Leo Koot gestopt als gebedsleider

Leo-Koot_IMG_20170917_100458009

 

In de laatste Nieuwsbrief werd het vertrek van Leo Koot als gebedsleider al aangekondigd met de belofte van een interview later.

De laatste woord- en gebedsviering waarin Leo voorging – die van vanochtend, de vierentwintigste zondag door het jaar – stond in het teken van de Vredesweek, met dit jaar als thema: de kracht van verbeelding. Over dromen van vrede: jezelf voorstellen of vrede mogelijk is; je zelf ‘verbeelden’ wat er allemaal aan te doen is, ondanks alle problemen in de wereld.

Leo-Koot_IMG_20170917_111127716En Leo maakte ons daarbij attent op het feit dat vrede onlosmakelijk is verbonden met vergeven, ondanks alles, zoals God dat deed met Ninive.

Na de viering werd Leo nog bedankt door mevr. Falke namens het pastoraal team van de HHPP-parochie, met overhandiging van een bon en  bloemen en onder verwijzing naar Leo’s vrouw als stuwende deelgenoot in zijn activiteiten.