Nieuwsbrief 2017, nummer 10

Er is weer een nieuw exemplaar van de nieuwsbrief verschenen!
Een papieren versie van deze nieuwsbrief treft u altijd aan op de tafel bij de garderobe in de kerk.

Graag vragen wij nu al uw aandacht voor de Parochiedag op 19 november. Schrijf deze alvast in uw agenda! Wij vertrouwen erop dat u als vanouds weer meehelpt om met de traditionele ‘Baksels’ deze dag een extra lekker tintje te geven.

Lees in Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder 2017 – nummer 10 meer over:

Nieuwsbrief-icoon_klein

  • Aanmelden Eerste Heilige Communie
  • Wereldmissiemaand 2017
  • Rectificatie telefoon nieuwe beheerder begraafplaats
  • Allerzielen in het Licht
  • Parochiedag zondag 19 november!
  • Diaconaal Weekend “Kom 7 kijken”
  • Jerusalem Passion
  • Najaarsconcert Cantorij in de kathedraal
  • Parochieberichte
  • Vieringen De Goede Herder t/m 12 november

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 10 november
Wilt u iets in de nieuwsbrief kwijt? Lever dan uw artikel uiterlijk vrijdag 3 november in via nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder