Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 14)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 7 april 2019, de vijfde zondag van de veertigdagentijd (C): Jes. 43,16-21. – Fil. 3,8-14. – Joh. 8,1-11

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 7 april

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jacobus Boolman, die a.s. maandag vanuit onze parochiegemeenschap zal worden uitgedragen. – Ans Arts-Meeuwissen. – Margreet van de Kletersteeg. – Mary Ruijgers.

Voor overleden parochianen: Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Alie Rotteveel. – Jan de Vette. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Nel Bruines-Overmeer. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Dick van der Hulst. – Antoon Ammerlaan.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 7 april

De bisschoppelijke Vastenaktie 2019 heeft dit jaar als thema “Schoon water verandert alles”. Op de zondagen van de Veertigdagentijd staat achterin de kerk een collectebus bestemd voor deze vastenactie. Ook kunt u geld overmaken op het rekeningnummer van de Stichting Vastenactie. Lees meer

Woensdagochtend 10 april is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M.

Woensdagmiddag 10 april begeleiden Mariëtte Denissen en Amanda Jongbloed het palmpasenstokken versieren van de kinderen in het atrium (14:00-15:00 uur). Opgeven bij Amanda (mail: seringenberg@gmail.com). Er is een kleine vrijwillige bijdrage. Neem zelf kruis van hout of takken mee. De palmpaasstokken worden tijdens de zondagviering van 8 april in processie door de kerk gedragen.

Donderdag 11 april is er een viering van boete en verzoening. Voorgangers zijn pastoor W. Broeders en dominee Esther de Paauw. Aanvang: 19:15 uur. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Zondag 14 april (Palmzondag) is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor. – Tijdens de viering worden er palmtakjes uitgereikt.  Er zijn ook palmtakjes om mee te nemen voor uw buur of familielid die op deze dag niet in de kerk kan komen.


Overleden: Co Boolman

Op zondag 31 maart j.l. is overleden de heer Jacobus Boolman, in de leeftijd van 93 jaar.

De uitvaartdienst voor Co Boolman wordt gehouden op maandag 8 april in de Goede Herderkerk. Aanvang: 11:00 uur. Voorganger zijn pastoor J. Smith en diaken G. Clavel. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Er is geen gelegenheid tot condoleren. De crematie vindt plaats in besloten kring.


Monastieke fusie 1 aprilgrap

Het bericht dat de Nederlandse franciscanen en norbertijnen gaan fuseren, zoals afgelopen weekeinde werd gemeld, blijkt een 1 aprilgrap te zijn. Lees meer

Wie zich verder wil verdiepen in deze kloosterordes met diepe wortels in de Nederlandse samenleving leze artikelen over de norbertijnen en minderbroeders in de encyclopedie op www.kro-ncrv.nl/katholiek

 


In memoriam: Frans van der Lugt

Op 7 april is het precies 5 jaar geleden dat jezuïet Frans van der Lugt werd doodgeschoten in Homs, Syrië. Jezuïeten in Vlaanderen en Nederland die het sterke geloofsgetuigenis van hun confrater willen eren maakten een korte animatiefilm.

Hierin overweegt de fictieve stem van Frans van der Lugt zijn abrupte levenseinde. Aan de ene kant heeft hij hoop, aan de andere kant is daar zijn eigen dood. Maar: De liefde gaat door. Niemand hoeft bij de pakken neer te zitten. Bekijk de video (via www.kerknet.nl)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 13)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 31 maart 2019, vierde zondag van de veertigdagentijd (C): Joz. 5,9a.10-12. – 2 Kor. 5,17-21. – Luc. 15,1-3.11-32

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 31 maart

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ans Arts-Meeuwissen. – Margreet van de Kletersteeg. – Lina Labordus-Kuilenburg. – Rita Pieterse-Zwetsloot. – Mary Ruijgers.

