Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 51)

De boodschap teruglezen

Zondag 23 december 2018: Vierde zondag van de Advent (C):  Mich. 5,1-4a. – Heb. 10,5-10. – Luc. 1,39-45

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 23 december

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Simon Honselaar. – Trudy van der Kamp. – Cees van der Meer. – Finette den Tex-Lips.

Voor overleden parochianen: Sacha Lim. – Paul Snijders. – Pieter Frijns. – Anky Overdijk. – Ivo Hartevelt. – Ella van Eijk. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Jan Roeleven. – Helga Versteegen. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 23 december

Maandag 24 december is het Kerstavond.

  • Om 19:00 uur is er een woord- en gebedsviering waarin Thea Epskamp voorgaat. Met met medewerking van het kinderkoor en tienerkoor.
  • Om 21:00 uur. (niet om 21:30!!) is er een eucharistieviering waarin pater Moons O.F.M. voorgaat.
  • Om 23:30 uur is er een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongeren/middenkoor.

Dinsdag 25 december (Eerste Kerstdag) is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

  • Om 14:00 uur is er ‘Kindje wiegen’ voor de allerkleinsten met Stephanie Jägel. Er wordt een kerstverhaal voorgelezen en er worden liedjes gezongen om er een gezellig samenzijn voor de kinderen er van te maken.

Zondag 30 december (Feest van de H. Familie) is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastor Versteegen voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Dinsdag 1 januari, op Nieuwjaarsdag, is er om 09:30 uur een eucharistieviering met samenzang en muzikale ondersteuning. Voorganger is pastoor Broeders.


Onze schaapskooi in beeld (21)

De dienst van lezingen en liederen op weg naar Kerstmis die zondagmiddag 16 december plaatsvond, heeft zo’n 200 bezoekers getrokken. Het dames- en herenkoor, versterkt met 15 projectzangers, zong onder leiding van Ans Bulles Nederlandse en Engelse kerstliederen. De orgelbegeleiding was in handen van António Pedrosa, die ook soleerde in een prachtige vertolking van Bachs ‘Trio super: Nun komm, der Heiden Heiland’. De liederen werden afgewisseld met lezingen over het naderende heil uit Oude en Nieuwe Testament. De in- en uitleiding werden verzorgd door Thea Epskamp. De bezoekers, waaronder burgemeester Liesbeth Bloemen, pastoor Walter Broeders en oud-pastoor Jan Olsthoorn, waren onder de indruk van de dienst, die een uur en een kwartier duurde. Velen van hen namen na afloop ruim de tijd om in het atrium bij een drankje gezellig na te praten en de koorleden te feliciteren met hun vocale prestaties. Pastoor Olsthoorn greep de kans om met oud-parochianen bij te praten. De deurcollecte voor Serious Request bracht EUR 407,= op. Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst!

     

     


Geloofsgesprek met bisschop Van den Hende

Op deze vierde zondag van de advent ondervraagt Leo Fijen in het tv-programma ‘Geloofsgesprek’ mgr. Hans van den Hende. De bisschop van Rotterdam spreekt over de voorbereiding op Kerstmis, maar blikt ook terug op diocesane Jaar van Gebed. Het gesprek is opgenomen in de Eendrachtskapel in Rotterdam. De bisschop laat zien wat er bijzonder is aan de kerststal in deze kerk. Ook vertelt hij wat zijn wens is voor 2019. Bekijk de aflevering (via www.kro.nl)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 50)

De boodschap teruglezen

Zondag 16 december 2018: Derde zondag van de Advent (C):  Sef. 3,14-18a. – Fil. 4,4-7. – Luc. 3,10-18

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 16 december

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Cees van der Meer. – Finette den Tex-Lips. – Trudy van de Kamp, die afgelopen vrijdag is uitgedragen uit onze kerk. – Simon Honselaar, die aanstaande maandag wordt uitgedragen uit onze kerk.

Voor overleden parochianen: Lies en Adriaan Vreeburg. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Nel Bruines-Overmeer. – Vincent Smeets. – Siem Heemskerk. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Paula Sevat-Dries. – Charles Borremans. – Tootje Gründemann. – Quirinus Bruines.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 16 december

Maandag 17 december wordt de uitvaartdienst gehouden voor de heer Simon Johannes Cornelis Honselaar, die op 11 december overleed in de leeftijd van 92 jaar. Pastoor W. Broeders gaat voor in de eucharistieviering. Aanvang 11:00 uur. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats achter de kerk.

