Zalig Pasen!

paaswake_20170415_214052_hdr

Paaswake in de Goede Herderkerk. Het licht van de nieuwe Paaskaars wordt doorgegeven.


bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

De schriftlezingen van zaterdag 15 april (Paaswake): Paaswake: Gen. 1. – Ex. 14. – Jes. 55. – Rom. 6,3-11. – Mat. 28,1-10

De schriftlezingen van zondag 16 april (Hoogfeest van Pasen): Hand. 10,34a.37-43. – Kol. 3,1-4. – Joh. 20,1-9


kaarsGebedsintenties 15-16 april

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Frans Cortenbach. – Ben Krabbendam.

Voor de overledenen: (Viering 15 april) Patricia Bruines. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Nel Bruines-Noordermeer. – Jaap en Riet van Diemen. – Piet en Riet van Zijp. – Riet Bos-van der Made. – Jan van der Meer. – Marja Kooijman. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Gerard Gründemann. – Corrie Bousie. – Paul Snijders. – Sacha Lim. – Siem Heemskerk. – Piet en Miep van Hooven. – Nel en Jan Zandbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn. – (Viering 16 april) Ton van Kempen. – Jan Mooren. – Jan de Vette. – Truus de Boer-van Wieringen. – Paula Sevat-Dries. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Inge en Wim van Leeuwen. – Koos, Corrie, Jan en Toos Mooijman. – Ivo Harteveld. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna, Jan en Marianne Versteegen. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Jan Straathof. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 15-16 april

Woensdag 19 april is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Zondag 23 april is er om 9:30 een eucharistieviering, waarin pater L. van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

De coördinator van het kerkvervoer is dringend op zoek naar chauffeurs, één uit Zoeterwoude en één uit Leiderdorp, die één maal per vier weken parochianen naar de kerk willen rijden. Meld u aan bij het secretariaat!

Blijft u denken aan de Voedselbank? De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig.

Het blad Rondom de Kerk wordt niet meer thuisbezorgd. Ze liggen nu achter in de kerk om mee te nemen. Ook de papieren versie van de Nieuwsbrief ligt op de tafel.


verhoosel_glas-in-lood-raam-4Zalig Pasen!

Moge allen die verbonden zijn met onze gemeenschap het licht van de verrezen Heer persoonlijk ervaren en doorgeven aan anderen.

Graag spreken wij namens alle parochianen onze erkentelijkheid uit voor de inspanningen van vele vrijwilligers, die ervoor zorgden dat de bijzondere vieringen in de Veertigdagentijd en de Goede Week gehouden konden worden. Zij werden door vele kerkgangers bezocht en gewaardeerd.

Beheercommissie en pastoraatgroep De Goede Herder 

 

 


frans_van_der_lugtPater Frans gaf ons zijn leven

Syrische jongeren liepen van 7 tot en met 12 april Frans’ Hike. Met de wandeltocht, van Helvoirt naar Nijmegen, herdenken ze pater Frans van der Lugt S.J., die in het door oorlog verscheurde land wandeltochten organiseerde, waar christenen, moslims en niet-gelovigen elkaar ontmoetten. Pater Frans werd op 7 april 2014 in Syrië vermoord maar zijn leven weet nog steeds mensen te inspireren. Bekijk de video (via Katholiekleven.nl)


keukenhof_20160404_152538Mgr. van den Hende zegent bloemen voor de paus

Op dinsdag 11 april zegende Mgr. Van den Hende in de Keukenhof de bloemen die op transport gaan naar paus Franciscus.  Vrijdag en zaterdag werd het plein ingericht voor het hoogtepunt op zondag: het paasfeest. Bekijk de video (via Katholiekleven.nl)

Eritrese christenen kerken tijdens Goede Week in Menswordinggebouw

eritrese-christenen-antoniuskerk

Eritrese christenen uit Leiden tijdens hun kerstviering in de Antoniuskerk te Leiden


Tijdens de Goede Week zal het gebouw van de voormalige Menswording aan het Heelblaadjespad in Leiderdorp gebruikt worden door de Eritrees Orthodoxe gemeenschap van Leiden. Deze groep kerkt al geruime tijd op zaterdag in de Sint Josephkerk aan de Herensingel. Dit jaar valt ‘ons’ Paasfeest samen met het Paasfeest volgens de orthodoxe kalender van de Eritrese gemeenschap. Die kan daarom niet aan de Herensingel terecht om het Paasfeest met alle voorbereidingen daarop te vieren.

