Overleden: Cees van der Meer

Op 13 november is overleden de heer Cornelis Jacobus Jozef van der Meer, in de leeftijd van 93 jaar.

Op zondagavond 18 november wordt er een avondwake gehouden in de Goede Herderkerk. Aanvang: 19:00 uur.

De uitvaartdienst voor Cees van der Meer, waarin pastor W. Broeders voorgaat, zal worden gehouden op maandag 19 november in de Goede Herderkerk. Aanvang: 10:30 uur. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats aan de Hoogmadese weg te Leiderdorp.

Overleden: Peter Brouwer

Op zaterdag 21 juli is overleden de heer Petrus Johannes Antonius Brouwer, echtgenoot van Heleen Brouwer, in de leeftijd van 69 jaar.

De afscheidsplechtigheid voor Peter Brouwer vindt plaats op donderdag 26 juli, in de Boerhaave-aula van crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 10, Leiden. Aanvang: 12:45 uur. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 29)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 22 juli, de zestiende zondag door het jaar (B): Jer. 23,1-6. − Ef. 2,13-18. − Marc. 6,30-34

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 22 juli

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Dick van der Hulst. − Bep Vorst-Visser. − Helga Versteegen. – Ank Overdijk-Snoek. − Ed Groenen.

Voor Peter Brouwer, die gisteren overleed, en om kracht en sterkte voor Heleen, zijn vrouw en een van onze lectoren, en voor hun kinderen.

Voor overleden parochianen: Alie Rotteveel. − Nel Bruines – Overmeer. − Anneke de Vriend. − Joop van Dijk. − Gijs Duivenvoorden. − Siem Heemskerk. − Vincent Smeets. – Charles Borremans. − Quirinus Bruines. − Tootje Gründemann. − Josephine van Galen. − Overleden familie Van Rijn. −

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 22 juli

Woensdag 25 juli is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 29 juli is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het dames- en herenkoor.  Voorganger is pastoor J. Smith.


Uit de regio Oost

Zaterdag 28 juli is er om 19:00 uur een eucharistieviering in de St. Jan, Zuidbuurtseweg te Zoeterwoude. Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M. Met medewerking van het parochiekoor.

 


Kerkklokken luiden voor Les Bleus

In Rouen luidden afgelopen zondagavond de klokken van de kathedraal, nadat Frankrijk in Moskou wereldkampioen voetbal was geworden. Met speciale toestemming van aartsbisschop Dominique Lebrun, die vroeger dertien jaar voetbalscheidsrechter was, en het voetbalspel roemt vanwege “zijn grote integratieve kracht voor de samenleving”. Lees meer (via www.kro.nl)


Waarom vakantie nemen een kunst is

Vakantie is, zoals de zevende dag van Gods schepping, aldus Guido Dierckx: een tijd om eens heel anders te gaan leven, om te ervaren dat het goed leven kan zijn in deze wereld.

Zon, rust en jezelf laten verrassen: de vakantie als bezinning. Lees meer (via www.kerknet.be)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 27)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 8 juli, de veertiende zondag door het jaar (B):  Ez. 2,2-5. − 2 Kor. 12,7-10. − Marc. 6,1-6

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via https://www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via http://www.virc.at)


Misintenties 8 juli

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Bep Vorst-Visser, die donderdag j.l. vanuit onze kerk is uitgedragen. – Dick van der Hulst. − Helga Versteegen; Wim Pieterse. − Jan van Heek. − Ank Overdijk-Snoek. − Ed Groenen.

Voor overleden parochianen: Jan Mooren. − Kees van Hoof. − Joop Vorst. − Truus de Boer- van Wieringen. − Petronella Kocken-van Wensveen. − Theo Hin. − Bruno van Dijk. − Caroline Berghuis. − Bert Rijsbergen. − Ivo Harteveld. − Ella van Eijk. − Hubertus Verhoef. − Maria Verhoef-van Duijnhoven. − Johanna Stegershoek-Verhoef. − Jan Roeleven. − Gerard Knigge. − Anna en Jan Versteegen. − Helmi Vis-van Bilderbeek. − Josephine van Galen. − Overleden familie Van Rijn. − Jan Hockx. – Lidwine Hockx-Klugt. – Trudie van Veen-Hockx – Marianne Binnendijk-Hockx.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 8 juli

Dinsdag 10 juli is de uitvaartdienst voor de heer Dick van der Hulst, met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is Pastoor Broeders. Aanvang: 11:00 uur.

Woensdag 11 juli is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M.

Zondag 15 juli. is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Broeder voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Er is kinderopvang aanwezig.


Onze schaapskooi in beeld (15)

Zaterdag 30 juni was een drukke dag voor onze vrijwilligers. ‘s Middags verzorgden ze een smaakvolle high tea (een van de kavels van de missieveiling in Zoeterwoude). ‘s Avonds waren ze weer present voor de catering rond het optreden van het koor Key2Singing. Dank voor alle inspanningen!

   


Overleden: Dick van der Hulst

Op donderdag 5 juli is overleden de heer Theodorus Gerardus van der Hulst, echtgenoot van Annie Zonneveld, in de leeftijd van 89 jaar. De uitvaartdienst voor Dick van der Hulst zal worden gehouden op dinsdag 11 juli, in de Goede Herderkerk; aanvang: 11:00 uur. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats van de H. Laurentiuskerk, Leidseweg 98 te Voorschoten. Daarna is er gelegenheid tot condoleren in het Bondsgebouw naast de Laurentiuskerk.


Overleden: kardinaal Tauran

Op donderdag 5 juli overleed de Franse kardinaal Jean-Louis Tauran, de man die vijf jaar geleden de nieuwe paus Franciscus aankondigde met “Habemus Papam”. Tauran vervulde diverse functies in de diplomatieke dienst van de Heilige Stoel, en was onder meer bibliothecaris van de Vaticaanse Bibliotheek. Als president van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog had hij grote verdiensten. Tauran werd 75 jaar. Lees meer (via www.kerknet.be)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 26)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 1 juli, de dertiende zondag door het jaar (B): Wijsh. 1,13-15;2,23-24. − 2 Kor. 8,7.9.13.15. − Marc. 5,21-43 of 5,21-24.35b-43

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 1 juli

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Helga Versteegen, die donderdag j.l. vanuit onze kerk is begraven. – Wim Pieterse. – Jan van Heek. – Ank Overdijk-Snoek. – Antoon  Ammerlaan. – Cor Duivenvoorden. – Ed Groenen.

Voor overleden parochianen: Patricia Bruines. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Ton Choufoer. – Frans Cortenbach. – Gitta Cortenbach-Penders. – Marja en Jan  Kooijman. – Hubertus van Mil. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 1 juli

Woensdag 4 juli is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 5 juli wordt om 11:00 uur de uitvaartdienst gehouden voor mevrouw Engelbertha Vorst-Visser, die op 28 juni overleed in de leeftijd van 88 jaar. Voorgangers zijn pastoor Broeders en Thea Dingjan-Zonneveld. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Zondag 8 juli is er om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongeren-middenkoor. Voorganger is Pastoor Broeders. Er is kinderopvang aanwezig.


Rondom de Kerk

Verleden week verscheen aflevering 13-7 (juli-augustus 2018) van Rondom de kerk in de HH. Petrus en Paulusparochie. In het parochieblad ondermeer een verslag van de inwijding van de Sint Jan met Pinksteren, en een interview met de jonge organist van ons dames- en herenkoor, de Portugees Antonió Pedrosa.


Eindverslag presynode

Jongeren uit de hele wereld waren van 19 tot 24 maart op uitnodiging van het Vaticaan in Rome bij elkaar om mee te denken in voorbereiding op de Gewone Algemene Bisschoppensynode die in oktober over hetzelfde thema zal worden gehouden. Een week praten en schrijven en communiceren met jongeren via social media resulteerde in een Engelstalig eindverslag, dat op Palmzondag aan paus Franciscus werd gepresenteerd. Deze week kwam de Nederlandse vertaling beschikbaar.

De jongeren vragen in het document aandacht voor hun persoonlijke leefwereld, ervaringen en gedachten en roepen op tot een ‘creatieve Kerk’. Een overzicht van de inhoud (met enkele toelichtende citaten tussen ronde haken):

1. Vorming van de persoonlijkheid (“Jonge mensen zoeken naar inzicht in zichzelf en naar gemeenschappen die ondersteunend zijn, authentiek en toegankelijk: die hen versterken.”) . – 2. Relatie met andere mensen (“In een geglobaliseerde en interreligieuze wereld moet de Kerk reeds bestaande theologische richtlijnen niet alleen voorleven maar ook uitwerken voor een vreedzame, constructieve dialoog met andere geloven en tradities.”). – 3. Jongeren en de toekomst (“Op veel plaatsen is er een brede kloof tussen de verlangens van jongeren en hun vermogen om voor de lange termijn beslissingen te nemen.”). – 4. Relatie met technologie (“Technologie kan schadelijk zijn voor de menselijke waardigheid als zij niet gewetensvol en zorgvuldig wordt toegepast en als de menselijke waardigheid niet centraal staat bij haar gebruik.”). – 5. Zoeken naar de zin van het leven (“Heel veel mensen die vertrouwen in instituten hebben verloren, zijn losgeraakt van georganiseerde religie en zouden zichzelf niet ‘religieus’ noemen. Maar jonge mensen staan open voor het spirituele.”). – 6. Jongeren en Jezus (“Jongeren moeten de missie van Christus tegenkomen, niet wat zij misschien opvatten als een onmogelijke morele eis”). – 7. Geloof en de Kerk (“Jongeren uiten het verlangen naar een Kerk die een levend getuigenis is van wat zij leert en die echtheid laat zien op het pad naar heiligheid, inclusief het toegeven van fouten en het vragen om vergiffenis.”). – 8. Roeping en de zin van het leven (“De jeugd begrijpt wel de algemene betekenis van zingeving aan het leven en leven voor een doel, maar weet vaak niet hoe dat te verbinden met roeping als gave en roep van God.”). – 9. Onderscheiding van de roeping (“We erkennen in het bijzonder de unieke problemen die jonge vrouwen tegenkomen bij de onderscheiding van hun roeping en plaats in de Kerk.”). – 10. Jongeren en begeleiding (“Mentoren horen jongeren niet als passieve volgers te begeleiden, maar naast hen te lopen en hen actieve deelnemers aan de tocht te laten zijn.”). – 11. De manier van de kerk (“De jongeren van vandaag verlangen naar een authentieke Kerk. We willen graag zeggen, met name tegen de hiërarchie van de Kerk, dat zij een transparante, gastvrije, eerlijke, uitnodigende, communicatieve, toegankelijke en interactieve gemeenschap moet zijn.”). – 12. Jonge leiders (“De Kerk moet jongeren bij haar beslissingsprocessen betrekken en hen meer leidende rollen geven. Deze posities zijn nodig op parochieel, diocesaan, nationaal en internationaal niveau, zelfs in een commissie voor het Vaticaan.”). – 13. Voorkeurplaatsen (“We zouden graag zien dat de Kerk ons ontmoet op de verschillende plaatsen waar zij nu weinig of niet aanwezig is”, zoals op straat en op internet). – 14. Te versterken initiatieven (“Daarom verwelkomen wij initiatieven die ons inzicht in de sacramenten, gebed en de liturgie bieden, om op een juiste manier ons geloof in de seculiere wereld te kunnen delen en verdedigen.”). – 15. Instrumenten die gebruikt kunnen worden (genoemd: multimedia; tussenjaarervaringen; kunsten en schoonheid; aanbidding, meditatie en contemplatie; getuigenis; het synodale proces).

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 23)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 10 juni 2018, de 10e zondag door het jaar (B): Gen. 3,9-15. – 2 Kor. 4,13-5,1. – Marc 3,20-35

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties  10  juni

Uit dankbaarheid,  ter gelegenheid van het zestigjarig huwelijksjubileum van Harry van Teijlingen  en  Leneke van Teijlingen-Cornelisse.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Wim Pieterse. – Ank Overdijk – Snoek. – Jan van Heek. – Vincent Smeets. – Cor Duivenvoorden. – Antoon Ammerlaan.

Voor overleden parochianen: Truus de Boer-van Wieringen. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Joop Vorst. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert  Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 10 juni

Op woensdag 13 juni is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is Pater van Ulden.

Zondag 17 juni is er om 9:30 uur eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het JongerenMiddenkoor. Voorganger is pastoor Broeders. Er is kinderopvang aanwezig.


Onze schaapskooi in beeld (13)

Zondag 3 juni is het Tienerkoor van parochiekern De Goede Herder vierde geworden op het Nationaal jongerenkorenfestival in Rijsbergen. Bovendien hebben ze de Liturgieprijs gewonnen als koor dat qua repertoire en uitstraling het meest dienstbaar en passend is bij de liturgie. Emeritus-bisschop Ad van Luyn reikte de prijzen uit. Proficiat, Tienerkoor!


Priesterwijding Daan Huntjens

Op zaterdag 2 juni wijdde bisschop Van den Hende Daan Huntjens in de Rotterdamse kathedraal tot priester. Aan het begin van de dienst werd hij voorgedragen door Walter Broeders, rector van Vronesteijn, de instelling waar Daan Huntjens een deel van zijn opleiding tot diaken en priester heeft gevolgd. De priesterwijding vond plaats door handoplegging en gebed. Daan Huntjens gaat werken als lid van het pastoraal team van de parochiefederatie De Vlietstreek: Leidschendam, Voorburg en Rijswijk. Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl) – Foto’s: Peter van Mulken

     


 

Overleden: Wim Pieterse

Op dinsdag 29 mei is overleden de heer Wilhelmus Hubertus Pieterse, in de leeftijd van 84 jaar.

De uitvaartdienst voor Wim Pieterse, vindt plaats op maandag 4 juni in de Goede Herderkerk. Aanvang: 11:00 uur. Voorganger is Leta Jansen; met medewerking van het dames- en herenkoor. Hierna volgt aansluitend de teraardebestelling op de begraafplaats achter de kerk.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 21)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 27 mei 2018, Drievuldigheidszondag: Deut. 4,32-34.39-40. – Rom. 8,14-17. – Mat. 28,16-20

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at/pdf)

De eerste zondag na Pinksteren wordt ook Drievuldigheidszondag genoemd, vanwege het hoogfeest ter ere van de Heilige Drie-eenheid. Lees meer (via www.kro.nl)


Gebedsintenties 27 mei

Uit dankbaarheid bij een veertigjarig huwelijk.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Vincent Smeets. – Cor Duivenvoorde. – Antoon Ammerlaan.

Voor overleden parochianen: Sacha Lim. – Paul Snijders. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Hennie Smit. – Marion van der Krogt. – Willemmaarten en Lidwien Kocken. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn;

Wij bidden voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 27 mei

Maandag 28 mei is het secretariaat gesloten. De telefoon wordt dan niet opgenomen en de emails niet beantwoord.

Woensdag 30 mei is er om 10:00 uur een viering van woord- en gebed in de Mariakapel. – Om 14:30 uur is er in de meimaand, Mariamaand, rozenkransgebed, eveneens in de Mariakapel.

Zondag 3 juni is er om 09:30 uur een eucharistieviering, waarin pastor B. Versteegen voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


Beelden uit onze schaapskooi (11)

Veel mensen uit Leiden, Zoeterwoude en Leiderdorp hebben op 26 mei, een zonovergoten zaterdag, de gelegenheid te baat genomen om onze kerk en pastorie te bezichtigen. Van 10:00 uur ‘s ochtends tot 16:00 uur in de middag stond een team van vrijwilligers klaar om de gasten te ontvangen, rond te leiden en te versterken met dranken en lekkere hapjes. Ook de verkoop van oude stukken, boeken, Goede Herderwijnen en -kaarsen in het atrium, en van antiek in de pastorie trok grote belangstelling.  In de kerkzaal bewonderden bezoekers een selectie van kazuifels en religieuze kluisstukken; om 14:00 uur gaf het dames- en herenkoor er een klein maar welluidend concert, dat begon met het uitbundige ‘Die Himmel erzählen’ van Michael Haydn en eindigde met Mozarts ‘Ave verum corpus’. Het Open Huis bracht in totaal bijna EUR 2.000 op, een bedrag dat de penningmeester met plezier in ons restauratiefonds zal storten. Belangrijker nog is de sociale functie die van onze kerk blijkt uit te gaan: het fraaie gebouw huisvest een gemeenschap die zijn best doet om vertrouwde bezoekers én nieuwkomers te laten voelen dat zij welkom zijn. Heel veel dank aan alle vrijwilligers die dit Open Huis mogelijk hebben gemaakt!

Beheercommissie parochiekern De Goede Herder

     

     


Overleden: Joop Kleine

Op donderdag 24 mei is overleden de heer Josephus Philippus Maria Kleine, echtgenoot van Thea Kleine-van Harteveld, in de leeftijd van 84 jaar. Joop Kleine is een aantal jaren bas geweest bij het dames- en herenkoor van de Menswording; ook Thea heeft er vele jaren gezongen.

De afscheidsdienst voor Joop Kleine vindt plaats op woensdag 30 mei om 11:30 uur in crematorium Rhijnhof te Leiden. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium.


Overleden: Ank Overdijk

Op vrijdag 25 mei 2018 is overleden mevrouw Anna Maria Agatha Overdijk-Snoek, in de leeftijd van 70 jaar.

De uitvaartdienst, waarin diaken G. Clavel voorgaat, vindt plaats op vrijdag 1 juni in de Goede Herderkerk. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 11:00 uur.

Hierna volgt aansluitend de teraardebestelling op de begraafplaats achter de kerk. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het atrium van de kerk.


Vuurdoop 2018

     

Zeshonderd vormelingen uit het hele bisdom kwamen op de zaterdag vóór Pinksteren samen in Rotterdam. Ze beklommen de toren van de kathedraal, maakten muziek, kregen theater en workshops die laten zien hoe de Heilige Geest je helpt om te leven vanuit je geloof. Lees meer (via www. bisdomrotterdam.nl)  –  Foto’s: Peter van Mulken

Overleden: Antoon Ammerlaan

Op dinsdag 15 mei is overleden de heer Antonius Maria Ammerlaan in de leeftijd van 84 jaar.

De uitvaartdienst, waarin Thea Dingjan-Zonneveld zal voorgaan, vindt plaats op zaterdag 19 mei, in de Goede Herderkerk. Aanvang van deze woord- en gebedsviering: 10:30 uur.

Hierna is aansluitend gelegenheid tot condoleren, in het atrium van de Goede Herderkerk. Vervolgens zal de overledene door de familie begeleid worden naar het crematorium.