Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 46)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 13 november, de drieëndertigste zondag door het jaar (C): Mal. 3,19-20a. – 2 Tess. 3,7-12. – Luc. 21,5-19.

Beluister diaken Gert Jan van der Wal over de evangelielezing (via katholiekleven.nl)


kaarsGebedsintenties 13 november

Voor Truus de Boer-van Wieringen. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Gé de Gunst (19 augustus). – Riet van Zijp-Juffermans (20 augustus). – Elly van Stekelenburg-Saris (27 september). – Dré Nierop (25 oktober).

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 13 november

 • Maandag 14 november kunt u ’s avonds van 20:00-21:30 uur meedenken over diaconale spiritualiteit, belicht vanuit de parabel van de Barmhartige Samaritaan, het Onze Vader en de H. Franciscus. U bent welkom in de Antoniukerk, Boshuizerlaan. Marlene Falke zal de avond leiden.
 • Dinsdag 15 november is er ’s avonds van 20:00-21:30 uur onder leiding van pastoor Smith een bijeenkomst over het lezen van het evangelie als het Woord van God. Diverse stappen van het evangelie worden uitgelegd. Plaats: pastorie van de Lodewijkkerk, Steenschuur.
 • Woensdag 16 november is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering in de pastorie van de Meerburg en om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Menswording.
 • Woensdagavond is er van 20:00-21:30 uur een lezing en een gesprek over ‘Geloof in alle redelijkheid’. U bent welkom in de pastorie van de Petrusparochie, Lorentzkade.  Gespreksleider is Bas van Pampus.
 • Donderdag 17 november is er avondgebed in de Menswording. Aanvang: 19:15 uur.
 • Zondag 20 november wordt het feest van Christus Koning gevierd. Er is om 9:30 een woord- en gebedsviering, waarin Leo Koot voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.
 • U wordt geattendeerd op het volgende. In verband met de sluiting van de Menswording zijn er in de maand december speciale vieringen:
  – Op zondag 4 december is de laatste viering met het dameskoor van de Menswording.
  – Op woensdag 7 december is de laatste viering voor de woensdagochtendgroep van de Menswording.
  – Op zondag 11 december is de laatste eucharistieviering met het dames- en herenkoor.
  – Op zaterdagavond 17 december vindt de inzegening plaats door bisschop Van den Hende van de heringerichte Goede Herderkerk in Zoeterwoude-Rijndijk.
  – Op zondag 18 december de feestelijke openingsviering met alle koren van de parochiekern Goede Herder.

Voor meer informatie over de vieringen tot eind november zie de Agenda van deze weblog.


Kerkbalans-2016_logoToezeggingen over 2016 (actie Kerkbalans)

Inmiddels zijn we al weer bijna aan het einde van het jaar 2016. Uit onze administratie is gebleken dat nog niet alle toegezegde bijdragen van de actie Kerkbalans zijn voldaan.

Mocht u het vergeten zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk uw bijdrage alsnog over te maken onder vermelding van ‘Kerkbalans 2016’ op rekeningnummer: NL12 RABO 0335602185.

Werkgroep Kerkbalans