Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 10)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 10 maart 2019, Eerste zondag van de veertigdagentijd (C): Deut. 26,4-10. – Rom. 10,8-13. – Luc. 4,1-13

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 10 maart

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Margreet van de Kletersteeg.– Lina Labordus-Kuilenburg. – Rita Pieterse-Zwetsloot.

Voor overleden parochianen: Alie Rotteveel. – Kees van Hoof. – Truus de Boer-van Wieringen. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Tootje Gründemann. – Kees van der Meer. – Trudy van der Kamp. – Bep en Joop Vorst.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 10 maart

Woensdag  13 maart is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is Pater van Ulden. Let op: In verband met de verkiezingen is er op 20 maart geen viering en geen Herdershof.

Donderdag 14 maart is er om 19:15 uur de tweede van een serie oecumenische vesperdiensten. Lokatie: Goede Herderkerk. Deze diensten in de Veertigdagentijd worden afwisselend gehouden in de protestantse kerk aan de Dorpstraat in Leiderdorp en in de Goede Herderkerk. Dit  jaar is het thema ontleend aan de rondzendbrief van Paus Franciscus: De zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Mens waar ben je? Voorgangers zijn Haro Hielkema en Leo Koot.

Zaterdag 16 maart wordt Sams kledingactie gehouden. Inzameling van kleding tussen 9:00 en 11:30 uur bij de Goede Herderkerk. Heeft u kleding die u niet meer draagt dan kunt die hier inleveren. De verkoop van deze kleding levert geld op dat direct besteed wordt om de nood in rampgebieden te verlichten. Met de opbrengst van de kleding zal Cordaid Mensen in Nood de mensen helpen op Sulawesi, die op 28 september 2018 door een aardbeving en een tsunami met aardverschuivingen getroffen zijn.

Zondag 17 maart is er om 09:30 uur. een eucharistieviering met medewerking van het tienerkoor. Voorganger is pastoor Broeders. Er is kinderopvang aanwezig.


Overleden: Mary Ruijgers

Op donderdag 7 maart is mevrouw Marie Ruijgers-Tieleman overleden in de leeftijd van 94 jaar. Tot op hoge leeftijd zong zij als sopraan in het koor van de Menswording. Zij was het die ervoor zorgde dat het inmiddels dierbare Mariabeeld in de corridor van onze Goede Herderkerk indertijd beschikbaar kwam voor het kerkgebouw van de Menswording te Leiderdorp. Het beeld is in de zomer van 2017 verhuisd naar de Rijndijk.

De uitvaartdienst voor Mary Ruijgers wordt gehouden op woensdag 13 maart om 12:45 uur in de Boerhaave aula van crematorium Rhijnhof te Leiden. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in restaurant Het Haagsche Schouw, Haagse Schouwweg 14 in Leiden.


Taizé-viering – Spreken over paus Franciscus

Zondagavond 17 maart om 19:00 uur wordt vanuit de parochiekern Lam Gods en samen met onze protestantse broeders en zusters, in de Maria Middelareskerk (Rijndijk 283, Leiden) een Taizé-viering gehouden. Het thema is LICHT. In deze Taizé-viering word je uitgenodigd om te zoeken naar verbondenheid met God door gebed, zingen, stilte en persoonlijke bezinning. In Taizé, dorpje in Frankrijk, is een oecumenische kloostergemeenschap gevestigd. Vele jongeren uit vele landen trekken jaarlijks naar Taizé om met elkaar deze verbondenheid te zoeken. Iedereen is van harte welkom. Lees meer over Taizé (via www.kro-ncrv.nl)

Op de maandagavonden 18 maart en 8 april wordt in de Petruskerk (Lammenschansweg, Leiden) twee avonden gegeven over paus Franciscus. Deze avonden worden gehouden door pastoor Broeders en Bas van Pampus. U bent van harte welkom. Aanvang 20:00 uur.


Op de twee avonden in de Petruskerk zal ongetwijfeld de boodschap ter sprake komen die paus Franciscus ons ter bezinning meegeeft op weg naar Pasen 2019. De boodschap verbindt de Veertigdagentijd met aandacht voor de schepping. Lees meer (via www.rkkerk.nl)

De bisschoppelijke Vastenaktie 2019 heeft dit jaar als thema “Schoon water verandert alles”. In de Goede Herderkerk wordt zondag 31 maart een deurcollecte gehouden voor de Vastenaktie, maar u kunt ook geld overmaken op het rekeningnummer van de Stichting Vastenactie. Lees meer

Van bekoring naar bekering – De zondagen van de veertigdagentijd vormen liturgische stapstenen met een sterke boodschap: God opent telkens weer nieuwe toekomst. Voor een overzicht en samenvatting van de zondagslezingen: Lees meer (via www.kerknet.be)


Paasbrodenactie 2019

Net als voorgaande jaren kunnen er weer Paasbroden besteld worden met de daarvoor bestemde bonnen. De verkoop van de bonnen is op zondag 17 en 24 maart. De paasbroden kunnen afgehaald worden op zondag 14 april. De opbrengst is bestemd voor het hulpverlenende werk van de samenwerkende Diaconieën van het diaconale centrum van De Bakkerij in Leiden. Lees meer

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 26)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 1 juli, de dertiende zondag door het jaar (B): Wijsh. 1,13-15;2,23-24. − 2 Kor. 8,7.9.13.15. − Marc. 5,21-43 of 5,21-24.35b-43

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 1 juli

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Helga Versteegen, die donderdag j.l. vanuit onze kerk is begraven. – Wim Pieterse. – Jan van Heek. – Ank Overdijk-Snoek. – Antoon  Ammerlaan. – Cor Duivenvoorden. – Ed Groenen.

