Freedom Walk Leiden 2017

freedom-walk

Op zaterdag 18 maart 15:00 uur start voor de derde keer de Freedom Walk op het Stationsplein te Leiden. Doel van de wandeltocht is het Stadhuis in de Breestraat, waar burgemeester Lenferink de wandelaars zal verwelkomen in de Burgerzaal. Vervolgens wordt op eigen wijze aandacht geschonken aan het thema ‘Eenheid in verscheidenheid’.

Freedom Walk is een prachtige gelegenheid om met andere mensen, ieder met eigen achtergrond en levensbeschouwing, kennis te maken, met elkaar in gesprek te raken en te ontdekken wat ons bindt. In al onze verscheidenheid één zijn. Samen lopen, samen leven. Lees meer

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 10)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 5 maart, de eerste zondag van de Veertigdagentijd (A): Gen. 2,7-9; 3,1-7. – Rom. 5,12-19 of 12.17-19. – Mat. 4,1-11


kaarsGebedsintenties 5 maart

Voor de overledenen: Jan Mooren. – Siem Heemskerk. – Loek Straman. – Riet en Piet van Zijp. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Corrie Bousie. – Marja Kooijman. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Hennie van Beek-Van der Krogt. – Jan de Vette. – Ester van Delft-Detic. – Paula Sevat-Dries. – Adriana Veeren-Ahrens. – Frans Cortenbach.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 5 maart

Woensdag 8 maart is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Donderdag 9 maart is er een oecumenische vesperdienst in de Goede Herderkerk . Aanvang: 19:15 uur. Voor meer informatie zie hieronder het bericht van 26 februari jongstleden.

Zondag 12 maart is er een eucharistieviering waarin pastor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor. Aanvang: 09:30 uur.

Het blad Rondom de kerk wordt niet meer thuisbezorgd. Achter in de kerk liggen nieuwe exemplaren die u mee kunt nemen. Klik hier voor de digitale versie: RdK jaargang 12, aflevering 4 (februari/maart 2017)

Bij de kerkdeur zijn folders over de Vastenactieprojecten meegegeven. De kerkdeurcollecte voor deze projecten zal op zondag 19 maart gehouden worden.Op de website van het bisdom Rotterdam leest u ook over de activiteiten elders in het kader van de 40-dagen campagne.

Blijft u denken aan de Voedselbank? De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig.


Vastenactie 2017

vastenactie_2017_kleinBouw mee aan eilanden van hoop in San Salvador. Even minderen voor een ander.

In 2017 staat de hoofdstad van El Salvador centraal in de Vastenactiecampagne en dan speciaal de wijken Apopa en Mejicanos. Lees meer

 

Bijlezen onder de kerstboom

kerstbal_01

Bij alle drukte met onze eigen slot-, inwijdings-, openings- en kerstvieringen van de afgelopen tijd zouden wij bijna vergeten dat er ook bij de buren allerlei interessants heeft plaatsgevonden. Hieronder een selectie uit het nieuws, misschien lectuur voor een van de dagen tussen Kerst en jaarwisseling.


Rotterdam.relNieuwsbrieven van het bisdom Rotterdam

Sinds het weblogbericht van 2 oktober 2016 zijn er vanuit het bisdom Rotterdam weer enkele nieuwsbrieven verschenen:

Bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_dienenAfleveringen 2016, nr. 7 (oktober) en nr. 8 (december) van de Nieuwsbrief Dienen, waarin onder meer: Toekenningen door de DCI (= Diocesane Caritas Instelling Rotterdam). – Start vernieuwde cursus ‘Handwerk van de PCI’ (= Parochiële Charitas Instelling). – Diaconale zondagen. – Bordspel de Zeven Werken. – – Publicatie: Armoede in Nederland 2016 (pdf). – Collecteschema voor 2017 vastgesteld door de Nederlandse bisschoppenconferentie (pdf). – Publicatie: Herbergzaam Nederland. Over de inzet van katholieken ten behoeve van vluchtelingen en vreemden (pdf).
Tevens: Op 7 december was er een bijeenkomst over de samenwerking tussen DCI en lokale PCI’s in het bisdom Rotterdam. Lees meer

bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_lerenAflevering 2016, nr. 5 (december) van de Nieuwsbrief Leren, waarin onder meer: Welkom nieuwe misdienaars en acolieten. – Week van Gebed voor de eenheid 2017 (15-22 januari) staat in het teken van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. – Wereldjongerendagen 2016: verslagboek en magazine.

bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_pastoraatAflevering 2016, nr. 2 (november) van de Nieuwsbrief Pastoraat, waarin onder meer: Basismodule Pastoraat. – Dag voor misdienaars en acolieten. – (Pre) Marriage course in 2017 (tevens: webbericht bisdom).logo-HHPPNieuwe aflevering van Rondom de kerk

Onlangs verscheen aflevering 12-3 (december 2016 & januari 2017) van Rondom de kerk, het nieuwsblad van de HH Petrus en Paulusparochie.


