Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 12)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 25 maart 2018, Palmzondag (B): Mc. 11,1-10 of Joh.12,12-16 Jes. 50,4-7. – Filip. 2,6-11. – Mc. 14,1-15,47 of 15,1-39

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 25 maart

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ali Rotteveel-Veerman, die maandag j.l. vanuit onze kerk is uitgedragen. – Jacky Ponsioen-Rasué. – Ton van der Voort. – Hubertus van Mil. – Quirinus Bruines. – Charles Borremans. – En voor mevrouw Gründemann-Plouvier die woensdag 21 maart is overleden.

Voor overleden parochianen: Sacha Lim. – Paul Snijders. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Hennie Smits. – Willem Maarten en Lidwien Kicken. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.


Mededelingen 25 maart

Vanmiddag om 15:00 uur zingt in de Goede Herderkerk het Russisch-Byzantijns kamerkoor Soglasije koorwerken uit de Mattheus Passion en Russische gezangen uit de Goede Week. Voor meer informatie zie de blogpost van 11 maart.

Woensdag 28 maart. is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.
Om 12:30 uur wordt de uitvaartdienst gehouden voor mevrouw Catharina Anna Jacqueline Marie Gründemann-Plouvier, die op 21 maart is overleden in de leeftijd van 97 jaar. Voorgangers in de eucharistieviering zijn pastoor Broeders en Thea Dingjan. Met medewerking van het dames- en herenkoor. De teraardebestelling vindt aansluitend plaats op de begraafplaats achter de kerk.

Donderdag 29 maart, Witte Donderdag is er om 19:30 uur een eucharistieviering in de Christus Dienaarkerk in Zoeterwoude Dorp. Voorganger is Pastoor Broeders. Geen viering in de Goede Herderkerk.

Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag, wordt om 15:00 uur de kruisweg gebeden. Met medewerking van het kinderkoor.
Om 19:00 uur is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk in Stompwijk. Voorganger is pastoor Broeders. Geen avondviering in de Goede Herderkerk.

Zaterdag 31 maart, Paaszaterdag, is er om 21:00 uur een Paaswake waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het Jongeren/Middenkoor.

Zondag 1 april vieren we Pasen. Om 09:30 uur is er een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

(Met links, ook hieronder, naar het Katholiek ABC, www.kro.nl)


Beelden uit onze schaapskooi (6)

           

Viering van Palmzondag vanochtend in de Goede Herderkerk. Thea Dingjan leidde de woord- en gebedsviering, met medewerking van het kinderkoor. Met een versierde palmpasenstok in de hand liepen de kinderen in processie door de kerk, begeleid door de klanken van het gezang ‘Toen Jezus naar zijn stede ging’ (foto 1-2). Er werden ook palmtakjes gezegend (foto 3) en uitgereikt aan de aanwezigen.


Kerkfotografie

Al sinds een aantal jaren is er kerkfotografie.nl. De website stelt zich ten doel om Nederlandse kerken met een oud en/of bijzonder interieur in beeld te brengen. Van meer dan 200 kerken, geordend op provincie en vervolgens op stad, kunt u prachtige foto’s bekijken. Ook onze Goede Herderkerk maakt inmiddels deel uit van deze website. Lees en kijk meer

(Foto: kerkfotografie.nl)