Voor overleden parochianen: Patricia Bruines. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Ton Choufoer. – Frans Cortenbach. – Gitta Cortenbach-Penders. – Marja en Jan  Kooijman. – Hubertus van Mil. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 1 juli

Woensdag 4 juli is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 5 juli wordt om 11:00 uur de uitvaartdienst gehouden voor mevrouw Engelbertha Vorst-Visser, die op 28 juni overleed in de leeftijd van 88 jaar. Voorgangers zijn pastoor Broeders en Thea Dingjan-Zonneveld. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Zondag 8 juli is er om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongeren-middenkoor. Voorganger is Pastoor Broeders. Er is kinderopvang aanwezig.


Rondom de Kerk

Verleden week verscheen aflevering 13-7 (juli-augustus 2018) van Rondom de kerk in de HH. Petrus en Paulusparochie. In het parochieblad ondermeer een verslag van de inwijding van de Sint Jan met Pinksteren, en een interview met de jonge organist van ons dames- en herenkoor, de Portugees Antonió Pedrosa.


Eindverslag presynode

Jongeren uit de hele wereld waren van 19 tot 24 maart op uitnodiging van het Vaticaan in Rome bij elkaar om mee te denken in voorbereiding op de Gewone Algemene Bisschoppensynode die in oktober over hetzelfde thema zal worden gehouden. Een week praten en schrijven en communiceren met jongeren via social media resulteerde in een Engelstalig eindverslag, dat op Palmzondag aan paus Franciscus werd gepresenteerd. Deze week kwam de Nederlandse vertaling beschikbaar.

De jongeren vragen in het document aandacht voor hun persoonlijke leefwereld, ervaringen en gedachten en roepen op tot een ‘creatieve Kerk’. Een overzicht van de inhoud (met enkele toelichtende citaten tussen ronde haken):

1. Vorming van de persoonlijkheid (“Jonge mensen zoeken naar inzicht in zichzelf en naar gemeenschappen die ondersteunend zijn, authentiek en toegankelijk: die hen versterken.”) . – 2. Relatie met andere mensen (“In een geglobaliseerde en interreligieuze wereld moet de Kerk reeds bestaande theologische richtlijnen niet alleen voorleven maar ook uitwerken voor een vreedzame, constructieve dialoog met andere geloven en tradities.”). – 3. Jongeren en de toekomst (“Op veel plaatsen is er een brede kloof tussen de verlangens van jongeren en hun vermogen om voor de lange termijn beslissingen te nemen.”). – 4. Relatie met technologie (“Technologie kan schadelijk zijn voor de menselijke waardigheid als zij niet gewetensvol en zorgvuldig wordt toegepast en als de menselijke waardigheid niet centraal staat bij haar gebruik.”). – 5. Zoeken naar de zin van het leven (“Heel veel mensen die vertrouwen in instituten hebben verloren, zijn losgeraakt van georganiseerde religie en zouden zichzelf niet ‘religieus’ noemen. Maar jonge mensen staan open voor het spirituele.”). – 6. Jongeren en Jezus (“Jongeren moeten de missie van Christus tegenkomen, niet wat zij misschien opvatten als een onmogelijke morele eis”). – 7. Geloof en de Kerk (“Jongeren uiten het verlangen naar een Kerk die een levend getuigenis is van wat zij leert en die echtheid laat zien op het pad naar heiligheid, inclusief het toegeven van fouten en het vragen om vergiffenis.”). – 8. Roeping en de zin van het leven (“De jeugd begrijpt wel de algemene betekenis van zingeving aan het leven en leven voor een doel, maar weet vaak niet hoe dat te verbinden met roeping als gave en roep van God.”). – 9. Onderscheiding van de roeping (“We erkennen in het bijzonder de unieke problemen die jonge vrouwen tegenkomen bij de onderscheiding van hun roeping en plaats in de Kerk.”). – 10. Jongeren en begeleiding (“Mentoren horen jongeren niet als passieve volgers te begeleiden, maar naast hen te lopen en hen actieve deelnemers aan de tocht te laten zijn.”). – 11. De manier van de kerk (“De jongeren van vandaag verlangen naar een authentieke Kerk. We willen graag zeggen, met name tegen de hiërarchie van de Kerk, dat zij een transparante, gastvrije, eerlijke, uitnodigende, communicatieve, toegankelijke en interactieve gemeenschap moet zijn.”). – 12. Jonge leiders (“De Kerk moet jongeren bij haar beslissingsprocessen betrekken en hen meer leidende rollen geven. Deze posities zijn nodig op parochieel, diocesaan, nationaal en internationaal niveau, zelfs in een commissie voor het Vaticaan.”). – 13. Voorkeurplaatsen (“We zouden graag zien dat de Kerk ons ontmoet op de verschillende plaatsen waar zij nu weinig of niet aanwezig is”, zoals op straat en op internet). – 14. Te versterken initiatieven (“Daarom verwelkomen wij initiatieven die ons inzicht in de sacramenten, gebed en de liturgie bieden, om op een juiste manier ons geloof in de seculiere wereld te kunnen delen en verdedigen.”). – 15. Instrumenten die gebruikt kunnen worden (genoemd: multimedia; tussenjaarervaringen; kunsten en schoonheid; aanbidding, meditatie en contemplatie; getuigenis; het synodale proces).

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 24)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 17 juni 2018, de elfde zondag door het jaar (B): Ez. 17,22-24. – 2 Kor. 5,6-10. – Marc. 4,26-34

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 17  juni

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Helga Versteegen. – Wim Pieterse. – Jan van Heek. – Ank Overdijk-Snoek. – Antoon  Ammerlaan. – Cor Duivenvoorden. – Vincent Smeets.

Voor overleden parochianen: Nel en Zandbergen. – Jan Straathof. – Paula Sevat-Dries. – Carles Borremans; Ton Choufoer. – Aad en Erwin Duijndam. – Piet Hartwijk. – Corrie Zwetsloot-van der Meer. – Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Jan Roeleven. – Inge en Wim van Leeuwen. – Gerard Knigge. – Anna en Jan  Versteegen. – Helmi Vis-van Bilderbeek. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 17 juni

Woensdag 20 juni is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 24 juni is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pater L. van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het dames en herenkoor. Er is dan kindernevendienst.

Afgelopen week overleed in Spanje, na een ongelukkige val, Helga Versteegen, lid van het jongeren/middenkoor en trouw parochiaan. Het is nog onduidelijk wanneer de uitvaartdienst gehouden zal worden. Nadere berichtgeving volgt.


Vormselviering in de Petruskerk

Zaterdag 9 juni hebben 17 kinderen en 11 volwassenen uit onze parochie het sacrament van het H. Vormsel ontvangen. In een goed gevulde Petruskerk werd het een blijde viering, waarin onze bisschop mgr. Van den Hende voorging. In zijn preek hield hij de aanwezigen het leven voor van de twee apostelen aan wie onze parochie is toegewijd: de H. Petrus en de H. Paulus. Als zij niet vervuld waren geweest van de Heilige Geest, dan zou Petrus nooit zo dapper zijn geweest en was Paulus van een vervolger nooit een missionaris geworden. De Heilige Geest werkt in onze kerk.

De kinderen hebben een half jaar een traject gevolgd met als hoogtepunt de Are-You-Ready-dag in het voorjaar. We hopen en bidden dat de kinderen en de volwassenen de weg gaan vinden om mee te helpen onze kerk op te bouwen.

Namens de vormselwerkgroep, Sylvia Maenhout

     


Kerk in beeld: Hartebrugkerk

In de nieuwsrubriek ‘Kerk in beeld’ van www.kro.nl/katholiek wordt wekelijks de architectuur en inrichting van een Nederlandse kerk belicht. Deze week is dat de Leidse Hartebrugkerk uit onze  parochie. Het gebouw stamt uit 1836 en is toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen. In de volksmond staat het ook wel bekend als ‘Koeliekerk’, vanwege het opschrift op de neo-classistische voorgevel: Hic domus Dei est et porta coeli’, ’Dit is het huis van God en de poort van de hemel’. Lees meer

De beelden zijn ontleend aan de website www.kerkfotografie.nl. De interieurs van tientallen kerken (protestant en katholiek) zijn er voor elke provincie alfabetisch geordend per stad. In de afdeling Zuid-Holland is Leiden met acht kerken en Zoeterwoude met twee kerken vertegenwoordigd.


Key2Singing concerteert in de Goede Herderkerk

Op zaterdagavond 30 juni geeft het Leidse projectkoor Key2Singing een concert in onze kerk, getiteld ‘Tudors, Tunes & Teares’. In het programma spelen liefdesverdriet, melancholie en goddelijke troost de hoofdrol.

Key2Singing, een gezelschap van gedreven zangers, brengt liederen ten gehore van de Engelse componisten Dowland, Byrd en Purcell, uit de tijd van Renaissance en Barok. De sfeer van de muziek varieert van subtiel en ingetogen via meeslepend weemoedig tot licht en uitbundig.

Artistiek leider Margot Kalse: ”In die tijd was melancholia, ‘zwaarmoedigheid’, een hype en zeer in de mode. Dit had onder andere te maken met de onbereikbare liefde, het aanbidden van een dame van stand. Zulke liefdes waren bij voorbaat gedoemd om niet vervuld te worden, en dat is natuurlijk mooi materiaal voor de kunst van het dichten en componeren. Bij het gewone volk ging het er overigens een stuk ongecompliceerder aan toe, bijvoorbeeld bij het kiezen van een meisje op 1 mei, wanneer de Meiboom werd geplant. Daar hoorden vrolijke liederen bij en die laten we ook horen.”

Het programma biedt veel variatie, met geestelijke en wereldlijke liederen en met solo’s, duetten, kwartetten en koorwerk. De zang wordt begeleid op historische instrumenten: luit, theorbe en viola da gamba-consort.

Leidse middelbare scholieren Beeldende Vorming illustreerden de composities met schilder- en tekenwerk. Hun werk wordt in de ​Goede Herder​kerk tentoongesteld en kan in de pauze en na afloop van het optreden worden bezichtigd.

Aanvang: 20:00 uur. Voor entree en kaartverkoop klik op de beveiligd​e  omgeving van https://www.ticketkantoor.nl/shop/ghk

Namens Key2Singing, Annette van Gastel

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 17)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 29 april 2018, de vijfde zondag van Pasen (B): Hand. 9,26-31. – 1 Joh. 3,18-24. – Joh. 15,1-8

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 29 april

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Annie van Tilburg-van Vonderen. – Tootje Gründemann. – Alie Rotteveel-Veerman. – Hubertus van Mil. – Ton van der Voort. – Jacky Ponsioen-Rasué. – Bep van Rijn-Weerdenburg. – Franciscus Zaat.

Voor overleden parochianen: Lies en Adriaan Vreeburg. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Gijs Duivenvoorden. – Siem Heemskerk. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Marion van der Krogt-Zandvliet. – Patricia Bruines. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 29 april

Woensdag  2 mei is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. – In de meimaand (Mariamaand) is er om 14:30 uur rozenkransgebed, eveneens in de Mariakapel.

Zondag 6 mei is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Thea Dingjan-Zonneveld voorgaat. Met medewerking van het jongeren/middenkoor.

Zaterdag 26 mei is er hier in de kerk open huis, verdere informatie hierover volgt later. Er vindt dan ook verkoop plaats van allerlei spullen, inclusief boeken. Heeft u thuis nog boeken die u niet meer nodig heeft maar niet wilt weggooien? Lever ze in bij het secretariaat!


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Christus Dienaarkerk sluit – Sint-Janskerk heropent

In mei 2018 sluit de Christus Dienaarkerk aan de Van Swietenstraat in Zoeterwoude-Dorp na bijna vijftig jaar haar deuren. De geloofsgemeenschap gaat samen verder met die van de Sint-Jan. Het kerkgebouw aan de Zuidbuurtseweg heeft sinds 2016 een grondige renovatie heeft ondergaan.

Op woensdag 9 mei is er een slotviering in de Christus Dienaarkerk (aanvang: 20:00 uur).

Op zondag 13 mei kunnen belangstellenden deelnemen aan een fietstocht “Over de kerkepaden”. Het parcours heeft een lengte van ca. 20 km. De start is vanaf 10:00 uur in de Christus Dienaarkerk en het eindpunt is de Sint Jan, waar de koffie en broodjes klaar staan. Aanmelden is niet nodig.

Op zondag 20 mei (Eerste Pinksterdag) is er een plechtige eucharistieviering in de gerenoveerde Sint-Janskerk (aanvang: 11:30 uur). Voorgangers zijn bischop Van den Hende en pastoor Broeders.

Op maandag 21 mei (Tweede Pinksterdag) is er een laagdrempelige viering voor jong en oud (aanvang 9:30 uur). Daarna kunnen kerkgangers, buurtbewoners en overige belangstellenden een kijkje nemen in de verbouwde kerk, de toren beklimmen en genieten van hapjes, drankjes en muziek in de tuin (10:30-15:00 uur).


Nieuws uit het bisdom

De webberichten over gebeurtenissen en activiteiten in het bisdom Rotterdom worden regelmatig samengevat in een nieuwsbrief. Lees meer

 


Katholieke steun voor Nationaal Holocaust Museum

De Nederlandse Bisschoppenconferentie steunt het initiatief om een permanent Nationaal Holocaust Museum te realiseren. De rooms-katholieke kerk in Nederland wil eraan bijdragen, “dat de herinnering aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder de Joodse, levend blijft,” aldus de Utrechtse hulpbisschop Woorts, die namens de bisschoppen zitting neemt in de Raad van Ambassadeurs. Lees meer (via www.rkkerk.nl)

 

 

 

Lezingen, intenties, nieuws & mededelingen (week 2)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 14 januari 2018, de tweede zondag door het jaar (B): 1 Sam. 3,3b-10.19. – 1 Kor. 6,13c-15a;17-20. – Joh. 1,35-42


Misintenties 14 januari

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en speciaal om kracht voor een ernstig zieke vrouw en moeder.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Petronella Kocken-van Wensveen. – Jan van der Meer. – Hendrikus Smit. – Joop Vorst. – Christina de Goede-Juffermans, woensdag j.l. uitgedragen vanuit onze kerk. – Catharina Hermes-Zandvliet, zaterdag j.l. uitgedragen vanuit onze kerk.

Voor overleden parochianen Nel Bruines-Overmeer. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Gijs Duivenvoorden. – Jan de Vette. – Ton van Kempen. – André Vasen. – Siem Heemskerk. – Riet en Piet van Zijp. – Jaap en Riet van Diemen. – Truus de Boer-van Wieringen. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 14 januari

Maandag 15 januari is er een voorbereidingsavond van het H. Vormsel.

Woensdag 17 januari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 21 januari  is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het tienerkoor.


Proficiat!

Op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie ontving het echtpaar Freek en José Versteegen samen de Vrijwilligersprijs van Zoeterwoude (in de vorm van een fraaie sculptuur) . Freek zet zich als lid van de beheercommissie al jarenlang in voor De Goede Herderkerk; zijn vrouw José maakt zich een kwart eeuw verdienstelijk voor de lokale sport, onder meer als sportinstructeur bij MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen). Freek en José, van harte gefeliciteerd!

(Foto: Renske Versteegen)


Inluidmoment Actie Kerkbalans

Kerkbalans 2018 start op zaterdag 20 januari om 13:00 uur. Precies op dit tijdstip worden in meer dan 100 plaatsen door het hele land de kerkklokken geluid. In Leiden zal burgemeester  Lenferink de klok van de Hartebrugkerk luiden.

Wij nodigen iedereen die betrokken is bij Kerkbalans en iedereen die op een andere wijze betrokken is bij één van onze kerken van harte uit bij dit inluidmoment aanwezig te zijn. Na afloop wordt er koffie, thee en chocolademelk geschonken

Op zondag 21 januari worden de brieven met de invulstrookjes rondgebracht bij de parochianen van de Goede Herder.  De ingevulde strookjes worden op 28 januari weer opgehaald of u kunt de brieven terugbrengen naar het daarin vermelde adres.

Doe allen mee. Uw bijdrage is hard nodig. Bij voorbaat heel hartelijke dank.


Nieuwjaarsreceptie

De vrijwilligers van de H.H. Petrus en Paulusparochie konden elkaar gisteren in de St. Jan aan de Zuidbuurtseweg een zalig nieuwjaar wensen. Na de toespraken van de pastoors Smith en Broeders was er alle gelegenheid om rond te kijken en te zien hoezeer de herinrichting van dit kerkgebouw vordert. Binnen zien de nieuwe vloer met grijzen plavuizen (met daaronder vloerverwarming) en de verbouwde koorzolder er fraai uit. De glazen wand die de ruimte onder de koorzolder afscheidt van de kerkzaal en als ontmoetingsruimte gaat dienen, moet nog geplaatst worden. In een tweede fase zullen nog enkele ruimtes worden aangebouwd die dienst gaan doen als secretariaat, keuken en rouw/familiekamer. Met Pinksteren zal bisschop Van den Hende de heringerichte kerk inwijden.

     

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 1)


De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 7 januari 2017, Openbaring des Heren: Jes. 60,1-6. – Ef. 3,2-3a.5-6. – Mat. 2,1-12

 


Gebedsintenties 7 januari

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en speciaal om kracht voor een ernstig zieke vrouw en moeder.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Petronella Kocken-van Wensveen. – Jan van der Meer. – Hendrikus Smit. – Joop Vorst, die donderdag jongstleden vanuit onze kerk is uitgedragen.

Voor overleden parochianen Ton Choufour. – Jan Mooren. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Frans Cortenbach. – Marja en Jan Kooijman. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 7 januari

Op woensdag 10 januari is om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pastoor Broeders.
Om 12:00 uur is de uitvaartdienst voor mevrouw Christina Maria Josephina de Goede-Juffermans. Pastoor Broeders gaat voor in de gezongen eucharistieviering. Met medewerking van het koor van de Hartebrugkerk, waarvan mevrouw De Goede (83) veertig jaar lid is geweest.

Zondag 14 januari  is er om 09:30 uur een eucharistieviering, waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


Nieuwjaarsreceptie HHPP

De nieuwjaarsreceptie van de parochie H.H. Petrus en Paulus zal gehouden worden op zaterdag 13 januari in de St. Jan, Zuidbuurtseweg 14, Zoeterwoude Dorp. Aanvang 15:00 uur, sluiting ca. 16:30 uur.

 

 

 

 

 


Redemptoristenklooster Wittem in de verkoop

De paters redemptoristen te Wittem moeten hun 182 jaar oude klooster inclusief de monumentale bibliotheek noodgedwongen verkopen. Vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw is het klooster een belangrijk bedevaartsoord vanwege de verering aldaar voor de Heilige Gerardus Majella, een Italiaanse redemptorist uit de 18de eeuw. Lees meer (via www.kro.nl)

Goedherderlijke en andere kerstgroepen

kerstgroep1_20171223_141125_HDR

Al bijna acht eeuwen maken we Kerstmis zichtbaar en tastbaar met behulp van de kerststal. Het fenomeen dankt zijn ontstaan aan Sint Franciscus van Assisi, die tijdens de kerstnacht van 1223 buiten in de natuur de mis vierde met een levende kerststal, om de evangelielezing zo realistisch mogelijk uit te beelden. Het waren met name zijn volgelingen, de franciscanen, die het gebruik van kerstgroepen en kerststallen in kerken en gezinnen bevorderden.

