Lezingen, intententies en mededelingen (week 30)

 

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingens van zondag 23 juli 2017, de zestiende zondag door het jaar (A): Wijsh. 12,13.16-19. – Rom. 8,26-27. – Mat. 13,24-43 of 24-30


kaarsGebedsintenties 23 juli

Patricia Bruines. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Truus de Boer-van Wieringen. – Sacha Lim. – Marion van der Krogt. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 23 juli

Woensdag 26 juli is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 30 juli is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor J. Smith voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 29)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 16 juli 2017, de vijftiende zondag door het jaar (A): Jes. 55,10-11. – Rom. 8,18-23. – Mat. 13,1-23 of 1-9


kaarsGebedsintenties 16 juli

Voor de overledenen: Maarten van der Ploeg. – Riet en Jaap van Diemen. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Ester van Delft- Detic. – Paula Sevat-Dries. – Siem Heemskerk. – Lies en AdriaanVreeburg. – Josephine van Galen. – Overleden  familie Van Rijn.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 16 juli

Vanmiddag om 13.00 uur worden Elisabeth en Emily van der Lee gedoopt door pastoor Broeders.

Woensdag 19 juli is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdagavond 20 juli geeft Pater Frans van der Poel in het atrium een lezing over zijn werk en leven in Brazilië. U bent allen van harte welkom. Aanvang: 20:00 uur.

Zondag 23 juli is er om 9:30 een eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


telefoonSecretariaat weer telefonisch bereikbaar

Enkele dagen geleden heeft KPN de telefoon van het secretariaat overgezet van de pastorie naar de nieuwe lokatie. U kunt op maandag-, woensdag- en vrijdagochtenden weer bellen!

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 28)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 9 juli 2017, de veertiende zondag door het jaar (A): Zach. 9,9-10. – Rom. 8,9.11-13. – Mat. 11,25-30.


kaarsGebedsintenties 9 juli

Nel Bruines-Noordermeer. – Jan de Vette. – Siem Heemskerk. – Jan van der Meer. – Truus de Boer-van Wieringen. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Overleden  familie Van Rijn.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 9 juli

Woensdag 12 juli is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel.

Zondag 16 juli is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pater Frans van der Poel O.F.M. en Leo Koot voorgaan. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Het zomernummer van de Nieuwsbrief is uit (7-8: juli-augustus). Zie de blogpost hieronder.


Gouden priesterfeest Frans van der Poel

Op zondag 16 juli zal Frans van der Poel in onze kerk gedenken dat hij vijftig jaar geleden tot priester is gewijd. Pater Frans van der Poel O.F.M. is een oude bekende voor Zoeterwoudenaren:

Pater F. van der Poel“Ik ben geboren in Zoeterwoude aan de Hoge Rijndijk, niet ver van de Meerburgkerk, op 3 augustus van het jaar 1940. Ik leerde zwemmen in de Rijn en ging naar de Sint-Bernardusschool. Ook werd ik misdienaar in de tijd van pastoor Hermans en koster Henk van der Hoeven. In die tijd baden we nog alles in het Latijn. Mijn vader zat op het kerkkoor en leerde mij fluit spelen. Wij waren acht broers en zusjes – Frans, Joke Tineke, Mieke, Ton, Jos, Gerrit en Piet-Hein (overleden vier jaar oud). Nog pas 13 jaar oud ging ik studeren op het seminarie Hageveld, in Heemstede waar onze heeroom Gé van der Poel leraar was. Ook hadden ook nog een heeroom Frans die missionaris was in Afrika. Die twee ooms waren zeer geliefd in de familie. In 1960 trad ik in bij de Franciscanen, waar ik filosofie en theologie studeerde en priester werd gewijd in 1967. In datzelfde jaar mocht ik als missionaris naar Brazilie. Na het Concilie (1963-1965) veranderde er veel in de kerk en dat moest ook wel. Ik heb bijvoorbeeld nooit een Latijnse mis gedaan. De kerk is het volk gods. Daarom deden de Latijns-Amerikaanse  bisschoppen in 1968 hun bijbelse optie voor de armen.  We zitten nu in 2017, dus dat is nu precies vijftig jaar geleden. In die halve eeuw is er heel wat gebeurd. Veel heb ik kunnen leren van de cultuur en van het geloof van het Braziliaanse volk. Daarvoor, God zij dank! Vandaag en alle dagen. Onze Vader in de hemel, ere zij Uw naam! Komt u het mee vieren…”.


bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_lerenNieuwsbrief Leren nr. 3 (juli 2017)

Onlangs verscheen vanuit het bisdom Rotterdam een nieuwsbrief Leren (2017/3). Lees hierin meer over: Vieringen voor jong en oud (Brielle). – Kerkennacht. – Kerk Vol Talenten (Gouda). – Symposium: ‘Mijn kind ik gun je het beste’. – Compendium voor de nieuwe evangelisatie. – M25 goes Dordrecht. – Broeder van Taizé in Nederland. – Nacht zonder dak. – Wereldjongerendagen.


nieuwe bijbelVakantielectuur: meditatief lezen?