Nieuwjaarsreceptie 2017

Op zaterdag 14 januari zijn alle vrijwilligers van de grote parochie welkom (met of zonder uitnodiging) op de nieuwjaarsbijeenkomst in de prachtig verbouwde Goede Herder kerk aan de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude. Het gezellig samenzijn duurt van 14:00 uur tot 16:30 uur.

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 40)


bijbel-deur_147174854848De Boodschap teruglezen

Schriflezingen van zondag 2 oktober 2016, de zevenentwintigste zondag door het jaar (C): Hab.1, 2-3; 2,2-4. – 2 Tim. 1,6-8.13-14. – Luc. 17,5-10.

Beluister rector Norbert Schnell van priester- en diakenopleiding Bovendonk over de eerste lezing: Waarom moet ik onrecht lijden? (via Katholiekleven.nl)


kaarsGebedsintenties 2 oktober

Voor Ivo Hartevelt. – Jan Roeleven. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Gerard Knigge. – Anna, Jan en Marianne Versteegen. – Marja Kooijman. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Margit Blom-Moormann (8 juli). – Riet van Diemen-Tijssen (24 juli). – Corrie Overbeek-van der Vlugt (2 augustus). – Koos van Polanen (7 augustus). – Frank Huibers (8 augustus). – Gé de Gunst (19 augustus). – Riet van Zijp-Juffermans (20 augustus). – Corrie van Dorp-Brouwer (15 september).

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 2 oktober

 • Dinsdag 4 oktober vind de uitvaart plaats Elly van Stekelenburg-Saris in de Menswording. Aanvang: 10:30 uur.
 • Woensdag 5 oktober is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering in de Meerburg en om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Menswording. Om 14:30 uur is er rozenkransgebed in de Meerburg.
 • Donderdag 6 oktober is er rozenkrans- en avondgebed in de Menswording. Aanvang: 19:15 uur.
 • Zaterdag 8 oktober krijgen onze parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen, de Communie aan huis.
 • Zondag 9 oktober is er om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor. In deze viering vindt tevens de huwelijkssluiting van het echtpaar Amanda Jongbloed en Loek Weijts plaats.
 • In de hal vindt u een folder over ‘Geloofsverkenning – Vorming – Verdieping’. Het is te veel  om op te noemen. Neemt u de folder mee naar huis om rustig na te lezen.
 • Veel dank voor uw bijdrage aan de Voedselbank. De mand is weer goed gevuld.
 • U wordt geattendeerd op een open workshop in de Scheppingskerk op 8 oktober a.s. Loopt u gerust binnen voor meer informatie tussen 10.00 uur en kwart voor vier. De PKN Leiderdorp gaat het Trefpunt bij de Dorpskerk maken tot een Centrum voor Bezinning en Inspiratie. Ds. Kurtzahn is de initiatiefnemer. Er liggen enkele programmaboekjes in de hal. Lees meer
 • Tot en met vrijdag 7 oktober kunt u kopij inleveren voor de Nieuwsbrief.

Voor meer informatie over de vieringen tot eind november zie de Agenda van deze weblog.


Rotterdam.relNieuwsbrieven van het bisdom Rotterdam

Onlangs verschenen enkele nieuwsbrieven van van het bisdom Rotterdam.

Bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_dienenAflevering 2016, nr. 6 (september) van de Nieuwsbrief Dienen, waarin onder meer: Vredesweek (17-25 september). – Expositie ‘De zorgzame samenleving’ (Noordwijk). – Nieuw werk van barmhartigheid. – Joannes handjes. – Week tegen de eenzaamheid (22 september–1 oktober). – Café Internationaal (18 september). – Ontwikkelingen rond ANBI-status van parochies en parochiële caritasinstellingen. – Steunfonds Diocesane Caritas Instelling. – Diaconale Zondag (13 november). – Inloopcentrum Jessehof ook op zondag open (Delft). – Ontmoetingsdag Missio (1 oktober). – Gezicht geven aan barmhartigheid op Willibrordzondag (6 november).

bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_lerenAflevering 2016, nr. 4 (september) van de Nieuwsbrief Leren, waarin onder meer: Dag voor misdienaars en acolieten (17 september). – Musical ‘De barmhartige vader’ (Gouda, 23 oktober). – Vernieuwde website Centrum voor Parochiespiritualiteit. – Nieuw materiaal: Thuiskomen in de liturgie. – Nieuw materiaal: Vormselkracht. – Video over het sacrament van boete en verzoening (Bewust Katholiek). – Youcat Jongerenbijbel. – Vormingsweekenden voor jongeren: The Next Step.

Mededelingen (week 28)

Logo_DGHAfgelezen tijdens de viering van zondag 10 juli 2016 in de Menswording:

 • Woensdag 13 juli is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering in de pastorie van de Meerburg en om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Menswording.
 • Donderdagmiddag 14 juli wordt in de aula van uitvaartcentrum Soek de afscheidsviering gehouden voor Margit Blom – Moormann (die vrijdag 8 juli overleed in de leeftijd van 83 jaar). Aanvang: 13:30 uur. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de ernaast gelegen begraafplaats.
  ‘s Avonds is er avondgebed in de Menswording. Aanvang: 19:15 uur.
 • Zondag 17 juli is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering, waarin Thea Dingjan en Aafke Verheijen voorgaan. Met medewerking van het dames- en herenkoor.
 • De zomeraflevering van de nieuwsbrief is verschenen (aflevering 2016, nr. 7-8). Voor hen die de nieuwsbrief niet per email ontvangen ligt er een gedrukt exemplaar in de hal van de kerk.
 • Weblog ‘Uit de schaapskooi’ is deze week verhuisd naar een nieuw maar vertrouwd adres:
  www.parochiekerndegoedeherder.nl
  Het adres was al in gebruik voor de website die eind 2014 werd gestart. Maar omdat deze website niet meer werd bijgehouden en inmiddels verouderde informatie bevatte, is besloten om die (na overheveling van de bruikbare gegevens) op te heffen. De huidige volgers – vijftig in getal – wordt aangeraden hun emailadres opnieuw aan te melden bij de nieuwe weblog en zich af te melden voor de oude weblog. Zij krijgen dan via email melding van nieuwe berichten (1 à 2x per week). Een dringend advies voor iedere parochiaan met email: meldt u aan als volger en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws uit uw parochiekern.
 • De Goede Herderwijnen (rood en wit) en het boekje met Goede Herdermoppen van pastoor Olsthoorn zijn nog steeds verkrijgbaar. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Riet Heemskerk of tot de medewerkers in de koffiekamer.

Voor meer informatie over de vieringen tot eind september zie de Agenda van deze weblog.


De Boodschap teruglezen: Het enig noodzakelijke

Schriftlezingen van de vijftiende zondag door het jaar (C) – Deut. 30,10-14. – Kol. 1,15-20. – Luc. 10,25-37


Nieuwsbrief-icoon_kleinNieuwsbrief parochiekern De Goede Herder (2016, nr. 7-8)

Op vrijdag 8 juli publiceerde de redactie aflevering 2016, nr. 7-8 van de Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder. Lees hierin meer over de volgende onderwerpen:

 • Communicanten gefeliciteerd!
 • Vormelingen bouwen mee aan het rijk van God
 • Schaapskooiblog verhuisd
 • MIVA-campagne 2016 ‘Elk mens is het waard’
 • Bijzondere video-boodschap paus Franciscus
 • Promotie Tanja van Leeuwen
 • Parochieberichten
 • Vieringen De Goede Herder
 • Informatie rond de herinrichting

logo-HHPPRondom de Kerk 

Onlangs verscheen een nieuwe aflevering van Rondom de Kerk (jaargang 11, nr. 7: juli/augustus 2016). Het papieren nieuwsblad van de parochie HH Petrus en Paulus verschijnt zeven maal per jaar en kan bij u worden thuisbezorgd. Er is ook een digitale versie. Zie voor meer informatie de gelijknamige website.


Rotterdam.relThuis komen in de liturgie

Liturgie vieren vraagt vorming, vraagt kennis en vertrouwdheid met de symbolen. Bij het bisdom Rotterdam verschijnt daarom een nieuwe uitgave van Thuis komen in de liturgie. Liturgische catechese voor parochianen. Auteur is de benedictijner monnik Johan te Velde. Het boekje kost € 5,= en bevat 33 hoofdstukken. De eerste elf zijn besprekingen van onderdelen van de eucharistieviering, de volgende elf gaan in op de belangrijkste symbolen van de liturgie en het laatste elftal presenteert een keuze uit de vieringen van het kerkelijk jaar. De hoofdstukken van dit boekje zijn eerder verschenen tussen 2003 en 2006 in het bisdomblad van het bisdom Groningen-Leeuwarden en daarna in 2007 in boekvorm als uitgave van datzelfde bisdom. In deze nieuwe editie zijn de teksten hier en daar verbeterd en geactualiseerd. Lees meer


Nieuwsbrieven van het bisdom Rotterdam

Bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_dienenOnlangs verscheen aflevering 2016, nr. 5 (juli) van de Nieuwsbrief Dienen, waarin onder meer: Projectentocht in Leiden (11 juni) –  M25 Leiden groeit. – Nacht zonder dak in Hoogvliet (24 juni)  – Diocesane Caritas Instelling Bisdom Rotterdam: toekenningen en jaarverslag 2015 –  Kindervakantiekampen – Jubileum uitdeelpunt voedselbank (Rotterdam) – Schuldhulp – Open brief over werken van barmhartigheid – Wereldmissiemaand voor Fillipijnen.

bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_lerenOnlangs verscheen aflevering 2016, nr. 3 (juni) van de Nieuwsbrief Leren, waarin onder meer: Diocesane dag voor misdienaars en acolieten (17 september) – Kliederkerk – Diocesane werkgroep Huwelijk en gezin – Wereldjongerendagen – WJD@home: thuisblijversprogramma – Tiennerretraite bij de benedictinessen in Oosterhout (22-24 augustus)

bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_pastoraatOnlangs verscheen aflevering 2016, nr. 2 (juli) van de Nieuwsbrief Pastoraat, waarin onder meer: God in Nederland – Vrijwilliger in de kerk – Hou houd ik de Spirit erin?

 

Mededelingen (week 15)

Logo_DGHAfgelezen tijdens de viering van zondag 10 april  2016 in de Menswording:

 • Woensdag 13 april is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering in de pastorie van de Meerburg en om 10:00 uur een eucharistieviering in de Menswording.
 • Donderdag 14 april is er avondgebed in de Menswording. Aanvang: 19:15 uur.
  Om 19:00 uur wordt in de Menswording de zesde voorbereidingsavond gehouden voor kinderen die in mei het Vormsel gaan ontvangen.
 • Zondag 17 april is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pater L. van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Er wordt aandacht besteed aan Roepingenzondag: wij bidden voor gelovigen die zich geroepen voelen voor een opleiding tot priester. Er wordt een deurcollecte gehouden.
 • De jaarlijkse kledinginzameling vindt plaats op zaterdag, 23 april. Tussen half tien en half twaalf kunt u gebruikte kleding afgeven bij de Menswordingkerk. Lees meer

Voor meer informatie over de vieringen tot eind juni zie de Agenda van deze weblog.


Burgemeester-Driessen-bezoekt-Noodopvang-2Noodopvanglocatie in Leiderdorp 
Vrijdag 8 april is de laatste groep vluchtelingen gearriveerd in de noodopvang aan de Leidse Dreef in Leiderdorp. Burgemeester Laila Driessen heeft inmiddels een welkomstbezoek afgelegd. De samenstelling van de groep bestaat voor een groot deel uit gezinnen met kinderen. Voor wie een steentje wil bijdragen aan de noodopvang (bijvoorbeeld door te helpen met taalles): er is donderdag 14 april van 13.30 uur tot 15.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst voor vrijwilligers, georganiseerd door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in samenwerking met de gemeente. Lees meer

 

 

Sam’s kledingactie voor Bangladesh (23 april)

Sams-kledingactie-bangladesh1.87c538De jaarlijkse inzameling voor Sam’s Kledingactie is dit jaar op zaterdag 23 april. Tussen 9:00 en 11:30 uur staat bij de Menswordingkerk een vrachtwagen klaar om uw gebruikte kleding aan te nemen, tevens: schoenen (samengebonden), huishoudtextiel zoals lakens, dekens, gordijnen, kussenslopen, dekbedovertrekken, handdoeken.

