Nieuwsbrief 2017, nr. 3

Ook deze maand hebben we weer een goed gevulde nieuwsbrief voor u.

Lees in nieuwsbrief nummer 3 meer over:

Nieuwsbrief-icoon_klein

  • Oecumenische vespers in de Veertigdagentijd
  • De huispaaskaars is er weer
  • Kozakken zingen in onze Goede Herderkerk
  • Palmpasen stokken versieren
  • De geschiedenis van de hongerdoek
  • Bisdom bedevaart naar Rome
  • Uit de Beheercommissie
  • Moderne Matteüs drie keer in Scheppingskerk
  • Parochieberichten
  • Vieringen De Goede Herder

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 14 april. Gelieve kopij aan te leveren uiterlijk vrijdag 7 april 2017 bij de redactie via email: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Wij wensen u veel leesplezier!

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder