Woensdagochtendviering: Oud en Nieuw

img_7411 Vandaag, op deze mistige woensdagochtend, vierden we de eerste midweekse eucharistie in de Goede Herderkerk aan de Hoge Rijndijk.

Een hele stap voor de parochianen van de Menswording, maar wat waren het er veel! Een aantal kwam met de gereed staande taxibus, velen met eigen vervoer en een enkeling zelfs lopend. Ze kwamen samen met de vaste parochianen van de woensdagochtendviering in de Meerburgpastorie.

In totaal 35 parochianen luisterden vandaag naar de lezingen door pastoor Broeders. Ze stonden in het teken van het feest van de ‘onnozele’ (d.i. onschuldige) kinderen. Een beetje onwennig nog, maar lekker dicht naast elkaar in de prachtige Mariakapel.

Onderstaand gedicht zou tijdens de viering gelezen worden, maar dat is er niet van gekomen. Wij willen het u niet onthouden.

Na de viering werd de traditie van het koffiedrinken uiteraard voortgezet, nu nog even in de Schlatmannzaal, maar vanaf volgende week in het atrium van de kerk. Verwend met kerststol, bonbons en een mooi gevuld houten doosje gingen de parochianen voldaan naar huis.

img_7408          img_7406

Wij hopen op vele mooie woensdagochtendvieringen in de toekomst! De taxibusjes zullen elke woensdagochtend om 9:30 uur klaarstaan bij de Menswordingkerk. Om 11:30 uur staat de taxi weer klaar om de parochianen uit Leiderdorp terug te brengen naar het vertrekpunt.


Namens de werkgroep woensdagochtendvieringen
Machteld Duijn


Oud en Nieuw

Zo aan het eind van het jaar is dit voor ons een nieuw begin …
Het is best lastig het oude los te laten.

Toch zal ook deze kerk  ons als een mantel gaan passen.
Samen komen wij er wel.

Wij bewaren de herinneringen in ons hart
en gaan vol goede moed op pad.

Wij zoeken ook hier bescherming bij God
en vragen Hem:
een dak boven ons hoofd te zijn,
de grond onder onze voeten,
een steun in de rug
en een licht voor ons uit.

We zullen hier bij Hem schuilen,
op Hem steunen.
Hij zal voor ons de rots zijn waarop wij wonen,
waar wij altijd heen kunnen gaan

Samen gaan we op weg.
Met elkaar en met hulp van Hem
zullen wij ook hier mooie herinneringen maken!

Laatste viering in de Menswording

jos-versteegen_menswording_0744

Onder grote belangstelling vond vanochtend in het kerkgebouw aan het Heelblaadjespad voor het laatst een viering van de katholieke eredienst plaats. Pastoor Walter Broeders ging voor; het dames- en herenkoor verleende muzikale medewerking. Daarmee is na een halve eeuw een einde gekomen aan een eigen plek voor katholieke geloofsbeleving in Leiderdorp. In 1966 werd in de Gaarmeesterstraat een noodkerk geopend. Hier wisten pastoor Baeten en zijn opvolgers samen met de veelal jonge gezinnen die in de snel groeiende gemeente kwamen wonen een bloeiende geloofsgemeenschap op te bouwen. Deze ontving als naam De Menswording. In 1975 werd het multifunctionele gebouw aan het Heelblaadjespad in gebruik genomen.

In verband met een allerwege toenemend priestertekort en teruglopend aantal kerkgangers werd er vanaf 1997 samengewerkt met de Meerburgparochie aan de Hoge Rijndijk te Zoeterwoude. In 2008 fuseerden beide parochies tot de Goede Herderparochie, die sinds 2012 als een van de parochiekernen deel uitmaakt van de grote parochie HH Petrus en Paulus (Leiden en omgeving).

Lang is er gewikt en gewogen welk van beide kerkgebouwen zou worden gesloten. In 2010 besloot het bisdom om het gebouw van de Menswording te sluiten en het gebouw aan de Rijndijk te restaureren en opnieuw in te richten. Er volgde een langdurig traject van planvorming en uitvoering, dat zijn afsluiting zal vinden op zaterdag 17 december, als bisschop Van den Hende de nieuw ingerichte kerk aan de Rijndijk zal consecreren. Het gebouw –  toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen en sinds 1895 in gebruik – ontvangt bij die gelegenheid een nieuwe naam: Goede Herderkerk. Het markeert een nieuwe start voor katholieken uit Leiderdorp én Zoeterwoude.

boekje_20161209_130148_hdr_bewerktVanochtend werden twee dames en drie heren bedankt die zich vele jaren verdienstelijk hebben gemaakt bij het beheer van het Menswordinggebouw: Noor Lohmeijer, Jacqueline Latour, Jan Breedeveld, Joop van Huut en Hans Streefland. Zij kregen de eerste exemplaren overhandigd van een gelegenheidspublicatie, Op weg naar één Goede Herderkerk, waarin wordt teruggekeken én vooruitgeblikt. Het boekje dat 60 pagina’s omvat en gedrukt is in full colour wordt de komende week gratis verspreid onder alle parochianen van parochiekern De Goede Herder. Het zal vanaf maandag 19 december ook voor EUR 5,= verkrijgbaar zijn bij het secretariaat. Inkijkexemplaar (selectie)

 


bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 11 december 2016, Derde zondag van de Advent (A): Jes. 35,1-6a.10. – Jak. 5,7-10. – Mat. 11,2-11.

Beluister Norbert Schnell, rector van priester- en diaktenopleiding Bovendonk, over de evangelielezing (via katholiekleven.nl)


kaarsGebedsintenties 11 december

Voor Piet en Riet van Zijp. – Truus de Boer-van Wieringen. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Elly van Stekelenburg-Saris (27 september). – Dré Nierop (25 oktober). – Nel Bruines-Overmeer (19 november).

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 11 december

 • Woensdag 14 december: GEEN woord- en gebedsdienst.
 • Donderdagavond 15 december is er een oecumenische vesperviering in de Advent. Plaats van samenkomst: Dorpskerk te Leiderdorp. Aanvang: 19:15 uur.
 • Zaterdagavond 17 december wordt tijdens een plechtige eucharistieviering de Goede Herderkerk geconsacreerd door mgr. J.H.J. van den Hende, bisschop van Rotterdam, met assistentie van pastoor Broeders. De koren verlenen muzikale ondersteuning. Aanvang: 19.00 uur.
 • Zondag 18 december is de feestelijke openingsviering van de Goede Herderkerk, waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van alle koren. Aanvang: 10:00 uur (NIET 9:30 uur).

Afscheidsdienst woensdagochtendgroep Menswording

woensdaggroep_img_0402

Op woensdag 7 december hebben we waardig afscheid genomen met de trouwe parochianen van de woensdagochtendvieringen. De voorgangers, Aafke Verheijen, Heleen Brouwer, Jan van Tricht, Piet Schoorl en Machteld Duijn gingen samen voor. De dienst werd muzikaal opgeluisterd door het dameskoor. Voor hen was het dan ook echt het laatste optreden.

Met bijna 45 aanwezigen werd stilgestaan bij de mooie tijd die we hebben beleefd in de Menswording. Aan het eind van de dienst ontvingen Aafke, Jan en Piet een bloemetje als dank voor de vele jaren waarin zij met hart en ziel zijn voorgegaan op de woensdagochtend.

Na de dienst was het traditioneel tijd voor koffie, maar dit keer met een workshop Muziek en Zang onder leiding van Marian Jaspers Fayer van de Stichting MOL. Zij nam ons mee in prachtige liederen uit de bundel Gezangen voor Liturgie en liedjes uit de oude doos, afgewisseld met mooie (kerst)liederen, solo gezongen door haar dochter Elena. Er werd uit volle borst meegezongen, geklapt, gestampt en gespeeld op muziekinstrumenten.

Tot slot nog een mooi toepasselijk gedicht door Machteld (zie hieronder) en we konden ons laven aan heerlijke broodjes.

Met weemoed kijken we terug op de fijne vieringen op de woensdagochtend, maar we willen ook vooruitkijken! We gaan de woensdagochtenden voortzetten in de Mariakapel van de prachtige Goede Herderkerk aan de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude! Elke woensdagochtend om 10:00 uur, met eens per maand een eucharistieviering door pastoor Walter Broeders. Taxibussen staan klaar bij de Menswording om kerkgangers om 9:30 uur mee te nemen naar de Rijndijk en om 11:30 uur weer terug te brengen.

De eerste feestelijke (eucharistie)viering vindt plaats op woensdag 28 december om 10:00 uur. Op 14 en 21 december zijn er in beide kerken géén vieringen.

Namens de woensdagochtendwerkgroep Menswording
Machteld Duijn


Geen dag voor grote woorden

Het is vandaag geen dag voor grote woorden
Het is vandaag een dag van verlegenheid, van verdriet.
Wat kunnen we zeggen,
wat moeten we zeggen,
wat mogen we zeggen?

Het is vandaag geen dag voor veel woorden,
Maar het is vooral een dag voor stilte.
Het is vandaag een dag om te herinneren
Hoe het hier is, was.
Hoe het hier gaat en ging
Hoe wij hier zijn tot het laatste moment.

Het is een dag om te zeggen hoe blij wij hier zijn.
Hoeveel mensen van dit gebouw houden.
Hoeveel mensen die hier zijn, dit gaan missen.

Het is vandaag een dag om te danken.
Wat dit gebouw voor ons heeft gedaan en heeft betekend.
Maar er wacht een nieuwe kerk,
Waar wij ook horen, zullen samenkomen.
Met jou, De Menswording, als herinnering gaan we verder….

Dameskoor, bedankt!

dameskoor_20161204_104043_hdr

Vanochtend heeft het dameskoor van de Menswording afscheid genomen. Dit gebeurde tijdens de viering van de tweede zondag in de Advent, waarin pastoor Broeders voorging. Meer dan veertig jaar, van 1974 tot heden, heeft het dameskoor de doordeweekse liturgievieringen met zang begeleid: huwelijksluitingen, uitvaarten en bijzondere vieringen, bij jubilea en tijdens bijeenkomsten voor ouderen, in ziekenhuizen en Leythenrode. In de jaren 1986-1992 zong het dames ook maandelijks tijdens de zaterdagavonddienst.

dameskoor_20161204_093753_hdrEr werd gevarieerd gezongen: gregoriaans, Nederlands, Latijn, een- of meerstemmig. Aanvankelijk was er sterke verwevenheid met het dames- en herenkoor. Later kwamen meer en meer dames zingen die niet waren aangesloten bij het dames- en herenkoor. De eerste dirigent en organist waren Kees Buurman en Carel Schellekens, de laatste (sinds 1997) Eelko Brouwer. Als bestuursleden zijn in deze periode opgetreden: Toos Wagenaar (ook jarenlang dirigent), Henny Collet, Wil van Zijl, Tinie Bongers, Joke Bakker en Trudy Bokelmann.

Pastoor Broeders dankte in zijn toespraak alle dames voor hun inzet en betrokkenheid. Naast de repetitie op maandag was het altijd maar afwachten wanneer een uitvaart zich aandiende. De laatste jaren was er dan wel meer ‘rouw’ dan ‘trouw’ met zang te begeleiden, maar deze dames hebben zelf al die jaren een bewonderenswaardige trouw aan de dag gelegd. Het koor werd geëerd met bloemen en een daverend applaus. Dank u wel, leden van het dameskoor!

Beheercommissie en pastoraatgroep
parochiekern De Goede Herder

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 42)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 16 oktober, de negenentwintigste zondag door het jaar (C): Ex. 17,8-13. – 2 Tim. 3,14-4,2. – Luc. 18,1-8.

Beluister diaken Gert-Jan van der Wal over de evangelielezing: Blijf bidden en geloven (via Katholiekleven.nl)


kaarsGebedsintenties 16 oktober

Voor Jan Mooren. – Patricia Bruines. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Riet van Diemen-Tijssen (24 juli). – Corrie Overbeek-van der Vlugt (2 augustus). – Koos van Polanen (7 augustus). – Frank Huibers (8 augustus). – Gé de Gunst (19 augustus). – Riet van Zijp-Juffermans (20 augustus). – Elly van Stekelenburg-Saris (27 september).

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 16 oktober

 • Woensdag 19 oktober is er om 9:30 uur een woord- en gebedsdienst in de pastorie van de Meerburg en om 10:00 uur een eucharistieviering in de Menswording. Om 14:30 uur is er rozenkransgebed in de pastorie van de Meerburg.
 • Donderdag  20 oktober is er rozenkrans- en avondgebed in de Menswording. Aanvang: 19:15 uur.
 • Zondag 23 oktober is er om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pater L. van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Op deze zondag is het Wereld Missie Dag; de kerkcollecte is dan geheel bestemd voor de Filippijnen. De zusters benedictinessen steunen aldaar het zwaar getroffen land. U vindt hierover ook een artikel in de Nieuwsbrief. Lees meer
 • Op Allerzielen, woensdag 2 november, is er om 19:00 uur een herdenkingsviering in de Menswording, waarin Piet Schoorl en Aafke Verheijen voorgaan. Met medewerking van het dames- en herenkoor.
  In de Meerburg worden de gestorvenen herdacht met een dienst in een tent naast de kerk; voorganger is pastoor Broeders. Aanvang: 19:00 uur. Na de dienst gaan we met de lichtjes naar het kerkhof om de graven te laten zegenen. Er wordt een gedicht voorgelezen en u kunt ook een wens ophangen in de wensboom. Het jongerenkoor zal de dienst met enige liederen begeleiden. Na afloop is er koffie, thee of chocolademelk in de tent.
 • U wordt geattendeerd op het volgende. In verband met de sluiting van de Menswording zijn er in de maand december speciale vieringen:
  – Op zondag 4 december is de laatste viering met het dameskoor van de Menswording.
  – Op woensdag 7 december is de laatste viering voor de woensdagochtendgroep van de Menswording.
  – Op zondag 11 december is de laatste eucharistieviering met het dames- en herenkoor.
  – Op zaterdagavond 17 december vindt de inzegening plaats door bisschop Van den Hende van de heringerichte Goede Herderkerk in Zoeterwoude-Rijndijk.
  – Op zondag 18 december de feestelijke openingsviering met alle koren van de parochiekern Goede Herder.

Voor meer informatie over de vieringen tot eind november zie de Agenda van deze weblog.


img_1104Oktober: Mariamaand en Maand van de Rozenkrans

De Maand van de Rozenkrans is een negentiende-eeuwse uitbreiding van het liturgische feest van Maria Koningin van de Rozenkrans (7 oktober). Bij het bidden van de rozenkrans worden weesgegroeten en onzevaders ‘aaneengeregen’ aan de hand van het gelijknamige gebedssnoer. Vaker bidt men overigens het zogenaamde rozenhoedje: de 50+5 kralen van het snoer passeren dan niet drie maar slechts één keer, en het gebed bestaat dus uit vijftig weesgegroeten en vijf onzevaders. Lees meer

In onze parochiekern vindt deze Mariadevotie plaats op woensdagmiddagen in de pastorie van de Meerburg en op donderdagavonden in de Menswording (zie boven). Ook op meer tastbare wijze zijn enkele van onze parochianen bezig met Maria. Het beeld in de zijkapel van de Meerburgkerk is al sinds jaar en dag wit van kleur, maar was ooit gepolychromeerd. Enkele vrijwilligers zijn thans doende – geadviseerd door Caroline Meulemans – om het beeld van de Moeder Gods voorzichtig van de oorspronkelijke kleuren te voorzien (zie afbeelding). Het blauw van Maria’s mantel – kleur van de hemel en van zuiverheid – ontbreekt nog, maar niet voor lang.

