Nieuwsbrief 2017, nr. 4

Bijna Pasen! Hoe zit het precies met alle vieringen rondom deze belangrijke katholieke feestdag.? We hebben het allemaal voor u op een rijtje gezet in deze nieuwsbrief. Daarnaast uiteraard veel andere artikelen. Wij wensen u veel leesplezier!

Lees in nieuwsbrief nummer 4 meer over:

Nieuwsbrief-icoon_klein

 • Neem iemand mee naar de kerk
 • SAM’s Kledingactie
 • Proefcursus Alpha
 • Eritrese christenen kerken tijdens Goede Week in Menswordinggebouw
 • Nieuws uit de Beheercommissie
 • Vastenactie ‘Eilanden van Hoop’
 • Franciscaanse reisgids
 • Banneux bedevaarten
 • Nieuwe bisschoppelijk vicaris in vicariaat Den Haag
 • Nieuwe bisschop in het bisdom Groningen-Leeuwarden
 • Muzikale Moederdag
 • Parochieberichten
 • Vieringen in de Goede Herder

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 12 mei. Graag uiterlijk vrijdag 5 mei 2017 kopij hiervoor aanleveren bij de redactie via email: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Wij wensen u een Zalig Pasen!

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

NB. Voor parochianen of andere geïnteresseerden zonder internet ligt deze nieuwsbrief altijd achter in de kerk klaar om mee te nemen.

Nieuwsbrief 2017, nr. 3

Ook deze maand hebben we weer een goed gevulde nieuwsbrief voor u.

Lees in nieuwsbrief nummer 3 meer over:

Nieuwsbrief-icoon_klein

 • Oecumenische vespers in de Veertigdagentijd
 • De huispaaskaars is er weer
 • Kozakken zingen in onze Goede Herderkerk
 • Palmpasen stokken versieren
 • De geschiedenis van de hongerdoek
 • Bisdom bedevaart naar Rome
 • Uit de Beheercommissie
 • Moderne Matteüs drie keer in Scheppingskerk
 • Parochieberichten
 • Vieringen De Goede Herder

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 14 april. Gelieve kopij aan te leveren uiterlijk vrijdag 7 april 2017 bij de redactie via email: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Wij wensen u veel leesplezier!

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

Nieuwsbrief 2017, nr. 2

Nieuwsbrief-icoon_kleinWij hebben weer een goed gevulde nieuwsbrief voor u. Lees in nummer 2 (februari 2017) meer over:

 • Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag druk bezocht
 • Documentaire gepresenteerd op vrijwilligersmiddag
 • Bezoek Assisi met de Franciscaanse Beweging
 • Ga mee met Kerk in Nood naar Fatima
 • Kortingsfonds LCKV Jeugdvakanties
 • Nieuwjaarsbijeenkomst HH Petrus en Paulusparochie
 • JES Rijnland bestaat 10 jaar
 • Vastenactie 2017. Eilanden van hoop in San Salvador.
 • Banneux
 • Paasbrodenactie
 • Is het lek boven?
 • Kindernevendienst
 • Parochieberichten
 • In memoriam: Paula Sevat
 • Vieringen De Goede Herder

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 10 maart. Gelieve kopij aan te leveren uiterlijk vrijdag 3 maart 2017 bij de redactie via email: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Wij wensen u veel leesplezier!

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

Nieuwsbrief 2017, nr. 1

Nieuwsbrief-icoon_kleinWij hebben weer een goed gevulde nieuwsbrief voor u. Lees in nummer 1 (januari 2017) meer over:

 • De Goede Herderkerk: een nieuw begin
 • Lepra-Lerpa-Larpe-Parle-Parel
 • Voedselbank
 • Woensdagochtendvieringen
 • Oriëntatiedag Vronesteyn 26 maart 2017
 • Voettochten van de Franciscaanse Beweging in 2017
 • Nieuwjaarsreceptie 2017
 • Parochieberichten

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 10 februari. Gelieve kopij aan te leveren uiterlijk vrijdag 3 februari 2017 bij de redactie via email: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Wij wensen u veel leesplezier!

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

Nieuwsbrief 2016, nr. 12


Nieuwsbrief-icoon_kleinWij hebben weer een goed gevulde nieuwsbrief voor u. Lees in nummer 12 (december 2016) meer over:

 • Kerkbalans 2016
 • Kerstreis Swetterhage
 • Kindje wiegen
 • Vormelingen op bezoek bij de Zusters van Moeder Teresa
 • ‘De eenzaamheid verbreken’
 • Oproep vrijwilligers Begraafplaats Hoge Rijndijk
 • Oproep vrijwilliger vervoer vanuit Leiderdorp
 • Laatste eucharistieviering in de Menswording met het dameskoor
 • Nieuw Onze Vader
 • Opbrengst deurcollecte
 • Parochieberichten
 • Vieringen De Goede Herder
 • Woensdagochtendvieringen

Wij wensen u veel leesplezier!

Heeft u berichten voor de volgende nieuwsbrief? Graag aanleveren vóór vrijdag 6 januari 2017 bij de redactie via email: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

Nieuwsbrief 2016, nr. 11

Nieuwsbrief-icoon_kleinWij hebben weer een goed gevulde nieuwsbrief voor u. Lees in nummer 11 (november) meer over:

 • Oecumenische adventsvespers (Leiderdorp)
 • Adventsactie 2016
 • Paus vervangt alle leden Congregatie voor de Eredienst
 • Vincent Bijlo opent inspiratiemiddag van de Franciscaanse Beweging
 • Diaconaal weekend (12-13 november)
 • Parochieberichten
 • Vieringen en doordeweekse openstelling van Menswordingkerk en Meerburgpastorie
 • Veelkleurig Mariabeeld
 • Herinrichting: talenten gezocht!
 • Herinrichting: een nieuw liturgisch centrum

Wij wensen u veel leesplezier!

Heeft u berichten voor de volgende nieuwsbrief? Graag aanleveren vóór vrijdag 2 december 2016 bij de redactie via email: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

Nieuwsbrief 2016, nr. 10

Nieuwsbrief-icoon_kleinWij hebben weer een goed gevulde nieuwsbrief voor u. Lees in nummer 10 (oktober) meer over:

 • Vervoer naar de kerk
 • Aanmelding voor de Eerste Heilige Communie
 • Schuldhulpmaatje Zoeterwoude heeft nu ANBI-status
 • Pax
 • Rita’s Reisbureau
 • Sluitingsbedevaart naar Kevelaer
 • Congres Bruisende Kerk
 • Wereldmissiemaand 2016: Filippijnen
 • Levensbeschouwing 2.0
 • Parochieberichten
 • Vieringen De Goede Herder

Wij wensen u veel leesplezier!

Heeft u berichten voor de volgende nieuwsbrief? Graag aanleveren vóór vrijdag 4 november 2016 bij de redactie via email: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

Nieuwsbrief 2016, nr. 9

Nieuwsbrief-icoon_kleinWij hebben weer een goede gevulde nieuwsbrief voor u. Lees in nummer 9 meer over:

 • Rozenkransgebed op woensdagmiddagen in oktober
 • Kerkdeurcollecte MIVA
 • Vredesweek/vredeswake
 • Voedselbank
 • Zou jij een Maatje willen zijn?
 • Vredesinitiatieven
 • Workshop: ‘Geloof en carrière, gaat dat samen?’
 • Organist/pianist (m/v) gevraagd
 • Opbrengst van Rabobanksponsorfietstocht
 • Vieringen rondom de overgang van De Menswording naar De Goede Herderkerk
 • Parochieberichten
 • Vieringen in De Goede Herder
 • Doordeweekse openstelling in Menswordingkerk en Meerburgpastorie
 • Herinrichting: Absis ingericht met staties
 • Diaconie in parochiekern De Goede Herder

Wij wensen u veel leesplezier!

Heeft u berichten voor de volgende nieuwsbrief? Graag aanleveren vóór vrijdag 7 oktober 2016 bij de redactie via email: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

 

Mededelingen (week 28)

Logo_DGHAfgelezen tijdens de viering van zondag 10 juli 2016 in de Menswording:

 • Woensdag 13 juli is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering in de pastorie van de Meerburg en om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Menswording.
 • Donderdagmiddag 14 juli wordt in de aula van uitvaartcentrum Soek de afscheidsviering gehouden voor Margit Blom – Moormann (die vrijdag 8 juli overleed in de leeftijd van 83 jaar). Aanvang: 13:30 uur. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de ernaast gelegen begraafplaats.
  ‘s Avonds is er avondgebed in de Menswording. Aanvang: 19:15 uur.
 • Zondag 17 juli is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering, waarin Thea Dingjan en Aafke Verheijen voorgaan. Met medewerking van het dames- en herenkoor.
 • De zomeraflevering van de nieuwsbrief is verschenen (aflevering 2016, nr. 7-8). Voor hen die de nieuwsbrief niet per email ontvangen ligt er een gedrukt exemplaar in de hal van de kerk.
 • Weblog ‘Uit de schaapskooi’ is deze week verhuisd naar een nieuw maar vertrouwd adres:
  www.parochiekerndegoedeherder.nl
  Het adres was al in gebruik voor de website die eind 2014 werd gestart. Maar omdat deze website niet meer werd bijgehouden en inmiddels verouderde informatie bevatte, is besloten om die (na overheveling van de bruikbare gegevens) op te heffen. De huidige volgers – vijftig in getal – wordt aangeraden hun emailadres opnieuw aan te melden bij de nieuwe weblog en zich af te melden voor de oude weblog. Zij krijgen dan via email melding van nieuwe berichten (1 à 2x per week). Een dringend advies voor iedere parochiaan met email: meldt u aan als volger en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws uit uw parochiekern.
 • De Goede Herderwijnen (rood en wit) en het boekje met Goede Herdermoppen van pastoor Olsthoorn zijn nog steeds verkrijgbaar. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Riet Heemskerk of tot de medewerkers in de koffiekamer.

Voor meer informatie over de vieringen tot eind september zie de Agenda van deze weblog.


De Boodschap teruglezen: Het enig noodzakelijke

Schriftlezingen van de vijftiende zondag door het jaar (C) – Deut. 30,10-14. – Kol. 1,15-20. – Luc. 10,25-37


Nieuwsbrief-icoon_kleinNieuwsbrief parochiekern De Goede Herder (2016, nr. 7-8)

Op vrijdag 8 juli publiceerde de redactie aflevering 2016, nr. 7-8 van de Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder. Lees hierin meer over de volgende onderwerpen:

 • Communicanten gefeliciteerd!
 • Vormelingen bouwen mee aan het rijk van God
 • Schaapskooiblog verhuisd
 • MIVA-campagne 2016 ‘Elk mens is het waard’
 • Bijzondere video-boodschap paus Franciscus
 • Promotie Tanja van Leeuwen
 • Parochieberichten
 • Vieringen De Goede Herder
 • Informatie rond de herinrichting

logo-HHPPRondom de Kerk 

Onlangs verscheen een nieuwe aflevering van Rondom de Kerk (jaargang 11, nr. 7: juli/augustus 2016). Het papieren nieuwsblad van de parochie HH Petrus en Paulus verschijnt zeven maal per jaar en kan bij u worden thuisbezorgd. Er is ook een digitale versie. Zie voor meer informatie de gelijknamige website.


