Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 33)

De boodschap teruglezen

 Schriftlezingen van zondag 19 augustus, de twintigste zondag door het jaar (B):  Spreuk. 9,1-6. − Ef. 5,15-20, − Joh. 6,51-58

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 19 augustus

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Pieter Frijns, die afgelopen dinsdag vanuit onze kerk is uitgedragen. − Peter Brouwer. − Dick van der Hulst. − Bep Vorst-Visser. − Helga Versteegen.

Voor overleden parochianen: Corrie Zwetsloot-van der Meer. – Piet Hartwijk. – Ton van Kempen. – Jan de Vette. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Paula Cevat-Dries. – Charles Borremans. – Tootje Gründemann. – Ton van der Voort. – Jan van der Meer. – Alie Rotteveel. – Annie van Tilburg-van Vonderen. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 19 augustus

Woensdag 22 augustus is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 26 augustus is er om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pater L. van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. – Bij het verlaten van de kerk zal een deurcollecte worden gehouden voor de MIVA. De opbrengst is bestemd voor het het project ‘Maak zorg bereikbaar in Zimbabwe’ (zie ook hieronder).


Boekenmarkt Petruskerk

Om geld in te zamelen voor het onderhoud van de Petruskerk wordt op zaterdag 8 september en zondag 9 september een markt gehouden met boeken, platen, CD’s en DVD’s. Deze markt kunt u bezoeken op het adres Steenschuur 17 in Leiden.


MIVA-collecte 2018

In het weekend van 25 en 26 augustus wordt de collecte voor de jaarlijkse Missieverkeersmiddelenactie (MIVA) in de Nederlandse kerken gehouden. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: Auto maakt zorg en hulpmiddelen bereikbaar. Voor de allerarmsten in Zimbabwe is medische zorg onbereikbaar. Vervoer is hier van levensbelang. Lees meer

 

 

 


Vinger van Constantijn de Grote in het Louvre

In een magazijn van het Louvre in Parijs is een 38 cm grote bronzen wijsvinger ontdekt. Deze hoort bij de linkerhand die bewaard wordt in de Capitolijnse Musea in Rome en ooit onderdeel was van een kolossaal standbeeld van de eerste Romeinse christenkeizer Constantijn de Grote, vervaardigd rond 330 na Christus. Lees meer (via www.kro.nl)