Voor overleden parochianen: Sacha Lim. – Paul Snijders. – Vader – Moeder en Martin Hendriks. – Annie van Tilburg – van Vonderen. – Anky Overdijk. – Pieter Frijns. – Jan Roeleven. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef – van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek – Verhoef. – Ella van Eijk. – Ivo Harteveld. – Helga Versteegen. – Gerard Knigge.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 31 maart

De bisschoppelijke Vastenaktie 2019 heeft dit jaar als thema “Schoon water verandert alles”. In de Goede Herderkerk is vanochtend een deurcollecte gehouden voor de Vastenaktie, maar ook de zondagen erna staat achterin de kerk een collectebus bestemd voor deze vastenactie. Ook kunt u geld overmaken op het rekeningnummer van de Stichting Vastenactie. Lees meer

Woensdag 3 april is er om 10:00 uur een een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Daarna Herdershof.

Donderdag 4 april is er om 18:00 uur een sobere maaltijd in de Dorpskerk te Leiderdorp. Aansluitend wordt om 19:15 uur de vijfde van een serie oecumenische vesperdiensten gehouden. Deze diensten in de Veertigdagentijd worden afwisselend gehouden in de protestantse kerk aan de Dorpstraat in Leiderdorp en in de Goede Herderkerk. Dit  jaar is het thema ontleend aan de rondzendbrief van Paus Franciscus: De zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Mens waar ben je? Voorganger is Leo Koot..

Zondag 7 april is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is Thea Epskamp.


Onze schaapskooi in beeld (3)

     

In het atrium van de Goede Herderkerk vonden al veel en veelsoortige activiteiten plaats, maar het evenement van verleden week woensdag was een novum: een komen en gaan van Rijndijkers, van acht uur ‘s ochtends tot negen uur ‘s avonds. Op verzoek van de gemeente Zoeterwoude was de ruimte ingericht als stembureau, in verband met de verkiezingen voor de Eerste Kamer en de waterschappen. Nadat alle stemmen waren uitgebracht wachtte de stemcommissie nog een verantwoordelijke taak. Na het legen van de stembussen werden tot laat in de avond honderden stembiljetten gecontroleerd, gesorteerd en geteld. Het resultaat heeft u in de krant kunnen lezen.


The Passion

The Passion is een Nederlands muzikaal-bijbels evenement over het lijden en sterven van Jezus, dat sinds 2011 jaarlijks op Witte Donderdag wordt gehouden, telkens in een andere Nederlandse stad. Op 18 april gaat pastoor Broeders met tieners en jongeren naar The Passion in Dordrecht.

Als je wilt kun je mee! De bus vertrekt om 16:30 uur vanaf de Goede Herderkerk in Zoeterwoude Rijndijk. Van 18:00 uur zullen de Passiongangers de eucharistieviering bijwonen waarin bisschop Van den Hende voorgaat; daarna lopen ze de tocht waarin een groot lichtgevend kruis wordt meegedragen. Indien er plaats is kunnen ouders ook mee.
Opgeven bij pastoor Walter Broeders. Telefoon: 06 2714 0117. – Email: w.p.l.broeders@gmail.com

In de nieuwsbrief 2019/3 staat ten onrechte vermeld dat er op Witte Donderdag in de Goede Herderkerk een viering is om 17:00 uur. Deze viering gaat niet door. Zie voor de actuele stand van zaken de Agenda.


Vasten met vallen en opstaan

Simone Ooms, hoofdredacteur van de website katholiek.nl legt in een persoonlijke column uit hoe zelfs haperende onthoudings- en bezinningsvoornemens kunnen voorbereiden op Pasen. Lees meer

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 12)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 24 maart 2019, derde zondag van de veertigdagentijd (C): Ex. 3,1-8a.13-15. – 1 Kor. 10,1-6.10-12. – Luc. 13,1-9

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 24 maart

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ans Arts-Meeuwissen, die donderdag j.l. vanuit onze gemeenschap is uitgedragen. – Margreet van de Kletersteeg. – Lina Labordus-Kuilenburg. – Rita Pieterse-Zwetsloot. – Mary Ruijgers.

Voor overleden parochianen: Patricia Bruines. – Nel Bruines-Overmeer. – Vincent Smeets. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Dick van der Hulst. – Siem Heemskerk.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 24 maart

Woensdag 27 maart is er om 10:00 uur een een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Daarna Herdershof.