De zomervakantie is een uitgelezen moment om te ontspannen en een goed boek ter hand te nemen.  Hoe je die vrije tijd spiritueel vruchtbaar maakt, lees je op kerknet.be

Alvast twee suggesties:

  • Nieuwe uitgave van het Nieuwe Testament en de Psalmen in de Willibrordvertaling. Lees meer
  • Benoît Standaert, De apostel Paulus: meesterlijk in denken, bidden en liefhebben (2017). Lees meer

 

 

 

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 27)

bijbel-deur_147174854848

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 2 juli 2017, de dertiende zondag door het jaar (A): 2 Kon. 4,8-11.14-16a. – Rom. 6,3-4.8-11. – Mat. 10,37-42.


kaarsGebedsintenties 2 juli

Voor de overledenen: Ton Choufoer. – Marja Kooyman. – Jan Mooren. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Corrie Bousie. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Frans Cortenbach. – Ivo Hartevelt. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 2 juli 

Vanmiddag om 13:00 uur wordt Rohan Almu gedoopt door pastoor Broeders.

Woensdag 5 juli is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 9 juli is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


Rotterdam.relNieuwe priesterraad in bisdom Rotterdam

Onlangs werden verkiezingen gehouden ten behoeve van de samenstelling van de priesterraad voor de nieuwe periode van vijf jaar. De nieuwe priesterraad, waartoe ook pastoor Walter Broeders behoort, helpt bisschop van den Hende in het bestuur van het bisdom. Lees meer


Greco,_El_-_Sts_Peter_and_PaulHoogfeest van Petrus en Paulus

Op donderdag 29 juni herdacht de katholieke kerk de patroonheiligen van onze parochie, in het bijzonder hun marteldood, die volgens de overlevering plaatsvond in Rome tijdens de christenvervolging onder keizer Nero. El Greco vervaardigde rond 1592 van deze twee steunpilaren van de jonge kerk een dubbelportret (thans in de Hermitage, Sint-Petersburg). Petrus, de eerste der apostelen, staat links op het schilderij, met in zijn hand een sleutel. Rechts steunt Paulus, de apostel van de heidenen, met zijn hand op een boek. (Links naar katholiek ABC, www.kro.nl)

Lezingen, intenties, mededelingen en nieuw (week 26)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 25 juni 2017, de twaalfde zondag door het jaar (A): Jer. 20,10-13. – Rom. 5,12-15. – Mat. 10,26-33


kaarsGebedsintenties 25 juni

Voor de overledenen: Nel en Jan Zandbergen. – Paula Sevat-Dries. –

Sacha Lim. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, moeder en Martin Hendriks. – Marion van der Krogt-Koelewijn. – Josephine van Galen. –Overleden familie Van Rijn.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 25 juni

Woensdag 28 juni is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 2 juli is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering, waarin L. Koot voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.

Zondag 2 juli is er ’s-middags een doopviering voor Rohan Almu.


tulpen-voor-de-pausStaatsbezoek aan het Vaticaan

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdagochtend als onderdeel van het staatsbezoek aan Italië ook Vaticaanstad bezocht. Ze schonken de paus een vaas met witte en gele tulpen, een verwijzing naar de kleuren van de Vaticaanse vlag. Ook kreeg Franciscus tulpenbollen cadeau. De koning ontving op zijn beurt uit handen van de generaal-overste van de Jezuïetenorde de bevelhebbersstaf in bruikleen, die wordt toegeschreven aan de ‘Vader des Vaderlands’, prins Willem van Oranje (1533-1584). Lees meer

 


logo_kerkbalans-200x222Bijzonder resultaat parochies actie Kerkbalans 2015 

In 2015 ontvingen parochies met de actie Kerkbalans landelijk ruim € 49 miljoen aan giften. Dat is een daling vergeleken met het jaar ervoor van 2,4%. De opbrengst van de actie Kerkbalans van parochies in het bisdom Rotterdam laat evenwel een stijging zien van 6,6%. Lees meer

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 25)

symbool-vader-en-kind1

 