Een vergelijkbare situatie deed zich al eerder voor met Kerstmis, dat door de orthodoxe christenen op 6 januari gevierd wordt. Toen heeft de Eritrese gemeenschap in overleg met het parochiebestuur van HH Petrus en Paulus haar kerstviering kunnen houden in de Antoniuskerk aan het Vijf Meiplein.

Dat het Paasfeest van de orthodoxe kerk en de katholieke kerk dit jaar samenvallen, werd ons pas vorige week duidelijk. Het parochiebestuur heeft besloten onze medechristenen ook ditmaal te helpen. De omwonenden en ook de gemeente Leiderdorp zijn inmiddels ingelicht.

Dit besluit betekent een eenmalige uitzondering op het strikte beleid om het gebouw aan het Heelblaadjespad  niet meer te gebruiken voor eigen activiteiten of voor verhuur. Het bestuur rekent op uw begrip in deze.


Wilbert van Erp, namens het parochiebestuur van HH. Petrus en Paulus


ben-krabbendamIn memoriam: Ben Krabbendam

Op woensdag 21 maart jongstleden is Bernard Krabbendam overleden. Omdat zijn uitvaartdienst, waarin pastoor Broeders voorging, plaatsvond in de Hartebrugkerk te Leiden, is dit nieuws bij parochianen van de Goede Herder mogelijk niet of pas laat bekend geworden. Ben Krabbendam kerkte samen met zijn vrouw Gerda vele jaren in de Menswordingparochie te Leiderdorp. Hij deed er vrijwilligerswerk, onder meer als koster op zondag, later ook als reservekoster voor de diensten door de week. Ondanks zijn rustige uitstraling was Ben een fanatieke snelwandelaar, die tot op hoge leeftijd nog aan tal van wedstrijden deelnam. Ben Krabbendam is 82 jaar geworden.

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 14)

aafke_20170402_103423_hdr

Bloemenhulde voor Aafke Verheijen, na afloop van de woord- en gebedsviering van 2 april, waarin zij samen met Thea Dingjan voorging (zie de mededelingen)


bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 2 april, de vijfde zondag van de Veertigdagentijd (A): Ez. 37,12-14. – Rom. 8,8-11. – Joh. 11,1-45 of 3-7.17.20-27.33b-45


kaarsGebedsintenties 2 april

Voor de overledenen: Paul Snijders. – Marja Kooijman. – Jan Mooren. – Siem Heemskerk. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Riet en Piet van Zijp. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Corrie Bousie. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Adriana Veeren-Ahrens. – Frans Cortenbach.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 2 april

Op zondag 2 april ging Aafke Verheijen voor het laatst voor in een woord- en gebedsviering (samen met Thea Dingjan). Jarenlang was Aafke in de Menswording actief als vrijwilliger, vooral als lector en lid van de woord- en communiewerkgroep. Nu Aafke gaat verhuizen zeggen we haar dank voor haar inzet en betrokkenheid in onze parochiegemeenschap. Aafke werd toegesproken door Piet Schoorl en ontving bloemen als dank. Het ga je goed in je nieuwe woonplaats, Aafke!

Maandag 3 april is er in het atrium een voorbereidingsbijeenkomst van de vormelingen. Aanvang: 19:00 uur.

Dinsdag 4 april is er in het atrium een catechesebijeenkomst ‘Bron van leven’ door Pastoor Broeders en Marlène Falke. Aanvang: 20:00 uur.

Woensdag 5 april is er om 10:00 uur een woord- en gebedsdienst in de Mariakapel. Voor vervoer vanuit en naar Leiderdorp wordt gezorgd.
’s Middag zijn de kinderen om 14:00 uur welkom in het atrium om onder begeleiding  Palmpasenstokken te versieren.

Donderdag 6 april is er een oecumenische vesperdienst in de Goede Herderkerk: viering van boete en verzoening; met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 19:15 uur.

Zondag 9 april is het Palmzondag. Er is om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor.
’s Middags om 13:00 uur wordt Sanne Lepelaar gedoopt.

Blijft u denken aan de Voedselbank? De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig.

Het blad Rondom de Kerk wordt niet meer thuisbezorgd. Ze liggen nu achter in de kerk om mee te nemen. Ook de papieren versie van de Nieuwsbrief ligt op de tafel.


bisschop-van-den-hout_groningenMgr. Van den Hout nieuwe bisschop in het bisdom Groningen-Leeuwarden

Paus Franciscus heeft mgr. Ron van den Hout benoemd tot vijfde bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Mgr. Van den Hout is 52 jaar en nu nog vicaris-generaal van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Hij zal op zaterdag 3 juni tot bisschop worden gewijd in de St. Jozefkathedraal in Groningen en vervolgens de bisschopszetel in bezit nemen. Lees meer

 


img_0614-e1490697769212_katholiek-nlKatholieke jongeren geloven door te doen

Van alle gedoopte katholieke jongeren bezoekt nog maar 6% ieder weekend de kerk. Wie zijn die jongeren die het katholicisme in Nederland uit blijven dragen? Wat inspireert hen en wat kunnen we van hen leren? Vragen die Willem-Jan Hanegraaf stelt in zijn bijdrage op Katholiek.nlLees meer

Een voorbeeld van ‘doen’? Katholieke jongeren uit de bisdommen Rotterdam en Breda komen op 9 april bijeen in Waddinxveen tijdens de Wereldjongerendag, aldus een webbericht van het bisdom Rotterdam. Lees meer

Overleden: Paula Sevat

symbool-kruisOp zaterdag 28 januari is overleden mevrouw Paulina Theresia Maria Sevat-Dries, in de leeftijd van 86 jaar.

De avondwake wordt gehouden op donderdag 2 februari om 19:30 uur in De Goede Herderkerk. De gezongen uitvaartdienst, waarin diaken Clavel voorgaat, vindt plaats op vrijdag 3 februari in de Goede Herderkerk. Aanvang: 11:30 uur.

In het crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4 (ingang Haagse Schouwweg) in Leiden zal omstreeks 13:30 uur een laatste afscheid gehouden worden. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van Rhijnhof.

 


Vrijwilligersmiddag: een beeldverslag

Hoe druk en gezellig het was op de Dank-Je-Wel-Vrijwilligersmiddag van afgelopen zaterdag blijkt uit de fraaie fotoreportage vervaardigd door Karel Verhoosel. Volg de link voor een compleet beeldverslag (klik op de eerste foto na de coverfoto en navigeer door de beelden of bekijk de presentatie).

vrijwilligers-dank023_bewerkt

Overleden: Ester van Delft-Detic

symbool-kruisOp dinsdag 24 januari is overleden mevrouw Jusanna Concepcion van Delft-Detic, in de leeftijd van 53 jaar.

De gezongen uitvaartdienst, waarin pastoor Smith en dominee De Paauw voorgaan, vindt plaats in de Goede Herderkerk op zaterdag 28 januari. Aanvang: 10:30 uur.

Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de Algemene Begraafplaats in Leiderdorp. Daarna is er gelegenheid tot condoleren in uitvaartcentrum Monuta Soek, Hoogmadeseweg 66 in Leiderdorp.

Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag (Herinnering)

helpende handenOp zaterdag 28 januari vindt een Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag plaats, waarvoor wij al onze vrijwilligers van harte uitnodigen.

De bijeenkomst in het atrium van de Goede Herderkerk zal duren van 15:00-17:00 uur en is bedoeld voor alle mensen die op welke manier dan ook zich het afgelopen jaar belangeloos hebben ingezet voor onze parochiegemeenschap.

Wij nodigen nadrukkelijk ook alle Leiderdorpse vrijwilligers uit die de sluiting van de Menswordingkerk een mooi moment vonden om te stoppen. We willen hen bedanken voor al het werk dat zij, vaak gedurende vele jaren, voor onze parochiegemeenschap hebben verricht.

Het programma ziet er (onder voorbehoud) uit als volgt.

15:00-15:30 uur:
Inloop met koffie, thee en een tractatie.

15:30-16:00 uur:
Plenair gedeelte, met onder meer:
Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Toespraak, uitgesproken door pastoor Broeders;
– Presentatie van de documentaire over onze parochiekern, vervaardigd door Maaike Hin. De documentaire volgt een aantal parochianen tijdens het herinrichtingsproces, vanaf het moment van sluiting van de Meerburgkerk in juni 2015 tot en met de sluiting van de Menswordingkerk en de inwijding van de nieuwe Goede Herderkerk in december 2016. Met vertoning van een trailer (korte promotiefilm).
– Uitvoering van het Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag-Lied, door alle aanwezigen.

16:00-17:00 uur:
Drankjes, hapjes & Gezelligheid.

Wie wil komen maar zich nog niet heeft aangemeld, gelieve dit alsnog te doen bij het secretariaat, ten laatste woensdagochtend 25 januari (via email degoedeherder@yahoo.com ). Dit in verband met de catering.

Tot zaterdag!

