Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 4)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 27 januari 2019, 3e zondag door het jaar (C): Neh. 8,2-4a.5-6.8-10. – 1 Kor. 12,12-30 of 12-14.27. – Luc. 1,1-4; 4,14-21

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 27 januari

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ans Verhagen-Vos, die vrijdag j.l. uit onze kerk is uitgedragen. – Simon Honselaar.

Voor overleden parochianen: Charles Borremans. – Sacha Lim. – Paul Snijders. – Vader, moeder en Martin Hendriks. – Pieter Frijns. – Annie van Tilburg-van Vonderen. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Nel Bruines-Overmeer. – Siem Heemskerk. – Vincent Smeets. – Anky Overdijk.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 27 januari

Woensdag  30 januari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Opgelet! Het taxibusje voor de woensdagochtend viering rijdt voortaan van en terug naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete) in Leiderdorp. Vertrek uiterlijk 09:30 uur.

Zondag 3 februari is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering met medewerking van het kinderkoor. Voorganger is Thea Epskamp.


Actie Kerkbalans

De Actie Kerkbalans is weer gestart. Deze week ontvangt u de enveloppen in de brievenbus. Wilt u deze invullen en terugbrengen naar het op de voorkant vermelde adres? Mocht dat niet lukken dan worden de brieven volgende week bij u opgehaald. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. Uw bijdrage is hard nodig, want er gebeurt veel in onze parochiekern!


Onze man in Panama

Een foto met een kort begeleidend bericht (via whats-app) van pastoor Walter Broeders uit Panama, die met jongeren uit ons bisdom de Wereldjongerendagen bezoekt:

“Groet uit Panama, met veel internationale ontmoetingen. In Soná een mooi voorprogramma gehad. Genoten van de gastvrijheid. Hier in Panama City opnieuw in een gastgezin. Maar nu aanzienlijk armer. Mensen, wat zijn wij rijk! En wat een toekomstmogelijkheden dragen wij met ons! Hier wordt geprobeerd te overleven. En laten mensen met hun weinige geld hun kinderen toch studeren.

Een Nederlandse priester gesproken. Hij werkt in een vluchtelingenkamp met 170.000 vluchtelingen in Oeganda. Dit weekend vigilie en pausviering. Wat is de paus sterk in zijn toespraken! Tot later!”

Lees meer over de Wereld Jongeren Dagen:Deze eerste week was één groot feest(via www.bisdomrotterdam.nl); Paus Franciscus herinnert aan het lijden van vele jonge mensen op aarde (via www.kro-ncrv.nl/katholiek). 

Overleden: Ans Verhagen

Op vrijdag 18 januari 2019 is mevrouw Ans Verhagen-Vos overleden aan de gevolgen van een noodlottige brand in haar appartement in Zorgcentrum Roomburg. Zij is 92 jaar geworden. Mevrouw Verhagen was een zeer betrokken parochiaan en trouw bezoekster van de vieringen in de Goede Herder en van de Herdershof op woensdagmorgen.

Vrijdag 25 januari is er om 13.30 uur een plechtige herdenkingsdienst in de Goede Herderkerk, geleid door Rector Hofstede van Zorgcentrum Roomburg. Daarna zal Ans Verhagen op het naastgelegen kerkhof worden begraven in het familiegraf bij haar overleden man Joop en overleden jongste zoon Clemens.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 3)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 20 januari 2019, 2e zondag door het jaar (C): Jes. 62, 1-5. – 1 Kor. 12,4-11. – Joh. 2,1-12

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 20 januari

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Simon Honselaar. – Trudy van der Kamp.

Voor overleden parochianen: Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Tootje Gründemann. – Paula Sevat-Dries. – Aad en Erwin Duijndam. – Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Maria en Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Helga Versteegen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 20 januari

Woensdag  23 januari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.
Opgelet! Het taxibusje voor de woensdagochtend viering rijdt voortaan van en terug naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete) in Leiderdorp. Vertrek uiterlijk 09:30 uur.

Zondag 27 januari is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is Thea Dingjan-Zonneveld. Er is kinderopvang aanwezig.


Wereldjongerendagen Panama

Maandag 14 januari vertrokken zo’n dertig jongeren uit het bisdom Rotterdam richting Panama om daar deel te nemen aan de Wereldjongerendagen die van 22 tot en met 27 januari plaatsvinden in en rond Panama Stad. Pastoor Walter Broeders is een van de begeleiders. De eerste week in Panama staat in het teken van de ontmoeting met de Kerk in Panama en de lokale cultuur. De jongeren zijn te gast in een parochie en slapen bij gastgezinnen. Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl)

Een van de jongeren die vanuit het bisdom Den Bosch deelnemen aan de Wereldjongerendagen is Erik Buster, student theologie. Hij doet verslag vanuit Sona, een dorpje in Panama. Lees meer (via www.katholiek.nl)


De Zonnebloem bestaat 70 jaar

Vrijwilligersorganisatie De Zonnebloem zet zich al 70 jaar in voor mensen met een lichamelijke beperking.

Op 17 januari 1949 werd De Zonnebloem officieel opgericht. Anno 2019 hebben de 38.000 vrijwilligers nog steeds hetzelfde doel: mensen aangesloten houden bij de maatschappij. Lees meer (via www.kro-ncrv.nl)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 2)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 13 januari 2019, Doop van de Heer (C): Jes. 40,1-5.9-11. – Tit. 2,11-14;3,4-7. – Luc. 3,15-16.21-22

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 13 januari

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Simon Honselaar. – Trudy van der Kamp. – Cees van der Meer.

Voor overleden parochianen: Jan de Vette. – Kees van Hoof. – Truus de Boer-van Wieringen. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Bep en Joop Vorst. – Patricia Bruines. – Ton van der Voort. – Dick van der Hulst. Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 13 januari 2019

Woensdag  16 januari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 20 januari is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het jongeren/middenkoor. Voorganger is pastor R. Kurvers. Er is kinderopvang aanwezig.


Onze schaapskooi in beeld (1)

     

Zaterdagmiddag bezochten ruim 120 vrijwilligers uit de parochie HH Petrus en Paulus het atrium van onze Goede Herderkerk, om de nieuwjaarsreceptie bij te wonen. Vele vrijwilligers uit de diverse parochiekernen kennen elkaar inmiddels dankzij samenwerking in projecten en werkgroepen. In hun toespraken keken pastoors Smith en Broeders met tevredenheid terug op het vele werk dat het afgelopen jaar in onze parochie is verzet. De regiovorming, van belang om de continuïteit in onze parochie op de langere termijn te waarborgen, begint langzamerhand gestalte te krijgen. De oude leden van het parochiebestuur werden hartelijk bedankt voor hun diensten, de nieuwe leden voorgesteld en veel succes toegewenst bij hun nieuwe taken. Pastoor Broeders zal maandag met jongeren uit het bisdom naar Panama vertrekken waar vanaf 22 januari de Wereldjongerendagen gehouden worden.


Kerkklokken luiden voor Kerkbalans

De actie Kerkbalans is de grootste kerkelijke inzamelingsactie van Nederland, waaraan landelijk vele tienduizenden mensen hun bijdrage leveren. Ook in onze eigen parochiekern wordt eind januari de actie gehouden. Wij vragen u dus ook dit jaar weer om mee te (blijven) doen en onze lokale geloofsgemeenschap te steunen. Uw steun is hard nodig, want er gebeurt veel!

Op zaterdag 19 januari, 13:00 uur wordt in de oud-katholieke kerk aan de Zoeterwoudse Singel te Leiden de actie Kerkbalans ingeluid voor de regio Leiden. Het inluidevenement wordt georganiseerd door de protestantse gemeente te Leiden, de rooms-katholieke parochie HH Petrus en Paulus en de oud-katholieke parochie van de HH Fredericus en Odulfus. Eenieder is welkom om het evenement bij te wonen (12:30-13:00 uur). De Leidse schrijver Jeroen Windmeijer zal enkele woorden spreken, de klok luiden en er is koffie, thee en chocolodemelk. Lees meer


Bisschoppelijke brief over Jaar van de Roepingen

Nu de Kerk in de liturgie met het feest van de Doop van de Heer de Kersttijd afsluit, richt mgr. Van den Hende zich met een brief tot de gelovigen van het bisdom Rotterdam. In de brief vraagt hij aandacht voor het Jaar van de Roepingen, dat hij onlangs heeft uitgeroepen. Lees meer

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 1)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 6 januari 2019 (Openbaring van de Heer): Jes. 60,1-6. – Ef. 3,2-3a.5-6. – Mat. 2,1-12

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 6 januari

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Simon Honselaar. – Trudy van der Kamp. – Cees van der Meer.

Voor overleden parochianen: Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Frans Cortenbach. – Gita Cortenbach – Penders. – Ria van der Korft-van Vliet. – Hubertus van Mil. – Antoon Ammerlaan.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 6 januari

Woensdag 9 januari is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M.

Zaterdagmiddag 12 januari wordt de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van de HH. Petrus en Paulusparochie gehouden in het atrium van de Goede Herderkerk, van 15:00-16:30 uur. Alle vrijwilligers van de diverse parochiekernen zijn welkom. Doel van deze bijeenkomst is elkaar een Zalig Nieuwjaar toe te wensen en met elkaar terug te kijken en vooruit te blikken.

Zondag 13 januari is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M.


Driekoningen: vraag en antwoord

Waarom spreken we over koningen in plaats van wijzen? Hoe weten we eigenlijk dat ze met zijn drieën waren? Hoe kregen ze hun namen Caspar, Melchior en Balthazar? Lees meer (via www.kerknet.be)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 52)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 30 december 2018 (Feest van de Heilige Familie): 1 Sam. 1,20-22.24-28. – 1 Joh. 3,1-2.21-24. – Luc. 2,41-52

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 30 december

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Simon Honselaar. – Trudy van der Kamp. – Cees van der Meer. – Finette den Tex-Lips.

Voor overleden parochianen: Nel Bruines-Overmeer. – Ria Kagenaar. – Pieter Frijns. – Vincent Smeets. – Sacha Lim. – Paul Snijders. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Anky Overdijk.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 30 december

Dinsdag 1 januari, op Nieuwjaarsdag, is er om 09:30 uur een eucharistieviering met samenzang en muzikale ondersteuning. Voorganger is pastoor Broeders.

Woensdag  2 januari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 6 januari (Openbaring des heren) is er om 09:30 uur een eucharistieviering. Voorganger is pastoor W. Broeders. Met medewerking van het tiener- kinderkoor. Er is kinderopvang aanwezig.


Kerstwens van paus Franciscus: broederlijkheid

Voorafgaand aan de zegen urbi et orbi (aan stad en wereld) benadrukte paus Franciscus in zijn kersttoespraak dat de universele boodschap van Kerstmis ons leert dat God een goede Vader is en wij allen broeders.

“Daarom,” aldus paus Franciscus, “zijn mijn wensen voor een vrolijk Kerstmis, wensen van broederlijkheid:

  • Broederlijkheid tussen de mensen van elk volk en cultuur.
  • Broederlijkheid tussen mensen met verschillende ideeën, maar in staat elkaar te respecteren en naar de ander te luisteren.
  • Broederlijkheid tussen mensen van verschillende godsdiensten. Jezus is het gelaat van God komen openbaren aan iedereen die Hem zoekt.”

Lees de hele kerstboodschap van paus Franciscus (vertaald uit het Frans, via www.rkdocumenten.nl)


Oud en nieuw

Aan het einde van 2018 maken tv-journalisten in overzichten en cabaretiers in oudejaarsconferences de balans op. Wat vond men in twaalf maanden wereldnieuws opmerkelijk, schokkend en grappig? Hoe interessant en amusant dit ook kan zijn, belangrijker, aldus Kolet Janssen, is om zelf terug te kijken. “Wat heeft ons bezig gehouden? Waar zijn we dankbaar voor? Waar hebben we van wakker gelegen? Wat of wie heeft ons blij verrast? Waar was God dit jaar?” Lees meer (via www.kerknet.be)

Zalig Kerstfeest!

Mede namens pastoor Walter Broeders wensen wij u een Zalig Kerstfeest!

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die ervoor zorgden dat de kerstvieringen gehouden konden worden. Zij werden door vele kerkgangers bezocht en gewaardeerd.

Pastoraatgroep en beheercommissie parochiekern De Goede Herder


De boodschap teruglezen

Maandag 24 december 2018 (Nachtmis): Jes. 9,1-3.5-6. – Tit. 2,11-14. – Luc. 2,1-14

Dinsdag 25 december 2018 (Hoogfeest van Kerstmis): Jes. 52,7-10. – Heb. 1,1-6. – Joh. 1,1-18 of 1-5.9-14

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 24-25 december

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Simon Honselaar. – Trudy van der Kamp. – Cees van der Meer. – Finette den Tex-Lips.

Voor overleden parochianen: (24 december, 19:00 uur) Martin en Gré Menken–van der Poel. – Jan en Tiny van Cassel-van der Hoeven. – Elly en Theo Vlasveld. – Gita en Frans Cortenbach. – Ingrid van Nierop-Visser. – Willem Maarten en Lidwien Kocken. – (21:00 uur) Corrie Zwetsloot-van der Meer. – Piet Hartwijk. – Charles Borremans. – Paul Snijders. – Annie van Tilburg-van Vonderen. – Patricia Bruines. – Wim Pieterse. – Overleden broers Aad, Coen en Ben Boers. – Ton Choufoer. – Nel en Jan Zandbergen. – Aad en Erwin Duijndam. – Niesje van Diemen-Threels. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Kees van Hoof. – Alie Rotteveel. – Nel Bruines-Overmeer. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Vincent Smeets. – Joop Vervoorn. – Jan Zandbergen. –  (23:30 uur) Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Jan Roeleven. – Helga Versteegen. – Gerard Knigge. – Anna, Jan en Marianne Versteegen. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Inge en Wim van Leeuwen. – Koos, Toos, Corrie en Jan Mooijman. – Piet en Miep van Hooven. – (25 december) Jan Mooren. – Jan de Vette. – Vader, moeder, Wim en Ina van der Velde. – Truus de Boer-van Wieringen. – Ton van der Voort. – Tootje Gründemann. – Ton van der Voort. – Paula Sevat-Dries. – Sacha Lim. – Pieter Frijns. – Dick van der Hulst. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Siem Heemskerk. – Aad en Erwin Duijndam. – Alie Rotteveel. – Ton van Kempen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 24-25 december

Zondag 25 december is er om 14:00 uur ‘Kindje wiegen’ voor de allerkleinsten met Stephanie Jägel. Er wordt een kerstverhaal voorgelezen en er worden liedjes gezongen om er een gezellig samenzijn voor de kinderen van te maken.

Zondag 30 december (Feest van de H. Familie) is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastor Versteegen voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) is er om 09:30 uur een eucharistieviering met volkszang en muzikale ondersteuning. Voorganger is pastoor Broeders.


Onze schaapskooi in beeld (22)

Voor wie zou willen weten wat er in onze bloeiende parochiekern De Goede Herder zoal gebeurt, heeft de beheercommissie een kleurig boekje laten drukken. Het is getiteld Onze schaapskooi in beeld en het biedt een interessante terugblik op het afgelopen jaar. De boekjes werden aangeboden tijdens de kerstvieringen in onze kerk, zolang de voorraad strekt. Maar een digitale versie (PDF) is ook beschikbaar.

