Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 23)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 10 juni 2018, de 10e zondag door het jaar (B): Gen. 3,9-15. – 2 Kor. 4,13-5,1. – Marc 3,20-35

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties  10  juni

Uit dankbaarheid,  ter gelegenheid van het zestigjarig huwelijksjubileum van Harry van Teijlingen  en  Leneke van Teijlingen-Cornelisse.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Wim Pieterse. – Ank Overdijk – Snoek. – Jan van Heek. – Vincent Smeets. – Cor Duivenvoorden. – Antoon Ammerlaan.

Voor overleden parochianen: Truus de Boer-van Wieringen. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Joop Vorst. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert  Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 10 juni

Op woensdag 13 juni is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is Pater van Ulden.

Zondag 17 juni is er om 9:30 uur eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het JongerenMiddenkoor. Voorganger is pastoor Broeders. Er is kinderopvang aanwezig.


Onze schaapskooi in beeld (13)

Zondag 3 juni is het Tienerkoor van parochiekern De Goede Herder vierde geworden op het Nationaal jongerenkorenfestival in Rijsbergen. Bovendien hebben ze de Liturgieprijs gewonnen als koor dat qua repertoire en uitstraling het meest dienstbaar en passend is bij de liturgie. Emeritus-bisschop Ad van Luyn reikte de prijzen uit. Proficiat, Tienerkoor!


Priesterwijding Daan Huntjens

Op zaterdag 2 juni wijdde bisschop Van den Hende Daan Huntjens in de Rotterdamse kathedraal tot priester. Aan het begin van de dienst werd hij voorgedragen door Walter Broeders, rector van Vronesteijn, de instelling waar Daan Huntjens een deel van zijn opleiding tot diaken en priester heeft gevolgd. De priesterwijding vond plaats door handoplegging en gebed. Daan Huntjens gaat werken als lid van het pastoraal team van de parochiefederatie De Vlietstreek: Leidschendam, Voorburg en Rijswijk. Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl) – Foto’s: Peter van Mulken

     


 

Overleden: Wim Pieterse

Op dinsdag 29 mei is overleden de heer Wilhelmus Hubertus Pieterse, in de leeftijd van 84 jaar.

De uitvaartdienst voor Wim Pieterse, vindt plaats op maandag 4 juni in de Goede Herderkerk. Aanvang: 11:00 uur. Voorganger is Leta Jansen; met medewerking van het dames- en herenkoor. Hierna volgt aansluitend de teraardebestelling op de begraafplaats achter de kerk.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 21)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 27 mei 2018, Drievuldigheidszondag: Deut. 4,32-34.39-40. – Rom. 8,14-17. – Mat. 28,16-20

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at/pdf)

De eerste zondag na Pinksteren wordt ook Drievuldigheidszondag genoemd, vanwege het hoogfeest ter ere van de Heilige Drie-eenheid. Lees meer (via www.kro.nl)


Gebedsintenties 27 mei

Uit dankbaarheid bij een veertigjarig huwelijk.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Vincent Smeets. – Cor Duivenvoorde. – Antoon Ammerlaan.

Voor overleden parochianen: Sacha Lim. – Paul Snijders. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Hennie Smit. – Marion van der Krogt. – Willemmaarten en Lidwien Kocken. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn;

Wij bidden voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 27 mei

Maandag 28 mei is het secretariaat gesloten. De telefoon wordt dan niet opgenomen en de emails niet beantwoord.

Woensdag 30 mei is er om 10:00 uur een viering van woord- en gebed in de Mariakapel. – Om 14:30 uur is er in de meimaand, Mariamaand, rozenkransgebed, eveneens in de Mariakapel.

Zondag 3 juni is er om 09:30 uur een eucharistieviering, waarin pastor B. Versteegen voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


Beelden uit onze schaapskooi (11)

Veel mensen uit Leiden, Zoeterwoude en Leiderdorp hebben op 26 mei, een zonovergoten zaterdag, de gelegenheid te baat genomen om onze kerk en pastorie te bezichtigen. Van 10:00 uur ‘s ochtends tot 16:00 uur in de middag stond een team van vrijwilligers klaar om de gasten te ontvangen, rond te leiden en te versterken met dranken en lekkere hapjes. Ook de verkoop van oude stukken, boeken, Goede Herderwijnen en -kaarsen in het atrium, en van antiek in de pastorie trok grote belangstelling.  In de kerkzaal bewonderden bezoekers een selectie van kazuifels en religieuze kluisstukken; om 14:00 uur gaf het dames- en herenkoor er een klein maar welluidend concert, dat begon met het uitbundige ‘Die Himmel erzählen’ van Michael Haydn en eindigde met Mozarts ‘Ave verum corpus’. Het Open Huis bracht in totaal bijna EUR 2.000 op, een bedrag dat de penningmeester met plezier in ons restauratiefonds zal storten. Belangrijker nog is de sociale functie die van onze kerk blijkt uit te gaan: het fraaie gebouw huisvest een gemeenschap die zijn best doet om vertrouwde bezoekers én nieuwkomers te laten voelen dat zij welkom zijn. Heel veel dank aan alle vrijwilligers die dit Open Huis mogelijk hebben gemaakt!

Beheercommissie parochiekern De Goede Herder

     

     


Overleden: Joop Kleine

Op donderdag 24 mei is overleden de heer Josephus Philippus Maria Kleine, echtgenoot van Thea Kleine-van Harteveld, in de leeftijd van 84 jaar. Joop Kleine is een aantal jaren bas geweest bij het dames- en herenkoor van de Menswording; ook Thea heeft er vele jaren gezongen.

De afscheidsdienst voor Joop Kleine vindt plaats op woensdag 30 mei om 11:30 uur in crematorium Rhijnhof te Leiden. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium.


Overleden: Ank Overdijk

Op vrijdag 25 mei 2018 is overleden mevrouw Anna Maria Agatha Overdijk-Snoek, in de leeftijd van 70 jaar.

De uitvaartdienst, waarin diaken G. Clavel voorgaat, vindt plaats op vrijdag 1 juni in de Goede Herderkerk. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 11:00 uur.

Hierna volgt aansluitend de teraardebestelling op de begraafplaats achter de kerk. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het atrium van de kerk.


Vuurdoop 2018

     

Zeshonderd vormelingen uit het hele bisdom kwamen op de zaterdag vóór Pinksteren samen in Rotterdam. Ze beklommen de toren van de kathedraal, maakten muziek, kregen theater en workshops die laten zien hoe de Heilige Geest je helpt om te leven vanuit je geloof. Lees meer (via www. bisdomrotterdam.nl)  –  Foto’s: Peter van Mulken

Overleden: Antoon Ammerlaan

Op dinsdag 15 mei is overleden de heer Antonius Maria Ammerlaan in de leeftijd van 84 jaar.

De uitvaartdienst, waarin Thea Dingjan-Zonneveld zal voorgaan, vindt plaats op zaterdag 19 mei, in de Goede Herderkerk. Aanvang van deze woord- en gebedsviering: 10:30 uur.

Hierna is aansluitend gelegenheid tot condoleren, in het atrium van de Goede Herderkerk. Vervolgens zal de overledene door de familie begeleid worden naar het crematorium.

Overleden: Cor Duivenvoorden

Op 7 mei is overleden de heer Cornelis Petrus Duivenvoorden, in de leeftijd van 88 jaar. Cor Duivenvoorden is opgebaard in de familiekamer van de Goede Herderkerk, alwaar gelegenheid tot condoleren is op vrijdagavond 11 mei, van 19:00-20:00 uur.

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 12 mei, in de Goede Herderkerk, om 11:00 uur. Voorganger is Margreet Onderwater. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Overleden: Vincent Smeets

Op zaterdag 28 april 2018 is overleden de heer Vincentius Mattheus Smeets, in de leeftijd van 79 jaar.

Vincent Smeets was jarenlang als tenor verbonden aan het dames- en herenkoor van de Menswording in Leiderdorp, later van de Goede Herder aan de Rijndijk in Zoeterwoude.

De uitvaartdienst, waarin pastoor J. Smith zal voorgaan, vindt plaats op maandag 7 mei, in de Goede Herderkerk. Aanvang van deze eucharistieviering: 11:00 uur. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Hierna volgt aansluitend de teraardebestelling op de Algemene Begraafplaats, gelegen aan de Hoogmadeseweg in Leiderdorp. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in Brasserie Park, Van Diepeningenlaan 2 in Leiderdorp.

Communicanten van De Goede Herder 2018

Vandaag hebben vijf kinderen de Eerste Heilige Communie gedaan in de Goede Herderkerk. In een drukbezochte en mooie dienst, geleid door pastoor W. Broeders, hebben zij dit mogen vieren, samen met hun ouders, grootouders, broertjes en zusjes.Vooraf gingen de communicanten samen met pastoor Broeders in de prachtige tuin voor de pastorie op de foto. Linde, Julia, Carmen, Thijs en  Wilbert van harte gefeliciteerd!

Namens de werkgroep Eerste Heilige Communie, René Soullié
(Foto: BuroJP)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 14)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 8 april 2018 (tweede zondag van Pasen):  Hand. 4,32-35. – 1 Joh. 5,1-6. –  Joh. 20,19-31

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 8 april

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Annie van Tilburg-van Vonderen. – Bep van Rijn-Weerdenburg. – Tootje Gründemann-PlouvierAli Rotteveel-Veerman. – Jacky Ponsioen-Rasué. – Ton van der Voort. – Hubertus van Mil. – Quirinus Bruines. – Charles Borremans.

Voor overleden parochianen:

Aad en Erwin Duijndam. – Patricia Bruines. – Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna-Jan en Marianne Versteegen. . – Helmi Vis-van Bilderbeek. . – Truus de Boer-van Wieringen. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Joop Vorst. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 8 april

Vanmiddag geeft het projectkoor polyfone muziek onder leiding van Donald Bentvelsen een klein concert in de Goede Herderkerk. De toegang is gratis. Aanvang: 14:30 uur. Lees meer.

Woensdag 11 april is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M.

Zondag 15 april is er om 09:30 uur een viering van woord en gebed, waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Er is kindernevendienst.

Er is een nieuwe aflevering verschenen van Rondom de Kerk (13-5). Gedrukte exemplaren kunt u meenemen vanuit de kerk. Daar liggen ook altijd exemplaren van onze eigen nieuwsbrief en van het bisdomblad Tussenbeide.


Beelden uit onze schaapskooi (8)

     

Afgelopen woensdag bestond de Herdershof acht jaar, een initiatief van Jan de Vette en Bert Pieterse om mensen uit de wijk meer te betrekken bij onze kerk. Siem Heemskerk speelde van meet af aan een belangrijke rol in de organisatie en heeft in de loop der jaren vele liters koffie weggeschonken.

Aanvankelijk werden de wekelijkse koffiebijeenkomsten gehouden in de Schlatmannzaal van de pastorie. Sinds de herinrichting van de Goede Herderkerk vinden ze plaats in het atrium. Hierbij sluiten de bezoekers van de woensdagochtendviering, deels afkomstig uit Leiderdorp, zich aan.

Er is inmiddels een gezellige koffiegroep ontstaan, die voor deze gelegenheid met iets geestrijkers in de hand een toast uitbracht op acht jaar Herdershof (foto 1). Ook Riet Heemskerk was aanwezig (foto 2), die na het overlijden van haar echtgenoot Siem begin 2017 zich samen met de huidige Herdershoforganisatie blijft inzetten voor dit wekelijkse ontmoetingsmoment, dat inmiddels een belangrijke sociale functie vervult.


Huis van gebed

Ter gelegenheid van de jubilerende kathedrale kerk van de HH. Laurentius en Elisabeth én van het diocesane Jaar van Gebed dat bisschop Van den Hende heeft uitgeroepen, publiceerde het bisdom eind maart het magazine 50 jaar kathedraal. Dowload het bisdom magazine.

Een aparte katern Huis van Gebed bespreekt (uitgaande van een plattegrond van de kathedraal) hoe een kerk is ingericht en wat de betekenis ervan is. Een hernieuwde kennismaking met zestien toelichtingen in woord en beeld. Tevens een overzicht van de zeven sacramenten en de werken van barmhartigheid. Download de katern.

