Vormselproject Petrus-en-Paulusparochie: een verslag

Vormsel_01_20170403_202205

Op zaterdag 17 juni ontvingen negen kinderen uit onze Petrus-en-Paulusparochie het sacrament van het Vormsel uit handen van mgr. Van den Hende. Het was de afsluiting van een project van enkele maanden, geleid door Sylvia Maenhout en Marielle de Vries. Hieronder brengen zij verslag uit over dit project.


Na de voorjaarsvakantie zijn we met negen kinderen samengekomen om ons voor te bereiden op het vormsel: Maaike, Marilou, Jindy, Jolieke, Naut, Niels, Eveliene, Cherylla en Adriaan.

We zijn begonnen met het kijken naar de schepping. God heeft de wereld klaargemaakt voordat Hij ons mensen schiep. Alles was aanwezig wat wij tot op de dag van vandaag nodig hebben.

Vormsel_02_20170410_195351_001     Vormsel_03_20170410_201045

De volgende stap was Jezus. Wie is Hij en waarom kwam Hij op aarde? De bijbel helpt ons op weg en dus moesten we ook dat dikke boek gaan ontdekken. We ontdekten niet alleen wie Jezus is maar kwamen ook meer te weten wie God de Vader is. De grootste ontdekking is dat Hij van ons houdt, van alle mensen! Dat het deze liefde is waarom Hij zijn Zoon naar de aarde laat gaan en dat Jezus voor ons aan het kruis sterft en verrijst. Hoe bijzonder is het dat dit sterven en verrijzen deel uitmaakt van de de viering van de eucharistie!

Vormsel_04_20170403_202054

We hebben gesproken over de Heilige Geest, wat Hij ons schenkt en dat we zijn gaven keer op keer mogen vragen. En dan als laatst de grote uitdaging: hoe gaan we dit uitdragen? Gelukkig hoeven ze dit niet alleen te doen; nu ook met de kracht van de Heilige Geest, met onze kerkgemeenschap en met de tienergroep Joges die al twee jaar samen met de tieners uit Leiden elke maand samenkomen.

Graag uw gebed voor deze schitterende jongeren die afgelopen zaterdag 17 juni zijn gevormd.

Sylvia Maenhout en Marielle de Vries

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 14)

aafke_20170402_103423_hdr

Bloemenhulde voor Aafke Verheijen, na afloop van de woord- en gebedsviering van 2 april, waarin zij samen met Thea Dingjan voorging (zie de mededelingen)


bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 2 april, de vijfde zondag van de Veertigdagentijd (A): Ez. 37,12-14. – Rom. 8,8-11. – Joh. 11,1-45 of 3-7.17.20-27.33b-45


kaarsGebedsintenties 2 april

Voor de overledenen: Paul Snijders. – Marja Kooijman. – Jan Mooren. – Siem Heemskerk. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Riet en Piet van Zijp. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Corrie Bousie. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Adriana Veeren-Ahrens. – Frans Cortenbach.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 2 april

Op zondag 2 april ging Aafke Verheijen voor het laatst voor in een woord- en gebedsviering (samen met Thea Dingjan). Jarenlang was Aafke in de Menswording actief als vrijwilliger, vooral als lector en lid van de woord- en communiewerkgroep. Nu Aafke gaat verhuizen zeggen we haar dank voor haar inzet en betrokkenheid in onze parochiegemeenschap. Aafke werd toegesproken door Piet Schoorl en ontving bloemen als dank. Het ga je goed in je nieuwe woonplaats, Aafke!

Maandag 3 april is er in het atrium een voorbereidingsbijeenkomst van de vormelingen. Aanvang: 19:00 uur.

Dinsdag 4 april is er in het atrium een catechesebijeenkomst ‘Bron van leven’ door Pastoor Broeders en Marlène Falke. Aanvang: 20:00 uur.

Woensdag 5 april is er om 10:00 uur een woord- en gebedsdienst in de Mariakapel. Voor vervoer vanuit en naar Leiderdorp wordt gezorgd.
’s Middag zijn de kinderen om 14:00 uur welkom in het atrium om onder begeleiding  Palmpasenstokken te versieren.

Donderdag 6 april is er een oecumenische vesperdienst in de Goede Herderkerk: viering van boete en verzoening; met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 19:15 uur.

