Lezingen, intenties, medededelingen & nieuws (week 37)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 10 september 2017, de drie-en-twintigste zondag door het jaar (A): Ez. 3,7-9. – Rom. 13,8-10. – Mat. 18,15-20


kaarsGebedsintenties 10 september

Voor de overledenen: Truus de Boer-van Wieringen. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Ada van der Meel-Slats. – Ina van der Velde. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor Jan Kooijman, die morgen vanuit de deze kerk zal worden uitgedragen.

Voor de parochianen die onlangs zijn uitgedragen: Helmi Vis-van Bilderbeek. – Jan Remmerswaal. – Gijs Duivenvoorde.

Wij bidden voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Wij bidden voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 10 september

De deurcollecte van de MIVA op zondag 27 augustus heeft EUR 403,80 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gulle giften!

Woensdag 13 september is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is Pastoor Broeders.

Zondag 17 september is er  om 9:30 uur een woord- en gebedsdienst, waarin Leo Koot en Aafke Verheijen voorgaan.

Donderdag 14 september wordt de Interparochiële  Ziekendag parochie HH. Petrus en Paulus gehouden. Het is bestemd voor ouderen, zieken, voor wie aan huis gebonden zijn en belangstellenden en wordt gehouden in de Christus Dienaarkerk, Zoeterwoude-Dorp. Van 10:30 tot 16:00 uur.

Zondag 17 september is er een deurcollecte aan het begin van de vredesweek. Iedereen die in vrede gelooft kan iets voor vrede doen. Met die gedachte organiseert PAX ieder jaar de Vredesweek.

In het weekend van 16/17 september zal de eerste tieneractiviteit in het nieuwe seizoen weer plaatsvinden. De jongens gaan kamperen in de tuin van de Lodewijkkerk en de meisjes worden uitgenodigd om te logeren in een meidenstudentenhuis, ook in Leiden. Verdere informatie is te vinden op het web-log ‘Uit de schaapskooi’.

Donderdagmiddag 21 september organiseren de diaconieën van De Bakkerij in samenwerking met diverse partnerorganisaties in het kader van de Vredesweek van PAX Nederland weer een Vredeswake op het Stadhuisplein in Leiden. De wake duurt van 16:30 tot 17:30 uur en staat dit jaar in het teken van “De kracht van Verbeelding”. Naast momenten van stilte en bezinning is er ook ruimte voor muziek, dans en andere vormen van expressie. Lees meer

Binnenkort start er in de Goede Herderkerk een projecttienerkoor voor jongeren tussen de 12 en 20 jaar! We beginnen met een koor dat op projectbasis enkele vieringen per jaar zal zingen. Voor deze vieringen zullen we gezamenlijk een aantal repetities plannen, zodat iedereen die wil, mee kan zingen! Dus ben je tussen de 12 en 20 jaar en hou je van zingen? Meld je aan bij Veronique van der Hulst (e-mail: veroniqe_de_vries@hotmail.com)


symbool-kruisOverleden: Jan Kooijman

Begin deze week is Jan Kooijman overleden, in de leeftijd van 77 jaar. De uitvaartdienst vindt plaats maandag 11 september in de Goede Herderkerk. Aanvang: 11:00 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aan de Hoogmadese weg te Leiderdorp.


Noodhulp voor Sint-Maarten

De Nederlandse katholieke hulporganisatie Cordaid heeft een gironummer opengesteld om geld in te zamelen voor noodhulp aan Sint-Maarten en omliggende eilanden. Het gironummer is 667. Lees meer

 

 

 


bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_lerenNieuwsbrief Leren bisdom Rotterdam

Onlangs verscheen een nieuwe aflevering van de diocesane nieuwsbrief Leren (aflevering 2017-04 september). Lees hierin onder andere over: Start Alpha-cursussen. – Retraite pastorale beroepskrachten. – opGROEIsymposium: de uitdaging van de seksuele opvoeding. – Parallelprogramma voor ouders communicanten. – Start PreMarriage Course. – Nieuw materiaal. – Cursus Jongerenpastoraat. – Theologisch jongerenfestival in Utrecht (24.9). – Inspiratiedag over tiener- en jongerenwerk in Utrecht (18.11). – Agenda.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 36)

bijbel-deur_147174854848

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 3 september, de twee-en-twintigste zondag door het jaar (A): Jer. 20,7-9. – Rom. 12,1-2. – Mat. 16,21-27


kaarsGebedsintenties 3 september

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor de overledenen: Jan Mooren. – Frans Cortenbach. – Corrie Bousie. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Jan Roeleven. – Ivo Harteveld. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen. – Josephine van Galen. – Overleden Familie van Rijn.

