Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 45)

Allerzielen 2017

Allerzielen 2017 in de Goede Herderkerk: voor de overledenen van het afgelopen jaar is een licht ontstoken aan de Paaskaars en bloemenhulde gebracht. (Lees ook de overdenking van Joost Jansen, prior van de Abdij van Berne en pastoor van de Augustinusparochie, via katholiek.nl)

Allerzielen_IMG_6081     Allerzielen_IMG_6076     Allerzielen_IMG_6077

Na de woord- en gebedsviering op het kerkhof: Allerzielen in het Licht (foto’s Machteld Duijn)


bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 5 november 2017, de eenendertigste zondag door het jaar (A): 1 Mal. 1,14b – 2,2b.8-10. – 1 Tess. 2,7b-9.13. – Mat. 23,1-12


kaarsGebedsintenties 5 november

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en speciaal om kracht voor een ernstig zieke.

Voor de overledenen: Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Jan de Vette. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Nel Bruines- Overmeer. – Riet en Piet van Zijp. – Corrie Bousie. – Marja en Jan Kooijman. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Frans Cortenbach. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Wilhelmus Jacobus Maria Schalks, op 25 oktober overleden in de leeftijd van 94 jaar. De crematie heeft in stilte plaats gevonden.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 5 november

Vanmiddag om 13:00 uur wordt Daina Evy Holverda (roepnaam Evy) gedoopt, dochter van Rudolf Holverda en Daina Konter. Zij is op 17 november 2016 geboren.

Woensdag 8 november is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pastoor Broeders.

Zondag 12 november is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor. Na afloop zal er een diaconale kerkdeurcollecte worden gehouden. De pbrengst is bestemd voor De Bakkerij, waar de minsten worden gehoord en geholpen.

De nieuwe Rondom de Kerk van november/december ligt weer klaar. Neemt u een exemplaar mee bij het verlaten van de kerk? Het blad wordt niet meer thuis bezorgd.


RijntamboersKerkdienst opgeluisterd door De Rijntamboers

Tot verrassing van menige parochiaan werd de zondagviering van 29 oktober niet alleen muzikaal begeleid door het jongerenkoor; ook drumfanfare de Rijntamboers gaf acte de présence. Deze drumfanfare werd in oktober 1963 opgericht binnen de Meerburgparochie.

Ieder jaar in oktober viert men de ‘verjaardag’ met een optreden in onze kerk. In het verleden speelde men dan meestal met een aantal gezangen mee. Nu de groep behoorlijk gedecimeerd is, beperkte men de bijdrage aan de viering van j.l. zondag tot een stuk voor de dienst, tijdens de collecte en aan het slot. Na afloop van de viering werden nog enkele muziekstukken ten gehore gebracht. Pastoor Broeders feliciteerde de leden van De Rijntamboers met de verjaardag en sprak waardering uit voor het feit dat men jaarlijks in de kerk komt vieren.


logo-HHPPDiaconaal Weekend (11-12 november)

Komend weekend wordt in de parochie HH. Petrus en Paulus het Diaconaal Weekend gehouden. Op zaterdag, 11 november wordt dit weekend geopend met de onthulling van 7 eigentijdse kunstwerken, die in het afgelopen jaar door 7 groepen uit de Leidse samenleving zijn gemaakt. De opening van deze tentoonstelling vindt plaats op het Diaconaal Centrum De Bakkerij aan de Oude Rijn en begint om 13.00 uur. Iedereen is van harte welkom.


logo_kerkbalans-200x222Actie Kerkbalans

Inmiddels zijn wij bijna aan het einde van het jaar en nog niet alle toegezegde bijdragen van de Actie Kerkbalans zijn voldaan. Mocht u het vergeten, hierbij het vriendelijke verzoek uw bijdrage alsnog over te maken. Alvast hartelijk bedankt.

Freek Versteegen, penningmeester


appeltaartParochiedag: zondag 19 november

De eucharistieviering met voorganger pastoor Broeders, wordt feestelijk ondersteund door alle koren: het dames- en herenkoor, het jongerenkoor en het kinderkoor. Ook is er tijdens de viering kindernevendienst. De familiekamer, de Anna Martina kamer, wordt door pastoor Broeders feestelijk ingezegend.  Na de viering is er onder het nuttigen van koffie met iets lekkers uitgebreid tijd om een praatje te maken met pastoor Broeders. Ook zijn de diverse werkgroepen aanwezig. Als u vragen heeft over de werkgroepen stel ze gerust aan de medewerkers. Voor het lekkers bij de koffie hebben we uw hulp nodig. Uw baksels zijn van harte welkom (graag even melden aan Riet Heemskerk of het secretariaat). Heel de Goede Herder bakt?