Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 5)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 3 februari 2019, 4e zondag door het jaar (C):  Jer. 1,4-5.17-19. – 1 Kor. 12,31-13,13 of 13,4-1. – Luc. 4,21-30

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 3 februari

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ans Verhagen-Vos. – Nelly Eerden-de Rooij. –  Simon Honselaar.

Voor overleden parochianen: Ton van Kempen. – Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Frans Cortenbach. – Gita Cortenbach-Penders. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Hubertus van Mil. – Antoon Ammerlaan.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 3 februari

Woensdag  6 februari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Het taxibusje voor de woensdagochtend viering rijdt voortaan van en naar het van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete). Vertrek uiterlijk 09:30 uur.

Zondag 10 februari is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is pastoor Broeders. Er is dan ook kindernevendienst.


Onze schaapskooi in beeld (2)

     

Aan het begin van de woord- en gebedsviering van vanochtend – waarin Thea Epskamp voorging – stelden dertien kinderen zich voor die op 26 mei hun Eerste Communie zullen doen. De namen van de communicanten zijn: Bram, Myoni, Elisa, Hannah, Fabio, Milou, Danique, Jesse, Jana, Agata, Antoine, Louise en Afonso. Samen met de drie begeleiders Mariëlla Oerlemans, Caroline de Winter en René Souillé hadden ze op een groot bord een kleurige regenboog aangebracht en daaronder tekeningen met hun foto’s. Het bord zal de komende weken in de hal bij de garderobe hangen. Aan het einde van de viering – die muzikaal werd begeleid door het tiener- en kinderkoor – sprak een van de communicanten de volgende tekst uit:

“Wij vonden het fijn om ons aan u allen voor te stellen. Vandaag hebben we kunnen zien hoe het is om samen in de kerk te zijn en om samen te vieren. Wij zijn dankbaar voor alle mensen om ons heen, die ons helpen en voor ons zorgen. Nu gaan wij samen met vertrouwen verder, en ons voorbereiden op de Eerste Communie”.


Actie Kerkbalans

De actie kerkbalans is weer gestart. Afgelopen week heeft u de envelop in de brievenbus gekregen. Voor wie het nog niet gedaan heeft: wilt u deze invullen en terugbrengen naar het op de voorkant vermelde adres? Mocht dat niet lukken dan worden de brieven bij u opgehaald. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. Uw bijdrage is hard nodig, want er gebeurt veel in onze parochiekern! Lees meer in de folder (pdf)


Wereldjongerendagen in Panama

De Wereld Jongeren Dagen in Panama zijn zondag 27 januari met een heilige mis afgesloten in het Metropark nabij Panamastad. Samen met paus Franciscus en honderden bisschoppen en priesters vierden naar schatting zo’n 600.000 jongeren samen deze mis. Ook de Nederlandse deelnemers waren hierbij aanwezig. Aan het einde van de WJD werd bekendgemaakt dat de volgende editie (in 2022) zal plaatsvinden in de Portugese hoofdstad Lissabon.

Lees meer over de Wereld Jongeren Dagen: Rector Walter Broeders over de tweede WJD-week in Panama-Stad. – Paus Franciscus tegen WJD-jongeren: ‘Word een influcencer’ (via www.bisdomrotterdam.nl)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 5)

De boodschap teruglezen

Lezingen van zondag 4 februari 2018, de vijfde zondag door het jaar (B): Job 7,1-4.6-7. – 1 Kor. 9,16-19.22-23. – Marc. 1,29-39

 


Gebedsintenties 4 februari

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Petronella Kocken-van Wensveen. – Joop Vorst. – Jan van der Meer. – Hendrikus Smit. – Christina de Goede-Juffermans. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Charles Borremans, die dinsdag j.l. vanuit onze kerk is uitgedragen.

Voor overleden parochianen: Jan Mooren. – Ton Choufoer. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna, Jan en Marianne Versteegen. – Helmi Vis-van Bilderbeek. – Marja en Jan Kooijman. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 4 februari

Dinsdag 6 februari is er om 10:30 uur een uitvaartdienst voor de heer Quirinus Bruines. Marianne Turk gaat voor in de woord- en gebedsviering. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Woensdag 7 februari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 11 februari is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


Actie Kerkbalans 

Hoewel nog niet alle wijken en enveloppen binnen zijn, willen we de parochianen van onze parochiekern hartelijk danken  voor hun toezegging voor 2018. De komende dagen zullen we een en ander verwerken. De gemaakte of geschreven opmerkingen zullen aan de beheercommissie overhandigd worden; daar kunt u op rekenen. Mocht u de brief vergeten zijn of was u niet thuis: u kunt uw toezegging ook per mail zenden naar: adm.degoedeherder@yahoo.com

Via deze plaats willen we ook onze trouwe lopers en loopsters hartelijk danken. Soms ging men wel meerdere malen langs omdat er niemand thuis was en men wilde de envelop toch op halen. Van diverse wijken zijn dan ook alle enveloppen opgehaald!

Namens de werkgroep Kerkbalans, Carla van Jaarsveld


Beelden uit onze schaapskooi (1)

Afgelopen maandagavond zijn de opgehaalde enveloppen van de parochianen ingezameld. Foto 1 toont Anne Webb van de werkgroep in het secretariaat met enkele lopers en pastoor Broeders. Ondertussen heeft de schilderswerkgroep de decoratie van de altaarboog in de Jozefkapel voltooid (foto 2). Het ziet er prachtig uit. Binnenkort volgt de belettering aan de onderkant van de blauwe koepel.

     


Overleden: Quirinus Bruines

Op donderdag 1 februari is de heer Quirinus Cornelis Bruines overleden, in de leeftijd van 81 jaar. De heer Bruines verbleef de laatste tijd in woonzorgcentrum Rijndael te Koudekerk maar is afkomstig uit Zoeterwoude-Rijndijk, waar hij en zijn broers een tuincentrum hadden. De uitvaartdienst zal gehouden worden op dinsdag 10:30 uur in de Goede Herderkerk. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats achter de kerk.


Overleden: Nico ter Linden

Afgelopen weekeinde is Nico ter Linden overleden, in de leeftijd van 81 jaar. Bijna twintig jaar lang was hij predikant van de protestantse Westerkerk in Amsterdam. Hij was bekend bij velen, ook katholieken, via tv-optredens (onder meer in het programma ‘Op verhaal komen in de Wester’), zijn columns ‘Kostgangers’ in het dagblad Trouw, en vooral zijn zesdelige navertelling van de Bijbel Het verhaal gaat … Lees meer (via www.trouw.nl)


Oecumenische vesperdiensten in de Vastentijd

Evenals voorgaande jaren worden in de Veertigdagentijd voor Pasen oecumenische vesperdiensten georganiseerd in samenwerking met de Dorpskerk in Leiderdorp. Dit jaar is het thema: ‘Onvoorwaardelijke liefde’.

Wij staan stil bij moeders, vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht.

Want waar onvoorwaardelijk liefde wordt gegeven ontstaat nieuwe hoop en kracht. Jezus deelde zijn liefde voor ons onvoorwaardelijk, tot in de dood. Die liefde is aan ons gegeven… om door te geven. En dat is het wel het mooiste aan goddelijke gaven: Die vermenigvuldigen zich als je ze deelt.

Onvoorwaardelijke liefde vraagt om overgave, maar ook lef om het vol te houden.. Want lef hoort bij liefde! We hopen dat u in deze bezinnende vespers iets van die lef en liefde mag ervaren. U bent van harte welkom.

  • 15 februari  Dorpskerk
  • 22 februari  Goede Herderkerk
  • 1 maart       Dorpskerk
  • 8 maart       Goede Herderkerk
  • 15 maart     Dorpskerk (hieraan voorafgaand de vastenmaaltijd om 18.00 uur)
  • 22 maart     Goede Herderker (viering van boete en verzoening)

Aanvang steeds om 19:15 uur (tot 19:45 uur)

Namens de voorbereidingsgroep, Liesbeth van Meeteren.

 

Vormselproject Petrus-en-Paulusparochie: een verslag

Vormsel_01_20170403_202205

Op zaterdag 17 juni ontvingen negen kinderen uit onze Petrus-en-Paulusparochie het sacrament van het Vormsel uit handen van mgr. Van den Hende. Het was de afsluiting van een project van enkele maanden, geleid door Sylvia Maenhout en Marielle de Vries. Hieronder brengen zij verslag uit over dit project.


Na de voorjaarsvakantie zijn we met negen kinderen samengekomen om ons voor te bereiden op het vormsel: Maaike, Marilou, Jindy, Jolieke, Naut, Niels, Eveliene, Cherylla en Adriaan.

We zijn begonnen met het kijken naar de schepping. God heeft de wereld klaargemaakt voordat Hij ons mensen schiep. Alles was aanwezig wat wij tot op de dag van vandaag nodig hebben.

Vormsel_02_20170410_195351_001     Vormsel_03_20170410_201045

De volgende stap was Jezus. Wie is Hij en waarom kwam Hij op aarde? De bijbel helpt ons op weg en dus moesten we ook dat dikke boek gaan ontdekken. We ontdekten niet alleen wie Jezus is maar kwamen ook meer te weten wie God de Vader is. De grootste ontdekking is dat Hij van ons houdt, van alle mensen! Dat het deze liefde is waarom Hij zijn Zoon naar de aarde laat gaan en dat Jezus voor ons aan het kruis sterft en verrijst. Hoe bijzonder is het dat dit sterven en verrijzen deel uitmaakt van de de viering van de eucharistie!

Vormsel_04_20170403_202054

We hebben gesproken over de Heilige Geest, wat Hij ons schenkt en dat we zijn gaven keer op keer mogen vragen. En dan als laatst de grote uitdaging: hoe gaan we dit uitdragen? Gelukkig hoeven ze dit niet alleen te doen; nu ook met de kracht van de Heilige Geest, met onze kerkgemeenschap en met de tienergroep Joges die al twee jaar samen met de tieners uit Leiden elke maand samenkomen.

Graag uw gebed voor deze schitterende jongeren die afgelopen zaterdag 17 juni zijn gevormd.

Sylvia Maenhout en Marielle de Vries

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 14)

aafke_20170402_103423_hdr

Bloemenhulde voor Aafke Verheijen, na afloop van de woord- en gebedsviering van 2 april, waarin zij samen met Thea Dingjan voorging (zie de mededelingen)


bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 2 april, de vijfde zondag van de Veertigdagentijd (A): Ez. 37,12-14. – Rom. 8,8-11. – Joh. 11,1-45 of 3-7.17.20-27.33b-45


kaarsGebedsintenties 2 april

Voor de overledenen: Paul Snijders. – Marja Kooijman. – Jan Mooren. – Siem Heemskerk. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Riet en Piet van Zijp. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Corrie Bousie. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Adriana Veeren-Ahrens. – Frans Cortenbach.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 2 april

Op zondag 2 april ging Aafke Verheijen voor het laatst voor in een woord- en gebedsviering (samen met Thea Dingjan). Jarenlang was Aafke in de Menswording actief als vrijwilliger, vooral als lector en lid van de woord- en communiewerkgroep. Nu Aafke gaat verhuizen zeggen we haar dank voor haar inzet en betrokkenheid in onze parochiegemeenschap. Aafke werd toegesproken door Piet Schoorl en ontving bloemen als dank. Het ga je goed in je nieuwe woonplaats, Aafke!

Maandag 3 april is er in het atrium een voorbereidingsbijeenkomst van de vormelingen. Aanvang: 19:00 uur.

Dinsdag 4 april is er in het atrium een catechesebijeenkomst ‘Bron van leven’ door Pastoor Broeders en Marlène Falke. Aanvang: 20:00 uur.

Woensdag 5 april is er om 10:00 uur een woord- en gebedsdienst in de Mariakapel. Voor vervoer vanuit en naar Leiderdorp wordt gezorgd.
’s Middag zijn de kinderen om 14:00 uur welkom in het atrium om onder begeleiding  Palmpasenstokken te versieren.

Donderdag 6 april is er een oecumenische vesperdienst in de Goede Herderkerk: viering van boete en verzoening; met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 19:15 uur.

Zondag 9 april is het Palmzondag. Er is om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor.
’s Middags om 13:00 uur wordt Sanne Lepelaar gedoopt.

Blijft u denken aan de Voedselbank? De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig.

Het blad Rondom de Kerk wordt niet meer thuisbezorgd. Ze liggen nu achter in de kerk om mee te nemen. Ook de papieren versie van de Nieuwsbrief ligt op de tafel.


bisschop-van-den-hout_groningenMgr. Van den Hout nieuwe bisschop in het bisdom Groningen-Leeuwarden

Paus Franciscus heeft mgr. Ron van den Hout benoemd tot vijfde bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Mgr. Van den Hout is 52 jaar en nu nog vicaris-generaal van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Hij zal op zaterdag 3 juni tot bisschop worden gewijd in de St. Jozefkathedraal in Groningen en vervolgens de bisschopszetel in bezit nemen. Lees meer

 


img_0614-e1490697769212_katholiek-nlKatholieke jongeren geloven door te doen

Van alle gedoopte katholieke jongeren bezoekt nog maar 6% ieder weekend de kerk. Wie zijn die jongeren die het katholicisme in Nederland uit blijven dragen? Wat inspireert hen en wat kunnen we van hen leren? Vragen die Willem-Jan Hanegraaf stelt in zijn bijdrage op Katholiek.nlLees meer

Een voorbeeld van ‘doen’? Katholieke jongeren uit de bisdommen Rotterdam en Breda komen op 9 april bijeen in Waddinxveen tijdens de Wereldjongerendag, aldus een webbericht van het bisdom Rotterdam. Lees meer

Overleden: Paula Sevat

symbool-kruisOp zaterdag 28 januari is overleden mevrouw Paulina Theresia Maria Sevat-Dries, in de leeftijd van 86 jaar.

De avondwake wordt gehouden op donderdag 2 februari om 19:30 uur in De Goede Herderkerk. De gezongen uitvaartdienst, waarin diaken Clavel voorgaat, vindt plaats op vrijdag 3 februari in de Goede Herderkerk. Aanvang: 11:30 uur.

In het crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4 (ingang Haagse Schouwweg) in Leiden zal omstreeks 13:30 uur een laatste afscheid gehouden worden. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van Rhijnhof.

 


Vrijwilligersmiddag: een beeldverslag

Hoe druk en gezellig het was op de Dank-Je-Wel-Vrijwilligersmiddag van afgelopen zaterdag blijkt uit de fraaie fotoreportage vervaardigd door Karel Verhoosel. Volg de link voor een compleet beeldverslag (klik op de eerste foto na de coverfoto en navigeer door de beelden of bekijk de presentatie).

vrijwilligers-dank023_bewerkt

Documentaire gepresenteerd op vrijwilligersmiddag

20170129_122300_hdr_bewerktOp zaterdag 28 januari is de  documentaire Op weg naar één Goede Herderkerk. Een documentaire over loslaten en verbinden officieel gepresenteerd. In opdracht van parochiekern De Goede Herder heeft Maaike Hin van HIN Productions het herinrichtingsproces van de laatste anderhalf jaar in beeld gebracht. Dat proces kreeg in december 2016 zijn beslag met een sluitingsviering in de Menswordingkerk te Leiderdorp en de inzegening van de vernieuwde Goede Herderkerk in Zoeterwoude-Rijndijk.

In haar documentaire laat Maaike Hin zien dat het proces van herinrichten niet alleen over gebouwen gaat, maar ook en vooral over ménsen, die proberen het vertrouwde los te laten en zich opnieuw te oriënteren. In de interviews spreken enkele parochianen vrijuit over hun gevoelens: van verdriet en frustratie om wat verloren gaat, dankbaarheid om wat men mocht ontvangen, tot hoop op een goede toekomst samen als geloofsgemeenschap aan de Hoge Rijndijk.

20170128_160242_hdrNa een korte toelichting door Maaike Hin en vertoning van de trailer (link) werden de eerste exemplaren van de dvd uitgereikt aan Riet Heemskerk en Joop van Huut, twee van de parochianen die in de documentaire aan het woord komen.

De dvd is te koop voor EUR 5. Belangstellenden kunnen een exemplaar aanschaffen op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend bij het secretariaat (Hoge Rijndijk 16  – Telefoon: 071-541 15 10 – Email: degoedeherder@yahoo.com), of op zondagochtend na de kerkdienst in het atrium.


Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag druk bezocht

20170128_154826_hdr          img-20170129-wa0007

Ruim 120 mensen bezochten de vrijwilligersmiddag, die op initiatief van de beheercommissie en de pastoraatgroep georganiseerd was om alle parochianen te bedanken die zich belangeloos inzetten voor onze parochiekern.

De ‘inwendige vrijwilliger’ werd uitstekend verzorgd met koffie, thee, petits fours, drankjes, bitterballen en andere hapjes. Er was een inspirerende toespraak van pastoor Broeders, gevolgd door een lied van het dames- en herenkoor over ‘Levend water’. Na de presentatie van de documentaire zong iedereen uit volle borst mee met het ‘Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middaglied’ (pdf). Al met al een gezellige en geslaagde middag!

Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag (Herinnering)

helpende handenOp zaterdag 28 januari vindt een Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag plaats, waarvoor wij al onze vrijwilligers van harte uitnodigen.