Voor de overleden parochianen die onlangs uitgeleide zijn gedaan: Helmi Vis-van Bilderbeek. – Jan Remmerswaal. – Gijs Duivenvoorden.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 3 september

Dinsdag 5 september: huwelijksinzegening van Mayke Rotteveel en Sander Kalshoven met medewerking van het jongerenkoor. Voorganger is pastoor Broeders. Aanvang: 14:00 uur.

Woensdag 6 september is er om 10:00 uur een woord- en gebedsdienst in de Mariakapel.

Zaterdag 9 september is onze Goede Herderkerk van 11:00 tot 16:00 uur geopend in het kader van de Open Monumentendag. Onze kerk maakt deel uit van de monumentenroute door Leiderdorp en is tevens startpunt voor de monumentenroute die door Zoeterwoude loopt.

Zondag 10 september is er een eucharistieviering waarin pater Van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor. Tevens is er kindercrèche onder leiding van Stephanie Jägel.


logo-HHPPDonderdag 14 september vindt de Interparochiële  Ziekendag parochie HH. Petrus en Paulus plaats.  De dag – die is bestemd voor ouderen, zieken, voor wie aan huis gebonden zijn en voor belangstellenden – wordt gehouden in de Christus Dienaarkerk, Zoeterwoude-Dorp en duurt van 10.30 tot 16.00 uur. Opgeven bij het parochiesecretariaat HH Petrus en Paulus. Voor meer informatie zie de Flyer Interparochiële Ziekendag (pdf)

In het weekend van 16/17 september zal de eerste tieneractiviteit in het nieuwe seizoen weer plaatsvinden. De jongens gaan kamperen in de tuin van de Lodewijkkerk en de meisjes worden uitgenodigd om te logeren in een meidenstudentenhuis, ook in Leiden. Voor meer informatie zie de blogpost van 13 augustus hieronder.


projectkoorProjecttienerkoor

Binnenkort start er in de Goede Herderkerk een projecttienerkoor voor jongeren tussen de 12 en 20 jaar! We beginnen met een koor dat op projectbasis enkele vieringen per jaar zal zingen. Voor deze vieringen zullen we gezamenlijk een aantal repetities plannen, zodat iedereen die wil, mee kan zingen! Dus ben je tussen de 12 en 20 jaar en hou je van zingen? Meld je aan bij Veronique van der Hulst (email: veronique_de_vries@hotmail.com).

 


Augustinus_108324212302128 augustus: hoogfeest van H. Augustinus

Op 28 augustus vierde de kerk de gedachtenis van een kerkvader die ruim zestien eeuwen geleden leefde: Augustinus (354-430), bisschop van Hippo in Noord-Afrika. Zijn gedachtengoed en spiritualiteit zijn nog steeds actueel, aldus Denis Hendrickx, abt van de Norbertijnenabdij Berne (waar de kloosterlingen leven volgens de regel van Augustinus). Lees meer (via katholiek.nl)

Zie ook het lemma in het Katholiek ABC (via www.kro.nl)

Oudste afbeelding van Augustinus, als leraar (fresco uit het oorspronkelijke Lateraans paleis te Rome, eind zesde eeuw).