Donderdag 28 maart is er om 19:15 uur de vierde van een serie oecumenische vesperdiensten. Lokatie: Goede Herderkerk. Deze diensten in de Veertigdagentijd worden afwisselend gehouden in de protestantse kerk aan de Dorpstraat in Leiderdorp en in de Goede Herderkerk. Dit  jaar is het thema ontleend aan de rondzendbrief van Paus Franciscus: De zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Mens waar ben je? Voorgangers zijn Liesbeth van Meeteren en Haro Hielkema.

Zondag 31 maart is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het jongerenmiddenkoor. Voorganger is pastoor W. Broeders. Er is kinderopvang aanwezig.


Bisschop bezoekt vicariaat De Merenwijk

Maandag 18 maart was mgr. Hans van den Hende op bezoek bij het vicariaat De Merenwijk, de Leidse katholieke gemeenschap die intensief samenwerkt met de protestantse gemeenschap en gebruik maakt van hetzelfde kerkgebouw. De bisschop van Rotterdam hield zijn inleiding voor een  gezelschap van katholieken en protestanten en had ook een oecumenisch onderwerp: de roeping tot heiligheid in verbondenheid met elkaar. Lees meer over het bezoek (via www.bisdomrotterdam.nl)

 


Eigen KvK-nummer voor elke parochie

Parochies krijgen nog vóór de zomer in 2019 een eigen nummer bij de Kamer van Koophandel (KVK). De overheid communiceert namelijk steeds meer regelingen en voorzieningen digitaal. Met dit nummer kunnen parochiebesturen een E-herkenningsmiddel aanvragen op veiligheidsniveau 1. Dat betekent dat er daarmee bijvoorbeeld VOG’s, parkeervergunningen en bepaalde subsidies kunnen worden aangevraagd. Voor alle parochies, parochiële caritasinstellingen en andere kerkelijke rechtspersonen wordt dit in één keer geregeld vanuit het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) in samenwerking met de bisdommen. Lees meer (via www.kro-ncrv.nl)


Brief aan God

“Na een leven lang zoeken en zwerven ben ik weer bij U in de buurt gekomen”, schrijft cabaretier Paul Van Vliet in Brieven aan God en andere mensen. Lees meer (via www. kerknet.be)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 11)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 17 maart 2019, tweede zondag van de veertigdagentijd (C): Gen. 15,5-12.17-18. – Fil. 3,17-4,1 of 3,20-4,1. – Luc. 9,28b-36

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 17 maart

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Margreet van de Kletersteeg.– Lina Labordus-Kuilenburg. – Rita Pieterse-Zwetsloot. – Mary Ruijgers.

Voor overleden parochianen: Aad en Erwin Duijndam. –  Jan Straathof. –  Nel en Jan Zandbergen. –  Paula Sevat-Dries. –  Simon Honselaar. –  Ria Kagenaar. – Ans Verhagen-Vos.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 17 maart

Woensdag 20 maart. Let op: In verband met de verkiezingen is er op 20 maart geen woord- en gebedsviering in de Mariakapel en geen Herdershof.

Donderdag 21 maart is er om 19:15 uur de derde van een serie oecumenische vesperdiensten. Lokatie: Dorpskerk. Deze diensten in de Veertigdagentijd worden afwisselend gehouden in de protestantse kerk aan de Dorpstraat in Leiderdorp en in de Goede Herderkerk. Dit  jaar is het thema ontleend aan de rondzendbrief van Paus Franciscus: De zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Mens waar ben je? Voorgangers zijn Haro Hielkema en Leo Koot.

Zondag 24 maart is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M.


Zondagavond 17 maart om 19:00 uur wordt in de Maria Middelareskerk (Rijndijk 283, Leiden) een Taizé-viering gehouden. Het thema is LICHT. In deze Taizé-viering word je uitgenodigd om te zoeken naar verbondenheid met God door gebed, zingen, stilte en persoonlijke bezinning.

Maandagavond 18 maart wordt in de Petruskerk (Lammenschansweg, Leiden) de eerste van twee avonden gegeven over paus Franciscus. De tweede avond is op 8 april. De avonden worden gehouden door pastoor Broeders en Bas van Pampus. U bent van harte welkom. Aanvang 20:00 uur.


40-dagencampagne

Het bisdom Rotterdam brengt in de Veertigdagentijd (6 maart – 20 april 2019) de vele diaconale activiteiten voor het voetlicht die katholieke parochies, instellingen en scholen in deze periode organiseren. Traditioneel krijgt in deze weken de Vastenactie veel aandacht. Maar de 40-dagencampagne geeft ook aandacht aan de diaconale inzet voor mensen in nood dichtbij.

Naast samen vasten en aalmoezen geven, wordt ook samen gebeden, in wekelijkse oecumenische avondgebeden, vastenvespers of meditatieve bijeenkomsten. Dat gebeurt niet alleen in de Goede Herderkerk maar ook elders in het bisdom Rotterdam.

Met deze 40-dagencampagne wil het bisdom een bijdrage leveren aan het zichtbaar maken van de Kerk als netwerk van liefde. Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl)

 

 

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 10)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 10 maart 2019, Eerste zondag van de veertigdagentijd (C): Deut. 26,4-10. – Rom. 10,8-13. – Luc. 4,1-13

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 10 maart

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Margreet van de Kletersteeg.– Lina Labordus-Kuilenburg. – Rita Pieterse-Zwetsloot.

Voor overleden parochianen: Alie Rotteveel. – Kees van Hoof. – Truus de Boer-van Wieringen. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Tootje Gründemann. – Kees van der Meer. – Trudy van der Kamp. – Bep en Joop Vorst.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 10 maart

Woensdag  13 maart is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is Pater van Ulden. Let op: In verband met de verkiezingen is er op 20 maart geen viering en geen Herdershof.

Donderdag 14 maart is er om 19:15 uur de tweede van een serie oecumenische vesperdiensten. Lokatie: Goede Herderkerk. Deze diensten in de Veertigdagentijd worden afwisselend gehouden in de protestantse kerk aan de Dorpstraat in Leiderdorp en in de Goede Herderkerk. Dit  jaar is het thema ontleend aan de rondzendbrief van Paus Franciscus: De zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Mens waar ben je? Voorgangers zijn Haro Hielkema en Leo Koot.

Zaterdag 16 maart wordt Sams kledingactie gehouden. Inzameling van kleding tussen 9:00 en 11:30 uur bij de Goede Herderkerk. Heeft u kleding die u niet meer draagt dan kunt die hier inleveren. De verkoop van deze kleding levert geld op dat direct besteed wordt om de nood in rampgebieden te verlichten. Met de opbrengst van de kleding zal Cordaid Mensen in Nood de mensen helpen op Sulawesi, die op 28 september 2018 door een aardbeving en een tsunami met aardverschuivingen getroffen zijn.

Zondag 17 maart is er om 09:30 uur. een eucharistieviering met medewerking van het tienerkoor. Voorganger is pastoor Broeders. Er is kinderopvang aanwezig.


Overleden: Mary Ruijgers

Op donderdag 7 maart is mevrouw Marie Ruijgers-Tieleman overleden in de leeftijd van 94 jaar. Tot op hoge leeftijd zong zij als sopraan in het koor van de Menswording. Zij was het die ervoor zorgde dat het inmiddels dierbare Mariabeeld in de corridor van onze Goede Herderkerk indertijd beschikbaar kwam voor het kerkgebouw van de Menswording te Leiderdorp. Het beeld is in de zomer van 2017 verhuisd naar de Rijndijk.

De uitvaartdienst voor Mary Ruijgers wordt gehouden op woensdag 13 maart om 12:45 uur in de Boerhaave aula van crematorium Rhijnhof te Leiden. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in restaurant Het Haagsche Schouw, Haagse Schouwweg 14 in Leiden.


Taizé-viering – Spreken over paus Franciscus

Zondagavond 17 maart om 19:00 uur wordt vanuit de parochiekern Lam Gods en samen met onze protestantse broeders en zusters, in de Maria Middelareskerk (Rijndijk 283, Leiden) een Taizé-viering gehouden. Het thema is LICHT. In deze Taizé-viering word je uitgenodigd om te zoeken naar verbondenheid met God door gebed, zingen, stilte en persoonlijke bezinning. In Taizé, dorpje in Frankrijk, is een oecumenische kloostergemeenschap gevestigd. Vele jongeren uit vele landen trekken jaarlijks naar Taizé om met elkaar deze verbondenheid te zoeken. Iedereen is van harte welkom. Lees meer over Taizé (via www.kro-ncrv.nl)

Op de maandagavonden 18 maart en 8 april wordt in de Petruskerk (Lammenschansweg, Leiden) twee avonden gegeven over paus Franciscus. Deze avonden worden gehouden door pastoor Broeders en Bas van Pampus. U bent van harte welkom. Aanvang 20:00 uur.


