Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 52)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 31 december 2017: Feest van de H. Familie: Gen. 15,1-6;21,1-3. – Hebr. 11,8.11-12.17-19. – Luc. 2,22-40 of Luc. 22.39-40


Misintenties

Voor overleden parochianen: (31 december) Ton Choufour. – Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek–Verhoef. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna, Jan en Marianne Versteegen. – Helmi Vis-van Bilderbeek. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, moeder en Martin Hendriks. – Sacha Lim. – Paul Snijders. – Siem Heemskerk. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn. (1 januari) Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Corrie Bousie. – Frans Cortenbach. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Petronella Kocken-van Wensveen. – Jan van der Meer. – Hendrikus Smit.


Mededelingen

Maandag 1 januari, Nieuwjaarsdag, is er om 11:00 uur een eucharistieviering waarin pater L. van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Na afloop is er koffie met wat lekkers en gelegenheid om elkaar een ‘Zalig Nieuwjaar’ te wensen.

Woensdag 3 januari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 4 januari is om 10:30 uur de uitvaartdienst van de heer Vorst (zie ook hieronder). Voorgangers zijn pastoor W. Broeders en Thea Dingjan. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in het atrium.

Zaterdag 6 januari ontvangen de parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen de H. Communie thuis. Als u nog iemand kent die graag de H. Communie ontvangt, kunt u dit doorgeven aan Miep Vroonhof (tel. 071-5891626) of het secretariaat.

Zondag 7 januari is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


Overleden: Joop Vorst

Op 29 december is overleden de heer Johannes Laurentius Hendrikus Vorst, Door problemen met gehoor en evenwicht is hij weinig of niet in de Menswording geweest. Wel kon men hem vaak treffen op een bankje tegenover de juwelier in de Winkelhof, wachtend op zijn vrouw en in prettig gesprek met voorbijgangers. Jarenlang kwamen de mensen van de thuiscommunie bij hem aan huis. Dit heeft veel voor hem betekend. Joop Vorst is 88 jaar geworden.


Zalig Nieuwjaar!

Dat de vonken van Zijn naam als ogen in ons hart mogen zijn
(vrij naar Oosterhuis)