Restauratieschildersgroep boekt voortgang

     

Als u in de Goede Herderkerk om u heen kijkt, ziet u dat de vrijwilligers van de restauratieschildersgroep langzaam maar zeker vorderingen maken. De lambrizeringsrand die rondom in de hele kerk in vier of vijf fasen wordt aangebracht nadert weer het beginpunt. Omdat onverwacht een steiger beschikbaar kwam, werd ook besloten om het erg in het oog springende Jozef-altaar te gaan aanpakken.

In eerste instantie is aan de hand van verschillende fotomontages nagegaan wat er precies zou moeten komen. Onderzocht werd bijvoorbeeld of het gordijn dat vroeger op de achterwand geschilderd was, weer geheel of gedeeltelijk hersteld zou kunnen worden. Na lang en moeilijk beraad werd besloten werd om dat niet te doen. Het zou in de overigens heel licht en warm gekleurde kerk een sombere donkere hoek worden.

De restanten zijn daarom uitvoerig gefotografeerd, zodat ze later eventueel alsnog kunnen worden gereconstrueerd, en vervolgens lichtgeel overgeschilderd. De hemel en de bogen zijn daarna geschilderd in de stijl en de kleurstelling van de rest van de kerk, en onze vrijwilligers zijn nu begonnen aan een tweetal lastige klussen.

Allereerst wordt de binnenkant van de altaarboog geheel opnieuw voorzien van het oorspronkelijke sjabloon; dat gaat eveneens in vier of vijf fasen. Het begin van de eerste fase ziet u op bijgaande foto’s. Als dat klaar is, wordt op een terrakleurige band boven het beeld van de stervende Jozef, de oorspronkelijke Latijnse litanietekst weer in gouden letters aangebracht.

Zou tenslotte blijken dat de witte beeldengroep onvoldoende afsteekt tegen de lichtgele achterwand, dan wordt overwogen om die beeldengroep op dezelfde manier als het Mariabeeld op het andere zijaltaar op kleur te brengen. En daarna gaan de vrijwilligers dan nog eens kijken wat er zoal meer te doen valt. Ze kijken met begerige ogen naar de hoek achter in het atrium!

Namens de schildersgroep, Freek Versteegen

Foto’s 1-2: Vrijwilliger Gerard Verdoes bezig met de sjabloondecoratie van de altaarboog in de Jozefkapel, januari 2018. – Foto 3: Restanten van de originele beschildering in de Jozefkapel na verwijdering van de 60 jaar oude laag witkalk, november 2016.