De Goede Herderkerk beschikt over meerdere kerstgroepen, afkomstig uit de inventaris van twee parochies. Vorig jaar werden de houten beelden uit de Menswording – in 1986 als parochiekado bij gelegenheid van het 25-jarig priesterfeest van pastoor Olsthoorn aangeschaft in Duitsland – opgesteld in de nieuw heringerichte kerk aan de Rijndijk.

kerstgroep1_20171223_141112_HDR                          kerstgroep2_20171223_141230_HDR

Dit jaar is een heel bijzondere, ‘textiele’ kerststal aan de beurt. In 2002 vervaardigden parochianen van de Meerburg onder leiding van Edelyne Verhoosel (naar een idee van pastoor Versteegen) figuren uit tal van kleurige stoffen. Ze werden bevestigd op stroken vitrage van zodanige afmetingen dat deze als een soort toneelcoulissen achter elkaar en tegenover elkaar opgehangen kunnen worden in de gedachteniskapel.

Achter in het atrium bevindt zich een tweede ensemble met geschilderde gipsen beelden, geplaatst in een ‘rotslandschap-met-kerstboom’. De groep wordt al sinds mensenheugenis in de Meerburg gebruikt (wie van de parochianen weet eigenlijk hoe lang?).

kerstgroep2_20171223_141243_HDR

Het is zeker de moeite waard om beide groepen eens rustig te bekijken, voor of na de vieringen in de Kersttijd, of met Kindje wiegen op Eerste Kerstdag, 14:00 uur. Veel dank aan de vrijwilligers die de afgelopen dagen hard gewerkt hebben om onze kerk in kerstsfeer te brengen!

Wie nog meer kerstgroepen wil bekijken kan zich in de Leidse regio prima amuseren. In de Hooglandse Kerk kan men de houten beeldengroep uit de Menswording bewonderen, tijdelijk in bruikleen gegeven ter verhoging van de kerstsfeer aldaar. Op het plein ervoor is een kerstmarkt (waar vandaag opnamen zijn gemaakt voor het tv-programma ‘Joris’ Kerstboom’)

kerstgroep3_20171223_143716_HDR       Kerstgroep_St-Josephkerk_DSC01908

In de Josephkerk aan de Herensingel bevindt zich een stal van maar liefst zes meter hoog, tien meter lang en zeven meter breed. De levensgrote beelden zijn vervaardigd van was en al meer dan een eeuw oud. De kerststal kan bezichtigd worden op 26 en 27 december (13:00-15:00 uur).

Bossche kerststal_6Wie hierna nog tijd en zin heeft, kan natuurlijk ook afreizen naar de St. Janskathedraal in Den Bosch, waar Nederlands bekendste kerststal bezocht kan worden. Er is gekozen voor een opstelling waarbij de bezoeker tussen levensechte figuren doorloopt. Tot de blikvangers behoren verder zo’n honderd opgezette dieren. Er worden zo’n 100.000 mensen verwacht. Lees meer (via www.kro.nl)

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 45)

Allerzielen 2017

Allerzielen 2017 in de Goede Herderkerk: voor de overledenen van het afgelopen jaar is een licht ontstoken aan de Paaskaars en bloemenhulde gebracht. (Lees ook de overdenking van Joost Jansen, prior van de Abdij van Berne en pastoor van de Augustinusparochie, via katholiek.nl)

Allerzielen_IMG_6081     Allerzielen_IMG_6076     Allerzielen_IMG_6077

Na de woord- en gebedsviering op het kerkhof: Allerzielen in het Licht (foto’s Machteld Duijn)


bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 5 november 2017, de eenendertigste zondag door het jaar (A): 1 Mal. 1,14b – 2,2b.8-10. – 1 Tess. 2,7b-9.13. – Mat. 23,1-12


kaarsGebedsintenties 5 november

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en speciaal om kracht voor een ernstig zieke.

Voor de overledenen: Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Jan de Vette. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Nel Bruines- Overmeer. – Riet en Piet van Zijp. – Corrie Bousie. – Marja en Jan Kooijman. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Frans Cortenbach. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Wilhelmus Jacobus Maria Schalks, op 25 oktober overleden in de leeftijd van 94 jaar. De crematie heeft in stilte plaats gevonden.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 5 november

Vanmiddag om 13:00 uur wordt Daina Evy Holverda (roepnaam Evy) gedoopt, dochter van Rudolf Holverda en Daina Konter. Zij is op 17 november 2016 geboren.

Woensdag 8 november is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pastoor Broeders.

Zondag 12 november is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor. Na afloop zal er een diaconale kerkdeurcollecte worden gehouden. De pbrengst is bestemd voor De Bakkerij, waar de minsten worden gehoord en geholpen.

De nieuwe Rondom de Kerk van november/december ligt weer klaar. Neemt u een exemplaar mee bij het verlaten van de kerk? Het blad wordt niet meer thuis bezorgd.


RijntamboersKerkdienst opgeluisterd door De Rijntamboers

Tot verrassing van menige parochiaan werd de zondagviering van 29 oktober niet alleen muzikaal begeleid door het jongerenkoor; ook drumfanfare de Rijntamboers gaf acte de présence. Deze drumfanfare werd in oktober 1963 opgericht binnen de Meerburgparochie.