 

 

 


Kerstwens van bisschop Van den Hende

Een Zalig Kerstfeest en Gezegend Nieuwjaar wenst ook mgr. Van den Hende: “De Kerk als netwerk van liefde heeft haar oorsprong in Gods Zoon die uit liefde is mens geworden. Ook in 2019 willen wij in zijn Naam geloof, hoop en liefde verspreiden.” Lees meer (via www. bisdomrotterdam.nl)

 

 


200 jaar Stille Nacht

‘Stille nacht’ is vermoedelijk het allerbekendste kerstlied. Het ontstond precies tweehonderd jaar geleden in Oostenrijk, toen de parochiepriester Joseph Mohr uit Oberndorf bij Salzburg de verzen schreef die door componist Franz Gruber op inmiddels onsterfelijke muziek gezet werd. De Duitse tekst werd overgezet in meer dan 140  talen en overal ter wereld klinkt in de kerstnacht dit lied. In 2011 werd het door de UNESCO opgenomen op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Afgebeeld is een van de autografen van Gruber (Salzburg Museum), Lees ook de bijdrage van zr. Caritas van Houdt (via www.kerknet.be)


De kat en de duif

Jeugdauteur Sylvia Vanden Heede (°1961)) en illustrator Nilu Kuhpour (°1961) creëerden een betoverend kerstverhaal. Lees meer (via www.kerknet.be)

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 51)

De boodschap teruglezen

Zondag 23 december 2018: Vierde zondag van de Advent (C):  Mich. 5,1-4a. – Heb. 10,5-10. – Luc. 1,39-45

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 23 december

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Simon Honselaar. – Trudy van der Kamp. – Cees van der Meer. – Finette den Tex-Lips.

Voor overleden parochianen: Sacha Lim. – Paul Snijders. – Pieter Frijns. – Anky Overdijk. – Ivo Hartevelt. – Ella van Eijk. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Jan Roeleven. – Helga Versteegen. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 23 december

Maandag 24 december is het Kerstavond.

  • Om 19:00 uur is er een woord- en gebedsviering waarin Thea Epskamp voorgaat. Met met medewerking van het kinderkoor en tienerkoor.
  • Om 21:00 uur. (niet om 21:30!!) is er een eucharistieviering waarin pater Moons O.F.M. voorgaat.
  • Om 23:30 uur is er een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongeren/middenkoor.

Dinsdag 25 december (Eerste Kerstdag) is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

  • Om 14:00 uur is er ‘Kindje wiegen’ voor de allerkleinsten met Stephanie Jägel. Er wordt een kerstverhaal voorgelezen en er worden liedjes gezongen om er een gezellig samenzijn voor de kinderen er van te maken.

Zondag 30 december (Feest van de H. Familie) is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastor Versteegen voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Dinsdag 1 januari, op Nieuwjaarsdag, is er om 09:30 uur een eucharistieviering met samenzang en muzikale ondersteuning. Voorganger is pastoor Broeders.


Onze schaapskooi in beeld (21)

De dienst van lezingen en liederen op weg naar Kerstmis die zondagmiddag 16 december plaatsvond, heeft zo’n 200 bezoekers getrokken. Het dames- en herenkoor, versterkt met 15 projectzangers, zong onder leiding van Ans Bulles Nederlandse en Engelse kerstliederen. De orgelbegeleiding was in handen van António Pedrosa, die ook soleerde in een prachtige vertolking van Bachs ‘Trio super: Nun komm, der Heiden Heiland’. De liederen werden afgewisseld met lezingen over het naderende heil uit Oude en Nieuwe Testament. De in- en uitleiding werden verzorgd door Thea Epskamp. De bezoekers, waaronder burgemeester Liesbeth Bloemen, pastoor Walter Broeders en oud-pastoor Jan Olsthoorn, waren onder de indruk van de dienst, die een uur en een kwartier duurde. Velen van hen namen na afloop ruim de tijd om in het atrium bij een drankje gezellig na te praten en de koorleden te feliciteren met hun vocale prestaties. Pastoor Olsthoorn greep de kans om met oud-parochianen bij te praten. De deurcollecte voor Serious Request bracht EUR 407,= op. Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst!