De bijeenkomst in het atrium van de Goede Herderkerk zal duren van 15:00-17:00 uur en is bedoeld voor alle mensen die op welke manier dan ook zich het afgelopen jaar belangeloos hebben ingezet voor onze parochiegemeenschap.

Wij nodigen nadrukkelijk ook alle Leiderdorpse vrijwilligers uit die de sluiting van de Menswordingkerk een mooi moment vonden om te stoppen. We willen hen bedanken voor al het werk dat zij, vaak gedurende vele jaren, voor onze parochiegemeenschap hebben verricht.

Het programma ziet er (onder voorbehoud) uit als volgt.

15:00-15:30 uur:
Inloop met koffie, thee en een tractatie.

15:30-16:00 uur:
Plenair gedeelte, met onder meer:
Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Toespraak, uitgesproken door pastoor Broeders;
– Presentatie van de documentaire over onze parochiekern, vervaardigd door Maaike Hin. De documentaire volgt een aantal parochianen tijdens het herinrichtingsproces, vanaf het moment van sluiting van de Meerburgkerk in juni 2015 tot en met de sluiting van de Menswordingkerk en de inwijding van de nieuwe Goede Herderkerk in december 2016. Met vertoning van een trailer (korte promotiefilm).
– Uitvoering van het Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag-Lied, door alle aanwezigen.

16:00-17:00 uur:
Drankjes, hapjes & Gezelligheid.

Wie wil komen maar zich nog niet heeft aangemeld, gelieve dit alsnog te doen bij het secretariaat, ten laatste woensdagochtend 25 januari (via email degoedeherder@yahoo.com ). Dit in verband met de catering.

Tot zaterdag!

Beheercommissie en pastoraatgroep
Parochiekern De Goede Herder

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 4)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 22 januari 2017, de derde zondag door het jaar (A): Jes. 8,23b-Jes. 9,3. – 1 Kor. 1,10-13. – Mat. 4,12-23 of 12-17


kaarsGebedsintenties 22 januari

Voor de overledenen: Nel Bruines-Overmeer. – Vader, moeder en Martin Hendriks. – Riet en Piet van Zijp. – Riet van Diemen-Tijssen. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Ina van der Velde. – Ada van der Meel-Slats. – Siem Heemskerk. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Loek Straman. – Jan de Vette.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 22 januari

Woensdag 25 januari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Zaterdag 28 januari worden allen die zich het afgelopen jaar belangeloos hebben ingezet voor parochiekern De Goede Herder uitgenodigd voor de Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag in het atrium van onze kerk. De bijeenkomst duurt van van 15:00 tot 17:00 uur. Als je je nog niet hebt aangemeld, doe dit nog even bij het secretariaat (via email degoedeherder@yahoo.com).

Zondag 29 januari is er een eucharistieviering, waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor. Aanvang: 9:30 uur.

Tijdens deze koude winterse dagen vragen wij u om de mensen, die van de Voedselbank afhankelijk zijn, iets extra’s te geven, zodat er voor hen ook een beetje ‘warmte’ mag zijn.


logo_kerkbalans-200x222Actie Kerkbalans

Gisteren is op meer dan 150 plaatsen in Nederland de jaarlijkse Actie Kerkbalans met klokgelui gestart. Ook in onze parochiekern worden de enveloppen dankzij vele vrijwilligers in de komende week bij alle parochianen thuisbezorgd. Het doel van de Actie Kerkbalans is bekend:

(1) De eigen parochiekern financieel ondersteunen. Het is belangrijk dat eenieder die in onze geloofsgemeenschap ondersteuning, troost, voldoening en rust vindt, die betrokkenheid ook tot uitdrukking brengt door een gulle geldelijke bijdrage toe te zeggen.

(2) De ‘ledenadministratie’ actueel houden, ten behoeve van een efficiënte communicatie tussen kerk en parochianen. De overheid verstrekt bij verhuizingen uit oogpunt van privacy geen informatie meer met betrekking tot de kerkelijke gezindheid. Daarom is de eigen inbreng hierbij van bijzonder belang.

Voor meer informatie zie de brief (pdf) die zich in elke envelop bevindt.

Met dank bij voorbaat voor uw medewerking!

Werkgroep Actie Kerkbalans
Parochiekern De Goede Herder

Nieuwjaarsbijeenkomst HH Petrus en Paulusparochie

170114ghkerk_9919

Op zaterdag 14 januari vond de nieuwjaarsbijeenkomst plaats voor alle vrijwilligers van de HH Petrus en Paulusparochie. Bijna honderdvijftig doorzetters uit Leiden en omgeving bezochten ondanks de winterse buien de Goede Herderkerk en zagen hoe prachtig de inmiddels doorgebroken zon in het atrium en de kerkzaal scheen.

