Lezingen, intenties, medededelingen & nieuws (week 37)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 10 september 2017, de drie-en-twintigste zondag door het jaar (A): Ez. 3,7-9. – Rom. 13,8-10. – Mat. 18,15-20


kaarsGebedsintenties 10 september

Voor de overledenen: Truus de Boer-van Wieringen. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Ada van der Meel-Slats. – Ina van der Velde. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor Jan Kooijman, die morgen vanuit de deze kerk zal worden uitgedragen.

Voor de parochianen die onlangs zijn uitgedragen: Helmi Vis-van Bilderbeek. – Jan Remmerswaal. – Gijs Duivenvoorde.

Wij bidden voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Wij bidden voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 10 september

De deurcollecte van de MIVA op zondag 27 augustus heeft EUR 403,80 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gulle giften!

Woensdag 13 september is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is Pastoor Broeders.

Zondag 17 september is er  om 9:30 uur een woord- en gebedsdienst, waarin Leo Koot en Aafke Verheijen voorgaan.

Donderdag 14 september wordt de Interparochiële  Ziekendag parochie HH. Petrus en Paulus gehouden. Het is bestemd voor ouderen, zieken, voor wie aan huis gebonden zijn en belangstellenden en wordt gehouden in de Christus Dienaarkerk, Zoeterwoude-Dorp. Van 10:30 tot 16:00 uur.

Zondag 17 september is er een deurcollecte aan het begin van de vredesweek. Iedereen die in vrede gelooft kan iets voor vrede doen. Met die gedachte organiseert PAX ieder jaar de Vredesweek.

In het weekend van 16/17 september zal de eerste tieneractiviteit in het nieuwe seizoen weer plaatsvinden. De jongens gaan kamperen in de tuin van de Lodewijkkerk en de meisjes worden uitgenodigd om te logeren in een meidenstudentenhuis, ook in Leiden. Verdere informatie is te vinden op het web-log ‘Uit de schaapskooi’.

Donderdagmiddag 21 september organiseren de diaconieën van De Bakkerij in samenwerking met diverse partnerorganisaties in het kader van de Vredesweek van PAX Nederland weer een Vredeswake op het Stadhuisplein in Leiden. De wake duurt van 16:30 tot 17:30 uur en staat dit jaar in het teken van “De kracht van Verbeelding”. Naast momenten van stilte en bezinning is er ook ruimte voor muziek, dans en andere vormen van expressie. Lees meer

Binnenkort start er in de Goede Herderkerk een projecttienerkoor voor jongeren tussen de 12 en 20 jaar! We beginnen met een koor dat op projectbasis enkele vieringen per jaar zal zingen. Voor deze vieringen zullen we gezamenlijk een aantal repetities plannen, zodat iedereen die wil, mee kan zingen! Dus ben je tussen de 12 en 20 jaar en hou je van zingen? Meld je aan bij Veronique van der Hulst (e-mail: veroniqe_de_vries@hotmail.com)


symbool-kruisOverleden: Jan Kooijman

Begin deze week is Jan Kooijman overleden, in de leeftijd van 77 jaar. De uitvaartdienst vindt plaats maandag 11 september in de Goede Herderkerk. Aanvang: 11:00 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aan de Hoogmadese weg te Leiderdorp.


Noodhulp voor Sint-Maarten

De Nederlandse katholieke hulporganisatie Cordaid heeft een gironummer opengesteld om geld in te zamelen voor noodhulp aan Sint-Maarten en omliggende eilanden. Het gironummer is 667. Lees meer

 

 

 


bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_lerenNieuwsbrief Leren bisdom Rotterdam

Onlangs verscheen een nieuwe aflevering van de diocesane nieuwsbrief Leren (aflevering 2017-04 september). Lees hierin onder andere over: Start Alpha-cursussen. – Retraite pastorale beroepskrachten. – opGROEIsymposium: de uitdaging van de seksuele opvoeding. – Parallelprogramma voor ouders communicanten. – Start PreMarriage Course. – Nieuw materiaal. – Cursus Jongerenpastoraat. – Theologisch jongerenfestival in Utrecht (24.9). – Inspiratiedag over tiener- en jongerenwerk in Utrecht (18.11). – Agenda.