Ieder jaar in oktober viert men de ‘verjaardag’ met een optreden in onze kerk. In het verleden speelde men dan meestal met een aantal gezangen mee. Nu de groep behoorlijk gedecimeerd is, beperkte men de bijdrage aan de viering van j.l. zondag tot een stuk voor de dienst, tijdens de collecte en aan het slot. Na afloop van de viering werden nog enkele muziekstukken ten gehore gebracht. Pastoor Broeders feliciteerde de leden van De Rijntamboers met de verjaardag en sprak waardering uit voor het feit dat men jaarlijks in de kerk komt vieren.


logo-HHPPDiaconaal Weekend (11-12 november)

Komend weekend wordt in de parochie HH. Petrus en Paulus het Diaconaal Weekend gehouden. Op zaterdag, 11 november wordt dit weekend geopend met de onthulling van 7 eigentijdse kunstwerken, die in het afgelopen jaar door 7 groepen uit de Leidse samenleving zijn gemaakt. De opening van deze tentoonstelling vindt plaats op het Diaconaal Centrum De Bakkerij aan de Oude Rijn en begint om 13.00 uur. Iedereen is van harte welkom.


logo_kerkbalans-200x222Actie Kerkbalans

Inmiddels zijn wij bijna aan het einde van het jaar en nog niet alle toegezegde bijdragen van de Actie Kerkbalans zijn voldaan. Mocht u het vergeten, hierbij het vriendelijke verzoek uw bijdrage alsnog over te maken. Alvast hartelijk bedankt.

Freek Versteegen, penningmeester


appeltaartParochiedag: zondag 19 november

De eucharistieviering met voorganger pastoor Broeders, wordt feestelijk ondersteund door alle koren: het dames- en herenkoor, het jongerenkoor en het kinderkoor. Ook is er tijdens de viering kindernevendienst. De familiekamer, de Anna Martina kamer, wordt door pastoor Broeders feestelijk ingezegend.  Na de viering is er onder het nuttigen van koffie met iets lekkers uitgebreid tijd om een praatje te maken met pastoor Broeders. Ook zijn de diverse werkgroepen aanwezig. Als u vragen heeft over de werkgroepen stel ze gerust aan de medewerkers. Voor het lekkers bij de koffie hebben we uw hulp nodig. Uw baksels zijn van harte welkom (graag even melden aan Riet Heemskerk of het secretariaat). Heel de Goede Herder bakt?

 

 

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 36)

bijbel-deur_147174854848

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 3 september, de twee-en-twintigste zondag door het jaar (A): Jer. 20,7-9. – Rom. 12,1-2. – Mat. 16,21-27


kaarsGebedsintenties 3 september

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor de overledenen: Jan Mooren. – Frans Cortenbach. – Corrie Bousie. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Jan Roeleven. – Ivo Harteveld. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen. – Josephine van Galen. – Overleden Familie van Rijn.

Voor de overleden parochianen die onlangs uitgeleide zijn gedaan: Helmi Vis-van Bilderbeek. – Jan Remmerswaal. – Gijs Duivenvoorden.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 3 september

Dinsdag 5 september: huwelijksinzegening van Mayke Rotteveel en Sander Kalshoven met medewerking van het jongerenkoor. Voorganger is pastoor Broeders. Aanvang: 14:00 uur.

Woensdag 6 september is er om 10:00 uur een woord- en gebedsdienst in de Mariakapel.

Zaterdag 9 september is onze Goede Herderkerk van 11:00 tot 16:00 uur geopend in het kader van de Open Monumentendag. Onze kerk maakt deel uit van de monumentenroute door Leiderdorp en is tevens startpunt voor de monumentenroute die door Zoeterwoude loopt.

Zondag 10 september is er een eucharistieviering waarin pater Van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor. Tevens is er kindercrèche onder leiding van Stephanie Jägel.


logo-HHPPDonderdag 14 september vindt de Interparochiële  Ziekendag parochie HH. Petrus en Paulus plaats.  De dag – die is bestemd voor ouderen, zieken, voor wie aan huis gebonden zijn en voor belangstellenden – wordt gehouden in de Christus Dienaarkerk, Zoeterwoude-Dorp en duurt van 10.30 tot 16.00 uur. Opgeven bij het parochiesecretariaat HH Petrus en Paulus. Voor meer informatie zie de Flyer Interparochiële Ziekendag (pdf)

In het weekend van 16/17 september zal de eerste tieneractiviteit in het nieuwe seizoen weer plaatsvinden. De jongens gaan kamperen in de tuin van de Lodewijkkerk en de meisjes worden uitgenodigd om te logeren in een meidenstudentenhuis, ook in Leiden. Voor meer informatie zie de blogpost van 13 augustus hieronder.


projectkoorProjecttienerkoor

Binnenkort start er in de Goede Herderkerk een projecttienerkoor voor jongeren tussen de 12 en 20 jaar! We beginnen met een koor dat op projectbasis enkele vieringen per jaar zal zingen. Voor deze vieringen zullen we gezamenlijk een aantal repetities plannen, zodat iedereen die wil, mee kan zingen! Dus ben je tussen de 12 en 20 jaar en hou je van zingen? Meld je aan bij Veronique van der Hulst (email: veronique_de_vries@hotmail.com).

