Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 28)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 9 juli 2017, de veertiende zondag door het jaar (A): Zach. 9,9-10. – Rom. 8,9.11-13. – Mat. 11,25-30.


kaarsGebedsintenties 9 juli

Nel Bruines-Noordermeer. – Jan de Vette. – Siem Heemskerk. – Jan van der Meer. – Truus de Boer-van Wieringen. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Overleden  familie Van Rijn.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 9 juli

Woensdag 12 juli is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel.

Zondag 16 juli is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pater Frans van der Poel O.F.M. en Leo Koot voorgaan. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Het zomernummer van de Nieuwsbrief is uit (7-8: juli-augustus). Zie de blogpost hieronder.


Gouden priesterfeest Frans van der Poel

Op zondag 16 juli zal Frans van der Poel in onze kerk gedenken dat hij vijftig jaar geleden tot priester is gewijd. Pater Frans van der Poel O.F.M. is een oude bekende voor Zoeterwoudenaren:

Pater F. van der Poel“Ik ben geboren in Zoeterwoude aan de Hoge Rijndijk, niet ver van de Meerburgkerk, op 3 augustus van het jaar 1940. Ik leerde zwemmen in de Rijn en ging naar de Sint-Bernardusschool. Ook werd ik misdienaar in de tijd van pastoor Hermans en koster Henk van der Hoeven. In die tijd baden we nog alles in het Latijn. Mijn vader zat op het kerkkoor en leerde mij fluit spelen. Wij waren acht broers en zusjes – Frans, Joke Tineke, Mieke, Ton, Jos, Gerrit en Piet-Hein (overleden vier jaar oud). Nog pas 13 jaar oud ging ik studeren op het seminarie Hageveld, in Heemstede waar onze heeroom Gé van der Poel leraar was. Ook hadden ook nog een heeroom Frans die missionaris was in Afrika. Die twee ooms waren zeer geliefd in de familie. In 1960 trad ik in bij de Franciscanen, waar ik filosofie en theologie studeerde en priester werd gewijd in 1967. In datzelfde jaar mocht ik als missionaris naar Brazilie. Na het Concilie (1963-1965) veranderde er veel in de kerk en dat moest ook wel. Ik heb bijvoorbeeld nooit een Latijnse mis gedaan. De kerk is het volk gods. Daarom deden de Latijns-Amerikaanse  bisschoppen in 1968 hun bijbelse optie voor de armen.  We zitten nu in 2017, dus dat is nu precies vijftig jaar geleden. In die halve eeuw is er heel wat gebeurd. Veel heb ik kunnen leren van de cultuur en van het geloof van het Braziliaanse volk. Daarvoor, God zij dank! Vandaag en alle dagen. Onze Vader in de hemel, ere zij Uw naam! Komt u het mee vieren…”.


bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_lerenNieuwsbrief Leren nr. 3 (juli 2017)

Onlangs verscheen vanuit het bisdom Rotterdam een nieuwsbrief Leren (2017/3). Lees hierin meer over: Vieringen voor jong en oud (Brielle). – Kerkennacht. – Kerk Vol Talenten (Gouda). – Symposium: ‘Mijn kind ik gun je het beste’. – Compendium voor de nieuwe evangelisatie. – M25 goes Dordrecht. – Broeder van Taizé in Nederland. – Nacht zonder dak. – Wereldjongerendagen.


nieuwe bijbelVakantielectuur: meditatief lezen?

De zomervakantie is een uitgelezen moment om te ontspannen en een goed boek ter hand te nemen.  Hoe je die vrije tijd spiritueel vruchtbaar maakt, lees je op kerknet.be

Alvast twee suggesties:

 • Nieuwe uitgave van het Nieuwe Testament en de Psalmen in de Willibrordvertaling. Lees meer
 • Benoît Standaert, De apostel Paulus: meesterlijk in denken, bidden en liefhebben (2017). Lees meer

 

 

 

 

Vormselproject Petrus-en-Paulusparochie: een verslag

Vormsel_01_20170403_202205

Op zaterdag 17 juni ontvingen negen kinderen uit onze Petrus-en-Paulusparochie het sacrament van het Vormsel uit handen van mgr. Van den Hende. Het was de afsluiting van een project van enkele maanden, geleid door Sylvia Maenhout en Marielle de Vries. Hieronder brengen zij verslag uit over dit project.


Na de voorjaarsvakantie zijn we met negen kinderen samengekomen om ons voor te bereiden op het vormsel: Maaike, Marilou, Jindy, Jolieke, Naut, Niels, Eveliene, Cherylla en Adriaan.