 


Bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_dienenNieuwsbrief bisdom Rotterdam

Onlangs verscheen een nieuwe aflevering van de diocesane nieuwsbrief Dienen (nr. 6, augustus 2017). Lees hierin meer over: Lokale ‘Walks of Peace’. – Vakantieproject Gouda. – Jobhulpmaatje Zoetermeer. – Beweging Sint Christoffel Duurzaamheid. – Eerste lustrum fietsmaatjes Teylingen. – Eigen doelen Vastenactie. – Augustinusproject. – Ontmoetingsdag Missio. – Startdag Vastenactie. – Aantal kinderen in bijstand gegroeid. – Agenda.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 35)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 27 augustus 2017, de eenentwintigste zondag door het jaar (A): Jes. 22,19-23. – Rom. 11,33-36. – Mat. 16,13-20


kaarsGebedsintenties 27 augustus

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor de overledenen: Ton Choufoer. – Ton van Kempen. – Sacha Lim. – Paul Snijders. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, moeder en Martin Hendriks. – Marion van der Krogt. – Siem Heemskerk. – Overleden familie Van der Hulst-van der Geest. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overleden parochianen die onlangs uitgeleide zijn gedaan: Helmi Vis-van Bilderbeek. – Jan Remmerswaal. – Gijs Duivenvoorden.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 27 augustus

Woensdag 30 augustus is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 27 augustus is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering, waarin Thea Dingjan voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.

Dinsdag 5 september: Huwelijksinzegening van Mayke Rotteveel en Sander Kalshoven.

De HH. Petrus en Paulusparochie organiseert het komende jaar weer diverse bijeenkomsten voor tieners. De eerste bijeenkomst (met overnachting) is gepland in het weekend van 16-17 september. Voor meer informatie zie hieronder de blogpost van 13 augustus.

Wilt u kopij voor de komende nieuwsbrief uiterlijk vrijdag 1 september inleveren via email: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com


kerkproeverij_8870Op initiatief van de Raad van Kerken wordt in het weekend van 9 en 10 september landelijk de campagne Kerkproeverij gehouden. U kunt dan iemand uitnodigen om mee te komen naar de kerk en iets te proeven van het geloof, van de kerksfeer, van wat ons sterkt en goed doet.

In de kerk liggen uitnodigingskaartjes die u voor dit doel kunt meenemen. Vul daarop plaats en tijd in en nodig iemand ermee uit: een kennis, een van uw buren of misschien een collega. In Engeland, waar het initiatief vandaan komt, heeft men gezien hoe leuk mensen het vinden om eens te komen ‘proeven’.

Bij de Kerkproeverij zijn deze ‘gasten’ natuurlijk ook welkom na de viering op de koffie.

Laten we aansluiten bij dit landelijk initiatief en proberen anderen wat te laten proeven van ons geloof. Wie weet smaakt het naar meer!

Lees ook de column van Leo Fijen over kerkproeverij (via www.kro.nl). Tot slot nog enkele tips:

  • Denk goed na over wie je uitnodigt. Mensen uitnodigen met wie je weinig relatie hebt, werkt meestal niet. Het gaat om buren, kennissen of vrienden die niet (meer) naar de kerk gaan en met wie je een relatie hebt, die jou vertrouwen.
  • Houd de uitnodiging luchtig, vrijblijvend: “Zou het je wat lijken om een keer mee te gaan naar mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden. Deze zondag is speciaal voor gasten.”
  • Nodig mensen persoonlijk uit, niet via een briefje door de brievenbus.
  • Vertel erbij dat er niets van hen verwacht wordt, en dat ze kunnen gaan ‘zoals ze zijn’.
  • ‘Succes’ is niet als mensen ‘ja’ zeggen. ‘Nee’ is ook een antwoord.

NalatenNalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart

Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Dat kan onder meer door de kerk als begunstigde op te nemen in uw testament. In een testament kunt u vastleggen dat u naast kinderen, familie of vrienden ook de kerk laat delen in wat u zelf mocht ontvangen.

Met uw nalatenschap draagt u bij aan een kerk die ook in de toekomst een levendige gemeenschap vormt die diaconaal en missionair aanwezig is in de directe omgeving en in de wereld. Wat u nalaat krijgt zo een bestemming dichtbij huis en dichtbij uw hart. Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na te laten aan onze kerk, neem dan contact op met penningmeester Freek Versteegen (email: mft.versteegen@wxs.nl)

Lezingen, intenties, mededelingen& nieuws (week 34)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 20 augustus 2017, de twintigste zondag door het jaar (A): Jes. 56,1.6-7. – Rom. 11,13-15.29-32. – Mat. 15,21-28


kaarsGebedsintenties 20 augustus

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor de overledenen: Corrie Zwetsloot-van der Meer. – Piet Hartwijk. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Riet van Diemen-Tijssen. – Ester van Delft-Detic. – Paula Sevat – Dries. – Josephine van Galen. – Overleden  familie Van Rijn.

Voor de overleden parochianen die onlangs uitgeleide zijn gedaan: Helmi Vis-van Bilderbeek. – Jan Remmerswaal. – Gijs Duivenvoorden.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 20 augustus

Woensdag 23 augustus is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 27 augustus is er om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pater Van der Poel voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Er wordt dan ook een deurcollecte gehouden voor het MIVA-project Brommers voor Burkina Fasso. U kunt uw donatie ook overmaken op bankrekening NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA te ’s-Hertogenbosch.

De HH. Petrus en Paulusparochie organiseert het komende jaar weer diverse bijeenkomsten voor tieners. De eerste bijeenkomst (met overnachting) is gepland in het weekend van 16-17 september. Voor meer informatie zie hieronder de blogpost van 13 augustus.


15 augustus: Maria Tenhemelopneming

Afgelopen dinsdag vierde de kerk dat Maria in de hemel opgenomen werd. Wat is de betekenis van dit hoogfeest? Lees meer (via Katholiek ABC, www.kro.nl)

Maria-Hemelvaart-Pancratiuskerk Heerlen

Maria Tenhemelopneming, glaspaneel van de door Marga Drummen vervaardigde kroonluchter in de Pancratiuskerk te Heerlen

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 33)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 13 augustus, de negentiende zondag door het jaar (A): 1 Kon. 19,9a.11-13a. – Rom. 9,1-5. – Mat. 14,22-33


kaarsGebedsintenties 13 augustus

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor de overledenen: Opa Piet en Oma Hetty van der Helm-Dils. – Patricia Bruines. – Truus de Boer-van Wieringen. – Jan de Vette. – Siem Heemskerk. – Nel Bruines-Overmeer. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Ada van der Meel – Slats. – Ina van der Velde. – Ter nagedachtenis aan drie overleden broers. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overleden parochianen die onlangs uitgeleide zijn gedaan: Helmi Vis-van Bilderbeek. – Jan Remmerswaal. – Gijs Duivenvoorden.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 13 augustus

Woensdag 16 augustus is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 20 augustus is er om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pastor Wessel voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


MIVA_DSC00848

MIVA-collecte

Zondag 27 augustus is er een deurcollecte voor de Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA). Deze keer wordt er geld ingezameld voor het project ‘Brommers in Burkina Fasso’. De brommers zijn hard nodig om de afstanden op vooral niet zo goed begaanbare wegen af te leggen. Lees meer

 


logo-HHPPTienerbijeenkomsten in Petrus-en-Paulusparochie 2017-2018

Terwijl de zomervakantie nog in volle gang is, wordt er ook alweer nagedacht over de invullling van de komende RK Tienerbijeenkomsten.  En het idee voor de eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen is inmiddels bekend: de jongens gaan kamperen in de binnentuin van de H. Lodewijk-kerk (Steenschuur) en de meiden worden uitgenodigd om de nacht door te brengen in een meidenstudentenhuis in Leiden. Dit alles gaat plaatsvinden in het weekend van 16-17 september en uiteraard onder leiding van de vertrouwde gezichten van vorig jaar, mét (gezien het speciale karakter) wat extra ‘handen’/hulp, o.a. van kapelaan Boris Plavcic.

Op zondag 17 september  zullen we samen de H. Mis bijwonen in de H. Lodewijk-kerk (aanvang 10:00 uur). En dit is direct dan ook de belangrijkste verandering ten opzicht van de bijeenkomsten van vorige jaren: dit jaar zullen de tieners in plaats van op vrijdagavond op iedere derde zondag van de maand samenkomen, steeds in een andere parochiekerk. Na het bijwonen van de viering zal er dan nog een activiteit plaatsvinden (dit laatste geldt niet voor de eerste bijeenkomst, omdat dan de activiteit al op zaterdagavond en -nacht heeft plaatsgevonden).

Voor de viering is natuurlijk het hele gezin welkom! Ook tieners die nog nooit deelgenomen hebben aan de tieneractiviteiten zijn van harte welkom

Meer informatie over deze eerste tieneractiviteit? Stuur een email! Voor de jongens: naar Paul van der Lee (email: ppvanderlee@gmail.com); voor de meisjes: naar Pauline Buirma (email: pauline.buirma@gmail.com)

jongerenkamp_HHPP

 

 

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 32)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 6 augustus 2017, de achttiende zondag door het jaar (A):  Dan. 7,9-10.13-14. – 2 Petr. 1,16-19. – Mat. 17,1-9 (Gedaanteverandering van de Heer)


kaarsGebedsintenties 6 augustus

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor de : Jan Mooren. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Corrie Bousie. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Frans Cortenbach. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen. – Jan Roeleven. – Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.

Voor de overleden parochianen die onlangs uitgeleide zijn gedaan: Helmi Vis-van Bilderbeek. – Jan Remmerswaal. – Gijs Duivenvoorden.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 6 augustus

Woensdag 9 augustus 2017 is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 13 augustus 2017 is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering, waarin Leo Koot voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor


 

jongkatholiekInspiratiedag: hoe jongeren Hem volgen

Op de website jongkatholiek.nl is onlangs een inspiratiedag aangekondigd voor vrijwilligers en professionals in het tiener- en jongerenwerk, te houden op 18 november in Utrecht. Een gelegenheid om zelf inspiratie op te doen voor het vormgeven van het jongerenwerk binnen gemeenschap of parochie. Een dag om van elkaar te leren, elkaar te ontmoeten en nieuwe ideeën op te doen. Lees meer

 


IgnatiusLoyola-PortraitFusie Vlaamse en Nederlandse jezuïeten

Op 31 juli, de feestdag van Sint-Ignatius van Loyola, zijn de twee jezuïetenprovincies Noord-België en Nederland officieel samengevoegd tot één bestuurseenheid. De samenwerking tussen de in totaal ruim 200 Nederlandse en Vlaamse jezuïeten bestaat al zo’n dertig jaar en werd de afgelopen vier jaar intensiever. Lees meer (via www.kro.nl)

 

Overleden: Helmi Vis-van Bilderbeek

symbool-kruisOp zaterdag 29 juli 2017 is overleden mevrouw W.F.L.M. (Helmi) Vis-van Bilderbeek, in de leeftijd van 59 jaar.

Helmi Vis was voor haar ziekte vele jaren lid van het jongerenkoor.

De avondwake voor Helmi Vis wordt gehouden op donderdag 3 augustus in de Goede Herderkerk, Hoge Rijndijk 18, Zoeterwoude. Aanvang: 19:15 uur.

De uitvaartdienst, waarin pastoor W. Broeders zal voorgaan, vindt plaats op vrijdag 4 augustus, eveneens in de Goede Herderkerk. Aanvang van deze eucharistieviering: 10:30 uur. Met medewerking van het jongerenkoor.

Hierna volgt omstreeks 12:00 uur de teraardebestelling op de Algemene Begraafplaats, gelegen aan de Hoogmadeseweg in Leiderdorp.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in Brasserie Park, Van Diepeningenlaan 2 in Leiderdorp.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 31)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 30 juli 2017, de zeventiende zondag door het jaar (A): 1 Kon. 3,5.7-12. – Rom. 8,28-30. – Mat. 13,44-52 of 44-46


kaarsGebedsintenties 30 juli

Voor de overledenen: Gijs Duivenvoorden. – Jan Remmerswaal. – Ton Choufoer. – Vader, moeder en Martin Hendriks. – Nel Bruines-Noordermeer. – Riet en Piet van Zijp. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 30 juli

Vanmiddag om 13:00 uur wordt mevrouw Chenel Delmeer gedoopt door pastoor W. Broeders. Volgende week zondag zal zij haar eerste heilige communie ontvangen.

Woensdag 2 augustus is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel.

Zondag 6 augustus is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.


symbool-kruisDe afgelopen week zijn twee parochianen overleden die zich op velerlei wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Menswordingkerk in Leiderdorp.

Op dinsdag 25 juli overleed Gijs Duivenvoorden, in de leeftijd van 80 jaar. Met zijn kennis en netwerk als directeur van de Algemene Woningbouwvereniging Leiderdorp verstrekte hij waardevolle adviezen bij de totstandkoming van het kerkgebouw aan het Heelblaadjespad, later ook bij verbouwingen. De afscheidsbijeenkomst vindt plaats op maandag 31 juli om 11:30 uur in de Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2 in Leiderdorp. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in Brasserie Park, Van Diepeningenlaan 2 in Leiderdorp.