Het interieur van de Rotterdamse kathedraal kunt u ook bewonderen via de website kerkfotografie.nl 


Martin Luther King (1929-1968) herdacht

Op 4 april 2018 was het vijftig jaar geleden dat dominee Martin Luther King – die geweldloos de gelijkberechtiging van zwart en blank in de Verenigde Staten nastreefde – met geweld om het leven werd gebracht. Zijn ideaal, onvergetelijk verwoord in een toespraak uit 1963 (‘I have a dream’), inspireert nog velen. Lees meer (via www.kerknet.be)

Zalig Pasen!

Moge allen die verbonden zijn met onze gemeenschap het licht van de verrezen Heer persoonlijk ervaren en doorgeven aan anderen.

Namens de parochianen danken wij alle vrijwilligers die ervoor zorgden dat de bijzondere vieringen in de Veertigdagentijd en de Goede Week gehouden konden worden. Zij werden door vele kerkgangers bezocht en gewaardeerd.

Pastoraatgroep en beheercommissie De Goede Herder

 

 

 

 


De boodschap teruglezen

De schriftlezingen van zaterdag 31 maart 2018 (Paaswake): Gen. 1Ex.14Jes.55. – Rom. 6,3-11. – Mc. 16,1-8

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)

De schriftlezingen van zondag 1 april 2018 (Hoogfeest van Pasen): Paaszondag: Hand. 10,34a.37-43. – Kol. 3,1-4. – Joh. 20,1-9

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 31 maart – 1 april

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Bep van Rijn-Weerdenburg. – Tootje Gründemann-Plouvier, Ali Rotteveel-Veerman. – Jacky Ponsioen-Rasué. – Ton van der Voort. – Hubertus van Mil. – Quirinus Bruines. – Charles Borremans. – En Annie van Tilburg-van Vonderen, die donderdag 29 maart is overleden.

Voor overleden parochianen: (viering 31 maart): Paul Snijders. – Paula Sevat-Dries. – Nel en Jan Zandbergen. – Jan Straathof. – Ton van Kempen. – Jan Mooren. – Toos Leenaarts. – Marja en Jan Kooijman. – Frans Cortenbach. – Gitta Cortenbach-Penders. – Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen. – Helmi Vis-van Bilderbeek. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Patricia Bruines. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn. – (viering 1 april): Jan de Vette. – Jan van der Meer. – Jan Mooren. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Ton Choufoer. – Truus de Boer-van Wieringen. – Joop Vorst. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Corrie Bousie. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Sacha Lim. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Gijs Duijvenvoorden. – Nel Bruines-Overmeer. – Siem Heemskerk. – Aad en Erwin Duijndam. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 31 maart – 1 april

Woensdag 4 april is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. De taxibus die klaarstaat bij de Menswording in Leiderdorp is op de hoogte van het vroegere tijdstip, dit in verband met de achtste verjaardag van de Herdershof.
Om 14:00 uur is de uitvaartdienst voor mevrouw van Tilburg-van Vonderen. Voorganger is diaken Clavel. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Zondag 8 april is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastor R. Kurvers voorgaat. Met medewerking van het Jongeren/Middenkoor. Er is tevens kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd.
’s-Middags geeft het projectkoor polyfone muziek onder leiding van Donald Bentvelsen een klein concert in de Goede Herderkerk. De toegang is gratis. Aanvang: 14:30 uur. Lees meer.

Er is een nieuwe aflevering verschenen van Rondom de Kerk (13-5). Gedrukte exemplaren kunt u meenemen vanuit de kerk.


 Overleden: Bep van Rijn

Op 26 maart is overleden Bep van Rijn-Weerdenburg, echtgenote van Piet van Rijn, in de leeftijd van 85 jaar. Al op hoge leeftijd kwam ze met haar man in Leiderdorp wonen (bijna in Oud-Ade) en vond contacten binnen de ledengroep van de KBO. In de begintijd in Leiderdorp konden ze samen de Menswordingkerk nog bezoeken. De laatste drie jaren was dat voor hen niet meer mogelijk. De contacten met parochiekern Goede Herder verliepen via de mensen van de werkgroep Thuiscommunie. Het afscheid vond plaats op zaterdag 31 maart.


