Lezingen, intenties, nieuws & mededelingen (week 2)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 14 januari 2018, de tweede zondag door het jaar (B): 1 Sam. 3,3b-10.19. – 1 Kor. 6,13c-15a;17-20. – Joh. 1,35-42


Misintenties 14 januari

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en speciaal om kracht voor een ernstig zieke vrouw en moeder.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Petronella Kocken-van Wensveen. – Jan van der Meer. – Hendrikus Smit. – Joop Vorst. – Christina de Goede-Juffermans, woensdag j.l. uitgedragen vanuit onze kerk. – Catharina Hermes-Zandvliet, zaterdag j.l. uitgedragen vanuit onze kerk.

Voor overleden parochianen Nel Bruines-Overmeer. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Gijs Duivenvoorden. – Jan de Vette. – Ton van Kempen. – André Vasen. – Siem Heemskerk. – Riet en Piet van Zijp. – Jaap en Riet van Diemen. – Truus de Boer-van Wieringen. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 14 januari

Maandag 15 januari is er een voorbereidingsavond van het H. Vormsel.

Woensdag 17 januari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 21 januari  is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het tienerkoor.


Proficiat!

Op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie ontving het echtpaar Freek en José Versteegen samen de Vrijwilligersprijs van Zoeterwoude (in de vorm van een fraaie sculptuur) . Freek zet zich als lid van de beheercommissie al jarenlang in voor De Goede Herderkerk; zijn vrouw José maakt zich een kwart eeuw verdienstelijk voor de lokale sport, onder meer als sportinstructeur bij MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen). Freek en José, van harte gefeliciteerd!

(Foto: Renske Versteegen)


Inluidmoment Actie Kerkbalans

Kerkbalans 2018 start op zaterdag 20 januari om 13:00 uur. Precies op dit tijdstip worden in meer dan 100 plaatsen door het hele land de kerkklokken geluid. In Leiden zal burgemeester  Lenferink de klok van de Hartebrugkerk luiden.

Wij nodigen iedereen die betrokken is bij Kerkbalans en iedereen die op een andere wijze betrokken is bij één van onze kerken van harte uit bij dit inluidmoment aanwezig te zijn. Na afloop wordt er koffie, thee en chocolademelk geschonken

Op zondag 21 januari worden de brieven met de invulstrookjes rondgebracht bij de parochianen van de Goede Herder.  De ingevulde strookjes worden op 28 januari weer opgehaald of u kunt de brieven terugbrengen naar het daarin vermelde adres.

Doe allen mee. Uw bijdrage is hard nodig. Bij voorbaat heel hartelijke dank.


Nieuwjaarsreceptie

De vrijwilligers van de H.H. Petrus en Paulusparochie konden elkaar gisteren in de St. Jan aan de Zuidbuurtseweg een zalig nieuwjaar wensen. Na de toespraken van de pastoors Smith en Broeders was er alle gelegenheid om rond te kijken en te zien hoezeer de herinrichting van dit kerkgebouw vordert. Binnen zien de nieuwe vloer met grijzen plavuizen (met daaronder vloerverwarming) en de verbouwde koorzolder er fraai uit. De glazen wand die de ruimte onder de koorzolder afscheidt van de kerkzaal en als ontmoetingsruimte gaat dienen, moet nog geplaatst worden. In een tweede fase zullen nog enkele ruimtes worden aangebouwd die dienst gaan doen als secretariaat, keuken en rouw/familiekamer. Met Pinksteren zal bisschop Van den Hende de heringerichte kerk inwijden.