Beheercommissie en pastoraatgroep
Parochiekern De Goede Herder

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 3)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

De schriftlezingen van zondag 15 januari 2017, de tweede zondag door het jaar (A):  Jes. 49,3.5-6. – 1 Kor. 1,1-3. – Joh. 1,29-34


kaarsGebedsintenties 15 januari

Voor de overledenen: Ton Choufoer. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Jan van der Meer. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Ivo Harteveld. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen. – Miep van Hooven. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Mevrouw Ina van der Velde. – Ada van der Meel-Slats. – Siem Heemskerk. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Loek Straman.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 15 januari

Woensdag 18 januari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Donderdag 19 januari is de uitvaartdienst voor de heer Damianus Arnoldus de Vette, die op 13 januari is overleden in de leeftijd van 74 jaar. Jan de Vette was vele jaren het hoofd van de Bernardusschool in Zoeterwoude-Rijndijk. Hij was betrokken bij allerlei activiteiten, zoals het Oranje-comité en De Herdershof. De uitvaartdienst, waarin pastor Versteegen voorgaat, vindt plaats in de Goede Herderkerk. Aanvang: 10:30 uur. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren. Hierna vindt in besloten kring de crematie plaats.

Zondag 22 januari is er een eucharistieviering, waarin pater L. van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 9:30 uur.

De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie gaan weer van start. De eerste bijeenkomst (met maaltijd) vindt plaats op zaterdagmiddag 21 januari van 15:30 tot 18:00 uur in het atrium.

Tijdens deze koude winterse dagen vragen wij u om de mensen, die van de Voedselbank afhankelijk zijn, iets extra’s te geven, zodat er voor hen ook een beetje ‘warmte’ mag zijn.


helpende handen28 januari: Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag

Op zaterdag 28 januari organiseren wij voor onze vrijwilligers een Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag. De bijeenkomst in het atrium van de Goede Herderkerk zal duren van 15:00-17:00 uur en is bedoeld voor alle mensen die op welke manier dan ook zich het afgelopen jaar belangeloos hebben ingezet voor onze parochiegemeenschap. We nodigen nadrukkelijk ook alle Leiderdorpse vrijwilligers uit die de sluiting van de Menswordingkerk een mooi moment vonden om te stoppen. We willen hen nadrukkelijk bedanken voor al het werk dat zij, vaak gedurende vele jaren, voor onze parochiegemeenschap hebben verricht. Ook pastoor Broeders zal aanwezig zijn op de Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag en de aanwezigen krachtig toespreken (in bemoedigende zin). We willen de contactpersonen van de diverse werkgroepen vragen om deze uitnodiging aan alle leden door te geven. Zegt het voort!

Beheercommissie en pastoraatgroep
Parochiekern De Goede Herder

Overleden: Ina van der Velde

symbool-kruisOp zaterdag 7 januari is eveneens overleden mevrouw Clasina Maria van der Velde, in de leeftijd van 82 jaar.

Ina van der Velde is thuis opgebaard, Wilgenhof 28, Zoeterwoude. Bezoek is mogelijk op woensdagavond 11 januari, van 19:00-20:00 uur.

De uitvaartdienst, waarin diaken Clavel voorgaat, vindt plaats op donderdag 12 januari in de Goede Herderkerk. Aanvang: 11:00 uur. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op het kerkhof achter de Goede Herderkerk. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.

Overleden: Loek Straman

symbool-kruisOp zaterdag 7 januari is overleden de heer Aloysius Anthonius Josephus Straman, in de leeftijd van 78 jaar. Loek Straman heeft enige jaren als tenor in het dames- en herenkoor gezongen.

De samenkomst voorafgaand aan de begrafenis vindt plaats op donderdag 12 januari in de aula van het uitvaartcentrum Hoogmadeseweg 66 in Leiderdorp. Na de begrafenis is er gelegenheid tot informeel condoleren en delen van herinneringen.

Overleden: Siem Heemskerk

symbool-kruisOp zondag 1 januari is de heer Siem Heemskerk overleden, in de leeftijd van 78 jaar. Siem heeft met zijn zorgzaamheid en inzet veel betekend voor onze parochiekern. Als vrijwilliger coördineerde en verrichtte hij aan de Rijndijk allerlei beheertaken, van schoonmaakwerkzaamheden tot cateringactiviteiten.

Alleen al in de laatste jaren moet hij op woensdagen honderden liters koffie gezet en uitgeschonken hebben: ‘s ochtends voor de bezoekers van de Herdershof in de Meerburgpastorie en ‘s avonds voor het dames- en herenkoor tijdens repetities in de Menswordingkerk. Ook na de zondagvieringen was hij meestal actief in het koffieserviceteam.

De uitvaartdienst, waarin pastoor W. Broeders voorgaat, vindt plaats op vrijdag 6 januari in de Goede Herderkerk, Hoge Rijndijk 16, Zoeterwoude. Aanvang: 12:00 uur. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Na afoop van de dienst is er gelegenheid tot condoleren.

Daarna zal de crematie plaatsvinden in besloten kring .