Overleden: Helmi Vis-van Bilderbeek

symbool-kruisOp zaterdag 29 juli 2017 is overleden mevrouw W.F.L.M. (Helmi) Vis-van Bilderbeek, in de leeftijd van 59 jaar.

Helmi Vis was voor haar ziekte vele jaren lid van het jongerenkoor.

De avondwake voor Helmi Vis wordt gehouden op donderdag 3 augustus in de Goede Herderkerk, Hoge Rijndijk 18, Zoeterwoude. Aanvang: 19:15 uur.

De uitvaartdienst, waarin pastoor W. Broeders zal voorgaan, vindt plaats op vrijdag 4 augustus, eveneens in de Goede Herderkerk. Aanvang van deze eucharistieviering: 10:30 uur. Met medewerking van het jongerenkoor.

Hierna volgt omstreeks 12:00 uur de teraardebestelling op de Algemene Begraafplaats, gelegen aan de Hoogmadeseweg in Leiderdorp.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in Brasserie Park, Van Diepeningenlaan 2 in Leiderdorp.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 31)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 30 juli 2017, de zeventiende zondag door het jaar (A): 1 Kon. 3,5.7-12. – Rom. 8,28-30. – Mat. 13,44-52 of 44-46


kaarsGebedsintenties 30 juli

Voor de overledenen: Gijs Duivenvoorden. – Jan Remmerswaal. – Ton Choufoer. – Vader, moeder en Martin Hendriks. – Nel Bruines-Noordermeer. – Riet en Piet van Zijp. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 30 juli

Vanmiddag om 13:00 uur wordt mevrouw Chenel Delmeer gedoopt door pastoor W. Broeders. Volgende week zondag zal zij haar eerste heilige communie ontvangen.

Woensdag 2 augustus is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel.

Zondag 6 augustus is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.


symbool-kruisDe afgelopen week zijn twee parochianen overleden die zich op velerlei wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Menswordingkerk in Leiderdorp.

Op dinsdag 25 juli overleed Gijs Duivenvoorden, in de leeftijd van 80 jaar. Met zijn kennis en netwerk als directeur van de Algemene Woningbouwvereniging Leiderdorp verstrekte hij waardevolle adviezen bij de totstandkoming van het kerkgebouw aan het Heelblaadjespad, later ook bij verbouwingen. De afscheidsbijeenkomst vindt plaats op maandag 31 juli om 11:30 uur in de Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2 in Leiderdorp. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in Brasserie Park, Van Diepeningenlaan 2 in Leiderdorp.

Op donderdag 27 juli overleed Jan Remmerswaal, in de leeftijd van 88 jaar. Voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger, onder meer als secretaris van het parochiebestuur, ontving hij in 2010 de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Vanmiddag, zondag 30 juli, is er van 15:00-16:30 uur gelegenheid om afscheid te nemen. Plaats: uitvaartcentrum Monuta Soek, Hoogmadeseweg 66, Leiderdorp.


logo-HHPPRondom de Kerk

Onlangs is een nieuwe aflevering van Rondom de Kerk verschenen, het nieuwsblad van onze parochie HH. Petrus en Paulus (jaargang 12, nr. 7: juli/augustus 2017).


Rotterdam.relJaarverslag bisdom Rotterdam

Op maandag 17 juli publiceerde het bisdom Rotterdam het jaarverslag 2016. Het bevat onder meer:

  • een jaaroverzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in het bisdom (per maand gepresenteerd);
  • de jaarrekening 2016;
  • de kerngegevens van het bisdom per 2015 (aantal parochianen, toegediende sacramenten van doopsel, communie en huwelijk, aantal uitvaarten, kerkgangers, vrijwilligers en parochies; en dit alles vergeleken met 2005 en 2010);
  • een prognose van het aantal parochianen per parochie en daaraan gekoppeld het aantal pastorale beroepskrachten, per 2020 (het geschatte aantal parochianen van de parochie HH. Petrus en Paulus, 21.504, zou goed zijn voor 2 priesters, 1 diaken en 1 pastoraal werker);
  • activiteitenagenda van bisschop Van den Hende (per maand gepresenteerd).