Op de twee avonden in de Petruskerk zal ongetwijfeld de boodschap ter sprake komen die paus Franciscus ons ter bezinning meegeeft op weg naar Pasen 2019. De boodschap verbindt de Veertigdagentijd met aandacht voor de schepping. Lees meer (via www.rkkerk.nl)

De bisschoppelijke Vastenaktie 2019 heeft dit jaar als thema “Schoon water verandert alles”. In de Goede Herderkerk wordt zondag 31 maart een deurcollecte gehouden voor de Vastenaktie, maar u kunt ook geld overmaken op het rekeningnummer van de Stichting Vastenactie. Lees meer

Van bekoring naar bekering – De zondagen van de veertigdagentijd vormen liturgische stapstenen met een sterke boodschap: God opent telkens weer nieuwe toekomst. Voor een overzicht en samenvatting van de zondagslezingen: Lees meer (via www.kerknet.be)


Paasbrodenactie 2019

Net als voorgaande jaren kunnen er weer Paasbroden besteld worden met de daarvoor bestemde bonnen. De verkoop van de bonnen is op zondag 17 en 24 maart. De paasbroden kunnen afgehaald worden op zondag 14 april. De opbrengst is bestemd voor het hulpverlenende werk van de samenwerkende Diaconieën van het diaconale centrum van De Bakkerij in Leiden. Lees meer

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 9)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 3 maart 2019, achtste zondag door het jaar (C): Sir. 27,4-7. – 1 Kor. 15,54-58. – Luc. 6,39-45

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 3 maart

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Rita Pieterse-Zwetsloot. – Ans Verhagen-Vos. – Nelly Eerden-de Rooij. – Lina Labordus-Kuilenburg.

Voor overleden parochianen: Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Jan Straathof. – Jan de Vette. – Ria van Kroft-van Vliet. – Frans Cortenbach. – Gita Cortenbach – Penders. – Overleden ouders, Wim en Ina van der Velden. – Hubertus van Mil. – Antoon Ammerlaan. – Ton van der Voort.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 3 maart

Woensdag 6 maart is het Aswoensdag, begin van de Veertigdagentijd.
– Om 10:00 uur er een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Let op: In verband met de verkiezingen is er over 2 weken op 20 maart geen viering en geen Herdershof.
– Om 19:00 uur is er een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat en askruisjes zal uitdelen. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Donderdag 7 maart is er om 10:30 uur een uitvaartdienst voor mevrouw Margaretha Adriana van de Kletersteeg, die op donderdag 28 februari is overleden in de leeftijd van 86 jaar. Mevrouw van de Kletersteeg was jaren geleden als organiste verbonden aan het Meerburgkoor. Voorganger in de woord- en gebedsviering is diaken Clavel. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats achter de kerk.
– Donderdagavond is er om 19:15 uur de eerste van een serie oecumenische vesperdiensten. Lokatie: Dorpskerk in Leiderdorp. Deze diensten in de Veertigdagentijd worden afwisselend gehouden in de protestantse kerk aan de Dorpstraat in Leiderdorp en in de Goede Herderkerk. Dit  jaar is het thema ontleend aan de rondzendbrief van Paus Franciscus: De zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Mens waar ben je? Voorgangers zijn Haro Hielkema en Leo Koot.

Zondag 10 maart (eerste zondag van de Veertigdagentijd) is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het kinderkoor. Voorganger is pastoor Broeders. Er is kinderopvang aanwezig.