We zijn begonnen met het kijken naar de schepping. God heeft de wereld klaargemaakt voordat Hij ons mensen schiep. Alles was aanwezig wat wij tot op de dag van vandaag nodig hebben.

Vormsel_02_20170410_195351_001     Vormsel_03_20170410_201045

De volgende stap was Jezus. Wie is Hij en waarom kwam Hij op aarde? De bijbel helpt ons op weg en dus moesten we ook dat dikke boek gaan ontdekken. We ontdekten niet alleen wie Jezus is maar kwamen ook meer te weten wie God de Vader is. De grootste ontdekking is dat Hij van ons houdt, van alle mensen! Dat het deze liefde is waarom Hij zijn Zoon naar de aarde laat gaan en dat Jezus voor ons aan het kruis sterft en verrijst. Hoe bijzonder is het dat dit sterven en verrijzen deel uitmaakt van de de viering van de eucharistie!

Vormsel_04_20170403_202054

We hebben gesproken over de Heilige Geest, wat Hij ons schenkt en dat we zijn gaven keer op keer mogen vragen. En dan als laatst de grote uitdaging: hoe gaan we dit uitdragen? Gelukkig hoeven ze dit niet alleen te doen; nu ook met de kracht van de Heilige Geest, met onze kerkgemeenschap en met de tienergroep Joges die al twee jaar samen met de tieners uit Leiden elke maand samenkomen.

Graag uw gebed voor deze schitterende jongeren die afgelopen zaterdag 17 juni zijn gevormd.

Sylvia Maenhout en Marielle de Vries

Witte Donderdag (Paastriduüm 2017)

wd_20170413_201652_hdr

Schriftlezingen: Ex. 12,1-8.11-14. – 1 Kor. 11,23-26. – Joh. 13,1-15

Op Witte Donderdag vieren we met Jezus en zijn leerlingen het laatste avondmaal mee. Dat begint in feestelijke sfeer – in de kerk wordt het Gloria gezongen, de altaarbellen en klokken klinken nog eenmaal – maar neemt een opmerkelijke wending wanneer Jezus als een slaaf zijn leerlingen de voeten wast en vervolgens met het breken van het brood zichzelf als een nieuw paaslam presenteert. Zo wordt de Pesachmaaltijd ter herinnering aan de uittocht van de Joden uit Egypte een herdenkingsmaal voor Jezus zelf.

“Hij laat ons zien dat Hij moet sterven maar dat Hij voor altijd voedsel zal zijn om ons het leven te geven. Het gaat om het offer van de liefde waarin Hij ons voorgaat, om God die leeft daar waar liefde en vriendschap is, om de Eucharistie waarin de Heer voor altijd bij ons is. De viering eindigt in stilte zonder zegen, wakend bij het sacrament van Christus’ lichaam.” (uit: J. te Velde osb, Thuis komen in de liturgie. Rotterdam 2016, p.  74).

 

Foto: Slot van de viering van Witte Donderdag in de Goede Herderkerk, 13 april 2017. Na de altaarontbloting op het priesterkoor is het Sacrament in processie door pater Moons, misdienaars en kerkgangers naar de Mariakapel gedragen en daar op het rustaltaar geplaatst.

Bijlezen onder de kerstboom

kerstbal_01

Bij alle drukte met onze eigen slot-, inwijdings-, openings- en kerstvieringen van de afgelopen tijd zouden wij bijna vergeten dat er ook bij de buren allerlei interessants heeft plaatsgevonden. Hieronder een selectie uit het nieuws, misschien lectuur voor een van de dagen tussen Kerst en jaarwisseling.


Rotterdam.relNieuwsbrieven van het bisdom Rotterdam

Sinds het weblogbericht van 2 oktober 2016 zijn er vanuit het bisdom Rotterdam weer enkele nieuwsbrieven verschenen:

Bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_dienenAfleveringen 2016, nr. 7 (oktober) en nr. 8 (december) van de Nieuwsbrief Dienen, waarin onder meer: Toekenningen door de DCI (= Diocesane Caritas Instelling Rotterdam). – Start vernieuwde cursus ‘Handwerk van de PCI’ (= Parochiële Charitas Instelling). – Diaconale zondagen. – Bordspel de Zeven Werken. – – Publicatie: Armoede in Nederland 2016 (pdf). – Collecteschema voor 2017 vastgesteld door de Nederlandse bisschoppenconferentie (pdf). – Publicatie: Herbergzaam Nederland. Over de inzet van katholieken ten behoeve van vluchtelingen en vreemden (pdf).
Tevens: Op 7 december was er een bijeenkomst over de samenwerking tussen DCI en lokale PCI’s in het bisdom Rotterdam. Lees meer

bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_lerenAflevering 2016, nr. 5 (december) van de Nieuwsbrief Leren, waarin onder meer: Welkom nieuwe misdienaars en acolieten. – Week van Gebed voor de eenheid 2017 (15-22 januari) staat in het teken van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. – Wereldjongerendagen 2016: verslagboek en magazine.

bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_pastoraatAflevering 2016, nr. 2 (november) van de Nieuwsbrief Pastoraat, waarin onder meer: Basismodule Pastoraat. – Dag voor misdienaars en acolieten. – (Pre) Marriage course in 2017 (tevens: webbericht bisdom).logo-HHPPNieuwe aflevering van Rondom de kerk

Onlangs verscheen aflevering 12-3 (december 2016 & januari 2017) van Rondom de kerk, het nieuwsblad van de HH Petrus en Paulusparochie.


Nieuwjaarsreceptie 2017

Op zaterdag 14 januari zijn alle vrijwilligers van de grote parochie welkom (met of zonder uitnodiging) op de nieuwjaarsbijeenkomst in de prachtig verbouwde Goede Herder kerk aan de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude. Het gezellig samenzijn duurt van 14:00 uur tot 16:30 uur.

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 46)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 13 november, de drieëndertigste zondag door het jaar (C): Mal. 3,19-20a. – 2 Tess. 3,7-12. – Luc. 21,5-19.

Beluister diaken Gert Jan van der Wal over de evangelielezing (via katholiekleven.nl)


kaarsGebedsintenties 13 november

Voor Truus de Boer-van Wieringen. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Gé de Gunst (19 augustus). – Riet van Zijp-Juffermans (20 augustus). – Elly van Stekelenburg-Saris (27 september). – Dré Nierop (25 oktober).

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 13 november

 • Maandag 14 november kunt u ’s avonds van 20:00-21:30 uur meedenken over diaconale spiritualiteit, belicht vanuit de parabel van de Barmhartige Samaritaan, het Onze Vader en de H. Franciscus. U bent welkom in de Antoniukerk, Boshuizerlaan. Marlene Falke zal de avond leiden.
 • Dinsdag 15 november is er ’s avonds van 20:00-21:30 uur onder leiding van pastoor Smith een bijeenkomst over het lezen van het evangelie als het Woord van God. Diverse stappen van het evangelie worden uitgelegd. Plaats: pastorie van de Lodewijkkerk, Steenschuur.
 • Woensdag 16 november is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering in de pastorie van de Meerburg en om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Menswording.
 • Woensdagavond is er van 20:00-21:30 uur een lezing en een gesprek over ‘Geloof in alle redelijkheid’. U bent welkom in de pastorie van de Petrusparochie, Lorentzkade.  Gespreksleider is Bas van Pampus.
 • Donderdag 17 november is er avondgebed in de Menswording. Aanvang: 19:15 uur.
 • Zondag 20 november wordt het feest van Christus Koning gevierd. Er is om 9:30 een woord- en gebedsviering, waarin Leo Koot voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.
 • U wordt geattendeerd op het volgende. In verband met de sluiting van de Menswording zijn er in de maand december speciale vieringen:
  – Op zondag 4 december is de laatste viering met het dameskoor van de Menswording.
  – Op woensdag 7 december is de laatste viering voor de woensdagochtendgroep van de Menswording.
  – Op zondag 11 december is de laatste eucharistieviering met het dames- en herenkoor.
  – Op zaterdagavond 17 december vindt de inzegening plaats door bisschop Van den Hende van de heringerichte Goede Herderkerk in Zoeterwoude-Rijndijk.
  – Op zondag 18 december de feestelijke openingsviering met alle koren van de parochiekern Goede Herder.

Voor meer informatie over de vieringen tot eind november zie de Agenda van deze weblog.


Kerkbalans-2016_logoToezeggingen over 2016 (actie Kerkbalans)

Inmiddels zijn we al weer bijna aan het einde van het jaar 2016. Uit onze administratie is gebleken dat nog niet alle toegezegde bijdragen van de actie Kerkbalans zijn voldaan.

Mocht u het vergeten zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk uw bijdrage alsnog over te maken onder vermelding van ‘Kerkbalans 2016’ op rekeningnummer: NL12 RABO 0335602185.

Werkgroep Kerkbalans

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 40)


bijbel-deur_147174854848De Boodschap teruglezen

Schriflezingen van zondag 2 oktober 2016, de zevenentwintigste zondag door het jaar (C): Hab.1, 2-3; 2,2-4. – 2 Tim. 1,6-8.13-14. – Luc. 17,5-10.

Beluister rector Norbert Schnell van priester- en diakenopleiding Bovendonk over de eerste lezing: Waarom moet ik onrecht lijden? (via Katholiekleven.nl)


kaarsGebedsintenties 2 oktober

Voor Ivo Hartevelt. – Jan Roeleven. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Gerard Knigge. – Anna, Jan en Marianne Versteegen. – Marja Kooijman. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Margit Blom-Moormann (8 juli). – Riet van Diemen-Tijssen (24 juli). – Corrie Overbeek-van der Vlugt (2 augustus). – Koos van Polanen (7 augustus). – Frank Huibers (8 augustus). – Gé de Gunst (19 augustus). – Riet van Zijp-Juffermans (20 augustus). – Corrie van Dorp-Brouwer (15 september).

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 2 oktober

 • Dinsdag 4 oktober vind de uitvaart plaats Elly van Stekelenburg-Saris in de Menswording. Aanvang: 10:30 uur.
 • Woensdag 5 oktober is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering in de Meerburg en om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Menswording. Om 14:30 uur is er rozenkransgebed in de Meerburg.
 • Donderdag 6 oktober is er rozenkrans- en avondgebed in de Menswording. Aanvang: 19:15 uur.
 • Zaterdag 8 oktober krijgen onze parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen, de Communie aan huis.
 • Zondag 9 oktober is er om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor. In deze viering vindt tevens de huwelijkssluiting van het echtpaar Amanda Jongbloed en Loek Weijts plaats.
 • In de hal vindt u een folder over ‘Geloofsverkenning – Vorming – Verdieping’. Het is te veel  om op te noemen. Neemt u de folder mee naar huis om rustig na te lezen.
 • Veel dank voor uw bijdrage aan de Voedselbank. De mand is weer goed gevuld.
 • U wordt geattendeerd op een open workshop in de Scheppingskerk op 8 oktober a.s. Loopt u gerust binnen voor meer informatie tussen 10.00 uur en kwart voor vier. De PKN Leiderdorp gaat het Trefpunt bij de Dorpskerk maken tot een Centrum voor Bezinning en Inspiratie. Ds. Kurtzahn is de initiatiefnemer. Er liggen enkele programmaboekjes in de hal. Lees meer
 • Tot en met vrijdag 7 oktober kunt u kopij inleveren voor de Nieuwsbrief.

Voor meer informatie over de vieringen tot eind november zie de Agenda van deze weblog.


Rotterdam.relNieuwsbrieven van het bisdom Rotterdam

Onlangs verschenen enkele nieuwsbrieven van van het bisdom Rotterdam.

Bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_dienenAflevering 2016, nr. 6 (september) van de Nieuwsbrief Dienen, waarin onder meer: Vredesweek (17-25 september). – Expositie ‘De zorgzame samenleving’ (Noordwijk). – Nieuw werk van barmhartigheid. – Joannes handjes. – Week tegen de eenzaamheid (22 september–1 oktober). – Café Internationaal (18 september). – Ontwikkelingen rond ANBI-status van parochies en parochiële caritasinstellingen. – Steunfonds Diocesane Caritas Instelling. – Diaconale Zondag (13 november). – Inloopcentrum Jessehof ook op zondag open (Delft). – Ontmoetingsdag Missio (1 oktober). – Gezicht geven aan barmhartigheid op Willibrordzondag (6 november).

bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_lerenAflevering 2016, nr. 4 (september) van de Nieuwsbrief Leren, waarin onder meer: Dag voor misdienaars en acolieten (17 september). – Musical ‘De barmhartige vader’ (Gouda, 23 oktober). – Vernieuwde website Centrum voor Parochiespiritualiteit. – Nieuw materiaal: Thuiskomen in de liturgie. – Nieuw materiaal: Vormselkracht. – Video over het sacrament van boete en verzoening (Bewust Katholiek). – Youcat Jongerenbijbel. – Vormingsweekenden voor jongeren: The Next Step.

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 39)

bijbel-deur_147174854848De Boodschap teruglezen

Schriflezingen van zondag 25 september 2016, de zesentwintigste zondag door het jaar (C):  – Amos 6,1a.4-7. – 1 Tim. 6, 11-16. – Luc. 16,19-31

Beluister kapelaan Roderick van Attekum over de evangelielezing: Zorg voor geluk  (via Katholiekleven.nl).


kaarsGebedsintenties 25 september

Voor Sacha Lim. – Paul Snijders. – Gerard Gründemann. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Miep van Hooven. – Corry Zwetsloot-van der Meer. – Peter Hartwijk. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Margit Blom-Moormann (8 juli). – Riet van Diemen-Tijssen (24 juli). – Corrie Overbeek-van der Vlugt (2 augustus). – Koos van Polanen (7 augustus). – Frank Huibers (8 augustus). – Gé de Gunst (19 augustus). – Riet van Zijp-Juffermans (20 augustus). – Corrie van Dorp-Brouwer (15 september).

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.

Algemene gebedsintentie van paus Franciscus voor de maand september: de centrale plaats van de menselijke persoon.


Logo_DGHMededelingen 25 september

 • Woensdag 28 september is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering in de pastorie van de Meerburg, en om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Menswording.
 • Donderdag 29 september is er avondgebed in de Menswording. Aanvang: 19:15 uur. Een moment van bezinning na een drukke dag.
  Daarna is er een bijeenkomst van de werkgroep sluiting Menswording en inzegening Meerburg. Aanvang 20:00 uur.
 • Zondag 2 oktober is er om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pater L. van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.
 • De collecte voor de activiteiten van Vredesorganisatie Pax heeft € 184,10 opgebracht, waarvoor veel dank.
 • Vanuit de werkgroep die de bedevaarten organiseert, kwam de melding binnen dat de bedevaart naar Nootdorp verplaatst is van 13 november naar 20 november a.s.
 • In de hal vindt u een folder over “Geloofsverkenning -Vorming – Verdieping.” Het is te veel  om op te noemen. Neemt u de folder mee naar huis om rustig na te lezen.
 • Blijft u alstublieft denken aan een bijdrage voor de Voedselbank.

Paus Franciscus: wees barmhartig zoals de hemelse vader

kerknet-beIn zijn toespraak bij de audiëntie op woensdag 21 september belichtte paus Franciscus het motto van het Heilig Jaar: Barmhartig zoals de hemelse Vader. Lees meer

Paus Franciscus

paus-franciscus_DGHDeze foto lijkt als gemaakt voor onze schaapskooiblog: paus Franciscus poserend als herder tijdens een bezoek aan een levende kerststal in een buitenwijk van Rome, 7 januari 2014.

Ook anderszins is deze afbeelding betekenisvol. Want paus Franciscus treedt hier zowel in de voetstappen van zijn ambtsvoorganger Petrus (tot wie Jezus sprak: ‘weid mijn schapen’) als van zijn heilige naamgenoot uit Assisi, die tijdens de kerstnacht van 1223 buiten in de natuur de mis vierde met een levende kerststal, om de evangelielezing zo realistisch mogelijk uit te beelden.

Vele gelovigen én niet-gelovigen laten zich inspireren door de woorden en daden van Jorge Mario Bergoglio. Met zijn eenvoud en menselijkheid verwierf hij in korte tijd groot moreel gezag. Wie meer wil weten over paus Franciscus verdwaalt op internet al spoedig in een woud aan berichten, teksten en afbeeldingen. Twee gidsen die geïnteresseerde schapen door deze informatiewildernis kunnen leiden zijn Kerknet en, enigszins verrassend wellicht, Andries Knevel.

kerknet-beDe redactie van Kerknet, website van de rooms-katholieke kerk in Vlaanderen, volgt het doen en laten van paus Franciscus op de voet. Zij laat vele van diens toespraken, overwegingen, leergesprekken en interviews uit het Italiaans vertalen door pater Marcel De Pauw msc. Inmiddels is er een omvangrijk webarchief ‘Woorden van de paus’ ontstaan. Interessant is ook het ‘Gebedsnetwerk van de paus’:  maandelijks vraagt de paus christenen wereldwijd om te bidden voor intenties die hij zelf aanreikt. Lees meer

NPOIn de vierdelige EO-serie ‘In de ban van de paus’ gaat Andries Knevel, protestant in hart en nieren, op zoek naar het geheim achter het succes van paus Franciscus. Zijn strijd tegen armoede, onrecht en corruptie zorgt ervoor dat hij geliefd is bij miljoenen mensen. Ook Andries Knevel is door hem gefascineerd. Lees meer

Schaapskooiblogger

Mededelingen (week 35)

Logo_DGHAfgelezen tijdens de viering van zondag 28 augustus 2016 in de Menswording:

 • Woensdag 31 augustus is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering in de pastorie van de Meerburg en om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Menswording.
 • Donderdag 1 september avondgebed in de Menswording. Aanvang: 19:15 uur
 • Zaterdag 3 september wordt de Communie gebracht bij onze parochianen die niet meer in staat zijn om naar de kerk te komen.
 • Zondag 4 september is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.
 • Na de viering is er een deurcollecte voor palliatieve zorg in India. Iedereen die ziek is, heeft recht op goede zorg, ook de allerarmsten. Er is een start gemaakt met het opzetten van palliatieve centra. Daar is echter vervoer voor nodig. Lees meer
  Wij rekenen op u!

miva_logo_tablet


De Boodschap teruglezen: Hoe hoort het eigenlijk aan tafel?

De schriflezingen van de tweeëntwintigste zondag door het jaar (C): Sir. 3,17-18.20.28-29. – Heb. 12,18-19.22-24a. – Luc. 14,1.7-14


logo-HHPPAlpha-cursus

Maandag 5 september organiseert het pastoraal team van de parochie HH Petrus en Paulus een kennismakingsavond met de Alpha-cursus. Alpha is een eigentijdse cursus over de kernpunten van het geloof. Bijvoorbeeld: Wie is Jezus? Wat is geloven? Hoe lees je de Bijbel? Maar ook: waarom is er zoveel geweld in de wereld? Misschien heeft u wel eens van de Alpha-cursus gehoord; misschien denkt u: dat is niets voor mij; misschien zou u wel willen maar ontbreekt u de tijd … Mogen wij als team u uitnodigen voor een kennismaking, een eenmalig uitproberen, een proeven aan? De avond bestaat uit een eenvoudige maaltijd, informatie en een korte inleiding en veel ruimte voor gesprek. Lees meer

 • Plaats: Christus-Dienaarkerk, Van Swietenstraat 1, Zoeterwoude Dorp
 • Tijd: Maandag 5 september, 18:30 – 21:00 uur
 • Aanmelding: Vóór 1 september bij pastoraal werker Bas van Pampus, telefoon: 06 522 46 826. – e-mail: pwbasleiden@gmail.com

Marlene Falke-de Hoogh, pastoraal werker HH Petrus-en-Paulusparochie

Mededelingen (week 32)

Logo_DGHAfgelezen tijdens de viering van zondag 7 augustus 2016 in de Menswording:

 • Dinsdag 9 augustus is er om 10:30 uur de uitvaartdienst voor mevrouw Corrie Overbeek-van der Vlugt (voor meer info zie de Agenda).
 • Woensdag 10 augustus is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering in de pastorie van de Meerburg, en om 10:00 uur in de Menswording een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat.
 • Donderdag 11 augustus is er avondgebed in de Menswording. Aanvang: 19:15 uur
 • Zondag 14 augustus is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Leo Koot voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Voor meer informatie over de vieringen tot eind september zie de Agenda van deze weblog.


De Boodschap teruglezen: Wees waakzaam

De schriflezingen van de negentiende zondag door het jaar (C)   Wijsh. 18,6-9. – Heb. 11,1-2.8-19 of 1-2.8-12. – Luc.12,35-40


logo-HHPPCatechese van de Goede Herder voor kinderen vanaf 3 jaar

In deze christelijke methode staat het kind en diens relatie met God centraal. De aanpak is deels gebaseerd op de katholieke pedagoge Maria Montessori. De catechese wordt gegeven voor de hele parochie HH. Petrus en Paulus. Kinderen zijn op woensdagmiddagen (uitgezonderd schoolvakanties) welkom in de pastorie van de St. Josephkerk, van 14:00-16:00 uur. Er zijn groepen voor kinderen van 3-6 jaar en 6-9 jaar. Voor meer informatie zie de website en de folders op de tafel in de hal van Menswordingkerk.


WJD_krakau2016Wereldjongerendagen: slotpreek van pastoor Broeders 

De jongeren uit het bisdom Rotterdam, Breda en Suriname, inmiddels teruggekeerd van de Wereldjongerendagen in Krakau, kwamen op maandag 1 augustus nog eenmaal samen in de catechesekerk te Krakau voor het vieren van de eucharistie. Rector Walter Broeders, voorzitter van het kernteam, preekte er over de opdracht om zout te zijn in de wereld.  Lees meer