Translatie Mariabeeld Menswording

Translatio_Maria_Menswording_20170729_130955_HDR

De inrichting van de Goede Herderkerk nadert langzaam haar voltooiing. Onlangs vonden enkele aanpassingen aan het celebratiealtaar en sacramentsaltaar plaats en kreeg de godslamp haar definitieve plek rechts in de kooromgang.

Verleden week was er voor kerkgangers de aangename verrassing om het Mariabeeld uit de voormalige Menswordingkerk opgesteld te zien in de corridor van de Goede Herderkerk. Met de overbrenging van dit beeld – dat in de kleine kapel van het kerkgebouw aan het Heelblaadjespad een geliefde devotieplek vormde – ging een diep gekoesterde wens van veel Leiderdorpse parochianen in vervulling.

De altaartafel waarop het Mariabeeld is geplaatst, moet nog worden afgewerkt. Er komt een bevestiging voor het beeld in het tafelblad en nieuwe wieltjes aan de tafelpoten, want bij gebruik van de gehele kerkruimte moet de tafel-met-beeld makkelijk en veilig verplaatst kunnen worden. Niettemin zijn we blij dat het beeld ongeschonden en droogvoets de Rijn is overgekomen, en nu een mooie plek in onze kerk heeft gekregen!

Beheercommissie De Goede Herder

20161113_105713_HDR     >     20170729_131102_HDR

Secretariaat verhuisd naar Hoge Rijndijk 18

secretariaat01_20170704_195800_HDR

In de loop van deze week is het secretariaat van parochiekern De Goede Herder verhuisd van de pastorie naar een kamer in de laagbouw tussen kerk en pastorie. Daarmee is ook het adres van het secretariaat gewijzigd: Hoge Rijndijk 18 (voorheen 16). U kunt het secretariaat bereiken op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur via de nieuwe deur die is aangebracht achter het Heilig Hartbeeld (zie afbeeldingen). Helaas is KPN vandaag niet in staat gebleken om de telefoonaansluiting over te zetten van de pastorie naar de nieuwe secretariaatsruimte (voorheen de keuken naast de sacristie). Het secretariaat is dus telefonisch nog niet bereikbaar (wel via email). We vragen nog even uw geduld.

Veel dank aan alle vrijwilligers die verantwoordelijk waren voor het inrichten van de nieuwe ruimte en het verhuizen van het interieur!

Beheercommissie De Goede Herder


secretariaat02_20170704_195856_HDR    secretariaat03_20170705_200300_HDR    secretariaat04_20170705_200400_HDR

 

Hoe koud het was

schapen_20170211_120723_hdr

 

De gevoelstemperatuur in de Goede Herderkerk van de afgelopen weken wordt op bovenstaande foto – vanochtend gemaakt in de Boterhuispolder – treffend uitgebeeld. Enkele parochianen, gehuld in dikke winterjassen, kijken met licht verwijtende blik in de camera.

Inmiddels is het binnenklimaat van onze schaapskooi aan de Hoge Rijndijk aanmerkelijk verbeterd. Morgen zal  de opperherder van ons bisdom, mgr. Hans van den Hende, er voorgaan in de eucharistieviering. Het kinderkoor verleent medewerking. Warm aanbevolen!

Schaapskooiblogger

 

bisschop_inzegening-goedeherder-105

Bisschop Hans van den Hende tijdens de consecratie van de Goede Herderkerk, 17 december 2016 (foto: Karel Verhoosel)

Lees meer over de bisschop van Rotterdam

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 6)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 5 februari 2017, de vijfde zondag door het jaar (A): Jes. 58,7-10. – 1 Kor. 2,1-5. – Mat. 5,13-16


kaarsGebedsintenties 5 februari

Voor de overledenen: Marja Kooijman. – Jan Mooren. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Corrie Bousie. – Piet en Riet van Zijp. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Ada van der Meel-Slats. – Siem Heemskerk. – Loek Straman. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Ina van der Velde. – Hennie van Beek-Van der Krogt. – Jan de Vette. – Ester van Delft. – Paula Sevat-Dries, die vrijdag jongstleden vanuit onze kerk is uitgedragen.

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 5 februari

Dinsdagavond 7 februari is er een catechesebijeenkomst ‘Over het Onze Vader, in de vergaderzaal (sacristie). Aanvang: 20:00 uur. – Tevens vindt ter voorbereiding op de Eerste Heilige Communie de eerste ouderavond plaats in de Christus Dienaarkerk in Zoeterwoude-dorp. Aanvang: 20:00 uur.

Woensdag 8 februari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Zondag 12 februari is er om 09:30 uur een eucharistieviering, waarin mgr. Hans van den Hende voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor.

Tijdens deze koude winterse dagen vragen wij u om de mensen, die van de voedselbank afhankelijk zijn, iets extra’s te geven, zodat er voor hen ook een beetje ‘warmte’ mag zijn.

 


Is het lek boven?

De afgelopen weken zorgden koude luchtstromen in de kerk voor een onaangenaam klimaat, zelfs zozeer dat vele parochianen de diensten met de jas aan volgden. En dat zou in onze heringerichte kerk met vloerverwarming helemaal niet nodig hoeven te zijn.