Zaterdag 16 maart wordt Sams kledingactie gehouden. Inzameling van kleding tussen 9:00 en 11:30 uur bij de Goede Herderkerk. Heeft u kleding die u niet meer draagt dan kunt die hier inleveren. De verkoop van deze kleding levert geld op dat direct besteed wordt om de nood in rampgebieden te verlichten. Met de opbrengst van de kleding zal Cordaid Mensen in Nood de mensen helpen op Sulawesi, die op 28 september 2018 door een aardbeving en een tsunami met aardverschuivingen getroffen zijn.


Paus Franciscus en zijn boodschap voor de Veertigdagentijd

Op de maandagavonden 18 maart en 8 april wordt in de Petruskerk (Lammenschansweg, Leiden) twee avonden gegeven over paus Franciscus. Deze avonden worden gehouden door pastoor Broeders en Bas van Pampus. U bent van harte welkom. Aanvang 20:00 uur.

Op deze avonden zal ongetwijfeld de boodschap ter sprake komen die de paus ons ter bezinning meegeeft op weg naar Pasen 2019. De boodschap verbindt de Veertigdagentijd met aandacht voor de schepping en is gedateerd op 4 oktober 2018, het feest van de heilige Franciscus van Assisi. Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl)


Catharinakerk blijft kathedraal van Utrecht

De Sint-Catharinakerk aan de Lange Nieuwstraat in Utrecht blijft behouden als kathedraal van de aartsbisschop van Utrecht. Kardinaal Willem Eijk heeft na protesten van parochianen tegen verkoop van het middeleeuwse kerkgebouw besloten dat zijn bisschopszetel in de Catharijnekerk blijft staan. Het middeleeuwse kerkgebouw maakt deel uit van het kloostercomplex waarin tegenwoordig het Museum Catharijneconvent is gevestigd. Lees meer (via www.kro-ncrv.nl)

Bekijk het interieur van de Catharijnekerk via kerkfotografie.nl

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 8)

De boodschap teruglezen 

Schriftlezingen van zondag 24 februari 2019, zevende zondag door het jaar (C): 1 Sam. 26,2.7-9.12-13.22-23. – 1 Kor. 15,45-49. – Luc. 6,27-38

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 24 februari

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Rita Pieterse-Zwetsloot. – Ans Verhagen-Vos. – Nelly Eerden-de Rooij.

Voor overleden parochianen: Sacha Lim. – Paul Snijders. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Annie van Tilburg-van Vonderen. – Anky Overdijk. – Pieter Frijns. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Ivo Harteveld. – Jan Roeleven. – Helga Versteegen. – Gerard Knigge.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 24 februari

Woensdag  27 februari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Voor de kerkgangers uit Leiderdorp: het taxibusje rijdt van en naar het van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete). Vertrek uiterlijk 09:30 uur.

Zondag 3 maart is er om 09:30 uur en woord en gebedsviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is Thea Dingjan-Zonneveld.


Nieuws uit de Regio Oost en HHPP

Gisteren verscheen de maandelijkse Nieuwsbrief (2019-2) van onze eigen parochiekern. Vanaf heden willen we ook vaker aandacht besteden aan bericht van de andere parochiekernen uit onze Regio Oost. Afgelopen week verscheen de de maandelijkse Nieuwsbrief van de Sint Jan (maart 2019).

Verleden week verscheen ook een aflevering 14-4 (februari-maart 2019) van Rondom de Kerk, de nieuwsbrief van de HH. Petrus en Paulusparochie. Hierin onder meer een interview met Wilbert van Erp (65), vicevoorzitter van onze parochie vanaf 2012, die binnenkort afscheid neemt van van
zijn bestuurswerk.


Misbruiktop Vaticaan

Slechts enkele weken nadat paus Franciscus de Wereld Jongeren Dagen in Panama bezocht, opende hij donderdag 21 februari een vierdaagse bisschoppenconferentie in het Vaticaan over seksueel misbruik van minderjarigen in de katholieke kerk. Ook mgr. Van den Hende, voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie is aanwezig. Bekijk de video waarin bisschop Van den Hende aangeeft wat hij van de conferentie verwacht en over de ontmoetingen die hij met slachtoffers van seksueel misbruik heeft gehad (via www.katholiek.nl).

