Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 14)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 8 april 2018 (tweede zondag van Pasen):  Hand. 4,32-35. – 1 Joh. 5,1-6. –  Joh. 20,19-31

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 8 april

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Annie van Tilburg-van Vonderen. – Bep van Rijn-Weerdenburg. – Tootje Gründemann-PlouvierAli Rotteveel-Veerman. – Jacky Ponsioen-Rasué. – Ton van der Voort. – Hubertus van Mil. – Quirinus Bruines. – Charles Borremans.

Voor overleden parochianen:

Aad en Erwin Duijndam. – Patricia Bruines. – Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna-Jan en Marianne Versteegen. . – Helmi Vis-van Bilderbeek. . – Truus de Boer-van Wieringen. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Joop Vorst. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 8 april

Vanmiddag geeft het projectkoor polyfone muziek onder leiding van Donald Bentvelsen een klein concert in de Goede Herderkerk. De toegang is gratis. Aanvang: 14:30 uur. Lees meer.

Woensdag 11 april is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M.

Zondag 15 april is er om 09:30 uur een viering van woord en gebed, waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Er is kindernevendienst.

Er is een nieuwe aflevering verschenen van Rondom de Kerk (13-5). Gedrukte exemplaren kunt u meenemen vanuit de kerk. Daar liggen ook altijd exemplaren van onze eigen nieuwsbrief en van het bisdomblad Tussenbeide.


Beelden uit onze schaapskooi (8)

     

Afgelopen woensdag bestond de Herdershof acht jaar, een initiatief van Jan de Vette en Bert Pieterse om mensen uit de wijk meer te betrekken bij onze kerk. Siem Heemskerk speelde van meet af aan een belangrijke rol in de organisatie en heeft in de loop der jaren vele liters koffie weggeschonken.

Aanvankelijk werden de wekelijkse koffiebijeenkomsten gehouden in de Schlatmannzaal van de pastorie. Sinds de herinrichting van de Goede Herderkerk vinden ze plaats in het atrium. Hierbij sluiten de bezoekers van de woensdagochtendviering, deels afkomstig uit Leiderdorp, zich aan.

Er is inmiddels een gezellige koffiegroep ontstaan, die voor deze gelegenheid met iets geestrijkers in de hand een toast uitbracht op acht jaar Herdershof (foto 1). Ook Riet Heemskerk was aanwezig (foto 2), die na het overlijden van haar echtgenoot Siem begin 2017 zich samen met de huidige Herdershoforganisatie blijft inzetten voor dit wekelijkse ontmoetingsmoment, dat inmiddels een belangrijke sociale functie vervult.


Huis van gebed

Ter gelegenheid van de jubilerende kathedrale kerk van de HH. Laurentius en Elisabeth én van het diocesane Jaar van Gebed dat bisschop Van den Hende heeft uitgeroepen, publiceerde het bisdom eind maart het magazine 50 jaar kathedraal. Dowload het bisdom magazine.

Een aparte katern Huis van Gebed bespreekt (uitgaande van een plattegrond van de kathedraal) hoe een kerk is ingericht en wat de betekenis ervan is. Een hernieuwde kennismaking met zestien toelichtingen in woord en beeld. Tevens een overzicht van de zeven sacramenten en de werken van barmhartigheid. Download de katern.

Het interieur van de Rotterdamse kathedraal kunt u ook bewonderen via de website kerkfotografie.nl 


Martin Luther King (1929-1968) herdacht

Op 4 april 2018 was het vijftig jaar geleden dat dominee Martin Luther King – die geweldloos de gelijkberechtiging van zwart en blank in de Verenigde Staten nastreefde – met geweld om het leven werd gebracht. Zijn ideaal, onvergetelijk verwoord in een toespraak uit 1963 (‘I have a dream’), inspireert nog velen. Lees meer (via www.kerknet.be)

(Photo by Stephen F. Somerstein/Getty Images)