Nieuwsbrief 1, 2019

De eerste nieuwsbrief -nummer 1- van 2019 is verschenen! U kunt deze hier lezen, maar ook altijd van achter uit de kerk meenemen, bijvoorbeeld voor een zieke buurvrouw of parochianen die geen internet hebben. Wij wensen u veel leesplezier!

Klik op de blauwe link hieronder om de nieuwsbrief te openen:

Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder nummer 1, 2019

In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor:

  • Oriëntatiedag Vronesteyn
  • Borrel ValentijnVerloren op 14-februari
  • De Hongerdoek
  • Stichting Baby Hope
  • Vieringen De Goede Herder
  • Parochieberichten
  • Vieringen in De Goede Herder

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 22 februari 2018.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 15 februari via het e-mail adres: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com 

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder