Nieuwsbrief 2017, nummer 11

Er is weer een nieuw exemplaar van de nieuwsbrief verschenen!

Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder 2017 – nummer 11 

Een papieren versie van deze nieuwsbrief treft u altijd aan op de tafel bij de garderobe in de kerk.

Belofte maakt schuld en daarom treft u in deze nieuwsbrief een interview aan met Leo Koot, waarin hij openhartig de vragen beantwoordt die de redactie op hem afvuurde.

Daarnaast  hopen wij u allen te zien op de Parochiedag op 19 november. Helpt u weer als vanouds mee om met de traditionele ‘Baksels’ deze dag een extra lekker tintje te geven?

Lees in deze nieuwsbrief meer over:

Nieuwsbrief-icoon_klein

  • Wereldmissiedag – Burkina Faso
  • Adventsactie 2017: Een nieuwe wereld van gerechtigheid
  • Sinterklaascadeaus voor kinderen die het financieel moeilijk hebben
  • Kerstmarkt Dorpskerk Leiderdorp
  • Beroepskrachten vicariaat Den Haag bezoeken Goede Herderkerk
  • Oecumenische vespervieringen in de Adventstijd
  • Voorlopig overzicht kerstvieringen in De Goede Herder
  • Interview met Leo Koot
  • Parochieberichten
  • Vieringen De Goede Herder

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 15 december
Wilt u iets in de nieuwsbrief kwijt? Lever dan uw artikel uiterlijk vrijdag 8 december in via nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder