Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 6)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 11 februari 2018, de zesde zondag door het jaar (B): Lev. 13,1-2.45-46. – 1 Kor. 10,31-11,1. – Mc. 1,40-45


Misintenties 11 februari

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Petronella Kocken-van Wensveen. – Joop Vorst. – Christina de Goede-Juffermans. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Charles Borremans. – Quirinus Bruines, die dinsdag jongsleden vanuit onze kerk is begraven.

Voor overleden parochianen: Nel Bruines-Overmeer. – Jan van der Meer. –Jan de Vette. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Gijs Duivenvoorden. – Truus de Boer – van Wieringen. – Siem Heemskerk. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 11 februari

Woensdag 14 februari, Aswoensdag, is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pastoor Broeders. .
– ’s avonds is er om 19:15 uur een eucharistieviering, waarin het askruisje wordt uitgereikt. Voorganger is pastoor Broeders. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Donderdag 15 februari is er om 19:15 uur als onderdeel van de Veertigdagentijd een oecumenische vesperviering in de Dorpskerk te Leiderdorp.

Zondag 18 februari is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering, waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Blijft u denken aan de Voedselbank? In het kader van de bisdombrede voedselinzamelingsactie in de komende vastentijd willen we ons zeker aansluiten bij dit netwerk van liefde. De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig. Achter in de kerk staan de verzamelmanden altijd klaar.


Beelden uit onze schaapskooi (2)

               

Tijdens de zondagsviering werden drie vrijwilligers in het zonnetje gezet. Na vele jaren jaren actief te zijn geweest in de werkgroep kindernevendienst nam Desiree Blom vanochtend afscheid (foto 1 links). Zij ontving uit handen van Nettie Vroonhof een mooie bos bloemen als dank. Aan het einde van de viering werden twee leden van het dames- en herenkoor naar voren geroepen. Pastoor Broeders reikte namens de Gregoriusvereniging aan Lenie Boers (alt) en Theo Rotteveel (bas) een oorkonde en speld uit, als dank voor vijftig jaar inzet “voor muziek ten dienste van de liturgie” (foto 3). Ook zij ontvingen een bloemenhulde. Onze parochiekern is Desiree, Lenie en Theo zeer erkentelijk voor de tijd en aandacht aan onze gemeenschap besteed!

Ondertussen is de Jozefkapel – al ontdaan van het steigerwerk maar nog in afwachting van haar gouden belettering – weer in gebruik. Het doek om de beeldengroep is verwijderd en de kaarsen zijn ontstoken. (foto 2).


Ontmoeting Vlaamse en Nederlandse bisschoppen

Dinsdag 6 februari  vond in Den Bosch de jaarlijkse bijeenkomst plaats van de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen. Er werd gesproken over thema’s als de interreligieuze dialoog met de islam, de synode over jongeren en de discussie in Nederland over het onderwerp ‘Voltooid leven’. Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl)

(Foto: Ramon Mangold)


Van Carnaval naar Aswoensdag: twee keer de wereld op zijn kop

     

Dit weekend is, vooral beneden de grote rivieren, het carnaval weer losgebarsten. Aan de vooravond van de Veertigdagentijd gooien jong en oud de remmen nog eens los: bestaande maatschappelijke verhoudingen worden vrolijk bespot en op hun kop gezet: met verkleedpartijen en optochten, met zang en dans, en met overvloedig eten en drinken. Het is de storm voor de stilte, want komende woensdag begint een periode van bezinning en inkeer. Op Aswoensdag, voor katholieken een vastendag, herinneren we ons dat we van stof zijn gemaakt en tot stof zullen wederkeren. Vandaar het askruisje waarmee we tijdens de viering worden getekend. Lees meer (via www.kro.nl)