Op de website van het bisdom is het jaarverslag beschikbaar als PDF. Lees meer


Anselm GrünAnselm Grün: Bijbel is therapie voor elke tijd

Miljoenen exemplaren van zijn boeken zijn er verkocht. Anselm Grün, monnik van de benedictijner abdij Münsterschwarzach bij Würzburg, blijft er rustig en gewoon onder. Zaterdag werden weer twee nieuwe uitgaven van zijn hand gepresenteerd bij de Abdij van Berne. Lees meer (via katholiek.nl)


Zoek de verschillen

vakantie_IMG_0786          20170729_130606_HDR

Achterzijde Goede Herderkerk: zomer 2016 en zomer 2017

Vormselproject Petrus-en-Paulusparochie: een verslag

Vormsel_01_20170403_202205

Op zaterdag 17 juni ontvingen negen kinderen uit onze Petrus-en-Paulusparochie het sacrament van het Vormsel uit handen van mgr. Van den Hende. Het was de afsluiting van een project van enkele maanden, geleid door Sylvia Maenhout en Marielle de Vries. Hieronder brengen zij verslag uit over dit project.


Na de voorjaarsvakantie zijn we met negen kinderen samengekomen om ons voor te bereiden op het vormsel: Maaike, Marilou, Jindy, Jolieke, Naut, Niels, Eveliene, Cherylla en Adriaan.

We zijn begonnen met het kijken naar de schepping. God heeft de wereld klaargemaakt voordat Hij ons mensen schiep. Alles was aanwezig wat wij tot op de dag van vandaag nodig hebben.

Vormsel_02_20170410_195351_001     Vormsel_03_20170410_201045

De volgende stap was Jezus. Wie is Hij en waarom kwam Hij op aarde? De bijbel helpt ons op weg en dus moesten we ook dat dikke boek gaan ontdekken. We ontdekten niet alleen wie Jezus is maar kwamen ook meer te weten wie God de Vader is. De grootste ontdekking is dat Hij van ons houdt, van alle mensen! Dat het deze liefde is waarom Hij zijn Zoon naar de aarde laat gaan en dat Jezus voor ons aan het kruis sterft en verrijst. Hoe bijzonder is het dat dit sterven en verrijzen deel uitmaakt van de de viering van de eucharistie!

Vormsel_04_20170403_202054

We hebben gesproken over de Heilige Geest, wat Hij ons schenkt en dat we zijn gaven keer op keer mogen vragen. En dan als laatst de grote uitdaging: hoe gaan we dit uitdragen? Gelukkig hoeven ze dit niet alleen te doen; nu ook met de kracht van de Heilige Geest, met onze kerkgemeenschap en met de tienergroep Joges die al twee jaar samen met de tieners uit Leiden elke maand samenkomen.

Graag uw gebed voor deze schitterende jongeren die afgelopen zaterdag 17 juni zijn gevormd.

Sylvia Maenhout en Marielle de Vries

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen & nieuws (week 24)

 

abdij-van-egmond

Open Kloosterdagen (foto Adelbertabdij, Egmond)


bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 11 juli 2017, Feest van de H. Drie-eenheid: Ex. 34,4b-6.8-9. – 2 Kor. 13,11-13. – Joh. 3,16-18


kaarsGebedsintenties 11 juli

Voor de overledenen: Nel Bruines-Overmeer. – Jan de Vette. – Siem Heemskerk. –  Riet en Piet van Zijp. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Ada van der Meel-Slats. – Ina van der Velde. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overleden parochianen die onlangs uitgeleide zijn gedaan: Toos Wagenaar. – Marion van der Krogt-Koelewijn.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 11 juli

Maandag 12 juni is er van 19:30-21:00 uur generale repetitie en biechtgelegenheid voor de vormelingen.

Woensdag 14 juni is er om 10:uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zaterdag 17 juni zal bisschop H. van den Hende tijdens de eucharistieviering het  sacrament van het Vormsel toedienen aan de jongeren uit de H.H. Petrus en Paulusparochie. Met medewerking van het jongerenkoor. Aanvang: 19:00 uur.

Zondag 18 juni is het Sacramentsdag. Er is om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en Herenkoor. Tevens is er kindernevendienst.

Brieven met informatie over diverse catecheseactiviteiten in de komende weken liggen achter in de kerk op tafel.


Open Kloosterdagen

Bijna veertig kloosters zetten deze zaterdag en zondag tijdens de Open Kloosterdagen hun deuren open voor belangstellenden. De bewoners willen hiermee de spirituele traditie van de deelnemende kloostergemeenschappen onder de aandacht brengen van het grote publiek. Lees meer (via KRO Nieuws)


DiakenFrankemoelle_950pix_1Katholiek onderwijs: dit zijn onze waarden

Beluister diaken Titus Frankemölle, werkzaam in het onderwijs: “We zijn allemaal gevormd naar het beeld van God. Dat betekent dat wij met zijn allen, iedereen, niemand uitgesloten, welkom zijn. Welkom op school. Welkom om een gemeenschap te vormen. Welkom om voor elkaar ook te zorgen” (video via katholiekleven.nl)

 


borgman618x415-618x330Vrede in de plaats van onze angst – Pinksterpreek

In het Pinksterweekend preekte Erik Borgman in de kerk van het Dominicanenklooster in Zwolle. Over hoe Gods Geest ons leven binnenkomt: “De God die Jezus belichaamde komt in de Geest in een nieuwe gestalte aanwezig, een gestalte die het leven van binnenuit doorzichtig maakt en die wat zich voordoet als pijn en onverslaanbare tegenstand onthult als barensweeën van de ware wereld.” Lees meer (via www.debezieling.nl)


elistokEli Stok tot priester gewijd

Op zaterdag 10 juni heeft Mgr. Van den Hende door handoplegging en gebed Eli Stok (27) tot priester gewijd voor het bisdom Rotterdam. De wijding vond plaats in de kathedraal van Rotterdam tijdens een plechtige eucharistieviering. Hoe is het om priester te worden in deze tijd? Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl)

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 22)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 28 mei 2017, de zevende zondag van Pasen (A): Hand. 1,12-14. – 1 Petr. 4,13-16. – Joh. 17,1-11a


kaarsGebedsintenties 28 mei

Voor de overledenen: Kees Borst en familie. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Riet en Jaap van Diemen. – Jan van der Meer. – Sacha Lim. – Paul Snijders. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, moeder en Martin Hendriks. – Josephine van Galen. – Overleden  familie Van Rijn.

Voor de overleden parochianen die onlangs uitgeleide zijn gedaan: Cees Slingerland. – Toos Wagenaar. – Marion van der Krogt-Koelewijn.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart


Logo_DGHMededelingen 28 mei

Dinsdag 30 mei is er om 20:00 uur de tweede ouderavond van de vormelingen in de pastoriezaal links naast de Petruskerk, Lammenschansweg, Leiden.

Woensdag 31 mei is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Vooraf vindt het rozenkransgebed plaats. Voor vervoer vanuit en naar Leiderdorp wordt gezorgd.

Woensdag 31 mei begint de eerste van twee catechese-avonden over het thema ‘Elkaar verstaan’, met een gezamenlijke maaltijd (van 18:00-19:30 uur), in ‘De Verdieping’, Stevensbloem 269 (boven Digros) in Leiden. De tweede avond vindt plaats op woensdag 14 juni van 19:30 tot 21:00 uur in de Antoniuskerk, Boshuizerlaan 11 in Leiden.

Zondag 4 juni is het Hoogfeest van Pinksteren. Er is om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.

Onlangs kwam aflevering 12-6 (mei-juni 2017) van Rondom de Kerk uit. Er liggen exemplaren achterin de kerk maar er is ook een digitale versie beschikbaar

Er zijn ook exemplaren beschikbaar van het bisdomblad Tussenbeide.


Rob-Kurvers_20170528_104123_HDREmeritus-pastoor Rob Kurvers 50 jaar priester

Vandaag ging Rob Kurvers voor, die verleden week in de Haagse St. Paschalis Baylonkerk zijn gouden priesterfeest vierde. Namens onze geloofsgemeenschap feliciteerde lector Machteld Duijn pastor Kurvers aan het einde van de dienst met dit jubileum en overhandigde hem een fles ‘Goede Herderwijn’.

Rob G.A. Kurvers werd in 1967 priester gewijd voor het bisdom Rotterdam. Hij studeerde liturgie en kerkelijk recht in Rome. Hij deed zijn pastorale ervaring op zowel in het onderwijs als in het basispastoraat, voornamelijk in de regio Den Haag. In de jaren 2003-2007 begeleidde hij de fusie van vier parochies in het stadsdeel Haagse Hout tot de H. Driekoningenparochie, in 2015 als parochiekern opgegaan in de Haagse clusterparochie Maria Sterre der Zee.

Rob Kurvers is sinds 2014 met emeritaat. Van zijn liefde voor de liturgie getuigen twee boeken waarin hij overwegingen voor de zon- en feestdagen voor het kerkelijk jaar bundelde:

 

Gefeliciteerd, communicanten!

communicanten_2017

Foto: Buro JP

Vandaag hebben negen kinderen de Eerste Heilige Communie gedaan in de Goede Herderkerk. In een drukbezochte en mooie dienst, geleid door pastoor W. Broeders, hebben zij dit mogen vieren, samen met hun ouders, grootouders, broertjes en zusjes. Na afloop gingen de communicanten samen met pastoor Broeders in de tuin op de foto. Anna, Emma, Floor, Ruben, Karan, Brin, Willem, Yves & Robert, van harte gefeliciteerd!
Namens de werkgroep Eerste Heilige Communie, René Souillé

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 21)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 21 mei, de zesde zondag van Pasen (A): Hand. 8,5-8.14-17. – 1 Petr. 3,15-18. – Joh. 14,15-21


kaarsGebedsintenties 21 mei

Voor de overledenen: Opa Willem Maarten en oma Lidwien. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Ester van Delft-Detic. – Paula Sevat-Dries. – Josephine van Galen. – Overleden  familie Van Rijn.

Voor de overleden parochianen die onlangs uitgeleide zijn gedaan: Cees Slingerland. – Toos Wagenaar. – Marion van der Krogt-Koelewijn.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart


Eerste-Communie

Van harte feliciteren wij de communicanten (en hun ouders) die vandaag deelnamen aan de Eerste H. Communie. Welkom in onze parochiegemeenschap!

Maandag 22 mei is er om 19:00 uur de zevende en laatste voorbereidingsbijeenkomst van de vormelingen.

Woensdag 24 mei is er om 10:00 uur woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Vooraf vindt het rozenkransgebed plaats. Voor vervoer vanuit en naar Leiderdorp wordt gezorgd.

Donderdag 25 mei is het Hemelvaartsdag. Er is om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.

Zondag 28 mei is er om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pastor R. Kurvers voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

We zijn nog op zoek naar één chauffeur uit Leiden/Zoeterwoude, die één maal per vier weken parochianen naar de kerk wil rijden. Meld u aan bij het secretariaat of bij Ellen Harteveld!

Blijft u denken aan de Voedselbank? De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig.

Het blad Rondom de Kerk wordt niet meer thuisbezorgd. Ze liggen nu achter in de kerk om mee te nemen. Ook de papieren versie van de Nieuwsbrief, alsmede de informatiekrant van het bisdom Tussenbeide ligt op de tafel.


bisschop-ernstEmeritus bisschop Ernst overleden

Vrijdagavond is Mgr. Ernst overleden. Huub Ernst was van 1967 tot 1992 bisschop van Breda. Op 8 april jl. vierde hij nog zijn honderdste verjaardag. Lees meer (via rkkerk.nl; foto: ANP)

Overleden: Marion van der Krogt

symbool-kruisOp woensdag 19 april is te Prahran (Australië) overleden Maartje van der Krogt-Koelewijn, in de leeftijd van 70 jaar.

De uitvaartdienst, waarin Marianne Turk voorgaat, zal worden gehouden op vrijdag 12 mei in de Goede Herderkerk. Aanvang: 14:00 uur. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats Hoge Rijndijk, achter de kerk.

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 18)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 30 april 2017, de derde zondag van Pasen (A): Hand. 2,14.22-32. – 1 Petr. 1,17-21. – Luc. 24,13-35


kaarsGebedsintenties 30 april

Voor de overledenen: Lies en Adriaan Vreeburg. – Ivo Harteveld. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overleden parochianen die onlangs uitgeleide zijn gedaan: Toos Wagenaar. – Frans Cortenbach. – Ben Krabbendam.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 30 april

Woensdag 3 mei is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Aansluitend vindt het rozenkransgebed plaats. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Zondag 7 mei is er om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pastor B. Versteegen voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Extra aandacht wordt gevraagd voor de jaarlijkse kledinginzameling van Sam’s Kledingactie op zaterdag 6 mei ’s morgens van 9:00 tot 11:30 uur
– Inzamellocaties Leiderdorp: Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan en Kastanjelaanschool;
– Inzamelocatie Zoeterwoude: De Goede Herderkerk, Hoge Rijndijk.
De kledinginzameling is dit maal ten behoeve van Mensen in Nood voor de wederopbouw van dorpen in Nepal na de zware aardbevingen vorig jaar. Lees meer

Er heeft zich een chauffeur uit Leiderdorp gemeld! We zijn nu nog op zoek naar een chauffeur uit Zoeterwoude en liefst ook één uit Leiden, die één maal per vier weken parochianen naar de kerk willen rijden. Meld u aan bij het secretariaat of bij Ellen Harteveld!

Blijft u denken aan de Voedselbank? De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig.

Het blad Rondom de Kerk wordt niet meer thuisbezorgd. Exemplaren van de laatste aflevering liggen op de tafel achter in de kerk, om mee te nemen (of klik hier voor de pdf-versie). Ook de papieren versie van de laatste Nieuwsbrief treft u achter in de kerk aan.


rie-berk-gedecoreerdParochianen gedecoreerd

Op woensdag 26 april werd bekend dat parochiaan Rie Berk werd geëerd met een lintje. Zij heeft zich ruim veertig jaar onafgebroken ingezet voor de kerkmuziek. Daarnaast was Rie vele jaren actief als vrijwilliger bij de bejaardensociëteit Zoeterwoude-Rijndijk (sinds 1994) en bij de Zonnebloem (van 1998 tot 2012). Als waardering voor haar inzet en doorzettingsvermogen werd zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

In Leiden viel Wilbert van Erp een vergelijkbare eer ten deel. Vanwege velerlei verdiensten, onder meer zijn inzet als vice-voorzitter van het kerkbestuur van de Lam Gods (1995-2012) en van het parochiebestuur van de H.H. Petrus en Paulus (2012-heden), werd ook hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Beiden feliciteren wij hartelijk met hun onderscheiding!

Pastoraatgroep en beheercommissie De Goede Herder 


Rotterdam.rel

150 jaar heiligverklaring Martelaren van Gorcum

Op zaterdag 29 april herdacht bisschop Van den Hende met een eucharistieviering in de bedevaartskerk te Brielle de heiligverklaring van de Martelaren van Gorcum honderdvijftig jaar eerder, in 1867. De vier priesters en vijftien kloosterlingen, meest franciscanen afkomstig uit Gorcum, werden op 9 juli 1572 door watergeuzen opgehangen in een oude turfschuur nabij Den Briel. Ze werden vervolgd vanwege hun rooms-katholieke geloofsovertuiging. Lees meer


roepingenzondag_rome_sintpieter__ramonmangoldRoepingenzondag

Zondag 7 mei wordt in de rooms-katholieke kerk wereldwijd gebeden voor roepingen. Paus Franciscus moedigt alle gelovigen aan te blijven bidden voor nieuwe roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven. “Het volk van God moet geleid worden door herders die hun leven durven geven aan de dienst van het Evangelie. Ik vraag daarom aan parochiegemeenschappen, verenigingen en de vele gebedsgroepen die er in de Kerk zijn: in weerwil van de bekoring van de ontmoediging, blijf bidden dat de Heer arbeiders voor de oogst stuurt en ons priesters geeft die verliefd zijn op het Evangelie en in staat zijn hun broeders nabij te zijn en zo een levend teken van Gods barmhartige liefde zijn.” Lees meer

Er zal tevens een deurcollecte worden gehouden, die ten goede komt aan Vronesteyn, de priester- en diakenopleiding van het bisdom Rotterdam. Bisschop Hans van den Hende en onze pastoor Walter Broeders (tevens rector van Vronesteyn) bevelen deze collecte bijzonder bij u aan.

Wat is roeping? – Wie roept? – Wie worden geroepen? – Wat is mijn roeping? Lees meer


Nieuwsbrieven van het bisdom Rotterdam 

Vanuit het bisdom Rotterdam zijn onlangs enkele nieuwsbrieven verschenen:

Bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_dienenAflevering 2017,  nummer 3 (mei) van de Nieuwsbrief Dienen, waarin onder meer: Projectentocht. – Diaconieprijs ‘Brood en Rozen’. – 40-dagencampagne ‘Netwerk van Liefde’. – Toekenningen Diocesane Caritas Instelling. – Hongerdoekencollectie Pastorale Dienstverlening uitgebreid (o.m. dankzij onze parochiekern). –  Missionaire werkdagen. – Agenda.

 

bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_lerenAflevering 2017, nummer 2 (april) van de Nieuwsbrief Leren, waarin onder meer:
Eerste H. Communieproject: Een cadeautje. – Kliederkerk. – Het verhaal van Fatima. – Video over het Sacrament van het Huwelijk. – Tour of Faith. – Voor vormselgroepen: Vuurdoop fotocollagewedstrijd. – Agenda.

 

bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_pastoraatAflevering 2017, nummer 1 (januari) van de Nieuwsbrief Pastoraat, waarin onder meer:
Cursussen Pastorale School. – Vertaling van Amoris Laetitia beschikbaar. – Ontmoetingsbijeenkomst pastoraatgroepen (20 mei). – Aanbod kadercursus Kerkopbouw.

 

bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_vierenAflevering 2017, nummer 1 (februari) van de Nieuwsbrief Vieren, waarin onder meer:
Diocesane scratch dag. – Kostercursus. – Nieuwe uitgaven (o.m. nieuwe toonzettingen Onze Vader). – Diocesane Instelling voor Liturgische Muziek Sint-Gregorius (DISG). – Agenda.

 

 

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 17)

thomas_caravaggioDe boodschap teruglezen

De schriftlezingen van zondag 23 april 2017, de tweede zondag van Pasen (A): Hand. 2,42-47. – 1 Petr. 1,3-9. – Joh. 20,19-31

De tweede zondag van Pasen wordt in Nederland Beloken Pasen genoemd. Op deze zondag eindigt in de katholieke kerk het ‘paasoctaaf’, de achtdaagse feestperiode gerekend vanaf Pasen. Lees meer

De ongelovige Thomas (Joh. 20, 19-31), in 1602/3 geschilderd door Caravaggio (Sanssouci, Potsdam)


kaarsGebedsintenties 23 april

Voor de overledenen: Ton Choufoer. – Sacha Lim. – Paul Snijders. – Gerard Gründemann. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Nel Bruines-Overmeer. – Riet en Piet van Zijp. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Frans Cortenbach. – Ben Krabbendam.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 23 april

De opbrengst van de kerkdeurcollecte voor de Vastenactie voor ‘ Eilanden van Hoop’ in El Salvador en het ‘Ouders-Kinderen-Detentieprogramma’ van Exodus Nederland bedroeg € 136.90. Tijdens de vieringen van Witte Donderdag, de Paaswake en Paaszondag hebben de collectes in totaal € 1401,25 opgebracht. Hartelijk dank voor uw vrijgevigheid.

Woensdag 26 april is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Zondag 30 april is er om 9:30 een woord- en gebedsdienst met medewerking van en verzorgd door het jongerenkoor.

Op zaterdag 6 mei wordt ’s morgens van 9:00 tot 11:30 uur de jaarlijkse kledinginzameling van Sam’s Kledingactie gehouden ten behoeve van Mensen in Nood.
– Locaties Leiderdorp: Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan en Kastanjelaanschool;
– Locatie Zoeterwoude: De Goede Herderkerk, Hoge Rijndijk.

De coördinator ‘vervoer naar de kerk’ is nog steeds op zoek naar chauffeurs, één uit Zoeterwoude en één uit Leiderdorp, die één maal per vier weken parochianen naar de kerk willen rijden. Meld u aan bij het secretariaat of bij Ellen Harteveld!

Blijft u denken aan de Voedselbank? De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig.

Het blad Rondom de Kerk wordt niet meer thuisbezorgd. Exemplaren van de laatste aflevering liggen op de tafel achter in de kerk, om mee te nemen (of klik hier voor de pdf-versie). Ook de papieren versie van de laatste Nieuwsbrief treft u achter in de kerk aan.


symbool-kruisOverleden: Toos Wagenaar

Op donderdag 20 april is Toos Wagenaar overleden, in de leeftijd van 97 jaar. Toos was niet alleen vele jaren lid van het dames- en herenkoor van de Menswording, ook gaf zij als dirigente tot op zeer hoge leeftijd leiding aan het dameskoor van de Menswording. De laatste jaren verbleef ze in een verzorgingshuis in Sassenheim, reden waarom de uitvaart zal plaatsvinden op woensdag 26 april om 10.30 uur in de St. Pancratiuskerk te Sassenheim.


nieuwe-bavo-bloeit

De Nieuwe Bavo bloeit

Het bloemencorso van de Bollenstreek trok gisteren van Noordwijk naar Haarlem. Maar wist u dat ook de kathedrale kerk in Haarlem dit weekeinde fraai versierd is met meer dan 50.000 bloemen? De versieringen zijn aangebracht door meesterbinder Ingeborg Kemperman in samenwerking met 60 leerlingen van het Wellantcollege uit Rijnsburg. Nog te bezichtigen tot 17:00 uur vanmiddag. Lees meer