Paus Franciscus

paus-franciscus_DGHDeze foto lijkt als gemaakt voor onze schaapskooiblog: paus Franciscus poserend als herder tijdens een bezoek aan een levende kerststal in een buitenwijk van Rome, 7 januari 2014.

Ook anderszins is deze afbeelding betekenisvol. Want paus Franciscus treedt hier zowel in de voetstappen van zijn ambtsvoorganger Petrus (tot wie Jezus sprak: ‘weid mijn schapen’) als van zijn heilige naamgenoot uit Assisi, die tijdens de kerstnacht van 1223 buiten in de natuur de mis vierde met een levende kerststal, om de evangelielezing zo realistisch mogelijk uit te beelden.

Vele gelovigen én niet-gelovigen laten zich inspireren door de woorden en daden van Jorge Mario Bergoglio. Met zijn eenvoud en menselijkheid verwierf hij in korte tijd groot moreel gezag. Wie meer wil weten over paus Franciscus verdwaalt op internet al spoedig in een woud aan berichten, teksten en afbeeldingen. Twee gidsen die geïnteresseerde schapen door deze informatiewildernis kunnen leiden zijn Kerknet en, enigszins verrassend wellicht, Andries Knevel.

kerknet-beDe redactie van Kerknet, website van de rooms-katholieke kerk in Vlaanderen, volgt het doen en laten van paus Franciscus op de voet. Zij laat vele van diens toespraken, overwegingen, leergesprekken en interviews uit het Italiaans vertalen door pater Marcel De Pauw msc. Inmiddels is er een omvangrijk webarchief ‘Woorden van de paus’ ontstaan. Interessant is ook het ‘Gebedsnetwerk van de paus’:  maandelijks vraagt de paus christenen wereldwijd om te bidden voor intenties die hij zelf aanreikt. Lees meer

NPOIn de vierdelige EO-serie ‘In de ban van de paus’ gaat Andries Knevel, protestant in hart en nieren, op zoek naar het geheim achter het succes van paus Franciscus. Zijn strijd tegen armoede, onrecht en corruptie zorgt ervoor dat hij geliefd is bij miljoenen mensen. Ook Andries Knevel is door hem gefascineerd. Lees meer

Schaapskooiblogger

Mededelingen (week 35)

Logo_DGHAfgelezen tijdens de viering van zondag 28 augustus 2016 in de Menswording:

 • Woensdag 31 augustus is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering in de pastorie van de Meerburg en om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Menswording.
 • Donderdag 1 september avondgebed in de Menswording. Aanvang: 19:15 uur
 • Zaterdag 3 september wordt de Communie gebracht bij onze parochianen die niet meer in staat zijn om naar de kerk te komen.
 • Zondag 4 september is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.
 • Na de viering is er een deurcollecte voor palliatieve zorg in India. Iedereen die ziek is, heeft recht op goede zorg, ook de allerarmsten. Er is een start gemaakt met het opzetten van palliatieve centra. Daar is echter vervoer voor nodig. Lees meer
  Wij rekenen op u!

miva_logo_tablet


De Boodschap teruglezen: Hoe hoort het eigenlijk aan tafel?

De schriflezingen van de tweeëntwintigste zondag door het jaar (C): Sir. 3,17-18.20.28-29. – Heb. 12,18-19.22-24a. – Luc. 14,1.7-14


logo-HHPPAlpha-cursus

Maandag 5 september organiseert het pastoraal team van de parochie HH Petrus en Paulus een kennismakingsavond met de Alpha-cursus. Alpha is een eigentijdse cursus over de kernpunten van het geloof. Bijvoorbeeld: Wie is Jezus? Wat is geloven? Hoe lees je de Bijbel? Maar ook: waarom is er zoveel geweld in de wereld? Misschien heeft u wel eens van de Alpha-cursus gehoord; misschien denkt u: dat is niets voor mij; misschien zou u wel willen maar ontbreekt u de tijd … Mogen wij als team u uitnodigen voor een kennismaking, een eenmalig uitproberen, een proeven aan? De avond bestaat uit een eenvoudige maaltijd, informatie en een korte inleiding en veel ruimte voor gesprek. Lees meer

