Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 19)

De boodschap teruglezen

De schriftlezingen van 13 mei 2018, de zevende zondag van Pasen (B): Hand. 1,15-17.20a.20c-26. – 1 Joh. 4,11-16. – Joh. 17,11b-19.

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 13 mei

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Cor Duivenvoorden, die zaterdag j.l.vanuit onze kerk is uitgedragen. – Vincent Smeets, die maandag j.l. vanuit onze kerk is uitgedragen. –  Annie van Tilburg-van Vonderen. – Tootje Gründemann.

Voor overleden parochianen: Ton Choufoer. – Patricia Bruines. – Nel Bruines – Overmeer. – Jan van der Meer. – Jan de Vette. – Alie Rotteveel – Veerman. – Truus de Boer – van Wieringen. – Petronella Kocken – van Wensveen. – Joop Vorst. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.

Wij bidden voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 13 mei

Woensdag 16 mei is er om 10:00 uur een viering van woord- en gebed in de Mariakapel. – Om 14:30 uur is er in de meimaand, Mariamaand, rozenkransgebed, eveneens in de Mariakapel.

Zondag 20 mei, Hoogfeest van Pinksteren is er om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pastoor W. Broeders vooergaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Zaterdag 26 mei is er in de Goede Herderkerk open huis; verdere informatie hierover volgt later. Er vindt dan ook verkoop plaats van allerlei spullen, inclusief boeken. Heeft u thuis nog boeken die u niet meer nodig heeft maar niet wilt weggooien? Lever ze in bij het secretariaat!


Beelden uit onze schaapskooi (10)

Zaterdagmiddag vond in het atrium van de Goede Herderkerk een bijeenkomst plaats waarmee de afsluiting van de herinrichting werd gemarkeerd. Een groot aantal van de mensen die bij de verbouwing betrokken waren, niet alleen vanuit een beroepsmatige rol  maar ook als vrijwilliger, was aanwezig, Na een welkom door de voorzitter van de beheercommissie dankte Wilbert van Erp, vice-voorzitter van het parochiebestuur van de HH. Petrus en Paulus, alle aanwezigen voor hun grote inzet. Daarna volgde een gezellig samenzijn.

 

 


Moederdag

Vandaag is het feest voor alle moeders. Daarom verzamelde www.kerknet.be, de website van de katholieke kerk in Vlaanderen, zeven bijdragen over bijzondere vrouwen. Van de Amerikaanse Anna Jarvis (die in 1908 op de tweede zondag in mei voor de eerste keer moederdag organiseerde) tot het Loflied op de sterke vrouw. Lees meer