Op donderdag 27 juli overleed Jan Remmerswaal, in de leeftijd van 88 jaar. Voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger, onder meer als secretaris van het parochiebestuur, ontving hij in 2010 de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Vanmiddag, zondag 30 juli, is er van 15:00-16:30 uur gelegenheid om afscheid te nemen. Plaats: uitvaartcentrum Monuta Soek, Hoogmadeseweg 66, Leiderdorp.


logo-HHPPRondom de Kerk

Onlangs is een nieuwe aflevering van Rondom de Kerk verschenen, het nieuwsblad van onze parochie HH. Petrus en Paulus (jaargang 12, nr. 7: juli/augustus 2017).


Rotterdam.relJaarverslag bisdom Rotterdam

Op maandag 17 juli publiceerde het bisdom Rotterdam het jaarverslag 2016. Het bevat onder meer:

  • een jaaroverzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in het bisdom (per maand gepresenteerd);
  • de jaarrekening 2016;
  • de kerngegevens van het bisdom per 2015 (aantal parochianen, toegediende sacramenten van doopsel, communie en huwelijk, aantal uitvaarten, kerkgangers, vrijwilligers en parochies; en dit alles vergeleken met 2005 en 2010);
  • een prognose van het aantal parochianen per parochie en daaraan gekoppeld het aantal pastorale beroepskrachten, per 2020 (het geschatte aantal parochianen van de parochie HH. Petrus en Paulus, 21.504, zou goed zijn voor 2 priesters, 1 diaken en 1 pastoraal werker);
  • activiteitenagenda van bisschop Van den Hende (per maand gepresenteerd).

Op de website van het bisdom is het jaarverslag beschikbaar als PDF. Lees meer


Anselm GrünAnselm Grün: Bijbel is therapie voor elke tijd

Miljoenen exemplaren van zijn boeken zijn er verkocht. Anselm Grün, monnik van de benedictijner abdij Münsterschwarzach bij Würzburg, blijft er rustig en gewoon onder. Zaterdag werden weer twee nieuwe uitgaven van zijn hand gepresenteerd bij de Abdij van Berne. Lees meer (via katholiek.nl)


Zoek de verschillen

vakantie_IMG_0786          20170729_130606_HDR

Achterzijde Goede Herderkerk: zomer 2016 en zomer 2017

Lezingen, intententies en mededelingen (week 30)

 

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingens van zondag 23 juli 2017, de zestiende zondag door het jaar (A): Wijsh. 12,13.16-19. – Rom. 8,26-27. – Mat. 13,24-43 of 24-30


kaarsGebedsintenties 23 juli

Patricia Bruines. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Truus de Boer-van Wieringen. – Sacha Lim. – Marion van der Krogt. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 23 juli

Woensdag 26 juli is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 30 juli is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor J. Smith voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 29)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 16 juli 2017, de vijftiende zondag door het jaar (A): Jes. 55,10-11. – Rom. 8,18-23. – Mat. 13,1-23 of 1-9


kaarsGebedsintenties 16 juli

Voor de overledenen: Maarten van der Ploeg. – Riet en Jaap van Diemen. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Ester van Delft- Detic. – Paula Sevat-Dries. – Siem Heemskerk. – Lies en AdriaanVreeburg. – Josephine van Galen. – Overleden  familie Van Rijn.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 16 juli

Vanmiddag om 13.00 uur worden Elisabeth en Emily van der Lee gedoopt door pastoor Broeders.

Woensdag 19 juli is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdagavond 20 juli geeft Pater Frans van der Poel in het atrium een lezing over zijn werk en leven in Brazilië. U bent allen van harte welkom. Aanvang: 20:00 uur.

Zondag 23 juli is er om 9:30 een eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


telefoonSecretariaat weer telefonisch bereikbaar

Enkele dagen geleden heeft KPN de telefoon van het secretariaat overgezet van de pastorie naar de nieuwe lokatie. U kunt op maandag-, woensdag- en vrijdagochtenden weer bellen!