Overleden: Annie van Tilburg

Op 29 maart is overleden mevrouw Anna Jacoba Allegonda Tilburg-van Vonderen, in de leeftijd van 94 jaar.

De uitvaartdienst wordt gehouden op woensdag 4 april in de Goede Herderkerk, om 14:00 uur. Voorganger is diaken Clavel. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats achter de kerk.


Beelden uit onze schaapskooi (7)

                     

Drie beelden uit de liturgie van de Goede Week in onze kerk: op Goede Vrijdag werd de kruisweg gebeden, meebeleefd en Jezus’ lijden en sterven herdacht. Als kruishulde staken de aanwezigen kaarsjes aan en legden bloemen neer (foto 1). Tijdens de Paaswake werd vanuit de duisternis de nieuwe Paaskaars ontstoken: teken van Christus die verrezen is (foto 2). De Paaskaars vanochtend na het Hoogfeest van Pasen, voorzien van bekende symbolen: alfa en omega (eerste en laatste letter van het Griekse alfabet) symboliseren de alomvattende Godheid, vijf wierookkorrels (vannacht door pastoor Broeders in het kruis op de kaars gestoken) verbeelden de vijf wonden van Jezus; onderaan Jezus die Petrus redt tijdens de storm op het meer: kunstwerk in was vervaardigd door Edelyn Verhoosel (foto 3).


Nieuws uit het bisdom

De webberichten over gebeurtenissen en activiteiten in het bisdom Rotterdom worden regelmatig samengevat in een nieuwsbrief. Lees meer

 

Concert polyfone muziek (8 april)

Op zondagmiddag 8 april kunt u de Goede Herderkerk bezoeken voor een klein concert van een bijzonder projectkoor. Aanvang: 14:30 uur.

Wederom komen zangers uit de Leidse regio een weekend samen voor een workshop polyfone muziek. Centraal staan gezangen die bewaard zijn gebleven in de Leidse koorboeken. Deze manuscripten — in het midden van de zestiende eeuw gebruikt door het Getijdencollege van de Pieterskerk — vormden in de periode 2010-2015 het uitgangspunt voor een reeks van zes concerten (en cd-opnames)  die het Egidius Kwartet en College in de Pieterskerk en elders in Nederland uitvoerden.

In het kielzog van deze professionele activiteiten ontstonden op initiatief van de Contactgroep Leidse koren de workshops Leidse koorboeken voor amateurzangers. Na individuele studie thuis aan de hand van bladmuziek en luisterbestanden oefenen sopranen, alten, tenoren en bassen gezamenlijk onder bezielende leiding van dirigent Donald Bentvelsen (bas van het Egidius Kwartet) op de lange zanglijnen en dynamiek van polyfone gezangen. Punt van aandacht is ook de Franse uitspraak van het Latijn, die vermoedelijk in de getijdencolleges in de Noordelijke Nederlanden in zwang was (veel beroepszangers waren afkomstig uit Noord-Frankrijk).

Op het programma staan dit jaar de volgende werken:

  • Josquin Desprez (ca. 1450-1521), Ave Maria
  • Nicolas Gombert (ca. 1495-1560), Missa ‘Beati omnes’ (Kyrië, Gloria, Agnus Dei) – Koorboek A
  • Thomas Crecquillon (ca. 1505-1557), O beata infantia – Koorboek D (zie foto)
  • Cornelis Schuyt (1557-1616), Bewaert, Heer, Holland en zalicht Leyden

Het concert zal ongeveer een half uur duren. Zaal open: 14:15 uur. Na afloop kunnen zangers en bezoekers elkaar treffen in het atrium van de kerk, onder het genot van koffie, thee of een drankje. De toegang is gratis; de consumpties zijn voor eigen rekening.

Tevens zal er gelegenheid zijn om het interieur van de Goede Herderkerk te bewonderen. In 2016 is dit kerkgebouw opnieuw ingericht, waarbij de oorspronkelijke muurdecoraties (in 1956 overschilderd met witkalk) grotendeels intact bleken en zoveel mogelijk zijn ingepast in het ontwerp. Voor een eerste indruk zie de foto’s op de website Kerkfotografie.nl

Koorboek D, Erfgoed Leiden en Omstreken, Toegang 0502, nr. 1441 (foto: ELO)