Zondag 9 april is het Palmzondag. Er is om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor.
’s Middags om 13:00 uur wordt Sanne Lepelaar gedoopt.

Blijft u denken aan de Voedselbank? De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig.

Het blad Rondom de Kerk wordt niet meer thuisbezorgd. Ze liggen nu achter in de kerk om mee te nemen. Ook de papieren versie van de Nieuwsbrief ligt op de tafel.


bisschop-van-den-hout_groningenMgr. Van den Hout nieuwe bisschop in het bisdom Groningen-Leeuwarden

Paus Franciscus heeft mgr. Ron van den Hout benoemd tot vijfde bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Mgr. Van den Hout is 52 jaar en nu nog vicaris-generaal van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Hij zal op zaterdag 3 juni tot bisschop worden gewijd in de St. Jozefkathedraal in Groningen en vervolgens de bisschopszetel in bezit nemen. Lees meer

 


img_0614-e1490697769212_katholiek-nlKatholieke jongeren geloven door te doen

Van alle gedoopte katholieke jongeren bezoekt nog maar 6% ieder weekend de kerk. Wie zijn die jongeren die het katholicisme in Nederland uit blijven dragen? Wat inspireert hen en wat kunnen we van hen leren? Vragen die Willem-Jan Hanegraaf stelt in zijn bijdrage op Katholiek.nlLees meer

Een voorbeeld van ‘doen’? Katholieke jongeren uit de bisdommen Rotterdam en Breda komen op 9 april bijeen in Waddinxveen tijdens de Wereldjongerendag, aldus een webbericht van het bisdom Rotterdam. Lees meer

Overleden: Paula Sevat

symbool-kruisOp zaterdag 28 januari is overleden mevrouw Paulina Theresia Maria Sevat-Dries, in de leeftijd van 86 jaar.

De avondwake wordt gehouden op donderdag 2 februari om 19:30 uur in De Goede Herderkerk. De gezongen uitvaartdienst, waarin diaken Clavel voorgaat, vindt plaats op vrijdag 3 februari in de Goede Herderkerk. Aanvang: 11:30 uur.

In het crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4 (ingang Haagse Schouwweg) in Leiden zal omstreeks 13:30 uur een laatste afscheid gehouden worden. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van Rhijnhof.

 


Vrijwilligersmiddag: een beeldverslag

Hoe druk en gezellig het was op de Dank-Je-Wel-Vrijwilligersmiddag van afgelopen zaterdag blijkt uit de fraaie fotoreportage vervaardigd door Karel Verhoosel. Volg de link voor een compleet beeldverslag (klik op de eerste foto na de coverfoto en navigeer door de beelden of bekijk de presentatie).

vrijwilligers-dank023_bewerkt

Documentaire gepresenteerd op vrijwilligersmiddag

20170129_122300_hdr_bewerktOp zaterdag 28 januari is de  documentaire Op weg naar één Goede Herderkerk. Een documentaire over loslaten en verbinden officieel gepresenteerd. In opdracht van parochiekern De Goede Herder heeft Maaike Hin van HIN Productions het herinrichtingsproces van de laatste anderhalf jaar in beeld gebracht. Dat proces kreeg in december 2016 zijn beslag met een sluitingsviering in de Menswordingkerk te Leiderdorp en de inzegening van de vernieuwde Goede Herderkerk in Zoeterwoude-Rijndijk.

In haar documentaire laat Maaike Hin zien dat het proces van herinrichten niet alleen over gebouwen gaat, maar ook en vooral over ménsen, die proberen het vertrouwde los te laten en zich opnieuw te oriënteren. In de interviews spreken enkele parochianen vrijuit over hun gevoelens: van verdriet en frustratie om wat verloren gaat, dankbaarheid om wat men mocht ontvangen, tot hoop op een goede toekomst samen als geloofsgemeenschap aan de Hoge Rijndijk.

20170128_160242_hdrNa een korte toelichting door Maaike Hin en vertoning van de trailer (link) werden de eerste exemplaren van de dvd uitgereikt aan Riet Heemskerk en Joop van Huut, twee van de parochianen die in de documentaire aan het woord komen.

De dvd is te koop voor EUR 5. Belangstellenden kunnen een exemplaar aanschaffen op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend bij het secretariaat (Hoge Rijndijk 16  – Telefoon: 071-541 15 10 – Email: degoedeherder@yahoo.com), of op zondagochtend na de kerkdienst in het atrium.


Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag druk bezocht

20170128_154826_hdr          img-20170129-wa0007

Ruim 120 mensen bezochten de vrijwilligersmiddag, die op initiatief van de beheercommissie en de pastoraatgroep georganiseerd was om alle parochianen te bedanken die zich belangeloos inzetten voor onze parochiekern.

De ‘inwendige vrijwilliger’ werd uitstekend verzorgd met koffie, thee, petits fours, drankjes, bitterballen en andere hapjes. Er was een inspirerende toespraak van pastoor Broeders, gevolgd door een lied van het dames- en herenkoor over ‘Levend water’. Na de presentatie van de documentaire zong iedereen uit volle borst mee met het ‘Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middaglied’ (pdf). Al met al een gezellige en geslaagde middag!

Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag (Herinnering)

helpende handenOp zaterdag 28 januari vindt een Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag plaats, waarvoor wij al onze vrijwilligers van harte uitnodigen.

De bijeenkomst in het atrium van de Goede Herderkerk zal duren van 15:00-17:00 uur en is bedoeld voor alle mensen die op welke manier dan ook zich het afgelopen jaar belangeloos hebben ingezet voor onze parochiegemeenschap.

Wij nodigen nadrukkelijk ook alle Leiderdorpse vrijwilligers uit die de sluiting van de Menswordingkerk een mooi moment vonden om te stoppen. We willen hen bedanken voor al het werk dat zij, vaak gedurende vele jaren, voor onze parochiegemeenschap hebben verricht.

Het programma ziet er (onder voorbehoud) uit als volgt.

15:00-15:30 uur:
Inloop met koffie, thee en een tractatie.

15:30-16:00 uur:
Plenair gedeelte, met onder meer:
Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Toespraak, uitgesproken door pastoor Broeders;
– Presentatie van de documentaire over onze parochiekern, vervaardigd door Maaike Hin. De documentaire volgt een aantal parochianen tijdens het herinrichtingsproces, vanaf het moment van sluiting van de Meerburgkerk in juni 2015 tot en met de sluiting van de Menswordingkerk en de inwijding van de nieuwe Goede Herderkerk in december 2016. Met vertoning van een trailer (korte promotiefilm).
– Uitvoering van het Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag-Lied, door alle aanwezigen.

16:00-17:00 uur:
Drankjes, hapjes & Gezelligheid.

Wie wil komen maar zich nog niet heeft aangemeld, gelieve dit alsnog te doen bij het secretariaat, ten laatste woensdagochtend 25 januari (via email degoedeherder@yahoo.com ). Dit in verband met de catering.

Tot zaterdag!

Beheercommissie en pastoraatgroep
Parochiekern De Goede Herder

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 4)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 22 januari 2017, de derde zondag door het jaar (A): Jes. 8,23b-Jes. 9,3. – 1 Kor. 1,10-13. – Mat. 4,12-23 of 12-17


kaarsGebedsintenties 22 januari

Voor de overledenen: Nel Bruines-Overmeer. – Vader, moeder en Martin Hendriks. – Riet en Piet van Zijp. – Riet van Diemen-Tijssen. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Ina van der Velde. – Ada van der Meel-Slats. – Siem Heemskerk. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Loek Straman. – Jan de Vette.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 22 januari

Woensdag 25 januari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Zaterdag 28 januari worden allen die zich het afgelopen jaar belangeloos hebben ingezet voor parochiekern De Goede Herder uitgenodigd voor de Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag in het atrium van onze kerk. De bijeenkomst duurt van van 15:00 tot 17:00 uur. Als je je nog niet hebt aangemeld, doe dit nog even bij het secretariaat (via email degoedeherder@yahoo.com).

Zondag 29 januari is er een eucharistieviering, waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor. Aanvang: 9:30 uur.