Inmiddels is gebleken dat de tocht in belangrijke mate wordt veroorzaakt door de ventilatiegoten onder de glas-in-loodramen, die anders dan voorheen niet met grind waren afgevuld. Dit euvel is dankzij krachtdadige actie van twee parochianen afgelopen dinsdagavond voor een groot deel verholpen, waarvoor dank! Daarmee is het in de kerkzaal en het atrium al een stuk behaaglijker geworden.

Beheercommissie De Goede Herder 

20170131_202001_hdr            20170131_202046_hdr            20170131_202120_hdr

Documentaire gepresenteerd op vrijwilligersmiddag

20170129_122300_hdr_bewerktOp zaterdag 28 januari is de  documentaire Op weg naar één Goede Herderkerk. Een documentaire over loslaten en verbinden officieel gepresenteerd. In opdracht van parochiekern De Goede Herder heeft Maaike Hin van HIN Productions het herinrichtingsproces van de laatste anderhalf jaar in beeld gebracht. Dat proces kreeg in december 2016 zijn beslag met een sluitingsviering in de Menswordingkerk te Leiderdorp en de inzegening van de vernieuwde Goede Herderkerk in Zoeterwoude-Rijndijk.

In haar documentaire laat Maaike Hin zien dat het proces van herinrichten niet alleen over gebouwen gaat, maar ook en vooral over ménsen, die proberen het vertrouwde los te laten en zich opnieuw te oriënteren. In de interviews spreken enkele parochianen vrijuit over hun gevoelens: van verdriet en frustratie om wat verloren gaat, dankbaarheid om wat men mocht ontvangen, tot hoop op een goede toekomst samen als geloofsgemeenschap aan de Hoge Rijndijk.

20170128_160242_hdrNa een korte toelichting door Maaike Hin en vertoning van de trailer (link) werden de eerste exemplaren van de dvd uitgereikt aan Riet Heemskerk en Joop van Huut, twee van de parochianen die in de documentaire aan het woord komen.

De dvd is te koop voor EUR 5. Belangstellenden kunnen een exemplaar aanschaffen op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend bij het secretariaat (Hoge Rijndijk 16  – Telefoon: 071-541 15 10 – Email: degoedeherder@yahoo.com), of op zondagochtend na de kerkdienst in het atrium.


Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag druk bezocht

20170128_154826_hdr          img-20170129-wa0007

Ruim 120 mensen bezochten de vrijwilligersmiddag, die op initiatief van de beheercommissie en de pastoraatgroep georganiseerd was om alle parochianen te bedanken die zich belangeloos inzetten voor onze parochiekern.

De ‘inwendige vrijwilliger’ werd uitstekend verzorgd met koffie, thee, petits fours, drankjes, bitterballen en andere hapjes. Er was een inspirerende toespraak van pastoor Broeders, gevolgd door een lied van het dames- en herenkoor over ‘Levend water’. Na de presentatie van de documentaire zong iedereen uit volle borst mee met het ‘Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middaglied’ (pdf). Al met al een gezellige en geslaagde middag!

Lichtfeest

20161223_171725_hdr_bewerktVanmiddag is de aanlichting van de buitenzijde van de Goede Herderkerk feestelijk in gebruik genomen. De voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd door technisch installatiebedrijf De Boer uit Hazerswoude. De gemeente Zoeterwoude verleende niet alleen belangrijke financiële ondersteuning bij de installatie maar is ook bereid om voor een periode van tien jaar de energiekosten voor haar rekening te nemen.

Burgemeester Liesbeth Bloemen was aanwezig om, na de toespraken, op straat de illuminatie met een i-pad in werking te stellen. Vervolgens dronk zij in het atrium samen met de andere genodigden een glaasje op de goede afloop.

Voorzien van deze aanlichting zal de neo-romaanse kruisbasiliek aan de Rijndijk met zijn hoge koepel en torenspitsen niet alleen overdag maar ook na zonsondergang een baken in het landschap zijn – van veraf zichtbaar.

Mensen verlangen naar licht en warmte, zeker in de laatste donkere dagen voor Kerst. Kerstmis is het lichtfeest bij uitstek, de geboorte van het Licht der Wereld in het midden van de winter  Zo bezien kan onze prachtig geïllumineerde kerk ook dienen als een herinnering en een aansporing: om in navolging van Jezus licht in de wereld te zijn.

Schaapskooiblogger

 

Verhuizing en installatie in volle gang

Na de slotviering in het gebouw van de Menswording afgelopen zondag zijn maandag al voorbereidingen getroffen voor een eerste verhuizing. Deze vond vanochtend plaats. Diverse interieurstukken uit de Menswording worden thans geïnstalleerd in de nieuwe Goede Herderkerk, zoals het grote houten kruis, dat achter de Pietà in de gedachteniskapel wordt opgehangen (3), en het tabernakel van pastoor Olsthoorn, dat in de doopkapel is geïnstalleerd, achter de oude doopvont uit de Meerburgkerk (4). Ook het orgel is in onderdelen naar de Rijndijk vervoerd door specialisten van Pels & Van Leeuwen, die inmiddels zijn begonnen met schoonmaken, monteren en intoneren (5-6). Aan de Rijndijkzijde is de nieuwe ingang een echte blikvanger, met links het beeld van de Goede Herder (1). Aan de achterzijde is de aanbouw met rolstoelbaan en entree klaar, evenals het parkeerterrein (2).

20161212_153251_hdr_bewerkt               20161212_163826_hdr               20161212_160301_hdr


20161212_163055_hdr               20161212_160200_hdr               20161212_163126_hdr