit nieuwe ‘werkjaar’ verscheen onlangs de eerste aflevering (14-1) van Rondom de Kerk, het magazine van de parochie HH. Petrus en Paulus in Leiden en omgeving. Het september/oktober-nummer is ook digitaal te bekijken! Lees meer


Vredesweek 2018

De komende week is het vredesweek. Vrede, het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar dat is het helaas niet. Op vrijdag 21 september (van 16:00 tot 17:00 uur) is er een vredeswake op het Stadhuisplein in Leiden. Lees meer

Volgende week zondag 23 september is er een deurcollecte. Uw bijdrage is hard nodig om het werk voor de vrede te kunnen blijven doen.

 

 

 


Marot-psalmenproject in de Waalse Kerk

Op zondagmiddag 30 september klinken in de Waalse Kerk te Leiden opnieuw de psalmberijmingen van de Franse hofdichter Clément Marot (1496-1544), op muziek gezet door beroemde componisten als Clemens Non Papa, Claude Goudimel en Jan Pietersz. Sweelinck. Marots pseaumes zijn anderhalve eeuw gezongen in de Waalse Kerken in Nederland. Ze werden gesticht door en voor Franstalige protestanten, in de zestiende eeuw gevlucht uit de Zuidelijke Nederlanden, later (na 1685) ook uit Frankrijk. Er zijn nog twaalf Franstalige gemeentes in Nederland, waaronder een in Leiden.

Koormuziek, uitgevoerd door het Trigon Ensemble en een projectkoor van Leidse amateurzangers, wordt afgewisseld met luit- en orgelspel. Marotkenner Dick Würsten spreekt over het ontstaan van deze psalmvertaling, conservator oude drukken Anton van der Lem over de psalmboeken uit de Bibliothèque Wallonne, in bruikleen bij de Leidse UB en kortstondig tentoongesteld in de Waalse Kerk. Aanvang: 15:00 uur. Toegang gratis, met deurcollecte na afloop. Lees meer in het persbericht (pdf)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 33)

De boodschap teruglezen

 Schriftlezingen van zondag 19 augustus, de twintigste zondag door het jaar (B):  Spreuk. 9,1-6. − Ef. 5,15-20, − Joh. 6,51-58

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 19 augustus

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Pieter Frijns, die afgelopen dinsdag vanuit onze kerk is uitgedragen. − Peter Brouwer. − Dick van der Hulst. − Bep Vorst-Visser. − Helga Versteegen.

Voor overleden parochianen: Corrie Zwetsloot-van der Meer. – Piet Hartwijk. – Ton van Kempen. – Jan de Vette. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Paula Cevat-Dries. – Charles Borremans. – Tootje Gründemann. – Ton van der Voort. – Jan van der Meer. – Alie Rotteveel. – Annie van Tilburg-van Vonderen. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 19 augustus

Woensdag 22 augustus is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 26 augustus is er om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pater L. van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. – Bij het verlaten van de kerk zal een deurcollecte worden gehouden voor de MIVA. De opbrengst is bestemd voor het het project ‘Maak zorg bereikbaar in Zimbabwe’ (zie ook hieronder).


Boekenmarkt Petruskerk

Om geld in te zamelen voor het onderhoud van de Petruskerk wordt op zaterdag 8 september en zondag 9 september een markt gehouden met boeken, platen, CD’s en DVD’s. Deze markt kunt u bezoeken op het adres Steenschuur 17 in Leiden.


MIVA-collecte 2018

In het weekend van 25 en 26 augustus wordt de collecte voor de jaarlijkse Missieverkeersmiddelenactie (MIVA) in de Nederlandse kerken gehouden. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: Auto maakt zorg en hulpmiddelen bereikbaar. Voor de allerarmsten in Zimbabwe is medische zorg onbereikbaar. Vervoer is hier van levensbelang. Lees meer

 

 

 


Vinger van Constantijn de Grote in het Louvre

In een magazijn van het Louvre in Parijs is een 38 cm grote bronzen wijsvinger ontdekt. Deze hoort bij de linkerhand die bewaard wordt in de Capitolijnse Musea in Rome en ooit onderdeel was van een kolossaal standbeeld van de eerste Romeinse christenkeizer Constantijn de Grote, vervaardigd rond 330 na Christus. Lees meer (via www.kro.nl)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 17)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 29 april 2018, de vijfde zondag van Pasen (B): Hand. 9,26-31. – 1 Joh. 3,18-24. – Joh. 15,1-8

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 29 april

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Annie van Tilburg-van Vonderen. – Tootje Gründemann. – Alie Rotteveel-Veerman. – Hubertus van Mil. – Ton van der Voort. – Jacky Ponsioen-Rasué. – Bep van Rijn-Weerdenburg. – Franciscus Zaat.

Voor overleden parochianen: Lies en Adriaan Vreeburg. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Gijs Duivenvoorden. – Siem Heemskerk. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Marion van der Krogt-Zandvliet. – Patricia Bruines. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 29 april

Woensdag  2 mei is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. – In de meimaand (Mariamaand) is er om 14:30 uur rozenkransgebed, eveneens in de Mariakapel.

Zondag 6 mei is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Thea Dingjan-Zonneveld voorgaat. Met medewerking van het jongeren/middenkoor.

Zaterdag 26 mei is er hier in de kerk open huis, verdere informatie hierover volgt later. Er vindt dan ook verkoop plaats van allerlei spullen, inclusief boeken. Heeft u thuis nog boeken die u niet meer nodig heeft maar niet wilt weggooien? Lever ze in bij het secretariaat!


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Christus Dienaarkerk sluit – Sint-Janskerk heropent

In mei 2018 sluit de Christus Dienaarkerk aan de Van Swietenstraat in Zoeterwoude-Dorp na bijna vijftig jaar haar deuren. De geloofsgemeenschap gaat samen verder met die van de Sint-Jan. Het kerkgebouw aan de Zuidbuurtseweg heeft sinds 2016 een grondige renovatie heeft ondergaan.

Op woensdag 9 mei is er een slotviering in de Christus Dienaarkerk (aanvang: 20:00 uur).

Op zondag 13 mei kunnen belangstellenden deelnemen aan een fietstocht “Over de kerkepaden”. Het parcours heeft een lengte van ca. 20 km. De start is vanaf 10:00 uur in de Christus Dienaarkerk en het eindpunt is de Sint Jan, waar de koffie en broodjes klaar staan. Aanmelden is niet nodig.

Op zondag 20 mei (Eerste Pinksterdag) is er een plechtige eucharistieviering in de gerenoveerde Sint-Janskerk (aanvang: 11:30 uur). Voorgangers zijn bischop Van den Hende en pastoor Broeders.

Op maandag 21 mei (Tweede Pinksterdag) is er een laagdrempelige viering voor jong en oud (aanvang 9:30 uur). Daarna kunnen kerkgangers, buurtbewoners en overige belangstellenden een kijkje nemen in de verbouwde kerk, de toren beklimmen en genieten van hapjes, drankjes en muziek in de tuin (10:30-15:00 uur).


Nieuws uit het bisdom

De webberichten over gebeurtenissen en activiteiten in het bisdom Rotterdom worden regelmatig samengevat in een nieuwsbrief. Lees meer

 


Katholieke steun voor Nationaal Holocaust Museum

De Nederlandse Bisschoppenconferentie steunt het initiatief om een permanent Nationaal Holocaust Museum te realiseren. De rooms-katholieke kerk in Nederland wil eraan bijdragen, “dat de herinnering aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder de Joodse, levend blijft,” aldus de Utrechtse hulpbisschop Woorts, die namens de bisschoppen zitting neemt in de Raad van Ambassadeurs. Lees meer (via www.rkkerk.nl)

 

 

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 9)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 5 maart 2018, de derde zondag van de Veertigdagentijd (B): Ex. 20,1-17 of 20,1-3.7-8.12-17. – 1 Kor. 1,22-25. – Joh. 2, 13-25

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 4 maart

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Petronella Kocken-van Wensveen. – Joop Vorst. – Christina de Goede-Juffermans. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Charles Borremans. – Quirinus Bruines. – Cornelis Prins-Kooloos.

Voor overleden parochianen: oud-organist Wim van de Velden. – Ina van der Velden. – Ouders Van der Velden. – Marja en Jan Kooijman. – Jan Mooren. – Ton Choufoer. – Frans Cortenbach. – Gita Cortenbach-Penders. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Josephine van Galen. – Familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 4 maart

Woensdag 7 maart is er een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 8 maart is er in de Goede Herderkerk een oecumenische vesperviering in het kader van de Veertigdagentijd. Het thema is onvoorwaardelijke liefde Er wordt stilgestaan bij ouders en verzorgers van kinderen in de hele wereld. Door hun inzet krijgen de kinderen en de gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Aanvang: 19:15 uur

Zondag 11 maart  is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Na de viering van zondag 11 maart wordt er een deurcollecte gehouden voor de vastenactie.

Blijft u denken aan de Voedselbank? In het kader van de bisdombrede voedselinzamelingsactie gedurende deze Veertigdagentijd willen we ons graag aansluiten bij dit netwerk van liefde. De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig. In de corridor aan de achterzijde van de kerk staan de verzamelmanden altijd klaar.


Beelden uit onze schaapskooi (4)

       

Afgelopen zondag celebreerde bisschop mgr. Van den Hende de eucharistieviering in de Goede Herderkerk (foto 1). In zijn overweging ging de bisschop in op de vraag wie God voor ons wil zijn: een barmhartige en liefdevolle God. In de Veertigdagentijd wordt meer dan ooit, naast vasten en gebed, ook van ons gevraagd om naastenliefde te betrachten. Na de viering, met muzikale begeleiding door het JongerenMiddenkoor, vroeg Regina Krowinkel aandacht voor het Vastenactieproject in Mbala, Zambia. Een korte film werd getoond over het werk van de Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria (foto 2). – Met dank aan Gerard van der Hulst voor het verslag en de foto’s


Palmpasenstokken versieren

Op woensdagmiddag 21 maart (14:00-15:00 uur) willen wij in het atrium van de Goede Herderkerk palmpasenstokken gaan versieren, met alle kinderen die zich daarvoor opgeven. We vragen een kleine (vrijwillige) bijdrage. Opgeven kan bij Amanda Jongbloed (telefoon 06-14464035 of email: seringenberg@gmail.com) of Mariëtte Denissen (telefoon: 06-25571962). Als de kinderen zelf een houten kruis mee willen nemen dan zorgen wij voor lekkers, limonade en knutselmateriaal. – Amanda Jongbloed


Nieuws uit het bisdom

De webberichten over gebeurtenissen en activiteiten in het bisdom Rotterdom worden regelmatig samengevat in een nieuwsbrief. Lees meer


Uitvaart Ruud Lubbers in kathedraal Rotterdam

Op dinsdag 20 november werd in de HH. Elizabeth en Laurentiuskathedraal te Rotterdam de uitvaartmis gehouden voor oud-premier Ruud Lubbers, in aanwezigheid van familie, vrienden en vele hoogwaardigheidsbekleders. De homilie werd gehouden door bisschop Van den Hende. Ruud Lubbers overleed op 14 november op 78-jarige leeftijd. Lees meer

Mgr. van den Hende bewierookt de kist tijdens de absoute (Foto Ramon Mangold)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 48)

bijbel-deur_147174854848

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 26 november, Hoogfeest van Christus Koning: Ez. 34,11-12.15-17. – 1 Kor. 15,20-26.28. – Mat. 25,31-46


kaarsGebedsintenties 26 november

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en speciaal om kracht voor een ernstig zieke.

Voor de overledenen: Sacha Lim. – Paul Snijders. – Vader, moeder en Martin Hendriks. – Marion van der Krogt. – Riet en Jaap van Diemen. – Ester ven Delft-Detic. – Paula Sevat-Dries. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor Tiny van Wetten-van Diemen, onlangs overleden.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 26 november

Woensdag 29 november is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 30 november is er om 19:15 uur een oecumenische adventsvesperdienst in de Dorpskerk in Leiderdorp. Voorganger is Leo Koot.

Zondag 3 december is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.


Parochiedag geslaagd

Na de eucharistieviering van afgelopen zondag – waarin ook de familiekamer werd ingewijd, zie het bericht hieronder – bezochten veel parochianen het atrium voor een extra gezellige ‘nazit’: om een praatje te maken met elkaar en met pastoor Broeders, alsook om te genieten van koffie met een uitgelezen variëteit aan zelfgebakken cakes, koeken en taarten. Ter verhoging van de feestvreugde zongen Riet Heemskerk en Ans Bulles op een welbekende melodie over een herder die, afdwalend van de grote stille heide, ook in zijn sas bleek te zijn met de witgewolde kudde van de Rijndijk. Jonge kerkgangers konden zich laten schminken. Nadat er drankjes waren ingeschonken en schalen met bitterballen werden rondgedeeld, bereikte de feestelijke stemming een hoogtepunt. Veel dank aan het keukenteam en de andere vrijwilligers voor de verleende diensten!

Parochiedag_IMG-20171121-WA0014       Parochiedag_IMG-20171121-WA0016


rwanda_-_straatbeeld

Adventsactie

Dit jaar is de Adventsactie in de parochie H.H. Petrus en Paulus, dus ook in onze parochiekern, gewijd aan de straatkinderen in Rwanda. Met uw bijdragen kunnen straatkinderen in de hoofdstad Rigali op adem komen in een opvangcentrum, om van daaruit vaak te reïntegreren in hun eigen gezin, bij familie of pleeggezin. Lees meer


Leonardo_da_Vinci,_Salvator_Mundi,_c.1500Recordbedrag voor Christusportret

Het schilderij Salvator Mundi van Leonardo Da Vinci is op 15 november bij Christie’s in New York voor 450 miljoen dollar (382 miljoen euro) van eigenaar verwisseld. Het is daarmee het duurste schilderij ter wereld. Nooit eerder werd er zoveel voor een schilderij betaald. De identiteit van de koper blijft geheim. Lees meer (via www.kro.nl)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 45)

Allerzielen 2017

Allerzielen 2017 in de Goede Herderkerk: voor de overledenen van het afgelopen jaar is een licht ontstoken aan de Paaskaars en bloemenhulde gebracht. (Lees ook de overdenking van Joost Jansen, prior van de Abdij van Berne en pastoor van de Augustinusparochie, via katholiek.nl)

Allerzielen_IMG_6081     Allerzielen_IMG_6076     Allerzielen_IMG_6077

Na de woord- en gebedsviering op het kerkhof: Allerzielen in het Licht (foto’s Machteld Duijn)


bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 5 november 2017, de eenendertigste zondag door het jaar (A): 1 Mal. 1,14b – 2,2b.8-10. – 1 Tess. 2,7b-9.13. – Mat. 23,1-12


kaarsGebedsintenties 5 november

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en speciaal om kracht voor een ernstig zieke.

Voor de overledenen: Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Jan de Vette. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Nel Bruines- Overmeer. – Riet en Piet van Zijp. – Corrie Bousie. – Marja en Jan Kooijman. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Frans Cortenbach. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Wilhelmus Jacobus Maria Schalks, op 25 oktober overleden in de leeftijd van 94 jaar. De crematie heeft in stilte plaats gevonden.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 5 november

Vanmiddag om 13:00 uur wordt Daina Evy Holverda (roepnaam Evy) gedoopt, dochter van Rudolf Holverda en Daina Konter. Zij is op 17 november 2016 geboren.

Woensdag 8 november is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pastoor Broeders.

Zondag 12 november is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor. Na afloop zal er een diaconale kerkdeurcollecte worden gehouden. De pbrengst is bestemd voor De Bakkerij, waar de minsten worden gehoord en geholpen.

De nieuwe Rondom de Kerk van november/december ligt weer klaar. Neemt u een exemplaar mee bij het verlaten van de kerk? Het blad wordt niet meer thuis bezorgd.


RijntamboersKerkdienst opgeluisterd door De Rijntamboers

Tot verrassing van menige parochiaan werd de zondagviering van 29 oktober niet alleen muzikaal begeleid door het jongerenkoor; ook drumfanfare de Rijntamboers gaf acte de présence. Deze drumfanfare werd in oktober 1963 opgericht binnen de Meerburgparochie.

Ieder jaar in oktober viert men de ‘verjaardag’ met een optreden in onze kerk. In het verleden speelde men dan meestal met een aantal gezangen mee. Nu de groep behoorlijk gedecimeerd is, beperkte men de bijdrage aan de viering van j.l. zondag tot een stuk voor de dienst, tijdens de collecte en aan het slot. Na afloop van de viering werden nog enkele muziekstukken ten gehore gebracht. Pastoor Broeders feliciteerde de leden van De Rijntamboers met de verjaardag en sprak waardering uit voor het feit dat men jaarlijks in de kerk komt vieren.


logo-HHPPDiaconaal Weekend (11-12 november)

Komend weekend wordt in de parochie HH. Petrus en Paulus het Diaconaal Weekend gehouden. Op zaterdag, 11 november wordt dit weekend geopend met de onthulling van 7 eigentijdse kunstwerken, die in het afgelopen jaar door 7 groepen uit de Leidse samenleving zijn gemaakt. De opening van deze tentoonstelling vindt plaats op het Diaconaal Centrum De Bakkerij aan de Oude Rijn en begint om 13.00 uur. Iedereen is van harte welkom.


logo_kerkbalans-200x222Actie Kerkbalans

Inmiddels zijn wij bijna aan het einde van het jaar en nog niet alle toegezegde bijdragen van de Actie Kerkbalans zijn voldaan. Mocht u het vergeten, hierbij het vriendelijke verzoek uw bijdrage alsnog over te maken. Alvast hartelijk bedankt.

Freek Versteegen, penningmeester


appeltaartParochiedag: zondag 19 november

De eucharistieviering met voorganger pastoor Broeders, wordt feestelijk ondersteund door alle koren: het dames- en herenkoor, het jongerenkoor en het kinderkoor. Ook is er tijdens de viering kindernevendienst. De familiekamer, de Anna Martina kamer, wordt door pastoor Broeders feestelijk ingezegend.  Na de viering is er onder het nuttigen van koffie met iets lekkers uitgebreid tijd om een praatje te maken met pastoor Broeders. Ook zijn de diverse werkgroepen aanwezig. Als u vragen heeft over de werkgroepen stel ze gerust aan de medewerkers. Voor het lekkers bij de koffie hebben we uw hulp nodig. Uw baksels zijn van harte welkom (graag even melden aan Riet Heemskerk of het secretariaat). Heel de Goede Herder bakt?

 

 

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 38)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 17 september, de vierentwintigste zondag door het jaar (A): Sir. 27,30 – 28,7. – Rom. 14,7-9. – Mat. 18,21-35


kaarsGebedsintenties 17 september

Voor de overledenen: Patricia Bruines. – Nel Bruines-Overmeer. – Jan de Vette. – Jan van der Meer. – Siem Heemskerk. – Riet en Jaap van Diemen. – Ester van Delft-Detic. – Paula Sevat-Dries. – Josephine van Galen. – Overleden  familie Van Rijn.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Helmi Vis-van Bilderbeek. – Jan Remmerswaal. – Gijs Duivenvoorde. – Jan Kooijman, die afgelopen maandag vanuit deze kerk is uitgedragen

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 17 september

Woensdag 20 september is er om 10:00  uur een woord- en gebedsdienst in de Mariakapel.

Donderdagmiddag 21 september organiseren de diaconieën van De Bakkerij in samenwerking met diverse partnerorganisaties in het kader van de Vredesweek van PAX Nederland weer een Vredeswake op het Stadhuisplein in Leiden. De wake duurt van 16:30 tot 17:30 uur en staat dit jaar in het teken van “De kracht van Verbeelding”. Naast momenten van stilte en bezinning is er ook ruimte voor muziek, dans en andere vormen van expressie. Lees meer

Zondag 24 september is er om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Tijdens de viering is er kindernevendienst voor kinderen van de basisschoolleeftijd.

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 36)

bijbel-deur_147174854848

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 3 september, de twee-en-twintigste zondag door het jaar (A): Jer. 20,7-9. – Rom. 12,1-2. – Mat. 16,21-27


kaarsGebedsintenties 3 september

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor de overledenen: Jan Mooren. – Frans Cortenbach. – Corrie Bousie. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Jan Roeleven. – Ivo Harteveld. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen. – Josephine van Galen. – Overleden Familie van Rijn.

Voor de overleden parochianen die onlangs uitgeleide zijn gedaan: Helmi Vis-van Bilderbeek. – Jan Remmerswaal. – Gijs Duivenvoorden.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 3 september

Dinsdag 5 september: huwelijksinzegening van Mayke Rotteveel en Sander Kalshoven met medewerking van het jongerenkoor. Voorganger is pastoor Broeders. Aanvang: 14:00 uur.

Woensdag 6 september is er om 10:00 uur een woord- en gebedsdienst in de Mariakapel.

Zaterdag 9 september is onze Goede Herderkerk van 11:00 tot 16:00 uur geopend in het kader van de Open Monumentendag. Onze kerk maakt deel uit van de monumentenroute door Leiderdorp en is tevens startpunt voor de monumentenroute die door Zoeterwoude loopt.

Zondag 10 september is er een eucharistieviering waarin pater Van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor. Tevens is er kindercrèche onder leiding van Stephanie Jägel.


logo-HHPPDonderdag 14 september vindt de Interparochiële  Ziekendag parochie HH. Petrus en Paulus plaats.  De dag – die is bestemd voor ouderen, zieken, voor wie aan huis gebonden zijn en voor belangstellenden – wordt gehouden in de Christus Dienaarkerk, Zoeterwoude-Dorp en duurt van 10.30 tot 16.00 uur. Opgeven bij het parochiesecretariaat HH Petrus en Paulus. Voor meer informatie zie de Flyer Interparochiële Ziekendag (pdf)

In het weekend van 16/17 september zal de eerste tieneractiviteit in het nieuwe seizoen weer plaatsvinden. De jongens gaan kamperen in de tuin van de Lodewijkkerk en de meisjes worden uitgenodigd om te logeren in een meidenstudentenhuis, ook in Leiden. Voor meer informatie zie de blogpost van 13 augustus hieronder.


projectkoorProjecttienerkoor

Binnenkort start er in de Goede Herderkerk een projecttienerkoor voor jongeren tussen de 12 en 20 jaar! We beginnen met een koor dat op projectbasis enkele vieringen per jaar zal zingen. Voor deze vieringen zullen we gezamenlijk een aantal repetities plannen, zodat iedereen die wil, mee kan zingen! Dus ben je tussen de 12 en 20 jaar en hou je van zingen? Meld je aan bij Veronique van der Hulst (email: veronique_de_vries@hotmail.com).

 


Augustinus_108324212302128 augustus: hoogfeest van H. Augustinus

Op 28 augustus vierde de kerk de gedachtenis van een kerkvader die ruim zestien eeuwen geleden leefde: Augustinus (354-430), bisschop van Hippo in Noord-Afrika. Zijn gedachtengoed en spiritualiteit zijn nog steeds actueel, aldus Denis Hendrickx, abt van de Norbertijnenabdij Berne (waar de kloosterlingen leven volgens de regel van Augustinus). Lees meer (via katholiek.nl)

Zie ook het lemma in het Katholiek ABC (via www.kro.nl)

Oudste afbeelding van Augustinus, als leraar (fresco uit het oorspronkelijke Lateraans paleis te Rome, eind zesde eeuw).

 


Bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_dienenNieuwsbrief bisdom Rotterdam

Onlangs verscheen een nieuwe aflevering van de diocesane nieuwsbrief Dienen (nr. 6, augustus 2017). Lees hierin meer over: Lokale ‘Walks of Peace’. – Vakantieproject Gouda. – Jobhulpmaatje Zoetermeer. – Beweging Sint Christoffel Duurzaamheid. – Eerste lustrum fietsmaatjes Teylingen. – Eigen doelen Vastenactie. – Augustinusproject. – Ontmoetingsdag Missio. – Startdag Vastenactie. – Aantal kinderen in bijstand gegroeid. – Agenda.

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 15)

palmzondag_20170409_095228_hdr     palmzondag_20170409_095607_hdr

Palmzondag in de Goede Herderkerk


bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 9 april 2017. Palmzondag: Mat. 21,1-11. – Jes. 50,4-7. – Filip. 2,6-11. – Mat. 26,14 – 27,66


kaarsGebedsintenties 9 april

Truus de Boer-van Wieringen. – Ada van der Meel-Slats. – Ina van der Velde. – Theo Hin. –Bruno van Dijk. – Bert Rijsbergen. – Caroline Berghuis. – Ester van Delft-Detic. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.

Voor de overledenen uit onze parochiegemeenschap die onlangs uitgeleide zijn gedaan: Frans Cortenbach. – Ben Krabbendam.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 9 april

Vanmiddag om 13:00 uur wordt Sanne Lepelaar gedoopt.

Maandag 10 april vindt in het atrium de vierde voorbereidingsbijeenkomst van de vormelingen plaats. Aanvang: 19:00 uur.

Dinsdag 11 april vindt in de Christus Dienaarkerk te Zoeterwoude-Dorp de tweede avond voor de ouders van de Eerste Communicanten plaats. Aanvang: 20:00 uur.

Woensdag 12 april is er om 10:00 uur een eucharistieviering, waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Donderdag 13 april (Witte Donderdag) is er ’s avonds een eucharistieviering, waarin pater Moons voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor. Aanvang: 19:00 uur.

Vrijdag 14 april (Goede Vrijdag) is er ’s middags Kruisweg. Met medewerking van het kinderkoor. Aanvang: 15:00 uur. Er is geen avondviering.

Zaterdag 15 april wordt ’s avonds de Paaswake gehouden. In de eucharistieviering zal pastoor W. Broeders voorgaan. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 21:30 uur.

Zondag 16 april is het Hoogfeest van Pasen. In de eucharistieviering zal pastoor W. Broeders voorgaan. Met medewerking van het jongerenkoor. Aanvang: 9:30 uur.

Blijft u denken aan de Voedselbank? De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig.

Het blad Rondom de Kerk wordt niet meer thuisbezorgd. Ze liggen nu achter in de kerk om mee te nemen. Ook de papieren versie van de Nieuwsbrief ligt op de tafel.

In de Goede Week zal het gebouw van de Menswording aan het Heelblaadjespad in Leiderdorp gebruikt worden door de Eritrees Orthodoxe gemeenschap van Leiden. Dit jaar valt hun orthodoxe Paasfeest op dezelfde dag als in de katholieke kerk. Daardoor is hun gebruikelijk plek van samenkomst in de Josephkerk aan de Herensingel niet beschikbaar. Het parochiebestuur van de HH. Petrus en Paulus heeft besloten onze medechristenen in acute nood te helpen. Dit besluit betekent een eenmalige uitzondering op het strikte beleid de Menswording niet meer te gebruiken voor eigen activiteiten of voor verhuur. Het bestuur rekent op uw begrip in deze.


lamborghiniChauffeurs gevraagd

De coördinator van het kerkvervoer is dringend op zoek naar chauffeurs, één uit Zoeterwoude en één uit Leiderdorp, die één maal per vier weken parochianen naar de kerk willen rijden. Meld u aan bij het secretariaat!

 


lex-van-deelen_2010mei23vormsel1Bisschop benoemt nieuwe bisschoppelijk vicaris voor vicariaat Den Haag

Pastoor Lex van Deelen gaat vanaf Pinksteren in deeltijd de functie van bisschoppelijk vicaris vervullen. De parochie HH. Petrus en Paulus behoort tot het vicariaat Den Haag. De benoeming geldt voor een periode van drie jaar. Pastoor Van Deelen is momenteel werkzaam in de parochies in Rijswijk, Voorburg en Leidschendam. Lees meer