Hoe koud het was

schapen_20170211_120723_hdr

 

De gevoelstemperatuur in de Goede Herderkerk van de afgelopen weken wordt op bovenstaande foto – vanochtend gemaakt in de Boterhuispolder – treffend uitgebeeld. Enkele parochianen, gehuld in dikke winterjassen, kijken met licht verwijtende blik in de camera.

Inmiddels is het binnenklimaat van onze schaapskooi aan de Hoge Rijndijk aanmerkelijk verbeterd. Morgen zal  de opperherder van ons bisdom, mgr. Hans van den Hende, er voorgaan in de eucharistieviering. Het kinderkoor verleent medewerking. Warm aanbevolen!

Schaapskooiblogger

 

bisschop_inzegening-goedeherder-105

Bisschop Hans van den Hende tijdens de consecratie van de Goede Herderkerk, 17 december 2016 (foto: Karel Verhoosel)

Lees meer over de bisschop van Rotterdam

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 6)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 5 februari 2017, de vijfde zondag door het jaar (A): Jes. 58,7-10. – 1 Kor. 2,1-5. – Mat. 5,13-16


kaarsGebedsintenties 5 februari

Voor de overledenen: Marja Kooijman. – Jan Mooren. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Corrie Bousie. – Piet en Riet van Zijp. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Ada van der Meel-Slats. – Siem Heemskerk. – Loek Straman. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Ina van der Velde. – Hennie van Beek-Van der Krogt. – Jan de Vette. – Ester van Delft. – Paula Sevat-Dries, die vrijdag jongstleden vanuit onze kerk is uitgedragen.

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 5 februari

Dinsdagavond 7 februari is er een catechesebijeenkomst ‘Over het Onze Vader, in de vergaderzaal (sacristie). Aanvang: 20:00 uur. – Tevens vindt ter voorbereiding op de Eerste Heilige Communie de eerste ouderavond plaats in de Christus Dienaarkerk in Zoeterwoude-dorp. Aanvang: 20:00 uur.

Woensdag 8 februari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Zondag 12 februari is er om 09:30 uur een eucharistieviering, waarin mgr. Hans van den Hende voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor.

Tijdens deze koude winterse dagen vragen wij u om de mensen, die van de voedselbank afhankelijk zijn, iets extra’s te geven, zodat er voor hen ook een beetje ‘warmte’ mag zijn.

 


Is het lek boven?

De afgelopen weken zorgden koude luchtstromen in de kerk voor een onaangenaam klimaat, zelfs zozeer dat vele parochianen de diensten met de jas aan volgden. En dat zou in onze heringerichte kerk met vloerverwarming helemaal niet nodig hoeven te zijn.

Inmiddels is gebleken dat de tocht in belangrijke mate wordt veroorzaakt door de ventilatiegoten onder de glas-in-loodramen, die anders dan voorheen niet met grind waren afgevuld. Dit euvel is dankzij krachtdadige actie van twee parochianen afgelopen dinsdagavond voor een groot deel verholpen, waarvoor dank! Daarmee is het in de kerkzaal en het atrium al een stuk behaaglijker geworden.

Beheercommissie De Goede Herder 

20170131_202001_hdr            20170131_202046_hdr            20170131_202120_hdr

Documentaire gepresenteerd op vrijwilligersmiddag

20170129_122300_hdr_bewerktOp zaterdag 28 januari is de  documentaire Op weg naar één Goede Herderkerk. Een documentaire over loslaten en verbinden officieel gepresenteerd. In opdracht van parochiekern De Goede Herder heeft Maaike Hin van HIN Productions het herinrichtingsproces van de laatste anderhalf jaar in beeld gebracht. Dat proces kreeg in december 2016 zijn beslag met een sluitingsviering in de Menswordingkerk te Leiderdorp en de inzegening van de vernieuwde Goede Herderkerk in Zoeterwoude-Rijndijk.

In haar documentaire laat Maaike Hin zien dat het proces van herinrichten niet alleen over gebouwen gaat, maar ook en vooral over ménsen, die proberen het vertrouwde los te laten en zich opnieuw te oriënteren. In de interviews spreken enkele parochianen vrijuit over hun gevoelens: van verdriet en frustratie om wat verloren gaat, dankbaarheid om wat men mocht ontvangen, tot hoop op een goede toekomst samen als geloofsgemeenschap aan de Hoge Rijndijk.

20170128_160242_hdrNa een korte toelichting door Maaike Hin en vertoning van de trailer (link) werden de eerste exemplaren van de dvd uitgereikt aan Riet Heemskerk en Joop van Huut, twee van de parochianen die in de documentaire aan het woord komen.

De dvd is te koop voor EUR 5. Belangstellenden kunnen een exemplaar aanschaffen op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend bij het secretariaat (Hoge Rijndijk 16  – Telefoon: 071-541 15 10 – Email: degoedeherder@yahoo.com), of op zondagochtend na de kerkdienst in het atrium.


Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag druk bezocht

20170128_154826_hdr          img-20170129-wa0007

Ruim 120 mensen bezochten de vrijwilligersmiddag, die op initiatief van de beheercommissie en de pastoraatgroep georganiseerd was om alle parochianen te bedanken die zich belangeloos inzetten voor onze parochiekern.

De ‘inwendige vrijwilliger’ werd uitstekend verzorgd met koffie, thee, petits fours, drankjes, bitterballen en andere hapjes. Er was een inspirerende toespraak van pastoor Broeders, gevolgd door een lied van het dames- en herenkoor over ‘Levend water’. Na de presentatie van de documentaire zong iedereen uit volle borst mee met het ‘Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middaglied’ (pdf). Al met al een gezellige en geslaagde middag!

Lichtfeest

20161223_171725_hdr_bewerktVanmiddag is de aanlichting van de buitenzijde van de Goede Herderkerk feestelijk in gebruik genomen. De voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd door technisch installatiebedrijf De Boer uit Hazerswoude. De gemeente Zoeterwoude verleende niet alleen belangrijke financiële ondersteuning bij de installatie maar is ook bereid om voor een periode van tien jaar de energiekosten voor haar rekening te nemen.

Burgemeester Liesbeth Bloemen was aanwezig om, na de toespraken, op straat de illuminatie met een i-pad in werking te stellen. Vervolgens dronk zij in het atrium samen met de andere genodigden een glaasje op de goede afloop.

Voorzien van deze aanlichting zal de neo-romaanse kruisbasiliek aan de Rijndijk met zijn hoge koepel en torenspitsen niet alleen overdag maar ook na zonsondergang een baken in het landschap zijn – van veraf zichtbaar.

Mensen verlangen naar licht en warmte, zeker in de laatste donkere dagen voor Kerst. Kerstmis is het lichtfeest bij uitstek, de geboorte van het Licht der Wereld in het midden van de winter  Zo bezien kan onze prachtig geïllumineerde kerk ook dienen als een herinnering en een aansporing: om in navolging van Jezus licht in de wereld te zijn.

Schaapskooiblogger

 

Verhuizing en installatie in volle gang

Na de slotviering in het gebouw van de Menswording afgelopen zondag zijn maandag al voorbereidingen getroffen voor een eerste verhuizing. Deze vond vanochtend plaats. Diverse interieurstukken uit de Menswording worden thans geïnstalleerd in de nieuwe Goede Herderkerk, zoals het grote houten kruis, dat achter de Pietà in de gedachteniskapel wordt opgehangen (3), en het tabernakel van pastoor Olsthoorn, dat in de doopkapel is geïnstalleerd, achter de oude doopvont uit de Meerburgkerk (4). Ook het orgel is in onderdelen naar de Rijndijk vervoerd door specialisten van Pels & Van Leeuwen, die inmiddels zijn begonnen met schoonmaken, monteren en intoneren (5-6). Aan de Rijndijkzijde is de nieuwe ingang een echte blikvanger, met links het beeld van de Goede Herder (1). Aan de achterzijde is de aanbouw met rolstoelbaan en entree klaar, evenals het parkeerterrein (2).

20161212_153251_hdr_bewerkt               20161212_163826_hdr               20161212_160301_hdr


20161212_163055_hdr               20161212_160200_hdr               20161212_163126_hdr

Goede Herder redt schaap

dhg_20161119_143851_hdr_bewerkt Het beeld van de Goede Herder heeft onlangs zijn definitieve plek gekregen: links van de zij-ingang aan de Rijndijk. Het is afkomstig uit het voormalige gelijknamige klooster achter de Meerburgkerk, dat in de jaren 1970 is afgebroken. Vrijwilligers zijn doende om het beeld — dat jaren lang in weer en wind heeft gestaan — te reinigen. Ook in de huidige, half-groezelige staat is de zeggingskracht van dit beeld groot: het schaap dat op de schouders is genomen lijkt net uit een sloot te zijn gered, een actie waarbij de herdershoed te water moet zijn geraakt. Deze herder is niet te beroerd om zijn handen vuil te maken!

Ook binnen in het kerkgebouw vordert het werk. Dit weekend zijn andere vrijwilligers bezig om de apostelkruizen te voorzien van bladgoud. Ook leggen zij de laatste hand aan de versiering in het portaal van de zij-ingang. In de loop van volgende week wordt de keuken in de aanbouw geplaatst.

Veel dank aan alle vrijwilligers, met en zonder vuile handen!

Beheercommissie parochiekern De Goede Herder

Herinrichting: een nieuw liturgisch centrum

09-2016-11-04-rp2
De herinrichting van de Meerburgkerk tot Goede Herderkerk nadert haar voltooiing. Hoofdelement in de planvorming is de inrichting van het priesterkoor. Daarmee heeft de commissie ad hoc – ingesteld door het bisdom om de herinrichting van Meerburgkerk tot Goede Herderkerk te begeleiden – zich de laatste maanden intensief beziggehouden. Haar leden zijn afkomstig uit het parochiebestuur en pastoraal team van de HHPP en uit de parochiekern De Goede Herder. Voorzitter is  Richard Bot, diocesaan referent voor kerk, interieur en kunst.

De commissie formuleert herinrichtingsvoorstellen die niet alleen moeten passen binnen de financiële kaders van de projectbegroting maar die ook een bisschoppelijke machtiging vereisen. Onlangs is een ontwerpvoorstel voor de inrichting van het liturgisch centrum besproken met de bisschop en goedgekeurd. Uitgangspunt van het voorstel is om oude vertrouwde elementen uit Menswording en Meerburg te combineren in een nieuw concept.

Diverse interieurstukken uit de Menswordingkerk – vervaardigd uit hout en met als typerend vormkenmerk het ‘open vierkant’ – zullen worden gebruikt op het nieuwe priesterkoor. Hier krijgen het celebratiealtaar, de ambo, en de credens een nieuwe plek. Ook de houten kandelaars, een nieuw samengesteld processiekruis met onderdelen uit beide kerken en de paaskaarskandelaar uit deze kerk gaat u daar terugzien.

Ook interieurstukken uit de Meerburgkerk worden gebruikt op of bij het priesterkoor. Zoals het reliëf van Het Laatste Avondmaal, afkomstig uit het oude hoogaltaar, dat in de jaren vijftig is verwijderd en tot nu toe in de sacristie was geplaatst. De relieken en altaarstenen  voor het celebratiealtaar en sacramentsaltaar zijn ook afkomstig uit de oude altaren van de Meerburgkerk. De koperen expositietroon, jarenlang het thuis van Maria in de Mariakapel achterin de kerk en de oude metalen kandelaars van het oude hoofdaltaar krijgen een plek op het sacramentsaltaar. Tenslotte zullen we de vieringen starten en eindigen met de sacristiebel die jaren geleden aan pastoor Schlatmann, voorganger in onze beide kerken, geschonken is.

04-2016-11-04-sap2Deze bestaande interieurstukken zullen een plek krijgen in een volledig nieuwe setting. Het priesterkoor wordt ovaalvormig met kooromgang langs de kruiswegstaties. Er komt achter het altaar afkomstig uit de Menswording, en dat celebratiealtaar blijft, een nieuw sacramentsaltaar dat prachtig past bij het nieuwe ensemble. Hierin wordt een door een particulier geschonken bronzen tabernakel verwerkt. Ook komen er nieuwe sedilia (zitplaatsen voor celebrant en assistenten). Zowel het sacramentsaltaar als de sedilia worden vervaardigd in een stijl die aansluit bij de vormen van het houten celebratiealtaar van de Menswording.

Ook het concept waarin bestaande en nieuwe interieurstukken worden gecombineerd is nieuw. De ideeën voor dit concept zijn aangedragen en uitgewerkt door architecte Nicole Roeterdink, in samenspraak met de commissie. De houten constructie wordt aangevuld of gecombineerd met geelgemarmerde elementen. Dit procédé wordt ook toegepast op een aantal interieurstukken uit de Menswording zoals het celebratiealtaar en de ambo.

Om ervoor te zorgen dat het priesterkoor klaar is vóór zaterdag 17 december, de dag van de inwijdingsviering, dienen altaartafel, ambo en credens al vóór de afscheidsviering op 11 december uit de Menswording meegenomen te worden, om door een meubelmaker te worden behandeld en om het geheel verantwoord te kunnen installeren. Vermoedelijk zal dit volgende week gebeuren. Een vervangend houten altaar zal dan worden opgesteld. Het wordt tijdelijk beschikbaar gesteld door de Petruskerk en is in dezelfde stijl vervaardigd door Jules Kirch, de architect die het gebouw van de Menswording heeft ontworpen. De lessenaar opgesteld vóór de ambo zal in de laatste weken dienst doen als ambo.

02-2016-11-04-cah2In deze post treft u een aantal impressies aan van architecte Nicole Roeterdink. Het plan kan overigens nog op details gewijzigd worden wanneer de situatie ter plekke daarom vraagt. Wij hopen dat de liturgische ruimte van de Goede Herderkerk een plek kan worden waar oud en nieuw in harmonie verbonden zijn en mensen aan weerszijden van de Rijn zich welkom voelen.

Namens de commissie ad hoc, André Bouwman en Thijs van der Hulst