 


Augustinus_108324212302128 augustus: hoogfeest van H. Augustinus

Op 28 augustus vierde de kerk de gedachtenis van een kerkvader die ruim zestien eeuwen geleden leefde: Augustinus (354-430), bisschop van Hippo in Noord-Afrika. Zijn gedachtengoed en spiritualiteit zijn nog steeds actueel, aldus Denis Hendrickx, abt van de Norbertijnenabdij Berne (waar de kloosterlingen leven volgens de regel van Augustinus). Lees meer (via katholiek.nl)

Zie ook het lemma in het Katholiek ABC (via www.kro.nl)

Oudste afbeelding van Augustinus, als leraar (fresco uit het oorspronkelijke Lateraans paleis te Rome, eind zesde eeuw).

 


Bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_dienenNieuwsbrief bisdom Rotterdam

Onlangs verscheen een nieuwe aflevering van de diocesane nieuwsbrief Dienen (nr. 6, augustus 2017). Lees hierin meer over: Lokale ‘Walks of Peace’. – Vakantieproject Gouda. – Jobhulpmaatje Zoetermeer. – Beweging Sint Christoffel Duurzaamheid. – Eerste lustrum fietsmaatjes Teylingen. – Eigen doelen Vastenactie. – Augustinusproject. – Ontmoetingsdag Missio. – Startdag Vastenactie. – Aantal kinderen in bijstand gegroeid. – Agenda.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 35)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 27 augustus 2017, de eenentwintigste zondag door het jaar (A): Jes. 22,19-23. – Rom. 11,33-36. – Mat. 16,13-20


kaarsGebedsintenties 27 augustus

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor de overledenen: Ton Choufoer. – Ton van Kempen. – Sacha Lim. – Paul Snijders. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, moeder en Martin Hendriks. – Marion van der Krogt. – Siem Heemskerk. – Overleden familie Van der Hulst-van der Geest. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overleden parochianen die onlangs uitgeleide zijn gedaan: Helmi Vis-van Bilderbeek. – Jan Remmerswaal. – Gijs Duivenvoorden.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 27 augustus

Woensdag 30 augustus is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 27 augustus is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering, waarin Thea Dingjan voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.

Dinsdag 5 september: Huwelijksinzegening van Mayke Rotteveel en Sander Kalshoven.

De HH. Petrus en Paulusparochie organiseert het komende jaar weer diverse bijeenkomsten voor tieners. De eerste bijeenkomst (met overnachting) is gepland in het weekend van 16-17 september. Voor meer informatie zie hieronder de blogpost van 13 augustus.

Wilt u kopij voor de komende nieuwsbrief uiterlijk vrijdag 1 september inleveren via email: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com


kerkproeverij_8870Op initiatief van de Raad van Kerken wordt in het weekend van 9 en 10 september landelijk de campagne Kerkproeverij gehouden. U kunt dan iemand uitnodigen om mee te komen naar de kerk en iets te proeven van het geloof, van de kerksfeer, van wat ons sterkt en goed doet.

In de kerk liggen uitnodigingskaartjes die u voor dit doel kunt meenemen. Vul daarop plaats en tijd in en nodig iemand ermee uit: een kennis, een van uw buren of misschien een collega. In Engeland, waar het initiatief vandaan komt, heeft men gezien hoe leuk mensen het vinden om eens te komen ‘proeven’.

Bij de Kerkproeverij zijn deze ‘gasten’ natuurlijk ook welkom na de viering op de koffie.

Laten we aansluiten bij dit landelijk initiatief en proberen anderen wat te laten proeven van ons geloof. Wie weet smaakt het naar meer!

Lees ook de column van Leo Fijen over kerkproeverij (via www.kro.nl). Tot slot nog enkele tips:

  • Denk goed na over wie je uitnodigt. Mensen uitnodigen met wie je weinig relatie hebt, werkt meestal niet. Het gaat om buren, kennissen of vrienden die niet (meer) naar de kerk gaan en met wie je een relatie hebt, die jou vertrouwen.
  • Houd de uitnodiging luchtig, vrijblijvend: “Zou het je wat lijken om een keer mee te gaan naar mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden. Deze zondag is speciaal voor gasten.”
  • Nodig mensen persoonlijk uit, niet via een briefje door de brievenbus.
  • Vertel erbij dat er niets van hen verwacht wordt, en dat ze kunnen gaan ‘zoals ze zijn’.
  • ‘Succes’ is niet als mensen ‘ja’ zeggen. ‘Nee’ is ook een antwoord.

NalatenNalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart

Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Dat kan onder meer door de kerk als begunstigde op te nemen in uw testament. In een testament kunt u vastleggen dat u naast kinderen, familie of vrienden ook de kerk laat delen in wat u zelf mocht ontvangen.

Met uw nalatenschap draagt u bij aan een kerk die ook in de toekomst een levendige gemeenschap vormt die diaconaal en missionair aanwezig is in de directe omgeving en in de wereld. Wat u nalaat krijgt zo een bestemming dichtbij huis en dichtbij uw hart. Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na te laten aan onze kerk, neem dan contact op met penningmeester Freek Versteegen (email: mft.versteegen@wxs.nl)