Rotterdam.relThuis komen in de liturgie

Liturgie vieren vraagt vorming, vraagt kennis en vertrouwdheid met de symbolen. Bij het bisdom Rotterdam verschijnt daarom een nieuwe uitgave van Thuis komen in de liturgie. Liturgische catechese voor parochianen. Auteur is de benedictijner monnik Johan te Velde. Het boekje kost € 5,= en bevat 33 hoofdstukken. De eerste elf zijn besprekingen van onderdelen van de eucharistieviering, de volgende elf gaan in op de belangrijkste symbolen van de liturgie en het laatste elftal presenteert een keuze uit de vieringen van het kerkelijk jaar. De hoofdstukken van dit boekje zijn eerder verschenen tussen 2003 en 2006 in het bisdomblad van het bisdom Groningen-Leeuwarden en daarna in 2007 in boekvorm als uitgave van datzelfde bisdom. In deze nieuwe editie zijn de teksten hier en daar verbeterd en geactualiseerd. Lees meer


Nieuwsbrieven van het bisdom Rotterdam

Bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_dienenOnlangs verscheen aflevering 2016, nr. 5 (juli) van de Nieuwsbrief Dienen, waarin onder meer: Projectentocht in Leiden (11 juni) –  M25 Leiden groeit. – Nacht zonder dak in Hoogvliet (24 juni)  – Diocesane Caritas Instelling Bisdom Rotterdam: toekenningen en jaarverslag 2015 –  Kindervakantiekampen – Jubileum uitdeelpunt voedselbank (Rotterdam) – Schuldhulp – Open brief over werken van barmhartigheid – Wereldmissiemaand voor Fillipijnen.

bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_lerenOnlangs verscheen aflevering 2016, nr. 3 (juni) van de Nieuwsbrief Leren, waarin onder meer: Diocesane dag voor misdienaars en acolieten (17 september) – Kliederkerk – Diocesane werkgroep Huwelijk en gezin – Wereldjongerendagen – WJD@home: thuisblijversprogramma – Tiennerretraite bij de benedictinessen in Oosterhout (22-24 augustus)

bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_pastoraatOnlangs verscheen aflevering 2016, nr. 2 (juli) van de Nieuwsbrief Pastoraat, waarin onder meer: God in Nederland – Vrijwilliger in de kerk – Hou houd ik de Spirit erin?

 

Mededelingen (week 24)

Logo_DGHAfgelezen tijdens de viering van zondag 12 juni 2016 in de Menswording:

 • Woensdag 15 juni is er om 09:30 uur een eucharistieviering in de pastorie van de Meerburg en om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Menswording.
 • Donderdag 16 juni is er avondgebed in de Menswording. Aanvang: 19:15 uur.
 • Zondag 19 juni is er om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.
 • De Nieuwsbrief van juni ligt weer klaar op de tafel in de hal voor diegenen, die de brief niet digitaal kunnen ontvangen (zie ook hieronder).
 • De gelegenheidsuitgave De Vrolijke Kerk, 90 Goede Herdermoppen uit de verzameling van een oud-pastoor, is nog steeds verkrijgbaar (à € 5,00). Ook zijn de wijnen met het Goede-Herderetiket nog te koop. U kunt kiezen tussen rood, droog wit en zoet wit. De prijs bedraagt € 6,00 per fles. U kunt alles bestellen bij het secretariaat of bij de familie Heemskerk. Zie de weblog.

Voor meer informatie over de vieringen tot eind juni zie de Agenda van deze weblog.


Nieuwsbrief-icoon_kleinNieuwsbrief 2016, nr. 6

Op 11 juni publiceerde de redactie aflevering 2016/6 van de Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder.

Lees hierin meer over de volgende onderwerpen:

 • 55-jarig priesterjubileum Jan Olsthoorn
 • Terugblik Open Huis Meerburgkerk zondag 15 mei
 • Verkoop Goede Herderwijn en boekjes gaat door
 • 9 juli Nationale Bedevaart Brielle met opening Heilige Deur
 • De eenzaamheid verbreken (diocesane impulsdag)
 • Kindercatechese
 • Kindernevendiensten
 • Sponsortocht
 • Oproep vrijwilligers
 • Parochieberichten

Heeft u berichten voor de volgende nieuwsbrief? Graag aanleveren vóór vrijdag 1 juli 2016 bij de redactie via email: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com