Onder het genot van hapjes en drankjes was er ruim gelegenheid om elkaar “zalig nieuwjaar” te wensen. Vice-voorzitter Wilbert van Erp heette de aanwezigen van harte welkom en memoreerde de sluiting en herinrichting van gebouwen die in onze grote parochie worden afgerond, uitgevoerd dan wel voorbereid. De toespraken van pastoor Smith en pastoor Broeders – elk retorisch verantwoord gestructureerd in drie punten – nodigden de parochianen uit om het komende jaar (meer) vrijmoedig te spreken over ons geloof, waarbij het catechese-aanbod van de komende maanden een steun in de rug kan zijn.

Namens de beheercommissie en pastoraatgroep keek Gerard van der Hulst terug op het herinrichtingsproces dat in parochiekern De Goede Herder de laatste anderhalf jaar heeft plaatsgevonden. Niet alleen een sluiting en herinrichting van gebouwen maar ook en meer nog een herinrichting en opbouw van onze gemeenschap: op weg naar één Goede Herderkerk. Dat is ook de titel van het boekje dat in december 2016 aan alle parochianen werd uitgereikt. Het werd ook aangeboden aan de aanwezige vrijwilligers, als blijk van dank voor alle steun ontvangen uit de ‘HHPP’, zowel in raad en raad als financieel.

De foto’s van de nieuwjaarsbijeenkomst in dit bericht werden vervaardigd en vriendelijk beschikbaar gesteld door Jos Versteegen.

Schaapskooiblogger

170114ghkerk_9924          170114ghkerk_9929

170114ghkerk_9935          170114ghkerk_9938

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 3)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

De schriftlezingen van zondag 15 januari 2017, de tweede zondag door het jaar (A):  Jes. 49,3.5-6. – 1 Kor. 1,1-3. – Joh. 1,29-34


kaarsGebedsintenties 15 januari

Voor de overledenen: Ton Choufoer. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Jan van der Meer. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Ivo Harteveld. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen. – Miep van Hooven. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Mevrouw Ina van der Velde. – Ada van der Meel-Slats. – Siem Heemskerk. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Loek Straman.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 15 januari

Woensdag 18 januari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Donderdag 19 januari is de uitvaartdienst voor de heer Damianus Arnoldus de Vette, die op 13 januari is overleden in de leeftijd van 74 jaar. Jan de Vette was vele jaren het hoofd van de Bernardusschool in Zoeterwoude-Rijndijk. Hij was betrokken bij allerlei activiteiten, zoals het Oranje-comité en De Herdershof. De uitvaartdienst, waarin pastor Versteegen voorgaat, vindt plaats in de Goede Herderkerk. Aanvang: 10:30 uur. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren. Hierna vindt in besloten kring de crematie plaats.

Zondag 22 januari is er een eucharistieviering, waarin pater L. van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 9:30 uur.

De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie gaan weer van start. De eerste bijeenkomst (met maaltijd) vindt plaats op zaterdagmiddag 21 januari van 15:30 tot 18:00 uur in het atrium.

Tijdens deze koude winterse dagen vragen wij u om de mensen, die van de Voedselbank afhankelijk zijn, iets extra’s te geven, zodat er voor hen ook een beetje ‘warmte’ mag zijn.


helpende handen28 januari: Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag

Op zaterdag 28 januari organiseren wij voor onze vrijwilligers een Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag. De bijeenkomst in het atrium van de Goede Herderkerk zal duren van 15:00-17:00 uur en is bedoeld voor alle mensen die op welke manier dan ook zich het afgelopen jaar belangeloos hebben ingezet voor onze parochiegemeenschap. We nodigen nadrukkelijk ook alle Leiderdorpse vrijwilligers uit die de sluiting van de Menswordingkerk een mooi moment vonden om te stoppen. We willen hen nadrukkelijk bedanken voor al het werk dat zij, vaak gedurende vele jaren, voor onze parochiegemeenschap hebben verricht. Ook pastoor Broeders zal aanwezig zijn op de Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag en de aanwezigen krachtig toespreken (in bemoedigende zin). We willen de contactpersonen van de diverse werkgroepen vragen om deze uitnodiging aan alle leden door te geven. Zegt het voort!

Beheercommissie en pastoraatgroep
Parochiekern De Goede Herder