Overleden: Paula Sevat

symbool-kruisOp zaterdag 28 januari is overleden mevrouw Paulina Theresia Maria Sevat-Dries, in de leeftijd van 86 jaar.

De avondwake wordt gehouden op donderdag 2 februari om 19:30 uur in De Goede Herderkerk. De gezongen uitvaartdienst, waarin diaken Clavel voorgaat, vindt plaats op vrijdag 3 februari in de Goede Herderkerk. Aanvang: 11:30 uur.

In het crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4 (ingang Haagse Schouwweg) in Leiden zal omstreeks 13:30 uur een laatste afscheid gehouden worden. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van Rhijnhof.

 


Vrijwilligersmiddag: een beeldverslag

Hoe druk en gezellig het was op de Dank-Je-Wel-Vrijwilligersmiddag van afgelopen zaterdag blijkt uit de fraaie fotoreportage vervaardigd door Karel Verhoosel. Volg de link voor een compleet beeldverslag (klik op de eerste foto na de coverfoto en navigeer door de beelden of bekijk de presentatie).

vrijwilligers-dank023_bewerkt

Overleden: Ester van Delft-Detic

symbool-kruisOp dinsdag 24 januari is overleden mevrouw Jusanna Concepcion van Delft-Detic, in de leeftijd van 53 jaar.

De gezongen uitvaartdienst, waarin pastoor Smith en dominee De Paauw voorgaan, vindt plaats in de Goede Herderkerk op zaterdag 28 januari. Aanvang: 10:30 uur.

Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de Algemene Begraafplaats in Leiderdorp. Daarna is er gelegenheid tot condoleren in uitvaartcentrum Monuta Soek, Hoogmadeseweg 66 in Leiderdorp.

Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag (Herinnering)

helpende handenOp zaterdag 28 januari vindt een Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag plaats, waarvoor wij al onze vrijwilligers van harte uitnodigen.

De bijeenkomst in het atrium van de Goede Herderkerk zal duren van 15:00-17:00 uur en is bedoeld voor alle mensen die op welke manier dan ook zich het afgelopen jaar belangeloos hebben ingezet voor onze parochiegemeenschap.

Wij nodigen nadrukkelijk ook alle Leiderdorpse vrijwilligers uit die de sluiting van de Menswordingkerk een mooi moment vonden om te stoppen. We willen hen bedanken voor al het werk dat zij, vaak gedurende vele jaren, voor onze parochiegemeenschap hebben verricht.

Het programma ziet er (onder voorbehoud) uit als volgt.

15:00-15:30 uur:
Inloop met koffie, thee en een tractatie.

15:30-16:00 uur:
Plenair gedeelte, met onder meer:
Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Toespraak, uitgesproken door pastoor Broeders;
– Presentatie van de documentaire over onze parochiekern, vervaardigd door Maaike Hin. De documentaire volgt een aantal parochianen tijdens het herinrichtingsproces, vanaf het moment van sluiting van de Meerburgkerk in juni 2015 tot en met de sluiting van de Menswordingkerk en de inwijding van de nieuwe Goede Herderkerk in december 2016. Met vertoning van een trailer (korte promotiefilm).
– Uitvoering van het Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag-Lied, door alle aanwezigen.

16:00-17:00 uur:
Drankjes, hapjes & Gezelligheid.

Wie wil komen maar zich nog niet heeft aangemeld, gelieve dit alsnog te doen bij het secretariaat, ten laatste woensdagochtend 25 januari (via email degoedeherder@yahoo.com ). Dit in verband met de catering.

Tot zaterdag!

Beheercommissie en pastoraatgroep
Parochiekern De Goede Herder

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 3)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

De schriftlezingen van zondag 15 januari 2017, de tweede zondag door het jaar (A):  Jes. 49,3.5-6. – 1 Kor. 1,1-3. – Joh. 1,29-34


kaarsGebedsintenties 15 januari

Voor de overledenen: Ton Choufoer. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Jan van der Meer. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Ivo Harteveld. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen. – Miep van Hooven. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Mevrouw Ina van der Velde. – Ada van der Meel-Slats. – Siem Heemskerk. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Loek Straman.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 15 januari

Woensdag 18 januari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Donderdag 19 januari is de uitvaartdienst voor de heer Damianus Arnoldus de Vette, die op 13 januari is overleden in de leeftijd van 74 jaar. Jan de Vette was vele jaren het hoofd van de Bernardusschool in Zoeterwoude-Rijndijk. Hij was betrokken bij allerlei activiteiten, zoals het Oranje-comité en De Herdershof. De uitvaartdienst, waarin pastor Versteegen voorgaat, vindt plaats in de Goede Herderkerk. Aanvang: 10:30 uur. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren. Hierna vindt in besloten kring de crematie plaats.

Zondag 22 januari is er een eucharistieviering, waarin pater L. van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 9:30 uur.

De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie gaan weer van start. De eerste bijeenkomst (met maaltijd) vindt plaats op zaterdagmiddag 21 januari van 15:30 tot 18:00 uur in het atrium.

Tijdens deze koude winterse dagen vragen wij u om de mensen, die van de Voedselbank afhankelijk zijn, iets extra’s te geven, zodat er voor hen ook een beetje ‘warmte’ mag zijn.


helpende handen28 januari: Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag

Op zaterdag 28 januari organiseren wij voor onze vrijwilligers een Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag. De bijeenkomst in het atrium van de Goede Herderkerk zal duren van 15:00-17:00 uur en is bedoeld voor alle mensen die op welke manier dan ook zich het afgelopen jaar belangeloos hebben ingezet voor onze parochiegemeenschap. We nodigen nadrukkelijk ook alle Leiderdorpse vrijwilligers uit die de sluiting van de Menswordingkerk een mooi moment vonden om te stoppen. We willen hen nadrukkelijk bedanken voor al het werk dat zij, vaak gedurende vele jaren, voor onze parochiegemeenschap hebben verricht. Ook pastoor Broeders zal aanwezig zijn op de Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag en de aanwezigen krachtig toespreken (in bemoedigende zin). We willen de contactpersonen van de diverse werkgroepen vragen om deze uitnodiging aan alle leden door te geven. Zegt het voort!

Beheercommissie en pastoraatgroep
Parochiekern De Goede Herder

Overleden: Ina van der Velde

symbool-kruisOp zaterdag 7 januari is eveneens overleden mevrouw Clasina Maria van der Velde, in de leeftijd van 82 jaar.

Ina van der Velde is thuis opgebaard, Wilgenhof 28, Zoeterwoude. Bezoek is mogelijk op woensdagavond 11 januari, van 19:00-20:00 uur.

De uitvaartdienst, waarin diaken Clavel voorgaat, vindt plaats op donderdag 12 januari in de Goede Herderkerk. Aanvang: 11:00 uur. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op het kerkhof achter de Goede Herderkerk. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.

Overleden: Loek Straman

symbool-kruisOp zaterdag 7 januari is overleden de heer Aloysius Anthonius Josephus Straman, in de leeftijd van 78 jaar. Loek Straman heeft enige jaren als tenor in het dames- en herenkoor gezongen.

De samenkomst voorafgaand aan de begrafenis vindt plaats op donderdag 12 januari in de aula van het uitvaartcentrum Hoogmadeseweg 66 in Leiderdorp. Na de begrafenis is er gelegenheid tot informeel condoleren en delen van herinneringen.

Overleden: Siem Heemskerk

symbool-kruisOp zondag 1 januari is de heer Siem Heemskerk overleden, in de leeftijd van 78 jaar. Siem heeft met zijn zorgzaamheid en inzet veel betekend voor onze parochiekern. Als vrijwilliger coördineerde en verrichtte hij aan de Rijndijk allerlei beheertaken, van schoonmaakwerkzaamheden tot cateringactiviteiten.

Alleen al in de laatste jaren moet hij op woensdagen honderden liters koffie gezet en uitgeschonken hebben: ‘s ochtends voor de bezoekers van de Herdershof in de Meerburgpastorie en ‘s avonds voor het dames- en herenkoor tijdens repetities in de Menswordingkerk. Ook na de zondagvieringen was hij meestal actief in het koffieserviceteam.

De uitvaartdienst, waarin pastoor W. Broeders voorgaat, vindt plaats op vrijdag 6 januari in de Goede Herderkerk, Hoge Rijndijk 16, Zoeterwoude. Aanvang: 12:00 uur. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Na afoop van de dienst is er gelegenheid tot condoleren.

Daarna zal de crematie plaatsvinden in besloten kring .

Pastoor Broeders ontmoet paus Franciscus in Rome

broeders-bij-paus_2Vanochtend heeft Walter Broeders in gezelschap van Nederlandse seminaristen een ontmoeting gehad met paus Franciscus in Rome. Zoals bekend werkt Walter Broeders niet alleen in de parochie HH Petrus en Paulus maar is hij ook actief als rector van Vronesteyn, de priester- en diakenopleiding van het bisdom Rotterdam.

Van 15-22 oktober zijn de staf van de priesteropleidingen en de priesterstudenten van de bisdommen Breda, Rotterdam en Utrecht op bedevaart naar Rome. Ook bisschop Van den Hende en kardinaal Eijk nemen deel aan de pelgrimage. Op de foto van het Vaticaanse dagblad Osservatore Romano gaat Eijk grotendeels schuil achter de paus; rechts achter Broeders staat zijn collega Norbert Schnell, rector van de priester- en diakenopleiding Bovendonk. Wij zijn benieuwd naar de pelgrimsverhalen van onze pastoor en wensen hem en zijn gezelschap een inspirerend verblijf in Rome en een voorspoedige terugreis!

Het heeft er alle schijn van dat Walter Broeders bezig is met een media-offensief. Want op zondagochtend 23 oktober is hij te gast bij Leo Fijen in het tv-programma Geloofsgesprek. Hij vertelt er over zijn werk als rector van Vronesteyn en over roeping, De aflevering van Geloofsgesprek wordt uitgezonden om 10:15 uur op NPO 2. De opnames vonden plaats op 1 oktober in de kathedraal in Rotterdam. Lees meer

Schaapskooiblogger

Overleden: Riet van Zijp

symbool-kruisOp zaterdag  20 augustus is overleden mevrouw Maria Adriana van Zijp-Juffermans, in de leeftijd van 85 jaar. Riet van Zijp heeft jarenlang als alt gezongen in het koor van de Meerburg en de Goede Herder.

De uitvaartdienst, waarin pastoor Smith voorgaat, vindt plaats op donderdag 25 augustus in de Menswording. Aanvang: 11:30 uur. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van de Menswording. Vervolgens vindt de crematie plaats in besloten kring.

Overleden: Frank Huibers

symbool-kruisOp maandag 8 augustus is overleden de heer Frank Huibers, echtgenoot van Marlies Lumens, in de leeftijd van 59 jaar.

De afscheidsbijeenkomst vindt plaats op zaterdag 13 augustus in de Menswording. Aanvang: 11:00 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene begraafplaats aan de Hoogmadeseweg 66 in Leiderdorp.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in Brasserie Park, Van Diepeningenlaan 2 in Leiderdorp.