     

     


Geloofsgesprek met bisschop Van den Hende

Op deze vierde zondag van de advent ondervraagt Leo Fijen in het tv-programma ‘Geloofsgesprek’ mgr. Hans van den Hende. De bisschop van Rotterdam spreekt over de voorbereiding op Kerstmis, maar blikt ook terug op diocesane Jaar van Gebed. Het gesprek is opgenomen in de Eendrachtskapel in Rotterdam. De bisschop laat zien wat er bijzonder is aan de kerststal in deze kerk. Ook vertelt hij wat zijn wens is voor 2019. Bekijk de aflevering (via www.kro.nl)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 50)

De boodschap teruglezen

Zondag 16 december 2018: Derde zondag van de Advent (C):  Sef. 3,14-18a. – Fil. 4,4-7. – Luc. 3,10-18

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 16 december

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Cees van der Meer. – Finette den Tex-Lips. – Trudy van de Kamp, die afgelopen vrijdag is uitgedragen uit onze kerk. – Simon Honselaar, die aanstaande maandag wordt uitgedragen uit onze kerk.

Voor overleden parochianen: Lies en Adriaan Vreeburg. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Nel Bruines-Overmeer. – Vincent Smeets. – Siem Heemskerk. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Paula Sevat-Dries. – Charles Borremans. – Tootje Gründemann. – Quirinus Bruines.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 16 december

Maandag 17 december wordt de uitvaartdienst gehouden voor de heer Simon Johannes Cornelis Honselaar, die op 11 december overleed in de leeftijd van 92 jaar. Pastoor W. Broeders gaat voor in de eucharistieviering. Aanvang 11:00 uur. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats achter de kerk.

Woensdag 19 december is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.
’s Avonds is er een boeteviering, in voorbereiding op het Hoogfeest van Kerstmis. Aanvang: 19:00 uur.

Op donderdag 20 december is de vierde en laatste oecumenische adventsvesperdienst in de Dorpskerk in Leiderdorp. Aanvang: 19:15 uur.

Zondag 23 december (vierde zondag van de advent) is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het jongerenmiddenkoor. Voorganger is pastoor W. Broeders. Er is kinderopvang aanwezig.


Nu daagt het in het oosten

Vanmiddag (16 december) is er in de Goede Herderkerk een dienst met lezingen en liederen op weg naar Kerstmis, getiteld ‘Nu daagt het in het oosten’. Het dames- en herenkoor, versterkt met een vijftiental projectzangers uit de regio-Oost, is hiervoor al een aantal weken ijverig aan het repeteren. De dienst wordt in- en uitgeleid door Thea Epskamp; lectoren uit alle geledingen van onze geloofsgemeenschap verlenen medewerking. Aanvang: 15:30 uur (zaal open 15:00 uur). De toegang is gratis, niet alleen voor u zelf maar ook voor uw familie, vrienden en bekenden, die eveneens van harte welkom zijn. Na afloop is er een deurcollecte ten bate van Serious Request en gelegenheid om bij een drankje na te praten in het atrium. Voor meer informatie zie de weblog.


Symbolen van Kerstmis: boom, krans en stal

Rond Kerstmis zijn er enkele symbolen die we allemaal gebruiken en herkennen omdat ze altijd met Kerst naar voren komen. Maar velen kennen de geschiedenis van deze symbolen niet, terwijl we die heel goed kunnen gebruiken om de ware betekenis van Kerstmis te ervaren. Lees meer meer over de kerstboom, de adventskrans en de kerststal in de bijdrage van Juan Diego Escartin (via www.katholiek.nl)

 

Overleden: Simon Honselaar

Op dinsdag 11 december 2018 is overleden de heer Simon Johannes Cornelis Honselaar, in de leeftijd van 92 jaar.

De uitvaartdienst voor Simon Honselaar, waarin pastor W. Broeders voorgaat, zal worden gehouden op maandag 17 december in de Goede Herderkerk. Aanvang: 11:00 uur. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats achter de Kerk. Er is gelegenheid tot condoleren in het atrium van de Goede Herderkerk.