Sacramentsdag

Vormseldag

Vaderdag

 


bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

De schriftlezingen van zondag 18 juni, Feest van het H. Sacrament: Deut. 8,2-3.14b-16a. – 1 Kor. 10,16-17. – Joh. 6,51-58


kaarsGebedsintenties 18 juni

Voor de overledenen: (zaterdag 17 juni) Opa Piet en Oma Hetty van der Helm-Dils. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen. – Jan Roeleven. – Ivo Harteveld. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn – (zondag 18 juni) Patricia Bruines. – Manuel Valiñas Priëto. – José Gregorio Bernardus. – Fam. Vlasveld. –– Corrie Zwetsloot-Van der Meer. – Piet Hartwijk. – Nel en Jan Zandbergen. – Jan Straathof. – Jan van de Meer. – Riet en Jaap van Diemen. – Ester van Delft-Detic. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.

Uit dankbaarheid.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Mededelingen 18 juni

hgeest-vormselVan harte feliciteren wij alle vormelingen van de Petrus-en-Paulusparochie (en hun ouders) die zaterdag uit handen van mgr. Van den Hende het Sacrament van het Vormsel ontvingen. Welkom in onze parochiegemeenschap!

Woensdag 21 juni is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 25 juni is er een eucharistieviering, waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor. Aanvang: 09:30 uur

Brieven met informatie over diverse catecheseactiviteiten in de komende weken liggen achter in de kerk op tafel.


kerknet-beVaderdag – Wat voor een vader is onze God?

Mogen we in God echt een vader zien? En wat voor een dan? Volgens de Bijbel één met (baar)moederlijke trekjes. Lees meer


Willem-Alexander-MaximaStaatsbezoek aan Vaticaan

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima brengen donderdag 22 juni op uitnodiging van paus Franciscus een staatsbezoek aan het Vaticaan. Het staatsbezoek van het koninklijk paar onderstreept de bilaterale en multilaterale banden tussen Nederland en het Vaticaan. Lees meer (via rkkerk.nl)

 


make-friendsOproep tot interreligieuze vriendschap: Make Friends

De meest prominente leiders van de wereldreligies, onder wie paus Franciscus, hebben woensdag gezamenlijk een oproep tot eenheid gedaan. Zij vragen hun medegelovigen vrienden te maken onder mensen met een ander geloof. Bekijk de videoboodschap (via www.kro.nl)


rome-koepel-sint-pieterBedevaart naar Rome

Het bisdom organiseert in de herfstvakantie een bedevaart naar Rome. Aanmelden voor de bedevaart kan tot 15 juli. Lees meer (via bisdomrotterdam.nl)

 

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen & nieuws (week 24)

 

abdij-van-egmond

Open Kloosterdagen (foto Adelbertabdij, Egmond)


bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 11 juli 2017, Feest van de H. Drie-eenheid: Ex. 34,4b-6.8-9. – 2 Kor. 13,11-13. – Joh. 3,16-18


kaarsGebedsintenties 11 juli

Voor de overledenen: Nel Bruines-Overmeer. – Jan de Vette. – Siem Heemskerk. –  Riet en Piet van Zijp. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Ada van der Meel-Slats. – Ina van der Velde. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overleden parochianen die onlangs uitgeleide zijn gedaan: Toos Wagenaar. – Marion van der Krogt-Koelewijn.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 11 juli

Maandag 12 juni is er van 19:30-21:00 uur generale repetitie en biechtgelegenheid voor de vormelingen.

Woensdag 14 juni is er om 10:uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zaterdag 17 juni zal bisschop H. van den Hende tijdens de eucharistieviering het  sacrament van het Vormsel toedienen aan de jongeren uit de H.H. Petrus en Paulusparochie. Met medewerking van het jongerenkoor. Aanvang: 19:00 uur.

Zondag 18 juni is het Sacramentsdag. Er is om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en Herenkoor. Tevens is er kindernevendienst.

Brieven met informatie over diverse catecheseactiviteiten in de komende weken liggen achter in de kerk op tafel.