Meer informatie via www.kerknet.be: Thema op op de eerste dag: verantwoordelijkheid. –  Tweede dag gaat over aansprakelijkheid. – Dag drie zet in op transparantie.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 7)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 17 februari 2019, zesde zondag door het jaar (C):  Jer. 17,5-8. – 1 Kor. 15,12.16-20. – Luc. 6,17.20-26

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 17 februari

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Rita Pieterse-Zwetsloot. – Ans Verhagen-Vos. – Nelly Eerden-de Rooij.

Voor overleden parochianen: Patricia Bruines. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Paula Sevat – Dries. – Ria Kagenaar. – Aad en Erwin Duijndam. – Simon Honselaar. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Nel Bruines – Overmeer. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vincent Smeets. – Siem Heemskerk.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 17 februari

Woensdag 20 februari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Het taxibusje voor de woensdagochtend viering rijdt voortaan van en naar het van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete). Vertrek uiterlijk 09:30 uur.

Zondag 24 februari is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het jongeren/middenkoor. Voorganger is pastor R. Kurvers.


Nieuwe oude mis van Perosi

Tijdens de zondagsviering vanochtend klonk in de kerkruimte aan de Hoge Rijndijk voor het eerst sinds lange tijd weer muziek van Perosi. Het dames- en herenkoor zong diens tweestemmige Latijnse mis ‘Te Deum laudamus’, een jeugdwerk uit 1897.

Ruim een halve eeuw is de Italiaanse componist en priester Lorenzo Perosi (1872-1956) als kapelmeester verbonden geweest aan de Sixtijnse Kapel te Rome. In die jaren verspreidde de faam van zijn kerkmuziek (hij schijnt meer dan 3000 werken gecomponeerd te hebben) zich door heel Europa en Amerika. In de vorige eeuw zongen dan ook vele jongens- en mannenkoren de missen van Perosi. De afgelopen weken heeft ons eigen dames- en herenkoor vlijtig gerepeteerd om de mis ‘Te Deum laudamus’ onder de knie (of beter: in het hoofd en de keel) te krijgen. Voor de oren van menige kerkganger een hernieuwde kennismaking met oude, vertrouwde kerkklanken!


Valentijnsdag: De Vreugde van de Liefde

Valentijnsdag, hoewel genoemd naar de heilige Valentinus, is geen christelijk feest. Toch is 14 februari volgens paus Franciscus een goede gelegenheid om stil te staan bij de vreugde van de liefde. Voor verloofden, kersverse koppels en gehuwden die al langer met elkaar op weg zijn, heeft hij goede raad. Ontdek acht pauselijke relatietips, ontleend aan zijn brief Amoris Laetitita (De Vreugde van de Liefde). Lees meer (via www.kerknet.be)

Lees meer over Valentijnsdag via de katholieke encyclopedie (via www.kro-ncrv.nl)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 6)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 10 februari 2019, vijfde zondag door het jaar (C): Jes. 6,1-2a.3-8. – 1 Kor. 15,1-11 of 15,3-8.11. – Luc. 5,1-11

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 10 februari

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Rita Pieterse-Zwetsloot, die vrijdag j.l. vanuit onze kerk is uitgedragen. – Ans Verhagen-Vos. – Nelly Eerden-de Rooij. –  Simon Honselaar.

Voor overleden parochianen: Kees van Hoof. – Truus de Boer – van Wieringen. – Petronella Kocken – van Wensveen. – Bep en Joop Vorst. – Tootje Gründemann. – Kees van der Meer. – Trudy van der Kamp. – Jan de Vette. – Alie Rotteveel. – Ton van der  Voort. – Dick van der Hulst.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 10 februari

Woensdag 13 februari is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M. Het taxibusje voor de woensdagochtend viering rijdt voortaan van en naar het van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete). Vertrek uiterlijk 09:30 uur.

Zondag 17 februari is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is pastoor Broeders.


Paus bezoekt Arabisch schiereiland

Het bezoek dat paus Franciscus begin deze week aan de Verenigde Arabische Emiraten bracht, is van groot belang voor de dialoog tussen christenen en moslims. Tijdens een interreligieuze wereldconferentie in Abu Dhabi ondertekenden de paus en sjeik Ahmed al-Tayeb, groot-imam van de Al-Azhar-moskee (Caïro), het ‘Document over de Menselijke Broederschap voor Wereldvrede en Samenleven’. Hierin bevestigden de twee geestelijk leiders de gemeenschappelijke roeping van alle mannen en vrouwen om als broeders en zusters te leven, omdat ze zonen en dochters van God zijn. Paus Franciscus: “We veroordelen elke vorm van geweld, en we verbinden ons ertoe in de wereld waarachtige waarden en vrede te verspreiden.”

