Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 5)

De boodschap teruglezen

Lezingen van zondag 4 februari 2018, de vijfde zondag door het jaar (B): Job 7,1-4.6-7. – 1 Kor. 9,16-19.22-23. – Marc. 1,29-39

 


Gebedsintenties 4 februari

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Petronella Kocken-van Wensveen. – Joop Vorst. – Jan van der Meer. – Hendrikus Smit. – Christina de Goede-Juffermans. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Charles Borremans, die dinsdag j.l. vanuit onze kerk is uitgedragen.

Voor overleden parochianen: Jan Mooren. – Ton Choufoer. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna, Jan en Marianne Versteegen. – Helmi Vis-van Bilderbeek. – Marja en Jan Kooijman. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 4 februari

Dinsdag 6 februari is er om 10:30 uur een uitvaartdienst voor de heer Quirinus Bruines. Marianne Turk gaat voor in de woord- en gebedsviering. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Woensdag 7 februari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 11 februari is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


Actie Kerkbalans 

Hoewel nog niet alle wijken en enveloppen binnen zijn, willen we de parochianen van onze parochiekern hartelijk danken  voor hun toezegging voor 2018. De komende dagen zullen we een en ander verwerken. De gemaakte of geschreven opmerkingen zullen aan de beheercommissie overhandigd worden; daar kunt u op rekenen. Mocht u de brief vergeten zijn of was u niet thuis: u kunt uw toezegging ook per mail zenden naar: adm.degoedeherder@yahoo.com

Via deze plaats willen we ook onze trouwe lopers en loopsters hartelijk danken. Soms ging men wel meerdere malen langs omdat er niemand thuis was en men wilde de envelop toch op halen. Van diverse wijken zijn dan ook alle enveloppen opgehaald!

Namens de werkgroep Kerkbalans, Carla van Jaarsveld


Beelden uit onze schaapskooi (1)

Afgelopen maandagavond zijn de opgehaalde enveloppen van de parochianen ingezameld. Foto 1 toont Anne Webb van de werkgroep in het secretariaat met enkele lopers en pastoor Broeders. Ondertussen heeft de schilderswerkgroep de decoratie van de altaarboog in de Jozefkapel voltooid (foto 2). Het ziet er prachtig uit. Binnenkort volgt de belettering aan de onderkant van de blauwe koepel.

     


Overleden: Quirinus Bruines

Op donderdag 1 februari is de heer Quirinus Cornelis Bruines overleden, in de leeftijd van 81 jaar. De heer Bruines verbleef de laatste tijd in woonzorgcentrum Rijndael te Koudekerk maar is afkomstig uit Zoeterwoude-Rijndijk, waar hij en zijn broers een tuincentrum hadden. De uitvaartdienst zal gehouden worden op dinsdag 10:30 uur in de Goede Herderkerk. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats achter de kerk.


Overleden: Nico ter Linden

Afgelopen weekeinde is Nico ter Linden overleden, in de leeftijd van 81 jaar. Bijna twintig jaar lang was hij predikant van de protestantse Westerkerk in Amsterdam. Hij was bekend bij velen, ook katholieken, via tv-optredens (onder meer in het programma ‘Op verhaal komen in de Wester’), zijn columns ‘Kostgangers’ in het dagblad Trouw, en vooral zijn zesdelige navertelling van de Bijbel Het verhaal gaat … Lees meer (via www.trouw.nl)


Oecumenische vesperdiensten in de Vastentijd

Evenals voorgaande jaren worden in de Veertigdagentijd voor Pasen oecumenische vesperdiensten georganiseerd in samenwerking met de Dorpskerk in Leiderdorp. Dit jaar is het thema: ‘Onvoorwaardelijke liefde’.

Wij staan stil bij moeders, vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht.

Want waar onvoorwaardelijk liefde wordt gegeven ontstaat nieuwe hoop en kracht. Jezus deelde zijn liefde voor ons onvoorwaardelijk, tot in de dood. Die liefde is aan ons gegeven… om door te geven. En dat is het wel het mooiste aan goddelijke gaven: Die vermenigvuldigen zich als je ze deelt.

Onvoorwaardelijke liefde vraagt om overgave, maar ook lef om het vol te houden.. Want lef hoort bij liefde! We hopen dat u in deze bezinnende vespers iets van die lef en liefde mag ervaren. U bent van harte welkom.

  • 15 februari  Dorpskerk
  • 22 februari  Goede Herderkerk
  • 1 maart       Dorpskerk
  • 8 maart       Goede Herderkerk
  • 15 maart     Dorpskerk (hieraan voorafgaand de vastenmaaltijd om 18.00 uur)
  • 22 maart     Goede Herderker (viering van boete en verzoening)

Aanvang steeds om 19:15 uur (tot 19:45 uur)

Namens de voorbereidingsgroep, Liesbeth van Meeteren.