 • Plaats: Christus-Dienaarkerk, Van Swietenstraat 1, Zoeterwoude Dorp
 • Tijd: Maandag 5 september, 18:30 – 21:00 uur
 • Aanmelding: Vóór 1 september bij pastoraal werker Bas van Pampus, telefoon: 06 522 46 826. – e-mail: pwbasleiden@gmail.com

Marlene Falke-de Hoogh, pastoraal werker HH Petrus-en-Paulusparochie

Mededelingen (week 32)

Logo_DGHAfgelezen tijdens de viering van zondag 7 augustus 2016 in de Menswording:

 • Dinsdag 9 augustus is er om 10:30 uur de uitvaartdienst voor mevrouw Corrie Overbeek-van der Vlugt (voor meer info zie de Agenda).
 • Woensdag 10 augustus is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering in de pastorie van de Meerburg, en om 10:00 uur in de Menswording een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat.
 • Donderdag 11 augustus is er avondgebed in de Menswording. Aanvang: 19:15 uur
 • Zondag 14 augustus is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Leo Koot voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Voor meer informatie over de vieringen tot eind september zie de Agenda van deze weblog.


De Boodschap teruglezen: Wees waakzaam

De schriflezingen van de negentiende zondag door het jaar (C)   Wijsh. 18,6-9. – Heb. 11,1-2.8-19 of 1-2.8-12. – Luc.12,35-40


logo-HHPPCatechese van de Goede Herder voor kinderen vanaf 3 jaar

In deze christelijke methode staat het kind en diens relatie met God centraal. De aanpak is deels gebaseerd op de katholieke pedagoge Maria Montessori. De catechese wordt gegeven voor de hele parochie HH. Petrus en Paulus. Kinderen zijn op woensdagmiddagen (uitgezonderd schoolvakanties) welkom in de pastorie van de St. Josephkerk, van 14:00-16:00 uur. Er zijn groepen voor kinderen van 3-6 jaar en 6-9 jaar. Voor meer informatie zie de website en de folders op de tafel in de hal van Menswordingkerk.


WJD_krakau2016Wereldjongerendagen: slotpreek van pastoor Broeders 

De jongeren uit het bisdom Rotterdam, Breda en Suriname, inmiddels teruggekeerd van de Wereldjongerendagen in Krakau, kwamen op maandag 1 augustus nog eenmaal samen in de catechesekerk te Krakau voor het vieren van de eucharistie. Rector Walter Broeders, voorzitter van het kernteam, preekte er over de opdracht om zout te zijn in de wereld.  Lees meer

Mededelingen (week 28)

Logo_DGHAfgelezen tijdens de viering van zondag 10 juli 2016 in de Menswording:

 • Woensdag 13 juli is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering in de pastorie van de Meerburg en om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Menswording.
 • Donderdagmiddag 14 juli wordt in de aula van uitvaartcentrum Soek de afscheidsviering gehouden voor Margit Blom – Moormann (die vrijdag 8 juli overleed in de leeftijd van 83 jaar). Aanvang: 13:30 uur. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de ernaast gelegen begraafplaats.
  ‘s Avonds is er avondgebed in de Menswording. Aanvang: 19:15 uur.
 • Zondag 17 juli is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering, waarin Thea Dingjan en Aafke Verheijen voorgaan. Met medewerking van het dames- en herenkoor.
 • De zomeraflevering van de nieuwsbrief is verschenen (aflevering 2016, nr. 7-8). Voor hen die de nieuwsbrief niet per email ontvangen ligt er een gedrukt exemplaar in de hal van de kerk.
 • Weblog ‘Uit de schaapskooi’ is deze week verhuisd naar een nieuw maar vertrouwd adres:
  www.parochiekerndegoedeherder.nl
  Het adres was al in gebruik voor de website die eind 2014 werd gestart. Maar omdat deze website niet meer werd bijgehouden en inmiddels verouderde informatie bevatte, is besloten om die (na overheveling van de bruikbare gegevens) op te heffen. De huidige volgers – vijftig in getal – wordt aangeraden hun emailadres opnieuw aan te melden bij de nieuwe weblog en zich af te melden voor de oude weblog. Zij krijgen dan via email melding van nieuwe berichten (1 à 2x per week). Een dringend advies voor iedere parochiaan met email: meldt u aan als volger en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws uit uw parochiekern.
 • De Goede Herderwijnen (rood en wit) en het boekje met Goede Herdermoppen van pastoor Olsthoorn zijn nog steeds verkrijgbaar. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Riet Heemskerk of tot de medewerkers in de koffiekamer.

Voor meer informatie over de vieringen tot eind september zie de Agenda van deze weblog.


De Boodschap teruglezen: Het enig noodzakelijke

Schriftlezingen van de vijftiende zondag door het jaar (C) – Deut. 30,10-14. – Kol. 1,15-20. – Luc. 10,25-37


Nieuwsbrief-icoon_kleinNieuwsbrief parochiekern De Goede Herder (2016, nr. 7-8)

Op vrijdag 8 juli publiceerde de redactie aflevering 2016, nr. 7-8 van de Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder. Lees hierin meer over de volgende onderwerpen:

 • Communicanten gefeliciteerd!
 • Vormelingen bouwen mee aan het rijk van God
 • Schaapskooiblog verhuisd
 • MIVA-campagne 2016 ‘Elk mens is het waard’
 • Bijzondere video-boodschap paus Franciscus
 • Promotie Tanja van Leeuwen
 • Parochieberichten
 • Vieringen De Goede Herder
 • Informatie rond de herinrichting

logo-HHPPRondom de Kerk 

Onlangs verscheen een nieuwe aflevering van Rondom de Kerk (jaargang 11, nr. 7: juli/augustus 2016). Het papieren nieuwsblad van de parochie HH Petrus en Paulus verschijnt zeven maal per jaar en kan bij u worden thuisbezorgd. Er is ook een digitale versie. Zie voor meer informatie de gelijknamige website.


Rotterdam.relThuis komen in de liturgie

Liturgie vieren vraagt vorming, vraagt kennis en vertrouwdheid met de symbolen. Bij het bisdom Rotterdam verschijnt daarom een nieuwe uitgave van Thuis komen in de liturgie. Liturgische catechese voor parochianen. Auteur is de benedictijner monnik Johan te Velde. Het boekje kost € 5,= en bevat 33 hoofdstukken. De eerste elf zijn besprekingen van onderdelen van de eucharistieviering, de volgende elf gaan in op de belangrijkste symbolen van de liturgie en het laatste elftal presenteert een keuze uit de vieringen van het kerkelijk jaar. De hoofdstukken van dit boekje zijn eerder verschenen tussen 2003 en 2006 in het bisdomblad van het bisdom Groningen-Leeuwarden en daarna in 2007 in boekvorm als uitgave van datzelfde bisdom. In deze nieuwe editie zijn de teksten hier en daar verbeterd en geactualiseerd. Lees meer


Nieuwsbrieven van het bisdom Rotterdam

Bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_dienenOnlangs verscheen aflevering 2016, nr. 5 (juli) van de Nieuwsbrief Dienen, waarin onder meer: Projectentocht in Leiden (11 juni) –  M25 Leiden groeit. – Nacht zonder dak in Hoogvliet (24 juni)  – Diocesane Caritas Instelling Bisdom Rotterdam: toekenningen en jaarverslag 2015 –  Kindervakantiekampen – Jubileum uitdeelpunt voedselbank (Rotterdam) – Schuldhulp – Open brief over werken van barmhartigheid – Wereldmissiemaand voor Fillipijnen.

bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_lerenOnlangs verscheen aflevering 2016, nr. 3 (juni) van de Nieuwsbrief Leren, waarin onder meer: Diocesane dag voor misdienaars en acolieten (17 september) – Kliederkerk – Diocesane werkgroep Huwelijk en gezin – Wereldjongerendagen – WJD@home: thuisblijversprogramma – Tiennerretraite bij de benedictinessen in Oosterhout (22-24 augustus)

bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_pastoraatOnlangs verscheen aflevering 2016, nr. 2 (juli) van de Nieuwsbrief Pastoraat, waarin onder meer: God in Nederland – Vrijwilliger in de kerk – Hou houd ik de Spirit erin?

 

Vormelingen bouwen mee aan het Rijk van God  

Vormsel_2016_Petruskerk_27012120934_d221ca7730_zAfgelopen zaterdag 11 juni heeft de bisschop van Rotterdam, mgr J. van den Hende,  het Heilig Vormsel toegediend aan 31 jongeren en 10 volwassenen in de Petruskerk in Leiden (zie fotoverslag). Elk jaar opnieuw is het een hele mooie viering waar de kinderen – maar ook de volwassenen – naar uitgekeken hebben. Negen van de jonge vormelingen zijn afkomstig uit onze parochiekern:  Anouk, Vera, Kirsten, Josefien, Louise, Alicia, Mark, Finn en David. Onder begeleiding van Mariëlle de Vries hebben zij zich terdege op deze dag voorbereid.

“Tien keer zijn wij bij elkaar gekomen, meestal in de Menswordingkerk. Wij hebben de geloofsbelijdenis zin voor zin doorgenomen en er samen over gesproken. Zo hebben wij bij de eerste zin van de belijdenis erbij stil gestaan dat God ‘Vader’ is en ‘Schepper van hemel en aarde’. Zo rees de vraag: is dit scheppingsverhaal tegenstrijdig met oerknal?

vormelingen_2016“Wij hebben gesproken over vergeving: God vergeeft ons altijd als wij spijt hebben. Naar aanleiding hiervan hebben wij ons de vraag gesteld hoe vaak wij anderen moeten vergeven: tot zeven keer zeventig maal, zoals Jezus ons vraagt??

“Uiteraard hebben wij ook gesproken over het sacrament van het Vormsel: dat wij gezalfd worden en ervoor kiezen Christus te volgen. Dat wij willen meehelpen met onze talenten, om het Rijk van God op te bouwen. De Heilige Geest schenkt ons dan ook zijn zeven gaven. Hiervan kunnen wij elke dag gebruik maken. Wie wil er nu niet bijgestaan worden met wat extra wijsheid, inzicht, kennis en verstand? Zoals op de foto te zien is, hebben wij ook veel plezier met elkaar gehad.”

Hartelijk gefeliciteerd, vormelingen! Wij zijn blij met jullie keuze om Christus te volgen. En heel veel dank aan Mariëlle de Vries voor haar inzet en begeleiding!

Namens alle parochianen,

Pastoraatgroep De Goede Herder

Erasmus en Novum Instrumentum (1516)

Erasmus_Holbein_1523_kleinOngetwijfeld mag Desiderius Erasmus beschouwd worden als de beroemdste zoon van ons bisdom – als we maar bedenken dat begin zestiende eeuw het diocees Rotterdam nog niet bestond. Deze streken vielen toen immers onder het bestuur van de bisschop van Utrecht. Erasmus zelf voelde zich overigens eerder Europeaan dan Hollander. Een groot deel van zijn leven verbleef hij in België, Frankrijk, Engeland, Italië, Duitsland en Zwitserland. Niettemin noemde deze humanist zichzelf in het Latijn, de toenmalige internationale geleerdentaal, Roterodamus: ‘van Rotterdam’.

Op 1 maart 2016 is het precies vijfhonderd jaar geleden dat Novum Instrumentum verscheen, Erasmus’ tweetalige editie van het Nieuwe Testament. Hierin liet hij de Griekse grondtekst en zijn eigen Latijnse vertaling naast elkaar afdrukken. Dat Erasmus het waagde om het Latijn van de Vulgaat te verbeteren, bracht geleerd Europa in hevige beroering. Zijn editie wekte groot enthousiasme maar ook felle kritiek. De tekst van de toen al ruim duizend jaar oude bijbelvertaling van Hiëronymus gold als onfeilbaar en Goddelijk geïnspireerd. Zijn eigen editie beschouwde Erasmus zeker niet als onfeilbaar; hij liet nog vier keer een verbeterde uitgave drukken, in 1519, 1522, 1527 en 1536.

Erasmus (1469?-1536) publiceerde tijdens zijn leven ongeveer honderd boeken en schreef enige duizenden brieven aan bevriende geleerden in heel Europa. Deze teksten worden nog steeds uitgegeven, vertaald en gelezen. Ze bevatten denkbeelden over beschaving en opvoeding, over taal, over geloof en politiek die vaak nog heel actueel zijn. Niet zelden weerklinkt in het werk van Erasmus kritiek op de kerk. Maar breken met Rome, zoals Luther zou doen, kon en wilde Erasmus niet.

Voor geïnteresseerde schapen die verder willen grazen op internet: zie onder meer het venster over Erasmus in de Canon van Nederland, het artikel in Wikipedia en de biografie Erasmus van historicus Johan Huizinga. Het bekendste boek van Erasmus is Moriae Encomium sive Stultitiae laus (1511), in vertaling: ‘Lof der zotheid’. Hierin worden ironisch allerlei menselijke dwaasheden geprezen. Het boven afgebeelde portret werd in 1523 geschilderd door Hans Holbein de Jonge (nu in het Musée du Louvre, Parijs).

Schaapskooiblogger

Jaar van de Barmhartigheid

logojaarvanbarmhartigheid Bewerkt 004 defOp 8 december 2015 zette paus Franciscus het Jaar van de Barmhartigheid officieel in met het openen van de heilige deur van de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Het Jubeljaar zal eindigen op 20 november 2016.

Barmhartigheid zou je kunnen omschrijven als een innerlijke drang om hulp te verlenen aan mensen die in geestelijke of lichamelijke nood verkeren. Werken van barmhartigheid zijn daden van christelijke naastenliefde (caritas): werken die uit liefde tot de naaste en uit liefde tot God verricht worden. Er zijn zeven werken van barmhartigheid:

De links verwijzen naar beeldmeditaties vervaardigd door Franneke Hoeks (You Tube, 2009).

Naast deze ‘lichamelijke’ werken van barmhartigheid worden ook zeven geestelijke werken van barmhartigheid onderscheiden: de zondaars vermanen, de onwetenden beleren, de bedroefden troosten, in moeilijkheden goede raad geven, het onrecht geduldig verdragen, beledigingen vergeven, voor de levenden en overledenen bidden.

Op initiatief van de Nederlandse bisschoppen is een aparte website ontwikkeld ter ondersteuning van het Heilig Jaar in Nederland. Hier kan men diverse materialen downloaden op het terrein van de diaconie maar ook voor catechese, liturgie en jongerenwerk, om mee aan de slag te gaan. Een agenda geeft een overzicht van activiteiten die in de parochies en bisdommen worden georganiseerd. Lees meer

Kerknet, de website van de Kerk in Vlaanderen, heeft een ‘Dossier Jaar van Barmhartigheid’ aangelegd. Interessant vanuit het oogpunt van bezinning zijn 12 stapstenen naar Barmhartigheid – gebedskaarten. Bij elke gebedskaart levert de website verdieping en achtergrond, door middel van teksten (Luisteren naar het leven. – Vragen en tips om samen bij stil te staan. – Buurten bij de Bijbel) en een videofragment. Lees meer

Rondom de Kerk

logo-HHPPOnlangs verscheen een nieuwe aflevering van Rondom de Kerk (jaargang 11, nr. 4: februari/maart 2016). Het papieren nieuwsblad van de parochie HH Petrus en Paulus verschijnt zeven maal per jaar en wordt bij u thuisbezorgd. Wat misschien niet iedereen weet: er is ook een gelijknamige website. Deze bevat veel actuele informatie over de parochie HHPP, onder meer:

 • aparte webpagina’s voor gemeenschappelijke activiteiten: Liturgie/Vieren, Catechese/Leren, Diaconie/Dienen, Pastoraat in Ziekenhuizen, Jongeren, Kinderhoek;
 • contactadressen van pastoraal team en centraal secretariaat;
 • links naar de websites van de diverse parochiekernen

Het is de moeite waard om de website regelmatig te raadplegen, al is het maar vanwege het recente nieuws, dat op de homepagina wordt geplaatst. Bijvoorbeeld een bericht over enkele Syrische vluchtelingen die voor een periode van zes maanden zijn gehuisvest in  de pastorie van de Sint Jan in Zoeterwoude-Dorp, en een aankondiging over de Catechesefolder voorjaar 2016.

De website bevat tevens een digitaal archief, met reeds gepubliceerde nummers en artikelen van Rondom de Kerk in pdf-formaat.

Eerste Communieproject 2016

20160201_194235_klein

Voor de komende tijd zijn wij regelmatig op zondagen samen in de kerk om aan het werkboek ter voorbereiding van de Eerste Heilige Communie te werken.

Afgelopen zondag 31 januari was de eerste keer en hebben we het bord met alle namen neergehangen in de hal van de Menswording (zie afbeelding). Op zondag 14 februari worden alle kinderen tijdens de gezinsviering door pastoor Broeders voorgesteld aan de mensen in de kerk.

Samen met Demi, Dennis, Jelte, Josefien, Juliano, Justijn, Maud, Mirte, Nadia, Paul, Rianne, Sylvie, Tristan & Zofia gaan wij de komende weken, knutselen, kleuren, voorbereiden, verhalen luisteren en vooral een leuke tijd hebben. Tot ziens in de kerk!

Namens de werkgroep Eerste Heilige Communie,

René Soullié

Nieuws uit het bisdom (week 5)

Rotterdam.relBisdom bestaat 60 jaar

Deze week is het 60 jaar geleden dat het bisdom Rotterdam werd opgericht. Het werd op 2 februari 1956 ingesteld door paus Pius XII. Op die dag werd het bisdom Haarlem opgesplitst in de bisdommen Haarlem en Rotterdam. Het bisdom Rotterdam valt ongeveer samen met de provincie Zuid-Holland, het meest verstedelijkte en dichtstbevolkte gebied van Nederland. Bisschop Van den Hende is de vijfde bisschop die actief is in het diocees, na Martinus Jansen (1956-1970), Ad Simonis (1970-1983), Philippe Bär OSB (1983-1993) en Ad van Luyn SDB (1994-2011). Op zaterdag 6 februari gaat hij voor in een feestelijke eucharistieviering in de kathedrale kerk van de HH. Laurentius en Elisabeth te Rotterdam  Hiervoor zijn gelovigen uit het bisdom uitgenodigd. Lees meer.


bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_lerenNieuwsbrief Leren 2016/1 is uit

Een greep uit de inhoud: Heilig Jaar van de Barmhartigheid, Palmzondagmusical in Gouda, Stille Omgang (12 maart), The Passion (24 maart in Amersfoort), Wereldjongerendag in Krakau op Palmzondag. En een eervolle vermelding voor de website Kinderhoek Rondom de Kerk met materiaal voor kinderwoorddienst of kinderkatechese, afkomstig uit onze eigen parochie HHPP! De nieuwsbrief wordt samengesteld door de afdeling Pastorale Dienstverlening van het bisdom en verschijnt minstens vier keer per jaar.