Tijdens deze koude winterse dagen vragen wij u om de mensen, die van de Voedselbank afhankelijk zijn, iets extra’s te geven, zodat er voor hen ook een beetje ‘warmte’ mag zijn.


logo_kerkbalans-200x222Actie Kerkbalans

Gisteren is op meer dan 150 plaatsen in Nederland de jaarlijkse Actie Kerkbalans met klokgelui gestart. Ook in onze parochiekern worden de enveloppen dankzij vele vrijwilligers in de komende week bij alle parochianen thuisbezorgd. Het doel van de Actie Kerkbalans is bekend:

(1) De eigen parochiekern financieel ondersteunen. Het is belangrijk dat eenieder die in onze geloofsgemeenschap ondersteuning, troost, voldoening en rust vindt, die betrokkenheid ook tot uitdrukking brengt door een gulle geldelijke bijdrage toe te zeggen.

(2) De ‘ledenadministratie’ actueel houden, ten behoeve van een efficiënte communicatie tussen kerk en parochianen. De overheid verstrekt bij verhuizingen uit oogpunt van privacy geen informatie meer met betrekking tot de kerkelijke gezindheid. Daarom is de eigen inbreng hierbij van bijzonder belang.

Voor meer informatie zie de brief (pdf) die zich in elke envelop bevindt.

Met dank bij voorbaat voor uw medewerking!

Werkgroep Actie Kerkbalans
Parochiekern De Goede Herder

Nieuwjaarsbijeenkomst HH Petrus en Paulusparochie

170114ghkerk_9919

Op zaterdag 14 januari vond de nieuwjaarsbijeenkomst plaats voor alle vrijwilligers van de HH Petrus en Paulusparochie. Bijna honderdvijftig doorzetters uit Leiden en omgeving bezochten ondanks de winterse buien de Goede Herderkerk en zagen hoe prachtig de inmiddels doorgebroken zon in het atrium en de kerkzaal scheen.

Onder het genot van hapjes en drankjes was er ruim gelegenheid om elkaar “zalig nieuwjaar” te wensen. Vice-voorzitter Wilbert van Erp heette de aanwezigen van harte welkom en memoreerde de sluiting en herinrichting van gebouwen die in onze grote parochie worden afgerond, uitgevoerd dan wel voorbereid. De toespraken van pastoor Smith en pastoor Broeders – elk retorisch verantwoord gestructureerd in drie punten – nodigden de parochianen uit om het komende jaar (meer) vrijmoedig te spreken over ons geloof, waarbij het catechese-aanbod van de komende maanden een steun in de rug kan zijn.

Namens de beheercommissie en pastoraatgroep keek Gerard van der Hulst terug op het herinrichtingsproces dat in parochiekern De Goede Herder de laatste anderhalf jaar heeft plaatsgevonden. Niet alleen een sluiting en herinrichting van gebouwen maar ook en meer nog een herinrichting en opbouw van onze gemeenschap: op weg naar één Goede Herderkerk. Dat is ook de titel van het boekje dat in december 2016 aan alle parochianen werd uitgereikt. Het werd ook aangeboden aan de aanwezige vrijwilligers, als blijk van dank voor alle steun ontvangen uit de ‘HHPP’, zowel in raad en raad als financieel.

De foto’s van de nieuwjaarsbijeenkomst in dit bericht werden vervaardigd en vriendelijk beschikbaar gesteld door Jos Versteegen.

Schaapskooiblogger

170114ghkerk_9924          170114ghkerk_9929

170114ghkerk_9935          170114ghkerk_9938

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 3)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

De schriftlezingen van zondag 15 januari 2017, de tweede zondag door het jaar (A):  Jes. 49,3.5-6. – 1 Kor. 1,1-3. – Joh. 1,29-34


kaarsGebedsintenties 15 januari

Voor de overledenen: Ton Choufoer. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Jan van der Meer. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Ivo Harteveld. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen. – Miep van Hooven. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Mevrouw Ina van der Velde. – Ada van der Meel-Slats. – Siem Heemskerk. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Loek Straman.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 15 januari

Woensdag 18 januari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Donderdag 19 januari is de uitvaartdienst voor de heer Damianus Arnoldus de Vette, die op 13 januari is overleden in de leeftijd van 74 jaar. Jan de Vette was vele jaren het hoofd van de Bernardusschool in Zoeterwoude-Rijndijk. Hij was betrokken bij allerlei activiteiten, zoals het Oranje-comité en De Herdershof. De uitvaartdienst, waarin pastor Versteegen voorgaat, vindt plaats in de Goede Herderkerk. Aanvang: 10:30 uur. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren. Hierna vindt in besloten kring de crematie plaats.

Zondag 22 januari is er een eucharistieviering, waarin pater L. van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 9:30 uur.

De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie gaan weer van start. De eerste bijeenkomst (met maaltijd) vindt plaats op zaterdagmiddag 21 januari van 15:30 tot 18:00 uur in het atrium.

Tijdens deze koude winterse dagen vragen wij u om de mensen, die van de Voedselbank afhankelijk zijn, iets extra’s te geven, zodat er voor hen ook een beetje ‘warmte’ mag zijn.


helpende handen28 januari: Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag

Op zaterdag 28 januari organiseren wij voor onze vrijwilligers een Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag. De bijeenkomst in het atrium van de Goede Herderkerk zal duren van 15:00-17:00 uur en is bedoeld voor alle mensen die op welke manier dan ook zich het afgelopen jaar belangeloos hebben ingezet voor onze parochiegemeenschap. We nodigen nadrukkelijk ook alle Leiderdorpse vrijwilligers uit die de sluiting van de Menswordingkerk een mooi moment vonden om te stoppen. We willen hen nadrukkelijk bedanken voor al het werk dat zij, vaak gedurende vele jaren, voor onze parochiegemeenschap hebben verricht. Ook pastoor Broeders zal aanwezig zijn op de Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag en de aanwezigen krachtig toespreken (in bemoedigende zin). We willen de contactpersonen van de diverse werkgroepen vragen om deze uitnodiging aan alle leden door te geven. Zegt het voort!

Beheercommissie en pastoraatgroep
Parochiekern De Goede Herder

Woensdagochtendviering: Oud en Nieuw

img_7411 Vandaag, op deze mistige woensdagochtend, vierden we de eerste midweekse eucharistie in de Goede Herderkerk aan de Hoge Rijndijk.

Een hele stap voor de parochianen van de Menswording, maar wat waren het er veel! Een aantal kwam met de gereed staande taxibus, velen met eigen vervoer en een enkeling zelfs lopend. Ze kwamen samen met de vaste parochianen van de woensdagochtendviering in de Meerburgpastorie.

In totaal 35 parochianen luisterden vandaag naar de lezingen door pastoor Broeders. Ze stonden in het teken van het feest van de ‘onnozele’ (d.i. onschuldige) kinderen. Een beetje onwennig nog, maar lekker dicht naast elkaar in de prachtige Mariakapel.

Onderstaand gedicht zou tijdens de viering gelezen worden, maar dat is er niet van gekomen. Wij willen het u niet onthouden.

Na de viering werd de traditie van het koffiedrinken uiteraard voortgezet, nu nog even in de Schlatmannzaal, maar vanaf volgende week in het atrium van de kerk. Verwend met kerststol, bonbons en een mooi gevuld houten doosje gingen de parochianen voldaan naar huis.

img_7408          img_7406

Wij hopen op vele mooie woensdagochtendvieringen in de toekomst! De taxibusjes zullen elke woensdagochtend om 9:30 uur klaarstaan bij de Menswordingkerk. Om 11:30 uur staat de taxi weer klaar om de parochianen uit Leiderdorp terug te brengen naar het vertrekpunt.


Namens de werkgroep woensdagochtendvieringen
Machteld Duijn


Oud en Nieuw

Zo aan het eind van het jaar is dit voor ons een nieuw begin …
Het is best lastig het oude los te laten.

Toch zal ook deze kerk  ons als een mantel gaan passen.
Samen komen wij er wel.

Wij bewaren de herinneringen in ons hart
en gaan vol goede moed op pad.

Wij zoeken ook hier bescherming bij God
en vragen Hem:
een dak boven ons hoofd te zijn,
de grond onder onze voeten,
een steun in de rug
en een licht voor ons uit.

We zullen hier bij Hem schuilen,
op Hem steunen.
Hij zal voor ons de rots zijn waarop wij wonen,
waar wij altijd heen kunnen gaan

Samen gaan we op weg.
Met elkaar en met hulp van Hem
zullen wij ook hier mooie herinneringen maken!

Laatste viering in de Menswording

jos-versteegen_menswording_0744

Onder grote belangstelling vond vanochtend in het kerkgebouw aan het Heelblaadjespad voor het laatst een viering van de katholieke eredienst plaats. Pastoor Walter Broeders ging voor; het dames- en herenkoor verleende muzikale medewerking. Daarmee is na een halve eeuw een einde gekomen aan een eigen plek voor katholieke geloofsbeleving in Leiderdorp. In 1966 werd in de Gaarmeesterstraat een noodkerk geopend. Hier wisten pastoor Baeten en zijn opvolgers samen met de veelal jonge gezinnen die in de snel groeiende gemeente kwamen wonen een bloeiende geloofsgemeenschap op te bouwen. Deze ontving als naam De Menswording. In 1975 werd het multifunctionele gebouw aan het Heelblaadjespad in gebruik genomen.

In verband met een allerwege toenemend priestertekort en teruglopend aantal kerkgangers werd er vanaf 1997 samengewerkt met de Meerburgparochie aan de Hoge Rijndijk te Zoeterwoude. In 2008 fuseerden beide parochies tot de Goede Herderparochie, die sinds 2012 als een van de parochiekernen deel uitmaakt van de grote parochie HH Petrus en Paulus (Leiden en omgeving).

Lang is er gewikt en gewogen welk van beide kerkgebouwen zou worden gesloten. In 2010 besloot het bisdom om het gebouw van de Menswording te sluiten en het gebouw aan de Rijndijk te restaureren en opnieuw in te richten. Er volgde een langdurig traject van planvorming en uitvoering, dat zijn afsluiting zal vinden op zaterdag 17 december, als bisschop Van den Hende de nieuw ingerichte kerk aan de Rijndijk zal consecreren. Het gebouw –  toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen en sinds 1895 in gebruik – ontvangt bij die gelegenheid een nieuwe naam: Goede Herderkerk. Het markeert een nieuwe start voor katholieken uit Leiderdorp én Zoeterwoude.

boekje_20161209_130148_hdr_bewerktVanochtend werden twee dames en drie heren bedankt die zich vele jaren verdienstelijk hebben gemaakt bij het beheer van het Menswordinggebouw: Noor Lohmeijer, Jacqueline Latour, Jan Breedeveld, Joop van Huut en Hans Streefland. Zij kregen de eerste exemplaren overhandigd van een gelegenheidspublicatie, Op weg naar één Goede Herderkerk, waarin wordt teruggekeken én vooruitgeblikt. Het boekje dat 60 pagina’s omvat en gedrukt is in full colour wordt de komende week gratis verspreid onder alle parochianen van parochiekern De Goede Herder. Het zal vanaf maandag 19 december ook voor EUR 5,= verkrijgbaar zijn bij het secretariaat. Inkijkexemplaar (selectie)

 


bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 11 december 2016, Derde zondag van de Advent (A): Jes. 35,1-6a.10. – Jak. 5,7-10. – Mat. 11,2-11.

Beluister Norbert Schnell, rector van priester- en diaktenopleiding Bovendonk, over de evangelielezing (via katholiekleven.nl)


kaarsGebedsintenties 11 december

Voor Piet en Riet van Zijp. – Truus de Boer-van Wieringen. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Elly van Stekelenburg-Saris (27 september). – Dré Nierop (25 oktober). – Nel Bruines-Overmeer (19 november).

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 11 december

  • Woensdag 14 december: GEEN woord- en gebedsdienst.
  • Donderdagavond 15 december is er een oecumenische vesperviering in de Advent. Plaats van samenkomst: Dorpskerk te Leiderdorp. Aanvang: 19:15 uur.
  • Zaterdagavond 17 december wordt tijdens een plechtige eucharistieviering de Goede Herderkerk geconsacreerd door mgr. J.H.J. van den Hende, bisschop van Rotterdam, met assistentie van pastoor Broeders. De koren verlenen muzikale ondersteuning. Aanvang: 19.00 uur.
  • Zondag 18 december is de feestelijke openingsviering van de Goede Herderkerk, waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van alle koren. Aanvang: 10:00 uur (NIET 9:30 uur).