Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 8)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 25 februari 2018, de tweede zondag van de Veertigdagentijd (B): Gen. 22,1-2.9a.10-13.15-18. – Rom. 8,31b-34. – Mc. 9,2-10

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 25 februari

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Petronella Kocken-van Wensveen. – Joop Vorst. – Christina de Goede-Juffermans. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Charles Borremans. – Quirinus Bruines.

Voor overleden parochianen: Cock Out-van der Meer. – Sacha Lim. – Paul Snijders. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. –Anna en Jan Versteegen. – Helmi Vis – van Bilderbeek. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 25 februari

Vanmiddag is er op Vronesteyn een voorlichtingsmiddag over de diaken- en priesteropleiding (14:00 tot 17:00 uur)

Woensdag 28 februari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 1 maart is er om 19:15 uur een oeucumenische vesperviering in de Dorpskerk in Leiderdorp. Het thema is onvoorwaardelijke liefde.

Zondag 4 maart is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastor R. Kurvers voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor. Er is opvang voor de allerkleinsten aanwezig.

Zondag 11 maart zal er ten behoeve van de Vastenactie een deurcollecte worden gehouden.


Beelden uit onze schaapskooi (3)

Op diverse manieren kan men in de kerk waarnemen dat de Veertigdagentijd is begonnen. De kazuifel van de priester is paars (liturgische kleur van boete en inkeer) en op het altaar ontbreken de bloemen. Het is bovendien te horen (of beter gezegd niet te horen): tijdens vieringen in deze periode klinkt geen ‘Gloria’, en in de gezongen acclamatie vóór het evangelie ontbreekt het ‘Alleluia’.

Ook de hongerdoek maakt deel uit van een oude traditie van liturgische versobering. Altaar en crucifix werden al in de middeleeuwen aan het zicht van de geloofsgemeenschap onttrokken door een groot doek: een vorm van visueel vasten. Aanvankelijk gebruikte men een eenvoudig witlinnen doek. Maar in de loop der tijd werden hierop afbeeldingen aangebracht, ontleend aan de christelijke iconografie, die juist uitnodigen tot bezinning en overdenking.

Dit geldt ook voor de hongerdoek die thans in de kerkzaal is opgehangen (foto). Het is ruim tien jaar geleden vervaardigd door een groep vrijwilligers naar een idee van pastoor Versteegen. Aan de linkerkant zien we onze kerk, omgeven door tal van bijbelse symbolen. Boven bliksemt het uit een onweerswolk. Een wolkbreuk kan een zondvloed veroorzaken; maar tegelijk ervaren we water als nieuw begin van leven. In het centrum van de hongerdoek bevindt zich de regenboog: teken van het oude verbond tussen God en de mens (Noach).

Het oude verbond gaat aan de rechterkant over in het nieuwe verbond, tot stand gebracht door het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus, Gods Zoon, dat we gedenken als de Veertigdagentijd uitloopt op Pasen. Dit wordt allereerst gesymboliseerd in het kruis en de palmtak. Dichtbij staan drie verwante afbeeldingen. Boven: de haan, die kraait op Goede Vrijdag als Petrus Jezus voor de derde keer verloochent. — Linksonder: Christus en zijn discipelen tijdens het Laatste Avondmaal (met Judas als slang). — Rechtsonder: de lijdenswerktuigen (doornenkroon, gesel en spijkers).

Boven de regenboog: het Chi-Rho-teken (gevormd uit de twee eerste letters van het Griekse woord ΧΡΙΣΤΟΣ ‘Christos’), dat in combinatie met het wasbekken en de waterkruik staat voor Jezus die zijn leerlingen als een slaaf de voeten wast. — Daarnaast is de parabel van de zaaier verbeeld, wiens uitgestrooid zaad (het woord van God) kan uitgroeien tot korenaren maar ook kan verstikken tussen de distels.

Onder de regenboog: Jezus als de ware wijnstok (en zijn volgelingen als de ranken). — Christus die de duivel overwint (kruis op slang). — Een opengeslagen bijbel met de sacramenten van het H. Doopsel en de H. Eucharistie.

Tot zover deze aanzet tot interpretatie. Aanzet, want één hongerdoek zegt meer dan duizend woorden.


Grootste Museum van Nederland

Volgens Museum Catharijneconvent vormen de Nederlandse kerken samen het grootste museum van Nederland. In een bijzonder project presenteren zich elf kerken en twee synagogen, nog alle religieus actief, aan een algemeen publiek. Al sinds de zomer van 2017 kan men deze godshuizen met hun indrukwekkende interieurs en prachtige kunstvoorwerpen bezoeken. Maar via een website kunt u ze ook op afstand bewonderen, dankzij prachtige video’s. Lees meer (via www.grootstemuseum.nl)

Foto: Grote Kerk, Breda