Beheercommissie De Goede Herder 

 

Herinrichting: hoogste punt bereikt

hoogste-punt_img-20161004-wa0003Enkele dagen geleden zijn de kruizen – na een grondige schoonmaakbeurt – teruggeplaatst op de torens en de koepel (zie afbeelding). Een moment om even bij stil te staan, en dat hebben de werklieden van Hulshof Bouw en Restauratie B.V. gedaan. Namens de parochie HH Petrus en Paulus bedankte Wilbert Hettinga de dames en heren die de laatste maanden in hecht teamverband gewerkt hebben – met respect voor het gebouw en voor elkaars werk. Het resultaat tot nu toe stemt tot grote tevredenheid en er is alle vertrouwen dat het laatste stuk ook goed en tijdig gereed komt. Vervolgens bracht hij met de aanwezigen een toast uit en werd het nog een gezellige bijeenkomst, met een drankje en een smakelijke maaltijd.

Beheercommissie De Goede Herder

 

 

 


lamborghiniKerkvervoer: passagiers en chauffeurs gevraagd

Vanaf 18 december is de Goede Herderkerk (Meerburgkerk) weer open en zijn alle parochianen welkom in Zoeterwoude-Rijndijk.

Bent u slecht ter been, heeft u geen vervoer en zou u graag willen meerijden naar de Goede Herderkerk voor de zondagvieringen van 9:30 uur? Meld u zich dan aan, zodat wij in kaart kunnen brengen hoeveel parochianen vanuit Leiderdorp, Leiden of Zoeterwoude willen meerijden naar De Goede Herderkerk.

Wij zijn ook op zoek naar parochianen die één of meerdere personen willen vervoeren naar de Goede Herderkerk. Zonder auto’s en bestuurders kunnen we de mensen die geen vervoer hebben niet ophalen en weer thuis afzetten.

Al jaren hebben we een aantal vrijwilligers maar deze groep is te klein om ook de mensen uit Leiderdorp op te halen. Dus rijders vanuit Leiderdorp: als u toch richting Zoeterwoude gaat, kunt u dan een medeparochiaan meenemen?

U kunt zich aanmelden als passagier of als chauffeur bij Ellen Harteveld (telefoon: 06-12284477; email: h.harteveld@ziggo.nl) of via het secretariaat op maandag, woensdag en vrijdag van 9:00-12:00 uur (telefoon: 071-5411510)

Namens de werkgroep Kerkvervoer, Ellen Harteveld

 

Kunstroute in Meerburgkerk: een lot uit de loterij

kunstroute_1

Een indrukwekkend samenspel van diverse soorten slagwerk, uitgevoerd door leerlingen van de Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp e.o., luidde de vijfde Kunstroute van Zoeterwoude in. Deze werd op zaterdagochtend 17 september in de Meerburgkerk geopend door burgemeester Liesbeth Bloemen en wethouder Ton de Gans in aanwezigheid van ruim honderd belangstellenden.

Het kerkgebouw met zijn nieuwe kleurstelling en gerestaureerde schilderingen vormde een prachtig decor voor de werken van zestien kunstenaars uit Zoeterwoude en Leiderdorp. En net als de zaterdag ervoor tijdens de Open Monumentendag spraken talloze bezoekers hun verbazing en bewondering uit voor het feit dat de eens zo kleurloze ruimte langzaam maar zeker verandert in een prachtig onderkomen. Ook sommigen die aanvankelijk zeer sceptisch waren over de herinrichtingsplannen lieten weten dat ze onder de indruk zijn van wat nu tot stand komt als onze nieuwe Goede Herderkerk.

kunstroute_2Een grote groep vrijwilligers stond twee dagen lang klaar om bezoekers te ontvangen. Deze kregen zo nodig uitleg over de renovatie en herinrichting, bewonderden de aanwezige kunstwerken en kochten grif de aangeboden drankjes en hapjes. En natuurlijk werd er weer volop Goede Herderwijn gekocht.

Ook de loterij georganiseerd door de Stichting Kunst en Cultuur – in samenwerking met het lokale bedrijfsleven dat mooie prijzen beschikbaar had gesteld – werd een succes. Er werd meer dan 1000 euro opgehaald ten bate van het restauratiefonds. Als u een lot heeft gekocht kunt u in dit document nagaan of u in de prijzen gevallen bent.

Dank aan alle vrijwilligers, ondernemers en bezoekers voor de gulle bijdragen !

Beheercommissie De Goede Herder

Vormelingen bouwen mee aan het Rijk van God  

Vormsel_2016_Petruskerk_27012120934_d221ca7730_zAfgelopen zaterdag 11 juni heeft de bisschop van Rotterdam, mgr J. van den Hende,  het Heilig Vormsel toegediend aan 31 jongeren en 10 volwassenen in de Petruskerk in Leiden (zie fotoverslag). Elk jaar opnieuw is het een hele mooie viering waar de kinderen – maar ook de volwassenen – naar uitgekeken hebben. Negen van de jonge vormelingen zijn afkomstig uit onze parochiekern:  Anouk, Vera, Kirsten, Josefien, Louise, Alicia, Mark, Finn en David. Onder begeleiding van Mariëlle de Vries hebben zij zich terdege op deze dag voorbereid.

“Tien keer zijn wij bij elkaar gekomen, meestal in de Menswordingkerk. Wij hebben de geloofsbelijdenis zin voor zin doorgenomen en er samen over gesproken. Zo hebben wij bij de eerste zin van de belijdenis erbij stil gestaan dat God ‘Vader’ is en ‘Schepper van hemel en aarde’. Zo rees de vraag: is dit scheppingsverhaal tegenstrijdig met oerknal?

vormelingen_2016“Wij hebben gesproken over vergeving: God vergeeft ons altijd als wij spijt hebben. Naar aanleiding hiervan hebben wij ons de vraag gesteld hoe vaak wij anderen moeten vergeven: tot zeven keer zeventig maal, zoals Jezus ons vraagt??

“Uiteraard hebben wij ook gesproken over het sacrament van het Vormsel: dat wij gezalfd worden en ervoor kiezen Christus te volgen. Dat wij willen meehelpen met onze talenten, om het Rijk van God op te bouwen. De Heilige Geest schenkt ons dan ook zijn zeven gaven. Hiervan kunnen wij elke dag gebruik maken. Wie wil er nu niet bijgestaan worden met wat extra wijsheid, inzicht, kennis en verstand? Zoals op de foto te zien is, hebben wij ook veel plezier met elkaar gehad.”

Hartelijk gefeliciteerd, vormelingen! Wij zijn blij met jullie keuze om Christus te volgen. En heel veel dank aan Mariëlle de Vries voor haar inzet en begeleiding!

Namens alle parochianen,

Pastoraatgroep De Goede Herder

Gefeliciteerd, communicanten!

Communicanten
Vanochtend was het na een aantal maanden voorbereiding dan de grote dag. Veertien kinderen uit onze parochiekern mochten de Eerste Heilige Communie ontvangen.
In een volle, gezellig aangeklede Menswordingkerk werd de dienst geleid door Pastoor Broeders. In hun mooiste kleren kwamen alle kinderen de kerk binnen, met in de hand hun zelfgemaakte kandelaars voor de doopkaars.
Het was een mooie dienst, met veel liedjes en prachtige verhalen (waarvan één zelfs met een animatie op de achtergrond, ter verduidelijking van het verhaal). En eindelijk was het dan zo ver: de kinderen mochten de Communie ontvangen.
Wat een mooie dag; alle communicanten van harte gefeliciteerd!
René Souillé, namens de werkgroep Eerste Heilige Communie

Open Huis druk bezocht

SONY DSC

Onder ideale weersomstandigheden (niet te warm en niet te regenachtig) hebben op Eerste Pinksterdag zo’n duizend mensen de Meerburgkerk bezocht, om zich op de hoogte te stellen van de herinrichting, om deel te nemen aan activiteiten en zo nu en dan ruimhartig de portemonnee te trekken.

Er was van alles te zien, te doen, te proeven en te kopen. Een greep uit het aanbod:

 

 

 • Er was koffie en thee beschikbaar, met een ruime keuze aan taarten en cakes.
 • Men kon Goede-Herderwijnen aanschaffen, en een gelegenheidspublicatie met Goede Herdermoppen uit de verzameling van pastoor Olsthoorn.
 • Er was een markt ingericht waar men tweedehands boeken en cd’s kon kopen.
 • Bij de ingang werd saté verkocht.
 • Er werden speciaal gedecoreerde kaarsen verkocht.
 • Er werden rondleidingen door het gebouw verzorgd, ondersteund door videovoorstellingen en powerpoints.
 • Amateur-schilders legden uit hoe delen van de oorspronkelijke muurschildering worden gerestaureerd.
 • Het Goede Herderkoor verzorgde twee keer een kort concert dat klonk als een klok.
 • De naburige muziekschool De Mol gaf acte de présence met een blokfluitduo.
 • Voor kinderen was een aparte hoek ingericht, waar ze hun eigen kleurdecoraties konden maken.
 • De devotiehoek bij het Mariabeeld (in helder rood gehuld vanwege het Pinksterfeest) vormde een prachtig rustpunt in alle drukte. Vele bezoekers maakten gebruik van de gelegenheid om een kaarsje op te steken.

Wie kwamen er zoal op bezoek? Dat varieerde van parochianen en oud-parochianen uit Leiderdorp, Leiden en Zoeterwoude tot gasten die speciaal een reis hiervoor hadden gemaakt (van Almere tot Landgraaf), bestuurders uit Zoeterwoude en Leiderdorp, kerkbestuurders van onze HH. Petrus en Paulusparochie, pastores van dichtbij en verder weg, passerende fietsers, belangstellende omwonenden en de nodige pers. De stemming onder de bezoekers was opperbest. Men toonde veel belangstelling voor de herinrichting en men is benieuwd naar het eindresultaat eind 2016.

Dank!
Het enthousiasme, de inzet en creativiteit van een groot aantal parochianen hebben ervoor gezorgd dat dit Open Huis een succes is geworden. Wij zijn al deze vrijwilligers, die ruim vijf uur onafgebroken in touw zijn geweest, zeer erkentelijk. Dank jullie wel! Een speciaal woord van dank voor de werkgroep Open Huis, die het evenement heeft voorbereid en georganiseerd.

Ook financieel was het Open Huis geslaagd: een eerste telling leverde voor het restauratiefonds een bedrag op van maar liefst ruim 4.500 euro. De eindscore zal zeker nog een stuk hoger uitkomen, wanneer de bestellingen voor een flink aantal dozen met flessen wijn zijn afgeleverd en betaald.

Hieronder een impressie van het Open Huis, met foto’s gemaakt door Yvonne van den Ende. Hopelijk laten ze zien dat er door de openstaande deuren werkelijk iets van de Pinkstergeest naar binnen gewaaid is.

Beheercommissie en pastoraatgroep De Goede Herder

SONY DSC     SONY DSC

SONY DSC       SONY DSC