Open Kloosterdagen

Bijna veertig kloosters zetten deze zaterdag en zondag tijdens de Open Kloosterdagen hun deuren open voor belangstellenden. De bewoners willen hiermee de spirituele traditie van de deelnemende kloostergemeenschappen onder de aandacht brengen van het grote publiek. Lees meer (via KRO Nieuws)


DiakenFrankemoelle_950pix_1Katholiek onderwijs: dit zijn onze waarden

Beluister diaken Titus Frankemölle, werkzaam in het onderwijs: “We zijn allemaal gevormd naar het beeld van God. Dat betekent dat wij met zijn allen, iedereen, niemand uitgesloten, welkom zijn. Welkom op school. Welkom om een gemeenschap te vormen. Welkom om voor elkaar ook te zorgen” (video via katholiekleven.nl)

 


borgman618x415-618x330Vrede in de plaats van onze angst – Pinksterpreek

In het Pinksterweekend preekte Erik Borgman in de kerk van het Dominicanenklooster in Zwolle. Over hoe Gods Geest ons leven binnenkomt: “De God die Jezus belichaamde komt in de Geest in een nieuwe gestalte aanwezig, een gestalte die het leven van binnenuit doorzichtig maakt en die wat zich voordoet als pijn en onverslaanbare tegenstand onthult als barensweeën van de ware wereld.” Lees meer (via www.debezieling.nl)


elistokEli Stok tot priester gewijd

Op zaterdag 10 juni heeft Mgr. Van den Hende door handoplegging en gebed Eli Stok (27) tot priester gewijd voor het bisdom Rotterdam. De wijding vond plaats in de kathedraal van Rotterdam tijdens een plechtige eucharistieviering. Hoe is het om priester te worden in deze tijd? Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl)

 

Pinksteren 2017

Pinksteren - mosaic-409427__340

Foto: Pinksterenmozaïek (copyright: Pixabay)


bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 4 juni 2017, Hoogfeest van Pinksteren: Hand. 2,1-11. – 1 Kor. 12,3b-7.12-13. – Joh. 20,19-23


kaarsGebedsintenties 4 juni

Voor de overledenen: Ton Choufoer. –  Jan Hockx en Lidwien Hockx-van der Klugt. – Trudy van Veen-Hockx. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Marja Kooijman. – Jan Mooren. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Corrie Bousie. – Frans Cortenbach. – Gerard Knigge. – Anna, Jan en Marianne Versteegen. – Jan Roeleven. – Ivo Harteveld. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eyk. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overleden parochianen die onlangs uitgeleide zijn gedaan: Cees Slingerland. – Toos Wagenaar. – Marion van der Krogt-Koelewijn.

Voor Pierre Reijs, dezer dagen overleden.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 4 juni

Woensdag 7 juni is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pastoor Broeders. Voor vervoer vanuit en naar Leiderdorp wordt gezorgd.

Zondag 11 juni is er een woord- en gebedsviering, waarin Leo Koot voortgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Er zijn diverse catechese-activiteiten in de HH. Petrus en Paulusparochie:

  • Vrijdagavond 9 juni: ‘Film en Spiritualiteit’. Dit keer de film ‘In the shoes of the Fisherman’ (1968). Aanvang: 20:00 uur. Plaats: Romanuszaal, Lange Mare 79 te Leiden. Voorafgaand hieraan is er een eenvoudige maaltijd, die om 18:00 uur begint. Graag aanmelden bij secretariaat Hartebrug (telefoon 071-5120401; e-mail: Hartebrugkerk@kpnmail.nl)
  • Dinsdagochtend 13 juni: ‘Franciscaans wandelen’. De Franciscaanse  lekenorde in Leiden organiseert samen met de HHPP in de persoon van Sjoerd Loozen een informatieve tocht van een uur met momenten van bezinning over spiritualiteit en vrede. Aanvang: 10:30 uur. Start vanaf de Romanuszaal, Lange Mare 79 te Leiden. Deelname is gratis. a afloop is er een gezamenlijke maaltijd
  • Woensdagavond 14 juni: ‘Elkaar verstaan’. Tweede en laatste avond over de Tafel van de Heer in oecumenisch verband. Door pastoraal werker Marlène Falke en dominee Ellis Ezinga (wijkgemeente Leiden Zuidwest). Plaats: ‘De Verdieping’, Stevensbloem 269 boven de Digros. Tijd: 19:30-21:00 uur.
  • Donderdagavond 15 juni: Bijbelavond door Marieke Maes. Aanvang 20:00  uur. Plaats: Antoniusparochie, Boshuizerlaan 11 te Leiden.

Banner_Pinksteractie-2017Pinksteractie

De deurcollecte die vandaag werd gehouden als afsluiting van de Week Nederlandse Missionaris is in zijn geheel bestemd voor de Pinksteractie. Dit jaar is er aandacht voor Ellen Schouten, missionair werker in Venezuela en father Nol Verhoeven, Mill Hill-missionaris in Kameroen. Omdat zij willen werken aan een wereld waarin ieder mens telt. Lees meer


Bisschop-van-den-houtRon van den Hout tot bisschop gewijd

Op zaterdag 3 juni is in de Sint-Jozefkathedraal in Groningen Ron van den Hout tot bisschop gewijd. De hoofdconsecrator was kardinaal Wim Eijk, aartsbisschop van Utrecht; de beide co-consecratoren waren Gerard de Korte en Rob Mutsaerts. In zijn toespraak benadrukte Van den Hout: ‘Geloof en kerk horen echt bij elkaar.’ Lees meer

 


kerknet-beGods geest op het spoor komen

Pinksteren is het feest van de zending van de Geest.

