Verhuizing en installatie in volle gang

Na de slotviering in het gebouw van de Menswording afgelopen zondag zijn maandag al voorbereidingen getroffen voor een eerste verhuizing. Deze vond vanochtend plaats. Diverse interieurstukken uit de Menswording worden thans geïnstalleerd in de nieuwe Goede Herderkerk, zoals het grote houten kruis, dat achter de Pietà in de gedachteniskapel wordt opgehangen (3), en het tabernakel van pastoor Olsthoorn, dat in de doopkapel is geïnstalleerd, achter de oude doopvont uit de Meerburgkerk (4). Ook het orgel is in onderdelen naar de Rijndijk vervoerd door specialisten van Pels & Van Leeuwen, die inmiddels zijn begonnen met schoonmaken, monteren en intoneren (5-6). Aan de Rijndijkzijde is de nieuwe ingang een echte blikvanger, met links het beeld van de Goede Herder (1). Aan de achterzijde is de aanbouw met rolstoelbaan en entree klaar, evenals het parkeerterrein (2).

20161212_153251_hdr_bewerkt               20161212_163826_hdr               20161212_160301_hdr


20161212_163055_hdr               20161212_160200_hdr               20161212_163126_hdr

Goede Herder redt schaap

dhg_20161119_143851_hdr_bewerkt Het beeld van de Goede Herder heeft onlangs zijn definitieve plek gekregen: links van de zij-ingang aan de Rijndijk. Het is afkomstig uit het voormalige gelijknamige klooster achter de Meerburgkerk, dat in de jaren 1970 is afgebroken. Vrijwilligers zijn doende om het beeld — dat jaren lang in weer en wind heeft gestaan — te reinigen. Ook in de huidige, half-groezelige staat is de zeggingskracht van dit beeld groot: het schaap dat op de schouders is genomen lijkt net uit een sloot te zijn gered, een actie waarbij de herdershoed te water moet zijn geraakt. Deze herder is niet te beroerd om zijn handen vuil te maken!

Ook binnen in het kerkgebouw vordert het werk. Dit weekend zijn andere vrijwilligers bezig om de apostelkruizen te voorzien van bladgoud. Ook leggen zij de laatste hand aan de versiering in het portaal van de zij-ingang. In de loop van volgende week wordt de keuken in de aanbouw geplaatst.

Veel dank aan alle vrijwilligers, met en zonder vuile handen!

Beheercommissie parochiekern De Goede Herder

Herinrichting: een nieuw liturgisch centrum

09-2016-11-04-rp2
De herinrichting van de Meerburgkerk tot Goede Herderkerk nadert haar voltooiing. Hoofdelement in de planvorming is de inrichting van het priesterkoor. Daarmee heeft de commissie ad hoc – ingesteld door het bisdom om de herinrichting van Meerburgkerk tot Goede Herderkerk te begeleiden – zich de laatste maanden intensief beziggehouden. Haar leden zijn afkomstig uit het parochiebestuur en pastoraal team van de HHPP en uit de parochiekern De Goede Herder. Voorzitter is  Richard Bot, diocesaan referent voor kerk, interieur en kunst.

De commissie formuleert herinrichtingsvoorstellen die niet alleen moeten passen binnen de financiële kaders van de projectbegroting maar die ook een bisschoppelijke machtiging vereisen. Onlangs is een ontwerpvoorstel voor de inrichting van het liturgisch centrum besproken met de bisschop en goedgekeurd. Uitgangspunt van het voorstel is om oude vertrouwde elementen uit Menswording en Meerburg te combineren in een nieuw concept.

Diverse interieurstukken uit de Menswordingkerk – vervaardigd uit hout en met als typerend vormkenmerk het ‘open vierkant’ – zullen worden gebruikt op het nieuwe priesterkoor. Hier krijgen het celebratiealtaar, de ambo, en de credens een nieuwe plek. Ook de houten kandelaars, een nieuw samengesteld processiekruis met onderdelen uit beide kerken en de paaskaarskandelaar uit deze kerk gaat u daar terugzien.

Ook interieurstukken uit de Meerburgkerk worden gebruikt op of bij het priesterkoor. Zoals het reliëf van Het Laatste Avondmaal, afkomstig uit het oude hoogaltaar, dat in de jaren vijftig is verwijderd en tot nu toe in de sacristie was geplaatst. De relieken en altaarstenen  voor het celebratiealtaar en sacramentsaltaar zijn ook afkomstig uit de oude altaren van de Meerburgkerk. De koperen expositietroon, jarenlang het thuis van Maria in de Mariakapel achterin de kerk en de oude metalen kandelaars van het oude hoofdaltaar krijgen een plek op het sacramentsaltaar. Tenslotte zullen we de vieringen starten en eindigen met de sacristiebel die jaren geleden aan pastoor Schlatmann, voorganger in onze beide kerken, geschonken is.

04-2016-11-04-sap2Deze bestaande interieurstukken zullen een plek krijgen in een volledig nieuwe setting. Het priesterkoor wordt ovaalvormig met kooromgang langs de kruiswegstaties. Er komt achter het altaar afkomstig uit de Menswording, en dat celebratiealtaar blijft, een nieuw sacramentsaltaar dat prachtig past bij het nieuwe ensemble. Hierin wordt een door een particulier geschonken bronzen tabernakel verwerkt. Ook komen er nieuwe sedilia (zitplaatsen voor celebrant en assistenten). Zowel het sacramentsaltaar als de sedilia worden vervaardigd in een stijl die aansluit bij de vormen van het houten celebratiealtaar van de Menswording.

Ook het concept waarin bestaande en nieuwe interieurstukken worden gecombineerd is nieuw. De ideeën voor dit concept zijn aangedragen en uitgewerkt door architecte Nicole Roeterdink, in samenspraak met de commissie. De houten constructie wordt aangevuld of gecombineerd met geelgemarmerde elementen. Dit procédé wordt ook toegepast op een aantal interieurstukken uit de Menswording zoals het celebratiealtaar en de ambo.

Om ervoor te zorgen dat het priesterkoor klaar is vóór zaterdag 17 december, de dag van de inwijdingsviering, dienen altaartafel, ambo en credens al vóór de afscheidsviering op 11 december uit de Menswording meegenomen te worden, om door een meubelmaker te worden behandeld en om het geheel verantwoord te kunnen installeren. Vermoedelijk zal dit volgende week gebeuren. Een vervangend houten altaar zal dan worden opgesteld. Het wordt tijdelijk beschikbaar gesteld door de Petruskerk en is in dezelfde stijl vervaardigd door Jules Kirch, de architect die het gebouw van de Menswording heeft ontworpen. De lessenaar opgesteld vóór de ambo zal in de laatste weken dienst doen als ambo.

02-2016-11-04-cah2In deze post treft u een aantal impressies aan van architecte Nicole Roeterdink. Het plan kan overigens nog op details gewijzigd worden wanneer de situatie ter plekke daarom vraagt. Wij hopen dat de liturgische ruimte van de Goede Herderkerk een plek kan worden waar oud en nieuw in harmonie verbonden zijn en mensen aan weerszijden van de Rijn zich welkom voelen.

Namens de commissie ad hoc, André Bouwman en Thijs van der Hulst

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 42)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 16 oktober, de negenentwintigste zondag door het jaar (C): Ex. 17,8-13. – 2 Tim. 3,14-4,2. – Luc. 18,1-8.

Beluister diaken Gert-Jan van der Wal over de evangelielezing: Blijf bidden en geloven (via Katholiekleven.nl)


kaarsGebedsintenties 16 oktober

Voor Jan Mooren. – Patricia Bruines. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Riet van Diemen-Tijssen (24 juli). – Corrie Overbeek-van der Vlugt (2 augustus). – Koos van Polanen (7 augustus). – Frank Huibers (8 augustus). – Gé de Gunst (19 augustus). – Riet van Zijp-Juffermans (20 augustus). – Elly van Stekelenburg-Saris (27 september).

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 16 oktober

 • Woensdag 19 oktober is er om 9:30 uur een woord- en gebedsdienst in de pastorie van de Meerburg en om 10:00 uur een eucharistieviering in de Menswording. Om 14:30 uur is er rozenkransgebed in de pastorie van de Meerburg.
 • Donderdag  20 oktober is er rozenkrans- en avondgebed in de Menswording. Aanvang: 19:15 uur.
 • Zondag 23 oktober is er om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pater L. van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Op deze zondag is het Wereld Missie Dag; de kerkcollecte is dan geheel bestemd voor de Filippijnen. De zusters benedictinessen steunen aldaar het zwaar getroffen land. U vindt hierover ook een artikel in de Nieuwsbrief. Lees meer
 • Op Allerzielen, woensdag 2 november, is er om 19:00 uur een herdenkingsviering in de Menswording, waarin Piet Schoorl en Aafke Verheijen voorgaan. Met medewerking van het dames- en herenkoor.
  In de Meerburg worden de gestorvenen herdacht met een dienst in een tent naast de kerk; voorganger is pastoor Broeders. Aanvang: 19:00 uur. Na de dienst gaan we met de lichtjes naar het kerkhof om de graven te laten zegenen. Er wordt een gedicht voorgelezen en u kunt ook een wens ophangen in de wensboom. Het jongerenkoor zal de dienst met enige liederen begeleiden. Na afloop is er koffie, thee of chocolademelk in de tent.
 • U wordt geattendeerd op het volgende. In verband met de sluiting van de Menswording zijn er in de maand december speciale vieringen:
  – Op zondag 4 december is de laatste viering met het dameskoor van de Menswording.
  – Op woensdag 7 december is de laatste viering voor de woensdagochtendgroep van de Menswording.
  – Op zondag 11 december is de laatste eucharistieviering met het dames- en herenkoor.
  – Op zaterdagavond 17 december vindt de inzegening plaats door bisschop Van den Hende van de heringerichte Goede Herderkerk in Zoeterwoude-Rijndijk.
  – Op zondag 18 december de feestelijke openingsviering met alle koren van de parochiekern Goede Herder.

Voor meer informatie over de vieringen tot eind november zie de Agenda van deze weblog.


img_1104Oktober: Mariamaand en Maand van de Rozenkrans

De Maand van de Rozenkrans is een negentiende-eeuwse uitbreiding van het liturgische feest van Maria Koningin van de Rozenkrans (7 oktober). Bij het bidden van de rozenkrans worden weesgegroeten en onzevaders ‘aaneengeregen’ aan de hand van het gelijknamige gebedssnoer. Vaker bidt men overigens het zogenaamde rozenhoedje: de 50+5 kralen van het snoer passeren dan niet drie maar slechts één keer, en het gebed bestaat dus uit vijftig weesgegroeten en vijf onzevaders. Lees meer

In onze parochiekern vindt deze Mariadevotie plaats op woensdagmiddagen in de pastorie van de Meerburg en op donderdagavonden in de Menswording (zie boven). Ook op meer tastbare wijze zijn enkele van onze parochianen bezig met Maria. Het beeld in de zijkapel van de Meerburgkerk is al sinds jaar en dag wit van kleur, maar was ooit gepolychromeerd. Enkele vrijwilligers zijn thans doende – geadviseerd door Caroline Meulemans – om het beeld van de Moeder Gods voorzichtig van de oorspronkelijke kleuren te voorzien (zie afbeelding). Het blauw van Maria’s mantel – kleur van de hemel en van zuiverheid – ontbreekt nog, maar niet voor lang.

Beheercommissie De Goede Herder 

 

Herinrichting: hoogste punt bereikt

hoogste-punt_img-20161004-wa0003Enkele dagen geleden zijn de kruizen – na een grondige schoonmaakbeurt – teruggeplaatst op de torens en de koepel (zie afbeelding). Een moment om even bij stil te staan, en dat hebben de werklieden van Hulshof Bouw en Restauratie B.V. gedaan. Namens de parochie HH Petrus en Paulus bedankte Wilbert Hettinga de dames en heren die de laatste maanden in hecht teamverband gewerkt hebben – met respect voor het gebouw en voor elkaars werk. Het resultaat tot nu toe stemt tot grote tevredenheid en er is alle vertrouwen dat het laatste stuk ook goed en tijdig gereed komt. Vervolgens bracht hij met de aanwezigen een toast uit en werd het nog een gezellige bijeenkomst, met een drankje en een smakelijke maaltijd.

Beheercommissie De Goede Herder

 

 

 


lamborghiniKerkvervoer: passagiers en chauffeurs gevraagd

Vanaf 18 december is de Goede Herderkerk (Meerburgkerk) weer open en zijn alle parochianen welkom in Zoeterwoude-Rijndijk.

Bent u slecht ter been, heeft u geen vervoer en zou u graag willen meerijden naar de Goede Herderkerk voor de zondagvieringen van 9:30 uur? Meld u zich dan aan, zodat wij in kaart kunnen brengen hoeveel parochianen vanuit Leiderdorp, Leiden of Zoeterwoude willen meerijden naar De Goede Herderkerk.

Wij zijn ook op zoek naar parochianen die één of meerdere personen willen vervoeren naar de Goede Herderkerk. Zonder auto’s en bestuurders kunnen we de mensen die geen vervoer hebben niet ophalen en weer thuis afzetten.

Al jaren hebben we een aantal vrijwilligers maar deze groep is te klein om ook de mensen uit Leiderdorp op te halen. Dus rijders vanuit Leiderdorp: als u toch richting Zoeterwoude gaat, kunt u dan een medeparochiaan meenemen?

