Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 14)

aafke_20170402_103423_hdr

Bloemenhulde voor Aafke Verheijen, na afloop van de woord- en gebedsviering van 2 april, waarin zij samen met Thea Dingjan voorging (zie de mededelingen)


bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 2 april, de vijfde zondag van de Veertigdagentijd (A): Ez. 37,12-14. – Rom. 8,8-11. – Joh. 11,1-45 of 3-7.17.20-27.33b-45


kaarsGebedsintenties 2 april

Voor de overledenen: Paul Snijders. – Marja Kooijman. – Jan Mooren. – Siem Heemskerk. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Riet en Piet van Zijp. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Corrie Bousie. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Adriana Veeren-Ahrens. – Frans Cortenbach.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 2 april

Op zondag 2 april ging Aafke Verheijen voor het laatst voor in een woord- en gebedsviering (samen met Thea Dingjan). Jarenlang was Aafke in de Menswording actief als vrijwilliger, vooral als lector en lid van de woord- en communiewerkgroep. Nu Aafke gaat verhuizen zeggen we haar dank voor haar inzet en betrokkenheid in onze parochiegemeenschap. Aafke werd toegesproken door Piet Schoorl en ontving bloemen als dank. Het ga je goed in je nieuwe woonplaats, Aafke!

Maandag 3 april is er in het atrium een voorbereidingsbijeenkomst van de vormelingen. Aanvang: 19:00 uur.

Dinsdag 4 april is er in het atrium een catechesebijeenkomst ‘Bron van leven’ door Pastoor Broeders en Marlène Falke. Aanvang: 20:00 uur.

Woensdag 5 april is er om 10:00 uur een woord- en gebedsdienst in de Mariakapel. Voor vervoer vanuit en naar Leiderdorp wordt gezorgd.
’s Middag zijn de kinderen om 14:00 uur welkom in het atrium om onder begeleiding  Palmpasenstokken te versieren.

Donderdag 6 april is er een oecumenische vesperdienst in de Goede Herderkerk: viering van boete en verzoening; met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 19:15 uur.

Zondag 9 april is het Palmzondag. Er is om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor.
’s Middags om 13:00 uur wordt Sanne Lepelaar gedoopt.

Blijft u denken aan de Voedselbank? De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig.

Het blad Rondom de Kerk wordt niet meer thuisbezorgd. Ze liggen nu achter in de kerk om mee te nemen. Ook de papieren versie van de Nieuwsbrief ligt op de tafel.


bisschop-van-den-hout_groningenMgr. Van den Hout nieuwe bisschop in het bisdom Groningen-Leeuwarden

Paus Franciscus heeft mgr. Ron van den Hout benoemd tot vijfde bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Mgr. Van den Hout is 52 jaar en nu nog vicaris-generaal van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Hij zal op zaterdag 3 juni tot bisschop worden gewijd in de St. Jozefkathedraal in Groningen en vervolgens de bisschopszetel in bezit nemen. Lees meer

 


img_0614-e1490697769212_katholiek-nlKatholieke jongeren geloven door te doen

Van alle gedoopte katholieke jongeren bezoekt nog maar 6% ieder weekend de kerk. Wie zijn die jongeren die het katholicisme in Nederland uit blijven dragen? Wat inspireert hen en wat kunnen we van hen leren? Vragen die Willem-Jan Hanegraaf stelt in zijn bijdrage op Katholiek.nlLees meer

Een voorbeeld van ‘doen’? Katholieke jongeren uit de bisdommen Rotterdam en Breda komen op 9 april bijeen in Waddinxveen tijdens de Wereldjongerendag, aldus een webbericht van het bisdom Rotterdam. Lees meer