Hoe bereiden we ons daarop voor? Lees meer

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 22)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 28 mei 2017, de zevende zondag van Pasen (A): Hand. 1,12-14. – 1 Petr. 4,13-16. – Joh. 17,1-11a


kaarsGebedsintenties 28 mei

Voor de overledenen: Kees Borst en familie. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Riet en Jaap van Diemen. – Jan van der Meer. – Sacha Lim. – Paul Snijders. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, moeder en Martin Hendriks. – Josephine van Galen. – Overleden  familie Van Rijn.

Voor de overleden parochianen die onlangs uitgeleide zijn gedaan: Cees Slingerland. – Toos Wagenaar. – Marion van der Krogt-Koelewijn.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart


Logo_DGHMededelingen 28 mei

Dinsdag 30 mei is er om 20:00 uur de tweede ouderavond van de vormelingen in de pastoriezaal links naast de Petruskerk, Lammenschansweg, Leiden.

Woensdag 31 mei is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Vooraf vindt het rozenkransgebed plaats. Voor vervoer vanuit en naar Leiderdorp wordt gezorgd.

Woensdag 31 mei begint de eerste van twee catechese-avonden over het thema ‘Elkaar verstaan’, met een gezamenlijke maaltijd (van 18:00-19:30 uur), in ‘De Verdieping’, Stevensbloem 269 (boven Digros) in Leiden. De tweede avond vindt plaats op woensdag 14 juni van 19:30 tot 21:00 uur in de Antoniuskerk, Boshuizerlaan 11 in Leiden.

Zondag 4 juni is het Hoogfeest van Pinksteren. Er is om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.

Onlangs kwam aflevering 12-6 (mei-juni 2017) van Rondom de Kerk uit. Er liggen exemplaren achterin de kerk maar er is ook een digitale versie beschikbaar

Er zijn ook exemplaren beschikbaar van het bisdomblad Tussenbeide.


Rob-Kurvers_20170528_104123_HDREmeritus-pastoor Rob Kurvers 50 jaar priester

Vandaag ging Rob Kurvers voor, die verleden week in de Haagse St. Paschalis Baylonkerk zijn gouden priesterfeest vierde. Namens onze geloofsgemeenschap feliciteerde lector Machteld Duijn pastor Kurvers aan het einde van de dienst met dit jubileum en overhandigde hem een fles ‘Goede Herderwijn’.

Rob G.A. Kurvers werd in 1967 priester gewijd voor het bisdom Rotterdam. Hij studeerde liturgie en kerkelijk recht in Rome. Hij deed zijn pastorale ervaring op zowel in het onderwijs als in het basispastoraat, voornamelijk in de regio Den Haag. In de jaren 2003-2007 begeleidde hij de fusie van vier parochies in het stadsdeel Haagse Hout tot de H. Driekoningenparochie, in 2015 als parochiekern opgegaan in de Haagse clusterparochie Maria Sterre der Zee.

Rob Kurvers is sinds 2014 met emeritaat. Van zijn liefde voor de liturgie getuigen twee boeken waarin hij overwegingen voor de zon- en feestdagen voor het kerkelijk jaar bundelde:

 

Hemelvaartsdag 2017

Hemelvaart_20170525_095640_HDR_02          Hemelvaart_20170525_111355_HDR_02

Hemelvaartsdag in de Goede Herderkerk


De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van donderdag 25 mei 2017, Hemelvaart van de Heer: Hand. 1,1-11. – Ef. 1,17-23. – Mat. 28,16-20


Gebedsintenties 25 mei

Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen. – Marianne Versteegen. – Jan Roeleven. – Josephine van Galen. – Overleden  familie Van Rijn.

Voor de overleden parochianen die onlangs uitgeleide zijn gedaan: Cees Slingerland. – Toos Wagenaar. – Marion van der Krogt-Koelewijn.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart


kerknet-beHemelvaart in drie krachtlijnen

Valt Hemelvaart te vergelijken met de goede vriend die we begeleiden naar de luchthaven, en die we uitwuiven voordat hij afreist? Lees meer