Op de laatste dag van zijn bezoek ging paus Franciscus voor in een eucharistieviering in het Zayed Sports Stadium van Abu Dhabi, bijgewoond door ruim 170.000 christenen, meest immigranten woonachtig in de Verenigde Arabische Emiraten. Lees meer (via www.rkkerk.nl)

Wat staat er in het Document over Broederschap? (via www.kerknet.be) – Paus kijkt met tevredenheid terug op historisch bezoek (via www.kro-ncrv/katholiek.nl) Foto’s Vatican News

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 5)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 3 februari 2019, 4e zondag door het jaar (C):  Jer. 1,4-5.17-19. – 1 Kor. 12,31-13,13 of 13,4-1. – Luc. 4,21-30

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 3 februari

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ans Verhagen-Vos. – Nelly Eerden-de Rooij. –  Simon Honselaar.

Voor overleden parochianen: Ton van Kempen. – Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Frans Cortenbach. – Gita Cortenbach-Penders. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Hubertus van Mil. – Antoon Ammerlaan.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 3 februari

Woensdag  6 februari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Het taxibusje voor de woensdagochtend viering rijdt voortaan van en naar het van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete). Vertrek uiterlijk 09:30 uur.

Zondag 10 februari is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is pastoor Broeders. Er is dan ook kindernevendienst.


Onze schaapskooi in beeld (2)

     

Aan het begin van de woord- en gebedsviering van vanochtend – waarin Thea Epskamp voorging – stelden dertien kinderen zich voor die op 26 mei hun Eerste Communie zullen doen. De namen van de communicanten zijn: Bram, Myoni, Elisa, Hannah, Fabio, Milou, Danique, Jesse, Jana, Agata, Antoine, Louise en Afonso. Samen met de drie begeleiders Mariëlla Oerlemans, Caroline de Winter en René Souillé hadden ze op een groot bord een kleurige regenboog aangebracht en daaronder tekeningen met hun foto’s. Het bord zal de komende weken in de hal bij de garderobe hangen. Aan het einde van de viering – die muzikaal werd begeleid door het tiener- en kinderkoor – sprak een van de communicanten de volgende tekst uit:

“Wij vonden het fijn om ons aan u allen voor te stellen. Vandaag hebben we kunnen zien hoe het is om samen in de kerk te zijn en om samen te vieren. Wij zijn dankbaar voor alle mensen om ons heen, die ons helpen en voor ons zorgen. Nu gaan wij samen met vertrouwen verder, en ons voorbereiden op de Eerste Communie”.


Actie Kerkbalans

De actie kerkbalans is weer gestart. Afgelopen week heeft u de envelop in de brievenbus gekregen. Voor wie het nog niet gedaan heeft: wilt u deze invullen en terugbrengen naar het op de voorkant vermelde adres? Mocht dat niet lukken dan worden de brieven bij u opgehaald. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. Uw bijdrage is hard nodig, want er gebeurt veel in onze parochiekern! Lees meer in de folder (pdf)


Wereldjongerendagen in Panama

De Wereld Jongeren Dagen in Panama zijn zondag 27 januari met een heilige mis afgesloten in het Metropark nabij Panamastad. Samen met paus Franciscus en honderden bisschoppen en priesters vierden naar schatting zo’n 600.000 jongeren samen deze mis. Ook de Nederlandse deelnemers waren hierbij aanwezig. Aan het einde van de WJD werd bekendgemaakt dat de volgende editie (in 2022) zal plaatsvinden in de Portugese hoofdstad Lissabon.

Lees meer over de Wereld Jongeren Dagen: Rector Walter Broeders over de tweede WJD-week in Panama-Stad. – Paus Franciscus tegen WJD-jongeren: ‘Word een influcencer’ (via www.bisdomrotterdam.nl)