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat dit jaar naar een dijkreparatieproject in Bangladesh, georganiseerd door Cordaid Mensen in Nood. Bangladesh heeft het grootste bewoonde deltagebied van de wereld: het Patuakhali district. Het land kampt met een regen- en cycloonseizoen van juli tot en met oktober. Dijken begeven het en hele stukken land worden door het water weggespoeld. Resultaat: elk jaar verdrinken er meer dan 8.000 mensen. En elke ramp weer verliezen mensen hun huizen en bezittingen.

Wij Nederlanders winnen gelukkig sinds 1953 het gevecht met het water. Als geen ander hebben we hierin ervaring en expertise opgebouwd. Wij moeten hen, als waterbouwers, toch kunnen helpen? Er worden degelijke dijken aangelegd en er wordt een preventieproject opgezet dat de bevolking leert hoe zij zich voor kunnen bereiden op rampen, zodat ze die op eigen kracht kunnen doorkomen. Lees meer

Help mee met uw oude textiel: Dankzij uw kledingdonatie aan Sam’s Kledingactie kan Cordaid Mensen in Nood samen met Caritas Bangladesh de kwetsbare dorpen beschermen.

Namens de werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede
Jan Ensing

Kerk en samenleving

logo-HHPPFreedom Walk & Talk
Namens het bestuur van de parochie HH Petrus en Paulus zond vice-voorzitter Wilbert van Erp onderstaande oproep aan de parochiekernen: “Gezien alle ontwikkelingen rond de stroom asielzoekers en de dreigbrieven naar Leidse moskeeën doet de Leidse Raad van Kerken een beroep op alle mensen van goede wil en op gelovigen in het bijzonder om deel te nemen aan de Freedom Walk & Talk op zaterdag 19 maart. De start is om 15 uur op het Stationsplein in Leiden en de tocht voert naar het Leids Stadhuis, waar o.a. de burgemeester zal spreken en toneelstuk Vlucht wordt opgevoerd”. Het Levensbeschouwelijk Platform Leiden verzond op 3 maart een steunbrief aan de moslimgemeenschap in Leiden en omgeving. Lees meer


w200h81_Logo_LeiderdorpVluchtelingen in Leiderdorp
De gemeente Leiderdorp bericht op 9 maart dat de noodopvanglocatie aan de Leidsedreef verder in gereedheid wordt gebracht. Naar verwachting kunnen de vluchtelingen daar na 21 maart hun intrek nemen. De locatie is dan ingericht met de voorzieningen die nodig zijn voor de opvang van asielzoekers. Hierbij valt te denken aan gezondheidszorg, aanwezigheid van COA medewerkers, WiFi en de primaire levensbehoeften zoals bedden, sanitair en maaltijdvoorziening. In de week van 29 maart zal er voor vrijwilligers een informatiebijeenkomst georganiseerd worden. Zaterdag 2 april krijgen belangstellenden uit Leiderdorp gelegenheid om de noodopvanglocatie te bezoeken. Lees meer

Vastenprojecten 2016

logo-HHPPDe Veertigdagentijd is een tijd van bezinning en inkeer, waarin we van oudsher solidariteit tonen met onze medemens. Juist in dit door paus Franciscus afgekondigde Jaar van de Barmhartigheid vraagt het Parochieel Diaconaal Beraad van de parochie HH Petrus en Paulus heel bijzonder uw aandacht en financiële bijdrage voor twee vastenprojecten, in Afrika en Leiden.

 

vastenactieWater, bron van leven
Dit project helpt gemeenschappen in Katakwi, een gebied in het noordoosten van Oeganda, om te gaan met extreme droogte én extreme regenval, zodat de oogsten verbeteren en de mensen voldoende te eten hebben. Denk aan irrigatietechnieken en het telen van bepaalde gewassen. Lees meer

lntussen_logo_0Intussen – Rondom de noodopvang
Dit project levert bijdragen aan taalles, maaltijden en andere ontspannende initiatieven rond vluchtelingen uit de noodopvang in Leiden. Lees meer

Voor deze vastenprojecten zal binnenkort in onze kerk gecollecteerd worden. U kunt ook geld overmaken op de bankrekening van de Stichting Bisschoppelijke Vastenactie en het Diaconaal Centrum De Bakkerij te Leiden.

Leiderdorp besluit tot noodopvang

Op maandag 25 januari heeft de gemeenteraad van Leiderdorp besloten medewerking te verlenen aan het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om enkele panden op het ROC- terrein, Leidsedreef 4 en 6 te Leiderdorp, in gebruik te nemen als noodopvang. Het betreft de opvang van maximaal 320 asielzoekers voor een termijn van maximaal 1 jaar.

Wildt, Willem deTijdens de inspraakronde, aan het begin van de raadsvergadering, heeft de heer W.M.J. de Wildt namens de kerken van Leiderdorp gesproken. Zijn tekst (ook te beluisteren via de website van de gemeente Leiderdorp) volgt hieronder. Willem de Wildt is beleidsmedewerker voor de SGP-fractie in de Tweede Kamer en diaken in de gereformeerde gemeente van Leiderdorp (Hoofdstraatkerk).

 

“Dank voor de mogelijkheid om hier vanavond te spreken. Ik doe dat namens een drietal kerken in Leiderdorp: de protestantse gemeente, de rooms-katholieke parochie De Goede Herder en de gereformeerde gemeente (Hoofdstraatkerk). Als christelijke gemeenten zijn we betrokken bij het wel en wee van onze lokale gemeenschap. Namens de drie kerken kom ik hier niet met een politieke boodschap: voor of tegen asielzoekers; wel of geen vluchtelingenopvang; of de ROC-locatie wel of niet geschikt is. Over dat soort vragen wordt ook binnen de kerken verschillend gedacht.

“God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Deze samenvatting geeft Jezus Zelf van de wet. Zo staan de kerken ook nu in het leven.

“Een concreet voorbeeld zien we ongeveer 4000 jaar geleden. Een man gaat met zijn gezin op pad uit Mesopotamië. Grofweg is dat het noorden van het huidige Syrië en Irak. Het is Abraham. Hij gaat op weg naar wat nu Israël is. Hij vindt daar een plek om een nieuw bestaan op te bouwen. Het leven van Abraham kenmerkt zich door een vast geloof in en liefde tot God. En daarom heeft hij ook zijn naaste lief. Hij is gastvrij voor voorbijgangers. Geeft, ontvangt ze zelfs in zijn tent. Laat brood en vlees voor hen aanrukken. Geeft verfrissing. Zijn gasten mogen rusten in de schaduw. Hij geeft hen meer dan nodig is. Concreet vragen wij daarom aandacht voor drie punten:

 1. Herbergzaamheid nodig
  “Mensen die op hun vlucht in Nederland komen, hebben een menswaardige opvang nodig. Dat zien we als de Bijbelse opdracht van naastenliefde die God ons heeft gegeven. Herbergzaam te zijn. Onze naaste op de vlucht – een medemens in nood – te helpen. Of, zoals de paus op de Werelddag van Migranten en Vluchtelingen op 17 januari formuleerde: ‘Migranten en vluchtelingen dagen ons uit: het antwoord van het Evangelie van de Barmhartigheid’.
 1. Nuchterheid
  “Naastenliefde moet samengaan met nuchterheid en realiteitszin. Laten we oog hebben voor risico’s en de veiligheid. Die aspecten moet de gemeenteraad in de besluitvorming ook voluit tot hun recht laten komen. Voortdurende aandacht voor deze zorgen is nodig. Vanuit diaconaal oogpunt zien we ook zeker het belang van huisvesting van de vluchteling die hier mag blijven. Maar wat zijn daarvan de consequenties voor de huisvesting van de lokale bevolking? Ook hiervoor is goed beleid noodzakelijk.
 1. Omzien naar elkaar
  “Zinvolle tijdsbesteding voor de vluchtelingen die opgevangen worden, is nodig. Om problemen binnen het opvangcentrum en uitstraling daarvan naar de omgeving te voorkomen zijn hiervoor concrete activiteiten nodig.

“Mocht de gemeenteraad het besluit nemen om in Leiderdorp vluchtelingen op te vangen, dan denken de kerken hierin graag mee. Binnen de kerken zijn mensen die ook als vrijwilliger hieraan willen bijdragen. Ten slotte benadrukken we dat in de kerken steeds gebeden wordt om wijsheid en de zegen van God. Ook voor college en gemeenteraad bij zulke moeilijke besluiten. Dat wensen wij u vanavond van harte toe.”