Woensdag 19 december is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.
’s Avonds is er een boeteviering, in voorbereiding op het Hoogfeest van Kerstmis. Aanvang: 19:00 uur.

Op donderdag 20 december is de vierde en laatste oecumenische adventsvesperdienst in de Dorpskerk in Leiderdorp. Aanvang: 19:15 uur.

Zondag 23 december (vierde zondag van de advent) is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het jongerenmiddenkoor. Voorganger is pastoor W. Broeders. Er is kinderopvang aanwezig.


Nu daagt het in het oosten

Vanmiddag (16 december) is er in de Goede Herderkerk een dienst met lezingen en liederen op weg naar Kerstmis, getiteld ‘Nu daagt het in het oosten’. Het dames- en herenkoor, versterkt met een vijftiental projectzangers uit de regio-Oost, is hiervoor al een aantal weken ijverig aan het repeteren. De dienst wordt in- en uitgeleid door Thea Epskamp; lectoren uit alle geledingen van onze geloofsgemeenschap verlenen medewerking. Aanvang: 15:30 uur (zaal open 15:00 uur). De toegang is gratis, niet alleen voor u zelf maar ook voor uw familie, vrienden en bekenden, die eveneens van harte welkom zijn. Na afloop is er een deurcollecte ten bate van Serious Request en gelegenheid om bij een drankje na te praten in het atrium. Voor meer informatie zie de weblog.


Symbolen van Kerstmis: boom, krans en stal

Rond Kerstmis zijn er enkele symbolen die we allemaal gebruiken en herkennen omdat ze altijd met Kerst naar voren komen. Maar velen kennen de geschiedenis van deze symbolen niet, terwijl we die heel goed kunnen gebruiken om de ware betekenis van Kerstmis te ervaren. Lees meer meer over de kerstboom, de adventskrans en de kerststal in de bijdrage van Juan Diego Escartin (via www.katholiek.nl)

 

Overleden: Simon Honselaar

Op dinsdag 11 december 2018 is overleden de heer Simon Johannes Cornelis Honselaar, in de leeftijd van 92 jaar.

De uitvaartdienst voor Simon Honselaar, waarin pastor W. Broeders voorgaat, zal worden gehouden op maandag 17 december in de Goede Herderkerk. Aanvang: 11:00 uur. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats achter de Kerk. Er is gelegenheid tot condoleren in het atrium van de Goede Herderkerk.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 49)

De boodschap teruglezen

Zondag 9 december 2018: Tweede zondag van de Advent (C): Bar. 5,1-9. – Fil. 1,3-6.8-11. – Luc. 3,1-6

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 9 december

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Cees van der Meer. – Finette den Tex-Lips. – Trudy van de Kamp, die a.s. vrijdag wordt uitgedragen uit onze kerk.

Voor overleden parochianen: Kees van Hoof. – Patricia Bruines. – Truus de Boer-van Wieringen. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Bep en Joop  Vorst. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 9 december

Woensdag 12 december is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is Pastoor Broeders

Op donderdag 13 december is er een oecumenische adventsvesperdienst in de Goede Herderkerk. Aanvang: 19:15 uur.

Vrijdag 14 december wordt de uitvaartdienst gehouden voor mevrouw Gertruida Cornelia Wilhelmina van de Kamp. Trudy van de Kamp overleed op 6 december j.l. in de leeftijd van 92 jaar. Diaken Clavel gaat voor in de woord- en gebedsviering. Aanvang 10:30 uur. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats H. Bonifatius te Rijswijk.

Zondag 16 december (derde zondag van de advent) is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is Thea Dingjan-Zonneveld. Tevens is er kindernevendienst.


Nu daagt het in het oosten

Zondagmiddag 16 december is er in de Goede Herderkerk een dienst met lezingen en liederen op weg naar Kerstmis, getiteld ‘Nu daagt het in het oosten’. Het dames- en herenkoor, versterkt met een vijftiental projectzangers uit de regio-Oost, is hiervoor al een aantal weken ijverig aan het repeteren. De dienst wordt in- en uitgeleid door Thea Epskamp; lectoren uit alle geledingen van onze geloofsgemeenschap verlenen medewerking. Aanvang: 15:30 uur (zaal open 15:00 uur). De toegang is gratis, niet alleen voor u zelf maar ook voor uw familie, vrienden en bekenden, die eveneens van harte welkom zijn. Na afloop is er een deurcollecte ten bate van Serious Request. Voor meer informatie zie de weblog.


Goedherderlijke kerstgroepen

Parochiekern De Goede Herder is maar liefst drie kerstgroepen rijk. Ze zijn binnenkort weer alle drie te bewonderen. De ‘Napolitaanse’ kerstgroep (zie foto) wordt uitgeleend aan de Hooglandse Kerk in Leiden. De ‘Duitse’ kerstgroep met houten beelden zal op het priesterkoor geplaatst worden. De ‘stoffen’ kerststal (in 2002 vervaardigd door parochianen onder leiding van Edelyn Verhoosel) wordt wederom opgehangen in de gedachteniskapel. Alvast om naar uit te kijken!


Bisschopswijding Harrie Smeets

Zaterdag 8 december is Harrie Smeets gewijd tot bisschop van Roermond. Hoofdcelebrant was monseigneur Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Als opvolger van emeritus bisschop Frans Wiertz is monseigneur Smeets de 24ste diocesane bisschop van Roermond. Lees meer (via www.kro.nl)

Zie ook het beeldverslag dat door het bisdom Roermond is gepubliceerd


Wachten in de Advent: Geloofsgesprek

Wachten zit niet meer in onze genen. We leven in het hier en nu en hebben geen geduld meer. Maar als je Christus wilt herkennen, is geduld onmisbaar. Wie het licht wil herkennen, moet weten wat het duister is. Dat vraagt tijd. Daarom nemen we die tijd in de Advent en kijken we uit naar God die afdaalt en mens wordt. Aldus Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch, in een geloofsgesprek met Leo Fijen dat vandaag gepubliceerd is. Bekijk de aflevering (via www.kro.nl)

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 48)

De boodschap teruglezen

Zondag 2 december 2018: Eerste zondag van de Advent (C): Jer. 33,14-16. – 1 Tess. 3,12-4,2. – Luc. 21,25-28,34-36

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 2 december

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ria Kagenaar. – Cees van der Meer. – Finette den Tex-Lips.

Voor overleden parochianen: Alie Rotteveel. – Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Jan de Vette. – Ton van der Voort. – Jan van der Meer. – Ria van der Kroft  – van Vliet. – Frans Cortenbach. – Gita Cortenbach – Penders. – Hubertus van Mil. – Cor Duivenvoorden. – Antoon Ammerlaan. – Dick van der Hulst.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 2 december

Op woensdag 5 december is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Op donderdag 6 december is er een oecumenische adventsvesper in de Goede Herderkerk. Aanvang: 19:15 uur.

Zondag 9 december 2018 is er om 09:30 uur een eucharistieviering, met medewerking van het tienerkoor. Voorganger is pastoor W. Broeders

Zondagmiddag 16 december is er in de Goede Herderkerk een dienst met lezingen en liederen op weg naar Kerstmis, getiteld ‘Nu daagt het in het oosten’. Het dames- en herenkoor, versterkt met een vijftiental projectzangers uit de regio-Oost, is hiervoor al een aantal weken ijverig aan het repeteren. De dienst wordt in- en uitgeleid door Thea Epskamp; lectoren uit alle geledingen van onze geloofsgemeenschap verlenen medewerking. Aanvang: 15:30 uur. Voor meer informatie zie elders in de weblog.


Advent

Advent is de tijd van voorbereiding op Kerstmis. Vier weken zien we uit naar een nieuw begin, naar God die mens wordt. De verwachting van het Licht der wereld verbeelden we in deze donkere maanden met de adventskrans, waarin we elk van de vier zondagen een nieuwe kaars ontsteken. Lees meer (via www.kro.nl)


Adventsactie 2018

Juist in deze verwachtingsvolle tijd wil de Adventsactie 2018 een vuist maken en de hoop op een nieuw begin doorgeven. Er wordt geld ingezameld voor vier bijzondere projecten in Afrika waarin moeder en kind centraal staan:

