Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 4)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingena van zondag 28 januari 2018, de vierde zondag door het jaar (B): Deut. 18,15-20. – 1 Kor. 7,32-35. – Marc. 1,21-28.

 


Misintenties 28 januari

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Petronella Kocken-van Wensveen. – Joop Vost. – Jan van der Meer. – Hendrikus Smit. – Christina de Goede-Juffermans. – Tinie Hermes-Zandvliet.

Paula Sevat-Dries. – Kees van Hoof. – Jan Straathof. – Sacha Lim. – Paul Snijders. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, Moeder en Martien Hendriks. – Hennie Smit. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 28 januari

Maandag 29 januari is er een voorbereidingsavond van het H. Vormsel.

Dinsdag 30 januari is er om 10:30 uur de uitvaartdienst van de heer C. Borremans. Voorganger is pastoor Broeders. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Woensdag 31 januari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 4 februari is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Thea Dingjan-Zonneveld voorgaat. Met medewerking van het jongeren-middenkoor.


Herinnering: Kerkbalans 2018

Wanneer u de envelop met uw toezeggingsstrookje nog niet bij de loper heeft teruggebracht zal deze maandagavond bij u langskomen.

U kunt uw toezegging ook per mail sturen naar de administratie. Mocht u geen envelop thuis hebben ontvangen dan kunt u deze ook aanvragen via dat mailadres: adm.degoedeherder@yahoo.com

Namens de werkgroep Actie Kerkbalans, Carla van Jaarsveld


Overleden: Charles Borremans

Op maandag 22 januari is overleden de heer Charles Alphonius Borremans in de leeftijd van 81 jaar. De heer Borremans was nog zeer actief, onder andere als vrijwilliger in de bibliotheek van Leiderdorp. De uitvaartdienst wordt gehouden op dinsdag 30 januari om 10:30 uur in de Goede Herderkerk. Pastoor Broeders gaat voor in de eucharistieviering, met medewerking van het dames- en herenkoor. Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Leiderdorp  (ca. 12:15 uur).


Ik wil… leren bidden

Verlangen naar gebed is een belangrijke eerste stap. Maar om te kunnen bidden, moet je het leren. Ontdek hoe je eraan begint. Lees meer (via www.kerknet.be)

Zie ook het lemma ‘Gebed‘ in het Katholiek ABC (via www.kro.nl)