U kunt zich aanmelden als passagier of als chauffeur bij Ellen Harteveld (telefoon: 06-12284477; email: h.harteveld@ziggo.nl) of via het secretariaat op maandag, woensdag en vrijdag van 9:00-12:00 uur (telefoon: 071-5411510)

Namens de werkgroep Kerkvervoer, Ellen Harteveld

 

Kunstroute in Meerburgkerk: een lot uit de loterij

kunstroute_1

Een indrukwekkend samenspel van diverse soorten slagwerk, uitgevoerd door leerlingen van de Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp e.o., luidde de vijfde Kunstroute van Zoeterwoude in. Deze werd op zaterdagochtend 17 september in de Meerburgkerk geopend door burgemeester Liesbeth Bloemen en wethouder Ton de Gans in aanwezigheid van ruim honderd belangstellenden.

Het kerkgebouw met zijn nieuwe kleurstelling en gerestaureerde schilderingen vormde een prachtig decor voor de werken van zestien kunstenaars uit Zoeterwoude en Leiderdorp. En net als de zaterdag ervoor tijdens de Open Monumentendag spraken talloze bezoekers hun verbazing en bewondering uit voor het feit dat de eens zo kleurloze ruimte langzaam maar zeker verandert in een prachtig onderkomen. Ook sommigen die aanvankelijk zeer sceptisch waren over de herinrichtingsplannen lieten weten dat ze onder de indruk zijn van wat nu tot stand komt als onze nieuwe Goede Herderkerk.

kunstroute_2Een grote groep vrijwilligers stond twee dagen lang klaar om bezoekers te ontvangen. Deze kregen zo nodig uitleg over de renovatie en herinrichting, bewonderden de aanwezige kunstwerken en kochten grif de aangeboden drankjes en hapjes. En natuurlijk werd er weer volop Goede Herderwijn gekocht.

Ook de loterij georganiseerd door de Stichting Kunst en Cultuur – in samenwerking met het lokale bedrijfsleven dat mooie prijzen beschikbaar had gesteld – werd een succes. Er werd meer dan 1000 euro opgehaald ten bate van het restauratiefonds. Als u een lot heeft gekocht kunt u in dit document nagaan of u in de prijzen gevallen bent.

Dank aan alle vrijwilligers, ondernemers en bezoekers voor de gulle bijdragen !

Beheercommissie De Goede Herder

Absis ingericht met staties

absis-met-staties_img_0952

 

Begin van de week is de horizontale houten belijsting in de absis aangebracht, ter ondersteuning van de kruiswegstaties. Deze is in de afgelopen dagen samen met de wanden van de absis geschilderd in de definitieve kleuren. De staties (sinds het voorjaar voorzien van een blauwe achtergrond) zijn vandaag in de absis geplaatst. Het resultaat overtreft alle verwachtingen. Dank gaat uit naar allen die hebben geholpen om dit nog voor Open Monumentendag te realiseren. Komt dat zien, zaterdag 10 september tussen 10:00 en 17:00 uur!

Beheercommissie De Goede Herder

Open Monumentendag

image_meerburgDit jaar wordt Open Monumentendag georganiseerd onder de titel  Symbolen en iconen. De Meerburgkerk past mooi in dit thema. Het is immers een monumentaal gebouw met grote symboolwaarde. Een plaats waar de hemel en de aarde elkaar raken, waar God en de mensen elkaar ontmoeten. Het kruis dat zichtbaar is in de grondvorm van het bouwwerk (en boven op de koepelspits) staat voor Christus’ overwinning op de dood. De kerk staat ook symbool voor de gelovigen die het vervaardigd hebben en er samenkomen in Christus’ naam. ‘Huis dat een levend lichaam wordt als wij er binnen gaan om recht voor God te staan’, aldus een lied van Huub Oosterhuis.

20160314_213105_kruiswegstatie_blauwgroenDaarom is het goed dat de Meerburgkerk deel uitmaakt van de fietsroute die vanuit Leiderdorp is georganiseerd op zaterdag 10 september. Bezoekers zijn welkom in de historische panden tussen 10:00 en 17:00 uur. De restauratie en herinrichting van de Meerburgkerk zijn nog niet afgerond, maar vrijwilligers leiden u graag rond door het interieur en vertellen u over de huidige stand van zaken. Speciaal voor deze gelegenheid zijn zes gerestaureerde kruiswegstaties teruggeplaatst in de absis. Ook zullen er muziekconcertjes worden verzorgd door Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp. Download hier het volledige programma van Open Monumentendag 2016 – Leiderdorp, inclusief fietsroute en beschrijving van de monumenten.

Beheercommissie De Goede Herder