Volgende week zondag 9 december is er na de viering een deurcollecte waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan deze projecten. U kunt ook rechtstreeks doneren op IBAN NL89INGB06531000000 t.n.v. Adventsactie, Den Haag. Vermeld eventueel uw voorkeursproject bij uw overschrijving. Dank u wel namens de moeders en kinderen die dankzij uw bijdrage zicht krijgen op een hoopvolle toekomst.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 47)

De boodschap teruglezen

Zondag 25 november 2018: Hoogfeest van Christus Koning (B): Dan. 7,13-14. – Apok. 1,5-8. – Joh. 18,33b-37

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 25 november

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ria Kagenaar. – Cees van der Meer, die maandag j.l. vanuit onze kerk is uitgedragen. – Finette den Tex-Lips, die op 15 november j.l. te Rotterdam overleed, in de leeftijd van 97 jaar. Zij was jarenlang lid van ons dames- en herenkoor.

Voor overleden parochianen: Aad en Erwin Duijndam. – Sacha Lim. – Paul Snijders. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Henny Smits. – Annie van Tilburg-van Vonderen. – Anky Overdijk. – Pieter Frijns.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 25 november

Woensdag 28 november is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 2 december  (eerste zondag van de Advent) is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is pastoor Broeders.

Donderdag 29 november is de eerste van een serie adventsvespers in de Dorpskerk in Leiderdorp. Thema: ‘Op weg naar de Kerst met Ruth. Een verhaal vol hoop’.

Zondagmiddag 16 december: dienst met lezingen en liederen op weg naar Kerstmis, getiteld ‘Nu daagt het in het oosten’. Met medewerking van het dames- en herenkoor, versterkt met projectzangers. Voorganger is Thea Epskamp, geassisteerd door lectoren uit alle geledingen van onze geloofsgemeenschap. De toegang is gratis; na afloop is er een deurcollecte ten bate van Serious Request. Lees meer elders op de weblog.


Onze schaapskooi in beeld (20)

De Rijntamboers, in 1963 opgericht vanuit de Meerburgparochie, zorgden vanochtend voor een extra feestelijke omlijsting van de woord- en gebedsviering op het feest van Christus Koning. Het is dit jaar tevens de zondag volgend op de feestdag van Sint Cecilia (22 november), die sinds de Late Middeleeuwen wordt vereerd als de patrones van muzikanten, kerkmusici, zangkoren, organisten en orgelbouwers.

In deze gezinsviering ging Thea Epskamp voor  en werden de gezangen verzorgd door het kinderkoor. Het thema van de viering was ‘Hartenkoning’. Na de viering konden de kinderen een mooie kroon knutselen onder het genot van een glaasje limonade en pepernoten.

    

Wie heeft tijdens de parochiedag op zondag 18 november het BHV plan met bijlage, alsmede de handleiding van de AED meegenomen uit het atrium? Graag terugbezorgen bij Michel Coene (email: michelcoene@casema.nl).


Paus tot koren: wees dienstbaar

In Rome vond 23-25 november de Derde Internationale Korenontmoeting plaats. Hoogtepunt was de ontmoeting van 7000 zangers met paus Franciscus, die in zijn toespraak alle kerkkoren opriep om zich dienstbaar op te stellen tijdens liturgische vieringen, zodat de gelovigen actief mee kunnen zingen. Lees meer (via www.kro.nl) – Foto: Vatican Media

Nu daagt het in het Oosten

Nu daagt het in het oosten
Lezingen en liederen op weg naar Kerstmis

Kom zondagmiddag 16 december naar de Goede Herderkerk, om een oud verhaal te beluisteren en bezingen, een verhaal dat elk jaar weer als nieuw in de oren klinkt – over een licht dat de duisternis doorbreekt, hoop op toekomst, over een koninklijk kind geboren in een stal.

Het verloop van de dienst, waarin lezingen en liederen elkaar afwisselen, volgt een kerstavondtraditie uit de Anglicaanse Kerk: A Festival of Nine Lessons and Carols. Met medewerking van het Goede Herderkoor (voor deze gelegenheid uitgebreid met projectzangers) onder leiding van Ans Bulles; António Pedrosa bespeelt het orgel. Voorganger is Thea Epskamp, geassisteerd door lectoren uit alle geledingen van onze parochiegemeenschap.

Er zullen liederen klinken uit het Engelse en Nederlandse kerstrepertoire: Once in royal Davids city. – Nu daagt het in het oosten. – Als tussen licht en donker. – A babe is born I wys. – Een ster ging op uit Israël. – O kom, o kom, Immanuël. – Ding, dong, merrily on high. – God rest you merry gentlemen. – The first Nowell. – Coventry Carol. – We three kings. – Wij komen tezamen. – Hoor, de eng’len zingen d’eer.

De lezingen over het naderende heil zijn genomen uit de bijbelboeken Genesis, Jesaja (Oude Testament), Lucas, Matteüs en Johannes (Nieuwe Testament).

De toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte voor Serious Request en in het atrium gelegenheid om na te praten bij een drankje. Aanvang: 15:30 uur. Zaal open: 15:00 uur.

Zeg en mail het voort! Zie ook de flyer (pdf).

 

 

Lezingen, intenties, mededelingen & intenties (week 46)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 18 november 2018, de drieëndertigste zondag door het jaar (B):   Dan. 12,1-3. – Hebr. 10,11-14.18. – Mc.13,24-32

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 18 november

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ria Kagenaar. – Cees van der Meer, die a.s. maandag vanuit onze kerk wordt uitgedragen (zie hieronder).

Voor overleden parochianen: Patricia Bruines. – Nel en Jan Zandbergen. – Jan Straathof. – Paula Sevat-Dries. – Quirinus Bruines. – Charles Borremans. – Tootje Gründemann. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Nel Bruines-Overmeer. – Siem Heemskerk. – Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Jan Roeleven. – Helga Versteegen. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 18 november

Zondag 18 november is het na afloop van de viering parochiedag. Er zijn activiteit voor kinderen, er zijn optredens van koren en een korte presentatie van de Voedselbank over hun mooie werk. Ook wordt u geïnformeerd over het BHV-plan van de kerk en over de AED, die sinds kort aanwezig is. Voor de inwendige mens wordt natuurlijk gezorgd, met een hapje en drankje u aangeboden door de beheercommissie en pastoraatgroep. We sluiten af met een grote loterij waarvan de opbrengst bestemd is voor de Voedselbank. Er zijn veel mooie prijzen beschikbaar gesteld door ondernemers ut Zoeterwoude, Leiderdorp en Leiden. Pastoor Broeders zal de trekking verrichten.

Zondagavond 18 november (vanavond) is er een avondwake voor Cees van der Meer, die op 13 november is overleden. Aanvang: 19:00 uur.

Maandag 19 november is er om 10:30 uur een uitvaartdienst voor Cees van der Meer. Pastoor W. Broeders gaat voor in de eucharistieviering. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Woensdag  21 november is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 25 november (Hoogfeest van Christus Koning) is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering, waarin Thea Epskamp voorgaat. Met met medewerking van het kinderkoor. De Rijntamboers verzorgen, zoals elk jaar met hun verjaardag, de muzikale omlijsting.


Diakenwijding in Rotterdam

Op zaterdag 10 november wijdde Mgr. Van den Hende door handoplegging en gebed Steef Lokken en Henk van Zoelen tot diaken in een plechtige eucharistieviering in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal. Beide wijdelingen zijn getrouwd.

In zijn preek gaf de bisschop aan dat het huwelijk hun eerste ja-woord was, en dat de diakens nu met de steun en vanuit de bezieling van hun gezin de roeping tot het diaconaat in geloof en vertrouwen oppakken. Beiden worden aangesteld tot permanent diaken voor het bisdom Rotterdam. Lees meer – Foto: Peter van Mulken


Vader, dochter, Heilige Geest

Onlangs verscheen het boek Vader, dochter, Heilige Geest. Geloofsgesprekken tussen een theoloog en zijn dochter. Frank Bosman en zijn dochter Lisanne gaan met elkaar in gesprek over tal van onderwerpen, in het boek ondergebracht in tien hoofdstukken met titels als: ‘Waarom God de Bijbel niet heeft geschreven’, ‘Waarom God een moeder heeft’. Vader: “Ze dwingt mij tot de kern te komen.” Dochter: ‘Ik leer dieper nadenken en begrijp door mijn geloof ook beter andere religies en gelovigen.” Lees meer:
– Interview met Frank en Lisanne Bosman (via www.tilburguniversity.edu)
– Bespreking door Michiel Brons (via www.katholiek.nl)

 

Overleden: Cees van der Meer

Op 13 november is overleden de heer Cornelis Jacobus Jozef van der Meer, in de leeftijd van 93 jaar.

Op zondagavond 18 november wordt er een avondwake gehouden in de Goede Herderkerk. Aanvang: 19:00 uur.

De uitvaartdienst voor Cees van der Meer, waarin pastor W. Broeders voorgaat, zal worden gehouden op maandag 19 november in de Goede Herderkerk. Aanvang: 10:30 uur. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats aan de Hoogmadese weg te Leiderdorp.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 45)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 11 november 2018, de tweeëndertigste zondag door het jaar (B):  B):  Deut. 6,2-6. – Hebr. 7,23-28. – Mc.12,28b-34

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 11 november

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Ria Kagenaar. – Truus de Boer-van Wieringen. – Kees van Hoof. – Petronella Kocken- van Wensveen. – Joop en Bep Vorst. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek – Verhoef. – Jan Roeleven. – Helga Versteegen. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 11 november

Woensdag  14 november is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pater Leo van Ulden O.F.M.

Zondag 18 november houden wij onze parochiedag met als thema: ‘Zalig zijn de armen’. Om 09:30 uur is er een eucharistieviering met medewerking van alle koren. Voorganger is pastoor Walter Broeders. Na de viering is er koffie en thee, uiteraard met de traditionele baksels! Wij roepen dan ook iedereen op om zo mogelijk aan de slag te gaan en voor lekkers te zorgen. Graag even melden bij Riet Heemskerk als u op 18 november een eigengebakken cake, taart of koek wil meebrengen. Zie ook hieronder (blogpost 4.11).


Onze schaapskooi in beeld (18)

Afgelopen donderdagavond volgden diverse vrijwilligers in het atrium een AED-cursus. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator, een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand. Sinds kort is zo’n toestel aanwezig in ons kerkgebouw. Alle handelingen die de hulpverlener moet verrichten tussen het ontstaan van bewusteloosheid en reanimatie, kwamen tijdens de instructie aan bod. Daarna werd er geoefend op modellen. Op de parochiedag ontvangt u nadere informatie hierover.


Diaconaal weekend

Dit weekend van 10 en 11 november staat in de Leidse kerken de diaconie weer even extra in het zonnetje. Dit jaar is het motto van dit diaconaal weekend: ‘Voor wie zal ik er vandaag eens zijn?’ Diaconie is immers de dienst aan je naaste. Wij zijn allemaal geroepen om dagelijks oog te hebben voor de mensen om ons heen. Net als Sint Maarten, wiens feestdag wij vandaag vieren. Lees meer

 

 


Studiedag over de psalm in de liturgie

Koorzangers, dirigenten, organisten en cantores kwamen op zaterdag 3 november in Rijswijk bijeen voor een studiedag over de psalm in de liturgie. De bisschop sprak in zijn inleiding over de bijzondere plaats van psalmen in de liturgie en hoe het voor koorzangers van compositie tot onderdeel van hun eigen gebedsleven kan worden. Ook werd er gezongen en maakten deelnemers kennis met composities van verschillende antwoordpsalmen. Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl)


11 november 1918-2018: einde WOI

Vandaag stipt om 11:00 uur luidden de kerkklokken overal in België op volle kracht, ter herdenking van de wapenstilstand die precies honderd jaar geleden een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog. In alle bisdommen van het land wordt het einde van WO I dan plechtig herdacht.

Nederlanders zijn meer met de Tachtigjare Oorlog bezig (die dit jaar viereneenhalve eeuw geleden begon) dan met de ‘Grote Oorlog’. Ons land wist in 1914 neutraal te blijven, maar België werd door de Duitsers onder de voet gelopen en bezet – op de Westhoek van Vlaanderen na, waar langs de lijn Nieuwpoort – Diksmuide – Ieper tot 1918 een bloedige loopgravenoorlog woedde, waarbij honderdduizenden soldaten om het leven kwamen.

De trappistenabdij van Westvleteren lag tijdens de Eerste Wereldoorlog net buiten het front (in onbezet België). Vele vluchtelingen en soldaten vonden er onderdak. Drie trappisten hielden tijdens de oorlogsjaren een dagboek bij. Aan de hand hiervan schetst Lieve Wouters hoe het er tijdens de Eerste Wereldoorlog aan toeging in de abdij. Lees meer (via www.kerknet.be)