Nieuwsbrief 2018, nummer 1

De redactie hoopt u ook dit jaar weer veel nieuws -en wetenswaardigheden over onze parochiekern te kunnen melden. Hierbij kunt u doorklikken naar het nieuwste exemplaar. Zoals altijd in PDF formaat, zodat u deze -zo u wilt- kunt uitprinten:

Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder 2018 – nummer 1

Een papieren versie van deze nieuwsbrief treft u altijd aan op de tafel bij de garderobe in de kerk.

Lees in deze nieuwsbrief meer over:

Nieuwsbrief-icoon_klein

  • Lustrum Titus Brandsma instituut
  • Vastenactiecampagne 2018: ‘Gaan waar niemand gaat’ (Werkgroep MOV)
  • Oriëntatiedag Vronesteyn, voor wie erover denkt priester of diaken te worden
  • Oecumenische vespervieringen in de vastentijd
  • Nadere toelichting op het artikel over de verkoop van de Menswording in Nieuwsbrief 2017-12 (beheercommissie)
  • MIVA
  • Parochieberichten
  • Vieringen in De Goede Herder van 21 januari t/m 18 februari 2018

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 16 februari 2018
Wilt u iets in de nieuwsbrief kwijt? Lever dan uw artikel uiterlijk vrijdag 9 februari 2018 in via nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder